zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Budownictwo - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000297

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-17 14:25:04
2023-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000222

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta"

akt jednorazowy na dzień 2023-02-04 14:25:04
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000223

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego"

akt jednorazowy na dzień 2023-02-04 14:25:04
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000224

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Supraśl - klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny"

akt jednorazowy na dzień 2023-02-04 14:25:04
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000234

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Opatów - zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa"

akt jednorazowy na dzień 2023-02-03 14:25:01
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000089

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000045

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:03
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002837

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:07
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002764

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Matki Pokoju"

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:08
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002778

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002611

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002469

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-02 14:25:09
2022-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002390

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Małujowice - kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła"

akt jednorazowy na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002308

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002053

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-06 14:25:11
2022-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001518

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-21 14:25:08
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001367

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Warszawa - gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego"

akt jednorazowy na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000848

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-21 14:25:17
2022-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000808

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Tum - zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego"

akt jednorazowy na dzień 2022-04-13 14:25:13
2022-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000715

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-01 14:25:19
2022-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000632

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Radom - zespół klasztorny Bernardynów"

akt jednorazowy na dzień 2022-03-29 11:37:28
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000525

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000248

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-03 14:25:01
2022-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002462

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:02
2022-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002399

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-27 14:25:04
2022-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002404

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obowiązujący na dzień 2021-12-27 14:25:04
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002405

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

obowiązujący na dzień 2021-12-27 14:25:03
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002280

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-13 14:25:02
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002264

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-09 14:25:03
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002260

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-08 14:25:04
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001781

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

obowiązujący na dzień 2021-10-01 14:25:02
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001719

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

obowiązujący na dzień 2021-09-20 14:25:01
2021-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001686

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-15 14:25:02
2021-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001390

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

obowiązujący na dzień 2021-08-02 14:25:03
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 17, 18 i 19 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

akt jednorazowy na dzień 2021-08-11 14:25:04
2021-08-11
0000-00-00
2023-08-11
---- -- --
WDU20210001412

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

obowiązujący na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001385

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

obowiązujący na dzień 2021-08-02 14:25:03
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001386

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 11 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

obowiązujący na dzień 2021-08-02 14:25:03
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001373

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-29 14:25:01
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001374

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-29 14:25:01
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001368

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:04
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001360

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-27 14:25:02
2021-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001341

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-23 14:25:05
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001319

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

akt jednorazowy na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-07-20
0000-00-00
2023-07-20
---- -- --
WDU20210001304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-19 12:10:34
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001263

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - Prawo budowlane

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:06
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001172

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania trąby powietrznej lub silnych wiatrów, które miały miejsce 24 czerwca 2021 r., w województwie małopolskim

akt jednorazowy na dzień 2021-07-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
2023-07-02
---- -- --
WDU20210001169

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-30 13:43:23
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001170

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-30 13:43:23
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001154

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-29 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001117

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-23 20:23:42
2021-06-24
0000-00-00
2023-06-24
---- -- --
WDU20210001019

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy"

obowiązujący na dzień 2021-06-08 14:14:43
2021-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000913

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-19 14:25:03
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000820

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000767

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Czerwińsk nad Wisłą - dawne opactwo Kanoników Regularnych"

akt jednorazowy na dzień 2021-04-27 14:25:02
2021-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000768

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Tykocin - historyczny zespół miasta"

akt jednorazowy na dzień 2021-04-27 14:25:02
2021-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000769

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy"

akt jednorazowy na dzień 2021-04-27 14:25:02
2021-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000731

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

obowiązujący na dzień 2021-04-22 14:25:01
2021-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000719

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Orawka - kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela"

akt jednorazowy na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000440

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:10:59
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000410

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-08 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000356

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000346

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

obowiązujący na dzień 2021-02-26 13:32:19
2021-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000338

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-24 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000335

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-23 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000322

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

obowiązujący na dzień 2021-02-22 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000308

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane

obowiązujący na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000314

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki

obowiązujący na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

obowiązujący na dzień 2021-02-18 14:25:01
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000296

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000297

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000298

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000273

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-12 14:25:01
2021-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000073

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

obowiązujący na dzień 2021-01-14 14:25:03
2021-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002440

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

obowiązujący na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002441

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

obowiązujący na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002447

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

obowiązujący na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002449

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002351

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2020-12-28 14:25:01
2020-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002297

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-22 14:25:01
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

akt jednorazowy na dzień 2020-12-01 14:25:01
2020-12-01
0000-00-00
2022-12-01
---- -- --
WDU20200001916

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

obowiązujący na dzień 2020-11-02 14:25:02
2020-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001766

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

akt jednorazowy na dzień 2020-10-13 14:25:02
2020-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001608

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2020-09-19 14:25:04
2020-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001609

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

obowiązujący na dzień 2020-09-19 14:25:04
2020-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001429

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

obowiązujący na dzień 2020-08-24 14:25:01
2020-08-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001418

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego"

obowiązujący na dzień 2020-08-22 14:25:00
2020-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001316

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

obowiązujący na dzień 2020-07-31 14:25:01
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001321

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

obowiązujący na dzień 2020-07-31 14:25:00
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001322

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

obowiązujący na dzień 2020-08-01 14:25:04
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

obowiązujący na dzień 2020-07-30 14:25:01
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001288

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego"

akt jednorazowy na dzień 2020-07-26 14:25:01
2020-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001171

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

obowiązujący na dzień 2020-07-03 17:33:08
2020-07-02
2020-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20200001091

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

obowiązujący na dzień 2020-06-26 14:25:01
2020-06-25
2020-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20200001094

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

obowiązujący na dzień 2020-06-26 14:25:01
2020-06-25
2020-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20200000879

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-05-19 11:10:02
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000840

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek"

obowiązujący na dzień 2020-05-13 14:25:01
2020-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000841

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy"

obowiązujący na dzień 2020-05-13 14:25:01
2020-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000710

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2020-04-22 14:25:03
2020-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000632

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

obowiązujący na dzień 2020-04-10 11:10:06
2020-04-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000715

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-01 14:25:19
2022-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002462

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:02
2022-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001719

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

obowiązujący na dzień 2021-09-20 14:25:01
2021-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001170

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-30 13:43:23
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001154

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-29 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000913

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-19 14:25:03
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000440

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:10:59
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000410

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-08 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000356

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000346

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

obowiązujący na dzień 2021-02-26 13:32:19
2021-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000338

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-24 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000335

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-23 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000322

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

obowiązujący na dzień 2021-02-22 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000308

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane

obowiązujący na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000314

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki

obowiązujący na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

obowiązujący na dzień 2021-02-18 14:25:01
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000296

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000297

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000298

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002440

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

obowiązujący na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002447

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

obowiązujący na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001316

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

obowiązujący na dzień 2020-07-31 14:25:01
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001322

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

obowiązujący na dzień 2020-08-01 14:25:04
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000879

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-05-19 11:10:02
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000297

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-17 14:25:04
2023-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000222

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta"

akt jednorazowy na dzień 2023-02-04 14:25:04
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000223

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Jabłeczna - prawosławny klasztor św. Onufrego"

akt jednorazowy na dzień 2023-02-04 14:25:04
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000224

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Supraśl - klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny"

akt jednorazowy na dzień 2023-02-04 14:25:04
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000234

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Opatów - zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa"

akt jednorazowy na dzień 2023-02-03 14:25:01
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000089

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-13 14:25:03
2023-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000045

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:03
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002837

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:07
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002764

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Matki Pokoju"

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:08
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002778

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002611

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002469

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-02 14:25:09
2022-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002390

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Małujowice - kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła"

akt jednorazowy na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002308

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002053

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-06 14:25:11
2022-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001518

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-21 14:25:08
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001367

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Warszawa - gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego"

akt jednorazowy na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000848

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-21 14:25:17
2022-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000808

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Tum - zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego"

akt jednorazowy na dzień 2022-04-13 14:25:13
2022-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000715

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-01 14:25:19
2022-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000632

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Radom - zespół klasztorny Bernardynów"

akt jednorazowy na dzień 2022-03-29 11:37:28
2022-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000525

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000248

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-03 14:25:01
2022-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002462

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-30 14:25:02
2022-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002399

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-27 14:25:04
2022-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002404

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obowiązujący na dzień 2021-12-27 14:25:04
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002405

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

obowiązujący na dzień 2021-12-27 14:25:03
2021-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002280

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-13 14:25:02
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002264

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-09 14:25:03
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002260

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-08 14:25:04
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001781

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

obowiązujący na dzień 2021-10-01 14:25:02
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001719

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

obowiązujący na dzień 2021-09-20 14:25:01
2021-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001686

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-15 14:25:02
2021-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001390

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

obowiązujący na dzień 2021-08-02 14:25:03
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 17, 18 i 19 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

akt jednorazowy na dzień 2021-08-11 14:25:04
2021-08-11
0000-00-00
2023-08-11
---- -- --
WDU20210001412

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

obowiązujący na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001385

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

obowiązujący na dzień 2021-08-02 14:25:03
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001386

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 11 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

obowiązujący na dzień 2021-08-02 14:25:03
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001373

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-29 14:25:01
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001374

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-29 14:25:01
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001368

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:04
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001360

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-27 14:25:02
2021-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001341

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-23 14:25:05
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001319

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

akt jednorazowy na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-07-20
0000-00-00
2023-07-20
---- -- --
WDU20210001304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-19 12:10:34
2021-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001263

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - Prawo budowlane

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-13 14:25:06
2021-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001172

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania trąby powietrznej lub silnych wiatrów, które miały miejsce 24 czerwca 2021 r., w województwie małopolskim

akt jednorazowy na dzień 2021-07-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
2023-07-02
---- -- --
WDU20210001169

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-30 13:43:23
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001170

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-30 13:43:23
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001154

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-29 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001117

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-23 20:23:42
2021-06-24
0000-00-00
2023-06-24
---- -- --
WDU20210001019

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy"

obowiązujący na dzień 2021-06-08 14:14:43
2021-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000913

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-19 14:25:03
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000820

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000767

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Czerwińsk nad Wisłą - dawne opactwo Kanoników Regularnych"

akt jednorazowy na dzień 2021-04-27 14:25:02
2021-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000768

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Tykocin - historyczny zespół miasta"

akt jednorazowy na dzień 2021-04-27 14:25:02
2021-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000769

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy"

akt jednorazowy na dzień 2021-04-27 14:25:02
2021-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000731

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

obowiązujący na dzień 2021-04-22 14:25:01
2021-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000719

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Orawka - kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela"

akt jednorazowy na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000440

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:10:59
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000410

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-08 14:25:05
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000356

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000346

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

obowiązujący na dzień 2021-02-26 13:32:19
2021-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000338

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-24 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000335

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-23 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000322

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

obowiązujący na dzień 2021-02-22 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000308

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane

obowiązujący na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000314

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki

obowiązujący na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

obowiązujący na dzień 2021-02-18 14:25:01
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000296

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000297

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000298

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

obowiązujący na dzień 2021-02-17 14:25:01
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000273

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-12 14:25:01
2021-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000073

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

obowiązujący na dzień 2021-01-14 14:25:03
2021-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002440

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

obowiązujący na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002441

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

obowiązujący na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002447

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

obowiązujący na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002449

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-04 13:42:14
2021-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002351

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2020-12-28 14:25:01
2020-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002297

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-22 14:25:01
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

akt jednorazowy na dzień 2020-12-01 14:25:01
2020-12-01
0000-00-00
2022-12-01
---- -- --
WDU20200001916

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

obowiązujący na dzień 2020-11-02 14:25:02
2020-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001766

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

akt jednorazowy na dzień 2020-10-13 14:25:02
2020-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001608

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2020-09-19 14:25:04
2020-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001609

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

obowiązujący na dzień 2020-09-19 14:25:04
2020-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001429

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

obowiązujący na dzień 2020-08-24 14:25:01
2020-08-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001418

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego"

obowiązujący na dzień 2020-08-22 14:25:00
2020-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001316

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

obowiązujący na dzień 2020-07-31 14:25:01
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001321

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

obowiązujący na dzień 2020-07-31 14:25:00
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001322

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

obowiązujący na dzień 2020-08-01 14:25:04
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001304

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

obowiązujący na dzień 2020-07-30 14:25:01
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001288

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego"

akt jednorazowy na dzień 2020-07-26 14:25:01
2020-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001171

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

obowiązujący na dzień 2020-07-03 17:33:08
2020-07-02
2020-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20200001091

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

obowiązujący na dzień 2020-06-26 14:25:01
2020-06-25
2020-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20200001094

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

obowiązujący na dzień 2020-06-26 14:25:01
2020-06-25
2020-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20200000879

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-05-19 11:10:02
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000840

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek"

obowiązujący na dzień 2020-05-13 14:25:01
2020-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000841

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy"

obowiązujący na dzień 2020-05-13 14:25:01
2020-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000710

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2020-04-22 14:25:03
2020-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000632

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

obowiązujący na dzień 2020-04-10 11:10:06
2020-04-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32008L0001

2008-01-15
32003L0035

2003-05-26
32003L0004

2003-01-28
32001L0042

2001-06-27
31992L0043

1992-05-21
31985L0337

1985-06-27
32011R0305

2011-03-09
32006R1907R(03)

2006-12-18
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(01)

2006-12-18
32006R1907

2006-12-18
31992L0057

1992-06-24
32010L0031

2010-05-19
32009L0028

2009-04-23
32001L0077

2001-09-27
32003L0030

2003-08-05
31989L0391

1989-06-12
32009L0031

2009-04-23
32013L0030

2013-06-12
32003L0033

2003-05-26
31999L0031

1999-04-26
31994L0022

1994-05-30
31992L0104

1992-03-12
31992L0091

1992-03-11
32006R1998

2006-12-15
52004XC1001(01)

2004-10-01
31996D1692

1996-07-23
32007L0002

2007-03-14
32008R1205

2008-12-03
32010L0031

2010-05-19
31993L0007

1993-03-15
32009R0116

2008-12-18
32016R0679

2016-04-27
32003L0087

2003-10-13
32014R1112

2014-10-13
32010D0670

2010-11-03
32002R2195

2002-11-05
32008R1008

2008-09-24
32014L0023

2014-02-26
32014L0023R(01)

2015-05-05
32015R1986

2015-11-11
PN-EN ISO 19650-4:2023-02 - wersja angielskaOrganizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM)
-Zarzdzanie informacjami za pomoc modelowania informacji o obiekcie budowlanym
-Cz 4: Wymiana informacji
PN-ISO 6707-1:2023-01 - wersja polskaBudynki i budowle
-Terminologia
-Cz 1: Terminy oglne
PN-EN ISO 12006-3:2023-01 - wersja angielskaBudownictwo
-Organizacja informacji o obiekcie budowlanym
-Cz 3: Schemat danych obiektowo-zorientowanych
PN-EN 17687:2023-01 - wersja angielskaZamwienia publiczne
-Uczciwo i odpowiedzialno
-Wymagania i wytyczne
PN-EN 1992-4:2018-11 - wersja polskaEurokod 2
-Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 4: Projektowanie zamocowa do stosowania w betonie
PN-EN 1992-2:2010/NA:2022-11 - wersja polskaEurokod 2
-Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 2: Mosty z betonu
-Obliczanie i reguy konstrukcyjne
PN-EN 16908+A1:2022-08 - wersja angielskaCement i wapno budowlane
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Zasady kategoryzacji wyrobw bdce uzupenieniem postanowie EN 15804
PN-EN 15942:2022-04 - wersja angielskaZrwnowaenie obiektw budowlanych
-rodowiskowe deklaracje wyrobu
-Format komunikatu midzy przedsibiorstwami
PN-EN 1090-4:2018-09 - wersja polskaWykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
-Cz 4: Wymagania techniczne dotyczce profilowanych na zimno stalowych elementw konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachw, sufitw, stropw i cian
PN-EN 15804+A2:2020-03 - wersja polskaZrwnowaenie obiektw budowlanych
-Deklaracje rodowiskowe wyrobu
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN ISO 21597-2:2021-05 - wersja angielskaKontener informacyjny do dostarczania dokumentw powizanych
-Specyfikacja wymiany
-Cz 2: Typy powiza
PKN-CEN/TS 17440:2021-04 - wersja angielskaOcena i modernizacja istniejcych konstrukcji
PN-EN ISO 23387:2021-01 - wersja angielskaModelowanie informacji o budynku (BIM)
-Szablony danych dla elementw budowlanych wykorzystywanych w cyklu ycia zabudowy
-Koncepcje i zasady
PN-EN ISO 19650-5:2021-01 - wersja angielskaOrganizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM)
-Zarzdzanie informacjami za pomoc modelowania informacji o budynku
-Cz 5: Oparte na bezpieczestwie podejcie do zarzdzania informacjami
PN-EN 1090-4:2018-09 - wersja niemieckaWykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
-Cz 4: Wymagania techniczne dotyczce profilowanych na zimno stalowych elementw konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachw, sufitw, stropw i cian
PN-EN ISO 21597-1:2020-10 - wersja angielskaKontener informacyjny do dostarczania dokumentw powizanych
-Specyfikacja wymiany
-Cz 1: Kontener
PN-EN 17213:2020-09 - wersja angielskaOkucia i drzwi
-Deklaracja rodowiskowa Wyrobu
-Zasady kategoryzacji wyrobu dla okien i drzwi
PN-EN ISO 12006-2:2020-08 - wersja angielskaBudownictwo
-Organizacja informacji o obiekcie budowlanym
-Cz 2: Schemat klasyfikacji
PN-EN 15804+A2:2020-03 - wersja angielskaZrwnowaenie robt budowlanych
-Deklaracje rodowiskowe wyrobu
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 16908:2017-02 - wersja polskaCement i wapno budowlane
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Zasady kategoryzacji wyrobw bdce uzupenieniem postanowie EN 15804
Cement i wapno budowlane
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Zasady kategoryzacji wyrobw bdce uzupenieniem postanowie EN 15804
PN-EN 1993-1-5:2008/A2:2019-09 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-5:2008/A2:2019-09 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-5: Blachownice
PN-EN ISO 16757-1:2019-07 - wersja angielskaStruktury danych do elektronicznych katalogw wyrobw dla systemw instalacyjnych budynku
-Cz 1: Koncepcje, architektura i model
PN-EN ISO 16757-2:2019-07 - wersja angielskaStruktury danych do elektronicznych katalogw wyrobw dla systemw instalacyjnych budynku
-Cz 2: Geometria
PN-EN ISO 16757-1:2019-07 - wersja angielskaStruktury danych do elektronicznych katalogw wyrobw dla systemw instalacyjnych budynku
-Cz 1: Koncepcje, architektura i model
PN-EN ISO 16757-2:2019-07 - wersja angielskaStruktury danych do elektronicznych katalogw wyrobw dla systemw instalacyjnych budynku
-Cz 2: Geometria
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07 - wersja angielskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07 - wersja angielskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN ISO 19650-1:2019-02 - wersja angielskaOrganizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM)
-Zarzdzanie informacjami za pomoc modelowania informacji o budynku
-Cz 1: Koncepcje i zasady
PN-EN ISO 19650-1:2019-02 - wersja angielskaOrganizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM)
-Zarzdzanie informacjami za pomoc modelowania informacji o budynku
-Cz 1: Koncepcje i zasady
PN-EN ISO 19650-2:2019-01 - wersja angielskaOrganizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM)
-Zarzdzanie informacjami za pomoc modelowania informacji o budynku
-Cz 2: Realizacja projektu
PN-EN ISO 19650-2:2019-01 - wersja angielskaOrganizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM)
-Zarzdzanie informacjami za pomoc modelowania informacji o budynku
-Cz 2: Realizacja projektu
PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Obcienia ruchome mostw
-Wzajemne oddziaywanie midzy torem a mostem
PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Obcienia ruchome mostw
-Wzajemne oddziaywanie midzy torem a mostem
PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Obcienia ruchome mostw
-Wzajemne oddziaywanie midzy torem a mostem
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11 - wersja polskaEurokod 2
-Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1992-4:2018-11 - wersja angielskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 4: Projektowanie zamocowa do stosowania w betonie
PN-EN ISO 29481-1:2017-11 - wersja angielskaModele informacji o budynku
-Podrcznik dostarczania danych
-Cz 1: Metodologia i format
PN-EN 1993-4-1:2009/A1:2017-08 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-1: Silosy
PN-EN 1993-4-2:2009/A1:2017-08 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-2: Zbiorniki
PN-EN 1993-1-5:2008/A1:2017-07 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-6:2009/A1:2017-07 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-6: Wytrzymao i stateczno konstrukcji powokowych
PKN-CEN/TR 16970:2017-07 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Wytyczne wdroenia EN 15804
PKN-CEN/TR 17005:2017-07 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Dodatkowe kategorie oddziaywania na rodowisko i wskaniki
-Informacje oglne i moliwoci
-Ocena moliwoci dodawania kategorii oddziaywania na rodowisko oraz zwizane wskaniki i metody obliczania do oceny rodowiskowych waciwoci uytkowych budynkw
PN-EN 16908:2017-02 - wersja angielskaCement i wapno budowlane
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Zasady kategoryzacji wyrobw uzupeniajce EN 15804
Cement i wapno budowlane
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Zasady kategoryzacji wyrobw bdce uzupenieniem postanowie EN 15804
PN-EN ISO 12006-3:2016-12 - wersja angielskaBudownictwo
-Organizacja informacji o obiekcie budowlanym
-Cz 3: Schemat danych obiektowo-zorientowanych
PN-EN ISO 29481-2:2016-12 - wersja angielskaModele informacji o budynku
-Podrcznik dostarczania danych
-Cz 2: Schemat wspdziaania
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 - wersja polskaEurokod 2
-Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11 - wersja polskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 2: Mosty z betonu
-Obliczanie i reguy konstrukcyjne
PN-EN 1996-3:2010/NA:2016-06 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - wersja polskaEurokod 7: Projektowanie geotechniczne
-Cz 1: Zasady oglne
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-ISO 9836:2015-12 - wersja polskaWaciwoci uytkowe w budownictwie
-Okrelanie i obliczanie wskanikw powierzchniowych i kubaturowych
PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10 - wersja angielskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-3: Oddziaywania oglne
-Obcienie niegiem
PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03 - wersja angielskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2015-02 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-7: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wyjtkowe
PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 - wersja polskaEurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-1: Reguy oglne
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10 - wersja angielskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 - wersja angielskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1991-1-7:2008/A1:2014-07 - wersja angielskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-7: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wyjtkowe
PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07 - wersja angielskaEurokod 5
-Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-1: Postanowienia oglne
-Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw
PN-EN 16485:2014-06 - wersja angielskaDrewno okrge i tarcica
-rodowiskowe deklaracje wyrobu
-Reguy kategorii wyrobu dla drewna i wyrobw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie
PN-EN 1994-1-2:2008/A1:2014-06 - wersja angielskaEurokod 4
-Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - wersja angielskaEurokod 7: Projektowanie geotechniczne
-Cz 1: Zasady oglne
PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 - wersja angielskaEurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-1: Reguy oglne
PN-EN 15804+A1:2014-04 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Deklaracje rodowiskowe wyrobu
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 15804+A1:2014-04 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Deklaracje rodowiskowe wyrobu
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1999-1-2:2007 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek poaru
PN-B-03007:2013-08 - wersja polskaKonstrukcje budowlane
-Dokumentacja techniczna
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja angielskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 15804:2012 - wersja polskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 1999-1-5:2012 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-5: Konstrukcje powokowe
PN-EN 1999-1-4:2012 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-4: Konstrukcje z blach profilowanych na zimno
PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2012 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-3: Konstrukcje naraone na zmczenie
PN-EN 15804:2012 - wersja angielskaZrwnowaone obiekty budowlane
-rodowiskowe deklaracje wyrobu
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 1998-2:2006/A2:2012 - wersja angielskaEurokod 8
-Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaywaniom sejsmicznym
-Cz 2: Mosty
PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2011 - wersja angielskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-3: Konstrukcje naraone na zmczenie
PN-EN 1999-1-4:2007/A1:2011 - wersja angielskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-4: Obudowa z blach profilowanych na zimno
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 - wersja polskaEurokod 7
-Projektowanie geotechniczne
-Cz 1: Zasady oglne
PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-8: Projektowanie wzw
PN-EN 1999-1-1:2011 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-1: Reguy oglne
PN-EN 1999-1-3:2011 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-3: Konstrukcje naraone na zmczenie
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - wersja niemieckaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - wersja angielskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-3: Oddziaywania oglne
-Obcienie niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-5: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania termiczne
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 2
-Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-8: Projektowanie wzw
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 5
-Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-1: Postanowienia oglne
-Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw
PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1996-2:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 2: Wymagania projektowe, dobr materiaw i wykonanie murw
PN-EN 1996-3:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu