Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


art. 1 pkt 17 w zakresie art. 80x wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7, w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:05) Dz.U. 2018 poz. 794

_

Książki septem

Cena: 49.00

Cena: 24.90

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 29.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 17.90

Cena: 14.90

Cena: 14.90


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37