zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków oczekujący na wejście w życie 3
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym obowiązujący 6
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązujący 4
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej obowiązujący 0
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską TJ 0
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim TJ 1
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych TJ 3
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu TJ 14
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim TJ 46
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim TJ 97
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich TJ 17
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" TJ 0
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. obowiązujący 3
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. TJ 18
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. TJ 41
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. TJ 89
Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 1983 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. obowiązujący 1
Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego. obowiązujący 4
Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich. TJ 34
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący 0
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący 0
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący 0
Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. obowiązujący 0
Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu wraz z artykułem dodatkowym i protokółem podpisania dnia 14 marca 1884 r., do deklaracji, podpisanej w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. i dnia 23 marca 1887 r. za Niemcy, oraz do protokółu zamknięcia, podpisanego w Paryżu dnia 7 lipca 1887 r. obowiązujący 1
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Gospodarka morska - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000362

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący na dzień 2023-03-01 14:25:03
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000331

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

obowiązujący na dzień 2023-02-23 14:25:04
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002799

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2023 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

akt jednorazowy na dzień 2022-12-29 14:25:09
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

obowiązujący na dzień 2022-12-08 14:25:08
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002392

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:07
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002352

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kątach Rybackich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:09
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002368

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002295

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Nowym Świecie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002296

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej

obowiązujący na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:09
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002115

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu ekspertyz technicznych w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na systemy obronności państwa oraz na system ochrony granicy państwowej na morzu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-17 14:25:18
2022-10-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002060

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej

obowiązujący na dzień 2022-10-10 14:25:39
2022-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001998

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego

obowiązujący na dzień 2022-09-28 14:25:22
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001741

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza raportu dotyczącego funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:09
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001750

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza pokwitowania odbioru odpadów ze statków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001716

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza, na którym jest przekazywana informacja o odpadach ze statków znajdujących się na statku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-18 14:25:09
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001707

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-17 14:25:09
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001704

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej oraz wzoru zaświadczenia o udzieleniu zwolnienia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-16 14:25:07
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001630

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym

obowiązujący na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001603

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-01 14:25:10
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001474

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-14 14:25:12
2022-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001454

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-12 14:25:10
2022-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001018

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:13
2022-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

akt jednorazowy na dzień 2022-03-30 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000338

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim

obowiązujący na dzień 2022-02-10 14:25:01
2022-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000139

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-21 14:25:03
2022-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000105

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002380

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:06
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002391

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:04
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002334

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002339

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2021-12-20 14:25:02
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002292

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:03
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-13 14:25:02
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002203

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002110

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:01
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001998

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kołobrzegu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-05 14:25:01
2021-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001821

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-07 14:25:04
2021-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001811

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-06 14:25:01
2021-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001546

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący na dzień 2021-08-25 14:25:01
2021-08-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001417

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001030

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-09 14:25:03
2021-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-08 14:14:43
2021-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000935

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

obowiązujący na dzień 2021-05-24 14:25:03
2021-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000871

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-11 14:25:01
2021-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000476

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2021 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

akt jednorazowy na dzień 2021-03-17 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000089

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie statkowi podróżującemu pomiędzy określonymi portami lub miejscami lub statkowi eksploatowanemu wyłącznie pomiędzy określonymi portami lub miejscami zwolnienia, o którym mowa w prawidle A-4 załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r.

obowiązujący na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000042

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązań równoważnych z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r., dla statków wskazanych w prawidle A-5 załącznika do tej konwencji

obowiązujący na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000006

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2021-01-05 14:25:01
2021-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002425

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-31 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002284

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2020-12-21 14:25:03
2020-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002290

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji na temat aktualnej ilości wód balastowych oraz przeprowadzonych operacji balastowych na statku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-21 14:25:02
2021-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001779

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

obowiązujący na dzień 2020-10-14 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

obowiązujący na dzień 2020-09-22 14:25:00
2020-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001528

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-09-13 14:25:01
2020-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001181

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne

obowiązujący na dzień 2020-07-03 17:33:06
2020-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001089

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Dziwnów

obowiązujący na dzień 2020-06-26 14:25:01
2020-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001097

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg

obowiązujący na dzień 2020-06-26 14:25:01
2020-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001019

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

obowiązujący na dzień 2020-06-10 14:25:01
2020-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000894

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

obowiązujący na dzień 2020-05-21 14:25:01
2020-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000822

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni

obowiązujący na dzień 2020-05-11 14:25:01
2020-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000763

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

obowiązujący na dzień 2020-04-29 14:25:06
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000753

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu składników wyposażenia statku, których zakup jest refinansowany, oraz ich liczby przypadającej na jeden statek

obowiązujący na dzień 2020-04-28 14:25:06
2020-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000760

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

obowiązujący na dzień 2020-04-28 14:25:04
2020-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000621

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku

obowiązujący na dzień 2020-04-09 11:10:10
2020-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000451

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej

obowiązujący na dzień 2020-03-17 14:25:02
2020-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000301

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Ustka

obowiązujący na dzień 2020-02-26 14:25:09
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000302

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód

obowiązujący na dzień 2020-02-26 14:25:09
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000303

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Świnoujście

obowiązujący na dzień 2020-02-26 14:25:07
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000304

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Gdynia

obowiązujący na dzień 2020-02-26 14:25:07
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000248

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

obowiązujący na dzień 2020-02-18 14:25:07
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000163

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej do Funduszu Rezerwowego oraz szczegółowego trybu dokonywania wypłat z Funduszu Rezerwowego na ulepszenia strukturalne

obowiązujący na dzień 2020-02-04 11:10:07
2020-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000153

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego

obowiązujący na dzień 2020-02-03 11:10:10
2020-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000157

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

obowiązujący na dzień 2020-02-03 13:15:08
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000098

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu wymaganych dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego oraz do wniosku o umorzenie części kredytu preferencyjnego

obowiązujący na dzień 2020-01-23 13:05:16
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000099

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczania wydatków poniesionych na przejazd członków Rady Żeglugi Śródlądowej w celu udziału w jej posiedzeniach

obowiązujący na dzień 2020-01-23 13:05:14
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000100

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2020 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

akt jednorazowy na dzień 2020-01-23 13:05:12
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000091

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku

akt jednorazowy na dzień 2020-01-22 13:05:22
2020-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000092

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich

obowiązujący na dzień 2020-01-22 13:05:19
2020-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000021

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu

obowiązujący na dzień 2020-01-09 13:05:06
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002492

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2019-12-27 11:10:07
2019-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002391

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach

obowiązujący na dzień 2019-12-13 13:00:13
2019-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002358

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie prowizji i współczynnika prowizji oraz sposobu i terminów pobierania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi Funduszu Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący na dzień 2019-12-06 12:47:41
2019-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002343

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie współczynnika prowizji oraz sposobu i terminów pobierania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi Funduszu Rezerwowego

obowiązujący na dzień 2019-12-04 13:00:08
2019-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001908

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:10
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001701

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:13
2019-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001424

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:10
2019-08-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:20:13
2019-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000516

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:25:05
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000478

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:25:13
2019-03-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000370

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:13
2019-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000093

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania dodatkowej zdolności połowowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:45:12
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002460

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:11
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002461

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:11
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002469

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002453

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2019 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:13
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --
WDU20180002454

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:13
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002151

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:15
2018-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001947

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:16
2018-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001934

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:20:19
2018-10-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002368

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001741

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza raportu dotyczącego funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:09
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001750

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza pokwitowania odbioru odpadów ze statków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001716

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza, na którym jest przekazywana informacja o odpadach ze statków znajdujących się na statku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-18 14:25:09
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001704

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej oraz wzoru zaświadczenia o udzieleniu zwolnienia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-16 14:25:07
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001603

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-01 14:25:10
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-13 14:25:02
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000089

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie statkowi podróżującemu pomiędzy określonymi portami lub miejscami lub statkowi eksploatowanemu wyłącznie pomiędzy określonymi portami lub miejscami zwolnienia, o którym mowa w prawidle A-4 załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r.

obowiązujący na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000621

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku

obowiązujący na dzień 2020-04-09 11:10:10
2020-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002461

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:11
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000362

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący na dzień 2023-03-01 14:25:03
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000331

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

obowiązujący na dzień 2023-02-23 14:25:04
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002799

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2023 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

akt jednorazowy na dzień 2022-12-29 14:25:09
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

obowiązujący na dzień 2022-12-08 14:25:08
2022-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002392

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-23 14:25:07
2022-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002352

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kątach Rybackich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:09
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002368

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002295

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Nowym Świecie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002296

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej

obowiązujący na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-25 14:25:09
2022-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002115

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu ekspertyz technicznych w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na systemy obronności państwa oraz na system ochrony granicy państwowej na morzu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-17 14:25:18
2022-10-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002060

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej

obowiązujący na dzień 2022-10-10 14:25:39
2022-10-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001998

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego

obowiązujący na dzień 2022-09-28 14:25:22
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001741

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza raportu dotyczącego funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:09
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001750

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza pokwitowania odbioru odpadów ze statków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-24 14:25:07
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001716

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza, na którym jest przekazywana informacja o odpadach ze statków znajdujących się na statku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-18 14:25:09
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001707

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-17 14:25:09
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001704

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej oraz wzoru zaświadczenia o udzieleniu zwolnienia

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-16 14:25:07
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001630

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym

obowiązujący na dzień 2022-08-04 14:25:08
2022-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001603

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-01 14:25:10
2022-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001474

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-14 14:25:12
2022-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001454

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-12 14:25:10
2022-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001018

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-05-16 14:25:13
2022-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2022 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

akt jednorazowy na dzień 2022-03-30 14:25:03
2022-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000338

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim

obowiązujący na dzień 2022-02-10 14:25:01
2022-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000139

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-21 14:25:03
2022-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000105

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-18 14:25:01
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002380

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:06
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002391

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-23 14:25:04
2022-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002334

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-20 14:25:02
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002339

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2021-12-20 14:25:02
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002292

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-14 14:25:03
2021-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-13 14:25:02
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002203

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-02 14:25:04
2021-12-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002110

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-24 14:25:01
2021-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001998

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kołobrzegu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-05 14:25:01
2021-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001821

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-07 14:25:04
2021-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001811

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-06 14:25:01
2021-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001546

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący na dzień 2021-08-25 14:25:01
2021-08-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001417

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-05 14:25:01
2021-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001030

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-09 14:25:03
2021-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczki żeglarskiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-06-08 14:14:43
2021-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000935

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

obowiązujący na dzień 2021-05-24 14:25:03
2021-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000871

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-11 14:25:01
2021-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000476

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2021 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

akt jednorazowy na dzień 2021-03-17 14:25:01
2021-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-19 14:25:01
2021-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000089

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie statkowi podróżującemu pomiędzy określonymi portami lub miejscami lub statkowi eksploatowanemu wyłącznie pomiędzy określonymi portami lub miejscami zwolnienia, o którym mowa w prawidle A-4 załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r.

obowiązujący na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000042

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązań równoważnych z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r., dla statków wskazanych w prawidle A-5 załącznika do tej konwencji

obowiązujący na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000006

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2021-01-05 14:25:01
2021-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002425

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-31 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002284

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2020-12-21 14:25:03
2020-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002290

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji na temat aktualnej ilości wód balastowych oraz przeprowadzonych operacji balastowych na statku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-21 14:25:02
2021-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001779

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

obowiązujący na dzień 2020-10-14 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

obowiązujący na dzień 2020-09-22 14:25:00
2020-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001528

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-09-13 14:25:01
2020-09-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001181

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne

obowiązujący na dzień 2020-07-03 17:33:06
2020-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001089

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Dziwnów

obowiązujący na dzień 2020-06-26 14:25:01
2020-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001097

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg

obowiązujący na dzień 2020-06-26 14:25:01
2020-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001019

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

obowiązujący na dzień 2020-06-10 14:25:01
2020-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000894

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

obowiązujący na dzień 2020-05-21 14:25:01
2020-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000822

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni

obowiązujący na dzień 2020-05-11 14:25:01
2020-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000763

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

obowiązujący na dzień 2020-04-29 14:25:06
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000753

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu składników wyposażenia statku, których zakup jest refinansowany, oraz ich liczby przypadającej na jeden statek

obowiązujący na dzień 2020-04-28 14:25:06
2020-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000760

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

obowiązujący na dzień 2020-04-28 14:25:04
2020-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000621

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku

obowiązujący na dzień 2020-04-09 11:10:10
2020-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000451

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej

obowiązujący na dzień 2020-03-17 14:25:02
2020-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000301

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Ustka

obowiązujący na dzień 2020-02-26 14:25:09
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000302

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód

obowiązujący na dzień 2020-02-26 14:25:09
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000303

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Świnoujście

obowiązujący na dzień 2020-02-26 14:25:07
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000304

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Gdynia

obowiązujący na dzień 2020-02-26 14:25:07
2020-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000248

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

obowiązujący na dzień 2020-02-18 14:25:07
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000163

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej do Funduszu Rezerwowego oraz szczegółowego trybu dokonywania wypłat z Funduszu Rezerwowego na ulepszenia strukturalne

obowiązujący na dzień 2020-02-04 11:10:07
2020-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000153

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego

obowiązujący na dzień 2020-02-03 11:10:10
2020-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000157

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

obowiązujący na dzień 2020-02-03 13:15:08
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000098

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu wymaganych dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego oraz do wniosku o umorzenie części kredytu preferencyjnego

obowiązujący na dzień 2020-01-23 13:05:16
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000099

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczania wydatków poniesionych na przejazd członków Rady Żeglugi Śródlądowej w celu udziału w jej posiedzeniach

obowiązujący na dzień 2020-01-23 13:05:14
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000100

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2020 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

akt jednorazowy na dzień 2020-01-23 13:05:12
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000091

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku

akt jednorazowy na dzień 2020-01-22 13:05:22
2020-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000092

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich

obowiązujący na dzień 2020-01-22 13:05:19
2020-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000021

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu

obowiązujący na dzień 2020-01-09 13:05:06
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002492

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2019-12-27 11:10:07
2019-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002391

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach

obowiązujący na dzień 2019-12-13 13:00:13
2019-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002358

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie prowizji i współczynnika prowizji oraz sposobu i terminów pobierania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi Funduszu Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący na dzień 2019-12-06 12:47:41
2019-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002343

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie współczynnika prowizji oraz sposobu i terminów pobierania wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi Funduszu Rezerwowego

obowiązujący na dzień 2019-12-04 13:00:08
2019-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001908

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:10
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001701

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:13
2019-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001424

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:10
2019-08-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:20:13
2019-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000516

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:25:05
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000478

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:25:13
2019-03-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000370

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:13
2019-02-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000093

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania dodatkowej zdolności połowowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:45:12
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002460

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:11
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002461

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzoru oznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:11
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002469

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002453

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2019 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:13
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --
WDU20180002454

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:55:13
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002151

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:15
2018-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001947

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:16
2018-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001934

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:20:19
2018-10-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32011L0015

2011-02-23
32010L0065

2010-10-20
32010L0036

2010-06-01
32009L0045

2009-05-06
32009L0042

2009-05-06
32009L0021

2009-04-23
32009L0017

2009-04-23
32009L0016

2009-04-23
32009L0015

2009-04-23
32008L0106

2008-11-19
32003L0025

2003-04-14
32002L0059

2002-06-27
31999L0035

1999-04-29
31998L0041

1998-06-18
31997L0070

1997-11-12
31996L0098

1996-12-20
31992L0029

1992-03-31
32005L0065

2005-10-26
32004R0725

2004-03-31
32013R1380

2013-12-11
32013R1379

2013-12-11
32011R0404

2011-04-08
32009R1224

2009-11-20
32008R1342

2008-12-18
32008R1300

2008-12-18
32008R1005

2008-09-29
32008R0199

2008-02-25
32004R0026

2003-12-30
32004R0601

2004-03-22
32007R1098

2007-09-18
32007R0708

2007-06-11
32007R0676

2007-06-11
32007R0509

2007-05-07
32006R1184

2006-07-24
32006R0388

2006-02-23
32005R2166

2005-12-20
32005R2115

2005-12-20
32005R0768

2005-04-26
32004R0812

2004-04-26
31998R0088

1997-12-18
32000R0104

1999-12-17
32001R1936

2001-09-27
32004R0811

2004-04-21
31996L0098

1996-12-20
32003R0782

2003-04-14
32002L0059

2002-06-27
32000R2037

2000-06-29
31995L0021

1995-06-19
31999R0718

1999-03-29
32013L0054

2013-11-20
32009L0016R(01)

2009-04-23
32009L0016

2009-04-23
32009L0013

2009-02-16
32008L0106

2008-11-19
32004R0883

2004-04-29
31999L0095

1999-12-13
31992L0029

1992-03-31
31999L0063

1999-06-21
32000L0059

2000-11-27
31995L0021

1995-06-19
32017R0218

2017-02-06
32016R1139

2016-07-06
32009R1224R(01)

2009-11-20
32011R0404R(01)

2011-04-08
32011R0404R(03)

2011-04-08
32017R1130

2017-06-14
32008R0181

2008-02-28
32008R0765

2008-07-09
31998L0098

1998-12-15
31993R0339

1993-02-08
32014L0089

2014-07-23
32015D0253

2015-02-16
32015R0757

2015-04-29
32013R1257

2013-11-20
32013R0952R(01)

2013-10-09
32013R0952

2013-10-09
32006R0166

2006-01-18
32014L0112

2014-12-19
31986R2930

1986-09-22
31993R2847

1993-10-12
31996R0847

1996-05-06
32002R2371

2002-12-20
32003R1954

2003-11-04
32014L0090

2014-07-23
32008L0056

2008-06-17
32010R1177

2010-11-24
PN-EN IEC 63269:2023-02 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Urzdzenia do lokalizacji rozbitkw morskich (urzdzenia czowiek za burt)
-Minimalne wymagania, metody badania i wymagane wyniki badania
PN-ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-12 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 7: Wdroenie zarzdzania alarmami na mostku (BAM) w urzdzeniach radiowych DSC
PN-EN ISO 24656:2022-11 - wersja angielskaOchrona katodowa morskich konstrukcji wiatrowych
PN-ETSI EN 300 338-8 V1.1.1:2022-10 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 8: Wczanie urzdze radiowych DSC z moliwoci zdalnego sterowania
PN-EN ISO 20519:2022-10 - wersja angielskaStatki i technika morska
-Specyfikacja tankowania statkw napdzanych skroplonym gazem ziemnym
PN-EN IEC 62288:2022-09 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Prezentacja informacji dotyczcych nawigacji na pokadowych wywietlaczach nawigacyjnych
-Wymagania oglne, metody i wymagane wyniki badania
PN-EN ISO 21593:2020-01 - wersja polskaStatki i technika morska
-Wymagania techniczne dla zczy suchego rozczenia/poczenia do tankowania skroplonego gazu ziemnego
PN-EN 15609:2022-05 - wersja angielskaWyposaenie i osprzt do LPG
-Ukady napdowe LPG do odzi, jachtw i innych jednostek pywajcych
-Wymagania instalacyjne
PN-EN 50695:2022-03 - wersja angielskaSystem powiadamiania o alarmie oglnym o zagroeniach, system komunikowania do zastosowa morskich
PN-EN IEC 63173-1:2022-03 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejs danych
-Cz 1: Plan drogi S-421 oparty na S-100
PN-ETSI EN 303 676 V1.1.1:2022-03 - wersja angielskaRadar nawigacyjny uywany na rdldowych drogach wodnych
-Wymagania operacyjne, funkcjonalne i techniczne
PN-EN 61996-1:2014-02/A1:2022-02 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Pokadowy rejestrator danych z podry (VDR)
-Cz 1: Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2022-01 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 1: Wymagania wsplne
PN-EN ISO 12215-8:2018-12 - wersja polskaMae statki
-Konstrukcja i wymiary elementw konstrukcyjnych kaduba
-Cz 8: Stery
PN-EN IEC 63154:2021-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Cyberbezpieczestwo
-Wymagania oglne, metody i wyniki badania
PN-EN IEC 61924-2:2021-11 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Zintegrowane systemy nawigacyjne (INS)
-Cz 2: Moduowa struktura INS
-Wymagania operacyjne i dotyczce dziaania, metody bada i wymagane wyniki bada
PN-EN 13852-3:2021-08 - wersja angielskaDwignice
-Dwignice morskie
-Cz 3: Lekkie dwignice morskie
PN-ETSI EN 303 276 V1.2.1:2021-08 - wersja angielskaSzerokopasmowe morskie cze radiowe pracujce w pasmach od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/lub od 5 880 MHz do 5 900 MHz stosowane przez statki i instalacje morskie zaangaowane w skoordynowane dziaania
-Norma zharmonizowana dostpu do widma radiowego
PN-EN ISO 2922:2021-06 - wersja angielskaAkustyka
-Pomiar dwiku rozprzestrzeniajcego si w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach rdldowych i w portach
PN-EN ISO 12215-7:2021-05 - wersja angielskaMae statki
-Konstrukcja i wymiary elementw konstrukcyjnych kaduba
-Cz 7: Okrelanie obcie oraz lokalnych wymiarw elementw konstrukcyjnych jednostek wielokadubowych przy uyciu ISO 12215-5
PN-EN ISO 12215-10:2021-05 - wersja angielskaMae statki
-Konstrukcja i wymiary elementw konstrukcyjnych kaduba
-Cz 10: Obcienia takielunku i mocowanie takielunku na jednostkach aglowych
PN-EN 62065:2014-09 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy sterowania po zadanej drodze
-Wymagania operacyjne i dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-ETSI EN 300 338-6 V1.2.1:2021-02 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 6: Klasa M DSC
PN-ETSI EN 300 338-5 V1.3.1:2021-02 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 5: Dorczne VHF, klasa H DSC
PN-ETSI EN 300 338-3 V1.3.1:2021-02 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 3: Klasa D DSC
PN-ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2021-02 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 2: Klasa A DSC
PN-EN IEC 61108-5:2020-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Globalne satelitarne systemy nawigacyjne (GNSS)
-Cz 5: System nawigacji satelitarnej BeiDou (BDS)
-Urzdzenia odbiornika
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN IEC 61162-460:2018-12/A1:2020-10 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 460: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Wzajemne poczenie ethernetowe
-Bezpieczestwo i ochrona
PN-EN 17243:2020-09 - wersja angielskaOchrona katodowa wewntrznych powierzchni metalowych zbiornikw, konstrukcji, wyposaenia i rurocigw zawierajcych wod morsk
PN-EN 1502:2020-08 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Schody umoliwiajce wejcie na pokad
PN-EN 17360:2020-08 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Supki i uchwyty do odchylanych i odczepianych balustrad
PN-EN 17361:2020-08 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Drabiny zewntrzne
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2020-03 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 1: Wymagania wsplne
PN-EN ISO 6218:2020-03 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Rcznie i elektrycznie sterowane urzdzenia sczepiajce z wykorzystaniem lin stalowych dla pchaczy i sprzgnitych statkw
-Wymagania dotyczce bezpieczestwa i wymiary gwne
PN-EN ISO 21593:2020-01 - wersja angielskaStatki i technika morska
-Wymagania techniczne dla zczy suchego rozczenia/poczenia do tankowania skroplonego gazu ziemnego
PN-EN ISO 12217-2:2017-12 - wersja polskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 2: Jednostki aglowe o dugoci kaduba wikszej lub rwnej 6 m
PN-EN 15869-2:2019-08 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Ldowe przycze elektryczne, prd trjfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A
-Cz 2: Instalacja ldowa, wymagania dodatkowe
PN-EN 15869-3:2019-08 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Ldowe przycze elektryczne, prd trjfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A
-Cz 3: Instalacja na statku, wymagania dodatkowe
PN-EN 15869-2:2019-08 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Ldowe przycze elektryczne, prd trjfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A
-Cz 2: Instalacja ldowa, wymagania dodatkowe
PN-EN 15869-3:2019-08 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Ldowe przycze elektryczne, prd trjfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A
-Cz 3: Instalacja na statku, wymagania dodatkowe
PN-EN 15869-1:2019-08 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Ldowe przycze elektryczne, prd trjfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A
-Cz 1: Wymagania oglne
PN-EN 15869-1:2019-08 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Ldowe przycze elektryczne, prd trjfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A
-Cz 1: Wymagania oglne
PN-EN IEC 63135:2019-06 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy automatycznej identyfikacji (AIS)
-Wyposaenie pokadowe SAR
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN IEC 63135:2019-06 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy automatycznej identyfikacji (AIS)
-Wyposaenie pokadowe SAR
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN IEC 62923-2:2019-03 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
PN-EN IEC 62923-1:2019-03 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Zarzdzanie alarmem na mostku
-Cz 1: Wymagania dotyczce dziaania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN IEC 62923-1:2019-03 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Zarzdzanie alarmem na mostku
-Cz 1: Wymagania dotyczce dziaania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN IEC 62923-2:2019-03 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
PN-EN IEC 61993-2:2019-02 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 2: Okrtowe urzdzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
-Wymagania dotyczce dziaania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN IEC 61993-2:2019-02 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 2: Okrtowe urzdzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
-Wymagania dotyczce dziaania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN ISO 12215-8:2018-12 - wersja angielskaMae statki
-Konstrukcja i wymiary elementw konstrukcyjnych kaduba
-Cz 8: Stery
PN-EN ISO 12215-8:2018-12 - wersja angielskaMae statki
-Konstrukcja i wymiary elementw konstrukcyjnych kaduba
-Cz 8: Stery
PN-EN ISO 12215-8:2018-12 - wersja angielskaMae statki
-Konstrukcja i wymiary elementw konstrukcyjnych kaduba
-Cz 8: Stery
PN-EN IEC 61162-450:2018-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 450: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Wzajemne poczenie ethernetowe
PN-EN IEC 61162-460:2018-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 460: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Wzajemne poczenie ethernetowe
-Bezpieczestwo i ochrona
PN-EN IEC 61162-460:2018-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 460: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Wzajemne poczenie ethernetowe
-Bezpieczestwo i ochrona
PN-EN IEC 61162-450:2018-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 450: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Wzajemne poczenie ethernetowe
PN-EN IEC 61162-460:2018-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 460: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Wzajemne poczenie ethernetowe
-Bezpieczestwo i ochrona
PN-EN IEC 61162-450:2018-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 450: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Wzajemne poczenie ethernetowe
PN-EN ISO 12215-5:2018-11 - wersja angielskaMae statki
-Konstrukcja i wymiary elementw konstrukcyjnych kaduba
-Cz 5: Cinienia projektowe dla jednostek jednokadubowych, naprenia projektowe, okrelanie wymiarw elementw konstrukcyjnych
PN-EN ISO 20519:2017-05 - wersja polskaStatki i technika morska
-Specyfikacja tankowania statkw napdzanych skroplonym gazem ziemnym
PN-EN 1306:2018-05 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Zcza zdawcze do usuwania wody odpadowej
PN-EN 1305:2018-05 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Zcza zdawcze do usuwania pozostaoci olejowych
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 1: Wymagania wsplne
PN-ETSI EN 303 276 V1.1.1:2018-03 - wersja angielskaSzerokopasmowe morskie cze radiowe pracujce w pamie od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/lub od 5 880 MHz do 5 900 MHz stosowane przez statki i morskie instalacje zaangaowane w skoordynowane dziaania
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-EN ISO 12217-2:2017-12 - wersja angielskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 2: Jednostki aglowe o dugoci kaduba wikszej lub rwnej 6 m
PN-EN ISO 12217-1:2017-12 - wersja angielskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 1: Jednostki nieaglowe o dugoci kaduba wikszej lub rwnej 6 m
PN-EN ISO 12217-2:2017-12 - wersja angielskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 2: Jednostki aglowe o dugoci kaduba wikszej lub rwnej 6 m
PN-EN ISO 12217-1:2017-12 - wersja angielskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 1: Jednostki nieaglowe o dugoci kaduba wikszej lub rwnej 6 m
PN-EN ISO 10133:2017-11 - wersja angielskaMae statki
-Ukady elektryczne
-Instalacje prdu staego bardzo niskiego napicia
PN-EN ISO 12217-3:2017-11 - wersja angielskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 3: Jednostki o dugoci kaduba mniejszej ni 6 m
PN-EN ISO 10088:2017-11 - wersja angielskaMae statki
-Stae instalacje paliwowe
PN-EN 62287-1:2017-11 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Wyposaenie pokadowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 1: Techniki zwielokrotnionego czasowego przydziau kanaw na danie (CSTDMA)
PN-ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-10 - wersja angielskaPrzenone urzdzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej czstotliwoci (VHF) dla morskiej suby ruchomej pracujce w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych ni GMDSS)
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-ETSI EN 301 178 V2.2.1:2017-10 - wersja angielskaPrzenone urzdzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej czstotliwoci (VHF) dla morskiej suby ruchomej pracujce w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych ni GMDSS)
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-EN 62287-2:2017-09 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Wyposaenie pokadowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 2: Techniki samoorganizujcego si podziau czasu emisji przy wielokrotnym dostpie do pasma (SOTDMA)
PN-ETSI EN 302 194 V2.1.1:2017-09 - wersja angielskaRadar nawigacyjny stosowany na rdldowych szlakach wodnych
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09 - wersja angielskaOdbiorniki i nadajniki VHF pracujce jako stacje nabrzene systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej subie ruchomej
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 1: Wymagania wsplne
PN-ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 2: Klasy A/B DSC
PN-ETSI EN 300 338-3 V1.2.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 3: Klasa D DSC
PN-ETSI EN 300 338-4 V1.2.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 4: Klasa E DSC
PN-ETSI EN 300 338-5 V1.2.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 5: Dorczne VHF, klasa H DSC
PN-ETSI EN 300 338-6 V1.1.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 6: Klasa M DSC
PN-ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-08 - wersja angielskaUrzdzenia pokadowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujce w zakresie ultrawielkiej czstotliwoci (UHF)
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-EN 62320-2:2017-06 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 2: Stacje AIS AtoN
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody bada i wymagane wyniki bada
PN-EN 62940:2017-06 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Zintegrowany system cznoci (ICS)
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN ISO 20519:2017-05 - wersja angielskaStatki i technika morska
-Specyfikacja tankowania statkw napdzanych skroplonym gazem ziemnym
PN-EN 16840:2017-05 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Ldowe przycze elektryczne, prd trjfazowy 400 V, 50 Hz i co najmniej 250 A
PN-ETSI EN 302 248 V2.1.1:2017-05 - wersja angielskaRadar nawigacyjny uywany na statkach nie stosujcych konwencji SOLAS
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-EN 61162-1:2017-04 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 1: Jeden mwicy i wielu suchajcych
PN-EN 61162-450:2011/A1:2016-11 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 450: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Systemy wzajemnej komunikacji midzy statkami o maej masie
PN-EN 16865:2016-11 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Zcza i instalacje zasilania w wod pitn
PN-ETSI EN 301 025 V2.1.1:2016-08 - wersja angielskaUrzdzenia radiotelefoniczne VHF do cznoci oglnej i zwizane wyposaenie do cyfrowego selektywnego wywoania (DSC) klasy D
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
PN-ETSI EN 301 178 V2.1.1:2016-08 - wersja angielskaPrzenone urzdzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej czstotliwoci (VHF) dla morskiej suby ruchomej pracujce w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych ni GMDSS)
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-ETSI EN 301 466 V1.2.1:2016-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru dupleksowych radiotelefonw VHF przeznaczonych dla stacjonarnych instalacji na jednostkach ratowniczych
PN-EN ISO 16315:2016-05 - wersja angielskaMae statki
-Elektryczny system napdowy
PN-EN 61174:2016-04 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-System obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnych (ECDIS)
-Wymagania dotyczce obsugi i dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61162-460:2016-04 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 460: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Wzajemne poczenie ethernetowe
-Bezpieczestwo i Ochrona
PN-EN ISO 12217-1:2016-02 - wersja angielskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 1: Jednostki nieaglowe o dugoci kaduba wikszej lub rwnej 6 m

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu