zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Kodeksy - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20200002031

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2020-11-18 14:25:01
2020-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002003

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002007

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001967

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2020-11-09 14:25:03
2020-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001971

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2020-11-09 14:25:02
2020-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001879

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim

obowiązujący na dzień 2020-10-27 14:25:01
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001826

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzień 2020-10-19 14:25:03
2020-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001789

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-15 14:25:01
2020-10-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001769

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-13 14:25:02
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001714

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

obowiązujący na dzień 2020-10-07 14:08:59
2020-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001691

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001681

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-01 14:25:01
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001618

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001619

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001620

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001600

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim

obowiązujący na dzień 2020-09-18 14:25:01
2020-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001547

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2020-09-13 14:25:00
2020-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001420

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2020-08-22 14:25:00
2020-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001335

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-08-08 12:42:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001285

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:01
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001234

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Drobina w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001235

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Baranów w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001238

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzień 2020-07-16 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001211

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy na dzień 2020-07-09 14:25:01
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001199

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim

akt jednorazowy na dzień 2020-07-09 14:25:02
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002031

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2020-11-18 14:25:01
2020-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002003

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002007

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:04
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001967

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

akt jednorazowy na dzień 2020-11-09 14:25:03
2020-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001971

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2020-11-09 14:25:02
2020-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001879

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim

obowiązujący na dzień 2020-10-27 14:25:01
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001826

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzień 2020-10-19 14:25:03
2020-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001789

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-15 14:25:01
2020-10-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001769

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-13 14:25:02
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001714

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

obowiązujący na dzień 2020-10-07 14:08:59
2020-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001691

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001681

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-01 14:25:01
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001618

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001619

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001620

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-24 14:25:04
2020-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001600

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim

obowiązujący na dzień 2020-09-18 14:25:01
2020-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001547

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2020-09-13 14:25:00
2020-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001420

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2020-08-22 14:25:00
2020-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001335

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-08-08 12:42:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001285

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:01
2020-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001234

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Drobina w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001235

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Baranów w województwie mazowieckim

akt jednorazowy na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001238

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzień 2020-07-16 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001211

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy na dzień 2020-07-09 14:25:01
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001199

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim

akt jednorazowy na dzień 2020-07-09 14:25:02
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32014L0041

2014-04-03
32000L0031

2000-06-08
32007L0074

2007-12-20
32006L0079

2006-10-05
32004L0106

2004-11-16
32004L0074

2004-04-29
32004L0056

2004-04-21
32003L0096

2003-10-27
32003L0049

2003-03-06
32003L0048

2003-03-06
31995L0060

1995-11-27
31995L0059

1995-11-27
31992L0084

1992-10-19
31992L0083

1992-10-19
31992L0080

1992-10-19
31992L0079

1992-10-19
31992L0012

1992-02-25
31990L0434

1990-07-23
31983L0183

1983-03-28
31983L0182

1983-03-28
32009R0392

2009-04-23
32001R0044

2000-12-22
32005L0056

2005-10-26
32001L0024

2001-04-04
32001L0017

2001-03-19

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu