zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Gospodarka leśna - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000315

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym

akt jednorazowy na dzień 2023-02-20 14:25:02
2023-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002440

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

akt jednorazowy na dzień 2022-11-29 14:25:08
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002323

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2022-11-16 14:25:10
2022-11-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002292

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

akt jednorazowy na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001391

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2022-07-04 14:25:13
2022-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000714

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:20
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000717

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:19
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000696

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-30 14:25:03
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000489

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi

akt jednorazowy na dzień 2022-03-02 14:25:02
2022-03-02
0000-00-00
2022-06-30
---- -- --
WDU20210002451

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

obowiązujący na dzień 2021-12-30 14:25:03
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002194

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi

akt jednorazowy na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-01
0000-00-00
2022-03-01
---- -- --
WDU20210001336

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

obowiązujący na dzień 2021-07-22 14:25:03
2021-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001244

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001112

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

obowiązujący na dzień 2021-06-23 13:42:51
2021-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000139

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-22 14:25:01
2021-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000046

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001193

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:02
2020-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000712

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

obowiązujący na dzień 2020-04-22 14:25:03
2020-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000160

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik

obowiązujący na dzień 2020-02-03 13:15:08
2020-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000104

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym

akt jednorazowy na dzień 2020-01-24 13:05:07
2020-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000045

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:10
2020-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001782

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:20
2019-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001592

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 00:25:15
2019-08-30
0000-00-00
2019-09-02
---- -- --
WDU20190001562

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:02
2019-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001538

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:07
2019-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 00:35:20
2019-07-29
0000-00-00
2019-08-06
---- -- --
WDU20190001154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:08
2019-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:14
2019-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000776

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:07
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000536

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:20:19
2019-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 01:40:02
2019-02-11
0000-00-00
2019-02-15
---- -- --
WDU20180002085

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:15:08
2018-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:06
2018-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001981

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 02:20:10
2018-10-19
0000-00-00
2018-12-15
---- -- --
WDU20180001939

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:18
2018-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001424

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 02:50:08
2018-07-30
0000-00-00
2018-08-08
---- -- --
WDU20180000539

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 03:35:14
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000116

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:00:03
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002408

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:10
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001994

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2017 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 04:30:17
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001484

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:09
2017-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001485

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:08
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001487

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:08
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:06
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000715

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 07:40:18
2016-06-09
2016-06-09
2016-08-01
---- -- --
WDU20160000532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 07:50:17
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001516

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 09:05:08
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001070

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:25:20
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000634

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 09:50:15
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000094

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:20:16
2015-01-21
2015-01-21
2015-01-27
---- -- --
WDU20140001901

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:30:18
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001224

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:10:10
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000936

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:26:16
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000910

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:26:19
2014-07-10
2014-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130001341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:40:04
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001206

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:45:09
2013-10-29
2013-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20130000889

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:05:01
2013-08-07
2013-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 13:25:08
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 13:45:13
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120001302

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:05:01
2012-12-11
2012-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120001004

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:20:03
2012-09-25
2012-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000949

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:20:09
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:07
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112821652

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:20:02
2011-12-28
2011-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20112571548

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:25:03
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112431451

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:30:03
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20112371410

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:30:08
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112371418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:30:07
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112061220

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:08
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 15:40:08
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:08
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20111911140

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:45:08
2011-09-28
2011-09-28
---- -- --
2019-12-14
WDU20101861250

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:05:08
2010-10-21
2010-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101711157

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:10:08
2010-09-20
2010-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20101370923

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:20:18
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101350909

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:20:21
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101160778

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 17:30:08
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20100620391

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 17:50:09
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-19
---- -- --
WDU20100560344

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:50:20
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20100030019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:10:07
2010-01-13
2010-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20092231784

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnai 17 grudnia 2009 r. w sprawei sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:15:02
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20092211751

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:15:10
2010-01-24
2010-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20092101620

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:20:17
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20091671321

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:35:23
2009-10-23
2009-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091631303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:40:04
2009-10-16
2009-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20091321090

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:50:10
2009-09-04
2009-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20091180992

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-06 18:55:12
2009-08-12
2009-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20090230144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 19:40:15
2009-02-12
2009-02-18
2009-02-21
---- -- --
WDU20082351613

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:50:15
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081911177

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 20:15:06
2008-11-04
2008-11-04
2008-12-16
---- -- --
WDU20210002451

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

obowiązujący na dzień 2021-12-30 14:25:03
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001112

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

obowiązujący na dzień 2021-06-23 13:42:51
2021-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:14
2019-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 07:50:17
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:40:04
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 13:25:08
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 13:45:13
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:07
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112371418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:30:07
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112061220

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:08
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 15:40:08
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:08
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20092101620

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:20:17
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170001991

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

uchylony na dzień 2019-11-07 04:30:17
2017-11-09
0000-00-00
---- -- --
2017-10-26
WDU20170001486

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:00:08
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20150002210

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 08:30:02
2015-12-29
2015-12-29
---- -- --
2019-07-02
WDU20140001900

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 10:30:19
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
2018-04-01
WDU20140001876

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

uchylony na dzień 2019-11-07 10:35:04
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-12-31
WDU20140000294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 12:00:11
2014-03-26
2014-03-26
---- -- --
2019-08-01
WDU20130000095

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 13:45:05
2013-02-05
2013-02-05
---- -- --
2018-04-01
WDU20101661126

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:10:14
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
2019-08-01
WDU20100450272

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:55:15
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2018-10-02
WDU20081791105

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:15:22
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2011-03-10
WDU20230000315

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym

akt jednorazowy na dzień 2023-02-20 14:25:02
2023-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002440

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

akt jednorazowy na dzień 2022-11-29 14:25:08
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002323

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2022-11-16 14:25:10
2022-11-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002292

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

akt jednorazowy na dzień 2022-11-14 14:25:08
2022-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001391

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2022-07-04 14:25:13
2022-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000714

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:20
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000717

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2022-04-01 14:25:19
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000696

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-30 14:25:03
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000489

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi

akt jednorazowy na dzień 2022-03-02 14:25:02
2022-03-02
0000-00-00
2022-06-30
---- -- --
WDU20210002451

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

obowiązujący na dzień 2021-12-30 14:25:03
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002194

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi

akt jednorazowy na dzień 2021-12-01 14:25:01
2021-12-01
0000-00-00
2022-03-01
---- -- --
WDU20210001336

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

obowiązujący na dzień 2021-07-22 14:25:03
2021-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001244

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-09 14:25:03
2021-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001112

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

obowiązujący na dzień 2021-06-23 13:42:51
2021-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000139

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-22 14:25:01
2021-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000046

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001193

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt

obowiązujący na dzień 2020-07-06 14:25:02
2020-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000712

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

obowiązujący na dzień 2020-04-22 14:25:03
2020-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000160

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik

obowiązujący na dzień 2020-02-03 13:15:08
2020-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000104

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym

akt jednorazowy na dzień 2020-01-24 13:05:07
2020-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000045

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

obowiązujący na dzień 2020-01-14 13:05:10
2020-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001782

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:20
2019-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001592

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 00:25:15
2019-08-30
0000-00-00
2019-09-02
---- -- --
WDU20190001562

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:02
2019-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001538

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:07
2019-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 00:35:20
2019-07-29
0000-00-00
2019-08-06
---- -- --
WDU20190001154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:08
2019-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:14
2019-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000776

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:07
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000536

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:20:19
2019-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 01:40:02
2019-02-11
0000-00-00
2019-02-15
---- -- --
WDU20180002085

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:15:08
2018-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:06
2018-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001981

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 02:20:10
2018-10-19
0000-00-00
2018-12-15
---- -- --
WDU20180001939

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:18
2018-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001424

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 02:50:08
2018-07-30
0000-00-00
2018-08-08
---- -- --
WDU20180000539

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 03:35:14
2018-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000116

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:00:03
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002408

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:10
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001994

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2017 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 04:30:17
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001991

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

uchylony na dzień 2019-11-07 04:30:17
2017-11-09
0000-00-00
---- -- --
2017-10-26
WDU20170001484

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:09
2017-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001485

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:08
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001486

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:00:08
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170001487

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:08
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:06
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000715

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 07:40:18
2016-06-09
2016-06-09
2016-08-01
---- -- --
WDU20160000532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 07:50:17
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002210

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 08:30:02
2015-12-29
2015-12-29
---- -- --
2019-07-02
WDU20150001516

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 09:05:08
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001070

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:25:20
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000634

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 09:50:15
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000094

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:20:16
2015-01-21
2015-01-21
2015-01-27
---- -- --
WDU20140001900

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 10:30:19
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
2018-04-01
WDU20140001901

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:30:18
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001876

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

uchylony na dzień 2019-11-07 10:35:04
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-12-31
WDU20140001224

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:10:10
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000936

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:26:16
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000910

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:26:19
2014-07-10
2014-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 12:00:11
2014-03-26
2014-03-26
---- -- --
2019-08-01
WDU20130001341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:40:04
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001206

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:45:09
2013-10-29
2013-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20130000889

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:05:01
2013-08-07
2013-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 13:25:08
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000095

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 13:45:05
2013-02-05
2013-02-05
---- -- --
2018-04-01
WDU20130000040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 13:45:13
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120001302

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:05:01
2012-12-11
2012-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120001004

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:20:03
2012-09-25
2012-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000949

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:20:09
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:07
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112821652

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:20:02
2011-12-28
2011-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20112571548

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:25:03
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112431451

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:30:03
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20112371410

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:30:08
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112371418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:30:07
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112061220

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:08
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 15:40:08
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:08
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20111911140

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:45:08
2011-09-28
2011-09-28
---- -- --
2019-12-14
WDU20101861250

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:05:08
2010-10-21
2010-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101711157

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:10:08
2010-09-20
2010-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20101661126

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:10:14
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
2019-08-01
WDU20101370923

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:20:18
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101350909

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:20:21
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101160778

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 17:30:08
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20100620391

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 17:50:09
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-19
---- -- --
WDU20100560344

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:50:20
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20100450272

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:55:15
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2018-10-02
WDU20100030019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:10:07
2010-01-13
2010-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20092231784

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnai 17 grudnia 2009 r. w sprawei sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:15:02
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20092211751

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:15:10
2010-01-24
2010-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20092101620

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:20:17
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20091671321

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:35:23
2009-10-23
2009-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091631303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:40:04
2009-10-16
2009-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20091321090

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:50:10
2009-09-04
2009-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20091180992

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-06 18:55:12
2009-08-12
2009-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20090230144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 19:40:15
2009-02-12
2009-02-18
2009-02-21
---- -- --
WDU20082351613

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:50:15
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081911177

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 20:15:06
2008-11-04
2008-11-04
2008-12-16
---- -- --
WDU20081791105

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:15:22
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2011-03-10
32010R0995

2010-10-20
32005R2173

2005-12-20
32008R0543

2008-06-16
32008L0120

2008-12-18
32008L0119

2000-04-19
32007R1243

2007-10-24
32007R0834

2007-06-28
32007L0043

2007-06-28
32005R0001

2004-12-22
32004R0882

2004-04-29
32004R0854

2004-04-29
32004R0854R(06)

2004-04-29
31999L0074

1999-07-19
31998L0058

1998-07-20
31997R1255

1997-06-25
31993L0119

1993-12-22
31964L0432

1964-06-26
31991L0477

1991-06-18
32004L0106

2004-11-16
32004L0056

2004-04-21
32001R0069

2001-01-12
PN-EN IEC 60335-2-71:2020-07 - wersja angielskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznego sprztu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierzt
PN-ISO 11784:2008/A2:2018-08 - wersja angielskaRadiowa identyfikacja zwierzt
-Struktura kodowa
PN-ISO 8607:2006/A1:2018-04 - wersja angielskaSztuczne unasiennianie zwierzt
-Mroone nasienie buhajw
-Obliczanie yjcych mikroorganizmw tlenowych
PN-ISO 11784:2008 - wersja polskaRadiowa identyfikacja zwierzt
-Struktura kodowa
PN-ISO 11785:2008 - wersja polskaRadiowa identyfikacja zwierzt
-Koncepcja techniczna
PN-R-78004:2008 - wersja polskaKonie rzene
-rebita w wieku od 6 do 24 miesicy
PN-R-78002:2008 - wersja polskaKonie rzene powyej dwch lat
PN-R-78003:2007 - wersja polskaKlasyfikacja koni, byda, trzody chlewnej i owiec wedug wieku
PN-EN 60335-2-71:2007/A1:2007 - wersja angielskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznego sprztu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierzt
PN-EN 60335-2-71:2007 - wersja polskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznego sprztu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierzt
PN-R-78219:2006 - wersja polskaTrzoda chlewna
-Prosita i warchlaki
PN-R-78310:2006 - wersja polskaZwierzta rzene
-Krliki
PN-ISO 8607:2006 - wersja polskaSztuczne unasiennianie zwierzt
-Mroone nasienie buhajw
-Obliczanie yjcych mikroorganizmw tlenowych
PN-EN 60335-2-71:2004 - wersja angielskaElektryczny sprzt do uytku domowego i podobnego
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dotyczce elektrycznych urzdze grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzt
PN-R-67026:2002 - wersja polskaMateria sadzeniowy
-Sadzonki drzew i krzeww do zadrzewie i zakrzewie
PN-EN 60335-2-71:1999/A2:2001 - wersja polskaBezpieczestwo elektrycznych przyrzdw do uytku domowego i podobnego
-Cz 2-71: Wymagania szczegowe dla elektrycznych urzdze grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzt
PN-D-01009:2000 - wersja polskaGospodarka lena
-Pozyskiwanie ywic balsamicznych
-Terminologia i klasyfikacja
Gospodarka lena
-Pozyskiwanie ywic balsamicznych
-Terminologia i klasyfikacja
PN-EN 60335-2-71:1999 - wersja polskaBezpieczestwo elektrycznych przyrzdw do uytku domowego i podobnego
-Wymagania szczegowe dla elektrycznych urzdze grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzt
PN-R-67010:1999 - wersja polskaMateria szkkarski
-Podkadki drzew i krzeww owocowych
PN-R-67011:1999 - wersja polskaMateria szkkarski
-Drzewka owocowe - jabonie, grusze, liwy, czerenie, winie, brzoskwinie i morele
PN-R-65023:1999 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin rolniczych
PN-R-67025:1999 - wersja polskaMateria sadzeniowy
-Sadzonki drzew i krzeww do upraw lenych i na plantacje
PN-R-65700:1998 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona drzew i krzeww lenych i zadrzewieniowych
PN-R-04030:1998 - wersja polskaAnaliza chemiczno-rolnicza rolin
-Oznaczanie zawartoci jonw azotanowych(V) w materiale rolinnym
PN-R-78103:1998 - wersja polskaKonie
-Terminologia
PN-R-78104:1998 - wersja polskaOwce
-Terminologia
PN-R-78105:1998 - wersja polskaChw i hodowla zwierzt
-Terminologia
PN-R-78106:1998 - wersja polskaZwierzta futerkowe
-Terminologia
PN-R-78107:1998 - wersja polskaDrb
-Terminologia
PN-R-78564:1998 - wersja polskaJaja wylgowe indycze, kacze i gsie
PN-R-78565:1998 - wersja polskaJaja wylgowe baantw, przepirek japoskich i kaczek krzywek
PN-R-78566:1998 - wersja polskaDrb
-Pisklta jednodniowe
PN-R-04151:1997 - wersja polskaGospodarka ziemi w rolnictwie
-Terminologia
PN-A-86970:1997 - wersja polskaProdukty zielarskie
-Kora suszona
PN-B-12079:1997 - wersja polskaGnojowica
-Terminologia
PN-R-65649:1997 - wersja polskaRoliny przemysowe
-Chmielarstwo
-Terminologia
PN-R-75101:1997 - wersja polskaSadownictwo
-Terminologia
PN-R-67052:1997 - wersja polskaKarpy szparagowe
PN-R-67053:1997 - wersja polskaSadzonki rabarbaru
PN-B-12098:1997 - wersja polskaGnojowica
-Pobieranie prbek
PN-B-12099:1997 - wersja polskaZagospodarowanie pomelioracyjne
-Wymagania i metody bada
PN-R-67009:1997 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin zielarskich
PN-R-04108:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne chloroacetanilidw
PN-R-04109:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - chlopyralid
PN-R-04110:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - dikwat i parakwat
PN-R-04111:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne kwasw fenoksyalkanokarboksylowych
PN-R-04112:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - izoksaben
PN-R-04113:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - metamitron
PN-R-04114:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - napropamid
PN-R-04115:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - nitrofen
PN-R-04116:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pendimetalina
PN-R-04117:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - propyzamid
PN-R-04118:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne triazyn
PN-R-04119:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - trifluralina
PN-R-04120:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - haloksyfop
PN-R-04121:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - lenacyl
PN-R-04122:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - chloromekwat
PN-R-04123:1997 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pochodne fenylomocznika
PN-R-67008:1996 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona drzew owocowych
PN-R-67013:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Drzewka orzecha woskiego
PN-R-67045:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Krzewy leszczyny
PN-R-67046:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Roliny porzeczki, agrestu i winoroli
PN-R-67032:1996 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin kwiaciarskich
PN-R-87026:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Metody oznaczania pozostaoci rodkw ochrony rolin - insektycydw chloroorganicznych i fosforoorganicznych oraz fungicydw dwutiokarbaminianowych
PN-R-87027:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Metody oznaczania szkodnikw
PN-R-67050:1996 - wersja polskaMateria siewny
-Nasiona rolin warzywnych
PN-R-87028:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie
-Metody oznaczania grzybw drodoidalnych i pleniowych (pleni)
PN-R-67043:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Sadzonki maliny i jeyny
PN-R-67051:1996 - wersja polskaSadzonki chrzanu uprawnego
PN-R-67060:1996 - wersja polskaGrzybnia grzybw uprawnych
-Grzybnia pieczarki
PN-R-67061:1996 - wersja polskaGrzybnia grzybw uprawnych
-Grzybnia boczniaka
PN-R-87023:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie suszone
-Strki fasoli
PN-R-87024:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie suszone
-Makowiny
PN-R-87025:1996 - wersja polskaSurowce zielarskie suszone
-Szyszki chmielu
PN-R-67040:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Sadzonki truskawki i poziomki
PN-R-67041:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Aronia czarnoowocowa
PN-R-67042:1996 - wersja polskaMateria szkkarski
-Borwka wysoka
PN-R-75349:1996 - wersja polskaUprawy warzywne i ozdobne pod osonami
-Terminologia
PN-R-67031:1996 - wersja polskaSadzonki rolin ozdobnych
PN-R-65950:1994 - wersja polskaMateria siewny
-Metody badania nasion
PN-B-12045:1994 - wersja polskaDrenowanie
-Projektowanie
-Zabiegi towarzyszce
PN-R-71603:1994 - wersja polskaMateria siewny
-Pobieranie prbek nasion
Drenowanie
-Projektowanie
-Zabiegi towarzyszce
PN-R-50255:1994 - wersja polskaChmiel piwowarski
PN-R-04107:1994 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - fenoksaprop etylowy
PN-R-78552:1993 - wersja polskaDrb rzeny
-Kaczki, gsi, kaczki brojlery i gsi brojlery
PN-R-04106:1993 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - pirydat
PN-R-04104:1993 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - klomazone
PN-R-04105:1993 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - flurochloridon
PN-R-78551:1993 - wersja polskaDrb rzeny
-Indyki
PN-R-67030:1992 - wersja polskaCebule, bulwy, kcza i korzenie bulwiaste rolin ozdobnych
PN-R-78102:1992 - wersja polskaBydo
-Terminologia
PN-R-04100:1992 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - diflufenikan
PN-R-04101:1992 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - tralkoksydim
PN-R-04102:1992 - wersja polskaGleba i materia rolinny
-Oznaczanie pozostaoci herbicydw
-Substancja aktywna - fluroksypyr
PN-B-12041:1992 - wersja polskaMelioracje wodne
-Obszar oddziaywania
PN-R-78550:1992 - wersja polskaDrb rzeny
-Brojlery, kurczta, kury i koguty
PN-R-78101:1992 - wersja polskaTrzoda chlewna
-Terminologia
PN-R-67012:1991 - wersja polskaMateria szkkarski
-Zrazy i sadzonki rolin sadowniczych

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu