Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej


1) art. 3 ust. 1 pkt 4, 5, 12, 17, 21, 23akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 02:15:30 Dz.U. 2015 poz. 184412
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170000231

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:12
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002121

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:17
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:04
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002027

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:18
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160002182

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:58
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001754

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:41
2016-11-25
2016-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001772

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:36
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001693

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:58
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:29
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:16
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000378

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:58
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000236

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:39
2016-02-26
2016-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000167

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:58
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:09
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:38
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002189

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:15
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20170000869

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-12 17:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000227

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

obowiązujący na dzieĂą 2017-07-26 18:50:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000806

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

obowiązujący na dzieĂą 2017-07-26 19:40:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000231

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:12
2017-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002121

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:47:17
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:04
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002027

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:18
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160002182

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:46:58
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001754

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:41
2016-11-25
2016-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001772

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:36
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001693

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:58
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:31:29
2016-06-07
2016-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:16
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000378

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:58
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000236

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:39
2016-02-26
2016-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000167

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:58
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:47:09
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:00:38
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002189

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:01:15
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu