zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015

Wydawnictwa:

Zarządzanie dla bystrzaków. Wydanie III


Bądź bystrzakiem, sprawnie zarządzaj ludźmi!

Zarządzanie nie jest prostą sprawą. Wymaga od menedżera stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Nawet doświadczony kierownik może próbować inaczej spojrzeć na swoją pracę i dzięki odkryciu nowych aspektów filozofii oraz technik zarządzania zmodyfikować nieco swój indywidualny styl, by ułatwić pracę sobie i swoim podwładnym. Jeśli praca staje się przyjemniejsza i bardziej wydajna, a jej cele są realistycznie wyznaczone i konsekwentnie egzekwowane, łatwiej o sukces. W czasach, gdy o przetrwaniu firmy decydują jej sprawność i niezawodność w funkcjonowaniu, zarządzanie staje się prawdziwym wyzwaniem, obarczonym wielką odpowiedzialnością.

Aby stać się dobrym menedżerem, trzeba się uczyć. Książka, którą trzymasz w dłoni, nie jest ani trudnym w lekturze podręcznikiem akademickim, ani jedną z tych modnych książek biznesowych, o których głośno przez kilka miesięcy, a potem nikt o nich nie pamięta. Zarządzanie dla bystrzaków jest świetnie napisanym kompendium , które przyda się każdemu kierownikowi. Zawiera omówienie istoty pracy menedżera i przedstawia sprawdzone rozwiązania typowych problemów zarządzania. Szczególnie docenisz wskazówki dotyczące najtrudniejszych chwil w pracy menedżera, takich jak zarządzanie zmianą, dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników.

Zarządzanie może być przyjemne i niezwykle satysfakcjonujące — dowiedz się, jak to osiągnąć!

 • Najważniejsze aspekty pracy menedżera — przewodzenie, inspirowanie i angażowanie pracowników.
 • Dobry zarządca — zatrudnianie pracowników, ich wspieranie i przewodzenie zespołowi.
 • Plan działania — wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji.
 • Metoda działania — narzędzia i techniki zarządzania.
 • Finansowa strona zarządzania — planowanie i realizacja budżetu.
 • Najczęściej popełniane błędy — wyciąganie wniosków i szukanie nowych rozwiązań.
Dowiedz się, jak:
 • wygląda warsztat pracy menedżera,
 • angażować, motywować i nagradzać pracowników,
 • czuwać nad rozwojem pracowników,
 • wyznaczać cele i monitorować ich realizację,
 • skutecznie delegować zadania,
 • wykorzystać zdobycze technologii w celu odniesienia sukcesu.
W tej książce znajdziesz:
 • listę obowiązków nowoczesnej kadry zarządzającej,
 • informacje, jak wybrać i zatrudnić nowego pracownika,
 • metody organizacji i kierowania pracą zdalną,
 • sposoby skutecznego komunikowania się,
 • wiedzę o podstawowych zagadnieniach finansowych, w tym związanych z budżetem i rachunkowością,
 • informacje, jak zarządzać etycznie i przetrwać chwile kryzysu.

Bob Nelson, Peter Economy
Cena: 39.90
Format: Książka


Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90