zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Turystyka - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20200001587

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-09-16 14:25:01
2020-09-16
0000-00-00
2020-09-28
---- -- --
WDU20200001498

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-09-05 14:25:07
2020-09-02
0000-00-00
2020-09-15
---- -- --
WDU20200001452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-08-26 14:25:00
2020-08-26
0000-00-00
2020-09-01
---- -- --
WDU20200001370

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-08-12 14:25:01
2020-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001372

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-08-12 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
2020-08-25
---- -- --
WDU20200001360

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

obowiązujący na dzień 2020-08-11 14:25:03
2020-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001312

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący na dzień 2020-07-30 14:25:00
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001305

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

obowiązujący na dzień 2020-07-30 14:25:01
2020-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001311

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-07-30 14:25:00
2020-07-29
0000-00-00
2020-08-11
---- -- --
WDU20200001281

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:02
2020-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001240

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:03
2020-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001242

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:03
2020-07-15
0000-00-00
2020-07-27
---- -- --
WDU20200001168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

obowiązujący na dzień 2020-07-03 14:25:00
2020-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001160

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-07-03 14:25:02
2020-07-01
0000-00-00
2020-07-14
---- -- --
WDU20200001050

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:08
2020-06-17
0000-00-00
2020-06-30
---- -- --
WDU20200001038

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:14
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-06-08 14:25:19
2020-06-07
0000-00-00
2020-06-16
---- -- --
WDU20200000997

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

obowiązujący na dzień 2020-06-05 14:25:01
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000909

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-05-25 14:25:03
2020-05-24
0000-00-00
2020-06-06
---- -- --
WDU20200000881

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-05-19 14:25:01
2020-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000826

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-05-11 14:25:01
2020-05-10
0000-00-00
2020-05-23
---- -- --
WDU20200000757

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

akt jednorazowy na dzień 2020-04-28 14:25:05
2020-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001587

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-09-16 14:25:01
2020-09-16
0000-00-00
2020-09-28
---- -- --
WDU20200001580

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby informacji lotnicze

obowiązujący na dzień 2020-09-15 14:25:02
2020-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001544

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

obowiązujący na dzień 2020-09-13 14:25:00
2020-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001498

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-09-05 14:25:07
2020-09-02
0000-00-00
2020-09-15
---- -- --
WDU20200001471

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych

obowiązujący na dzień 2020-08-30 14:25:03
2020-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-08-26 14:25:00
2020-08-26
0000-00-00
2020-09-01
---- -- --
WDU20200001370

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-08-12 14:25:01
2020-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001372

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-08-12 14:25:01
0000-00-00
0000-00-00
2020-08-25
---- -- --
WDU20200001360

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

obowiązujący na dzień 2020-08-11 14:25:03
2020-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001312

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący na dzień 2020-07-30 14:25:00
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001305

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

obowiązujący na dzień 2020-07-30 14:25:01
2020-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001311

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-07-30 14:25:00
2020-07-29
0000-00-00
2020-08-11
---- -- --
WDU20200001281

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:02
2020-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001240

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:03
2020-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001242

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:03
2020-07-15
0000-00-00
2020-07-27
---- -- --
WDU20200001168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

obowiązujący na dzień 2020-07-03 14:25:00
2020-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001160

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-07-03 14:25:02
2020-07-01
0000-00-00
2020-07-14
---- -- --
WDU20200001050

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:08
2020-06-17
0000-00-00
2020-06-30
---- -- --
WDU20200001038

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:14
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-06-08 14:25:19
2020-06-07
0000-00-00
2020-06-16
---- -- --
WDU20200000997

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

obowiązujący na dzień 2020-06-05 14:25:01
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000909

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-05-25 14:25:03
2020-05-24
0000-00-00
2020-06-06
---- -- --
WDU20200000881

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-05-19 14:25:01
2020-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000826

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-05-11 14:25:01
2020-05-10
0000-00-00
2020-05-23
---- -- --
WDU20200000757

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

akt jednorazowy na dzień 2020-04-28 14:25:05
2020-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32015L2302

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG

2015-11-25
32011R0181

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG

2011-02-16
32010R1177

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG

2010-11-24
32013R0524

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

2013-05-21
32004R0261

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91Tekst mający znaczenie dla EOG.

2004-02-11
32006R1107

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-07-05
31990L0314

Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek

1990-06-13
32010R1191

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1794/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej Tekst mający znaczenie dla EOG

2010-12-16
32010R0691

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej Tekst mający znaczenie dla EOG

2010-07-29
32010R0255

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-03-25
32010R0185

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-03-04
32010R0073

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-01-26
32010R0072

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-01-26
32009R1254

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-12-18
32009L0012

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-03-11
32008R1008

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-09-24
32008R0300

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-04-07
32008R0216

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-02-20
32007R1315

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2007-11-08
32006R1794

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-12-06
32006R1107

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-07-05
32006R0562

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

2006-03-15
32006R0179

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

2006-02-01
32006L0093

Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok) (tekst ujednolicony) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-12-12
32006L0023

Dyrektywa 2006/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-04-05

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu