zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Handel - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220000229

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży

obowiązujący na dzień 2022-02-01 14:25:02
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002333

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001356

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:05:11
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:25:02
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001002

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:25:05
2017-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000991

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:25:07
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001365

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:10:01
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:45:07
2012-05-25
2012-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20091271056

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:50:18
2009-08-28
2009-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20020240243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-09-17 02:51:03
2002-04-02
2002-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20010850931

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:56:27
2001-11-18
2001-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20010820890

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich laboratoriów kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:56:31
2001-08-25
2001-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20010810879

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-09-17 02:56:32
2001-11-08
2001-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20220000229

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży

obowiązujący na dzień 2022-02-01 14:25:02
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002333

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-23 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001356

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:05:11
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:25:02
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001002

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:25:05
2017-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000991

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:25:07
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001365

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:10:01
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:45:07
2012-05-25
2012-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20091271056

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:50:18
2009-08-28
2009-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20020570521

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:35
2002-05-24
2002-05-24
---- -- --
2008-12-31
WDU20020570522

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:35
2002-05-31
2002-05-31
---- -- --
2012-05-25
WDU20020390356

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:52
2002-05-01
2002-05-01
---- -- --
2009-08-28
WDU20020240243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-09-17 02:51:03
2002-04-02
2002-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20011131214

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:55:55
2001-10-24
2001-10-24
---- -- --
2017-07-11
WDU20010850931

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:56:27
2001-11-18
2001-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20010820890

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich laboratoriów kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:56:31
2001-08-25
2001-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20010810879

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-09-17 02:56:32
2001-11-08
2001-11-08
---- -- --
---- -- --
31987L0102

1986-12-22
32008L0048

2008-04-23
32011L0083

2011-10-25
32007L0064

2007-11-13
32002L0065

2002-09-23
31999L0044

1999-05-25
31998L0027

1998-05-19
31997L0007

1997-05-20
31993L0013

1993-04-05
31985L0577

1985-12-20
32013L0011

2013-05-21
32006R1907R(03)

2006-12-18
32010R1062

2010-09-28
32013R0098

2013-01-15
32006R1907R(02)

2006-12-18
32006R1907R(01)

2006-12-18
32006R1907

2006-12-18
32000L0021

2000-04-25
31999L0045

1999-05-31
31994R1488

1994-06-28
31993R0793

1993-03-23
31993L0105

1993-11-25
31993L0067

1993-07-20
31991L0155

1991-03-05
32003R1829

2003-09-22
32003R1830

2003-09-22
PN-EN ISO 50005:2022-10 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wytyczne dotyczce etapowego wdraania
PN-EN 17748-1:2022-09 - wersja angielskaPodstawowy zasb wiedzy dla zawodw ICT (ICT BoK)
-Cz 1: Zasb wiedzy
PN-EN ISO 9712:2022-09 - wersja angielskaBadania nieniszczce
-Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada nieniszczcych
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja niemieckaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja niemieckaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 9131:2020-12 - wersja polskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-ISO 37301:2022-07 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-ISO 37002:2022-06 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgaszaniem nieprawidowoci
-Wytyczne
PN-EN 4179:2022-05 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu bada nieniszczcych
PN-EN ISO 56005:2022-04 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Narzdzia i metody zarzdzania wasnoci intelektualn
-Wytyczne
PN-EN 17463:2022-03 - wersja angielskaWycena Inwestycji Zwizanych z Energi (VALERI)
PN-EN ISO 13485:2016-04/A11:2022-01 - wersja angielskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-EN 9110:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9115:2018-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN 17485:2021-11 - wersja angielskaObsugiwanie
-Obsugiwanie w zarzdzaniu rodkami trwaymi
-Zasady dotyczce podwyszania wartoci rodkw trwaych przez cay ich cykl ycia
PN-ISO/IEC 27006:2016-12/A1:2021-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 22300:2021-08 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN 17371-1:2021-08 - wersja angielskawiadczenie usug
-Cz 1: Zamawianie usug
-Wytyczne oceny zdolnoci usugodawcw do wiadczenia usug oraz ocena oferty usugi
PN-EN ISO/IEC 27017:2021-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO 56000:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 56003:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-Narzdzia i metody dla partnerstwa innowacyjnego
-Wytyczne
PN-EN ISO 56002:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie innowacjami
-System zarzdzania innowacjami
-Wytyczne
PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 26000:2021-04 - wersja angielskaWytyczne dotyczce spoecznej odpowiedzialnoci
PN-EN 15399:2019-02 - wersja polskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja polskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO 14002-1:2021-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 14001 w celu uwzgldnienia aspektw i warunkw rodowiskowych w obszarze tematycznym dotyczcym rodowiska
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja polskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 13067:2021-02 - wersja angielskaPersonel spawajcy i zgrzewajcy tworzywa sztuczne
-Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy
-Spawane i zgrzewane poczenia z tworzyw termoplastycznych
PN-EN 9100:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO/ASTM 52942:2021-02 - wersja angielskaWytwarzanie przyrostowe
-Zasady kwalifikacji
-Kwalifikacja operatorw maszyn i urzdze do stapiania laserowego proszkw metali, wykorzystywanych w zastosowaniach lotniczych
PN-EN 9131:2020-12 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-EN ISO 34101-1:2020-12 - wersja angielskaZrwnowaone pozyskiwanie i identyfikowalno kakao
-Cz 1: Wymagania dotyczce systemw zarzdzania zrwnowaonym pozyskiwaniem kakao
PN-EN ISO/IEC 27011:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kodeks postpowania w zakresie kontroli bezpieczestwa informacji oparty na ISO/IEC 27002 dla organizacji telekomunikacyjnych
PN-EN ISO 29001:2020-11 - wersja angielskaPrzemys naftowy, petrochemiczny i gazowniczy
-Systemy zarzdzania jakoci waciwe dla sektora
-Wymagania dla wyrobu i organizacji wykonujcych usugi
PN-EN ISO/IEC 27019:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji w brany energetycznej
PN-ISO 10015:2020-08 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne dotyczce zarzdzania kompetencjami i rozwoju ludzi
PN-EN ISO 22313:2020-08 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 22301
PN-EN ISO 14006:2020-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wytyczne do wdraania ekoprojektowania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 12973:2020-06 - wersja angielskaZarzdzanie wartoci
PN-ISO 10005:2020-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne dotyczce planw jakoci
PN-EN IEC 62668-1:2020-06 - wersja angielskaProces zarzdzania dla awioniki
-Zapobieganie podrbkom
-Cz 1: Unikanie stosowania podzespow elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzcych z recyklingu
PN-EN ISO 22301:2020-04 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN IEC 62668-2:2020-03 - wersja angielskaProces zarzdzania dla awioniki
-Zapobieganie podrbkom
-Cz 2: Zarzdzanie podzespoami elektronicznymi pochodzcymi ze rde innych ni franczyzowe
PN-EN IEC 31010:2020-01 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Techniki oceny ryzyka
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne dotyczce stosowania
Obsugiwanie
-Kluczowe wskaniki efektywnoci obsugiwania
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 19600:2019-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wytyczne
PN-ISO 19600:2019-03 - wersja angielskaSystemy zarzdzania zgodnoci
-Wytyczne
PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN 15399:2019-02 - wersja angielskaInfrastruktura gazowa
-System zarzdzania bezpieczestwem dla sieci gazowych o maksymalnym cinieniu roboczym do 16 bar wcznie
PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Ewakuacje masowe
-Wytyczne dotyczce planowania
PN-EN ISO 22397:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wytyczne dotyczce ustanawiania porozumie partnerskich
PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Ewakuacje masowe
-Wytyczne dotyczce planowania
PN-EN ISO 22397:2019-01 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wytyczne dotyczce ustanawiania porozumie partnerskich
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
PN-EN ISO 20700:2018-11 - wersja angielskaWytyczne dotyczce usug konsultingowych w zakresie zarzdzania
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN 9133:2018-09 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych wyrobw lotniczych i kosmonautycznych
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja polskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9100:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN 9110:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9120:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce dystrybutorw sprztu lotniczego, kosmicznego i obronnego
PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Wytyczne
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja angielskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja angielskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce auditu dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO 22300:2018-07 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN ISO 9004:2018-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Jako organizacji
-Wytyczne osignicia trwaego sukcesu
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 16991:2018-06 - wersja angielskaKontrola w oparciu o ryzyko
PN-ISO 10007:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania konfiguracj
PN-ISO 10006:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania jakoci w projektach
PN-EN ISO 15378:2018-02 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2015 z uwzgldnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja francuskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 55002:2017-10 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 55001
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja polskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-ISO 55000:2017-09 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Informacje oglne, zasady i terminologia
PN-ISO 55001:2017-08 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wymagania
PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji
-Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu