zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej TJ 5
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujący 0
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych TJ 0
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych akt objęty tekstem jednolitym 1
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia TJ 5
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty TJ 14
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym TJ 2
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej TJ 21
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych TJ 38
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia TJ 48
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej TJ 63
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych TJ 26
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich TJ 3
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi TJ 114
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia TJ 4
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta TJ 27
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia TJ 2
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym TJ 54
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii TJ 57
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów TJ 44
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej TJ 4
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych TJ 497
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. TJ 272
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. TJ 26
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. TJ 57
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty TJ 123
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. TJ 21
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. TJ 26
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. TJ 22
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. TJ 90
Ustawystatus RozpUE
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Zdrowie - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210000398

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi

obowiązujący na dzień 2021-03-04 14:25:01
2021-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000367

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

obowiązujący na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000351

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

obowiązujący na dzień 2021-02-26 13:32:18
2021-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000341

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

obowiązujący na dzień 2021-02-24 14:25:01
2021-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000333

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

obowiązujący na dzień 2021-02-23 14:25:01
2021-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000336

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-02-23 14:25:01
2021-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000307

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000302

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2021-02-18 14:25:01
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000267

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-02-12 14:25:01
2021-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000263

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-10 14:25:02
2021-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000249

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-08 14:25:01
2021-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000252

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-08 14:25:01
2021-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000253

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-02-08 14:25:01
2021-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000231

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000233

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów dla kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia oraz jej członków

obowiązujący na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-02-02 14:25:01
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-01-25 14:25:01
2021-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

obowiązujący na dzień 2021-01-22 14:25:01
2021-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000093

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-01-18 14:25:03
2021-01-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000095

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:03
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000074

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu

obowiązujący na dzień 2021-01-14 14:25:03
2021-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

obowiązujący na dzień 2021-01-07 14:25:02
2021-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000010

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-01-05 14:25:01
2021-01-05
2020-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20210000398

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi

obowiązujący na dzień 2021-03-04 14:25:01
2021-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000367

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

obowiązujący na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000351

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

obowiązujący na dzień 2021-02-26 13:32:18
2021-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000341

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

obowiązujący na dzień 2021-02-24 14:25:01
2021-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000333

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

obowiązujący na dzień 2021-02-23 14:25:01
2021-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000336

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-02-23 14:25:01
2021-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000307

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000302

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

obowiązujący na dzień 2021-02-18 14:25:01
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000267

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-02-12 14:25:01
2021-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000263

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-10 14:25:02
2021-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000249

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-08 14:25:01
2021-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000252

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-08 14:25:01
2021-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000253

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-02-08 14:25:01
2021-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000231

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000233

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów dla kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia oraz jej członków

obowiązujący na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-02-02 14:25:01
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-01-25 14:25:01
2021-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

obowiązujący na dzień 2021-01-22 14:25:01
2021-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000093

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

obowiązujący na dzień 2021-01-18 14:25:03
2021-01-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000095

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-18 14:25:03
2021-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

akt jednorazowy na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000074

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu

obowiązujący na dzień 2021-01-14 14:25:03
2021-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

obowiązujący na dzień 2021-01-07 14:25:02
2021-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000010

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19

akt jednorazowy na dzień 2021-01-05 14:25:01
2021-01-05
2020-12-27
---- -- --
---- -- --
32002R1030

2002-06-13
32012R1024

2012-10-25
32012R1024

2012-10-25
32005L0036R(02)

2005-09-07
32005L0036

2005-09-07
32005L0036R(03)

2005-09-07
32002R1030

2002-06-13
32003L0088

2003-11-04
32005R0111

2004-12-22
32005R1277

2005-07-27
32004L0023

2004-03-31
32006L0017

2006-02-08
32006L0086

2006-10-24
32015L0565

2015-04-08
32015L0566

2015-04-08
32004R0273

2004-02-11
32001R0070

2001-01-12
32001R0069

2001-01-12
32000R1673

2000-07-27
31998Y0310(01)

2009-01-10
32002R0178

2002-01-28
31989L0105

1988-12-21
32005L0085

2005-12-01
32004L0083

2004-04-29
32004L0081

2004-04-29
PN-EN 17398:2020-11 - wersja angielskaWspdziaanie z pacjentem w opiece zdrowotnej
-Minimalne wymagania dotyczce opieki skoncentrowanej na osobie pacjenta
PN-EN 16844+A2:2019-10 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A2:2019-10 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A1:2018-11 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844+A1:2018-11 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 16844:2017-07 - wersja angielskaUsugi medycyny estetycznej
-Niechirurgiczne zabiegi medyczne
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-EN 16686:2015-11 - wersja angielskawiadczenie opieki zdrowotnej w zakresie osteopatii
PN-EN 16372:2015-03 - wersja angielskaUsugi chirurgii estetycznej
PN-EN 16224+A1:2014-02 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 15224:2013-04 - wersja angielskaUsugi sektora ochrony zdrowia
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008
PN-EN 16224:2012 - wersja angielskaChiropraktyczna ochrona zdrowia
PN-EN 12435:2008 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Wyraanie wynikw pomiarw w naukach o zdrowiu
PN-EN 14720:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Komunikaty zlecenia usugi i raportu
-Cz 1: Podstawowe usugi obejmujce skierowania i wypisy
PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielskaHealth services
-Quality management systems
-Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement
PN-EN 1068:2007 - wersja polskaInformatyka w ochronie zdrowia
-Rejestracja systemw kodowania
PN-EN 12435:2006 - wersja angielskaInformatyka medyczna
-Prezentacja wynikw pomiarw w naukach medycznych
PN-EN 540:2002 - wersja polskaBadanie kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-EN 540:2002 - wersja angielskaBadania kliniczne wyrobw medycznych przeznaczonych dla ludzi
PN-Z-11000:2001 - wersja polskaUzdrowiska
-Terminologia, klasyfikacja i wymagania oglne
PN-Z-11000:1991 - wersja polskaUzdrowiska
-Podzia, nazwy, okrelenia i wymagania oglne

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu