zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Administracja - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000436

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

akt jednorazowy na dzień 2023-03-08 14:25:01
2023-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000367

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2023-03-02 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000341

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

obowiązujący na dzień 2023-02-24 14:25:02
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000298

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-17 14:25:04
2023-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000255

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-10 14:25:06
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000260

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-09 14:25:01
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000193

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący na dzień 2023-01-31 14:25:02
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

obowiązujący na dzień 2023-01-03 14:25:03
2023-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002857

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002830

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002831

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:07
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002784

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

akt jednorazowy na dzień 2022-12-29 14:25:11
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002769

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002773

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:07
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

akt jednorazowy na dzień 2022-12-28 14:25:07
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej

akt jednorazowy na dzień 2022-12-16 14:25:08
2022-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2022-12-16 14:25:07
2022-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002594

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wniosków o udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem niektórych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002571

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:09
2022-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002525

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-08 14:25:07
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002510

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

obowiązujący na dzień 2022-12-07 14:25:07
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002484

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych

akt jednorazowy na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002453

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-30 14:25:08
2022-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002408

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności

akt jednorazowy na dzień 2022-11-24 14:25:07
2022-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002383

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa

akt jednorazowy na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002384

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa

obowiązujący na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002288

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

obowiązujący na dzień 2022-11-14 14:25:09
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002278

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2022-11-10 14:25:07
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002265

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

akt jednorazowy na dzień 2022-11-09 14:25:10
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy publicznej radiofonii

akt jednorazowy na dzień 2022-11-09 14:25:10
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002195

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945

obowiązujący na dzień 2022-10-28 14:25:10
2022-10-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002125

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

obowiązujący na dzień 2022-10-18 14:25:49
2022-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002102

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:23
2022-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002118

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka

akt indywidualny na dzień 2022-10-17 14:25:17
2022-10-14
2022-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20220002119

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego

akt indywidualny na dzień 2022-10-17 14:25:17
2022-10-14
2022-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20220002120

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:16
2022-10-14
2022-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20220002055

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-07 14:25:24
2022-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002045

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-05 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

akt jednorazowy na dzień 2022-09-30 14:25:16
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

akt jednorazowy na dzień 2022-09-30 14:25:16
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001946

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej

akt jednorazowy na dzień 2022-09-16 14:25:17
2022-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2022

akt jednorazowy na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-13
2022-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001874

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:15
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001864

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:14
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001842

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:15
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001818

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie Rady Legislacyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-31 14:25:13
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001772

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzień 2022-08-25 14:25:08
2022-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001714

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:09
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001699

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-16 14:25:08
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży

obowiązujący na dzień 2022-07-28 14:25:11
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001571

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-07-28
2022-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001551

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2022-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001503

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna

obowiązujący na dzień 2022-07-19 14:25:10
2022-07-18
2022-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20220001493

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych

obowiązujący na dzień 2022-07-15 14:25:14
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący na dzień 2022-07-14 14:25:12
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001446

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-08
2022-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20220001414

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego

akt indywidualny na dzień 2022-07-06 14:25:08
2022-07-05
2022-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20220001359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:08
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa

obowiązujący na dzień 2022-06-23 14:25:12
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001256

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2022-06-15 14:25:08
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001156

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001158

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001163

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej

obowiązujący na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

akt jednorazowy na dzień 2022-05-23 14:25:12
2022-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001026

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

akt jednorazowy na dzień 2022-05-16 14:25:12
2022-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000996

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000962

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-09 14:25:07
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000957

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-06 14:25:10
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000944

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

akt jednorazowy na dzień 2022-05-03 14:25:14
2022-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000945

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki

obowiązujący na dzień 2022-05-03 14:25:13
2022-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000939

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

obowiązujący na dzień 2022-05-02 14:25:16
2022-04-29
2022-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20220000838

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii

obowiązujący na dzień 2022-04-20 14:25:10
2022-04-19
2022-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20220000829

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich

obowiązujący na dzień 2022-04-15 14:25:07
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000745

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:14
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000721

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy

obowiązujący na dzień 2022-04-04 14:25:14
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000710

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:20
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000720

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:18
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-09 14:25:05
2022-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000442

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2022-02-23 14:25:02
2022-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000348

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

obowiązujący na dzień 2022-02-11 14:25:03
2022-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

akt jednorazowy na dzień 2022-02-07 14:25:01
2022-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000253

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-02-03 14:25:00
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000222

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej

akt jednorazowy na dzień 2022-02-01 14:25:03
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący na dzień 2022-01-24 14:25:02
2022-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002474

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002478

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:02
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002479

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:02
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002461

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący na dzień 2021-12-30 14:25:02
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002431

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002434

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002423

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002425

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002401

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-27 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002341

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Rady Legislacyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
2022-08-31
---- -- --
WDU20210002347

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:00
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002303

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-15 14:25:04
2021-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002225

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

akt jednorazowy na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000436

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

akt jednorazowy na dzień 2023-03-08 14:25:01
2023-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000367

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2023-03-02 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000341

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

obowiązujący na dzień 2023-02-24 14:25:02
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000298

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-17 14:25:04
2023-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000255

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-10 14:25:06
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000260

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-09 14:25:01
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000193

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący na dzień 2023-01-31 14:25:02
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

obowiązujący na dzień 2023-01-03 14:25:03
2023-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002857

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002830

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002831

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący na dzień 2022-12-30 14:25:07
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002784

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

akt jednorazowy na dzień 2022-12-29 14:25:11
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002769

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002773

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:07
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

akt jednorazowy na dzień 2022-12-28 14:25:07
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej

akt jednorazowy na dzień 2022-12-16 14:25:08
2022-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

obowiązujący na dzień 2022-12-16 14:25:07
2022-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002594

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wniosków o udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem niektórych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002571

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:09
2022-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002525

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-08 14:25:07
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002510

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

obowiązujący na dzień 2022-12-07 14:25:07
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002484

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych

akt jednorazowy na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002453

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-30 14:25:08
2022-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002408

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności

akt jednorazowy na dzień 2022-11-24 14:25:07
2022-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002383

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa

akt jednorazowy na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002384

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa

obowiązujący na dzień 2022-11-23 14:25:08
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002288

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

obowiązujący na dzień 2022-11-14 14:25:09
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002278

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2022-11-10 14:25:07
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002265

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

akt jednorazowy na dzień 2022-11-09 14:25:10
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy publicznej radiofonii

akt jednorazowy na dzień 2022-11-09 14:25:10
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002195

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945

obowiązujący na dzień 2022-10-28 14:25:10
2022-10-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002125

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

obowiązujący na dzień 2022-10-18 14:25:49
2022-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002102

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:23
2022-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002118

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka

akt indywidualny na dzień 2022-10-17 14:25:17
2022-10-14
2022-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20220002119

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego

akt indywidualny na dzień 2022-10-17 14:25:17
2022-10-14
2022-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20220002120

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:16
2022-10-14
2022-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20220002055

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-07 14:25:24
2022-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002045

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-05 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

akt jednorazowy na dzień 2022-09-30 14:25:16
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

akt jednorazowy na dzień 2022-09-30 14:25:16
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001946

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej

akt jednorazowy na dzień 2022-09-16 14:25:17
2022-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2022

akt jednorazowy na dzień 2022-09-13 14:25:07
2022-09-13
2022-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001874

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-09-07 14:25:15
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001864

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2022-09-06 14:25:14
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001842

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:15
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001818

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie Rady Legislacyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-31 14:25:13
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001772

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzień 2022-08-25 14:25:08
2022-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001714

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:09
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001699

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-16 14:25:08
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży

obowiązujący na dzień 2022-07-28 14:25:11
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001571

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-07-28
2022-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20220001551

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-26 14:25:08
2022-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001503

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna

obowiązujący na dzień 2022-07-19 14:25:10
2022-07-18
2022-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20220001493

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych

obowiązujący na dzień 2022-07-15 14:25:14
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący na dzień 2022-07-14 14:25:12
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001446

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-08
2022-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20220001414

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego

akt indywidualny na dzień 2022-07-06 14:25:08
2022-07-05
2022-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20220001359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:08
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa

obowiązujący na dzień 2022-06-23 14:25:12
2022-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001256

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2022-06-15 14:25:08
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2022-06-01 14:25:12
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001156

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001158

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001163

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej

obowiązujący na dzień 2022-06-01 14:25:11
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

akt jednorazowy na dzień 2022-05-23 14:25:12
2022-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001026

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

akt jednorazowy na dzień 2022-05-16 14:25:12
2022-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000996

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:11
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000962

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-09 14:25:07
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000957

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-06 14:25:10
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000944

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

akt jednorazowy na dzień 2022-05-03 14:25:14
2022-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000945

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki

obowiązujący na dzień 2022-05-03 14:25:13
2022-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000939

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

obowiązujący na dzień 2022-05-02 14:25:16
2022-04-29
2022-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20220000838

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii

obowiązujący na dzień 2022-04-20 14:25:10
2022-04-19
2022-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20220000829

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich

obowiązujący na dzień 2022-04-15 14:25:07
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000745

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:14
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000721

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy

obowiązujący na dzień 2022-04-04 14:25:14
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000710

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:20
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000720

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:18
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-09 14:25:05
2022-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000442

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący na dzień 2022-02-23 14:25:02
2022-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000348

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

obowiązujący na dzień 2022-02-11 14:25:03
2022-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

akt jednorazowy na dzień 2022-02-07 14:25:01
2022-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000253

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-02-03 14:25:00
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000222

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej

akt jednorazowy na dzień 2022-02-01 14:25:03
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący na dzień 2022-01-24 14:25:02
2022-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002474

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:03
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002478

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:02
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002479

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport

obowiązujący na dzień 2021-12-31 14:25:02
2021-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002461

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący na dzień 2021-12-30 14:25:02
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002431

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002434

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-29 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002423

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002425

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-28 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002401

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-27 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002341

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Rady Legislacyjnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
2022-08-31
---- -- --
WDU20210002347

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:00
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002303

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-15 14:25:04
2021-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002225

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

akt jednorazowy na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32005L0085

2005-12-01
32004L0083

2004-04-29
32004L0081

2004-04-29
32004L0038

2004-04-29
32003L0110

2003-11-25
32003L0109

2003-11-25
32003L0086

2003-09-22
32003L0009

2003-01-27
32001L0055

2001-07-20
32002L0094

2002-12-09
32013R0952

2013-10-09
32013R0952R(01)

2013-10-09
32015R2446

2015-07-28
32015R2446R(01)

2016-04-02
32001L0044

2001-06-15
31992R2913

1992-10-12
31976L0308

1976-03-15
32014R0651

2014-06-17
32009R0223

2009-03-11
32005L0071

2005-10-12
32004L0114

2004-12-13
32004L0081

2004-04-29
32003L0110

2003-11-25
32003L0109

2003-11-25
32003L0086

2003-09-22
32003L0009

2003-01-27
32001L0055

2001-07-20
32009L0081

2009-07-13
32005R1564

2005-09-07
32004L0018

2004-03-31
32004L0017

2004-03-31
32003R2151

2003-12-16
32002R2195

2002-11-05
31997R1466

1997-07-07
32005R1290

2005-06-21
32006R1083

2006-07-11
32006R1083R(01)

2006-07-11
32006R1198

2006-07-27
32006R1638

2006-10-24
32009R0479

2009-05-25
32011R1175

2011-11-16
32013R0549

2013-05-21
32013R1303

2013-12-17
32013R1316

2013-12-11
32005R2173

2005-12-20
32006R0562

2006-03-15
32010R0737

2010-08-10
32010R0995

2010-10-20
32013R0952

2013-10-09
32013R0952R(01)

2013-10-09
32013R1306

2013-12-17
32015R2446

2015-07-28
32002L0091

2002-12-16
32004R0364

2004-02-25
32001R0070

2001-01-12
32016R0679

2016-04-27
32013R1306

2013-12-17
PN-EN ISO 26000:2021-04 - wersja polskaWytyczne dotyczce spoecznej odpowiedzialnoci
PN-EN 17687:2023-01 - wersja angielskaZamwienia publiczne
-Uczciwo i odpowiedzialno
-Wymagania i wytyczne
PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01 - wersja angielskaBezpieczestwo informacji, cyberbezpieczestwo i ochrona prywatnoci
-Zabezpieczanie informacji
PN-EN 17649:2023-01 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem (SMS) i system zarzdzania integralnoci rurocigu (PIMS)
-Wymagania funkcjonalne
PN-EN IEC 60300-3-4:2022-12 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-4: Przewodnik zastosowa
-Specyfikacja wymaga dotyczcych niezawodnoci
PN-EN 15341+A1:2022-11 - wersja angielskaObsugiwanie
-Kluczowe wskaniki efektywnoci obsugiwania
PN-ISO 10018:2022-11 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne dotyczce zaangaowania ludzi
PN-EN ISO 50005:2022-10 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wytyczne dotyczce etapowego wdraania
PN-EN 17748-1:2022-09 - wersja angielskaPodstawowy zasb wiedzy dla zawodw ICT (ICT BoK)
-Cz 1: Zasb wiedzy
PN-EN ISO 9712:2022-09 - wersja angielskaBadania nieniszczce
-Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada nieniszczcych
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja niemieckaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja niemieckaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 9131:2020-12 - wersja polskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-ISO 37301:2022-07 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-ISO 37002:2022-06 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgaszaniem nieprawidowoci
-Wytyczne
PN-EN 4179:2022-05 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu bada nieniszczcych
PN-EN ISO 56005:2022-04 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Narzdzia i metody zarzdzania wasnoci intelektualn
-Wytyczne
PN-EN 17463:2022-03 - wersja angielskaWycena Inwestycji Zwizanych z Energi (VALERI)
PN-EN ISO 13485:2016-04/A11:2022-01 - wersja angielskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-EN 9110:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9115:2018-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN 17485:2021-11 - wersja angielskaObsugiwanie
-Obsugiwanie w zarzdzaniu rodkami trwaymi
-Zasady dotyczce podwyszania wartoci rodkw trwaych przez cay ich cykl ycia
PN-ISO/IEC 27006:2016-12/A1:2021-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 22300:2021-08 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN 17371-1:2021-08 - wersja angielskawiadczenie usug
-Cz 1: Zamawianie usug
-Wytyczne oceny zdolnoci usugodawcw do wiadczenia usug oraz ocena oferty usugi
PN-EN ISO/IEC 27017:2021-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO 56000:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 56003:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Narzdzia i metody dla partnerstwa innowacyjnego
-Wytyczne
PN-EN ISO 56002:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-System zarzdzania innowacjami
-Wytyczne
PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 26000:2021-04 - wersja angielskaWytyczne dotyczce spoecznej odpowiedzialnoci
PN-EN 15399:2019-02 - wersja polskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja polskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO 14002-1:2021-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 14001 w celu uwzgldnienia aspektw i warunkw rodowiskowych w obszarze tematycznym dotyczcym rodowiska
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja polskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 13067:2021-02 - wersja angielskaPersonel spawajcy i zgrzewajcy tworzywa sztuczne
-Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy
-Spawane i zgrzewane poczenia z tworzyw termoplastycznych
PN-EN 9100:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO/ASTM 52942:2021-02 - wersja angielskaWytwarzanie przyrostowe
-Zasady kwalifikacji
-Kwalifikacja operatorw maszyn i urzdze do stapiania laserowego proszkw metali, wykorzystywanych w zastosowaniach lotniczych
PN-EN 9131:2020-12 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-EN ISO 34101-1:2020-12 - wersja angielskaZrwnowaone pozyskiwanie i identyfikowalno kakao
-Cz 1: Wymagania dotyczce systemw zarzdzania zrwnowaonym pozyskiwaniem kakao
PN-EN ISO/IEC 27011:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kodeks postpowania w zakresie kontroli bezpieczestwa informacji oparty na ISO/IEC 27002 dla organizacji telekomunikacyjnych
PN-EN ISO 29001:2020-11 - wersja angielskaPrzemys naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Systemy zarzdzania jakoci waciwe dla sektora
-Wymagania dla wyrobu i organizacji wykonujcych usugi
PN-EN ISO/IEC 27019:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji w brany energetycznej
PN-ISO 10015:2020-08 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne dotyczce zarzdzania kompetencjami i rozwoju ludzi
PN-EN ISO 22313:2020-08 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 22301
PN-EN ISO 14006:2020-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wytyczne do wdraania ekoprojektowania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 12973:2020-06 - wersja angielskaZarzdzanie wartoci
PN-ISO 10005:2020-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne dotyczce planw jakoci
PN-EN IEC 62668-1:2020-06 - wersja angielskaProces zarzdzania dla awioniki
-Zapobieganie podrbkom
-Cz 1: Unikanie stosowania podzespow elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzcych z recyklingu
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN IEC 62668-2:2020-03 - wersja angielskaProces zarzdzania dla awioniki
-Zapobieganie podrbkom
-Cz 2: Zarzdzanie podzespoami elektronicznymi pochodzcymi ze rde innych ni franczyzowe
PN-EN IEC 31010:2020-01 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Techniki oceny ryzyka
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne dotyczce stosowania
Obsugiwanie
-Kluczowe wskaniki efektywnoci obsugiwania
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 19600:2019-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wytyczne
PN-ISO 19600:2019-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wytyczne
PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Ewakuacje masowe
-Wytyczne dotyczce planowania
PN-EN ISO 22397:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wytyczne dotyczce ustanawiania porozumie partnerskich
PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Ewakuacje masowe
-Wytyczne dotyczce planowania
PN-EN ISO 22397:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wytyczne dotyczce ustanawiania porozumie partnerskich
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
PN-EN ISO 20700:2018-11 - wersja angielskaWytyczne dotyczce usug konsultingowych w zakresie zarzdzania
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN 9133:2018-09 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych wyrobw lotniczych i kosmonautycznych
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja polskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9100:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN 9110:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9120:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce dystrybutorw sprztu lotniczego, kosmicznego i obronnego
PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Wytyczne
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja angielskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja angielskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce auditu dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO 22300:2018-07 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN ISO 9004:2018-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Jako organizacji
-Wytyczne osignicia trwaego sukcesu
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 16991:2018-06 - wersja angielskaKontrola w oparciu o ryzyko
PN-ISO 10007:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania konfiguracj
PN-ISO 10006:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania jakoci w projektach
PN-EN ISO 15378:2018-02 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2015 z uwzgldnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja francuskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 55002:2017-10 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 55001
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja polskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu