zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Technika - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20200001024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar

obowiązujący na dzień 2020-06-12 14:25:01
2020-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000926

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-05-26 14:25:01
2020-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000168

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2020-02-04 20:28:46
2020-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002411

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji

obowiązujący na dzień 2019-12-17 13:00:10
2020-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001679

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:17
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001008

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:55:19
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000759

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:11
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000219

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:05
2019-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000151

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:20
2019-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000142

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:21
2019-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000146

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:20
2019-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:45:09
2019-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002176

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:10
2018-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001520

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:45:08
2018-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001275

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:20
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001946

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:35:06
2017-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001882

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:35:19
2017-10-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000914

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 05:30:03
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000885

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:30:09
2017-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001850

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:40:12
2016-11-23
2016-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001730

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 06:50:04
2016-10-21
2016-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001373

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:05:19
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20200001024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar

obowiązujący na dzień 2020-06-12 14:25:01
2020-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000926

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

obowiązujący na dzień 2020-05-26 14:25:01
2020-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000168

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2020-02-04 20:28:46
2020-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002411

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego oraz jego organizacji

obowiązujący na dzień 2019-12-17 13:00:10
2020-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001679

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:17
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001008

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:55:19
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000759

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:10:11
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000219

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:05
2019-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000151

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:20
2019-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000142

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:21
2019-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000146

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:40:20
2019-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:45:09
2019-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002176

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:10
2018-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001520

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:45:08
2018-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001275

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:20
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000306

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 03:50:03
2018-02-20
0000-00-00
---- -- --
2019-07-02
WDU20170001946

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:35:06
2017-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001882

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:35:19
2017-10-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000969

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:25:12
2017-05-18
0000-00-00
---- -- --
2019-04-27
WDU20170000914

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 05:30:03
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000885

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:30:09
2017-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001850

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:40:12
2016-11-23
2016-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001730

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 06:50:04
2016-10-21
2016-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001373

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:05:19
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001374

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:05:19
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
2018-10-20
32014L0053

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-04-16
32014L0068

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-05-15
32014L0068R(03)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych ( Dz.U. L 189 z 27.6.2014 )

2015-03-05
32014L0068R(04)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. L 189 z 27.6.2014)

2015-06-23
32014L0035

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-02-26
32014L0034

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-02-26
32014L0033

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-02-26
32014L0032

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-02-26
32014L0031

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-02-26
32014L0030

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-02-26
32014L0029

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-02-26
32014L0028

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOG

2014-02-26
32013L0053

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

2013-11-20
32013L0029

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOG

2013-06-12
32012R1025

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

2012-10-25
32009L0125

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-10-21
32009L0048

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-06-18
32008R0765

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-07-09
32008R0216

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-02-20
PN-EN IEC 62402:2019-08 - wersja angielskaZarzdzanie wycofaniem z uycia
PN-EN IEC 62402:2019-08 - wersja angielskaZarzdzanie wycofaniem z uycia
PN-EN IEC 60812:2018-12 - wersja angielskaAnaliza rodzajw i skutkw uszkodze (FMEA i FMECA)
PN-EN IEC 60812:2018-12 - wersja angielskaAnaliza rodzajw i skutkw uszkodze (FMEA i FMECA)
PN-EN 60300-3-3:2017-07 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-3: Przewodnik zastosowa
-Szacowanie kosztu cyklu ycia
PN-EN 61703:2016-12 - wersja angielskaWyraenia matematyczne dotyczce nieuszkadzalnoci, gotowoci, obsugiwalnoci i zapewnienia obsugiwania
PN-EN 62741:2015-10 - wersja angielskaWykazywanie wymaga niezawodnociowych
-Argumentacja niezawodnoci
PN-EN 60300-1:2015-01 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 1: Wytyczne dotyczce zarzdzania i zastosowania
PN-EN 62506:2013-12 - wersja angielskaMetody bada przypieszonych wyrobw
PN-EN 62551:2013-06 - wersja angielskaTechniki analizy niezawodnoci
-Techniki sieci Petriego
PN-EN ISO 4871:2012 - wersja polskaAkustyka
-Deklarowanie i weryfikowanie wartoci emisji haasu maszyn i urzdze
PN-EN 61124:2012 - wersja angielskaBadanie nieuszkadzalnoci
-Badania zgodnoci w przypadku staej intensywnoci uszkodze i staej intensywnoci strumienia uszkodze
PN-EN 60300-3-12:2011 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-12: Przewodnik zastosowa
-Zintegrowane wspomaganie logistyczne
PN-EN 62502:2011 - wersja angielskaTechniki analizy niezawodnoci
-Analiza drzewa zdarze (ETA)
PN-EN ISO 11688-1:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Zalecany sposb postpowania przy projektowaniu maszyn i urzdze o ograniczonym haasie
-Cz 1: Projektowanie
PN-EN ISO 4871:2010 - wersja angielskaAkustyka
-Deklarowanie i weryfikowanie wartoci emisji haasu maszyn i urzdze
PN-EN 60812:2009 - wersja polskaTechniki analizy nieuszkadzalnoci systemw
-Procedura analizy rodzajw i skutkw uszkodze (FMEA)
PN-EN 62429:2008 - wersja angielskaWzrost nieuszkadzalnoci
-Badanie naraeniowe ze wzgldu na uszkodzenia wczesne w jednostkowych systemach zoonych
PN-EN 61163-1:2008 - wersja angielskaSelekcja naraeniowa ze wzgldu na nieuszkadzalno
-Cz 1: Obiekty naprawialne produkowane w partiach
PN-EN 60706-5:2008 - wersja angielskaObsugiwalno urzdze
-Cz 5: Podatno na badania i badania diagnostyczne
PN-EN 62402:2008 - wersja angielskaZarzdzanie wycofaniem z uycia
-Przewodnik zastosowa
PN-EN ISO 3952-1:1998/A1:2007 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Ruch ogniw mechanizmw; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dwigniowe
PN-EN 61014:2007 - wersja polskaProgramy wzrostu nieuszkadzalnoci
PN-EN 61165:2006 - wersja angielskaZastosowanie procesw Markowa
PN-EN 60300-3-3:2006 - wersja polskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-3: Przewodnik zastosowa
-Szacowanie kosztu cyklu ycia
PN-EN 62309:2006 - wersja polskaNiezawodno wyrobw zawierajcych czci ponownie uyte
-Wymagania dotyczce funkcjonalnoci i bada
PN-EN 60706-3:2006 - wersja angielskaObsugiwalno urzdze
-Cz 3: Weryfikacja i zbieranie, analiza i przedstawianie danych
PN-EN 60706-2:2006 - wersja angielskaObsugiwalnoci urzdze
-Cz 2: Studia obsugiwalnoci w fazie projektowania i rozwoju
PN-EN 61124:2006 - wersja angielskaBadanie nieuszkadzalnoci
-Badania zgodnoci w przypadku staej intensywnoci uszkodze i staej intensywnoci strumienia uszkodze
PN-EN 60812:2006 - wersja angielskaTechniki analizy nieuszkadzalnoci systemw
-Procedura analizy rodzajw i skutkw uszkodze
PN-EN 61078:2006 - wersja angielskaTechniki analizy niezawodnoci
-Metoda schematw blokowych niezawodnoci oraz metody boolowskie
PN-EN 60300-1:2006 - wersja polskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 1: Systemy zarzdzania niezawodnoci
PN-EN 60300-3-1:2005 - wersja polskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-1: Przewodnik zastosowa
-Techniki analizy niezawodnoci
-Przewodnik metodologiczny
PN-EN 61703:2005 - wersja polskaWyraenia matematyczne dotyczce nieuszkadzalnoci, gotowoci, obsugiwalnoci i zapewnienia rodkw obsugi
PN-IEC 60605-4:2005 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 4: Procedury statystyczne dla rozkadu wykadniczego
-Oszacowania punktowe, przedziay ufnoci, przedziay predykcji i przedziay tolerancji
PN-EN 60300-3-12:2005 - wersja polskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-12: Przewodnik zastosowa
-Zintegrowane wspomaganie logistyczne
PN-IEC 61163-1:2005 - wersja polskaSelekcja naraeniowa ze wzgldu na nieuszkadzalno
-Cz 1: Obiekty naprawialne produkowane w partiach
PN-EN 60300-3-1:2005 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-1: Przewodnik zastosowa
-Techniki analizy niezawodnoci
-Przewodnik metodologiczny
PN-EN 62309:2005 - wersja angielskaNiezawodno wyrobw zawierajcych czci uywane wielokrotnie
-Wymagania dotyczce funkcjonalnoci i bada
PN-EN 60300-3-3:2005 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-3: Przewodnik zastosowa
-Szacowanie kosztu cyklu ycia
PN-EN ISO 3952-1:1998/A1:2005 - wersja angielskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Ruch ogniw mechanizmw; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dwigniowe
PN-EN 60300-3-12:2004 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 3-12: Przewodnik zastosowa
-Zintegrowane wspomaganie logistyczne
PN-EN 61703:2004 - wersja angielskaWyraenia matematyczne dotyczce nieuszkadzalnoci, gotowoci, obsugiwalnoci i zapewnienia rodkw obsugi
PN-EN 60300-1:2004 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 1: Systemy zarzdzania niezawodnoci
PN-EN 61014:2004 - wersja angielskaProgramy wzrostu nieuszkadzalnoci
PN-EN ISO 11688-2:2004 - wersja polskaAkustyka
-Zalecany sposb postpowania przy projektowaniu maszyn i urzdze o ograniczonym haasie
-Cz 2: Fizyczne podstawy projektowania
PN-IEC 61124:2003 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci
-Badania zgodnoci w przypadku staej intensywnoci uszkodze i staej intensywnoci strumienia uszkodze
PN-IEC 61164:2002 - wersja polskaWzrost nieuszkadzalnoci
-Testy statystyczne i metody estymacji
PN-EN 61078:2002 - wersja angielskaTechniki analizy niezawodnoci
-Metoda schematw blokowych niezawodnoci
PN-EN ISO 11688-1:2002 - wersja polskaAkustyka
-Zalecany sposb postpowania przy projektowaniu maszyn i urzdze o ograniczonym haasie
-Cz 1: Projektowanie
PN-EN ISO 3952-4:2002 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Cz 4: Mechanizmy rne i ich czci
PN-IEC 60605-3-6:2002 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 3: Zalecane warunki bada
-Arkusz 6: Cykl bada 6: Przewone urzdzenia uytkowane w warunkach otwartej przestrzeni
-Niski stopie symulacji
PN-IEC 60605-6:2002 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 6: Weryfikowanie hipotez o staej intensywnoci uszkodze i staej intensywnoci strumienia uszkodze
PN-IEC 60605-3-1:2002 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 3-1: Zalecane warunki bada
-Urzdzenia przenone stosowane w pomieszczeniach
-Niski stopie symulacji
PN-IEC 60605-3-2:2002 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Cz 3-2: Zalecane warunki bada
-Urzdzenia do stacjonarnego uytkowania w miejscach chronionych od wpyww atmosferycznych
-Wysoki stopie symulacji
PN-IEC 61014:2002 - wersja polskaProgramy wzrostu nieuszkadzalnoci
PN-EN ISO 4871:2002 - wersja polskaAkustyka
-Deklarowanie i weryfikowanie wartoci emisji haasu maszyn i urzdze
PN-IEC 60605-2:2001 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Projektowanie cykli bada
PN-IEC 60605-3-5:2001 - wersja polskaBadanie nieuszkadzalnoci urzdze
-Zalecane warunki bada
-Cykl bada 5: Urzdzenia w pojazdach naziemnych
-Niski stopie symulacji
PN-IEC 61070:2001 - wersja polskaProcedury badania zgodnoci dotyczce gotowoci stacjonarnej
PN-ISO 1119:2000 - wersja polskaSpecyfikacje geometrii wyrobw (GPS)
-Szeregi ktw i zbienoci stokw
PN-EN 61310-1:2000 - wersja polskaBezpieczestwo maszyn
-Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie
-Wymagania dotyczce sygnaw wizualnych, akustycznych i dotykowych
PN-EN ISO 3952-1:1998 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Ruch ogniw mechanizmw; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dwigniowe
PN-EN ISO 3952-2:1998 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Mechanizmy cierne, zbate i krzywkowe
PN-EN ISO 3952-3:1998 - wersja polskaRysunek techniczny maszynowy
-Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych
-Mechanizmy maltaskie; sprzga i hamulce
PN-IEC 706-5:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Badania diagnostyczne
PN-IEC 706-1:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Wprowadzenie, wymagania i program obsugiwalnoci
PN-IEC 706-2:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Studia obsugiwalnoci w fazie projektowania
PN-IEC 706-3:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Weryfikacja i zbieranie, analiza i przedstawianie danych
PN-IEC 706-4:1996 - wersja polskaPrzewodnik dotyczcy obsugiwalnoci urzdze
-Planowanie obsugi i zapewnienia rodkw obsugi
PN-IEC 863:1996 - wersja polskaPrzedstawianie wynikw prognozowania nieuszkadzalnoci, obsugiwalnoci i gotowoci
PN-N-04050-2:1994 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Obliczanie wskanikw niezawodnoci lizgowych skojarze trcych pracujcych w warunkach tarcia mieszanego
-Elementy symulacji numerycznej i analizy statystycznej wynikw
PN-IEC 812:1994 - wersja polskaTechniki analizy nieuszkadzalnoci systemw
-Procedura analizy rodzajw i skutkw uszkodze
PN-N-04006:1993 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Przedstawianie danych o nieuszkadzalnoci podzespow elektronicznych (lub czci)
PN-N-04008:1993 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Wytyczne wprowadzania wymaga nieuszkadzalnoci do specyfikacji dotyczcych podzespow (lub czci) urzdze elektronicznych
PN-N-04050-01:1992 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Obliczanie wskanikw niezawodnoci lizgowych skojarze trcych pracujcych w warunkach tarcia mieszanego
-Podstawy obliczeniowe
PN-N-04041-09:1990 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Modele wzrostu niezawodnoci
PN-N-04041-06:1990 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Weryfikowanie hipotez o rozkadach zmiennych losowych w badaniach niezawodnoci
PN-N-04030:1987 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Metody wnioskowania statystycznego
-Graficzne testowanie hipotez o rozkadach zmiennych losowych
PN-N-04041-07:1987 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Plany kontroli wskanikw niezawodnoci dla rozkadu Weibulla
PN-M-02123:1987 - wersja polskaStoki i zcza stokowe
-Sprawdziany do stokw tolerowanych niezalenie
-Tolerancje
PN-N-04041-01:1986 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Wytyczne formuowania wymaga niezawodnociowych
PN-N-04041-04:1985 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Struktury niezawodnociowe systemw technicznych
PN-N-04041-05:1984 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Oglne zasady bada
PN-M-54304:1983 - wersja polskaLiczniki zdarze
-Oglne wymagania i badania
PN-N-04041-10:1983 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-System zbierania i opracowywania danych
PN-M-02122:1983 - wersja polskaStoki i zcza stokowe
-Ukad tolerancji stokw
PN-N-04041-00:1983 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Zapewnienie niezawodnoci obiektw technicznych
-Wytyczne oglne opracowywania programu zapewnienia niezawodnoci obiektw technicznych
PN-M-02121:1982 - wersja polskaStoki i zcza stokowe
-Terminologia
PN-M-02045:1982 - wersja polskaPromienie normalne
PN-N-04031:1979 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Estymacja wskanikw niezawodnoci
PN-M-02041:1978 - wersja polskaWymiary normalne
PN-M-02121:1978 - wersja polskaUkad tolerancji stokw
PN-M-78112:1977 - wersja polskaWzki jezdniowe rczne i doczepne
-Wzek naadowny zbiornikowy 180 l
PN-N-04005:1977 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Wskaniki niezawodnoci
-Nazwy, okrelenia i symbole
PN-N-04010:1977 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Wybr wskanikw niezawodnoci
PN-N-04021:1977 - wersja polskaNiezawodno w technice
-Plany badania w przypadku rozkadu wykadniczego
PN-M-02497:1975 - wersja polskaNakieki z gwintem
PN-M-02041:1974 - wersja polskaWymiary dugociowe nominalne
PN-M-02498:1974 - wersja polskaRadekowanie
-Rodzaje i podziaki

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu