zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Sport - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20220001348

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-29 14:25:11
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001298

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-22 14:25:12
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001608

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący na dzień 2021-09-03 14:25:03
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002407

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący na dzień 2020-12-31 14:25:02
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002394

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący na dzień 2020-12-30 14:25:01
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001678

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-01 14:25:01
2020-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000929

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący na dzień 2020-05-26 14:25:01
2020-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000097

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

obowiązujący na dzień 2020-01-23 13:05:16
2020-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000395

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:08
2019-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000143

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:40:21
2019-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002338

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:16
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001874

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:12
2018-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000293

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:50:06
2018-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002185

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:20:18
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002171

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:20:21
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002145

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:25:04
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002135

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:25:06
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001266

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:09
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001256

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:11
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001172

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:20:02
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150002225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:25:20
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001694

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:20:11
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000181

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:11
2012-03-03
2012-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20112431449

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:30:04
2011-11-30
2011-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111831087

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 15:50:01
2011-09-04
2011-09-04
---- -- --
2018-05-25
WDU20110200105

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.,będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:30:17
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110160073

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:35:02
2011-02-08
2011-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20101210820

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:25:19
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100540323

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:55:03
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100540329

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:55:02
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091351113

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:50:06
2009-09-09
2009-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091251039

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:50:22
2009-08-22
2009-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091211006

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:55:09
2009-08-03
2009-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20051661385

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-07-14 23:50:07
2005-09-01
2005-09-01
2005-12-31
---- -- --
WDU20170000217

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:05:10
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
2017-11-28
WDU20160001551

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:00:02
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
2017-11-28
WDU20160001308

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:10:13
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
2017-11-28
WDU20120001130

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:10:11
2012-10-16
2012-10-16
---- -- --
2017-11-28
WDU20120001126

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:10:12
2012-10-15
2012-10-15
---- -- --
2017-11-28
WDU20120001107

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:15:02
2012-10-15
2012-10-15
---- -- --
2016-08-23
WDU20111560933

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 15:55:09
2011-08-06
2011-08-06
---- -- --
2017-11-29
WDU20110880501

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 17:05:16
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2016-01-01
WDU20110880502

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 17:05:15
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2016-09-08
WDU20110440233

Rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:25:08
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20102251469

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:55:02
2010-12-08
2010-12-08
---- -- --
2013-08-23
WDU20100520308

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:55:07
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2011-09-04
WDU20091471196

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:45:08
2009-09-19
2009-09-19
---- -- --
2010-10-16
WDU20080170109

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:10:13
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2012-10-16
WDU20061891396

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:20:15
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
2011-05-13
WDU20061811332

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:25:09
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
2012-10-15
WDU20061691212

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 23:30:15
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
2010-10-16
WDU20061691213

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:30:15
2006-10-03
2006-10-03
---- -- --
2012-10-16
WDU20060830577

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu

uznany za uchylony na dzień 2019-10-23 23:35:08
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
2011-05-13
WDU20052502112

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uchylony na dzień 2019-10-22 23:50:01
2005-12-29
2005-12-29
---- -- --
2006-10-03
WDU20220001348

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-29 14:25:11
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001298

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-22 14:25:12
2022-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001608

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący na dzień 2021-09-03 14:25:03
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002407

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący na dzień 2020-12-31 14:25:02
2020-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002394

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący na dzień 2020-12-30 14:25:01
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001678

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-01 14:25:01
2020-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000929

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący na dzień 2020-05-26 14:25:01
2020-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000097

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

obowiązujący na dzień 2020-01-23 13:05:16
2020-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000395

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:08
2019-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000143

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:40:21
2019-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002338

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:16
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001874

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:12
2018-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000293

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:50:06
2018-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002185

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:20:18
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002171

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:20:21
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002145

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:25:04
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002135

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:25:06
2017-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001266

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:09
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001256

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:11
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000217

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:05:10
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
2017-11-28
WDU20160001551

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:00:02
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
2017-11-28
WDU20160001308

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:10:13
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
2017-11-28
WDU20160001172

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:20:02
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150002225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:25:20
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001694

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:20:11
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001130

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:10:11
2012-10-16
2012-10-16
---- -- --
2017-11-28
WDU20120001126

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:10:12
2012-10-15
2012-10-15
---- -- --
2017-11-28
WDU20120001107

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:15:02
2012-10-15
2012-10-15
---- -- --
2016-08-23
WDU20120000181

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:11
2012-03-03
2012-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20112431449

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:30:04
2011-11-30
2011-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111831087

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 15:50:01
2011-09-04
2011-09-04
---- -- --
2018-05-25
WDU20111560933

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 15:55:09
2011-08-06
2011-08-06
---- -- --
2017-11-29
WDU20110880501

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 17:05:16
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2016-01-01
WDU20110880502

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 17:05:15
2011-05-13
2011-05-13
---- -- --
2016-09-08
WDU20110440233

Rozporządzenie Ministra Sportu i turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:25:08
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20110200105

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.,będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:30:17
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110160073

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:35:02
2011-02-08
2011-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20102251469

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:55:02
2010-12-08
2010-12-08
---- -- --
2013-08-23
WDU20101210820

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:25:19
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100540323

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:55:03
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100540329

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:55:02
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
---- -- --
WDU20100520308

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:55:07
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2011-09-04
WDU20091471196

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 18:45:08
2009-09-19
2009-09-19
---- -- --
2010-10-16
WDU20091351113

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:50:06
2009-09-09
2009-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091251039

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:50:22
2009-08-22
2009-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091211006

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:55:09
2009-08-03
2009-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20080170109

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:10:13
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2012-10-16
WDU20061891396

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:20:15
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
2011-05-13
WDU20061811332

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:25:09
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
2012-10-15
WDU20061691212

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-06 23:30:15
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
2010-10-16
WDU20061691213

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:30:15
2006-10-03
2006-10-03
---- -- --
2012-10-16
WDU20060830577

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu

uznany za uchylony na dzień 2019-10-23 23:35:08
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
2011-05-13
WDU20052502112

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

uchylony na dzień 2019-10-22 23:50:01
2005-12-29
2005-12-29
---- -- --
2006-10-03
WDU20051661385

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-07-14 23:50:07
2005-09-01
2005-09-01
2005-12-31
---- -- --
32002D0348

2002-04-25
32016R0679

2016-04-27

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu