Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:34) Dz.U. 2016 poz. 6559

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170002374

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:34)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001639

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej - gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:07)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000511

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:20)
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:22)
2017-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000468

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:24)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000195

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:53)
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000113

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:01)
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000052

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:06)
2017-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000062

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:05)
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000028

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:09)
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000035

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:08)
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002194

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:22)
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160002225

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:19)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002286

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:13)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002300

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002265

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:15)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002271

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002276

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002222

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002193

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:22)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002153

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:26)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002185

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:23)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002056

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:35)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002055

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:35)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002141

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:27)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002006

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:01)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001773

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:24)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001831

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:18)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001356

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:41:04)
2016-09-13
2016-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001156

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:41:23)
2016-08-16
2016-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:19)
2016-06-11
2016-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160000830

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:18)
2016-06-25
2016-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000816

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:20)
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:21)
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000769

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:24)
2016-06-03
2016-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000732

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:28)
2016-06-14
2016-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000594

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:41)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000414

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:00)
2016-04-07
2016-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20170002374

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:34)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001639

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej - gospodarka morska i żegluga śródlądowa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:07)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000511

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:20)
2017-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:22)
2017-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000468

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:24)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000195

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:53)
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000113

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:01)
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000052

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:06)
2017-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000062

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:05)
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000028

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:09)
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000035

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:08)
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002194

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:22)
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160002225

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:19)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002286

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:13)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002300

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:12)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002265

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:15)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002271

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:15)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002276

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002222

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego odbywanego w toku postępowania o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza oraz testu umiejętności przeprowadzanego w toku tego postępowania

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:20)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002193

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:22)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002153

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:26)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002185

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:23)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002056

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:35)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002055

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:35)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160002141

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:31:27)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002006

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:01)
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001773

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:24)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001831

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:18)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001356

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:41:04)
2016-09-13
2016-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001156

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:41:23)
2016-08-16
2016-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na aktuariuszy odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:19)
2016-06-11
2016-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160000830

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:18)
2016-06-25
2016-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000816

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:20)
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:21)
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000769

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:24)
2016-06-03
2016-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000732

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:28)
2016-06-14
2016-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000594

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:50:41)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000414

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:51:00)
2016-04-07
2016-04-07
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu