zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015

Wydawnictwa:

SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie


Zapanuj nad chaosem informacyjnym!

SharePoint to platforma rozwijana przez firmę Microsoft, ułatwiająca zapanowanie nad ogromem informacji przetwarzanych w przedsiębiorstwie. Jest najczęściej wybierana przez średnie i duże organizacje. Pozwala pracownikom na błyskawiczne zlokalizowanie informacji istotnych w ich codziennej pracy. Ponadto pomaga tworzyć własne komponenty, dostosowane do specyficznych wymagań.

SharePoint to duży i zaawansowany produkt, jednak dzięki tej książce szybko zdobędziesz wiedzę umożliwiającą skuteczne korzystanie z jego potencjału. W trakcie lektury poznasz cykl życia informacji, zaplanujesz strukturę archiwów, skonfigurujesz portal eDiscovery oraz dostosujesz system zabezpieczeń do własnych wymagań. Na kolejnych stronach znajdziesz ciekawe informacje na temat klasyfikowania i organizowania informacji, publikowania zawartości sieci Web oraz formularzy elektronicznych. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich osób odpowiedzialnych za organizowanie przechowywania informacji w SharePoint.

Dowiesz się, jak:
  • Zastosować model cyklu życia informacji w celu przeanalizowania i zrozumienia informacji wykorzystywanych w instytucji.
  • Zaprojektować plan archiwów z zastosowaniem reguł routingu informacji w celu zorganizowania repozytorium rekordów programu SharePoint.
  • Zaplanować i skonfigurować portal eDiscovery oraz zarządzać sprawami zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.
  • Zaprojektować rozwiązania niezbędne do stworzenia interfejsu z zewnętrznymi systemami zarządzania informacjami.
  • Określić wymagania bezpieczeństwa informacji w instytucji.
  • Zaprojektować typy zawartości i zaimplementować koncentrator typu zawartości przedsiębiorstwa w celu podziału na kategorie i zorganizowania informacji.

Poznaj skuteczne sposoby zarządzania informacjami!


Steve Goodyear
Cena: 59.00
Format: Książka


Cena: 37.95

Cena: 37.95

Cena: 67.00

Cena: 37.95

Cena: 79.00

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 89.00

Cena: 37.95

Cena: 69.00

Cena: 14.90

Cena: 179.00

Cena: 14.90

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 7.90

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 29.90