zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Kodeksy - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000109

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dąbie w województwie lubuskim

akt jednorazowy na dzień 2023-01-16 14:25:01
2023-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002847

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002848

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002825

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002794

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:10
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002771

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie warunków wstępu na teren jednostek organizacyjnych Służby Więziennej osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej albo pracownikami przywięziennych zakładów pracy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002772

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002689

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002690

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli skazanych, tymczasowo aresztowanych, miejsc i przedmiotów oraz określenia wzorów protokołów tych kontroli

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002684

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002685

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego pozbawionego wolności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002663

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-20 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002673

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-20 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002617

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002623

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej miesięcznej opłaty związanej z użytkowaniem w celi mieszkalnej dodatkowego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002580

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy na dzień 2022-12-13 14:25:08
2022-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002529

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002466

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt jednorazowy na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002467

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002350

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzień 2022-11-21 14:25:09
2022-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002276

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy na dzień 2022-11-10 14:25:07
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002269

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2022-11-09 14:25:09
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002171

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002121

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jemielno w województwie dolnośląskim

akt indywidualny na dzień 2022-10-18 14:25:49
2022-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001960

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący na dzień 2022-09-19 14:25:17
2022-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001893

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ciechocinka w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt jednorazowy na dzień 2022-09-02 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001837

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:17
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001787

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001455

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-12 14:25:10
2022-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001429

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Ruda Śląska w województwie śląskim

akt jednorazowy na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001196

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Krynica Morska w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2022-06-07 14:25:13
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001147

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gromadka w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2022-05-31 14:25:29
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001064

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olsztynka w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy na dzień 2022-05-20 14:25:22
2022-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000929

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy na dzień 2022-04-30 14:25:06
2022-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miastka w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2022-04-29 14:25:21
2022-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000812

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Oława w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2022-04-14 14:25:08
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000748

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:14
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000757

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Koczała w województwie pomorskim

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:12
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000589

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2022-03-15 14:25:01
2022-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000516

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-17 14:25:05
2022-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002484

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002408

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sobienie-Jeziory w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2021-12-27 14:25:03
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002356

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Raciążek w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-12-21 14:25:02
2021-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002312

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy na dzień 2021-12-16 14:25:01
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002309

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002296

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:02
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002297

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:02
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002298

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:02
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:02
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-06 14:25:03
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002182

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy na dzień 2021-12-01 14:25:02
2021-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002077

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Kunice oraz przedterminowych wyborów wójta gminy Kunice w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-11-19 14:25:01
2021-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002026

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-10 14:25:02
2021-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002005

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:02
2021-11-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001888

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiązownica w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2021-10-20 14:25:03
2021-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001889

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanowo w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2021-10-20 14:25:03
2021-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001845

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-10-12 14:25:03
2021-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001679

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2021-09-14 14:25:03
2021-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001483

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-17 14:25:07
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001433

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kijewo Królewskie w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-08-10 14:25:03
2021-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001312

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nowa Wieś Lęborska w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001313

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zbuczyn w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001191

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący na dzień 2021-07-02 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001176

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący na dzień 2021-07-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001181

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący na dzień 2021-07-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001101

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposobów ich zabezpieczania w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych

obowiązujący na dzień 2021-06-23 06:54:57
2021-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001028

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lipinki Łużyckie w województwie lubuskim

akt jednorazowy na dzień 2021-06-08 14:14:42
2021-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000867

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Gorzowa Śląskiego w województwie opolskim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-10 12:14:34
2021-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000842

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000819

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000821

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000822

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000826

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000827

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tuczna w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000799

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:03
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000800

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:02
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000801

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:02
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000804

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000805

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000806

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000807

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000810

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000811

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000812

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000813

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000759

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Puławy w województwie lubelskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-26 14:25:01
2021-04-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000718

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Malczyce w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000622

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-06 14:25:01
2021-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000606

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-02 14:25:01
2021-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000607

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-02 14:25:01
2021-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000131

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000132

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000133

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000135

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000131

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000132

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000133

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000135

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-19 14:25:02
2023-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000109

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dąbie w województwie lubuskim

akt jednorazowy na dzień 2023-01-16 14:25:01
2023-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002847

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002848

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002825

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowanie tych czynności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-30 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002794

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzień 2022-12-29 14:25:10
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002771

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie warunków wstępu na teren jednostek organizacyjnych Służby Więziennej osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej albo pracownikami przywięziennych zakładów pracy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002772

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002689

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002690

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli skazanych, tymczasowo aresztowanych, miejsc i przedmiotów oraz określenia wzorów protokołów tych kontroli

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-22 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002684

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002685

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego pozbawionego wolności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002663

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-20 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002673

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-20 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002617

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002623

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej miesięcznej opłaty związanej z użytkowaniem w celi mieszkalnej dodatkowego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002580

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy na dzień 2022-12-13 14:25:08
2022-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002529

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-09 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002466

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt jednorazowy na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002467

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002350

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzień 2022-11-21 14:25:09
2022-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002276

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy na dzień 2022-11-10 14:25:07
2022-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002269

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2022-11-09 14:25:09
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002171

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002121

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jemielno w województwie dolnośląskim

akt indywidualny na dzień 2022-10-18 14:25:49
2022-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001960

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

obowiązujący na dzień 2022-09-19 14:25:17
2022-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001893

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ciechocinka w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

akt jednorazowy na dzień 2022-09-02 14:25:11
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001837

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2022-09-01 14:25:17
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001787

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001455

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-12 14:25:10
2022-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001429

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Ruda Śląska w województwie śląskim

akt jednorazowy na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001196

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Krynica Morska w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2022-06-07 14:25:13
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001147

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gromadka w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2022-05-31 14:25:29
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001064

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olsztynka w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy na dzień 2022-05-20 14:25:22
2022-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000929

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy na dzień 2022-04-30 14:25:06
2022-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miastka w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2022-04-29 14:25:21
2022-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000812

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Oława w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2022-04-14 14:25:08
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000748

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

obowiązujący na dzień 2022-04-07 14:25:14
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000757

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Koczała w województwie pomorskim

obowiązujący na dzień 2022-04-06 14:25:12
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000589

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2022-03-15 14:25:01
2022-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000516

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2022-03-07 14:25:01
2022-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-02-17 14:25:05
2022-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002484

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-31 14:25:01
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002408

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sobienie-Jeziory w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2021-12-27 14:25:03
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002356

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Raciążek w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-12-21 14:25:02
2021-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002312

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy na dzień 2021-12-16 14:25:01
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002309

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-15 14:25:03
2021-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002296

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:02
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002297

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:02
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002298

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:02
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002299

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:02
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-06 14:25:03
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2021-12-03 14:25:01
2021-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002182

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy na dzień 2021-12-01 14:25:02
2021-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002077

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów do rady gminy Kunice oraz przedterminowych wyborów wójta gminy Kunice w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-11-19 14:25:01
2021-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002026

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-10 14:25:02
2021-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002005

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:02
2021-11-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001888

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiązownica w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2021-10-20 14:25:03
2021-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001889

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanowo w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2021-10-20 14:25:03
2021-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001845

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-10-12 14:25:03
2021-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001679

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2021-09-14 14:25:03
2021-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001483

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-17 14:25:07
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001433

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kijewo Królewskie w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-08-10 14:25:03
2021-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001312

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nowa Wieś Lęborska w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001313

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zbuczyn w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2021-07-20 14:25:01
2021-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001191

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym

obowiązujący na dzień 2021-07-02 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001176

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący na dzień 2021-07-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001181

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący na dzień 2021-07-01 14:25:01
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001101

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposobów ich zabezpieczania w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych

obowiązujący na dzień 2021-06-23 06:54:57
2021-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001028

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lipinki Łużyckie w województwie lubuskim

akt jednorazowy na dzień 2021-06-08 14:14:42
2021-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000867

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Gorzowa Śląskiego w województwie opolskim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-10 12:14:34
2021-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000842

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000819

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000821

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000822

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000826

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000827

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tuczna w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-05-05 14:25:02
2021-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000799

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Rzeszowa w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:03
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000800

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:02
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000801

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:02
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000804

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000805

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000806

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000807

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000810

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boleszkowice w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000811

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000812

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000813

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-30 14:25:01
2021-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000759

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Puławy w województwie lubelskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-26 14:25:01
2021-04-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000718

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Malczyce w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000622

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-06 14:25:01
2021-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000606

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-02 14:25:01
2021-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000607

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2021-04-02 14:25:01
2021-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32014L0041

2014-04-03
32000L0031

2000-06-08
32007L0074

2007-12-20
32006L0079

2006-10-05
32004L0106

2004-11-16
32004L0074

2004-04-29
32004L0056

2004-04-21
32003L0096

2003-10-27
32003L0049

2003-03-06
32003L0048

2003-03-06
31995L0060

1995-11-27
31995L0059

1995-11-27
31992L0084

1992-10-19
31992L0083

1992-10-19
31992L0080

1992-10-19
31992L0079

1992-10-19
31992L0012

1992-02-25
31990L0434

1990-07-23
31983L0183

1983-03-28
31983L0182

1983-03-28
32009R0392

2009-04-23
32001R0044

2000-12-22
32005L0056

2005-10-26
32001L0024

2001-04-04
32001L0017

2001-03-19
31989L0667

1989-12-21
31989L0666

1989-12-21
31982L0891

1982-12-17
31978L0855

1978-09-10
31977L0091

1976-12-13
31968L0151

1968-09-03
31994L0080

1994-12-19
31993L0109

1993-12-06

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu