zaloguj facebukiem
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Turystyka - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190001875

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:01
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001860

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:02
2019-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001831

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:05
2019-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001328

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:07
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001290

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT)

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:04
2019-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001129

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:40:06
2019-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000958

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:04
2019-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000668

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-10-22 01:05:08
2019-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000617

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:10:01
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000618

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:10:01
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000619

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:10:01
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000459

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:15:10
2019-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:30:06
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000094

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-10-22 01:35:05
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000035

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-10-22 01:40:01
2019-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002167

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r.

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:00:05
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --
WDU20180002091

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:05:02
2018-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001886

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:15:02
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001745

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:20:06
2018-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001661

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:25:06
2018-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001488

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:35:04
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001208

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:50:03
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001210

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:50:03
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001174

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:50:06
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:50:06
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001875

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:01
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001860

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:02
2019-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001831

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:05:05
2019-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001328

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:30:07
2019-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001290

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT)

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:35:04
2019-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001129

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:40:06
2019-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000958

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 00:50:04
2019-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000668

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-10-22 01:05:08
2019-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000617

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:10:01
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000618

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:10:01
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000619

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:10:01
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000459

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:15:10
2019-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący na dzień 2019-10-22 01:30:06
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000094

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-10-22 01:35:05
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000035

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-10-22 01:40:01
2019-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002167

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r.

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:00:05
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --
WDU20180002091

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:05:02
2018-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001886

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:15:02
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001745

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:20:06
2018-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001661

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:25:06
2018-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001488

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:35:04
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001208

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:50:03
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001210

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:50:03
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001174

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:50:06
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący na dzień 2019-10-22 02:50:06
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32015L2302

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG

2015-11-25
32011R0181

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011-02-16
32010R1177

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-11-24
32013R0524

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

2013-05-21
32004R0261

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91

2004-02-11
32006R1107

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1107/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-07-05
31990L0314

Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek

1990-06-13
32010R1191

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1794/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej Tekst mający znaczenie dla EOG

2010-12-16
32010R0691

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej Tekst mający znaczenie dla EOG

2010-07-29
32010R0255

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-03-25
32010R0185

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-03-04
32010R0073

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-01-26
32010R0072

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-01-26
32009R1254

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-12-18
32009L0012

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-03-11
32008R1008

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-09-24
32008R0300

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-04-07
32008R0216

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-02-20
32007R1315

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2007-11-08
32006R1794

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-12-06
32006R1107

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-07-05
32006R0562

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

2006-03-15
32006R0179

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich

2006-02-01
32006L0093

Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok) (tekst ujednolicony) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-12-12
32006L0023

Dyrektywa 2006/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-04-05

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu