zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Recykling - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220002704

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001850

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002365

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-22 14:25:05
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002375

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-22 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
2030-12-31
---- -- --
WDU20210001461

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:34
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002035

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-19 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001457

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący na dzień 2020-08-28 14:25:03
2020-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000079

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

obowiązujący na dzień 2020-01-20 13:05:11
2020-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002485

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:04
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001639

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:05
2019-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000808

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000811

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000812

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:19
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000813

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:19
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000818

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:18
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000797

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:03
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000798

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:03
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002306

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:05:02
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002310

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:22
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001809

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:06
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20180001361

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:50:21
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001240

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:00:06
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001194

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:00:16
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002381

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001499

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:55:20
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001474

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:11
2017-08-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:25:01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002085

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:30:03
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002264

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:25:11
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000319

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:10:05
2015-03-07
2015-03-07
---- -- --
2018-01-01
WDU20150000278

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:10:14
2015-02-28
2015-02-28
---- -- --
2021-01-01
WDU20150000170

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:15:18
2015-01-31
2015-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150000137

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:20:07
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001972

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:30:03
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001968

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:30:04
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001598

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:50:07
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001298

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:05:14
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001274

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:40:12
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102021340

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:00:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101981317

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:00:15
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101170785

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:30:06
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20100750476

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:45:12
2010-05-13
2010-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20092151671

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:20:07
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092151672

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:20:06
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001850

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001461

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:34
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001457

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący na dzień 2020-08-28 14:25:03
2020-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000079

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

obowiązujący na dzień 2020-01-20 13:05:11
2020-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000811

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000812

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:19
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000813

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:19
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000797

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:03
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20180001809

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:06
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20180001361

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:50:21
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:25:01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000319

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:10:05
2015-03-07
2015-03-07
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001298

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:05:14
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100750476

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:45:12
2010-05-13
2010-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20170002389

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 04:10:14
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
2019-09-01
WDU20170000045

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:15:06
2017-01-24
2017-01-24
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002213

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:20:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:20:13
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-06-22
WDU20160002186

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:20:23
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002133

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:25:13
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20150002353

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 08:20:13
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20150001529

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:05:05
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
2019-05-01
WDU20150001329

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:15:06
2015-09-23
2015-09-23
---- -- --
2019-05-01
WDU20150000112

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 10:20:12
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2017-01-01
WDU20150000105

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-07 10:20:14
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000096

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 10:20:16
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001966

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

uchylony na dzień 2019-11-07 10:30:04
2015-01-02
2015-01-02
---- -- --
2018-10-01
WDU20140001405

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

uchylony na dzień 2019-11-07 11:00:11
2014-10-31
2014-10-31
---- -- --
2018-10-01
WDU20140000618

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

uchylony na dzień 2019-11-07 11:45:04
2014-05-30
2014-05-30
---- -- --
2019-01-01
WDU20140000412

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 11:55:07
2014-04-15
2014-04-15
---- -- --
2018-01-01
WDU20120000319

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:55:07
2012-04-10
2012-04-10
---- -- --
2015-01-01
WDU20110920536

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 17:05:08
2011-05-21
0000-00-00
---- -- --
2015-01-01
WDU20110380198

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:25:16
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20110380199

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:25:15
2011-03-10
2011-03-10
---- -- --
2015-01-24
WDU20110380200

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:25:15
2011-03-10
2011-02-10
---- -- --
2015-01-24
WDU20110030005

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 16:35:17
2011-01-04
2011-01-04
---- -- --
2016-01-01
WDU20102581760

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 16:35:22
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20102591774

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:35:18
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20102591775

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 16:35:18
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20102251471

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 16:55:02
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20101981319

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:00:15
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
2015-01-24
WDU20101300878

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:07
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
2019-05-01
WDU20101300882

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:06
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
2015-01-01
WDU20100360201

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:00:11
2010-03-25
2010-03-25
---- -- --
2017-01-02
WDU20100310164

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:00:20
2010-03-18
2010-03-18
---- -- --
2013-01-23
WDU20100310165

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:00:19
2010-03-18
2010-03-18
---- -- --
2013-01-23
WDU20100150081

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

uchylony na dzień 2019-11-06 18:05:15
2010-02-17
2010-02-17
---- -- --
2017-01-24
WDU20092231788

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:15:01
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20092231789

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:15:01
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091721341

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:35:18
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091721342

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:35:18
2009-10-30
2009-10-30
---- -- --
2015-01-23
WDU20091631304

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:40:04
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091621293

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:40:07
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091601274

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:40:11
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091531226

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:40:22
2009-09-18
2009-09-18
---- -- --
2013-01-23
WDU20091491209

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:45:05
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091411155

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru raz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:45:17
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091411156

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:45:17
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091321092

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:50:10
2009-11-21
2009-11-21
---- -- --
2013-01-23
WDU20091221017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:55:06
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
2017-01-01
WDU20091020856

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:00:22
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
2013-01-23
WDU20090990837

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:05:04
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2016-01-01
WDU20090970815

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:05:09
2009-06-23
2009-02-09
---- -- --
2015-01-02
WDU20090940783

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:05:17
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2015-01-23
WDU20090940784

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:05:17
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
2013-01-23
WDU20090920760

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:05:22
2009-06-16
2009-06-16
---- -- --
2013-01-23
WDU20090810682

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnai 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:10:18
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2013-01-23
WDU20090810683

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:10:18
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2013-01-23
WDU20090810684

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:10:17
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2013-01-23
WDU20090720627

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:15:09
2009-05-29
2009-05-29
---- -- --
2013-01-23
WDU20220002704

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001850

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

obowiązujący na dzień 2022-09-05 14:25:11
2022-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002365

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-22 14:25:05
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002375

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-22 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
2030-12-31
---- -- --
WDU20210001461

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2021-08-13 12:41:34
2021-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002035

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-19 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001457

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący na dzień 2020-08-28 14:25:03
2020-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000079

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

obowiązujący na dzień 2020-01-20 13:05:11
2020-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002485

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:04
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001639

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:05
2019-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000808

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000811

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000812

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:19
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000813

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:19
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000818

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:18
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000797

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:03
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20190000798

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:03
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002306

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:05:02
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002310

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:22
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001809

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:06
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
2021-01-01
WDU20180001361

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:50:21
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001240

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:00:06
2018-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001194

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:00:16
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002381

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:15
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002389

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 04:10:14
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
2019-09-01
WDU20170001499

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:55:20
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001474

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:11
2017-08-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000045

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:15:06
2017-01-24
2017-01-24
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002213

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:20:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:20:13
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-06-22
WDU20160002184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:25:01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002186

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:20:23
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002133

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:25:13
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20160002085

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:30:03
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002353

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 08:20:13
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20150002264

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:25:11
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001529

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:05:05
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
2019-05-01
WDU20150001329

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:15:06
2015-09-23
2015-09-23
---- -- --
2019-05-01
WDU20150000319

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:10:05
2015-03-07
2015-03-07
---- -- --
2018-01-01
WDU20150000278

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:10:14
2015-02-28
2015-02-28
---- -- --
2021-01-01
WDU20150000170

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:15:18
2015-01-31
2015-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150000137

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:20:07
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150000112

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 10:20:12
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2017-01-01
WDU20150000105

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-07 10:20:14
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000096

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 10:20:16
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001972

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:30:03
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001966

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

uchylony na dzień 2019-11-07 10:30:04
2015-01-02
2015-01-02
---- -- --
2018-10-01
WDU20140001968

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:30:04
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001598

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:50:07
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001405

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

uchylony na dzień 2019-11-07 11:00:11
2014-10-31
2014-10-31
---- -- --
2018-10-01
WDU20140001298

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:05:14
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000618

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

uchylony na dzień 2019-11-07 11:45:04
2014-05-30
2014-05-30
---- -- --
2019-01-01
WDU20140000412

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 11:55:07
2014-04-15
2014-04-15
---- -- --
2018-01-01
WDU20130001274

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:40:12
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000319

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:55:07
2012-04-10
2012-04-10
---- -- --
2015-01-01
WDU20110920536

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 17:05:08
2011-05-21
0000-00-00
---- -- --
2015-01-01
WDU20110380198

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:25:16
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20110380199

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:25:15
2011-03-10
2011-03-10
---- -- --
2015-01-24
WDU20110380200

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:25:15
2011-03-10
2011-02-10
---- -- --
2015-01-24
WDU20110030005

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 16:35:17
2011-01-04
2011-01-04
---- -- --
2016-01-01
WDU20102581760

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 16:35:22
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20102591774

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:35:18
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20102591775

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 16:35:18
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20102251471

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 16:55:02
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20102021340

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:00:10
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101981317

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:00:15
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101981319

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:00:15
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
2015-01-24
WDU20101300878

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:07
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
2019-05-01
WDU20101300882

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:06
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
2015-01-01
WDU20101170785

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:30:06
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20100750476

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:45:12
2010-05-13
2010-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20100360201

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:00:11
2010-03-25
2010-03-25
---- -- --
2017-01-02
WDU20100310164

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:00:20
2010-03-18
2010-03-18
---- -- --
2013-01-23
WDU20100310165

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:00:19
2010-03-18
2010-03-18
---- -- --
2013-01-23
WDU20100150081

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

uchylony na dzień 2019-11-06 18:05:15
2010-02-17
2010-02-17
---- -- --
2017-01-24
WDU20092231788

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:15:01
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20092231789

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:15:01
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20092151671

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:20:07
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092151672

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:20:06
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091721341

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:35:18
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091721342

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:35:18
2009-10-30
2009-10-30
---- -- --
2015-01-23
WDU20091631304

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:40:04
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091621293

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:40:07
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091601274

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:40:11
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091531226

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:40:22
2009-09-18
2009-09-18
---- -- --
2013-01-23
WDU20091491209

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:45:05
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091411155

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru raz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:45:17
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091411156

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:45:17
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-01-23
WDU20091321092

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:50:10
2009-11-21
2009-11-21
---- -- --
2013-01-23
WDU20091221017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:55:06
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
2017-01-01
WDU20091020856

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:00:22
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
2013-01-23
WDU20090990837

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:05:04
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2016-01-01
WDU20090970815

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:05:09
2009-06-23
2009-02-09
---- -- --
2015-01-02
WDU20090940783

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:05:17
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2015-01-23
WDU20090940784

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:05:17
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
2013-01-23
WDU20090920760

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:05:22
2009-06-16
2009-06-16
---- -- --
2013-01-23
WDU20090810682

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnai 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:10:18
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2013-01-23
WDU20090810683

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:10:18
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2013-01-23
WDU20090810684

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:10:17
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2013-01-23
WDU20090720627

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 19:15:09
2009-05-29
2009-05-29
---- -- --
2013-01-23
32006L0066

2006-09-06
31991L0157

1991-03-18
32009R1221

2009-11-25
32009L0128

2009-10-21
32008R1272

2008-12-16
31998L0034

1998-06-22
31994L0062

1994-12-20
31994L0062

1994-12-20
31994L0062

1994-12-20
31991L0157

1991-03-18
31975L0442

1975-07-15
31975L0439

1975-06-16
32008R1272

2008-12-16
32006R1907

2006-12-18
32006L0066

2006-09-06
32008R0765

2008-07-09
32000L0053

2000-07-25
31999L0045

1999-05-31
31991L0157

1991-03-18
31967L0548

1967-06-27
32008R1272

2008-12-16
32006R1907R(03)

2006-12-18
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(01)

2006-12-18
32006R1907

2006-12-18
32006L0066R(02)

2006-09-06
32006L0066

2006-09-06
32002L0096

2003-01-27
31999L0045

1999-05-31
31967L0548

1967-06-27
32012L0012

2012-04-19
32009R1221

2009-11-25
32008R0765

2008-07-09
32007R1418

2007-11-29
32006R1013

2006-06-14
31998L0034

1998-06-22
32008R1272

2008-12-16
32012L0019

2012-07-04
32006R1013

2006-06-14
31999L0045

1999-05-31
PN-EN 840-4:2020-10 - wersja polskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 4: Pojemniki czterokoowe o pojemnoci do 1 700 l z pask (paskimi) pokryw (pokrywami) do szerokoobrotowych lub szerokoobrotowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 840-3:2020-10 - wersja polskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 3: Pojemniki czterokoowe o pojemnoci do 1300 l z wypuk (wypukymi) pokryw (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 17503:2022-07 - wersja angielskaGleba, osady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz odpady
-Oznaczanie wielopiercieniowych wglowodorw aromatycznych (WWA) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
PN-EN 15936:2022-07 - wersja angielskaGleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie cakowitej zawartoci wgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu
PN-EN 16166:2022-05 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie zaadsorbowanych organicznie zwizanych chlorowcw (AOX)
PN-EN 14735:2022-04 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Przygotowanie prbek odpadw do bada ekotoksycznoci
PN-EN 15216:2022-03 - wersja angielskaStae skadniki rodowiska
-Oznaczanie cakowitej substancji rozpuszczonej (TDS) w wodzie i eluatach
PN-EN 17410:2022-02 - wersja angielskaTworzywa sztuczne
-Kontrolowana ptla recyklingu profili okien i drzwi z PVC-U
PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielskaGleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie strat podczas praenia
PN-EN 840-2:2020-10 - wersja polskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 2: Pojemniki czterokoowe o pojemnoci do 1 300 l z pask (paskimi) pokryw (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 17443:2022-01 - wersja angielskaSprzt do zimowego utrzymania drg
-System produkcji solanki
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 15192:2021-12 - wersja angielskaGleba i odpady
-Oznaczanie chromu(VI) w materiaach w stanie staym metod roztwarzania alkalicznego i chromatografii jonowej z wykrywaniem spektrofotometrycznym
PN-EN 840-1:2020-10 - wersja polskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 1: Pojemniki dwukoowe o pojemnoci do 400 l do grzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 15344:2021-10 - wersja angielskaTworzywa sztuczne
-Tworzywa z recyklingu
-Charakterystyka recyklatw z polietylenu (PE)
PN-EN 13656:2021-05 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady, osady ciekowe oraz odpady
-Roztwarzanie mieszanin kwasw chlorowodorowego (HCl), azotowego(V) (HNO3) oraz tetrafluoroborowego (HBF4) lub hydrofluorowego (HF) do dalszego oznaczania pierwiastkw
PN-EN 45553:2021-04 - wersja angielskaOglna metoda oceny zdolnoci do ponownego wytwarzania produktw zwizanych z energi
PN-EN 17417:2021-03 - wersja angielskaOznaczanie cakowitej biodegradacji tworzyw sztucznych w rodowisku wodnym w warunkach beztlenowych (denitryfikujcych)
-Metoda pomiaru wzrostu cinienia
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie wielopiercieniowych wglowodorw aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
PN-EN 17322:2021-01 - wersja angielskaSkadniki Stae rodowiska
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj za pomoc spektrometrii mas (GC-MS) lub z detekcj wychwytu elektronw (GC-ECD)
PN-EN 17366:2020-11 - wersja angielskaGospodarowanie odpadami
-Kontrola dostpu do pojemnikw zbiorczych
-Identyfikacja i autoryzacja
PN-EN 14803:2020-11 - wersja angielskaIdentyfikacja i/lub okrelanie iloci odpadw
PN-EN 840-2:2020-10 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 2: Pojemniki czterokoowe o pojemnoci do 1300 l z pask (paskimi) pokryw (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 840-3:2020-10 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 3: Pojemniki czterokoowe o pojemnoci do 1300 l z wypuk (wypukymi) pokryw (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 840-4:2020-10 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 4: Pojemniki czterokoowe o pojemnoci do 1700 l z pask (paskimi) pokryw (pokrywami) do dwigniowych, dwigniowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 840-5:2020-10 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 5: Wymagania eksploatacyjne i metody bada
PN-EN 840-6:2020-10 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 6: Wymagania dotyczce bezpieczestwa i zdrowia pracownika
PN-EN 840-1:2020-10 - wersja angielskaRuchome pojemniki na odpady
-Cz 1: Pojemniki dwukoowe o pojemnoci do 400 l do grzebieniowych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 15597-1:2020-08 - wersja angielskaSprzt do zimowego utrzymania drg
-Maszyny rozrzucajce i natryskowe
-Cz 1: Wymagania oglne i definicje
PN-EN 50614:2020-07 - wersja angielskaWymagania dotyczce przygotowania do ponownego wykorzystania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego
PN-EN 45554:2020-06 - wersja angielskaOglne metody oceny produktw zwizanych z energi w zakresie moliwoci naprawy, ponownego wykorzystania i udoskonalenia
PN-EN 15597-2:2020-05 - wersja angielskaSprzt do zimowego utrzymania drg
-Maszyny rozrzucajce i natryskowe
-Cz 2: Wymagania dotyczce dystrybucji i ich badania
PN-EN 45555:2020-04 - wersja angielskaOglne metody oceny moliwoci recyklingu i odzysku urzdze zwizanych z energi
PN-EN 45556:2020-01 - wersja angielskaOglna metoda szacowania odsetka ponownie uywanych komponentw w przypadku produktw zwizanych z energi
PN-EN 13071-3:2020-01 - wersja angielskaUnoszone pojemniki na odpady o pojemnoci do 5 000 l, oprniane od dou
-Cz 3: Zalecane poczenia przy unoszeniu
Osady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie strat podczas praenia
Osady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie cakowitej zawartoci wgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu
PN-EN 13071-1:2019-11 - wersja angielskaUnoszone pojemniki na odpady o pojemnoci do 5 000 l, oprniane od dou
-Cz 1: Wymagania oglne
PN-EN 13071-2:2019-11 - wersja angielskaUnoszone pojemniki na odpady o pojemnoci do 5 000 l, oprniane od dou
-Cz 2: Dodatkowe wymagania do systemw zagbionych w podou lub czciowo zagbionych w podou
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15934:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady
-Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartoci suchej pozostaoci lub zawartoci wody
PN-EN 15933:2013-02 - wersja polskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie pH
Osady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie pH
PN-EN 14702-3:2019-04 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Waciwoci sedymentacyjne
-Cz 3: Oznaczanie prdkoci sedymentacji strefowej (ZSV)
PN-EN 14702-3:2019-04 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Waciwoci sedymentacyjne
-Cz 3: Oznaczanie prdkoci sedymentacji strefowej (ZSV)
PN-EN 16190:2019-04 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie dioksyn i furanw oraz dioksyno-podobnych polichlorowanych bifenyli z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj za pomoc spektrometrii mas wysokiej rozdzielczoci (HR GC-MS)
PN-EN 16190:2019-04 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie dioksyn i furanw oraz dioksyno-podobnych polichlorowanych bifenyli z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj za pomoc spektrometrii mas wysokiej rozdzielczoci (HR GC-MS)
PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj za pomoc spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj wychwytu elektronw (GC-ECD)
PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj za pomoc spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj wychwytu elektronw (GC-ECD)
PN-EN 14701-4:2019-02 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Waciwoci filtracyjne
-Cz 4: Oznaczanie odwadniania osadw sflokulowanych
PN-EN 14701-4:2019-02 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Waciwoci filtracyjne
-Cz 4: Oznaczanie odwadniania osadw sflokulowanych
PN-EN 17183:2019-02 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Ocena gstoci osadw ciekowych
PN-EN 17183:2019-02 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Ocena gstoci osadw ciekowych
PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj za pomoc spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcj wychwytu elektronw (GC-ECD)
PN-EN 12574-3:2017-03 - wersja polskaPojemniki na odpady
-Cz 3: Wymagania dotyczce bezpieczestwa i zdrowia
PN-EN 12574-2:2017-03 - wersja polskaPojemniki na odpady
-Cz 2: Wymagania eksploatacyjne i metody bada
PN-EN ISO 14855-2:2018-10 - wersja angielskaOznaczanie cakowitej biodegradacji tlenowej materiaw polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania
-Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku wgla
-Cz 2: Pomiar grawimetryczny wytworzonego ditlenku wgla w skali laboratoryjnej
PN-EN 12574-1:2017-03 - wersja polskaPojemniki na odpady
-Cz 1: Pojemniki o pojemnoci do 10 000 l z pask (paskimi) lub wypuk (wypukymi) pokryw (pokrywami) do dwigniowych, dwigniowych podwjnych oraz wsuwanych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 16181:2018-09 - wersja angielskaGleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie wielopiercieniowych wglowodorw aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ciekowe
-Oznaczanie wielopiercieniowych wglowodorw aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
PN-EN 50625-2-4:2018-03 - wersja angielskaWymagania dotyczce zbirki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Cz 2-4: Wymagania dotyczce obrbki paneli fotowoltaicznych
PN-EN 50625-2-4:2018-03 - wersja angielskaWymagania dotyczce zbirki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Cz 2-4: Wymagania dotyczce obrbki paneli fotowoltaicznych
PN-EN 50625-2-3:2017-11 - wersja angielskaWymagania dotyczce zbirki, logistyki i przetwarzania ZSEE
-Cz 2-3: Wymagania dotyczce przetwarzania sprztu dziaajcego na zasadzie wymiany temperatury oraz innego ZSEE zawierajcego lotne fluorowane wglowodory (VFC) i/lub lotne wglowodory (VHC)
PN-EN 14405:2017-04 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Badanie zachowania si podczas wymywania
-Badanie przesczania si ku grze (w okrelonych warunkach)
PN-EN 13592:2017-04 - wersja angielskaWorki z tworzyw sztucznych do zbierania odpadw z gospodarstwa domowego
-Typy, wymagania i metody bada
PN-EN 12574-1:2017-03 - wersja angielskaPojemniki na odpady
-Cz 1: Pojemniki o pojemnoci do 10 000 l z pask (paskimi) lub wypuk (wypukymi) pokryw (pokrywami) do dwigniowych, dwigniowych podwjnych oraz wsuwanych mechanizmw zaadowczych
-Wymiary i konstrukcja
PN-EN 12574-2:2017-03 - wersja angielskaPojemniki na odpady
-Cz 2: Wymagania eksploatacyjne i metody bada
PN-EN 12574-3:2017-03 - wersja angielskaPojemniki na odpady
-Cz 3: Wymagania dotyczce bezpieczestwa i zdrowia
PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie zawartoci pierwiastkw z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazm sprzon indukcyjnie (ICP-OES)
PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie zawartoci pierwiastkw z zastosowaniem spektrometrii mas z plazm wzbudzon indukcyjnie (ICP-MS)
PN-EN 16175-1:2017-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie zawartoci rtci
-Cz 1: Atomowa spektrometria absorpcyjna, technika zimnych par (CV-AAS)
PN-EN 16175-2:2017-02 - wersja angielskaOsady ciekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba
-Oznaczanie zawartoci rtci
-Cz 2: Fluorescencyjna spektrometria atomowa, technika zimnych par (CV-AFS)
PN-EN 14582:2017-02 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Zawarto fluorowcw i siarki
-Spalanie w tlenie w ukadach zamknitych i metody oznaczania
PN-EN 15308:2017-02 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach staych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronw lub z wykrywaniem za pomoc spektrometrii mas
PN-EN 15308:2017-02 - wersja angielskaCharakteryzowanie odpadw
-Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach staych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronw lub z wykrywaniem za pomoc spektrometrii mas
PN-EN 16811-1:2016-10 - wersja angielskaSprzt do zimowego utrzymania drg i wyroby
-rodki do usuwania oblodzenia
-Cz 1: Chlorek sodu
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16811-2:2016-10 - wersja angielskaSprzt do zimowego utrzymania drg i wyroby
-rodki do usuwania oblodzenia
-Cz 2: Chlorek wapnia i chlorek magnezu
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16720-1:2016-08 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Konsystencja
-Cz 1: Wyznaczanie zdolnoci pynicia
-Metoda z zastosowaniem cylindra wyciskajcego
PN-EN 14742:2015-08 - wersja angielskaCharakterystyka osadw ciekowych
-Laboratoryjna procedura chemicznego kondycjonowania

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu