zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Zywnosc (HACCP) - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220002365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001971

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-21 14:25:11
2022-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000702

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-31 14:25:04
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002236

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:19
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002239

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:19
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002102

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska lub wprowadzenia do obrotu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002035

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-10 14:25:01
2021-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002215

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-14 14:25:03
2020-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000345

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2020-03-04 14:25:08
2020-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002499

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący na dzień 2019-12-30 11:10:08
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002097

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:10
2019-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002057

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:18
2019-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002035

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:05:02
2019-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001511

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:13
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000799

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:03
2019-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001674

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:35:17
2018-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001281

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:19
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002236

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:20:07
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:30:12
2017-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000979

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:25:10
2017-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000567

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:45:16
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000451

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:50:20
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002159

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:25:06
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001173

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:20:02
2016-08-04
2016-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001154

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:20:06
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000962

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:30:06
2016-07-02
2016-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000624

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:45:17
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000600

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:50:02
2016-05-14
2016-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001817

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:04
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001820

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:04
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000060

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 10:25:04
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001237

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 11:10:07
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000570

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 11:45:10
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:00:02
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001343

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 12:40:03
2013-12-04
2013-12-04
2015-12-31
---- -- --
WDU20130000138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 13:40:11
2013-02-13
2013-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:15:03
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:35:03
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000348

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:55:01
2012-03-29
2012-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112721612

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:20:07
2012-01-04
2012-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20111150672

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 16:55:09
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20110910525

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 17:05:10
2011-05-17
2011-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20110910526

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 17:05:10
2011-05-17
2011-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20110880504

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia

obowiązujący na dzień 2019-11-07 17:05:15
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20110850466

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:10:20
2011-05-07
2011-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20110800437

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:15:06
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110520272

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:20:21
2011-04-10
2011-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20110020003

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:35:17
2011-01-19
2011-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20102321525

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:50:10
2010-12-09
2010-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20101801214

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 17:05:17
2010-09-30
2010-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20101741184

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:10:02
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100910596

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-06 17:40:10
2010-06-04
2010-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20090370294

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:30:21
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081771093

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:20:04
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20080170113

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością

obowiązujący na dzień 2019-11-06 21:10:12
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20072071502

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów

obowiązujący na dzień 2019-11-06 21:35:23
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071961423

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 21:40:21
2007-11-08
2007-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20071961425

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 21:40:20
2007-11-08
2007-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20071461024

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 22:00:21
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20071210841

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:10:18
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20071120774

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:15:13
2007-07-12
2007-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20071060730

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:20:02
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070970645

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:20:21
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070800545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:25:22
2007-05-24
2007-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20070440286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:40:17
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20070410270

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:40:21
2007-03-22
2007-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20210002239

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:19
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002035

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-10 14:25:01
2021-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000345

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2020-03-04 14:25:08
2020-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002499

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący na dzień 2019-12-30 11:10:08
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002097

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:10
2019-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002057

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:18
2019-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001173

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:20:02
2016-08-04
2016-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000962

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:30:06
2016-07-02
2016-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001817

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:04
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001820

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:04
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20110800437

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:15:06
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20071060730

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:20:02
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070440286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:40:17
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150001256

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

uchylony na dzień 2019-11-07 09:15:23
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20110850467

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 16:10:20
2011-04-22
0000-00-00
---- -- --
2013-12-04
WDU20110180095

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

uchylony na dzień 2019-11-06 16:30:20
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2017-11-14
WDU20102551718

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:40:10
2011-01-14
2011-01-14
---- -- --
2016-11-10
WDU20102441635

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:45:08
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
2017-02-21
WDU20101531032

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:15:15
2010-09-07
2010-09-07
---- -- --
2012-03-22
WDU20101280863

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:10
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
2013-12-04
WDU20100230120

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:05:06
2010-02-13
2010-02-13
---- -- --
2011-01-19
WDU20100160089

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:05:13
2010-02-18
2010-02-18
---- -- --
2010-03-11
WDU20100090063

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:05:19
2010-01-22
2010-01-22
---- -- --
2014-12-13
WDU20091731350

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 18:35:16
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2013-12-04
WDU20091601271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:40:12
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
2015-01-09
WDU20090780656

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

uchylony na dzień 2019-11-06 19:15:03
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2017-11-14
WDU20090170096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:45:02
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2012-03-22
WDU20082181399

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:00:20
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
2011-06-22
WDU20082081313

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:05:18
2008-11-27
2008-11-27
---- -- --
2010-03-11
WDU20082051285

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 20:10:03
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
2013-12-04
WDU20081771092

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:20:04
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
2011-01-20
WDU20081771094

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:20:04
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
2010-12-09
WDU20081691048

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

uchylony na dzień 2019-11-06 20:20:15
2008-10-04
2008-10-04
---- -- --
2012-01-04
WDU20081430895

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:30:07
2008-08-21
2008-08-21
---- -- --
2009-07-10
WDU20081020655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:40:18
2008-06-13
2008-06-13
---- -- --
2010-03-11
WDU20080370213

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:05:11
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
2017-02-21
WDU20080080051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:15:06
2008-01-18
2008-01-18
---- -- --
2010-03-11
WDU20072191629

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:30:12
2007-11-25
2007-11-25
---- -- --
2015-01-09
WDU20072091518

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:35:19
2007-11-28
2007-11-28
---- -- --
2010-03-11
WDU20071991441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:40:15
2007-11-13
2007-11-13
---- -- --
2011-01-19
WDU20071370966

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:05:12
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2015-01-09
WDU20071370967

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:05:12
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2014-12-13
WDU20071330931

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:05:20
2007-08-08
2007-08-08
---- -- --
2011-01-14
WDU20071290904

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 22:10:05
2007-08-03
2007-08-03
---- -- --
2013-12-04
WDU20071200830

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:10:21
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2011-04-30
WDU20071190817

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najważniejszych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:15:03
2007-07-19
2007-07-19
---- -- --
2010-03-11
WDU20070200122

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

uchylony na dzień 2019-11-06 22:50:11
2007-02-23
2007-02-23
---- -- --
2012-01-04
WDU20220002365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:08
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001971

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-21 14:25:11
2022-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000702

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-31 14:25:04
2022-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002236

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:19
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002239

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-12-07 13:23:19
2021-12-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002102

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska lub wprowadzenia do obrotu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-23 14:25:01
2021-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002035

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-11-10 14:25:01
2021-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002215

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-14 14:25:03
2020-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000345

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2020-03-04 14:25:08
2020-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002499

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący na dzień 2019-12-30 11:10:08
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002097

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:10
2019-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002057

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:18
2019-11-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002035

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:05:02
2019-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001511

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:13
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000799

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:03
2019-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001674

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:35:17
2018-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001281

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:19
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002236

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:20:07
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:30:12
2017-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000979

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:25:10
2017-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000567

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:45:16
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000451

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:50:20
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002159

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:25:06
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001173

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:20:02
2016-08-04
2016-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001154

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:20:06
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000962

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:30:06
2016-07-02
2016-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000624

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:45:17
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000600

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:50:02
2016-05-14
2016-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001817

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:04
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001820

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:04
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001256

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

uchylony na dzień 2019-11-07 09:15:23
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20150000060

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 10:25:04
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001237

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 11:10:07
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000570

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 11:45:10
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:00:02
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001343

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 12:40:03
2013-12-04
2013-12-04
2015-12-31
---- -- --
WDU20130000138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 13:40:11
2013-02-13
2013-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:15:03
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:35:03
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000348

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:55:01
2012-03-29
2012-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20112721612

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:20:07
2012-01-04
2012-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20111150672

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 16:55:09
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20110910525

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 17:05:10
2011-05-17
2011-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20110910526

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 17:05:10
2011-05-17
2011-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20110880504

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia

obowiązujący na dzień 2019-11-07 17:05:15
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20110850466

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:10:20
2011-05-07
2011-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20110850467

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 16:10:20
2011-04-22
0000-00-00
---- -- --
2013-12-04
WDU20110800437

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:15:06
2011-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110520272

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:20:21
2011-04-10
2011-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20110180095

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

uchylony na dzień 2019-11-06 16:30:20
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
2017-11-14
WDU20110020003

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:35:17
2011-01-19
2011-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20102551718

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:40:10
2011-01-14
2011-01-14
---- -- --
2016-11-10
WDU20102441635

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:45:08
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
2017-02-21
WDU20102321525

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:50:10
2010-12-09
2010-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20101801214

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 17:05:17
2010-09-30
2010-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20101741184

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:10:02
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20101531032

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:15:15
2010-09-07
2010-09-07
---- -- --
2012-03-22
WDU20101280863

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:10
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
2013-12-04
WDU20100910596

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-06 17:40:10
2010-06-04
2010-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20100230120

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:05:06
2010-02-13
2010-02-13
---- -- --
2011-01-19
WDU20100160089

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:05:13
2010-02-18
2010-02-18
---- -- --
2010-03-11
WDU20100090063

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:05:19
2010-01-22
2010-01-22
---- -- --
2014-12-13
WDU20091731350

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 18:35:16
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2013-12-04
WDU20091601271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:40:12
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
2015-01-09
WDU20090780656

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

uchylony na dzień 2019-11-06 19:15:03
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2017-11-14
WDU20090370294

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:30:21
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20090170096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:45:02
2009-02-02
2009-02-02
---- -- --
2012-03-22
WDU20082181399

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:00:20
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
2011-06-22
WDU20082081313

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:05:18
2008-11-27
2008-11-27
---- -- --
2010-03-11
WDU20082051285

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 20:10:03
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
2013-12-04
WDU20081771092

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:20:04
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
2011-01-20
WDU20081771093

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:20:04
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20081771094

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:20:04
2008-10-18
2008-10-18
---- -- --
2010-12-09
WDU20081691048

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

uchylony na dzień 2019-11-06 20:20:15
2008-10-04
2008-10-04
---- -- --
2012-01-04
WDU20081430895

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:30:07
2008-08-21
2008-08-21
---- -- --
2009-07-10
WDU20081020655

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:40:18
2008-06-13
2008-06-13
---- -- --
2010-03-11
WDU20080370213

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:05:11
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
2017-02-21
WDU20080170113

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością

obowiązujący na dzień 2019-11-06 21:10:12
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080080051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:15:06
2008-01-18
2008-01-18
---- -- --
2010-03-11
WDU20072191629

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:30:12
2007-11-25
2007-11-25
---- -- --
2015-01-09
WDU20072091518

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:35:19
2007-11-28
2007-11-28
---- -- --
2010-03-11
WDU20072071502

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów

obowiązujący na dzień 2019-11-06 21:35:23
2007-11-24
2007-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071991441

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:40:15
2007-11-13
2007-11-13
---- -- --
2011-01-19
WDU20071961423

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 21:40:21
2007-11-08
2007-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20071961425

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 21:40:20
2007-11-08
2007-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20071461024

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 22:00:21
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20071370966

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:05:12
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2015-01-09
WDU20071370967

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:05:12
2007-08-01
2007-08-01
---- -- --
2014-12-13
WDU20071330931

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:05:20
2007-08-08
2007-08-08
---- -- --
2011-01-14
WDU20071290904

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

uchylony na dzień 2019-11-06 22:10:05
2007-08-03
2007-08-03
---- -- --
2013-12-04
WDU20071210841

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:10:18
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20071200830

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:10:21
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2011-04-30
WDU20071190817

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najważniejszych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:15:03
2007-07-19
2007-07-19
---- -- --
2010-03-11
WDU20071120774

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:15:13
2007-07-12
2007-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20071060730

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:20:02
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20070970645

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:20:21
2007-06-16
2007-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20070800545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:25:22
2007-05-24
2007-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20070440286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:40:17
2007-03-28
2007-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20070410270

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:40:21
2007-03-22
2007-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20070200122

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

uchylony na dzień 2019-11-06 22:50:11
2007-02-23
2007-02-23
---- -- --
2012-01-04
32011R1169

2011-10-25
32009R0984

2009-10-21
32009R0983

2009-10-21
32009R0975

2009-10-19
32009R0953

2009-10-13
32009R0901

2009-09-28
32009R0669

2009-07-24
32009R0470

2009-02-17
32009R0450

2009-05-29
32009R0124

2009-02-10
32009R0041

2009-01-20
32009L0054

2009-06-18
32009L0039

2009-05-06
32009L0032

2009-04-23
32008R1334

2008-12-16
32008R1333

2008-12-16
32008R1332

2008-12-16
32008R1331

2008-12-16
32008R1243

2008-12-12
32008R1235

2008-12-08
32008R0889

2008-09-05
32008R0733

2008-07-15
32008R0353

2008-04-18
32008R0282

2008-03-27
32008L0128

2008-12-22
32008L0084

2008-08-27
32008L0060

2008-06-17
32007R0884

2007-07-26
32007R0834

2007-06-28
32007R0333

2007-03-28
32007L0042

2007-06-29
32006R2023

2006-12-22
32006R1981

2006-12-22
32006R1925

2006-12-20
32006R1924R(08)

2006-12-20
32006R1924R(01)

2006-12-20
32006R1924

2006-12-20
32006R1883

2006-12-19
32006R1882

2006-12-19
32006R1881

2006-12-19
32006R0627

2006-04-21
32006R0510

2006-03-20
32006R0509

2006-03-20
32006R0401

2006-02-23
32006L0141

2006-12-22
32006L0125

2006-12-05
32005R2074

2005-12-05
32005R2073

2005-11-15
32005R1895

2005-11-18
32005R0396

2005-02-23
32004R1935

2004-10-27
32004R0882

2004-04-29
32004R0852

2004-04-29
32003R2065

2003-11-10
32003R1946

2003-07-15
32003R1830

2003-09-22
32003R1829

2003-09-22
32003L0040

2003-05-16
32002R0178

2002-01-28
32002L0072

2002-06-08
32002L0063

2002-07-11
32002L0046

2002-06-10
32001L0015

2001-02-15
32000R1565

2000-07-18
31999L0021

1999-03-25
31999L0003

1999-02-22
31999L0002

1999-02-22
31998L0028

1998-04-29
31997R0258

1997-01-27
31996R2232

1996-10-28
31996L0008

1996-02-26
31996L0003

1996-01-26
31993R0315

1993-02-08
31993L0011

1993-03-15
31993L0005

1993-02-25
31992L0052

1992-06-18
31992L0002

1992-01-13
31989R0944

1989-04-12
31989L0369

1989-06-08
31989L0108

1988-12-21
31987R3954

1987-12-22
31985L0572

1985-12-19
31984L0500

1984-02-10
31982L0711

1982-10-18
31981L0712

1981-07-28
31981L0432

1981-04-29
31980L0766

1980-07-08
31978L0142

1978-01-30
32001L0018

2001-03-12
32003R1829

2003-09-22
32003R1830

2003-09-22
32003R1946

2003-07-15
32004R0065

2004-01-14
32006R1981

2006-12-22
32009L0041

2009-05-06
31998L0081

1998-10-26
31990L0219

1990-04-23
32004L0006

2004-01-20
32004L0005

2004-01-20
32004L0004

2004-01-15
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-ISO 8086:2016-09 - wersja polskaZakad mleczarski
-Warunki higieniczne
-Oglne wytyczne dotyczce procedur kontroli i pobierania prbek
PN-EN 16889:2016-07 - wersja angielskaHigiena ywnoci
-Produkcja i dystrybuowanie napojw gorcych z urzdze do przygotowywania napojw gorcych
-Wymagania w zakresie higieny, badania migracji
PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audit i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
PN-EN 15593:2010 - wersja polskaOpakowania
-Zarzdzanie higien w produkcji opakowa do produktw spoywczych
-Wymagania
PN-EN 15593:2008 - wersja angielskaOpakowania
-Organizacja higieny w produkcji opakowa do produktw spoywczych
-Wymagania
PN-A-07005:2006/Az1:2008 - wersja polskaProdukty ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PKN-ISO/TS 22003:2007 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audit i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
PKN-ISO/TS 22004:2007 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wytyczne stosowania ISO 22000:2005
PN-A-07005:2006 - wersja polskaProdukty ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-EN ISO 21469:2006 - wersja angielskaBezpieczestwo maszyn
-rodki smarne mogce przypadkowo kontaktowa si z produktem
-Wymagania w zakresie higieny
PN-A-07006:2006 - wersja polskaProdukty ywnociowe
-Wytyczne zamraania w chodniach
PN-ISO 15161:2004 - wersja polskaWytyczne stosowania ISO 9001:2000 w przemyle ywnociowym i napojw
PN-A-82055-19:2000 - wersja polskaMiso i przetwory misne
-Badania mikrobiologiczne
-Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urzdze, sprztw, pomieszcze oraz opakowa i rk pracownikw
Miso i przetwory misne
-Badania mikrobiologiczne
-Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urzdze, sprztw, pomieszcze oraz opakowa i rk pracownikw
PN-A-07005:1983/Az7:1999 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-86530:1998 - wersja polskaWymagania techniczno-sanitarne w rzeni drobiu
PN-A-07006:1997 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Wytyczne zamraania w chodniach
PN-A-07005:1983 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-07005:1976 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-07009:1967 - wersja polskaProdukty ywnociowe przeznaczone do zamraania w chodniach skadowych
-Wymagania oglne
PN-A-07005:1967 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-07008:1964 - wersja polskaWarunki higieniczno-sanitarne w chodniach
PN-A-07007:1963 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Zaadowanie powierzchni skadowej w chodniach pitrowych
PN-A-07006:1962 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Wytyczne zamraania w chodniach
PN-A-07005:1957 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-07004:1952 - wersja polskaChodnictwo
-Warunki klimatyczne i czas przechowywania owocw i warzyw w chodniach
-Wytyczne
PN-A-05001:1951 - wersja polskaRzenia
-Oglne wytyczne
PN-A-05002:1951 - wersja polskaRzenia w planie krajowym
-Wytyczne
PN-A-05003:1951 - wersja polskaRzenia w planie osiedla
-Wytyczne

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu