zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Technika - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000420

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2023-03-07 14:25:02
2023-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002489

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

obowiązujący na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001797

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001403

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

obowiązujący na dzień 2022-07-05 14:25:08
2022-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001179

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000811

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:12
2022-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000848

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:00
2021-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000849

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:00
2021-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001414

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego

obowiązujący na dzień 2020-08-22 14:25:01
2020-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar

obowiązujący na dzień 2020-06-12 14:25:01
2020-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000926

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-05-26 14:25:01
2020-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000168

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2020-02-04 20:28:46
2020-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002411

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji

obowiązujący na dzień 2019-12-17 13:00:10
2020-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001679

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:17
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001008

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:55:19
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000759

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:11
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000219

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:05
2019-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000151

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:20
2019-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000142

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:21
2019-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000146

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:20
2019-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:45:09
2019-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002176

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:10
2018-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001520

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:45:08
2018-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001275

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:20
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001946

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:35:06
2017-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001882

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:35:19
2017-10-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000914

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 05:30:03
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000885

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:30:09
2017-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001850

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:40:12
2016-11-23
2016-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001730

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 06:50:04
2016-10-21
2016-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001373

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:05:19
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001349

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:10:05
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001036

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 07:25:10
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160000909

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:30:18
2016-07-09
2016-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000878

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:04
2016-06-21
2016-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160000812

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:18
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000815

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:17
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000817

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:17
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000806

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:19
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000807

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:19
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000811

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:18
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000802

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:20
2016-06-08
2016-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000641

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:45:13
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000336

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:00:18
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001677

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 10:45:09
2014-12-16
2014-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001678

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:45:08
2014-12-16
2014-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001679

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:45:08
2014-12-16
2014-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001675

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 10:45:09
2014-12-01
2014-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001105

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 11:15:17
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000823

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 11:30:12
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000281

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 12:05:01
2014-03-21
2014-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000111

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:10:11
2014-02-06
2014-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130001161

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:50:02
2013-10-16
2013-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130001019

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:55:08
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000906

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 13:00:11
2013-08-24
2013-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000651

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:15:09
2013-06-21
2013-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120001468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:55:04
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001002

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 14:20:03
2012-09-11
2012-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000852

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:25:10
2012-07-26
2012-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000485

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 14:45:09
2012-05-08
2012-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000225

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:06
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112941736

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 15:15:03
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112171286

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:35:12
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20112101250

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:04
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20112101251

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:04
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20112081242

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 15:40:05
2011-10-08
2011-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20111560932

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 15:55:09
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111350792

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 16:05:02
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20102291502

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 16:50:16
2010-12-06
2010-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101981316

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:00:16
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101841238

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-06 17:05:11
2010-10-19
2010-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20100090061

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:05:19
2010-01-22
2010-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091921486

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:30:06
2009-11-18
2009-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20091791390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych

akt jednorazowy na dzień 2019-11-06 18:35:07
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20091040862

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:00:21
2009-07-21
2009-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091040863

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:00:21
2009-07-16
2009-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20090980820

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:05:08
2009-07-10
2009-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20180000306

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 03:50:03
2018-02-20
0000-00-00
---- -- --
2019-07-02
WDU20170000969

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:25:12
2017-05-18
0000-00-00
---- -- --
2019-04-27
WDU20160001374

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:05:19
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
2018-10-20
WDU20160000535

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:50:16
2016-05-03
2016-05-03
---- -- --
2019-08-02
WDU20150001404

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:10:11
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2019-08-02
WDU20140000682

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

uchylony na dzień 2019-11-07 11:40:07
2014-06-10
2014-06-10
---- -- --
2018-02-20
WDU20130001738

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 12:20:03
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2019-08-02
WDU20130000808

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 13:05:11
2013-07-27
2013-07-27
---- -- --
2019-09-03
WDU20130000630

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

uchylony na dzień 2019-11-07 13:15:11
2013-06-17
2013-06-17
---- -- --
2017-05-09
WDU20111530909

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

uchylony na dzień 2019-11-07 15:55:12
2011-08-10
2011-08-10
---- -- --
2014-06-10
WDU20111250711

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

uchylony na dzień 2019-11-07 16:05:12
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2014-12-16
WDU20102371577

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

uchylony na dzień 2019-11-06 16:45:21
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-04-01
WDU20101350904

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

uchylony na dzień 2019-11-06 17:20:22
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
2012-05-08
WDU20101350905

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony na dzień 2019-11-06 17:20:22
2010-07-26
2010-07-26
---- -- --
2012-07-19
WDU20101250844

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:14
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
2011-11-19
WDU20101100727

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

uchylony na dzień 2019-11-06 17:30:20
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
2017-05-09
WDU20101100728

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

uchylony na dzień 2019-11-06 17:30:19
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
2017-05-18
WDU20101000639

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:35:18
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
2019-08-02
WDU20100610383

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego

uchylony na dzień 2019-11-06 17:50:10
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
2014-12-16
WDU20100560341

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:50:21
2010-05-09
2010-05-09
---- -- --
2018-07-01
WDU20090720621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu

uchylony na dzień 2019-11-06 19:15:10
2009-05-14
2009-05-14
---- -- --
2012-09-11
WDU20090510415

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

uchylony na dzień 2019-11-06 19:25:15
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
2011-01-01
WDU20230000420

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2023-03-07 14:25:02
2023-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002489

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

obowiązujący na dzień 2022-12-05 14:25:07
2022-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001797

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001403

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

obowiązujący na dzień 2022-07-05 14:25:08
2022-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001179

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-03 14:25:08
2022-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000811

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2022-04-13 14:25:12
2022-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000068

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-01-13 14:25:01
2022-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000848

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:00
2021-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000849

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:00
2021-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001414

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego

obowiązujący na dzień 2020-08-22 14:25:01
2020-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar

obowiązujący na dzień 2020-06-12 14:25:01
2020-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000926

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-05-26 14:25:01
2020-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000168

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2020-02-04 20:28:46
2020-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002411

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji

obowiązujący na dzień 2019-12-17 13:00:10
2020-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001679

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:17
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001008

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:55:19
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000759

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:11
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000219

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:05
2019-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000151

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:20
2019-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000142

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:21
2019-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000146

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:20
2019-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:45:09
2019-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002176

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:10
2018-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001520

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:45:08
2018-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001275

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:20
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000306

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 03:50:03
2018-02-20
0000-00-00
---- -- --
2019-07-02
WDU20170001946

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:35:06
2017-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001882

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:35:19
2017-10-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000969

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:25:12
2017-05-18
0000-00-00
---- -- --
2019-04-27
WDU20170000914

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 05:30:03
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000885

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:30:09
2017-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001850

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:40:12
2016-11-23
2016-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001730

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 06:50:04
2016-10-21
2016-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001373

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:05:19
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001374

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:05:19
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
2018-10-20
WDU20160001349

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:10:05
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001036

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 07:25:10
2016-07-19
2016-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160000909

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:30:18
2016-07-09
2016-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000878

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:04
2016-06-21
2016-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160000812

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:18
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000815

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:17
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000817

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:17
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000806

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:19
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000807

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:19
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000811

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:18
2016-06-09
2016-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000802

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:20
2016-06-08
2016-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000641

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:45:13
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000535

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:50:16
2016-05-03
2016-05-03
---- -- --
2019-08-02
WDU20160000336

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:00:18
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001404

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:10:11
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2019-08-02
WDU20140001677

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 10:45:09
2014-12-16
2014-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001678

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:45:08
2014-12-16
2014-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001679

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:45:08
2014-12-16
2014-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001675

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 10:45:09
2014-12-01
2014-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001105

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 11:15:17
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000823

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 11:30:12
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000682

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

uchylony na dzień 2019-11-07 11:40:07
2014-06-10
2014-06-10
---- -- --
2018-02-20
WDU20140000281

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 12:05:01
2014-03-21
2014-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140000111

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:10:11
2014-02-06
2014-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130001738

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 12:20:03
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2019-08-02
WDU20130001161

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:50:02
2013-10-16
2013-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20130001019

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 12:55:08
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130000906

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 13:00:11
2013-08-24
2013-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000808

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 13:05:11
2013-07-27
2013-07-27
---- -- --
2019-09-03
WDU20130000651

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:15:09
2013-06-21
2013-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130000630

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

uchylony na dzień 2019-11-07 13:15:11
2013-06-17
2013-06-17
---- -- --
2017-05-09
WDU20120001468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:55:04
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001002

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 14:20:03
2012-09-11
2012-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000852

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:25:10
2012-07-26
2012-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000485

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 14:45:09
2012-05-08
2012-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000225

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:00:06
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112941736

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 15:15:03
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112171286

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:35:12
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20112101250

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:04
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20112101251

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:40:04
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20112081242

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 15:40:05
2011-10-08
2011-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20111560932

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 15:55:09
2011-08-13
2011-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111530909

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

uchylony na dzień 2019-11-07 15:55:12
2011-08-10
2011-08-10
---- -- --
2014-06-10
WDU20111350792

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 16:05:02
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111250711

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

uchylony na dzień 2019-11-07 16:05:12
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
2014-12-16
WDU20102371577

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

uchylony na dzień 2019-11-06 16:45:21
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-04-01
WDU20102291502

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 16:50:16
2010-12-06
2010-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101981316

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:00:16
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101841238

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-06 17:05:11
2010-10-19
2010-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20101350904

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

uchylony na dzień 2019-11-06 17:20:22
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
2012-05-08
WDU20101350905

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony na dzień 2019-11-06 17:20:22
2010-07-26
2010-07-26
---- -- --
2012-07-19
WDU20101250844

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:25:14
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
2011-11-19
WDU20101100727

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

uchylony na dzień 2019-11-06 17:30:20
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
2017-05-09
WDU20101100728

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

uchylony na dzień 2019-11-06 17:30:19
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
2017-05-18
WDU20101000639

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:35:18
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
2019-08-02
WDU20100610383

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego

uchylony na dzień 2019-11-06 17:50:10
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
2014-12-16
WDU20100560341

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 17:50:21
2010-05-09
2010-05-09
---- -- --
2018-07-01
WDU20100090061

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:05:19
2010-01-22
2010-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091921486

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:30:06
2009-11-18
2009-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20091791390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych

akt jednorazowy na dzień 2019-11-06 18:35:07
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20091040862

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:00:21
2009-07-21
2009-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091040863

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:00:21
2009-07-16
2009-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20090980820

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-06 19:05:08
2009-07-10
2009-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20090720621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu

uchylony na dzień 2019-11-06 19:15:10
2009-05-14
2009-05-14
---- -- --
2012-09-11
WDU20090510415

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

uchylony na dzień 2019-11-06 19:25:15
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
2011-01-01
32014L0053

2014-04-16
32014L0068

2014-05-15
32014L0068R(03)

2015-03-05
32014L0068R(04)

2015-06-23
32014L0035

2014-02-26
32014L0034

2014-02-26
32014L0033

2014-02-26
32014L0032

2014-02-26
32014L0031

2014-02-26
32014L0030

2014-02-26
32014L0029

2014-02-26
32014L0028

2014-02-26
32013L0053

2013-11-20
32013L0029

2013-06-12
32012R1025

2012-10-25
32009L0125

2009-10-21
32009L0048

2009-06-18
32008R0765

2008-07-09
32008R0216

2008-02-20
PN-EN IEC 61123:2020-08 - wersja angielskaBadanie nieuszkadzalnoci
-Plany bada zgodnoci dotyczcych prawdopodobiestwa sukcesu
PN-EN IEC 62402:2019-08 - wersja angielskaZarzdzanie wycofaniem z uycia
PN-EN IEC 62402:2019-08 - wersja angielskaZarzdzanie wycofaniem z uycia
PN-EN IEC 60812:2018-12 - wersja angielskaAnaliza rodzajw i skutkw uszkodze (FMEA i FMECA)
PN-EN IEC 60812:2018-12 - wersja angielskaAnaliza rodzajw i skutkw uszkodze (FMEA i FMECA)
PN-EN 60300-3-3:2017-07 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-3: Przewodnik zastosowa
-Szacowanie kosztu cyklu ycia
PN-EN 61703:2016-12 - wersja angielskaWyraenia matematyczne dotyczce nieuszkadzalnoci, gotowoci, obsugiwalnoci i zapewnienia obsugiwania
PN-EN 62741:2015-10 - wersja angielskaWykazywanie wymaga niezawodnociowych
-Argumentacja niezawodnoci
PN-EN 60300-1:2015-01 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 1: Wytyczne dotyczce zarzdzania i zastosowania
PN-EN 62506:2013-12 - wersja angielskaMetody bada przypieszonych wyrobw
PN-EN 62551:2013-06 - wersja angielskaTechniki analizy niezawodnoci
-Techniki sieci Petriego
PN-EN ISO 4871:2012 - wersja polskaAkustyka
-Deklarowanie i weryfikowanie wartoci emisji haasu maszyn i urzdze
PN-EN 61124:2012 - wersja angielskaBadanie nieuszkadzalnoci
-Badania zgodnoci w przypadku staej intensywnoci uszkodze i staej intensywnoci strumienia uszkodze
PN-EN 60300-3-12:2011 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-12: Przewodnik zastosowa
-Zintegrowane wspomaganie logistyczne
PN-EN 62502:2011 - wersja angielskaTechniki analizy niezawodnoci
-Analiza drzewa zdarze (ETA)
PN-EN ISO 11688-1:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Zalecany sposb postpowania przy projektowaniu maszyn i urzdze o ograniczonym haasie
-Cz 1: Projektowanie
PN-EN ISO 4871:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Deklarowanie i weryfikowanie wartoci emisji haasu maszyn i urzdze
PN-EN 60812:2009 - wersja polskaTechniki analizy nieuszkadzalnoci systemw
-Procedura analizy rodzajw i skutkw uszkodze (FMEA)
PN-EN 62429:2008 - wersja angielskaWzrost nieuszkadzalnoci
-Badanie naraeniowe ze wzgldu na uszkodzenia wczesne w jednostkowych systemach zoonych
PN-EN 61163-1:2008 - wersja angielskaSelekcja naraeniowa ze wzgldu na nieuszkadzalno
-Cz 1: Obiekty naprawialne produkowane w partiach
PN-EN 60706-5:2008 - wersja angielskaObsugiwalno urzdze
-Cz 5: Podatno na badania i badania diagnostyczne
PN-EN 62402:2008 - wersja angielskaZarzdzanie wycofaniem z uycia
-Przewodnik zastosowa
PN-EN ISO 3952-1:1998/A1:2007 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Ruch ogniw mechanizmw; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dwigniowe
PN-EN 61014:2007 - wersja polskaProgramy wzrostu nieuszkadzalnoci
PN-EN 61165:2006 - wersja angielskaZastosowanie procesw Markowa
PN-EN 60300-3-3:2006 - wersja polskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-3: Przewodnik zastosowa
-Szacowanie kosztu cyklu ycia
PN-EN 62309:2006 - wersja polskaNiezawodno wyrobw zawierajcych czci ponownie uyte
-Wymagania dotyczce funkcjonalnoci i bada
PN-EN 60706-3:2006 - wersja angielskaObsugiwalno urzdze
-Cz 3: Weryfikacja i zbieranie, analiza i przedstawianie danych
PN-EN 60706-2:2006 - wersja angielskaObsugiwalnoci urzdze
-Cz 2: Studia obsugiwalnoci w fazie projektowania i rozwoju
PN-EN 61124:2006 - wersja angielskaBadanie nieuszkadzalnoci
-Badania zgodnoci w przypadku staej intensywnoci uszkodze i staej intensywnoci strumienia uszkodze
PN-EN 60812:2006 - wersja angielskaTechniki analizy nieuszkadzalnoci systemw
-Procedura analizy rodzajw i skutkw uszkodze
PN-EN 61078:2006 - wersja angielskaTechniki analizy niezawodnoci
-Metoda schematw blokowych niezawodnoci oraz metody boolowskie
PN-EN 60300-1:2006 - wersja polskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 1: Systemy zarzdzania niezawodnoci
PN-EN 60300-3-1:2005 - wersja polskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-1: Przewodnik zastosowa
-Techniki analizy niezawodnoci
-Przewodnik metodologiczny
PN-EN 61703:2005 - wersja polskaWyraenia matematyczne dotyczce nieuszkadzalnoci, gotowoci, obsugiwalnoci i zapewnienia rodkw obsugi
PN-IEC 60605-4:2005 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 4: Procedury statystyczne dla rozkadu wykadniczego
-Oszacowania punktowe, przedziay ufnoci, przedziay predykcji i przedziay tolerancji
PN-EN 60300-3-12:2005 - wersja polskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-12: Przewodnik zastosowa
-Zintegrowane wspomaganie logistyczne
PN-IEC 61163-1:2005 - wersja polskaSelekcja naraeniowa ze wzgldu na nieuszkadzalno
-Cz 1: Obiekty naprawialne produkowane w partiach
PN-EN 60300-3-1:2005 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-1: Przewodnik zastosowa
-Techniki analizy niezawodnoci
-Przewodnik metodologiczny
PN-EN 62309:2005 - wersja angielskaNiezawodno wyrobw zawierajcych czci uywane wielokrotnie
-Wymagania dotyczce funkcjonalnoci i bada
PN-EN 60300-3-3:2005 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-3: Przewodnik zastosowa
-Szacowanie kosztu cyklu ycia
PN-EN ISO 3952-1:1998/A1:2005 - wersja angielskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Ruch ogniw mechanizmw; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dwigniowe
PN-EN 60300-3-12:2004 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-12: Przewodnik zastosowa
-Zintegrowane wspomaganie logistyczne
PN-EN 61703:2004 - wersja angielskaWyraenia matematyczne dotyczce nieuszkadzalnoci, gotowoci, obsugiwalnoci i zapewnienia rodkw obsugi
PN-EN 60300-1:2004 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 1: Systemy zarzdzania niezawodnoci
PN-EN 61014:2004 - wersja angielskaProgramy wzrostu nieuszkadzalnoci
PN-EN ISO 11688-2:2004 - wersja polskaAkustyka
-Zalecany sposb postpowania przy projektowaniu maszyn i urzdze o ograniczonym haasie
-Cz 2: Fizyczne podstawy projektowania
PN-IEC 61124:2003 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci
-Badania zgodnoci w przypadku staej intensywnoci uszkodze i staej intensywnoci strumienia uszkodze
PN-IEC 61164:2002 - wersja polskaWzrost nieuszkadzalnoci
-Testy statystyczne i metody estymacji
PN-EN 61078:2002 - wersja angielskaTechniki analizy niezawodnoci
-Metoda schematw blokowych niezawodnoci
PN-EN ISO 11688-1:2002 - wersja polskaAkustyka
-Zalecany sposb postpowania przy projektowaniu maszyn i urzdze o ograniczonym haasie
-Cz 1: Projektowanie
PN-EN ISO 3952-4:2002 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Cz 4: Mechanizmy rne i ich czci
PN-IEC 60605-3-6:2002 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 3: Zalecane warunki bada
-Arkusz 6: Cykl bada 6: Przewone urzdzenia uytkowane w warunkach otwartej przestrzeni
-Niski stopie symulacji
PN-IEC 60605-6:2002 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 6: Weryfikowanie hipotez o staej intensywnoci uszkodze i staej intensywnoci strumienia uszkodze
PN-IEC 60605-3-1:2002 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 3-1: Zalecane warunki bada
-Urzdzenia przenone stosowane w pomieszczeniach
-Niski stopie symulacji
PN-IEC 60605-3-2:2002 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 3-2: Zalecane warunki bada
-Urzdzenia do stacjonarnego uytkowania w miejscach chronionych od wpyww atmosferycznych
-Wysoki stopie symulacji
PN-IEC 61014:2002 - wersja polskaProgramy wzrostu nieuszkadzalnoci
PN-EN ISO 4871:2002 - wersja polskaAkustyka
-Deklarowanie i weryfikowanie wartoci emisji haasu maszyn i urzdze
PN-IEC 60605-2:2001 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Projektowanie cykli bada
PN-IEC 60605-3-5:2001 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Zalecane warunki bada
-Cykl bada 5: Urzdzenia w pojazdach naziemnych
-Niski stopie symulacji
PN-IEC 61070:2001 - wersja polskaProcedury badania zgodnoci dotyczce gotowoci stacjonarnej
PN-ISO 1119:2000 - wersja polskaSpecyfikacje geometrii wyrobw (GPS)
-Szeregi ktw i zbienoci stokw
PN-EN 61310-1:2000 - wersja polskaBezpieczestwo maszyn
-Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie
-Wymagania dotyczce sygnaw wizualnych, akustycznych i dotykowych
PN-EN ISO 3952-1:1998 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Ruch ogniw mechanizmw; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dwigniowe
PN-EN ISO 3952-2:1998 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Mechanizmy cierne, zbate i krzywkowe
PN-EN ISO 3952-3:1998 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Mechanizmy maltaskie; sprzga i hamulce
PN-IEC 706-5:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Badania diagnostyczne
PN-IEC 706-1:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Wprowadzenie, wymagania i program obsugiwalnoci
PN-IEC 706-2:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Studia obsugiwalnoci w fazie projektowania
PN-IEC 706-3:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Weryfikacja i zbieranie, analiza i przedstawianie danych
PN-IEC 706-4:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Planowanie obsugi i zapewnienia rodkw obsugi
PN-IEC 863:1996 - wersja polskaPrzedstawianie wynikw prognozowania nieuszkadzalnoci, obsugiwalnoci i gotowoci
PN-N-04050-2:1994 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Obliczanie wskanikw niezawodnoci lizgowych skojarze trcych pracujcych w warunkach tarcia mieszanego
-Elementy symulacji numerycznej i analizy statystycznej wynikw
PN-IEC 812:1994 - wersja polskaTechniki analizy nieuszkadzalnoci systemw
-Procedura analizy rodzajw i skutkw uszkodze
PN-N-04006:1993 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Przedstawianie danych o nieuszkadzalnoci podzespow elektronicznych (lub czci)
PN-N-04008:1993 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Wytyczne wprowadzania wymaga nieuszkadzalnoci do specyfikacji dotyczcych podzespow (lub czci) urzdze elektronicznych
PN-N-04050-01:1992 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Obliczanie wskanikw niezawodnoci lizgowych skojarze trcych pracujcych w warunkach tarcia mieszanego
-Podstawy obliczeniowe
PN-N-04041-09:1990 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Modele wzrostu niezawodnoci
PN-N-04041-06:1990 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Weryfikowanie hipotez o rozkadach zmiennych losowych w badaniach niezawodnoci
PN-N-04030:1987 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Metody wnioskowania statystycznego
-Graficzne testowanie hipotez o rozkadach zmiennych losowych
PN-N-04041-07:1987 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Plany kontroli wskanikw niezawodnoci dla rozkadu Weibulla
PN-M-02123:1987 - wersja polskaStoki i zcza stokowe
-Sprawdziany do stokw tolerowanych niezalenie
-Tolerancje
PN-N-04041-01:1986 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Wytyczne formuowania wymaga niezawodnociowych
PN-N-04041-04:1985 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Struktury niezawodnociowe systemw technicznych
PN-N-04041-05:1984 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Oglne zasady bada
PN-M-54304:1983 - wersja polskaLiczniki zdarze
-Oglne wymagania i badania
PN-N-04041-10:1983 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-System zbierania i opracowywania danych
PN-M-02122:1983 - wersja polskaStoki i zcza stokowe
-Ukad tolerancji stokw
PN-N-04041-00:1983 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Wytyczne oglne opracowywania programu zapewnienia niezawodnoci obiektw technicznych
PN-M-02121:1982 - wersja polskaStoki i zcza stokowe
-Terminologia
PN-M-02045:1982 - wersja polskaPromienie normalne
PN-N-04031:1979 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Estymacja wskanikw niezawodnoci
PN-M-02041:1978 - wersja polskaWymiary normalne
PN-M-02121:1978 - wersja polskaUkad tolerancji stokw
PN-M-78112:1977 - wersja polskaWzki jezdniowe rczne i doczepne
-Wzek naadowny zbiornikowy 180 l
PN-N-04005:1977 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Wskaniki niezawodnoci
-Nazwy, okrelenia i symbole
PN-N-04010:1977 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Wybr wskanikw niezawodnoci
PN-N-04021:1977 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Plany badania w przypadku rozkadu wykadniczego
PN-M-02497:1975 - wersja polskaNakieki z gwintem
PN-M-02041:1974 - wersja polskaWymiary dugociowe nominalne

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu