zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązujący 0
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne TJ 64
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 1
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych TJ 28
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach TJ 53
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obowiązujący 2
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji TJ 12
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko TJ 55
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych TJ 6
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów TJ 17
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie TJ 6
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody TJ 725
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. TJ 15
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. TJ 247
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. TJ 21
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. TJ 17
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska TJ 34
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Srodowisko - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220001948

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wały (PLH120017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-16 14:25:17
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001949

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wały (PLH120017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-16 14:25:17
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001936

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:11
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001940

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaroszowiec (PLH120006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:11
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001943

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolinki Jurajskie (PLH120005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:10
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001944

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rymanów (PLH180016)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:10
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001925

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa koło Zaklikowa (PLH180019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:10
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001928

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemyska (PLH180012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:10
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001935

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem (PLH180025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:09
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001913

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Magurska (PLH180001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001915

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las nad Braciejową (PLH180023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001916

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horyniec (PLH180017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001919

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001901

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łysa Góra (PLH180015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-12 14:25:18
2022-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001909

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Golesz (PLH180031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001911

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Józefów - Wola Dębowiecka (PLH180033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001894

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Patria nad Odrzechową (PLH180028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001895

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzciana (PLH180018)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001801

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fort Salis Soglio (PLH180008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:08
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001862

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaćmierz (PLH180032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-06 14:25:15
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001796

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żywocickie Łęgi (PLH160019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001777

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Opawskie (PLH160007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-25 14:25:07
2022-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001754

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Barucickie (PLH160009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001746

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi (PLH160008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001702

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-16 14:25:07
2022-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001663

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Niemodlińskie (PLH160005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001642

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumirad (PLH160020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001643

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Chrząstowic (PLH160010)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001645

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (PLH160014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001646

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001647

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001651

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH160018)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001652

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Świętej Anny (PLH160002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001627

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą (PLH160012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001631

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (PLH160013)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001615

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień Śląski (PLH160003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-02 14:25:07
2022-08-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001602

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-01 14:25:10
2022-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001590

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piekielna Dolina koło Polanicy (PLH020010)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001568

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Bobrem (PLH020054)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001569

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020066)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001560

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bierutów (PLH020065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-27 14:25:09
2022-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001546

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Widawy (PLH020036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:09
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001547

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie (PLH020044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:09
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001548

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa (PLH020043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001552

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie (PLH020063)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001553

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarne Urwisko koło Lutyni (PLH020033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001527

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grodczyn i Homole koło Dusznik (PLH020039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-22 14:25:07
2022-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001516

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zagórzyckie Łąki (PLH020053)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-21 14:25:08
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001521

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopalnie w Złotym Stoku (PLH020007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-21 14:25:07
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001483

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Pilczycki (PLH020069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-15 14:25:15
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001472

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Paśmie Brzanki (PLH120047)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-14 14:25:13
2022-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001479

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudno (PLH120058)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-14 14:25:11
2022-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001461

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko Przemkowskie (PLH020015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001463

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina rzeki Gróbki (PLH120067)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001465

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamionki (PLH020005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001468

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy (PLH120065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-13 14:25:09
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001440

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wisłoki (PLH120057)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001444

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skałki Stoleckie (PLH020012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001427

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Popradzka (PLH120019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001436

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostrzyca Proboszczowicka (PLH020042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001422

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-07 14:25:12
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001424

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomy Pełcznicy pod Książem (PLH020020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-07 14:25:11
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001413

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cedron (PLH120060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-06 14:25:09
2022-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001386

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łachy (PLH020003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-04 14:25:14
2022-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001326

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębówka nad rzeką Uszewką (PLH120066)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-27 14:25:16
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001318

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001322

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gorczańska (PLH120018)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:11
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001311

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzeszowice (PLH120044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-23 14:25:10
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001294

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Michałowiec (PLH120011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-22 14:25:13
2022-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001280

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polana Biały Potok (PLH120026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-21 14:25:10
2022-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001263

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi (PLH140009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-17 14:25:18
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001267

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2022-06-17 14:25:17
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001253

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH120069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-15 14:25:08
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001244

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH120043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-14 14:25:08
2022-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001216

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łękawica (PLH140030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-09 14:25:10
2022-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001206

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Węglówce (PLH120046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:12
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001210

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Bagno Całowanie (PLH140001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:11
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001214

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:11
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001182

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001183

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małomickie Łęgi (PLH080046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001189

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sanki (PLH120059)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001175

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Markowo (PLH280032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001178

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Zasieckich (PLH080060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001165

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wkry (PLH140005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:17
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sieradowicka (PLH260031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001171

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja koło Promna (PLH300030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001174

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranie Góry (PLH140002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001149

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002010

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podkowce w Szczawnicy (PLH120037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-29 14:25:20
2022-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001997

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne (PLH180013)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-28 14:25:22
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002002

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sterczów-Ścianka (PLH120015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-28 14:25:21
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001992

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kępie na Wyżynie Miechowskiej (PLH120070)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-27 14:25:11
2022-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001995

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jadowniki Mokre (PLH120068)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-27 14:25:11
2022-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001982

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małe Pieniny (PLH120025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-23 14:25:10
2022-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001962

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-20 14:25:08
2022-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001953

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalonki (PLH120071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-19 14:25:19
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001955

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-19 14:25:19
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001956

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żaliński (PLH060102)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-19 14:25:19
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001958

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska (PLH180014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-19 14:25:18
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001676

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-11 14:25:09
2022-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002010

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podkowce w Szczawnicy (PLH120037)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-29 14:25:20
2022-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001997

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne (PLH180013)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-28 14:25:22
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002002

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sterczów-Ścianka (PLH120015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-28 14:25:21
2022-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001992

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kępie na Wyżynie Miechowskiej (PLH120070)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-27 14:25:11
2022-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001995

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jadowniki Mokre (PLH120068)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-27 14:25:11
2022-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001982

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małe Pieniny (PLH120025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-23 14:25:10
2022-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001962

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-20 14:25:08
2022-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001953

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalonki (PLH120071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-19 14:25:19
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001955

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-19 14:25:19
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001956

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żaliński (PLH060102)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-19 14:25:19
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001958

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska (PLH180014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-19 14:25:18
2022-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001948

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wały (PLH120017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-16 14:25:17
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001949

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wały (PLH120017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-16 14:25:17
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001936

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:11
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001940

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaroszowiec (PLH120006)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:11
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001943

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolinki Jurajskie (PLH120005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:10
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001944

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rymanów (PLH180016)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:10
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001925

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa koło Zaklikowa (PLH180019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:10
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001928

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemyska (PLH180012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:10
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001935

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem (PLH180025)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:09
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001913

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Magurska (PLH180001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001915

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las nad Braciejową (PLH180023)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001916

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horyniec (PLH180017)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001919

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001901

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łysa Góra (PLH180015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-12 14:25:18
2022-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001909

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Golesz (PLH180031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001911

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Józefów - Wola Dębowiecka (PLH180033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-12 14:25:17
2022-09-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001894

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Patria nad Odrzechową (PLH180028)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001895

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzciana (PLH180018)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001801

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fort Salis Soglio (PLH180008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-30 14:25:08
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001862

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaćmierz (PLH180032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-06 14:25:15
2022-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001796

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żywocickie Łęgi (PLH160019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001777

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Opawskie (PLH160007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-25 14:25:07
2022-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001754

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Barucickie (PLH160009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001746

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi (PLH160008)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001702

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-16 14:25:07
2022-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001676

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-11 14:25:09
2022-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001663

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Niemodlińskie (PLH160005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001642

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumirad (PLH160020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001643

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Chrząstowic (PLH160010)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001645

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (PLH160014)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001646

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001647

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001651

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH160018)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001652

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Świętej Anny (PLH160002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:09
2022-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001627

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą (PLH160012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001631

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (PLH160013)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001615

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień Śląski (PLH160003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-02 14:25:07
2022-08-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001602

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-01 14:25:10
2022-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001590

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piekielna Dolina koło Polanicy (PLH020010)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001568

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Bobrem (PLH020054)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001569

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020066)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001560

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bierutów (PLH020065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-27 14:25:09
2022-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001546

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Widawy (PLH020036)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:09
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001547

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie (PLH020044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:09
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001548

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa (PLH020043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001552

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie (PLH020063)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001553

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarne Urwisko koło Lutyni (PLH020033)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001527

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grodczyn i Homole koło Dusznik (PLH020039)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-22 14:25:07
2022-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001516

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zagórzyckie Łąki (PLH020053)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-21 14:25:08
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001521

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopalnie w Złotym Stoku (PLH020007)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-21 14:25:07
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001483

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Pilczycki (PLH020069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-15 14:25:15
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001472

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Paśmie Brzanki (PLH120047)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-14 14:25:13
2022-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001479

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudno (PLH120058)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-14 14:25:11
2022-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001461

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko Przemkowskie (PLH020015)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001463

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina rzeki Gróbki (PLH120067)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001465

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamionki (PLH020005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001468

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy (PLH120065)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-13 14:25:09
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001440

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wisłoki (PLH120057)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001444

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skałki Stoleckie (PLH020012)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001427

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Popradzka (PLH120019)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001436

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostrzyca Proboszczowicka (PLH020042)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001422

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-07 14:25:12
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001424

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomy Pełcznicy pod Książem (PLH020020)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-07 14:25:11
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001413

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cedron (PLH120060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-06 14:25:09
2022-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001386

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łachy (PLH020003)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-04 14:25:14
2022-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001326

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębówka nad rzeką Uszewką (PLH120066)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-27 14:25:16
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001318

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001322

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gorczańska (PLH120018)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-24 14:25:11
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001311

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzeszowice (PLH120044)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-23 14:25:10
2022-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001294

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Michałowiec (PLH120011)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-22 14:25:13
2022-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001280

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polana Biały Potok (PLH120026)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-21 14:25:10
2022-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001263

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi (PLH140009)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-17 14:25:18
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001267

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

obowiązujący na dzień 2022-06-17 14:25:17
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001253

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH120069)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-15 14:25:08
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001244

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH120043)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-14 14:25:08
2022-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001216

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łękawica (PLH140030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-09 14:25:10
2022-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001206

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Węglówce (PLH120046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:12
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001210

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Bagno Całowanie (PLH140001)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:11
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001214

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-08 14:25:11
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001182

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001183

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małomickie Łęgi (PLH080046)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001189

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sanki (PLH120059)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001175

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Markowo (PLH280032)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001178

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Zasieckich (PLH080060)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001165

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wkry (PLH140005)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:17
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001169

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sieradowicka (PLH260031)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001171

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja koło Promna (PLH300030)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001174

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranie Góry (PLH140002)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001149

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32010L0075

2010-11-24
32012L0019

2012-07-04
32009R1069

2009-10-21
32008L0098

2008-11-19
32006L0066

2006-09-06
32006L0021

2006-03-15
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31998L0034

1998-06-22
31996L0059

1996-09-16
31994L0062

1994-12-20
31991L0271

1991-05-21
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
32009R1221

2009-11-25
32001R0761

2001-03-19
32006R1013

2006-06-14
32006L0013

2006-02-03
32006L0012

2006-04-05
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31999L0022

1999-03-29
32008L0056

2008-06-17
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
31979L0409

1979-04-02
32002R1774

2002-10-03
32002L0096

2003-01-27
32001L0077

2001-09-27
32000L0076

2000-12-04
32000L0053

2000-07-25
31999L0031

1999-04-26
31994L0062

1994-12-20
31991L0689

1991-12-12
31991L0271

1991-05-21
31991L0157

1991-03-18
31986L0278

1986-06-12
31978L0176

1978-02-20
31975L0442

1975-07-15
31975L0439

1975-06-16
32015R1866

2015-10-13
32014R0511

2014-04-16
32010R0995

2010-10-20
32009R0401

2009-04-23
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(03)

2006-12-18
32008R1272

2008-12-16
32008R0689

2008-06-17
32006R1907

2006-12-18
32004R0648

2004-03-31
32008L0050

2008-05-21
32007D0589

2007-07-18
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
32006R0166

2006-01-18
32003L0087

2003-10-13
32009D0406

2009-04-23
32013R0389

2013-05-02
32010R1031

2010-11-12
32012R0601

2012-06-21
32012R0601R(02)

2012-06-21
32013R0525

2013-05-21
32013D0162

2013-03-26
32004L0101

2004-10-27
32004D0280

2004-02-11
32004D0280(01)

2004-03-19
32001L0081

2001-10-23
32001L0080

2001-10-23
32008L0056

2008-06-17
32008L0001R(01)

2008-01-15
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31997R0338

1996-12-09
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
32008L0098

2008-11-19
31999L0031

1999-04-26
31991L0271

1991-05-21
32004L0035

2004-04-21
32000L0060

2000-10-23
31998L0083

1998-03-11
31991L0271

1991-05-21
32012L0018

2012-07-04
32008L0050

2008-05-21
32008L0001

2008-01-15
32007D0589

2007-07-18
32006R0166

2006-01-18
32006L0066

2006-09-06
32006D0780

2006-11-13
32005D0166

2005-02-10
32004R2216

2004-12-21
PN-EN IEC 61472-2:2021-12 - wersja angielskaPrace pod napiciem
-Minimalne odlegoci zblienia
-Cz 2: Metoda wyznaczania odlegoci elementw elektrycznych dla systemw prdu przemiennego od 1,0 kV do 72,5 kV
PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-Opcjonalne dane dodatkowe eCall
-Koncepcja danych poczonego numeru telefonu komrkowego
PN-EN 16303:2021-02 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Walidacja i weryfikacja w wirtualnych testach zderzeniowych z systemem ograniczajcym pojazd
PN-EN 15722:2021-01 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-e-bezpieczestwo
-Minimalny zbir danych eCall
PN-EN 16831:2016-09 - wersja angielskaCigniki i maszyny rolnicze i lene
-Bezpieczestwo
-Formularz do sprawozdania z wypadkw
PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 16072:2011 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-E Bezpieczestwo
-Paneuropejskie wymagania operacyjne eCall
PN-EN 1317-2:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 2: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada barier ochronnych i balustrad
PN-EN 1317-3:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 15178:2009 - wersja polskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PN-EN 15178:2007 - wersja angielskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PN-EN 1317-5:2007 - wersja angielskaSystemy ograniczajace drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PN-EN 1317-3:2003 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-N-01257:2002 - wersja polskaZnaki graficzne
-Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczce klsk ywioowych
PN-EN 1317-3:2002 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 282:2001 - wersja polskaBoje lawinowe
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Wymagania bezpieczestwa i badania

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu