zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący 0
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne TJ 74
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 1
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych TJ 28
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach TJ 56
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący 2
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji TJ 13
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko TJ 57
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych TJ 6
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów TJ 17
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie TJ 6
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody TJ 825
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. TJ 15
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. TJ 252
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. TJ 21
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. TJ 17
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska TJ 35
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Srodowisko - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000101

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH120056)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-16 14:25:02
2023-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000093

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbie (PLH120064)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000095

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśliska (PLH120084)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000078

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Bukowe (PLH320020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-12 14:25:04
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000088

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubogoszcz (PLH120081)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000092

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pleszczotka (PLH120092)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000064

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Śmiadowo (PLH320042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-11 14:25:04
2023-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000065

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-11 14:25:04
2023-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000056

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:02
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000061

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karsibórz Świdwiński (PLH320043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-11 14:25:04
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000033

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-09 14:25:03
2023-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000039

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Bierzwnickie (PLH320044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-09 14:25:02
2023-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000026

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Poradz (PLH320065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-05 14:25:03
2023-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000017

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mieszkowicka Dąbrowa (PLH320051)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-04 14:25:05
2023-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000001

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-03 14:25:03
2023-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002815

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sławice Duchowne (PLH120074)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:09
2023-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002786

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:11
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002795

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:10
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002779

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki koło Kasiny Wielkiej (PLH120082)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:07
2023-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002737

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Środkowy Dunajec z dopływami (PLH120088)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002738

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Wielkie Błoto (PLH120080)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002741

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uniejów Parcele (PLH120075)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002746

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widnica (PLH120076)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:09
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002751

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Raba z Mszanką (PLH120093)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:09
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002716

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:09
2023-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002691

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:09
2023-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002697

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:08
2023-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002703

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Babiogórska (PLH120001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:08
2023-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002677

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Łopień (PLH120078)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:10
2023-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002665

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pstroszyce (PLH120073)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-20 14:25:08
2023-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002668

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Armeria (PLH120091)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-20 14:25:08
2023-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002652

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-19 14:25:07
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002608

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:09
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002610

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:09
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002620

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002585

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:11
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002596

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002533

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:08
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002541

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:08
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002517

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-08 14:25:08
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002481

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-05 14:25:08
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002491

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002426

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbocza Płutowskie (PLH040040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:08
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002428

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:08
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002430

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002435

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002419

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Studzienickie Torfowiska (PLH220028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-25 14:25:08
2022-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002421

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ciebłowickie (PLH100035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-25 14:25:07
2022-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002402

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Góra (PLH120061)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:08
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002404

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Grotnicka (PLH100001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:07
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002405

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipickie Mokradła (PLH100025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:07
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002406

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:07
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002410

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:06
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002387

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002388

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002395

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Pobłockie (PLH220042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:07
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002398

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krasne (PLH220035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:07
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002373

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002374

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Lobeliowe koło Soszycy (PLH220039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002359

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002361

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska nad Prosną (PLH100037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002338

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąka w Bęczkowicach (PLH100004)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-18 14:25:08
2022-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002347

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przymorskie Błota (PLH220024)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-18 14:25:07
2022-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002330

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-17 14:25:09
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002334

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzewiny (PLH040022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-17 14:25:08
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002322

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sieniawskie (PLH180054)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-16 14:25:10
2022-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002300

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Załęczański Łuk Warty (PLH100007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:08
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002286

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Narwiańskie Bagna (PLH200002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-14 14:25:09
2022-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002273

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami (PLH180053)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-10 14:25:08
2022-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002251

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Leżajskie (PLH180047)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-07 14:25:07
2022-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002232

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH180049)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-03 14:25:09
2022-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002223

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska (PLH300010)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-02 14:25:10
2022-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002214

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Równem (PLH180036)

akt jednorazowy na dzień 2022-10-31 14:25:08
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002217

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

obowiązujący na dzień 2022-10-31 14:25:07
2022-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002197

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ladzin (PLH180038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:10
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002198

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranów (PLH300035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:09
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002199

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Młynówką (PLH180041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:09
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002200

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Bagienne nad Bukową (PLH180048)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:09
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002192

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Chłopiny (PLH080004)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-27 14:25:08
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002193

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Skalniku (PLH180037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-27 14:25:07
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002178

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliski Las (PLH060092)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-26 14:25:09
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002179

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Łabuńki i Topornicy (PLH060087)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-26 14:25:09
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002168

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mrowle Łąki (PLH180043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:10
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Minokąt (PLH060089)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:09
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002177

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:09
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002156

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Nowosielcach (PLH180035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002159

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Wisły w Małopolsce (PLH060045)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002165

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeziczno (PLH060076)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:07
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002435

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-26 14:25:04
2023-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000142

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tylmanowa (PLH120095)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-20 14:25:03
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000137

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnawka (PLH120089)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:01
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000112

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:06
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000114

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:05
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000115

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieniny (PLC120002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:05
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000117

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH120008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:04
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000086

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:04
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002739

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002740

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002714

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:10
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002715

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:10
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-26 14:25:04
2023-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000142

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tylmanowa (PLH120095)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-20 14:25:03
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000137

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnawka (PLH120089)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:01
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000112

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:06
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000114

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:05
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000115

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieniny (PLC120002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:05
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000117

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH120008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-17 14:25:04
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000101

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH120056)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-16 14:25:02
2023-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000093

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbie (PLH120064)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000095

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśliska (PLH120084)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000078

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Bukowe (PLH320020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-12 14:25:04
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000086

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:04
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000088

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubogoszcz (PLH120081)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000092

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pleszczotka (PLH120092)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000064

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Śmiadowo (PLH320042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-11 14:25:04
2023-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000065

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-11 14:25:04
2023-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000056

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:02
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000061

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karsibórz Świdwiński (PLH320043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-11 14:25:04
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000033

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-09 14:25:03
2023-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000039

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Bierzwnickie (PLH320044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-09 14:25:02
2023-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000026

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Poradz (PLH320065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-05 14:25:03
2023-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000017

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mieszkowicka Dąbrowa (PLH320051)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-04 14:25:05
2023-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000001

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-03 14:25:03
2023-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002815

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sławice Duchowne (PLH120074)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:09
2023-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002786

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:11
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002795

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:10
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002779

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki koło Kasiny Wielkiej (PLH120082)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:07
2023-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002737

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Środkowy Dunajec z dopływami (PLH120088)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002738

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Wielkie Błoto (PLH120080)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002739

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002740

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002741

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uniejów Parcele (PLH120075)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:10
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002746

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widnica (PLH120076)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:09
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002751

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Raba z Mszanką (PLH120093)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:09
2023-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002714

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:10
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002715

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:10
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002716

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:09
2023-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002691

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:09
2023-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002697

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:08
2023-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002703

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Babiogórska (PLH120001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:08
2023-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002677

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Łopień (PLH120078)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:10
2023-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002665

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pstroszyce (PLH120073)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-20 14:25:08
2023-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002668

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Armeria (PLH120091)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-20 14:25:08
2023-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002652

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-19 14:25:07
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002608

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:09
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002610

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:09
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002620

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002585

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:11
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002596

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002533

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:08
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002541

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:08
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002517

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-08 14:25:08
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002481

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-05 14:25:08
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002491

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002426

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbocza Płutowskie (PLH040040)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:08
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002428

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:08
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002430

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002435

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002419

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Studzienickie Torfowiska (PLH220028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-25 14:25:08
2022-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002421

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ciebłowickie (PLH100035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-25 14:25:07
2022-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002402

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Góra (PLH120061)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:08
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002404

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Grotnicka (PLH100001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:07
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002405

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipickie Mokradła (PLH100025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:07
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002406

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:07
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002410

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-24 14:25:06
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002387

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002388

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002395

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Pobłockie (PLH220042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:07
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002398

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krasne (PLH220035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:07
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002373

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002374

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Lobeliowe koło Soszycy (PLH220039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002359

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002361

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska nad Prosną (PLH100037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002338

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąka w Bęczkowicach (PLH100004)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-18 14:25:08
2022-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002347

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przymorskie Błota (PLH220024)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-18 14:25:07
2022-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002330

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-17 14:25:09
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002334

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzewiny (PLH040022)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-17 14:25:08
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002322

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sieniawskie (PLH180054)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-16 14:25:10
2022-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002300

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Załęczański Łuk Warty (PLH100007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:08
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002286

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Narwiańskie Bagna (PLH200002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-14 14:25:09
2022-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002273

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami (PLH180053)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-10 14:25:08
2022-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002251

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Leżajskie (PLH180047)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-07 14:25:07
2022-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002232

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH180049)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-03 14:25:09
2022-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002223

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska (PLH300010)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-02 14:25:10
2022-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002214

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Równem (PLH180036)

akt jednorazowy na dzień 2022-10-31 14:25:08
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002217

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

obowiązujący na dzień 2022-10-31 14:25:07
2022-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002197

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ladzin (PLH180038)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:10
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002198

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranów (PLH300035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:09
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002199

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Młynówką (PLH180041)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:09
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002200

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Bagienne nad Bukową (PLH180048)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-28 14:25:09
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002192

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Chłopiny (PLH080004)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-27 14:25:08
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002193

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Skalniku (PLH180037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-27 14:25:07
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002178

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliski Las (PLH060092)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-26 14:25:09
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002179

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Łabuńki i Topornicy (PLH060087)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-26 14:25:09
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002168

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mrowle Łąki (PLH180043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:10
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Minokąt (PLH060089)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:09
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002177

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:09
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002156

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Nowosielcach (PLH180035)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002159

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Wisły w Małopolsce (PLH060045)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002165

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeziczno (PLH060076)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-24 14:25:07
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32010L0075

2010-11-24
32012L0019

2012-07-04
32009R1069

2009-10-21
32008L0098

2008-11-19
32006L0066

2006-09-06
32006L0021

2006-03-15
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31998L0034

1998-06-22
31996L0059

1996-09-16
31994L0062

1994-12-20
31991L0271

1991-05-21
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
32009R1221

2009-11-25
32001R0761

2001-03-19
32006R1013

2006-06-14
32006L0013

2006-02-03
32006L0012

2006-04-05
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31999L0022

1999-03-29
32008L0056

2008-06-17
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
31979L0409

1979-04-02
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32001L0077

2001-09-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31994L0062

1994-12-20
31991L0689

1991-12-12
31991L0271

1991-05-21
31991L0157

1991-03-18
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
31975L0442

1975-07-15
31975L0439

1975-06-16
32015R1866

2015-10-13
32014R0511

2014-04-16
32010R0995

2010-10-20
32009R0401

2009-04-23
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(03)

2006-12-18
32008R1272

2008-12-16
32008R0689

2008-06-17
32006R1907

2006-12-18
32004R0648

2004-03-31
32008L0050

2008-05-21
32007D0589

2007-07-18
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
32006R0166

2006-01-18
32003L0087

2003-10-13
32009D0406

2009-04-23
32013R0389

2013-05-02
32010R1031

2010-11-12
32012R0601

2012-06-21
32012R0601R(02)

2012-06-21
32013R0525

2013-05-21
32013D0162

2013-03-26
32004L0101

2004-10-27
32004D0280

2004-02-11
32004D0280(01)

2004-03-19
32001L0081

2001-10-23
32001L0080

2001-10-23
32008L0056

2008-06-17
32008L0001R(01)

2008-01-15
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
32008L0098

2008-11-19
31999L0031

1999-04-26
31991L0271

1991-05-21
32004L0035

2004-04-21
32000L0060

2000-10-23
31998L0083

1998-03-11
31991L0271

1991-05-21
32012L0018

2012-07-04
32008L0050

2008-05-21
32008L0001

2008-01-15
32007D0589

2007-07-18
32006R0166

2006-01-18
32006L0066

2006-09-06
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
PN-EN IEC 61472-2:2021-12 - wersja angielskaPrace pod napiciem
-Minimalne odlegoci zblienia
-Cz 2: Metoda wyznaczania odlegoci elementw elektrycznych dla systemw prdu przemiennego od 1,0 kV do 72,5 kV
PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-Opcjonalne dane dodatkowe eCall
-Koncepcja danych poczonego numeru telefonu komrkowego
PN-EN 16303:2021-02 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Walidacja i weryfikacja w wirtualnych testach zderzeniowych z systemem ograniczajcym pojazd
PN-EN 15722:2021-01 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-e-bezpieczestwo
-Minimalny zbir danych eCall
PN-EN 16831:2016-09 - wersja angielskaCigniki i maszyny rolnicze i lene
-Bezpieczestwo
-Formularz do sprawozdania z wypadkw
PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 16072:2011 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-E Bezpieczestwo
-Paneuropejskie wymagania operacyjne eCall
PN-EN 1317-2:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 2: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada barier ochronnych i balustrad
PN-EN 1317-3:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 15178:2009 - wersja polskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PN-EN 15178:2007 - wersja angielskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PN-EN 1317-5:2007 - wersja angielskaSystemy ograniczajace drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PN-EN 1317-3:2003 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-N-01257:2002 - wersja polskaZnaki graficzne
-Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczce klsk ywioowych
PN-EN 1317-3:2002 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 282:2001 - wersja polskaBoje lawinowe
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Wymagania bezpieczestwa i badania

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu