Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów


art. 21-32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
obowiązujący (spr: 2018-02-23 00:20:23) Dz.U. 2017 poz. 70839

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

Książki

helion

Cena: 54.90

Cena: 17.90

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 54.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 44.90

Cena: 59.00

Cena: 67.00

Cena: 79.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 59.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu