zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Kultura - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210002125

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

obowiązujący na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000721

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002177

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

obowiązujący na dzień 2020-12-08 14:25:02
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001952

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

obowiązujący na dzień 2020-11-06 14:25:01
2020-11-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001601

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący na dzień 2020-09-18 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001602

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

obowiązujący na dzień 2020-09-18 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000540

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowiązujący na dzień 2020-03-30 11:10:06
2020-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002175

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

obowiązujący na dzień 2019-11-13 09:24:17
2019-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000724

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:18
2019-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000305

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:35:07
2019-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002374

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:08
2018-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002146

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie medalu "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej"

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:16
2018-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:50:09
2018-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001419

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:50:09
2018-08-08
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --
WDU20170002427

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:06
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:30:10
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001841

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2017 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:40:12
2017-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001693

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:45:18
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001695

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:45:18
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001590

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:50:21
2017-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:12
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001439

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:00:19
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001236

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:15
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000494

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:50:12
2017-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001775

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:45:08
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001548

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 07:00:03
2016-10-12
2016-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001158

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:20:05
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000368

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 08:00:11
2016-04-02
2016-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001798

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:09
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001769

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:15
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001749

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:19
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001719

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:55:05
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001298

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:15:12
2015-09-18
2015-09-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 10:25:13
2015-01-22
2015-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001240

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:10:07
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000507

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 13:25:01
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:30:10
2013-03-14
2013-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001406

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:55:12
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001291

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:05:02
2012-12-08
2012-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:05:09
2012-11-28
2012-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000984

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:20:05
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000797

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 14:30:05
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000610

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:40:05
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000612

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:40:05
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000390

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 14:50:09
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000195

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:09
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000198

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:09
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000189

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:10
2012-05-21
2012-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000069

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:10:02
2012-02-03
2012-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000070

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:10:01
2012-02-03
2012-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20100880575

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:40:14
2010-06-09
2010-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20082051283

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:10:04
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080910567

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia,czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:45:18
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080910569

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:45:17
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071200821

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:15:02
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20042022073

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach

obowiązujący na dzień 2018-11-06 23:55:07
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041541629

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:21:23
2004-07-06
2004-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20190000305

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:35:07
2019-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001769

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:15
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001719

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:55:05
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080910567

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia,czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:45:18
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001394

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:00:02
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-08-23
WDU20120001105

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:15:02
2012-10-09
2012-07-02
---- -- --
2015-11-30
WDU20120000937

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:20:11
2012-08-18
2012-08-18
---- -- --
2015-11-30
WDU20120000889

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu

uchylony na dzień 2019-11-07 14:25:06
2012-08-18
2012-08-18
---- -- --
2015-09-18
WDU20101841241

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:05:11
2010-10-19
2010-10-19
---- -- --
2012-07-02
WDU20101501005

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:15:21
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2018-12-21
WDU20101210811

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:21
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2012-04-26
WDU20100450260

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:55:17
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2012-01-01
WDU20100450261

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu.

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:55:17
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2012-07-02
WDU20091961516

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:25:21
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20090440356

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:30:07
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20082291528

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia

uchylony na dzień 2019-11-06 19:55:12
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-01-01
WDU20081600994

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:25:05
2008-09-11
2008-09-11
---- -- --
2017-04-21
WDU20081390879

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:30:11
2008-08-16
2008-08-16
---- -- --
2018-12-21
WDU20081220784

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:35:10
2008-08-01
2008-08-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20081220785

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:35:10
2008-08-01
2008-08-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20081190764

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:35:15
2008-07-22
2008-07-22
---- -- --
2012-01-01
WDU20080910568

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:45:17
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
2012-07-02
WDU20080900550

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:45:22
2008-06-03
2008-06-03
---- -- --
2016-08-01
WDU20080860530

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:50:04
2008-05-28
2008-05-28
---- -- --
2016-08-01
WDU20072471831

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:20:08
2007-12-29
2007-12-29
---- -- --
2018-12-21
WDU20072101531

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokością tych stypendiów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:35:15
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2012-07-01
WDU20071601138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:55:15
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-07-02
WDU20062471807

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:00:08
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062401742

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:05:02
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2012-04-26
WDU20062221632

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:10:06
2006-12-05
2006-12-05
---- -- --
2018-12-21
WDU20062021490

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:15:16
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2006-12-26
WDU20060940652

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu

uznany za uchylony na dzień 2019-10-25 23:55:06
2006-06-20
2006-06-20
---- -- --
2012-07-02
WDU20060340238

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2019-10-23 23:55:05
2006-03-16
2006-03-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20060320219

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

uznany za uchylony na dzień 2019-10-23 23:55:07
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2008-03-01
WDU20060210158

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

uznany za uchylony na dzień 2019-10-22 23:30:10
2006-02-24
2006-02-24
---- -- --
2012-02-03
WDU20060120072

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-10-22 23:35:08
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2018-12-21
WDU20051771474

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-09-04 23:55:11
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2018-12-21
WDU20051591334

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

uznany za uchylony na dzień 2019-07-14 23:50:16
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2012-02-03
WDU20051491235

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie nadawania Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

uznany za uchylony na dzień 2019-07-14 23:55:17
2005-08-17
2005-08-17
---- -- --
2012-02-03
WDU20050210175

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów

uznany za uchylony na dzień 2019-02-24 23:50:30
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
2008-03-01
WDU20042832833

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2019-02-15 23:55:11
2005-01-14
2005-01-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20042722695

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzień 2019-01-14 23:50:01
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
2008-03-01
WDU20042552560

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-01-14 23:55:41
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20042552561

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-01-14 23:55:41
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20042422422

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu

uchylony na dzień 2018-12-01 23:50:03
2004-11-25
2004-11-25
---- -- --
2012-08-18
WDU20032062003

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostek samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:31:43
2003-12-19
2003-12-19
---- -- --
2012-01-01
WDU20220001968

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2022 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsług

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-09-21 14:25:11
2022-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002125

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

obowiązujący na dzień 2021-11-25 14:25:01
2021-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000721

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002177

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

obowiązujący na dzień 2020-12-08 14:25:02
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001952

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

obowiązujący na dzień 2020-11-06 14:25:01
2020-11-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001601

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący na dzień 2020-09-18 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001602

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

obowiązujący na dzień 2020-09-18 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000540

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowiązujący na dzień 2020-03-30 11:10:06
2020-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002175

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

obowiązujący na dzień 2019-11-13 09:24:17
2019-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000724

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:18
2019-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000305

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:35:07
2019-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002374

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:08
2018-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002146

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie medalu "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej"

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:16
2018-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:50:09
2018-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001419

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:50:09
2018-08-08
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --
WDU20170002427

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:06
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:30:10
2017-11-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001841

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2017 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:40:12
2017-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001693

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:45:18
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001695

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:45:18
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001590

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:50:21
2017-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:12
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001439

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:00:19
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001236

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:15
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000494

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:50:12
2017-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001775

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:45:08
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001548

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 07:00:03
2016-10-12
2016-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001158

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:20:05
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000368

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 08:00:11
2016-04-02
2016-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001798

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:09
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001769

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:15
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001749

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:50:19
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001719

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:55:05
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001298

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:15:12
2015-09-18
2015-09-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 10:25:13
2015-01-22
2015-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001240

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:10:07
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000507

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 13:25:01
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:30:10
2013-03-14
2013-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001406

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:55:12
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001394

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:00:02
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-08-23
WDU20120001291

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:05:02
2012-12-08
2012-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:05:09
2012-11-28
2012-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120001105

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:15:02
2012-10-09
2012-07-02
---- -- --
2015-11-30
WDU20120000984

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:20:05
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000937

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:20:11
2012-08-18
2012-08-18
---- -- --
2015-11-30
WDU20120000889

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu

uchylony na dzień 2019-11-07 14:25:06
2012-08-18
2012-08-18
---- -- --
2015-09-18
WDU20120000797

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 14:30:05
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000610

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:40:05
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000612

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:40:05
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000390

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 14:50:09
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000195

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:09
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000198

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:09
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000189

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:10
2012-05-21
2012-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000069

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:10:02
2012-02-03
2012-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000070

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:10:01
2012-02-03
2012-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20101841241

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:05:11
2010-10-19
2010-10-19
---- -- --
2012-07-02
WDU20101501005

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:15:21
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2018-12-21
WDU20101210811

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:21
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2012-04-26
WDU20100880575

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:40:14
2010-06-09
2010-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100450260

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:55:17
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2012-01-01
WDU20100450261

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu.

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:55:17
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
2012-07-02
WDU20091961516

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 18:25:21
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20090440356

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:30:07
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20082291528

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia

uchylony na dzień 2019-11-06 19:55:12
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-01-01
WDU20082051283

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:10:04
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20081600994

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:25:05
2008-09-11
2008-09-11
---- -- --
2017-04-21
WDU20081390879

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:30:11
2008-08-16
2008-08-16
---- -- --
2018-12-21
WDU20081220784

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:35:10
2008-08-01
2008-08-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20081220785

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:35:10
2008-08-01
2008-08-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20081190764

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:35:15
2008-07-22
2008-07-22
---- -- --
2012-01-01
WDU20080910567

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia,czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:45:18
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080910568

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:45:17
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
2012-07-02
WDU20080910569

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:45:17
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080900550

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:45:22
2008-06-03
2008-06-03
---- -- --
2016-08-01
WDU20080860530

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:50:04
2008-05-28
2008-05-28
---- -- --
2016-08-01
WDU20072471831

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:20:08
2007-12-29
2007-12-29
---- -- --
2018-12-21
WDU20072101531

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokością tych stypendiów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:35:15
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2012-07-01
WDU20071601138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:55:15
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-07-02
WDU20071200821

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:15:02
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20062471807

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:00:08
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062401742

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:05:02
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2012-04-26
WDU20062221632

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:10:06
2006-12-05
2006-12-05
---- -- --
2018-12-21
WDU20062021490

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:15:16
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2006-12-26
WDU20060940652

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu

uznany za uchylony na dzień 2019-10-25 23:55:06
2006-06-20
2006-06-20
---- -- --
2012-07-02
WDU20060340238

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2019-10-23 23:55:05
2006-03-16
2006-03-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20060320219

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

uznany za uchylony na dzień 2019-10-23 23:55:07
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2008-03-01
WDU20060210158

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

uznany za uchylony na dzień 2019-10-22 23:30:10
2006-02-24
2006-02-24
---- -- --
2012-02-03
WDU20060120072

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-10-22 23:35:08
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2018-12-21
WDU20051771474

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

uznany za uchylony na dzień 2019-09-04 23:55:11
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2018-12-21
WDU20051591334

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

uznany za uchylony na dzień 2019-07-14 23:50:16
2005-08-24
2005-08-24
---- -- --
2012-02-03
WDU20051491235

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie nadawania Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

uznany za uchylony na dzień 2019-07-14 23:55:17
2005-08-17
2005-08-17
---- -- --
2012-02-03
WDU20050210175

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów

uznany za uchylony na dzień 2019-02-24 23:50:30
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
2008-03-01
WDU20042832833

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2019-02-15 23:55:11
2005-01-14
2005-01-14
---- -- --
2012-01-01
WDU20042722695

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzień 2019-01-14 23:50:01
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
2008-03-01
WDU20042552560

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-01-14 23:55:41
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20042552561

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury

uznany za uchylony na dzień 2019-01-14 23:55:41
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2012-07-02
WDU20042422422

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu

uchylony na dzień 2018-12-01 23:50:03
2004-11-25
2004-11-25
---- -- --
2012-08-18
WDU20042022073

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach

obowiązujący na dzień 2018-11-06 23:55:07
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041541629

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:21:23
2004-07-06
2004-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20032062003

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostek samorządu terytorialnego

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:31:43
2003-12-19
2003-12-19
---- -- --
2012-01-01
32014L0060

2014-05-15
32012R1081

2012-11-09
32012R1024

2012-10-25
32009R0116

2008-12-18

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu