zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Informatyka - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20200001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2020-08-28 14:25:02
2020-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001446

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2020-08-26 14:25:01
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-25 14:25:03
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001236

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001194

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:03
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001058

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:05
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000679

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-04-17 14:25:02
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000472

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000399

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników

obowiązujący na dzień 2020-03-12 14:25:03
2020-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002479

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:07
2020-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:10
2019-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002336

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-12-02 13:00:09
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002135

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:02
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002125

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:04
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001777

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:21
2019-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001710

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:11
2019-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001618

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:10
2019-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:02
2019-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001354

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:06
2019-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:19
2019-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000809

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000699

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:15:10
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000697

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:15:10
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000403

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:06
2019-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2020-08-28 14:25:02
2020-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001446

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2020-08-26 14:25:01
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-25 14:25:03
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001236

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001194

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:03
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001130

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:04
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001058

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:05
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000679

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-04-17 14:25:02
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000472

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000399

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników

obowiązujący na dzień 2020-03-12 14:25:03
2020-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002479

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:07
2020-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:10
2019-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002336

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-12-02 13:00:09
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002135

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:02
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002125

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:04
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001777

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:21
2019-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001710

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:11
2019-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001618

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:10
2019-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:02
2019-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001354

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:06
2019-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:19
2019-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000809

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000699

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:15:10
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000697

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:15:10
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000403

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:06
2019-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
31996L0009

Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych

1996-11-03
32000L0031

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)

2000-06-08
31998L0027

Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów

1998-05-19
32014R0910

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

2014-07-23
31999L0093

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych

1999-12-13
32012R0531

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii Tekst mający znaczenie dla EOG

2012-06-13
32010R1062

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów Tekst mający znaczenie dla EOG

2010-09-28
32010L0030

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Tekst mający znaczenie dla EOG )

2010-05-19
32009R1211

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-11-25
32009R0642

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-07-22
32009R0278

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG )

2009-04-06
32009R0107

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-02-04
32008R1275

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-17
32005L0032

Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE

2005-07-06
32002L0077

Dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznejTekst mający znaczenie dla EOG.

2002-09-16
32002L0058

Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)

2002-07-12
32002L0022

Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej)

2002-03-07
32002L0021

Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa)

2002-03-07
32002L0020

Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach)

2002-03-07
32002L0019

Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie)

2002-03-07
31999L0005

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

1999-03-09
32016L1148

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii

2016-07-06
32018R0151

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów, jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, oraz parametrów służących do określenia, czy incydent ma istotny wpływ

2018-01-30
32012R1025

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

2012-10-25
32017D0179

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/179 z dnia 1 lutego 2017 r. ustanawiająca procedury niezbędne do funkcjonowania grupy współpracy zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii

2017-02-01
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 419231:2019-12 - wersja angielskaProfil zabezpiecze dla wiarygodnych systemw wspierajcych znakowanie czasem
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 4-2: Wymagania techniczne bezpieczestwa dla komponentw IACS
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 4-2: Wymagania techniczne bezpieczestwa dla komponentw IACS
PN-ISO/IEC 7064:2019-06 - wersja polskaTechnika Informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy znakw kontrolnych
PN-ISO/IEC 7064:2019-06 - wersja polskaTechnika Informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy znakw kontrolnych
PN-EN IEC 62351-4:2019-06 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 4: Profile zawierajce MMS i pochodne
PN-EN IEC 62351-4:2019-06 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 4: Profile zawierajce MMS i pochodne
PN-EN 419241-2:2019-05 - wersja angielskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 2: Profil zabezpiecze dla QSCD dla serwerw obsugujcych podpisy
PN-EN 419241-2:2019-05 - wersja angielskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 2: Profil zabezpiecze dla QSCD dla serwerw obsugujcych podpisy
PN-ISO/IEC 29151:2019-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach
PN-ISO/IEC 29151:2019-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach
PN-ISO/IEC 29134:2018-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dotyczce oceny skutkw dla prywatnoci
PN-EN 419241-1:2018-09 - wersja angielskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 1: Oglne wymagania bezpieczestwa systemu
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN IEC 62443-4-1:2018-06 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 4-1: Wymagania cyklu rozwoju dotyczce tworzenia bezpiecznego produktu
PN-ISO/IEC 10118-4:2001/A1:2018-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Funkcje skrtu
-Cz 4: Funkcje skrtu wykorzystujce arytmetyk modularn
PN-ISO/IEC 9798-3:2002/A1:2018-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Uwierzytelnianie podmiotw
-Cz 3: Mechanizmy stosujce techniki podpisu cyfrowego
PN-EN 62351-7:2018-03 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 7: Modele obiektw danych zarzdzania sieci i systemem (NSM)
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 62351-9:2017-12 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 9: Zarzdzanie kluczami bezpieczestwa dla urzdze systemu elektroenergetycznego
PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dotyczce identyfikowania, gromadzenia, przejmowania i przechowywania cyfrowego materiau dowodowego
PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji
-Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-ISO/IEC 27018:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujcych osob (PII) w chmurach publicznych dziaajcych jako przetwarzajcy PII
PN-ISO/IEC 29100:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-ISO/IEC 29101:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy architektury prywatnoci
PN-ISO/IEC 29115:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy uzasadnionej pewnoci poziomw uwierzytelnienia
PN-EN 60950-22:2017-07 - wersja angielskaUrzdzenia techniki informatycznej
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 22: Urzdzenia instalowane na zewntrz
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN 62351-11:2017-05 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 11:Zabezpieczenie plikw XML
PN-ISO/IEC 27006:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do identyfikacji, gromadzenia, pozyskiwania i zachowania cyfrowych ladw dowodowych
PN-EN ISO/IEC 27038:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Specyfikacja metod cyfrowych trwaego usuwania
PN-EN ISO/IEC 27040:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Bezpieczestwo pamici masowych
PN-EN ISO/IEC 27041:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do zapewnienia stosownoci i adekwatnoci metody dochodzeniowej w zwizku z incydentem
PN-EN ISO/IEC 27042:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do analizy i interpretacji cyfrowego ladu dowodowego
PN-EN ISO/IEC 27043:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Pryncypia i procesy w dochodzeniach zwizanych z incydentami
PN-ISO/IEC 15408-1:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 1: Wprowadzenie i model oglny
PN-ISO/IEC 15408-2:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 2: Komponenty funkcjonalne zabezpiecze
PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpiecze
PN-ISO/IEC 18045:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Metodyka oceny zabezpiecze informatycznych
PN-EN 419211-6:2014-12 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 6: Rozszerzenie dla urzdzenia z importem kluczy i zaufanym kanaem z aplikacj do skadania podpisu
PN-EN 419211-1:2014-12 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 1: Przegld
PN-EN 419211-5:2014-02 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 5: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i zaufanym kanaem z aplikacj do skadania podpisu
PN-EN 419211-4:2014-02 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 4: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i zaufanym kanaem z aplikacj generujc certyfikaty
PN-EN 419211-3:2014-02 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 3: Urzdzenie z importem kluczy
PN-EN 419211-6:2014-12 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 6: Rozszerzenie dla urzdzenia z importem kluczy i bezpiecznym kanaem z aplikacj podpisujc
PN-EN 419211-1:2014-12 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 1: Przegld
PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 419211-2:2013-11 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 2: Urzdzenie z generowaniem kluczy
PN-ISO/IEC 27000:2014-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 419211-5:2014-02 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 5: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i bezpiecznym kanaem z aplikacj podpisujc
PN-EN 419211-3:2014-02 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 3: Urzdzenie z importem kluczy
PN-EN 419211-4:2014-02 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 4: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i bezpiecznym kanaem z aplikacj generujc certyfikaty
PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie ryzykiem w bezpieczestwie informacji
PN-ISO/IEC 27013:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do zintegrowanego wdroenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1
PN-ISO/IEC 27006:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN 419211-2:2013-11 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 2: Urzdzenie z generowaniem kluczy
PN-ISO/IEC 27000:2012 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-ISO/IEC 24762:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dla usug odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie
PN-ISO/IEC 18031:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Generowanie bitw losowych
PN-ISO/IEC 15946-1:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Techniki kryptograficzne oparte na krzywych eliptycznych
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-ISO/IEC 18014-1:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Usugi znacznika czasu
-Cz 1: Struktura
PN-ISO/IEC 14888-1:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Schematy podpisu cyfrowego z zacznikiem
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-ISO/IEC 27005:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie ryzykiem w bezpieczestwie informacji
PN-ISO/IEC 27006:2009 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-ISO/IEC 9796-3:2009 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Schematy podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomoci
-Cz 3: Mechanizmy oparte na logarytmie dyskretnym
PN-ISO/IEC 17799:2007 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-ISO/IEC 27001:2007 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-ISO/IEC 18014-3:2006 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Usugi znacznika czasu
-Cz 3: Mechanizmy tworzenia tokenw wizanych
PN-ISO/IEC 15946-1:2005 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Techniki kryptografii oparte na krzywych eliptycznych
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-ISO/IEC 18014-2:2005 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Usugi znacznika czasu
-Cz 2: Mechanizmy tworzenia tokenw niezalenych
PN-ISO/IEC 18014-1:2005 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Usugi znacznika czasu
-Cz 1: Struktura
PN-ISO/IEC 9796-2:2005 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Schematy podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomoci
-Cz 2: Mechanizmy oparte na faktoryzacji liczb cakowitych
PN-ISO/IEC 15292:2004 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Procedury rejestracji profili zabezpiecze
PN-ISO/IEC 15945:2004 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Specyfikacja usug TTP wspomagajcych stosowanie podpisw cyfrowych
PN-ISO/IEC 17799:2003 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Praktyczne zasady zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-ISO/IEC 15408-3:2002 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpiecze
PN-ISO/IEC 15408-1:2002 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 1: Wprowadzenie i model oglny
PN-ISO/IEC 9798-3:2002 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Uwierzytelnianie podmiotw
-Cz 3: Mechanizmy stosujce techniki podpisu cyfrowego
PN-ISO/IEC 14888-3:2002 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Podpisy cyfrowe z zacznikiem
-Cz 3: Mechanizmy oparte na certyfikatach
PN-ISO/IEC 9798-5:2001 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Uwierzytelnianie podmiotw
-Cz 5: Mechanizmy wykorzystujce techniki wiedzy zerowej
PN-ISO/IEC 9979:2001 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Procedury rejestracji algorytmw kryptograficznych
PN-ISO/IEC 10118-4:2001 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Funkcje skrtu
-Funkcje skrtu wykorzystujce arytmetyk modularn
PN-ISO/IEC 14888-1:2000 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Podpisy cyfrowe z zacznikiem
-Opis oglny
PN-ISO/IEC 11770-3:2000 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Zarzdzanie kluczami
-Mechanizmy z zastosowaniem technik asymetrycznych
PN-ISO/IEC 10118-3:1999 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Funkcje skrtu
-Dedykowane funkcje skrtu
PN-ISO/IEC 13888-1:1999 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Niezaprzeczalno
-Model oglny
PN-ISO/IEC 13888-2:1999 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Niezaprzeczalno
-Mechanizmy wykorzystujce techniki symetryczne
PN-ISO/IEC 13888-3:1999 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Niezaprzeczalno
-Mechanizmy wykorzystujce techniki asymetryczne
PN-I-13335-1:1999 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Wytyczne do zarzdzania bezpieczestwem systemw informatycznych
-Pojcia i modele bezpieczestwa systemw informatycznych
PN-ISO/IEC 11770-2:1998 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Zarzdzanie kluczami
-Mechanizmy z zastosowaniem technik symetrycznych

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu