zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący 0
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne TJ 63
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 1
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych TJ 28
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach TJ 53
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący 2
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji TJ 12
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko TJ 53
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych TJ 6
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów TJ 17
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie TJ 6
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody TJ 483
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. TJ 15
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. TJ 243
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. TJ 20
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. TJ 17
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska TJ 31
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Srodowisko - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220000077

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000079

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Reknicy (PLH220008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000080

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000081

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH020072)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000083

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich (PLH040023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000065

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gogolice-Kosa (PLH320038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000067

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Śliwicach (PLH040034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000070

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000073

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020086)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:00
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000056

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Parsęty (PLH320007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-12 14:25:01
2022-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000041

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Niemczańskie (PLH020082)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-11 14:25:01
2022-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000016

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Wietcisy (PLH220009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-10 14:25:01
2022-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000008

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Bobięcińskie (PLH320040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000009

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH220037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000010

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH220088)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000011

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Miasteckie Jeziora Lobeliowe (PLH220041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000012

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jar Rzeki Raduni (PLH220011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000014

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000015

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Żytno - Ewina (PLH100030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000004

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pływające wyspy pod Rekowem (PLH220022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-04 14:25:02
2022-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000006

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-04 14:25:02
2022-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000007

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Golczewska (PLH320052)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-04 14:25:02
2022-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002468

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002472

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002473

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002450

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002457

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002418

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wolin i Uznam (PLH320019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:02
2022-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002406

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Młosino-Lubnia (PLH220077)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-27 14:25:03
2022-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002393

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie (PLH320054)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:04
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002395

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piotrowo (PLH220091)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:03
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002353

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-21 14:25:03
2022-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002304

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piaśnickie Łąki (PLH220021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002272

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Tywy (PLH320050)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-10 14:25:04
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002261

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sobiborskie (PLH060043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-09 14:25:04
2021-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002245

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002246

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002247

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-21
0000-00-00
2025-12-31
---- -- --
WDU20210002229

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-06 14:25:03
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002230

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widowo (PLH220054)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-06 14:25:03
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002218

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniowołyńska Dolina Bugu (PLH060035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002220

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002221

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Piasek (PLH220013)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002222

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PLH220017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002196

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002197

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Moryńskie (PLH320055)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002199

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Szczecineckie (PLH320009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002202

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pradolina Bzury-Neru (PLH100006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002206

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Grabowej (PLH320003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002207

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łebskie Bagna (PLH220040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002208

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Grędzińskie (PLH020081)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002210

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gałuszki w Chocianowie (PLH020087)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002211

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Solskiej (PLH060034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:02
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002186

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH320056)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002188

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002189

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002162

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-30 14:25:04
2021-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-30 14:25:03
2021-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002155

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bukowy Las Górki (PLH320062)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-29 14:25:02
2021-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002128

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:03
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002129

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:03
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002135

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Baryczy (PLH020084)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:02
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002136

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Karpnickie (PLH020075)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:02
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002143

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:01
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002116

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiełczyn (PLH020099)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002119

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002121

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Soła (PLH120083)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002126

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002103

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:02
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002104

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bachus (PLH060056)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:02
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002107

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podpakule (PLH060048)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:02
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002108

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:02
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002109

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Rurzycy (PLH300017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:01
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002111

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kemy Rymańskie (PLH320012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:01
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002113

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:01
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002094

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kozioróg w Czernej (PLH020100)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002096

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chmiel (PLH060001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002097

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Serniawy (PLH060057)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002085

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Roztocze Środkowe (PLH060017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-22 14:25:03
2021-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002086

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeźnicka Węgorza (PLH320002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-22 14:25:03
2021-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002075

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilki nad Nysą (PLH080044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-19 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002078

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-19 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002079

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-19 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Brodnicka (PLH040036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-26 14:25:02
2022-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000160

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-25 14:25:01
2022-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000148

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec w Chorągiewce (PLH040044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-24 14:25:02
2022-02-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000124

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nieszawska Dolina Wisły (PLH040012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000128

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000130

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000112

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solecka Dolina Wisły (PLH040003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000113

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000117

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Zagaj (PLH040038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-19 14:25:03
2022-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000095

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solniska Szubińskie (PLH040030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000096

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000098

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000103

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barcińsko-Gąsawska (PLH040028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000104

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000085

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi (PLH320049)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-17 14:25:04
2022-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000086

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumleś (PLH220086)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-17 14:25:04
2022-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000089

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-17 14:25:04
2026-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Brodnicka (PLH040036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-26 14:25:02
2022-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000160

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-25 14:25:01
2022-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000148

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec w Chorągiewce (PLH040044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-24 14:25:02
2022-02-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000124

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nieszawska Dolina Wisły (PLH040012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000128

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000130

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000112

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solecka Dolina Wisły (PLH040003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000113

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-20 14:25:01
2022-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000117

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Zagaj (PLH040038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-19 14:25:03
2022-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000095

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solniska Szubińskie (PLH040030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000096

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000098

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000103

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barcińsko-Gąsawska (PLH040028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000104

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000085

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi (PLH320049)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-17 14:25:04
2022-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000086

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumleś (PLH220086)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-17 14:25:04
2022-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000089

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-17 14:25:04
2026-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000077

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000079

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Reknicy (PLH220008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000080

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000081

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH020072)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000083

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich (PLH040023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-14 14:25:01
2022-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000065

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gogolice-Kosa (PLH320038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000067

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Śliwicach (PLH040034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000070

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000073

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020086)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:00
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000056

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Parsęty (PLH320007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-12 14:25:01
2022-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000041

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Niemczańskie (PLH020082)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-11 14:25:01
2022-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000016

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Wietcisy (PLH220009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-10 14:25:01
2022-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000008

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Bobięcińskie (PLH320040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000009

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH220037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000010

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH220088)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000011

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Miasteckie Jeziora Lobeliowe (PLH220041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000012

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jar Rzeki Raduni (PLH220011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000014

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000015

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Żytno - Ewina (PLH100030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-05 14:25:01
2022-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000004

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pływające wyspy pod Rekowem (PLH220022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-04 14:25:02
2022-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000006

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-04 14:25:02
2022-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000007

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Golczewska (PLH320052)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-04 14:25:02
2022-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002468

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002472

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002473

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002450

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002457

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002418

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wolin i Uznam (PLH320019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:02
2022-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002406

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Młosino-Lubnia (PLH220077)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-27 14:25:03
2022-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002393

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie (PLH320054)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:04
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002395

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piotrowo (PLH220091)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:03
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002353

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-21 14:25:03
2022-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002304

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piaśnickie Łąki (PLH220021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002272

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Tywy (PLH320050)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-10 14:25:04
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002261

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sobiborskie (PLH060043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-09 14:25:04
2021-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002245

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002246

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002247

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:18
2021-12-21
0000-00-00
2025-12-31
---- -- --
WDU20210002229

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-06 14:25:03
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002230

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widowo (PLH220054)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-06 14:25:03
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002218

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniowołyńska Dolina Bugu (PLH060035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002220

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002221

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Piasek (PLH220013)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002222

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PLH220017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002196

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002197

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Moryńskie (PLH320055)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002199

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Szczecineckie (PLH320009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002202

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pradolina Bzury-Neru (PLH100006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002206

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Grabowej (PLH320003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002207

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łebskie Bagna (PLH220040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002208

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Grędzińskie (PLH020081)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002210

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gałuszki w Chocianowie (PLH020087)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:03
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002211

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Solskiej (PLH060034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:02
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002186

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH320056)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002188

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002189

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002162

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-30 14:25:04
2021-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-30 14:25:03
2021-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002155

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bukowy Las Górki (PLH320062)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-29 14:25:02
2021-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002128

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:03
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002129

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:03
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002135

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Baryczy (PLH020084)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:02
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002136

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Karpnickie (PLH020075)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:02
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002143

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-26 14:25:01
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002116

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiełczyn (PLH020099)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002119

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002121

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Soła (PLH120083)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002126

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002103

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:02
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002104

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bachus (PLH060056)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:02
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002107

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podpakule (PLH060048)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:02
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002108

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:02
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002109

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Rurzycy (PLH300017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:01
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002111

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kemy Rymańskie (PLH320012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:01
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002113

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:01
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002094

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kozioróg w Czernej (PLH020100)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002096

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chmiel (PLH060001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002097

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Serniawy (PLH060057)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002085

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Roztocze Środkowe (PLH060017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-22 14:25:03
2021-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002086

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeźnicka Węgorza (PLH320002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-22 14:25:03
2021-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002075

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilki nad Nysą (PLH080044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-19 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002078

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-19 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002079

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-19 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32010L0075

2010-11-24
32012L0019

2012-07-04
32009R1069

2009-10-21
32008L0098

2008-11-19
32006L0066

2006-09-06
32006L0021

2006-03-15
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31998L0034

1998-06-22
31996L0059

1996-09-16
31994L0062

1994-12-20
31991L0271

1991-05-21
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
32009R1221

2009-11-25
32001R0761

2001-03-19
32006R1013

2006-06-14
32006L0013

2006-02-03
32006L0012

2006-04-05
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31999L0022

1999-03-29
32008L0056

2008-06-17
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
31979L0409

1979-04-02
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32001L0077

2001-09-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31994L0062

1994-12-20
31991L0689

1991-12-12
31991L0271

1991-05-21
31991L0157

1991-03-18
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
31975L0442

1975-07-15
31975L0439

1975-06-16
32015R1866

2015-10-13
32014R0511

2014-04-16
32010R0995

2010-10-20
32009R0401

2009-04-23
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(03)

2006-12-18
32008R1272

2008-12-16
32008R0689

2008-06-17
32006R1907

2006-12-18
32004R0648

2004-03-31
32008L0050

2008-05-21
32007D0589

2007-07-18
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
32006R0166

2006-01-18
32003L0087

2003-10-13
32009D0406

2009-04-23
32013R0389

2013-05-02
32010R1031

2010-11-12
32012R0601

2012-06-21
32012R0601R(02)

2012-06-21
32013R0525

2013-05-21
32013D0162

2013-03-26
32004L0101

2004-10-27
32004D0280

2004-02-11
32004D0280(01)

2004-03-19
32001L0081

2001-10-23
32001L0080

2001-10-23
32008L0056

2008-06-17
32008L0001R(01)

2008-01-15
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
32008L0098

2008-11-19
31999L0031

1999-04-26
31991L0271

1991-05-21
32004L0035

2004-04-21
32000L0060

2000-10-23
31998L0083

1998-03-11
31991L0271

1991-05-21
32012L0018

2012-07-04
32008L0050

2008-05-21
32008L0001

2008-01-15
32007D0589

2007-07-18
32006R0166

2006-01-18
32006L0066

2006-09-06
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
PN-EN IEC 61472-2:2021-12 - wersja angielskaPrace pod napiciem
-Minimalne odlegoci zblienia
-Cz 2: Metoda wyznaczania odlegoci elementw elektrycznych dla systemw prdu przemiennego od 1,0 kV do 72,5 kV
PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-Opcjonalne dane dodatkowe eCall
-Koncepcja danych poczonego numeru telefonu komrkowego
PN-EN 16303:2021-02 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Walidacja i weryfikacja w wirtualnych testach zderzeniowych z systemem ograniczajcym pojazd
PN-EN 15722:2021-01 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-e-bezpieczestwo
-Minimalny zbir danych eCall
PN-EN 16831:2016-09 - wersja angielskaCigniki i maszyny rolnicze i lene
-Bezpieczestwo
-Formularz do sprawozdania z wypadkw
PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 16072:2011 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-E Bezpieczestwo
-Paneuropejskie wymagania operacyjne eCall
PN-EN 1317-2:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 2: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada barier ochronnych i balustrad
PN-EN 1317-3:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 15178:2009 - wersja polskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PN-EN 15178:2007 - wersja angielskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PN-EN 1317-5:2007 - wersja angielskaSystemy ograniczajace drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PN-EN 1317-3:2003 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-N-01257:2002 - wersja polskaZnaki graficzne
-Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczce klsk ywioowych
PN-EN 1317-3:2002 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 282:2001 - wersja polskaBoje lawinowe
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Wymagania bezpieczestwa i badania

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu