Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa


obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:27) Dz.U. 2017 poz. 62340

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170001645

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001630

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:25)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001629

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:25)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001102

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:10)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000840

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:09)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001645

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:24)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001630

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:25)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001629

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:25)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001102

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:11:10)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000840

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:09)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 54.90

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 27.00

Cena: 49.00

Cena: 34.00

Cena: 37.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu