zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oczekujący na wejście w życie 82
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązujący 20
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego TJ 19
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa TJ 46
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej TJ 9
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa TJ 29
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego TJ 146
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego TJ 36
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych TJ 389
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową TJ 17
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. TJ 63
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. obowiązujący 13
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. TJ 1
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa TJ 91
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. TJ 7
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. TJ 119
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. TJ 37
Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. TJ 8
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych TJ 98
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej TJ 696
Ustawystatus RozpUE
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Obronność - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000440

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-09 14:25:03
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000433

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-08 14:25:01
2023-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000409

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-06 14:25:02
2023-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000413

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

obowiązujący na dzień 2023-03-06 14:25:02
2023-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000381

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-02 14:25:01
2023-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000333

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-23 14:25:03
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000336

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-24 14:25:03
2023-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000262

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-10 14:25:05
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000253

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-09 14:25:02
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000235

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-06 14:25:03
2023-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000232

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-03 14:25:01
2023-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000205

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-01 14:25:04
2023-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000149

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-20 14:25:03
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000044

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:03
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000048

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:02
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000036

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-09 14:25:02
2023-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002849

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych

akt jednorazowy na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002850

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002708

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2023 r. na rzecz obrony

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002648

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-12-19 14:25:07
2022-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002615

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:09
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002559

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:10
2022-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-07 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002457

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla pracowników resortu obrony narodowej, którym został nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny

obowiązujący na dzień 2022-12-01 14:25:08
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002462

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002439

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-29 14:25:09
2022-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002400

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2022-11-24 14:25:08
2022-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002371

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, osadzania żołnierza w izbie zatrzymań oraz badań mających na celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002381

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-11-22 14:25:06
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002353

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:09
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002348

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-18 14:25:07
2022-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002263

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący na dzień 2022-11-09 14:25:10
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002252

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym

obowiązujący na dzień 2022-11-07 14:25:07
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002149

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

obowiązujący na dzień 2022-10-21 14:25:14
2022-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002099

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-17 14:25:24
2022-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002048

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie badań mających na celu ustalenie zdolności do wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierza

obowiązujący na dzień 2022-10-06 14:25:12
2022-10-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001972

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001973

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenia ich do innej jednostki wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001937

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:11
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001926

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:10
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001868

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-06 14:25:13
2022-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001718

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie dodatku za pracowniczy przydział mobilizacyjny przysługującego pracownikowi resortu obrony narodowej

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:09
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001721

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001586

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001567

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001559

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-07-27 14:25:09
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001531

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

obowiązujący na dzień 2022-07-22 14:25:07
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001484

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-07-15 14:25:15
2022-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001480

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie służby żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia

obowiązujący na dzień 2022-07-14 14:25:11
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001462

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy

obowiązujący na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001464

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

obowiązujący na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001443

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001447

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001448

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001432

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001397

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-05 14:25:09
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001384

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-07-04 14:25:15
2022-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001362

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:08
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001345

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-06-28 14:25:10
2022-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001333

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

obowiązujący na dzień 2022-06-27 14:25:15
2022-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001272

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-21 14:25:12
2022-07-05
2022-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20220001242

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów i finansowania pomocy prawnej dla żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-06-14 14:25:08
2022-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001243

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2022-06-14 14:25:08
2022-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001237

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy

obowiązujący na dzień 2022-06-13 14:25:12
2022-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001232

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie urlopów żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

obowiązujący na dzień 2022-06-10 14:25:08
2022-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001193

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym pracowników będących żołnierzami rezerwy albo będących żołnierzami obrony terytorialnej pełniącymi terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:14
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001197

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie sposobu i trybu nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:13
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001198

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:13
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001200

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:13
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001204

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:12
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001187

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001167

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001139

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie książeczki wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-31 14:25:30
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001131

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi

obowiązujący na dzień 2022-05-30 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001132

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-30 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001133

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich

obowiązujący na dzień 2022-05-30 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001112

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy

obowiązujący na dzień 2022-05-27 14:25:25
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001094

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący na dzień 2022-05-25 14:25:10
2022-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001080

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2022-05-24 14:25:10
2022-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001081

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

obowiązujący na dzień 2022-05-24 14:25:10
2022-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001090

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia grup uposażenia

obowiązujący na dzień 2022-05-24 14:25:09
2022-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001075

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie trybu mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski

obowiązujący na dzień 2022-05-23 14:25:11
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001078

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-23 14:25:11
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001046

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001048

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie kierowania żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:06
2022-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001013

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie stanowisk służbowych o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby

obowiązujący na dzień 2022-05-16 14:25:14
2022-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001004

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:10
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000977

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wsparcia organizacji proobronnych

obowiązujący na dzień 2022-05-11 14:25:15
2022-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000978

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-05-11 14:25:15
2022-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000970

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie

obowiązujący na dzień 2022-05-10 14:25:08
2022-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000951

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczania i kierowania osób do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-06 14:25:11
2022-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000949

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców

obowiązujący na dzień 2022-05-05 14:25:13
2022-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000911

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-28 14:25:17
2022-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000886

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalistycznych usług wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-26 14:25:11
2022-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000892

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:10
2022-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000870

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie działania wojskowego systemu telekomunikacyjnego

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:19
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000871

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:19
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000873

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:18
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000875

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:18
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000876

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:18
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000440

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-09 14:25:03
2023-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000433

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-08 14:25:01
2023-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000409

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-06 14:25:02
2023-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000413

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

obowiązujący na dzień 2023-03-06 14:25:02
2023-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000381

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-03-02 14:25:01
2023-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000333

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-23 14:25:03
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000336

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-24 14:25:03
2023-03-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000262

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-10 14:25:05
2023-02-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000253

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-09 14:25:02
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000235

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-06 14:25:03
2023-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000232

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-03 14:25:01
2023-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000205

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-02-01 14:25:04
2023-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000149

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-20 14:25:03
2023-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000044

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:03
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000048

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-10 14:25:02
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000036

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2023-01-09 14:25:02
2023-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002849

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych

akt jednorazowy na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002850

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

obowiązujący na dzień 2023-01-02 14:25:09
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002708

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2023 r. na rzecz obrony

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-23 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002648

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-12-19 14:25:07
2022-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002615

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-16 14:25:09
2022-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002559

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-13 14:25:10
2022-12-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-07 14:25:08
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002457

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla pracowników resortu obrony narodowej, którym został nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny

obowiązujący na dzień 2022-12-01 14:25:08
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002462

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-12-01 14:25:07
2022-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002439

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-29 14:25:09
2022-12-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002400

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2022-11-24 14:25:08
2022-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002371

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, osadzania żołnierza w izbie zatrzymań oraz badań mających na celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-22 14:25:07
2022-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002381

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-11-22 14:25:06
2022-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002353

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-21 14:25:09
2022-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002348

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-11-18 14:25:07
2022-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002263

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący na dzień 2022-11-09 14:25:10
2022-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002252

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym

obowiązujący na dzień 2022-11-07 14:25:07
2022-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002149

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

obowiązujący na dzień 2022-10-21 14:25:14
2022-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002099

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-10-17 14:25:24
2022-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002048

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie badań mających na celu ustalenie zdolności do wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierza

obowiązujący na dzień 2022-10-06 14:25:12
2022-10-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001972

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001973

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenia ich do innej jednostki wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-09-21 14:25:10
2022-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001937

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-15 14:25:11
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001926

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-14 14:25:10
2022-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001868

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-06 14:25:13
2022-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001718

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie dodatku za pracowniczy przydział mobilizacyjny przysługującego pracownikowi resortu obrony narodowej

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:09
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001721

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący na dzień 2022-08-18 14:25:08
2022-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001586

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący na dzień 2022-07-29 14:25:08
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001567

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-28 14:25:10
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001559

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-07-27 14:25:09
2022-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001531

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

obowiązujący na dzień 2022-07-22 14:25:07
2022-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001484

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-07-15 14:25:15
2022-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001480

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie służby żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia

obowiązujący na dzień 2022-07-14 14:25:11
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001462

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy

obowiązujący na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001464

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

obowiązujący na dzień 2022-07-13 14:25:10
2022-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001443

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001447

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001448

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia

obowiązujący na dzień 2022-07-11 14:25:13
2022-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001432

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-08 14:25:12
2022-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001397

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-07-05 14:25:09
2022-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001384

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-07-04 14:25:15
2022-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001362

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący na dzień 2022-06-30 14:25:08
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001345

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-06-28 14:25:10
2022-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001333

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

obowiązujący na dzień 2022-06-27 14:25:15
2022-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001272

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-21 14:25:12
2022-07-05
2022-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20220001242

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów i finansowania pomocy prawnej dla żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-06-14 14:25:08
2022-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001243

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2022-06-14 14:25:08
2022-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001237

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy

obowiązujący na dzień 2022-06-13 14:25:12
2022-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001232

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie urlopów żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

obowiązujący na dzień 2022-06-10 14:25:08
2022-06-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001193

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym pracowników będących żołnierzami rezerwy albo będących żołnierzami obrony terytorialnej pełniącymi terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:14
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001197

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie sposobu i trybu nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:13
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001198

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:13
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001200

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:13
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001204

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

obowiązujący na dzień 2022-06-07 14:25:12
2022-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001187

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2022-06-06 14:25:09
2022-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001167

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-02 14:25:16
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001139

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie książeczki wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-31 14:25:30
2022-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001131

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi

obowiązujący na dzień 2022-05-30 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001132

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-30 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001133

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich

obowiązujący na dzień 2022-05-30 14:25:13
2022-05-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001112

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy

obowiązujący na dzień 2022-05-27 14:25:25
2022-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001094

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie szkół podoficerskich

obowiązujący na dzień 2022-05-25 14:25:10
2022-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001080

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2022-05-24 14:25:10
2022-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001081

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

obowiązujący na dzień 2022-05-24 14:25:10
2022-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001090

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia grup uposażenia

obowiązujący na dzień 2022-05-24 14:25:09
2022-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001075

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie trybu mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski

obowiązujący na dzień 2022-05-23 14:25:11
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001078

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-23 14:25:11
2022-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001046

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:07
2022-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001048

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie kierowania żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2022-05-18 14:25:06
2022-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001013

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie stanowisk służbowych o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby

obowiązujący na dzień 2022-05-16 14:25:14
2022-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001004

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-13 14:25:10
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000977

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wsparcia organizacji proobronnych

obowiązujący na dzień 2022-05-11 14:25:15
2022-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000978

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych

obowiązujący na dzień 2022-05-11 14:25:15
2022-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000970

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie

obowiązujący na dzień 2022-05-10 14:25:08
2022-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000951

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczania i kierowania osób do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-05-06 14:25:11
2022-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000949

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców

obowiązujący na dzień 2022-05-05 14:25:13
2022-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000911

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-28 14:25:17
2022-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000886

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalistycznych usług wojskowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-04-26 14:25:11
2022-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000892

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia

obowiązujący na dzień 2022-04-26 14:25:10
2022-04-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000870

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie działania wojskowego systemu telekomunikacyjnego

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:19
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000871

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:19
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000873

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:18
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000875

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:18
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000876

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący na dzień 2022-04-25 14:25:18
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32009R0987

2009-09-16
31991L0477

1991-06-18
32015R2403

2015-12-15
32014L0028

2014-02-26
32012R0258

2012-03-14
PN-EN ISO 17201-6:2022-11 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 6: Pomiary cinienia akustycznego w pobliu rda w celu okrelenia naraenia na dwik
PN-EN 4689:2021-06 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Dwuskadnikowa poliuretanowa powoka wykaczajca utwardzana w temperaturze pokojowej
-Dua elastyczno i odporno na dziaanie czynnikw chemicznych, do zastosowa wojskowych
PN-EN ISO 17201-3:2019-05 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 3: Obliczanie propagacji dwiku
PN-EN ISO 17201-3:2019-05 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 3: Obliczanie propagacji dwiku
PN-EN ISO 17201-1:2019-03 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy
PN-EN ISO 17201-1:2019-03 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy
PN-V-02000:2015-11 - wersja polskaKodyfikacja wyrobw obronnych
-Zasady oglne
PN-EN 4687:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Nie zawierajce chromianw nie hamujce korozji dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4688:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Hamujce korozj dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4689:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby I lakiery
-Dwuskadnikowe utwardzane na zimno poliuretanowe powoki wykaczajce
-Powoki o duej elastycznoci i odporne na dziaanie czynnikw chemicznych do zastosowa wojskowych
PN-EN 4687:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Nie zawierajce chromianw nie hamujce korozji dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4688:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby i lakiery
-Hamujce korozj dwuskadnikowe utwardzane na zimno powoki podkadowe do zastosowa wojskowych
PN-EN 4689:2012 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Farby I lakiery
-Dwuskadnikowe utwardzane na zimno poliuretanowe powoki wykaczajce
-Powoki o duej elastycznoci i odporne na dziaanie czynnikw chemicznych do zastosowa wojskowych
PN-V-87000:2011 - wersja polskaOsony balistyczne lekkie
-Kamizelki kulo- i odamkoodporne
-Wymagania i badania
PN-V-87001:2011 - wersja polskaOsony balistyczne lekkie
-Hemy ochronne odamko- i kuloodporne
-Wymagania i badania
PN-EN ISO 17201-3:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 3: Wytyczne do oblicze dotyczcych rozchodzenia si dwiku
PN-EN ISO 17201-5:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 5: Kontrolowanie haasu w otoczeniu
PN-V-01024:2010 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Zaadunek i wyadunek rodkw i materiaw
-Terminologia
PN-EN ISO 17201-2:2010 - wersja polskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 2: Obliczeniowe szacowanie parametrw dwiku wytwarzanego przez podmuch wylotowy oraz przez pocisk
PN-V-04066:2009 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Kompatybilno elektromagnetyczna
-Wytyczne bada odpornoci systemw uzbrojenia na zagroenie promieniowaniem elektromagnetycznym (HERO)
PN-V-01023:2009 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Opakowania
-Terminologia
PN-EN ISO 17201-1:2008 - wersja polskaAkustyka
-Haas dochodzcy ze strzelnic
-Cz 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy
PN-V-74033:2008 - wersja polskaSpecjalne koncentraty kompotw
PN-V-82078:2008 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wymagania oglne dotyczce kompensowania dewiacji kompasw
PN-V-82079:2007 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Kryteria rodowiskowe i wytyczne dla uzbrojenia lotniczego
PN-V-82080:2007 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Zbir definicji, podstawowe zasady i profile zada stosowane do okrelania moliwoci eksploatacyjnych statku powietrznego
PN-V-04061:2007 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Inynieria rodowiskowa
-Badania laboratoryjne
PN-V-82077:2007 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Urzdzenia sterujce i wywietlacze na stanowiskach zaogi staopatw
-Lokalizacja, rozmieszczenie i uruchamianie
PN-V-82081:2006 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Systemy alarmowe na stanowiskach zag
PN-V-04022:2000/Az1:2006 - wersja polskaZaopatrywanie wojsk w wod
-Wojskowe zestawy uzdatniania wody
-Metody bada
PN-V-65000:1998/Az1:2006 - wersja polskaZaopatrywanie wojsk w wod
-Wojskowe stacje uzdatniania wody
-Oglne wymagania
PN-V-02000:2002/Az1:2006 - wersja polskaKodyfikacja wyrobw obronnych
-Zasady oglne
PN-V-65001:1999/Az1:2006 - wersja polskaZaopatrywanie wojsk w wod
-Wojskowe zestawy uzdatniania wody
-Wymagania oglne
PN-V-74032:2006 - wersja polskaKoncentraty zup instant specjalne
PN-V-74029:2006 - wersja polskaKawa zboowa specjalna
PN-V-74030:2006 - wersja polskaPieczywo chrupkie specjalne
PN-V-74031:2006 - wersja polskaMieszanki niadaniowe musli specjalne
PN-EN ISO 17201-2:2006 - wersja angielskaAkustyka
-Haas z obiektw strzelajcych
-Cz 2: Obliczeniowe szacowanie parametrw dwiku wytwarzanego przez podmuch wylotowy oraz przez pocisk
PN-EN ISO 17201-4:2006 - wersja angielskaAkustyka
-Haas z obiektw strzelajcych
-Cz 4: Prognozowanie haasu batalistycznego
PN-EN ISO 17201-1:2005 - wersja angielskaHaas
-Haas z obiektw strzelajcych
-Cz 1: Wyznaczanie parametrw dla wystrzaw z lufy za pomoc pomiarw
PN-V-74002:2005 - wersja polskaMka ytnia typ 720 specjalna
PN-V-90008:2005 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Zakcenia elektromagnetyczne i odporno na naraenia elektromagnetyczne
-Wymagania i badania
PN-V-04062:2005 - wersja polskaTechnika wojskowa
-Warunki klimatyczne w procesie rozwoju sprztu wojskowego
PN-V-74028:2005 - wersja polskaKiebasy specjalne
PN-V-82071:2005 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Badania dowodowe migowcw
-Wymagania oglne
PN-V-82072:2005 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Badania dowodowe samolotw i ich uzbrojenia
-Wymagania oglne
PN-V-90010:2005 - wersja polskaUzbrojenie i sprzt marynarki wojennej
-Pomiary skutecznoci ekranowania i filtrowania kabli, zczy i korpusw uzbrojenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym
PN-V-80011:2004 - wersja polskaPojazdy wojskowe
-Akumulatory oowiowe rozruchowe
-Wymagania i metody bada
PN-V-74007:2004 - wersja polskaKoncentraty spoywcze
-Koncentraty obiadowe specjalne
PN-V-74003:2004 - wersja polskaKasza jczmienna specjalna
PN-V-74004:2004 - wersja polskaKasza gryczana specjalna
PN-V-74005:2004 - wersja polskaMakaron specjalny
PN-V-82043:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Ukady sterowania lotem zaogowych statkw powietrznych
-Wymagania oglne dotyczce projektowania, montau i badania
PN-V-82046:2004 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Wymagania dotyczce wpywu rodowiska elektromagnetycznego
PN-V-01016:2004 - wersja polskaBro strzelecka
-Terminologia
PN-V-82068:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Prdnice i prdnico-rozruszniki prdu staego o napiciu znamionowym 30 V
-Warunki techniczne
PN-V-82069:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Przetwornice
-Wymagania
PN-V-82070:2004 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Powoki ochronne i szczeliwa
PN-V-80009:2003 - wersja polskaPojazdy wojskowe
-Przyczepy i naczepy wielozadaniowe
-Wymagania oglne
PN-V-80010:2003 - wersja polskaPojazdy wojskowe
-Przyczepy i naczepy oglnego przeznaczenia
-Wymagania
PN-V-92001:2003 - wersja polskaMaszyny gsienicowe do wykopw
-Wymagania oglne i metody bada
PN-V-74022:2003 - wersja polskaSoki zagszczone specjalne w opakowaniach hermetycznych
PN-V-74025:2003 - wersja polskaCzekolada specjalna
PN-V-74026:2003 - wersja polskaBatony owocowo-zboowe, specjalne
PN-V-01015:2003 - wersja polskaObiekty fortyfikacyjne
-Terminologia
PN-V-82065:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Instalacje hydrauliczne i awaryjne pneumatyczne
-Wymagania i metody badania
PN-V-74019:2003 - wersja polskaDemy specjalne w opakowaniach hermetycznych
PN-V-82064:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Liniowe siowniki hydrauliczne
-Wymagania oglne
PN-V-82066:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Ciga sterowania sztywne i gitkie
PN-V-82067:2003 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Chomtka lin
PN-V-82048:2002 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Multipleksowa magistrala danych systemu rozkaz/odpowied z cyfrowym podziaem czasu
PN-V-82044:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Charakterystyki zasilania elektrycznego
PN-V-82045:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Dobr i monta wyposaenia elektrycznego
PN-V-74021:2002 - wersja polskaMleko zagszczone, specjalne
PN-V-01012:2002 - wersja polskarodki inicjujce
-Terminologia
PN-V-82041:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Program zapewnienia odpornoci konstrukcji lotniczych na uszkodzenia
-Wymagania
PN-V-82042:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Obcienia rne
PN-V-82047:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wasnoci lotne zaogowych statkw powietrznych pionowego oraz skrconego startu i ldowania
-Wymagania projektowe
PN-V-04044:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie stabilnoci olejw lotniczych podczas magazynowania
PN-V-04045:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie mieszalnoci turbinowych olejw smarowych
PN-V-04046:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie mieszalnoci smarw plastycznych
PN-V-04047:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Badanie wydzielania oleju ze smaru w wysokich temperaturach
PN-V-04043:2002 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie temperatury zaponu w tyglu zamknitym TAG
PN-V-82050:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Systemy mocowania statku powietrznego do podoa
-Wymagania projektowe
PN-V-82054:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Zbiorniki paliwowe samouszczelniajce si
-Warunki techniczne
PN-V-84026:2002 - wersja polskaJednostki pywajce marynarki wojennej
-Kocwki kablowe przewodw do zasilania z sieci brzegowej
-Wymagania
PN-V-82027:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Wytrzymao zmczeniowa
PN-V-82031:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Obcienia naziemne
PN-V-82033:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Badania nieniszczce
-Wytyczne opracowania programu bada
PN-V-82034:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Amortyzatory olejowo-gazowe podwozia
-Wymagania i badania
PN-V-82030:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Wymagania
PN-V-82029:2002 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Oznaczenie typu wyposaenia
PN-V-82028:2002 - wersja polskaUzbrojenie i wojskowy sprzt techniczny
-Oznaczenie typu wyposaenia
-Wyposaenie elektroniczne
PN-V-82026:2002 - wersja polskaWojskowe statki powietrzne
-Wytrzymao i sztywno samolotw
-Obcienia w locie
PN-V-84010:2002 - wersja polskaOkrty nawodne
-Kompatybilno elektromagnetyczna urzdze okrtowych
-Wymagania i badania
PN-V-84009:2002 - wersja polskaUzupenianie zapasw okrtw na morzu
-Stanowiska przeadunkowe
-Wymagania oglne
PN-V-02000:2002 - wersja polskaKodyfikacja wyrobw obronnych
-Zasady oglne
PN-V-04033:2002 - wersja polskaCiecze robocze
-Oznaczanie zawartoci wybranych pierwiastkw w cieczy roboczej
-Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej
PN-V-86006:2001 - wersja polskaNaboje do broni strzeleckiej
-Sponki zapalajce
-Wymiary gabarytowe
PN-V-86007:2001 - wersja polskaZapalniki
-Sponki pobudzajce
-Wymiary gabarytowe

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu