zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Turystyka - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210000264

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym

obowiązujący na dzień 2021-02-11 14:25:02
2021-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000040

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2021 r.

akt jednorazowy na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000017

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący na dzień 2021-01-07 14:25:02
2021-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000025

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2021-01-07 14:25:01
2021-01-07
0000-00-00
2021-01-12
---- -- --
WDU20200002356

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:15
2021-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002372

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-12-22 14:25:01
2020-12-22
0000-00-00
2021-01-06
---- -- --
WDU20200002189

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-12-09 14:25:02
2020-12-09
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --
WDU20200002171

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych

obowiązujący na dzień 2020-12-08 14:25:02
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002161

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę

obowiązujący na dzień 2020-12-07 14:25:01
2020-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002069

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-11-25 14:25:01
2020-11-25
0000-00-00
2020-12-08
---- -- --
WDU20200002037

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-11-19 14:25:01
2020-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001982

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-11-12 14:25:02
2020-11-11
0000-00-00
2020-11-24
---- -- --
WDU20200001887

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-10-28 14:25:04
2020-10-28
0000-00-00
2020-11-10
---- -- --
WDU20200001843

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-10-21 14:25:03
2020-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001786

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-10-14 14:25:01
2020-10-14
0000-00-00
2020-10-27
---- -- --
WDU20200001692

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat nawigacyjnych i stref ich pobierania

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001694

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001665

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-29 19:09:06
2020-09-30
0000-00-00
2020-10-13
---- -- --
WDU20200001587

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-09-16 14:25:01
2020-09-16
0000-00-00
2020-09-28
---- -- --
WDU20200001580

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby informacji lotnicze

obowiązujący na dzień 2020-09-15 14:25:02
2020-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001544

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

obowiązujący na dzień 2020-09-13 14:25:00
2020-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001498

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-09-05 14:25:07
2020-09-02
0000-00-00
2020-09-15
---- -- --
WDU20200001471

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych

obowiązujący na dzień 2020-08-30 14:25:03
2020-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000407

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-05 14:25:01
2021-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000264

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym

obowiązujący na dzień 2021-02-11 14:25:02
2021-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000040

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2021 r.

akt jednorazowy na dzień 2021-01-11 14:25:01
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000017

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący na dzień 2021-01-07 14:25:02
2021-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000025

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2021-01-07 14:25:01
2021-01-07
0000-00-00
2021-01-12
---- -- --
WDU20200002356

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:15
2021-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002372

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:14
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-12-22 14:25:01
2020-12-22
0000-00-00
2021-01-06
---- -- --
WDU20200002189

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-12-09 14:25:02
2020-12-09
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --
WDU20200002171

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych

obowiązujący na dzień 2020-12-08 14:25:02
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002161

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę

obowiązujący na dzień 2020-12-07 14:25:01
2020-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002069

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-11-25 14:25:01
2020-11-25
0000-00-00
2020-12-08
---- -- --
WDU20200002037

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-11-19 14:25:01
2020-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001982

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-11-12 14:25:02
2020-11-11
0000-00-00
2020-11-24
---- -- --
WDU20200001887

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-10-28 14:25:04
2020-10-28
0000-00-00
2020-11-10
---- -- --
WDU20200001843

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący na dzień 2020-10-21 14:25:03
2020-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001786

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy na dzień 2020-10-14 14:25:01
2020-10-14
0000-00-00
2020-10-27
---- -- --
WDU20200001692

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat nawigacyjnych i stref ich pobierania

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001694

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001665

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-09-29 19:09:06
2020-09-30
0000-00-00
2020-10-13
---- -- --
WDU20200001587

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-09-16 14:25:01
2020-09-16
0000-00-00
2020-09-28
---- -- --
WDU20200001580

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby informacji lotnicze

obowiązujący na dzień 2020-09-15 14:25:02
2020-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001544

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

obowiązujący na dzień 2020-09-13 14:25:00
2020-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001498

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący na dzień 2020-09-05 14:25:07
2020-09-02
0000-00-00
2020-09-15
---- -- --
WDU20200001471

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych

obowiązujący na dzień 2020-08-30 14:25:03
2020-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32015L2302

2015-11-25
32011R0181

2011-02-16
32010R1177

2010-11-24
32013R0524

2013-05-21
32004R0261

2004-02-11
32006R1107

2006-07-05
31990L0314

1990-06-13
32010R1191

2010-12-16
32010R0691

2010-07-29
32010R0255

2010-03-25
32010R0185

2010-03-04
32010R0073

2010-01-26
32010R0072

2010-01-26
32009R1254

2009-12-18
32009L0012

2009-03-11
32008R1008

2008-09-24
32008R0300

2008-04-07
32008R0216

2008-02-20
32007R1315

2007-11-08
32006R1794

2006-12-06
32006R1107

2006-07-05
32006R0562

2006-03-15
32006R0179

2006-02-01
32006L0093

2006-12-12
32006L0023

2006-04-05

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu