Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze


akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 01:40:10) Dz.U. 2016 poz. 17720

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001762

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie i utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:15)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001707

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:16)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000484

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
2017-03-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000454

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:08)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000462

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000360

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:11)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
2017-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000198

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002122

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:13)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002195

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:00:10)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002084

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002095

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001995

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:18)
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001905

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:02)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001820

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:10:06)
2016-11-09
2016-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160001838

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001732

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001484

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:19)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001260

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001216

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:08)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001033

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:15)
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000508

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 01:30:18)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000402

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:03)
2016-04-04
2016-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000271

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000268

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000270

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
1
WMP20170001032

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 9 listopada 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:00:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000903

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 września 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:00:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000763

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:00:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000681

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:00:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000464

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:10:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000369

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:10:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000242

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:10:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001203

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 grudnia 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:20:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000990

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:20:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000907

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 września 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:20:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000704

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:30:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000705

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowiązujący na dzie? 2017-11-25 00:30:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001762

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie i utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:14)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:15)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001707

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:16)
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000484

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
2017-03-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000454

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:08)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000462

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:07)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000360

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:11)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:14)
2017-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000198

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:50:17)
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002122

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:13)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002195

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:00:10)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002084

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002095

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001995

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:00:18)
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001905

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:02)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001820

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:10:06)
2016-11-09
2016-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160001838

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:06)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001732

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:10)
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001484

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:19)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001260

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:07)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001216

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:08)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001033

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:20:15)
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000508

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 01:30:18)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000402

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:03)
2016-04-04
2016-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000271

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000268

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000270

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:40:07)
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu