Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów


art. 21-32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:30:05) Dz.U. 2017 poz. 70853

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001141

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:07)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001178

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:58)
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000845

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:33)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000789

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:39)
2017-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000780

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:40)
2017-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000787

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:39)
2017-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001141

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:00:07)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001178

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:58)
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000845

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:33)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000789

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:39)
2017-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000780

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:40)
2017-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000787

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:21:39)
2017-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 44.90

Cena: 17.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 14.90

Cena: 14.90

Cena: 17.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu