Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej


1) art. 3 ust. 1 pkt 4, 5, 12, 17, 21, 23-25, 29, 32, 44 i 48 oraz ust. 6 i 7, art. 44, art. 374-377, art. 387, art. 390, art. 395, art. 397, art. 398, art. 404, art. 405, art. 416-418, art. 464 pkt 1 lit. a - w zakresie art. 3 pkt 2a lit. c, oraz art. 500 wchodzą w życie z dniem 25 listopada 2015 r.; 2) art. 18, art. 19 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.; 3) art. 4 ust. 11 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.; 4) art. 291, art. 335 ust. 7 i 8, art. 410 ust. 5 i 6 oraz art. 412 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 01:50:17) Dz.U. 2015 poz. 184416

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170000231

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:16)
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002121

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:13)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002027

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160002182

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001754

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:09)
2016-11-25
2016-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001772

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001693

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:11)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:07)
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:13)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000378

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:03)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000236

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:08)
2016-02-26
2016-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000167

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:13)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:00)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002189

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:05)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20170000869

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 00:20:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000227

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 00:30:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000806

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

obowiązujący na dzie? 2017-11-24 00:40:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000231

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:16)
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002121

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:13)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002027

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:16)
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160002182

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001754

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:09)
2016-11-25
2016-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001772

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001693

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:11)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:07)
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:13)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000378

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:03)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000236

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:08)
2016-02-26
2016-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000167

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:11)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:13)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:00)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002189

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:50:05)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu