zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015

Wydawnictwa:

Python. Uczenie maszynowe


Uczenie maszynowe, zajmujące się algorytmami analizującymi dane, stanowi chyba najciekawszą dziedzinę informatyki. W czasach, w których generuje się olbrzymie ilości danych, samouczące się algorytmy maszynowe stanowią wyjątkową metodę przekształcania tych danych w wiedzę. W ten sposób powstało wiele innowacyjnych technologii, a możliwości uczenia maszynowego są coraz większe. Nieocenioną pomoc w rozwijaniu tej dziedziny stanowią liczne nowe biblioteki open source, które pozwalają na budowanie algorytmów w języku Python, będącym ulubionym, potężnym i przystępnym narzędziem naukowców i analityków danych.

Niniejsza książka jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto chce rozwinąć swoją wiedzę o danych naukowych i zamierza w tym celu wykorzystać język Python. Przystępnie opisano tu teoretyczne podstawy dziedziny i przedstawiono wyczerpujące informacje o działaniu algorytmów uczenia maszynowego, sposobach ich wykorzystania oraz metodach unikania poważnych błędów. Zaprezentowano również biblioteki Theano i Keras, sposoby przewidywania wyników docelowych za pomocą analizy regresywnej oraz techniki wykrywania ukrytych wzorców metodą analizy skupień. Nie zabrakło opisu technik przetwarzania wstępnego i zasad oceny modeli uczenia maszynowego.

W tej książce:

  • podstawowe rodzaje uczenia maszynowego i ich zastosowanie,
  • biblioteka scikit-learn i klasyfikatory uczenia maszynowego,
  • wydajne łączenie różnych algorytmów uczących,
  • analiza sentymentów — przewidywanie opinii osób na podstawie sposobu pisania,
  • praca z nieoznakowanymi danymi — uczenie nienadzorowane,
  • tworzenie i trenowanie sieci neuronowych.

Uczenie maszynowe — odkryj wiedzę, którą niosą dane!


Sebastian Raschka
Cena: 69.00
Format: Książka


Cena: 37.95

Cena: 37.95

Cena: 29.90

Cena: 37.95

Cena: 67.00

Cena: 57.00

Cena: 37.95

Cena: 57.00

Cena: 37.95

Cena: 79.00

Cena: 9.90

Cena: 32.90

Cena: 37.95

Cena: 47.00

Cena: 37.95

Cena: 89.00

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 49.00

Cena: 49.00