Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze


obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:55 Dz.U. 2016 poz. 17714
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001707

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie owiadczenia o stanie majtkowym prokuratora

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:20
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000484

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie nalenoci przysugujcych prokuratorom delegowanym do penienia obowizkw lub funkcji poza granicami pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:29
2017-03-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000454

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorw i prokuratorw w stanie spoczynku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:37
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000462

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegajcej si o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:35
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000360

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu realizacji czynnoci prokuratora w ramach kontroli nad czynnociami operacyjno-rozpoznawczymi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:03
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000292

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynnoci prokuratora w ramach kontroli nad czynnociami operacyjno-rozpoznawczymi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:22
2017-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000198

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposae oraz uposae rodzinnych prokuratorw w stanie spoczynku i czonkw ich rodzin oraz terminw przekazania do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych skadek na ubezpieczenie spoeczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:22
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002122

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:17
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002084

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia Orodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzib w Namysowie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarw waciwoci orodkw zamiejscowych prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych poza siedzib prokuratury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:28
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002095

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:25
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001995

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie delegowania prokuratorw do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwoci oraz Krajowej Szkoy Sdownictwa i Prokuratury, a take wiadcze przysugujcych prokuratorom delegowanym poza stae miejsce penienia suby

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:29
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001905

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentw i starszych asystentw prokuratorw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:58
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001838

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:16
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001732

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zada zwizanych ze wspprac prokuratury z organizacjami midzynarodowymi lub ponadnarodowymi dziaajcymi na podstawie umw midzynarodowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:47
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001484

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2016 r. w sprawie okrelenia waciwoci Prokuratury Okrgowej w Warszawie w sprawach o poszczeglne rodzaje przestpstw niezalenie od miejsca ich popenienia

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:15:26
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001260

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegowego zakresu i sposobu wykonywania czynnoci przez asystentw i starszych asystentw prokuratorw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:29
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001216

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatw na wolne stanowisko prokuratorskie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:43
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001033

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie okrelenia stroju urzdowego prokuratorw biorcych udzia w rozprawach sdowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:15
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000508

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewntrznego urzdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 01:45:21
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000402

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okrgowych i prokuraturach rejonowych komrek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:50
2016-04-04
2016-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000271

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorw oraz wysokoci dodatkw funkcyjnych przysugujcych prokuratorom

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:29
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000268

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarw waciwoci orodkw zamiejscowych prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych poza siedzib prokuratury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:29
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000270

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:29
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001820

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie

na dzieñ 2017-09-23 01:01:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002195

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie

na dzieñ 2017-09-23 00:46:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
1
WMP20170000763

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-31 12:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000681

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 21:30:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000464

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 21:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000369

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 17:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000242

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:45:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001203

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 grudnia 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:10:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000990

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 padziernika 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 19:45:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000907

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 wrzenia 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 19:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000704

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 19:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000705

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 lipca 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 19:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001762

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 15 wrzenia 2017 r. w sprawie zniesienia Dziau do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotw w Warszawie i utworzenia Dziau do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynw w Warszawie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okrgowych i prokuraturach rejonowych komrek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:05
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001739

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynw w Warszawie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:11
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001707

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie owiadczenia o stanie majtkowym prokuratora

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:20
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000484

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie nalenoci przysugujcych prokuratorom delegowanym do penienia obowizkw lub funkcji poza granicami pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:29
2017-03-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000454

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorw i prokuratorw w stanie spoczynku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:37
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000462

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegajcej si o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:35
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000360

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu realizacji czynnoci prokuratora w ramach kontroli nad czynnociami operacyjno-rozpoznawczymi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:03
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000292

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynnoci prokuratora w ramach kontroli nad czynnociami operacyjno-rozpoznawczymi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:22
2017-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000198

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposae oraz uposae rodzinnych prokuratorw w stanie spoczynku i czonkw ich rodzin oraz terminw przekazania do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych skadek na ubezpieczenie spoeczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:22
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002122

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:17
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002084

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia Orodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzib w Namysowie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarw waciwoci orodkw zamiejscowych prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych poza siedzib prokuratury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:28
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002095

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:25
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001995

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie delegowania prokuratorw do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwoci oraz Krajowej Szkoy Sdownictwa i Prokuratury, a take wiadcze przysugujcych prokuratorom delegowanym poza stae miejsce penienia suby

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:29
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001905

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentw i starszych asystentw prokuratorw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:58
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001838

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:16
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001732

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zada zwizanych ze wspprac prokuratury z organizacjami midzynarodowymi lub ponadnarodowymi dziaajcymi na podstawie umw midzynarodowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:47
2016-11-05
2016-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001484

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2016 r. w sprawie okrelenia waciwoci Prokuratury Okrgowej w Warszawie w sprawach o poszczeglne rodzaje przestpstw niezalenie od miejsca ich popenienia

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:15:26
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001260

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegowego zakresu i sposobu wykonywania czynnoci przez asystentw i starszych asystentw prokuratorw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:29
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001216

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatw na wolne stanowisko prokuratorskie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:43
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001033

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie okrelenia stroju urzdowego prokuratorw biorcych udzia w rozprawach sdowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:15
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000508

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewntrznego urzdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 01:45:21
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000402

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okrgowych i prokuraturach rejonowych komrek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:50
2016-04-04
2016-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000271

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorw oraz wysokoci dodatkw funkcyjnych przysugujcych prokuratorom

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:29
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000268

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarw waciwoci orodkw zamiejscowych prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych poza siedzib prokuratury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:29
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000270

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:29
2016-03-04
2016-03-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001820

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie

na dzieñ 2017-09-23 01:01:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002195

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie

na dzieñ 2017-09-23 00:46:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu