zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej oczekujący na wejście w życie 1
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oczekujący na wejście w życie 0
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oczekujący na wejście w życie 9
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązujący 6
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami obowiązujący 42
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów obowiązujący 2
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników obowiązujący 1
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa TJ 8
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi TJ 1
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej TJ 9
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych TJ 4
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 TJ 282
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego TJ 142
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin TJ 25
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie TJ 72
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym TJ 26
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych TJ 13
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TJ 108
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu TJ 14
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich TJ 30
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 TJ 245
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej TJ 35
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach TJ 62
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej TJ 29
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego TJ 76
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich TJ 47
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych TJ 8
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych TJ 65
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt TJ 46
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt TJ 343
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych TJ 113
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej TJ 71
Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno TJ 131
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności TJ 14
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin TJ 250
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej TJ 61
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego TJ 3
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. TJ 129
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. TJ 19
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. TJ 23
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa TJ 80
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. TJ 49
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. TJ 9
Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. TJ 2
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Rolnictwo - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000454

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-10 14:25:51
2023-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000387

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-02 14:25:01
2023-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na lata 2023-2025

akt jednorazowy na dzień 2023-03-03 14:25:05
2023-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000371

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2023-2025

akt jednorazowy na dzień 2023-03-02 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000325

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2023-02-22 14:25:04
2023-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000302

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzień 2023-02-17 14:25:03
2023-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000308

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-17 14:25:02
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000293

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzień 2023-02-16 14:25:03
2023-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023

akt jednorazowy na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

obowiązujący na dzień 2023-01-27 14:25:03
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000163

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-25 14:25:02
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000157

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2023-01-23 14:25:02
2023-01-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000126

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-18 14:25:02
2023-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000062

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2023-01-11 14:25:04
2023-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii

akt jednorazowy na dzień 2023-01-04 14:25:05
2023-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002867

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-02 14:25:07
2023-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002832

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-12-30 14:25:07
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002742

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:10
2022-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002679

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002664

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2022-12-20 14:25:08
2022-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002653

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2022-12-19 14:25:06
2022-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002639

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:05
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002619

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-12-16 14:25:08
2022-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002621

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002591

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002550

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-12 14:25:08
2022-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002564

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

akt jednorazowy na dzień 2022-12-13 14:25:10
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002496

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-06 14:25:09
2022-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002490

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych

akt jednorazowy na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002460

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie udostępniania danych osobowych zawartych w rejestrze rzeczoznawców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-01 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002450

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-30 14:25:08
2022-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002455

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-11-30 14:25:08
2022-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002442

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-29 14:25:08
2022-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002434

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-11-23 14:25:07
2022-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

obowiązujący na dzień 2022-11-21 14:25:09
2022-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2022 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-16 14:25:09
2022-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002249

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

akt jednorazowy na dzień 2022-11-07 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002210

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-10-31 14:25:09
2022-10-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002126

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

akt jednorazowy na dzień 2022-10-18 14:25:48
2022-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002104

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:22
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002105

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:22
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002106

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:22
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:21
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002108

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:21
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:21
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002110

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:20
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002111

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:20
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002114

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:18
2022-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002117

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:17
2022-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002043

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-05 14:25:10
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002036

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-04 14:25:10
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002011

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-29 14:25:20
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002003

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany

akt jednorazowy na dzień 2022-09-28 14:25:21
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001994

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-27 14:25:11
2022-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001947

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-16 14:25:17
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001896

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001852

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

akt jednorazowy na dzień 2022-09-05 14:25:11
2022-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001827

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

akt jednorazowy na dzień 2022-08-31 14:25:11
2022-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001788

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001791

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:07
2022-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001770

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:08
2022-08-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001773

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:08
2022-08-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001677

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola urzędowa pasz i pasz leczniczych

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001669

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-10 14:25:07
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001672

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-10 14:25:07
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001674

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-10 14:25:07
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001660

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wykazu punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz oraz sposobu wystawiania i wypełniania tego dokumentu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001662

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001664

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania bulw ziemniaka przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus

akt jednorazowy na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001667

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:08
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001640

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001637

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-05 14:25:08
2022-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001632

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001589

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001536

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-22 14:25:07
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-21 14:25:08
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001445

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001420

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-07 14:25:12
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001423

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-07 14:25:12
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001365

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001317

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001281

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać formularze wniosków o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz o wypłatę tej pomocy

obowiązujący na dzień 2022-06-21 14:25:10
2022-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001282

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz o wypłatę tej pomocy

obowiązujący na dzień 2022-06-21 14:25:10
2022-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001284

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz wnioski o wypłatę tej pomocy

obowiązujący na dzień 2022-06-22 14:25:13
2022-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001220

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-06-09 14:25:10
2022-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001186

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego

obowiązujący na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001190

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001172

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001148

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023

akt jednorazowy na dzień 2022-05-31 14:25:29
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001089

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-24 14:25:09
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001091

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-24 14:25:08
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki

akt jednorazowy na dzień 2022-05-17 14:25:13
2022-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000454

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-10 14:25:51
2023-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000387

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-02 14:25:01
2023-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na lata 2023-2025

akt jednorazowy na dzień 2023-03-03 14:25:05
2023-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000371

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2023-2025

akt jednorazowy na dzień 2023-03-02 14:25:02
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000325

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2023-02-22 14:25:04
2023-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000302

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzień 2023-02-17 14:25:03
2023-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000308

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-17 14:25:02
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000293

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

obowiązujący na dzień 2023-02-16 14:25:03
2023-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023

akt jednorazowy na dzień 2023-02-08 14:25:03
2023-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

obowiązujący na dzień 2023-01-27 14:25:03
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000163

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-25 14:25:02
2023-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000157

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2023-01-23 14:25:02
2023-01-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000126

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-18 14:25:02
2023-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000062

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2023-01-11 14:25:04
2023-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii

akt jednorazowy na dzień 2023-01-04 14:25:05
2023-01-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002867

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-02 14:25:07
2023-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002832

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-12-30 14:25:07
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002757

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-28 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002742

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-12-28 14:25:10
2022-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002679

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-21 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002664

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2022-12-20 14:25:08
2022-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002653

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2022-12-19 14:25:06
2022-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002639

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:05
2022-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002619

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-12-16 14:25:08
2022-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002621

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:08
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002591

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-14 14:25:10
2022-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002550

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-12 14:25:08
2022-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002564

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

akt jednorazowy na dzień 2022-12-13 14:25:10
2022-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002496

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-06 14:25:09
2022-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002490

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych

akt jednorazowy na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002460

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie udostępniania danych osobowych zawartych w rejestrze rzeczoznawców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-01 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002450

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-30 14:25:08
2022-12-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002455

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-11-30 14:25:08
2022-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002442

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-29 14:25:08
2022-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002434

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-11-28 14:25:07
2022-11-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-11-23 14:25:07
2022-11-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002354

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

obowiązujący na dzień 2022-11-21 14:25:09
2022-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2022 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-16 14:25:09
2022-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-11-15 14:25:07
2022-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002249

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

akt jednorazowy na dzień 2022-11-07 14:25:08
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002210

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-10-31 14:25:09
2022-10-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002126

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

akt jednorazowy na dzień 2022-10-18 14:25:48
2022-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002104

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:22
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002105

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:22
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002106

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:22
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:21
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002108

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:21
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:21
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002110

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:20
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002111

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2022 r.

akt jednorazowy na dzień 2022-10-17 14:25:20
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002114

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:18
2022-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002117

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:17
2022-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002043

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-05 14:25:10
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002036

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-04 14:25:10
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002011

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-29 14:25:20
2022-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002003

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany

akt jednorazowy na dzień 2022-09-28 14:25:21
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001994

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-27 14:25:11
2022-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001947

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-16 14:25:17
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001896

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-09 14:25:09
2022-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001852

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

akt jednorazowy na dzień 2022-09-05 14:25:11
2022-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001827

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

akt jednorazowy na dzień 2022-08-31 14:25:11
2022-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001788

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:08
2022-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001791

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-27 14:25:07
2022-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001770

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:08
2022-08-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001773

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-08-25 14:25:08
2022-08-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001677

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola urzędowa pasz i pasz leczniczych

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001684

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

obowiązujący na dzień 2022-08-11 14:25:08
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001669

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-10 14:25:07
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001672

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-10 14:25:07
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001674

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-10 14:25:07
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001658

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001660

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wykazu punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz oraz sposobu wystawiania i wypełniania tego dokumentu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001662

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001664

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania bulw ziemniaka przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zaświadczenia potwierdzające, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus

akt jednorazowy na dzień 2022-08-09 14:25:09
2022-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001667

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-09 14:25:08
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001640

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-08 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001637

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-05 14:25:08
2022-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001632

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001589

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001536

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-22 14:25:07
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-21 14:25:08
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001445

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001420

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-07 14:25:12
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001423

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-07 14:25:12
2022-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001365

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-30 14:25:07
2022-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001317

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

akt jednorazowy na dzień 2022-06-24 14:25:12
2022-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001281

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać formularze wniosków o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz o wypłatę tej pomocy

obowiązujący na dzień 2022-06-21 14:25:10
2022-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001282

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz o wypłatę tej pomocy

obowiązujący na dzień 2022-06-21 14:25:10
2022-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001284

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz wnioski o wypłatę tej pomocy

obowiązujący na dzień 2022-06-22 14:25:13
2022-06-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001220

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2022-06-09 14:25:10
2022-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001186

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego

obowiązujący na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001190

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001172

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001148

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023

akt jednorazowy na dzień 2022-05-31 14:25:29
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001089

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-24 14:25:09
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001091

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-24 14:25:08
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki

akt jednorazowy na dzień 2022-05-17 14:25:13
2022-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32005R1290

2005-06-21
32005R1309R(01)

2005-08-10
32006R0885

2006-06-21
32014R0651

2014-06-17
32013R1407

2013-12-18
32005R1290

2005-06-21
32005R1309R(01)

2005-08-10
32005R1698

2005-09-20
32005R1698R(06)

2005-09-20
32006R0883

2006-06-21
32006R0885

2006-06-21
32006R1320

2006-09-05
32006R1974

2006-12-15
32009R0073

2009-01-19
32009R1122

2009-11-30
32011R0065

2011-01-27
32014R0717

2014-06-27
32001R0070

2001-01-12
32003L0096

2003-10-27
32013R1308

2013-12-17
32013R1306

2013-12-17
32011R1169

2011-10-25
32008R1249

2008-12-10
32008R0589

2008-06-23
32008R0543

2008-06-16
32006R0103

2006-01-20
32005R0240

2005-02-11
32004R0882

2004-04-29
32002R0178

2002-01-28
31992L0011

1992-03-03
31991R0344

1991-02-13
31991L0238

1991-04-22
31990R1186

1990-05-07
31989L0396

1989-06-14
31985R2967

1985-10-24
31984R3220

1984-11-13
31982R0563

1982-03-10
31981R1208

1981-04-28
32014R0809

2014-07-17
32014R0640

2014-03-11
32013R1307

2013-12-17
32013R1306

2013-12-17
32009R0987

2009-09-16
32004R0883

2004-04-29
32009R1107R(01)

2012-10-21
32009L0128

2009-10-21
32009L0128R(01)

2009-10-21
32009R1107

2009-10-21
32011R0544

2011-06-10
32011R0545

2011-06-10
32011R0547

2011-06-08
32008R1272

2008-12-16
32008R0765

2008-07-09
32008L0128

2008-12-22
32006R1907R(03)

2006-12-18
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(01)

2006-12-18
32006R1907

2006-12-18
32005R0396

2005-02-23
31999L0045

1999-05-31
31993R0339

1993-02-08
31991L0414

1991-07-15
31979L0117

1978-12-21
31967L0548

1967-06-27
32008R1235

2008-12-08
32002R0178

2002-01-28
32004R0852

2004-04-29
32004R0852R(11)

2004-04-29
32013R1308

2013-12-17
32008R0889

2008-09-05
32007R0834

2007-06-28
32002R0178

2002-01-28
32003R1452

2003-08-14
32001R1788

2001-09-07
31992R0094

1992-01-14
31991R2092

1991-06-24
32004R0882

2004-04-29
32004R0854

2004-04-29
32004R0854R(06)

2004-04-29
32009R1069

2009-10-21
32009R1069R(03)

2012-10-21
32004R0853

2004-04-29
32004R0853R(12)

2004-04-29
32004R0852

2004-04-29
32004R0852R(11)

2004-04-29
32004L0068

2004-04-26
32004L0041

2004-04-21
32002R1774

2002-10-03
32002L0099

2002-12-16
32002R1781

2002-10-07
32001R0999

2001-05-22
31997L0078

1997-12-18
31996L0023

1996-04-29
32000R1760

2000-07-17
31992L0118

1992-12-17
31992L0065

1992-07-13
31991L0496

1991-07-15
31990R2377

1990-06-26
31990L0426

1990-06-26
31990L0425

1990-06-26
PN-EN IEC 60335-2-71:2020-07 - wersja angielskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznego sprztu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierzt
PN-ISO 11784:2008/A2:2018-08 - wersja angielskaRadiowa identyfikacja zwierzt
-Struktura kodowa
PN-ISO 8607:2006/A1:2018-04 - wersja angielskaSztuczne unasiennianie zwierzt
-Mroone nasienie buhajw
-Obliczanie yjcych mikroorganizmw tlenowych
PN-ISO 11784:2008 - wersja polskaRadiowa identyfikacja zwierzt
-Struktura kodowa
PN-ISO 11785:2008 - wersja polskaRadiowa identyfikacja zwierzt
-Koncepcja techniczna
PN-R-78004:2008 - wersja polskaKonie rzene
-rebita w wieku od 6 do 24 miesicy
PN-R-78002:2008 - wersja polskaKonie rzene powyej dwch lat
PN-R-78003:2007 - wersja polskaKlasyfikacja koni, byda, trzody chlewnej i owiec wedug wieku
PN-EN 60335-2-71:2007/A1:2007 - wersja angielskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznego sprztu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierzt
PN-EN 60335-2-71:2007 - wersja polskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznego sprztu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierzt
PN-R-78219:2006 - wersja polskaTrzoda chlewna
-Prosita i warchlaki
PN-R-78310:2006 - wersja polskaZwierzta rzene
-Krliki
PN-ISO 8607:2006 - wersja polskaSztuczne unasiennianie zwierzt
-Mroone nasienie buhajw
-Obliczanie yjcych mikroorganizmw tlenowych
PN-EN 60335-2-71:2004 - wersja angielskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznych urzdze grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzt
PN-R-67026:2002 - wersja polskaMateria sadzeniowy
-Sadzonki drzew i krzeww do zadrzewie i zakrzewie
PN-EN 60335-2-71:1999/A2:2001 - wersja polskaBezpieczestwo elektrycznych przyrzdw do uytku domowego i podobnego
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dla elektrycznych urzdze grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzt
PN-D-01009:2000 - wersja polskaGospodarka lena
-Pozyskiwanie ywic balsamicznych
-Terminologia i klasyfikacja
Gospodarka lena
-Pozyskiwanie ywic balsamicznych
-Terminologia i klasyfikacja
PN-EN 60335-2-71:1999 - wersja polskaBezpieczestwo elektrycznych przyrzdw do uytku domowego i podobnego
-Wymagania szczegowe dla elektrycznych urzdze grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzt
PN-R-67010:1999 - wersja polskaMateria szkkarski
-Podkadki drzew i krzeww owocowych
PN-R-67011:1999 - wersja polskaMateria szkkarski
-Drzewka owocowe - jabonie, grusze, liwy, czerenie, winie, brzoskwinie i morele
PN-R-65023:1999 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin rolniczych
PN-R-67025:1999 - wersja polskaMateria sadzeniowy
-Sadzonki drzew i krzeww do upraw lenych i na plantacje
PN-R-65700:1998 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona drzew i krzeww lenych i zadrzewieniowych
PN-R-04030:1998 - wersja polskaAnaliza chemiczno-rolnicza rolin
-Oznaczanie zawartoci jonw azotanowych(V) w materiale rolinnym
PN-R-78103:1998 - wersja polskaKonie
-Terminologia
PN-R-78104:1998 - wersja polskaOwce
-Terminologia
PN-R-78105:1998 - wersja polskaChw i hodowla zwierzt
-Terminologia
PN-R-78106:1998 - wersja polskaZwierzta futerkowe
-Terminologia
PN-R-78107:1998 - wersja polskaDrb
-Terminologia
PN-R-78564:1998 - wersja polskaJaja wylgowe indycze, kacze i gsie
PN-R-78565:1998 - wersja polskaJaja wylgowe baantw, przepirek japoskich i kaczek krzywek
PN-R-78566:1998 - wersja polskaDrb
-Pisklta jednodniowe
PN-R-04151:1997 - wersja polskaGospodarka ziemi w rolnictwie
-Terminologia
PN-A-86970:1997 - wersja polskaProdukty zielarskie
-Kora suszona
PN-B-12079:1997 - wersja polskaGnojowica
-Terminologia
PN-R-65649:1997 - wersja polskaRoliny przemysowe
-Chmielarstwo
-Terminologia
PN-R-75101:1997 - wersja polskaSadownictwo
-Terminologia
PN-R-67052:1997 - wersja polskaKarpy szparagowe
PN-R-67053:1997 - wersja polskaSadzonki rabarbaru
PN-B-12098:1997 - wersja polskaGnojowica
-Pobieranie prbek
PN-B-12099:1997 - wersja polskaZagospodarowanie pomelioracyjne
-Wymagania i metody bada
PN-R-67009:1997 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin zielarskich
PN-R-04108:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne chloroacetanilidw
PN-R-04109:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - chlopyralid
PN-R-04110:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - dikwat i parakwat
PN-R-04111:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne kwasw fenoksyalkanokarboksylowych
PN-R-04112:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - izoksaben
PN-R-04113:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - metamitron
PN-R-04114:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - napropamid
PN-R-04115:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - nitrofen
PN-R-04116:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pendimetalina
PN-R-04117:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - propyzamid
PN-R-04118:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne triazyn
PN-R-04119:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - trifluralina
PN-R-04120:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - haloksyfop
PN-R-04121:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - lenacyl
PN-R-04122:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - chloromekwat
PN-R-04123:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne fenylomocznika
PN-R-67008:1996 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona drzew owocowych
PN-R-67013:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Drzewka orzecha woskiego
PN-R-67045:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Krzewy leszczyny
PN-R-67046:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Roliny porzeczki, agrestu i winoroli
PN-R-67032:1996 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin kwiaciarskich
PN-R-87026:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Metody oznaczania pozostaoci rodkw ochrony rolin - insektycydw chloroorganicznych i fosforoorganicznych oraz fungicydw dwutiokarbaminianowych
PN-R-87027:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Metody oznaczania szkodnikw
PN-R-67050:1996 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin warzywnych
PN-R-87028:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Metody oznaczania grzybw drodoidalnych i pleniowych (pleni)
PN-R-67043:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Sadzonki maliny i jeyny
PN-R-67051:1996 - wersja polskaSadzonki chrzanu uprawnego
PN-R-67060:1996 - wersja polskaGrzybnia grzybw uprawnych
-Grzybnia pieczarki
PN-R-67061:1996 - wersja polskaGrzybnia grzybw uprawnych
-Grzybnia boczniaka
PN-R-87023:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie suszone
-Strki fasoli
PN-R-87024:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie suszone
-Makowiny
PN-R-87025:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie suszone
-Szyszki chmielu
PN-R-67040:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Sadzonki truskawki i poziomki
PN-R-67041:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Aronia czarnoowocowa
PN-R-67042:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Borwka wysoka
PN-R-75349:1996 - wersja polskaUprawy warzywne i ozdobne pod osonami
-Terminologia
PN-R-67031:1996 - wersja polskaSadzonki rolin ozdobnych
PN-R-65950:1994 - wersja polskaMateria siewny
-Metody badania nasion
PN-B-12045:1994 - wersja polskaDrenowanie
-Projektowanie
-Zabiegi towarzyszce
PN-R-71603:1994 - wersja polskaMateria siewny
-Pobieranie prbek nasion
Drenowanie
-Projektowanie
-Zabiegi towarzyszce
PN-R-50255:1994 - wersja polskaChmiel piwowarski
PN-R-04107:1994 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - fenoksaprop etylowy
PN-R-78552:1993 - wersja polskaDrb rzeny
-Kaczki, gsi, kaczki brojlery i gsi brojlery
PN-R-04106:1993 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pirydat
PN-R-04104:1993 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - klomazone
PN-R-04105:1993 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - flurochloridon
PN-R-78551:1993 - wersja polskaDrb rzeny
-Indyki
PN-R-67030:1992 - wersja polskaCebule, bulwy, kcza i korzenie bulwiaste rolin ozdobnych
PN-R-78102:1992 - wersja polskaBydo
-Terminologia
PN-R-04100:1992 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - diflufenikan
PN-R-04101:1992 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - tralkoksydim
PN-R-04102:1992 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - fluroksypyr
PN-B-12041:1992 - wersja polskaMelioracje wodne
-Obszar oddziaywania
PN-R-78550:1992 - wersja polskaDrb rzeny
-Brojlery, kurczta, kury i koguty
PN-R-78101:1992 - wersja polskaTrzoda chlewna
-Terminologia
PN-R-67012:1991 - wersja polskaMateria szkkarski
-Zrazy i sadzonki rolin sadowniczych

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu