zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący 0
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne TJ 64
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 1
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych TJ 28
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach TJ 53
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący 2
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji TJ 12
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko TJ 55
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych TJ 6
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów TJ 17
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie TJ 6
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody TJ 649
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. TJ 15
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. TJ 247
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. TJ 21
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. TJ 17
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska TJ 34
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Srodowisko - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220001267

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2022-06-17 14:25:17
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001244

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH120043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-14 14:25:08
2022-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001216

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łękawica (PLH140030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-09 14:25:10
2022-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001206

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Węglówce (PLH120046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:12
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001210

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Bagno Całowanie (PLH140001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:11
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001214

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:11
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001182

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001183

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małomickie Łęgi (PLH080046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001189

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sanki (PLH120059)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001175

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Markowo (PLH280032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001178

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Zasieckich (PLH080060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001165

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wkry (PLH140005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:17
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sieradowicka (PLH260031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001171

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja koło Promna (PLH300030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001174

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranie Góry (PLH140002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001149

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001150

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Żyznów (PLH260036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001159

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Seroczyńskie (PLH140004)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001160

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Bobru (PLH080068)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001146

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skroda (PLH080064)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-31 14:25:29
2022-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001136

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-30 14:25:13
2022-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001114

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy koło Pasłęka (PLH280031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:24
2022-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001118

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bieńkowo (PLH280009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:23
2022-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001121

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:22
2022-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001099

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jonkowo-Warkały (PLH280039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:28
2022-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001101

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:27
2022-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001103

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:27
2022-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001082

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Torzymskich (PLH080073)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-24 14:25:10
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001086

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Swajnie (PLH280046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-24 14:25:09
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-23 14:25:12
2022-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001055

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich (PLH080049)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-19 14:25:18
2022-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001042

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Gryżyny (PLH080067)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001044

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żarski (PLH080070)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001045

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wierzejska (PLH260035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001053

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Pojezierzu Ełckim (PLH280041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-18 14:25:06
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001034

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przygiełkowiska koło Gozdnicy (PLH080055)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-17 14:25:14
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001036

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-17 14:25:13
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001011

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:14
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001012

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Budwity (PLH280010)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:14
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001016

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Mały (PLH240023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001022

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001023

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000995

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Lubszy (PLH080057)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-13 14:25:11
2022-05-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000990

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:10
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000992

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki (PLH240039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:10
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000993

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Warty koło Mstowa (PLH240026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:09
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000976

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-11 14:25:16
2022-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000980

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-11 14:25:15
2022-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000981

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-11 14:25:15
2022-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000968

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białka Lelowska (PLH240031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-10 14:25:08
2022-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000961

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH240015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-09 14:25:07
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000966

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pierściec (PLH240022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-09 14:25:07
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000925

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski (PLH240034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-29 14:25:20
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000908

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las koło Tworkowa (PLH240040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-28 14:25:18
2022-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000910

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-28 14:25:17
2022-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-27 14:25:16
2022-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000891

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka (PLH300041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-26 14:25:10
2022-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000866

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno w Korzonku (PLH240029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-25 14:25:20
2022-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000867

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno w Korzonku (PLH240029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-25 14:25:20
2022-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000831

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Bruch koło Pyrzowic (PLH240035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-20 14:25:11
2022-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000832

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-20 14:25:11
2022-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000809

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko przy Dolinie Kocinki (PLH240025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-13 14:25:13
2022-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000676

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
2022-03-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000657

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łobżonki (PLH300040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 14:25:01
2022-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000652

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 14:25:02
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000620

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:31
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000624

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:30
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000626

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Chlebowo (PLH300016)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:30
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000610

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Międzychodzko-Sierakowska (PLH300032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:04
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000611

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:04
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000612

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:04
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000614

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:03
2022-04-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000594

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:04
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000595

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Mnich (PLH300029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000600

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadwarciańska (PLH300009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000601

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH300021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000602

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopanki (PLH300008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000603

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Cybiny (PLH300038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:02
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000606

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

obowiązujący na dzień 2022-03-16 14:25:02
2022-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000590

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mogielnicy (PLH300033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-15 14:25:01
2022-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000579

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-14 14:25:01
2022-03-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000517

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubieszynek (PLH220074)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000523

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Zęblewskie (PLH220075)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000524

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Dymno (PLH220069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000508

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szczyry (PLH220066)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-04 14:25:04
2022-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000509

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-04 14:25:04
2022-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000496

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim (PLH220067)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000497

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zielenina (PLH220065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000499

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sporysz (PLH220064)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000500

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Masłowiczki (PLH220062)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000506

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karwickie Źródliska (PLH220071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000493

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-02 14:25:01
2022-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001326

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębówka nad rzeką Uszewką (PLH120066)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-27 14:25:16
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001318

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001322

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gorczańska (PLH120018)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:11
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001311

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzeszowice (PLH120044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-23 14:25:10
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001294

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Michałowiec (PLH120011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-22 14:25:13
2022-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001280

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polana Biały Potok (PLH120026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-21 14:25:10
2022-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001263

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi (PLH140009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-17 14:25:18
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001253

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH120069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-15 14:25:08
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001326

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębówka nad rzeką Uszewką (PLH120066)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-27 14:25:16
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001318

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001322

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gorczańska (PLH120018)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:11
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001311

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzeszowice (PLH120044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-23 14:25:10
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001294

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Michałowiec (PLH120011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-22 14:25:13
2022-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001280

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polana Biały Potok (PLH120026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-21 14:25:10
2022-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001263

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi (PLH140009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-17 14:25:18
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001267

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2022-06-17 14:25:17
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001253

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH120069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-15 14:25:08
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001244

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH120043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-14 14:25:08
2022-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001216

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łękawica (PLH140030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-09 14:25:10
2022-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001206

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Węglówce (PLH120046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:12
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001210

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Bagno Całowanie (PLH140001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:11
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001214

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:11
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001182

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001183

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małomickie Łęgi (PLH080046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001189

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sanki (PLH120059)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001175

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Markowo (PLH280032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001178

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Zasieckich (PLH080060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001165

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wkry (PLH140005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:17
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sieradowicka (PLH260031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001171

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja koło Promna (PLH300030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001174

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranie Góry (PLH140002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001149

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001150

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Żyznów (PLH260036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001159

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Seroczyńskie (PLH140004)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001160

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Bobru (PLH080068)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001146

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skroda (PLH080064)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-31 14:25:29
2022-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001136

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-30 14:25:13
2022-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001114

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy koło Pasłęka (PLH280031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:24
2022-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001118

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bieńkowo (PLH280009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:23
2022-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001121

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:22
2022-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001099

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jonkowo-Warkały (PLH280039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:28
2022-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001101

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:27
2022-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001103

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-27 14:25:27
2022-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001082

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Torzymskich (PLH080073)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-24 14:25:10
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001086

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Swajnie (PLH280046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-24 14:25:09
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-23 14:25:12
2022-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001055

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich (PLH080049)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-19 14:25:18
2022-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001042

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Gryżyny (PLH080067)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001044

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żarski (PLH080070)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001045

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wierzejska (PLH260035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001053

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Pojezierzu Ełckim (PLH280041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-18 14:25:06
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001034

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przygiełkowiska koło Gozdnicy (PLH080055)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-17 14:25:14
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001036

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-17 14:25:13
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001011

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:14
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001012

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Budwity (PLH280010)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:14
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001016

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Mały (PLH240023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001022

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001023

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000995

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Lubszy (PLH080057)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-13 14:25:11
2022-05-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000990

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:10
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000992

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki (PLH240039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:10
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000993

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Warty koło Mstowa (PLH240026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-12 14:25:09
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000976

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-11 14:25:16
2022-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000980

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-11 14:25:15
2022-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000981

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-11 14:25:15
2022-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000968

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białka Lelowska (PLH240031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-10 14:25:08
2022-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000961

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH240015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-09 14:25:07
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000966

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pierściec (PLH240022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-09 14:25:07
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000925

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski (PLH240034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-29 14:25:20
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000908

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las koło Tworkowa (PLH240040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-28 14:25:18
2022-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000910

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-28 14:25:17
2022-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-27 14:25:16
2022-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000891

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka (PLH300041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-26 14:25:10
2022-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000866

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno w Korzonku (PLH240029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-25 14:25:20
2022-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000867

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno w Korzonku (PLH240029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-25 14:25:20
2022-05-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000831

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Bruch koło Pyrzowic (PLH240035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-20 14:25:11
2022-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000832

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-20 14:25:11
2022-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000809

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko przy Dolinie Kocinki (PLH240025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-13 14:25:13
2022-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000676

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

obowiązujący na dzień 2022-03-30 09:10:01
2022-03-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000657

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łobżonki (PLH300040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 14:25:01
2022-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000652

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 14:25:02
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000620

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:31
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000624

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:30
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000626

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Chlebowo (PLH300016)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-29 11:37:30
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000610

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Międzychodzko-Sierakowska (PLH300032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:04
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000611

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:04
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000612

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:04
2022-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000614

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-17 14:25:03
2022-04-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000594

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:04
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000595

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Mnich (PLH300029)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000600

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadwarciańska (PLH300009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000601

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH300021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000602

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopanki (PLH300008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000603

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Cybiny (PLH300038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-16 14:25:02
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000606

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

obowiązujący na dzień 2022-03-16 14:25:02
2022-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000590

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mogielnicy (PLH300033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-15 14:25:01
2022-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000579

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-14 14:25:01
2022-03-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000517

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubieszynek (PLH220074)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000523

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Zęblewskie (PLH220075)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000524

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Dymno (PLH220069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000508

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szczyry (PLH220066)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-04 14:25:04
2022-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000509

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-04 14:25:04
2022-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000496

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim (PLH220067)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000497

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zielenina (PLH220065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000499

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sporysz (PLH220064)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000500

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Masłowiczki (PLH220062)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000506

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karwickie Źródliska (PLH220071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-03 14:25:01
2022-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000493

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-02 14:25:01
2022-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32010L0075

2010-11-24
32012L0019

2012-07-04
32009R1069

2009-10-21
32008L0098

2008-11-19
32006L0066

2006-09-06
32006L0021

2006-03-15
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31998L0034

1998-06-22
31996L0059

1996-09-16
31994L0062

1994-12-20
31991L0271

1991-05-21
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
32009R1221

2009-11-25
32001R0761

2001-03-19
32006R1013

2006-06-14
32006L0013

2006-02-03
32006L0012

2006-04-05
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31999L0022

1999-03-29
32008L0056

2008-06-17
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
31979L0409

1979-04-02
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32001L0077

2001-09-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31994L0062

1994-12-20
31991L0689

1991-12-12
31991L0271

1991-05-21
31991L0157

1991-03-18
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
31975L0442

1975-07-15
31975L0439

1975-06-16
32015R1866

2015-10-13
32014R0511

2014-04-16
32010R0995

2010-10-20
32009R0401

2009-04-23
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(03)

2006-12-18
32008R1272

2008-12-16
32008R0689

2008-06-17
32006R1907

2006-12-18
32004R0648

2004-03-31
32008L0050

2008-05-21
32007D0589

2007-07-18
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
32006R0166

2006-01-18
32003L0087

2003-10-13
32009D0406

2009-04-23
32013R0389

2013-05-02
32010R1031

2010-11-12
32012R0601

2012-06-21
32012R0601R(02)

2012-06-21
32013R0525

2013-05-21
32013D0162

2013-03-26
32004L0101

2004-10-27
32004D0280

2004-02-11
32004D0280(01)

2004-03-19
32001L0081

2001-10-23
32001L0080

2001-10-23
32008L0056

2008-06-17
32008L0001R(01)

2008-01-15
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
32008L0098

2008-11-19
31999L0031

1999-04-26
31991L0271

1991-05-21
32004L0035

2004-04-21
32000L0060

2000-10-23
31998L0083

1998-03-11
31991L0271

1991-05-21
32012L0018

2012-07-04
32008L0050

2008-05-21
32008L0001

2008-01-15
32007D0589

2007-07-18
32006R0166

2006-01-18
32006L0066

2006-09-06
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
PN-EN IEC 61472-2:2021-12 - wersja angielskaPrace pod napiciem
-Minimalne odlegoci zblienia
-Cz 2: Metoda wyznaczania odlegoci elementw elektrycznych dla systemw prdu przemiennego od 1,0 kV do 72,5 kV
PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-Opcjonalne dane dodatkowe eCall
-Koncepcja danych poczonego numeru telefonu komrkowego
PN-EN 16303:2021-02 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Walidacja i weryfikacja w wirtualnych testach zderzeniowych z systemem ograniczajcym pojazd
PN-EN 15722:2021-01 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-e-bezpieczestwo
-Minimalny zbir danych eCall
PN-EN 16831:2016-09 - wersja angielskaCigniki i maszyny rolnicze i lene
-Bezpieczestwo
-Formularz do sprawozdania z wypadkw
PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 16072:2011 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-E Bezpieczestwo
-Paneuropejskie wymagania operacyjne eCall
PN-EN 1317-2:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 2: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada barier ochronnych i balustrad
PN-EN 1317-3:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 15178:2009 - wersja polskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PN-EN 15178:2007 - wersja angielskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PN-EN 1317-5:2007 - wersja angielskaSystemy ograniczajace drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PN-EN 1317-3:2003 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-N-01257:2002 - wersja polskaZnaki graficzne
-Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczce klsk ywioowych
PN-EN 1317-3:2002 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 282:2001 - wersja polskaBoje lawinowe
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Wymagania bezpieczestwa i badania

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu