Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa


Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:04) Dz.U. 2018 poz. 911

_

Książki onepress

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Cena: 37.00

Cena: 49.00

Cena: 59.00


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37