zaloguj facebukiem
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Recykling - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190001639

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:05:05
2019-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000808

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000811

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000812

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000813

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000818

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000797

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:08
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000798

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:08
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002306

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

obowiązujący na dzień 2019-09-19 01:50:06
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002310

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

obowiązujący na dzień 2019-09-19 01:50:05
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001809

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:20:02
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20180001361

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:45:03
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001240

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:50:07
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001194

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:55:02
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002381

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania

obowiązujący na dzień 2019-09-19 04:05:10
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001499

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

obowiązujący na dzień 2019-09-19 04:55:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001474

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych

obowiązujący na dzień 2019-09-19 05:00:02
2017-08-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-09-19 06:30:02
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002085

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

obowiązujący na dzień 2019-09-19 06:35:02
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20190000811

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000812

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000813

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000797

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:08
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20180001809

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:20:02
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20180001361

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:45:03
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-09-19 06:30:02
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002389

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 04:05:09
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
2019-09-01
WDU20170000045

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:20:03
2017-01-24
2017-01-24
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002213

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:25:07
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:25:06
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-06-22
WDU20160002186

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:30:02
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002133

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:30:07
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20190001639

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:05:05
2019-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000808

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000811

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000812

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000813

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000818

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:07
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000797

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:08
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000798

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

obowiązujący na dzień 2019-09-19 00:50:08
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002306

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

obowiązujący na dzień 2019-09-19 01:50:06
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002310

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

obowiązujący na dzień 2019-09-19 01:50:05
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001809

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:20:02
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20180001361

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:45:03
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001240

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:50:07
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001194

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

obowiązujący na dzień 2019-09-19 02:55:02
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002381

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania

obowiązujący na dzień 2019-09-19 04:05:10
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002389

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 04:05:09
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
2019-09-01
WDU20170001499

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

obowiązujący na dzień 2019-09-19 04:55:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001474

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych

obowiązujący na dzień 2019-09-19 05:00:02
2017-08-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000045

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:20:03
2017-01-24
2017-01-24
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002213

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:25:07
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:25:06
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-06-22
WDU20160002184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-09-19 06:30:02
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002186

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:30:02
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002133

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

uznany za uchylony na dzień 2019-09-19 06:30:07
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002085

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

obowiązujący na dzień 2019-09-19 06:35:02
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
32006L0066

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG.

2006-09-06
31991L0157

DYREKTYWA RADY z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne

1991-03-18
32009R1221

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

2009-11-25
32009L0128

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-10-21
32008R1272

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-16
31998L0034

DYREKTYWA 98/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych

1998-06-22
31994L0062

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

1994-12-20
31994L0062

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

1994-12-20
31994L0062

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

1994-12-20
31991L0157

Dyrektywa Rady z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne

1991-03-18
31975L0442

Dyrektywa Rady z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów

1975-07-15
31975L0439

Dyrektywa Rady z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych

1975-06-16
32008R1272

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-16
32006R1907

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

2006-12-18
32006L0066

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-09-06
32008R0765

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-07-09
32000L0053

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

2000-07-25
31999L0045

Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych

1999-05-31
31991L0157

Dyrektywa Rady z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne

1991-03-18
31967L0548

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych

1967-06-27
32008R1272

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-16
32006R1907R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ( Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1 ; sprostowanie w  Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3 )

2006-12-18
32006R1907R(02)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ( Dz.U. L 396 z 30.12.2006 ) (Sprostowanie w  Dz.U. L 136 z 29.5.2007 )

2006-12-18
32006R1907R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ( Dz.U. L 396 z 30.12.2006 )

2006-12-18
32006R1907

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

2006-12-18
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15933:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie pH
PN-EN 14702-3:2019-04 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Waciwoci sedymentacyjne
-Cz 3: Oznaczanie prdkoci sedymentacji strefowej (ZSV)
PN-EN 16190:2019-04 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie dioksyn i furanw oraz dioksyno-podobnych polichlorowanych bifenyli z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj za pomoc spektrometrii mas wysokiej rozdzielczoci (HR GC-MS)
PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj za pomoc spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj wychwytu elektronw (GC-ECD)
PN-EN 14701-4:2019-02 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Waciwoci filtracyjne
-Cz 4: Oznaczanie odwadniania osadw sflokulowanych
PN-EN 17183:2019-02 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Ocena gstoci osadw ciekowych
PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj za pomoc spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj wychwytu elektronw (GC-ECD)
PN-EN 12574-3:2017-03 - wersja polskaPojemniki na odpady
-Cz 3: Wymagania dotyczce bezpieczestwa i zdrowia
PN-EN 12574-2:2017-03 - wersja polskaPojemniki na odpady
-Cz 2: Wymagania eksploatacyjne i metody bada
PN-EN ISO 14855-2:2018-10 - wersja angielskaOznaczanie cakowitej biodegradacji tlenowej materiaw polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania
-Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku wgla
-Cz 2: Pomiar grawimetryczny wytworzonego ditlenku wgla w skali laboratoryjnej
PN-EN 12574-1:2017-03 - wersja polskaPojemniki na odpady
-Cz 1: Pojemniki o pojemnoci do 10 000 l z pask (paskimi) lub wypuk (wypukymi) pokryw (pokrywami) do dwigniowych, dwigniowych podwjnych oraz wsuwanych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 16181:2018-09 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie wielopiercieniowych wglowodorw aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
PN-EN 50625-2-4:2018-03 - wersja angielskaWymagania dotyczce zbirki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Cz 2-4: Wymagania dotyczce obrbki paneli fotowoltaicznych
PN-EN 50625-2-4:2018-03 - wersja angielskaWymagania dotyczce zbirki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Cz 2-4: Wymagania dotyczce obrbki paneli fotowoltaicznych
PN-EN 50625-2-3:2017-11 - wersja angielskaWymagania dotyczce zbirki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Cz 2-3: Wymagania dotyczce przetwarzania sprztu dziaajcego na zasadzie wymiany temperatury oraz innego ZSEE zawierajcego lotne fluorowane wglowodory (VFC) i/lub lotne wglowodory (VHC)
PN-EN 14405:2017-04 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Badanie zachowania si podczas wymywania
-Badanie przesczania si ku grze (w okrelonych warunkach)
PN-EN 13592:2017-04 - wersja angielskaWorki z tworzyw sztucznych do zbierania odpadw z gospodarstwa domowego
-Typy, wymagania i metody bada
PN-EN 12574-1:2017-03 - wersja angielskaPojemniki na odpady
-Cz 1: Pojemniki o pojemnoci do 10 000 l z pask (paskimi) lub wypuk (wypukymi) pokryw (pokrywami) do dwigniowych, dwigniowych podwjnych oraz wsuwanych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 12574-2:2017-03 - wersja angielskaPojemniki na odpady
-Cz 2: Wymagania eksploatacyjne i metody bada
PN-EN 12574-3:2017-03 - wersja angielskaPojemniki na odpady
-Cz 3: Wymagania dotyczce bezpieczestwa i zdrowia
PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie zawartoci pierwiastkw z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazm sprzon indukcyjnie (ICP-OES)
PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie zawartoci pierwiastkw z zastosowaniem spektrometrii mas z plazm wzbudzon indukcyjnie (ICP-MS)
PN-EN 16175-1:2017-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie zawartoci rtci
-Cz 1: Atomowa spektrometria absorpcyjna, technika zimnych par (CV-AAS)
PN-EN 16175-2:2017-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie zawartoci rtci
-Cz 2: Fluorescencyjna spektrometria atomowa, technika zimnych par (CV-AFS)
PN-EN 14582:2017-02 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Zawarto fluorowcw i siarki
-Spalanie w tlenie w ukadach zamknitych i metody oznaczania
PN-EN 15308:2017-02 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach staych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronw lub z wykrywaniem za pomoc spektrometrii mas
PN-EN 16811-1:2016-10 - wersja angielskaSprzt do zimowego utrzymania drg i wyroby
-rodki do usuwania oblodzenia
-Cz 1: Chlorek sodu
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16811-2:2016-10 - wersja angielskaSprzt do zimowego utrzymania drg i wyroby
-rodki do usuwania oblodzenia
-Cz 2: Chlorek wapnia i chlorek magnezu
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16720-1:2016-08 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Konsystencja
-Cz 1: Wyznaczanie zdolnoci pynicia
-Metoda z zastosowaniem cylindra wyciskajcego
PN-EN 14742:2015-08 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Laboratoryjna procedura chemicznego kondycjonowania
PN-EN 15002:2015-07 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Przygotowanie prbek do analizy z prbki laboratoryjnej
PN-EN 15863:2015-07 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Badanie zachowania si podczas wymywania w celu oglnego scharakteryzowania
-Dynamiczne badanie wymywania odpadw litych, w ustalonych warunkach, z zastosowaniem okresowego odnawiania cieczy wymywajcej
PN-EN 14997:2015-07 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Badanie zachowania si podczas wymywania
-Wpyw pH na wymywanie z zastosowaniem cigej kontroli pH
PN-EN 14429:2015-07 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Badanie zachowania si podczas wymywania
-Wpyw pH na wymywanie z pocztkowym dodaniem kwasu/zasady
PN-EN 50625-2-2:2015-07 - wersja angielskaWymagania dotyczce zbirki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Cz 2-2: Wymagania dotyczce przetwarzania ZSEE zawierajcego monitory kineskopowe (CRT) i monitory z ekranami paskimi
PN-EN 50625-2-1:2015-03 - wersja angielskaWymagania dotyczce zbirki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Cz 2-1: Wymagania dotyczce przetwarzania lamp
PN-EN 16424:2015-03 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Metody skriningowe oznaczania skadu pierwiastkw za pomoc przenonych przyrzdw do fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej
PN-EN 15346:2014-12 - wersja angielskaTworzywa sztuczne
-Tworzywa z recyklingu
-Charakterystyka recyklatw poli(chlorku winylu) (PVC)
PN-EN 15348:2014-12 - wersja angielskaTworzywa sztuczne
-Tworzywa z recyklingu
-Charakterystyka recyklatw poli(tereftalanu etylenu) (PET)
PN-EN 50625-1:2014-11 - wersja angielskaWymagania dotyczce zbirki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Cz 1: Wymagania oglne dotyczce przetwarzania
PN-EN 16500:2014-10 - wersja angielskaMaszyny do zgniatania materiaw odpadowych lub frakcji do recyklingu
-Pionowe prasy do belowania
-Wymagania bezpieczestwa
PN-EN 16457:2014-07 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Ramowe zasady przygotowania i stosowania programu bada
-Cele, planowanie i protok
PN-EN 16377:2014-02 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Oznaczanie bromowanych substancji zmniejszajcych palno (BFR) w odpadach staych
PN-EN 13071-2+A1:2013-12 - wersja angielskaUnoszone pojemniki na odpady o pojemnoci do 5 000 l, oprniane od dou
-Cz 2: Dodatkowe wymagania do systemw zagbionych w podou lub czciowo zagbionych w podou
PN-EN 14701-2:2013-07 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Waciwoci filtracyjne
-Cz 2: Oznaczanie oporu waciwego filtracji
PN-EN 16123:2013-07 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Wytyczne dotyczce wyboru i stosowania metod rozpoznawczych
PN-EN 16252:2013-06 - wersja angielskaMaszyny do zgniatania materiaw odpadowych lub frakcji do recyklingu
-Poziome prasy do belowania
-Wymagania bezpieczestwa
PN-EN 840-1:2013-05 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 1: Pojemniki dwukoowe o pojemnoci do 400 l do grzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 840-2:2013-05 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 2: Pojemniki czterokoowe o pojemnoci do 1300 l z pask (paskimi) pokryw (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 840-3:2013-05 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 3: Pojemniki czterokoowe o pojemnoci do 1300 l z wypuk (wypukymi) pokryw (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 840-4:2013-05 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 4: Pojemniki czterokoowe o pojemnoci do 1700 l z pask pokryw (pokrywami) do dwigniowych, dwigniowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 840-5:2013-05 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 5: Wymagania eksploatacyjne i metody bada
PN-EN 840-6:2013-05 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 6: Wymagania dotyczce bezpieczestwa i zdrowia pracownika
PN-EN 15933:2013-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie pH
PN-EN 15934:2013-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15935:2013-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie strat podczas praenia
PN-EN 15936:2013-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie cakowitej zawartoci wgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu
PN-EN 1744-8:2013-02 - wersja angielskaBadania chemicznych waciwoci kruszyw
-Cz 8: Oznaczanie zawartoci metali w kruszywach z popiow dennych spalarni komunalnych (MIBA) jako badanie klasyfikujce
PN-EN 16166:2012 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie adsorbowalnych organicznie zwizanych chlorowcw (AOX)
PN-EN 16167:2012 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomoc chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GC-MS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronw (GC-ECD)
PN-EN 16168:2012 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie cakowitej zawartoci azotu metod spalania na sucho
PN-EN 16169:2012 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie azotu metod Kjeldahla
PN-EN 16173:2012 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Roztwarzanie frakcji pierwiastkw rozpuszczalnych w kwasie azotowym
PN-EN 16174:2012 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Roztwarzanie frakcji pierwiastkw rozpuszczalnych w wodzie krlewskiej
PN-EN 16179:2012 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Wytyczne do wstpnego przygotowania prbek
PN-EN 50574:2012 - wersja angielskaWymagania dotyczce gromadzenia, logistyki i postpowania w przypadku koca ycia urzdze gospodarstwa domowego zawierajcych lotne fluorowglowodory lub lotne wglowodory
PN-EN 16192:2012 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Analiza eluatw
PN-EN 13739-2:2012 - wersja angielskaMaszyny rolnicze
-Rozsiewacze i siewniki rzutowe nawozw staych
-Ochrona rodowiska
-Cz 2: Metody bada
PN-EN 15875:2011 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Badanie statyczne w celu okrelenia potencjau kwasowego i potencjau zobojtnienia odpadw siarczkowych
PN-EN 15169:2011 - wersja polskaCharakteryzowanie odpadw
-Oznaczanie straty praenia odpadw, szlamw i osadw
PN-EN 14346:2011 - wersja polskaCharakteryzowanie odpadw
-Obliczanie suchej masy na podstawie oznaczania suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 13071-3:2011 - wersja angielskaUnoszone pojemniki na odpady o pojemnoci do 5 000 l, oprniane od dou
-Cz 3: Zalecane poczenia przy unoszeniu
PN-EN 14582:2011 - wersja polskaCharakteryzowanie odpadw
-Zawarto fluorowcw i siarki
-Spalanie tlenowe w ukadach zamknitych i metody oznaczania
PN-EN ISO 5667-13:2011 - wersja angielskaJako wody
-Pobieranie prbek
-Cz 13: Wytyczne dotyczce pobierania prbek osadw
PN-EN 15518-1:2011 - wersja angielskaWyposaenie techniczne w zimowym utrzymaniu drg
-Systemy pogodowej informacji drogowej
-Cz 1: Pojcia oglne i czci skadowe
PN-EN 15518-2:2011 - wersja angielskaWyposaenie techniczne w zimowym utrzymaniu drg
-Systemy pogodowej informacji drogowej
-Cz 2: Warunki pogodowe dotyczce drogi
-Rekomendowane obserwacje i prognozowanie
PN-EN 15518-3:2011 - wersja angielskaWyposaenie techniczne w zimowym utrzymaniu drg
-Systemy pogodowej informacji drogowej
-Cz 3: Wymagania dotyczce wartoci mierzonych przy pomocy sprztw stacjonarnych
PN-EN 12816:2011 - wersja angielskaOsprzt i wyposaenie do LPG
-Butle wielokrotnego napeniania dla LPG
-Zomowanie
PN-EN 13965-2:2011 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Terminologia
-Cz 2: Terminy i definicje odnoszce si do gospodarki
PN-EN 15216:2010 - wersja polskaCharakteryzowanie odpadw
-Oznaczanie cakowitej substancji rozpuszczonej (TDS) w wodzie i eluatach
PN-EN 15309:2010 - wersja polskaCharakteryzowanie odpadw i gleby
-Oznaczanie skadu pierwiastkowego za pomoc fluorescencji rentgenowskiej
PN-EN 15345:2010 - wersja polskaTworzywa sztuczne
-Tworzywa z recyklingu
-Charakterystyka polipropylenu (PP) z recyklingu
PN-EN 14701-4:2010 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Waciwoci filtracyjne
-Cz 4: Oznaczanie odsczalnoci osadw sflokulowanych
PN-EN 15347:2010 - wersja polskaTworzywa sztuczne
-Tworzywa z recyklingu
-Charakterystyka odpadw z tworzyw sztucznych
PN-EN 15344:2010 - wersja polskaTworzywa sztuczne
-Tworzywa z recyklingu
-Charakterystyka polietylenu (PE) z recyklingu
PN-EN 15343:2010 - wersja polskaTworzywa sztuczne
-Tworzywa z recyklingu
-Monitorowanie recyklingu tworzyw sztucznych, ocena zgodnoci i zawarto recyklatu
PN-EN 840-6+A1:2010 - wersja polskaRuchome pojemniki na odpady
-Cze 6: Wymagania dotyczce bezpieczestwa i zdrowia pracownika
PN-EN 14806:2010 - wersja polskaOpakowania
-Ocena wstpna rozpadu materiaw opakowaniowych w symulowanych warunkach kompostowania w badaniach w skali laboratoryjnej

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu