Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw


art. 7 i art. 8 wchodzą w życie z dniem 25 stycznia 2018 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:06) Dz.U. 2018 poz. 623

_

Książki sensus

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 29.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37