zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Teksty ujednolicone - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20200000627

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

obowiązujący na dzień 2020-04-09 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000611

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-04-08 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000617

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych

obowiązujący na dzień 2020-04-08 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000619

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

obowiązujący na dzień 2020-04-08 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000586

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

obowiązujący na dzień 2020-04-06 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000562

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

obowiązujący na dzień 2020-04-01 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000551

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

obowiązujący na dzień 2020-03-31 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000553

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich

obowiązujący na dzień 2020-03-31 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000537

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący na dzień 2020-03-30 11:10:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000532

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

obowiązujący na dzień 2020-03-27 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000523

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy

obowiązujący na dzień 2020-03-26 11:10:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000526

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2020-03-26 11:10:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000514

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2020-03-25 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000517

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

obowiązujący na dzień 2020-03-25 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000505

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący na dzień 2020-03-24 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000508

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

obowiązujący na dzień 2020-03-24 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000509

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2020-03-24 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000481

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2020-03-23 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000483

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-03-23 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000470

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000474

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000463

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-03-18 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000442

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności

obowiązujący na dzień 2020-03-17 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000444

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący na dzień 2020-03-17 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000446

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

obowiązujący na dzień 2020-03-17 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000627

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

obowiązujący na dzień 2020-04-09 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000611

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-04-08 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000617

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych

obowiązujący na dzień 2020-04-08 14:25:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000619

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

obowiązujący na dzień 2020-04-08 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000586

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

obowiązujący na dzień 2020-04-06 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000562

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

obowiązujący na dzień 2020-04-01 14:25:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000551

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

obowiązujący na dzień 2020-03-31 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000553

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich

obowiązujący na dzień 2020-03-31 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000537

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

obowiązujący na dzień 2020-03-30 11:10:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000532

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

obowiązujący na dzień 2020-03-27 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000523

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy

obowiązujący na dzień 2020-03-26 11:10:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000526

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obowiązujący na dzień 2020-03-26 11:10:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000514

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

obowiązujący na dzień 2020-03-25 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000517

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

obowiązujący na dzień 2020-03-25 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000505

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

obowiązujący na dzień 2020-03-24 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000508

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

obowiązujący na dzień 2020-03-24 14:25:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000509

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2020-03-24 14:25:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000481

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący na dzień 2020-03-23 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000483

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-03-23 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000470

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000474

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000463

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-03-18 11:10:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000442

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności

obowiązujący na dzień 2020-03-17 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000444

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

obowiązujący na dzień 2020-03-17 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000446

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

obowiązujący na dzień 2020-03-17 14:25:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu