zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Administracja - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210001652

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący na dzień 2021-09-09 14:25:01
2021-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001544

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego

obowiązujący na dzień 2021-08-24 14:25:04
2021-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001470

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii

akt jednorazowy na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

akt jednorazowy na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001472

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

akt indywidualny na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001473

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

akt indywidualny na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001439

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązujący na dzień 2021-08-10 14:25:02
2021-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001364

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:07
2021-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001324

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:04
2021-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001144

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący na dzień 2021-06-28 14:25:01
2021-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001134

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-25 14:25:01
2021-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001118

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

akt jednorazowy na dzień 2021-06-17 14:25:01
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001044

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2021-06-10 14:25:05
2021-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2021-06-08 14:14:43
2021-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001004

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-04 14:25:04
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000973

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

obowiązujący na dzień 2021-05-31 14:25:03
2021-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000964

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-28 14:25:03
2021-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000958

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-27 14:25:04
2021-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000953

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-26 14:25:03
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000838

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

obowiązujący na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000797

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:03
2021-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000786

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000792

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000764

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-04-26 14:25:01
2021-04-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000698

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2021-04-16 14:25:01
2021-04-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000524

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2021-03-24 14:25:02
2021-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2021-03-22 14:25:01
2021-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000493

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-18 14:25:01
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000443

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:10:59
2021-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:10:59
2021-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000426

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-09 14:25:01
2021-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000359

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Sportu

akt jednorazowy na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000360

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

akt jednorazowy na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000361

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

akt jednorazowy na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000320

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2021-02-22 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000299

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący na dzień 2021-02-18 14:25:01
2021-02-18
2021-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210000229

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

obowiązujący na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-03 14:25:02
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000176

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-29 10:24:05
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000142

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

obowiązujący na dzień 2021-01-22 14:25:01
2021-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000108

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2021-01-19 14:25:02
2021-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000063

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-13 12:12:57
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000067

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-13 12:12:57
2021-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000026

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2021-01-08 14:25:01
2021-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000031

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-08 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002423

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2020-12-31 14:25:01
2020-12-31
2020-02-29
---- -- --
---- -- --
WDU20200002392

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Kosmicznej

obowiązujący na dzień 2020-12-30 14:25:01
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002396

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002334

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002335

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002301

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2020-12-22 14:25:01
2020-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002260

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:02
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002262

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:02
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002263

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002191

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002194

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-10 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002172

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-08 14:25:02
2020-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002116

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka

akt indywidualny na dzień 2020-12-01 14:25:02
2020-11-30
2020-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20200002121

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika

akt indywidualny na dzień 2020-12-01 14:25:01
2020-11-30
2020-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20200002107

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2020-11-30 21:55:04
2020-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002083

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-26 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002089

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

obowiązujący na dzień 2020-11-26 14:25:01
2020-11-26
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --
WDU20200002068

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-25 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2020-11-25 14:25:01
2020-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-25 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002062

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002039

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej

akt jednorazowy na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002049

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2020-11-17 14:04:05
2020-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002004

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

akt indywidualny na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska

akt jednorazowy na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002006

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

akt indywidualny na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002012

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002014

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury

akt jednorazowy na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001999

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-13 14:25:01
2020-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001933

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-04 14:25:02
2020-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001937

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-04 14:25:01
2020-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001926

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

obowiązujący na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001927

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

akt indywidualny na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001928

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

akt indywidualny na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury

akt jednorazowy na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001930

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

akt jednorazowy na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001906

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

obowiązujący na dzień 2020-10-30 14:25:03
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001889

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych

obowiązujący na dzień 2020-10-28 14:25:04
2020-10-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001864

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki

akt jednorazowy na dzień 2020-10-23 14:25:02
2020-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001865

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego

obowiązujący na dzień 2020-10-23 14:25:02
2020-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001846

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący na dzień 2020-10-21 14:25:03
2020-10-21
2020-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20200001848

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki

akt indywidualny na dzień 2020-10-21 14:25:02
2020-10-20
2020-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20200001849

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

obowiązujący na dzień 2020-10-21 14:25:02
2020-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001839

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

obowiązujący na dzień 2020-10-20 14:25:02
2020-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001756

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury

akt jednorazowy na dzień 2020-10-12 14:25:02
2020-10-09
2020-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20200001757

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych

akt jednorazowy na dzień 2020-10-12 14:25:02
2020-10-09
2020-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20200001745

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

akt indywidualny na dzień 2020-10-10 14:25:04
2020-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001746

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych

akt indywidualny na dzień 2020-10-10 14:25:04
2020-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001730

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji

akt jednorazowy na dzień 2020-10-08 14:25:03
2020-10-07
2020-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20210001865

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-15 14:25:01
2021-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001831

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-11 14:25:03
2021-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001652

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący na dzień 2021-09-09 14:25:01
2021-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001544

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego

obowiązujący na dzień 2021-08-24 14:25:04
2021-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001470

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii

akt jednorazowy na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

akt jednorazowy na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001472

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

akt indywidualny na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001473

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

akt indywidualny na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001439

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązujący na dzień 2021-08-10 14:25:02
2021-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001382

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-30 14:25:08
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001364

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-28 14:25:07
2021-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001324

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-21 14:25:04
2021-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001144

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

obowiązujący na dzień 2021-06-28 14:25:01
2021-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001134

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-25 14:25:01
2021-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001118

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2021-06-24 14:25:05
2021-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

akt jednorazowy na dzień 2021-06-17 14:25:01
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001044

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2021-06-10 14:25:05
2021-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2021-06-08 14:14:43
2021-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001004

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-04 14:25:04
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000973

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

obowiązujący na dzień 2021-05-31 14:25:03
2021-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000964

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-28 14:25:03
2021-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000958

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-27 14:25:04
2021-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000953

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-26 14:25:03
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000838

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

obowiązujący na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000797

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:03
2021-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000786

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000792

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000764

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

obowiązujący na dzień 2021-04-26 14:25:01
2021-04-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000698

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2021-04-16 14:25:01
2021-04-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000524

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2021-03-24 14:25:02
2021-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2021-03-22 14:25:01
2021-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000493

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-18 14:25:01
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000443

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:10:59
2021-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000444

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-12 13:10:59
2021-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000426

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-09 14:25:01
2021-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000359

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Sportu

akt jednorazowy na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000360

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

akt jednorazowy na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000361

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

akt jednorazowy na dzień 2021-03-01 14:25:01
2021-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000320

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2021-02-22 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000299

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący na dzień 2021-02-18 14:25:01
2021-02-18
2021-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210000229

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

obowiązujący na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-03 14:25:02
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000176

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-29 10:24:05
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000142

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

obowiązujący na dzień 2021-01-22 14:25:01
2021-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000108

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2021-01-19 14:25:02
2021-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000063

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-13 12:12:57
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000067

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-13 12:12:57
2021-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000026

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2021-01-08 14:25:01
2021-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000031

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-08 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002423

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2020-12-31 14:25:01
2020-12-31
2020-02-29
---- -- --
---- -- --
WDU20200002392

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Kosmicznej

obowiązujący na dzień 2020-12-30 14:25:01
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002396

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002334

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002335

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002301

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2020-12-22 14:25:01
2020-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002260

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:02
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002262

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:02
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002263

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-17 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002191

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

obowiązujący na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002194

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-10 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002172

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-08 14:25:02
2020-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002116

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka

akt indywidualny na dzień 2020-12-01 14:25:02
2020-11-30
2020-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20200002121

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika

akt indywidualny na dzień 2020-12-01 14:25:01
2020-11-30
2020-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20200002107

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2020-11-30 21:55:04
2020-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002083

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-26 14:25:01
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002089

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

obowiązujący na dzień 2020-11-26 14:25:01
2020-11-26
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --
WDU20200002068

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-25 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2020-11-25 14:25:01
2020-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-25 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002062

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002039

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej

akt jednorazowy na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002049

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2020-11-17 14:04:05
2020-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002004

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

akt indywidualny na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska

akt jednorazowy na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002006

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

akt indywidualny na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002012

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002014

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury

akt jednorazowy na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001999

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-13 14:25:01
2020-11-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001933

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-04 14:25:02
2020-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001937

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-04 14:25:01
2020-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001926

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

obowiązujący na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001927

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

akt indywidualny na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001928

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

akt indywidualny na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury

akt jednorazowy na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001930

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

akt jednorazowy na dzień 2020-11-03 14:25:01
2020-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001906

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

obowiązujący na dzień 2020-10-30 14:25:03
2020-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001889

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych

obowiązujący na dzień 2020-10-28 14:25:04
2020-10-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001864

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki

akt jednorazowy na dzień 2020-10-23 14:25:02
2020-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001865

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego

obowiązujący na dzień 2020-10-23 14:25:02
2020-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001846

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący na dzień 2020-10-21 14:25:03
2020-10-21
2020-10-06
---- -- --
---- -- --
WDU20200001848

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki

akt indywidualny na dzień 2020-10-21 14:25:02
2020-10-20
2020-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20200001849

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

obowiązujący na dzień 2020-10-21 14:25:02
2020-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001839

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

obowiązujący na dzień 2020-10-20 14:25:02
2020-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001756

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury

akt jednorazowy na dzień 2020-10-12 14:25:02
2020-10-09
2020-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20200001757

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych

akt jednorazowy na dzień 2020-10-12 14:25:02
2020-10-09
2020-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20200001745

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

akt indywidualny na dzień 2020-10-10 14:25:04
2020-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001746

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych

akt indywidualny na dzień 2020-10-10 14:25:04
2020-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001730

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji

akt jednorazowy na dzień 2020-10-08 14:25:03
2020-10-07
2020-10-06
---- -- --
---- -- --
32005L0085

2005-12-01
32004L0083

2004-04-29
32004L0081

2004-04-29
32004L0038

2004-04-29
32003L0110

2003-11-25
32003L0109

2003-11-25
32003L0086

2003-09-22
32003L0009

2003-01-27
32001L0055

2001-07-20
32002L0094

2002-12-09
32013R0952

2013-10-09
32013R0952R(01)

2013-10-09
32015R2446

2015-07-28
32015R2446R(01)

2016-04-02
32001L0044

2001-06-15
31992R2913

1992-10-12
31976L0308

1976-03-15
32014R0651

2014-06-17
32009R0223

2009-03-11
32005L0071

2005-10-12
32004L0114

2004-12-13
32004L0081

2004-04-29
32003L0110

2003-11-25
32003L0109

2003-11-25
32003L0086

2003-09-22
32003L0009

2003-01-27
32001L0055

2001-07-20
32009L0081

2009-07-13
32005R1564

2005-09-07
32004L0018

2004-03-31
32004L0017

2004-03-31
32003R2151

2003-12-16
32002R2195

2002-11-05
31997R1466

1997-07-07
32005R1290

2005-06-21
32006R1083

2006-07-11
32006R1083R(01)

2006-07-11
32006R1198

2006-07-27
32006R1638

2006-10-24
32009R0479

2009-05-25
32011R1175

2011-11-16
32013R0549

2013-05-21
32013R1303

2013-12-17
32013R1316

2013-12-11
32005R2173

2005-12-20
32006R0562

2006-03-15
32010R0737

2010-08-10
32010R0995

2010-10-20
32013R0952

2013-10-09
32013R0952R(01)

2013-10-09
32013R1306

2013-12-17
32015R2446

2015-07-28
32002L0091

2002-12-16
32004R0364

2004-02-25
32001R0070

2001-01-12
32016R0679

2016-04-27
32013R1306

2013-12-17
PN-EN ISO 22300:2021-08 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN 17371-1:2021-08 - wersja angielskawiadczenie usug
-Cz 1: Zamawianie usug
-Wytyczne oceny zdolnoci usugodawcw do wiadczenia usug oraz ocena oferty usugi
PN-EN ISO/IEC 27017:2021-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO 56000:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 56003:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Narzdzia i metody dla partnerstwa innowacyjnego
-Wytyczne
PN-EN ISO 56002:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-System zarzdzania innowacjami
-Wytyczne
PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 26000:2021-04 - wersja angielskaWytyczne dotyczce spoecznej odpowiedzialnoci
PN-EN 15399:2019-02 - wersja polskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja polskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO 14002-1:2021-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 14001 w celu uwzgldnienia aspektw i warunkw rodowiskowych w obszarze tematycznym dotyczcym rodowiska
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja polskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 13067:2021-02 - wersja angielskaPersonel spawajcy i zgrzewajcy tworzywa sztuczne
-Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy
-Spawane i zgrzewane poczenia z tworzyw termoplastycznych
PN-EN 9100:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO/ASTM 52942:2021-02 - wersja angielskaWytwarzanie przyrostowe
-Zasady kwalifikacji
-Kwalifikacja operatorw maszyn i urzdze do stapiania laserowego proszkw metali, wykorzystywanych w zastosowaniach lotniczych
PN-EN 9131:2020-12 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-EN ISO 34101-1:2020-12 - wersja angielskaZrwnowaone pozyskiwanie i identyfikowalno kakao
-Cz 1: Wymagania dotyczce systemw zarzdzania zrwnowaonym pozyskiwaniem kakao
PN-EN ISO/IEC 27011:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kodeks postpowania w zakresie kontroli bezpieczestwa informacji oparty na ISO/IEC 27002 dla organizacji telekomunikacyjnych
PN-EN ISO 29001:2020-11 - wersja angielskaPrzemys naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Systemy zarzdzania jakoci waciwe dla sektora
-Wymagania dla wyrobu i organizacji wykonujcych usugi
PN-EN ISO/IEC 27019:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji w brany energetycznej
PN-ISO 10015:2020-08 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne dotyczce zarzdzania kompetencjami i rozwoju ludzi
PN-EN ISO 22313:2020-08 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 22301
PN-EN ISO 14006:2020-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wytyczne do wdraania ekoprojektowania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 12973:2020-06 - wersja angielskaZarzdzanie wartoci
PN-ISO 10005:2020-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne dotyczce planw jakoci
PN-EN IEC 62668-1:2020-06 - wersja angielskaProces zarzdzania dla awioniki
-Zapobieganie podrbkom
-Cz 1: Unikanie stosowania podzespow elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzcych z recyklingu
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN IEC 62668-2:2020-03 - wersja angielskaProces zarzdzania dla awioniki
-Zapobieganie podrbkom
-Cz 2: Zarzdzanie podzespoami elektronicznymi pochodzcymi ze rde innych ni franczyzowe
PN-EN IEC 31010:2020-01 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Techniki oceny ryzyka
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne dotyczce stosowania
PN-EN 15341:2019-12 - wersja angielskaObsugiwanie
-Kluczowe wskaniki efektywnoci obsugiwania
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 19600:2019-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wytyczne
PN-ISO 19600:2019-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wytyczne
PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Ewakuacje masowe
-Wytyczne dotyczce planowania
PN-EN ISO 22397:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wytyczne dotyczce ustanawiania porozumie partnerskich
PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Ewakuacje masowe
-Wytyczne dotyczce planowania
PN-EN ISO 22397:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wytyczne dotyczce ustanawiania porozumie partnerskich
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
PN-EN ISO 20700:2018-11 - wersja angielskaWytyczne dotyczce usug konsultingowych w zakresie zarzdzania
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN 9133:2018-09 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych wyrobw lotniczych i kosmonautycznych
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja polskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9100:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN 9110:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9120:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce dystrybutorw sprztu lotniczego, kosmicznego i obronnego
PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Wytyczne
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja angielskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja angielskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce auditu dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO 22300:2018-07 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN ISO 9004:2018-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Jako organizacji
-Wytyczne osignicia trwaego sukcesu
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 16991:2018-06 - wersja angielskaKontrola w oparciu o ryzyko
PN-ISO 10007:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania konfiguracj
PN-ISO 10006:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania jakoci w projektach
PN-EN ISO 15378:2018-02 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2015 z uwzgldnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja francuskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 55002:2017-10 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 55001
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja polskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-ISO 55000:2017-09 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Informacje oglne, zasady i terminologia
PN-ISO 55001:2017-08 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wymagania
PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji
-Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja angielskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9132:2017-04 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce jakoci kodu Data Matrix stosowanego do znakowania czci
PN-ISO 37101:2017-03 - wersja angielskaZrwnowaony rozwj spoeczny
-System zarzdzania na rzecz zrwnowaonego rozwoju
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-ISO 50003:2017-01 - wersja polskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audity i certyfikacj systemw zarzdzania energi
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-ISO/IEC 27006:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9104-002:2016-08 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Cz 002: Wymagania dotyczce nadzoru nad programami rejestracji/certyfikacji systemu zarzdzania jakoci w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 61882:2016-07 - wersja angielskaBadania zagroe i zdolnoci do dziaania (badania HAZOP)
-Przewodnik zastosowa
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja francuskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN 16348:2013-10 - wersja polskaInfrastruktura gazowa
-System Zarzdzania Bezpieczestwem (SMS) dla infrastruktury przesyowej gazu i System Zarzdzania Integralnoci Rurocigu (PIMS) dla gazocigw przesyowych
-Wymagania funkcjonalne
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja angielskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Oglne wytyczne dotyczce wdroenia

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu