Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:15) Dz.U. 2016 poz. 6545

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001639

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej - gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:01)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000511

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
2017-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000468

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000195

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:18)
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000113

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000052

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
2017-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000062

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000028

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:05)
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000035

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:05)
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002194

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:10)
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160002225

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:09)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002286

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002300

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:06)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002265

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:08)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002271

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002276

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002222

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:09)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002193

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:10)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002153

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002185

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002056

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002055

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002141

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002006

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:17)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001773

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001831

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001356

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:03)
2016-09-13
2016-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001156

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:10)
2016-08-16
2016-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
2016-06-11
2016-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160000830

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
2016-06-25
2016-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000816

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:07)
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000769

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:08)
2016-06-03
2016-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000732

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:09)
2016-06-14
2016-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000594

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:15)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000414

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:02)
2016-04-07
2016-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20170001639

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej - gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:30:01)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000511

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:06)
2017-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000468

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000195

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:18)
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000113

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:02)
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000052

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
2017-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000062

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:04)
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000028

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:05)
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000035

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:05)
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002194

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:10)
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160002225

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:09)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002286

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002300

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:06)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002265

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:08)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002271

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002276

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:07)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002222

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:09)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002193

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:10)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002153

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002185

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:11)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002056

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002055

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:15)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002141

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002006

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:17)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001773

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001831

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001356

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:03)
2016-09-13
2016-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001156

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:10)
2016-08-16
2016-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
2016-06-11
2016-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160000830

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
2016-06-25
2016-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000816

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:06)
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:07)
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000769

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:08)
2016-06-03
2016-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000732

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:09)
2016-06-14
2016-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000594

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:30:15)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000414

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:02)
2016-04-07
2016-04-07
---- -- --
---- -- --

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu