zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Informatyka - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210000232

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000084

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002291

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-21 14:25:02
2020-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002199

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002101

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący na dzień 2020-11-30 21:55:05
2020-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001980

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-10 14:25:03
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001807

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001808

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001809

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2020-08-28 14:25:02
2020-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001446

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2020-08-26 14:25:01
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-25 14:25:03
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001236

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001194

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:03
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001130

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:04
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001058

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:05
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000679

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-04-17 14:25:02
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000472

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000399

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników

obowiązujący na dzień 2020-03-12 14:25:03
2020-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002479

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:07
2020-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:10
2019-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002336

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-12-02 13:00:09
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002135

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:02
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002125

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:04
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001777

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:21
2019-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000232

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000084

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002291

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-21 14:25:02
2020-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002199

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002101

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący na dzień 2020-11-30 21:55:05
2020-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001980

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-10 14:25:03
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001807

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001808

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001809

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2020-08-28 14:25:02
2020-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001446

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2020-08-26 14:25:01
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-25 14:25:03
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001236

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001194

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:03
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001130

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:04
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001058

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:05
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000679

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-04-17 14:25:02
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000472

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000399

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników

obowiązujący na dzień 2020-03-12 14:25:03
2020-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002479

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:07
2020-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:10
2019-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002336

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-12-02 13:00:09
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002135

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:02
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002125

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:04
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001777

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:21
2019-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
31996L0009

1996-11-03
32000L0031

2000-06-08
31998L0027

1998-05-19
32014R0910

2014-07-23
31999L0093

1999-12-13
32012R0531

2012-06-13
32010R1062

2010-09-28
32010L0030

2010-05-19
32009R1211

2009-11-25
32009R0642

2009-07-22
32009R0278

2009-04-06
32009R0107

2009-02-04
32008R1275

2008-12-17
32005L0032

2005-07-06
32002L0077

2002-09-16
32002L0058

2002-07-12
32002L0022

2002-03-07
32002L0021

2002-03-07
32002L0020

2002-03-07
32002L0019

2002-03-07
31999L0005

1999-03-09
32016L1148

2016-07-06
32018R0151

2018-01-30
32012R1025

2012-10-25
32017D0179

2017-02-01
PN-EN IEC 62351-8:2021-02 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 8 Kontrola dostpu oparta na rolach dla zarzdzania systemem elektroenergetycznym
PN-EN ISO/IEC 29100:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-EN 419241-1:2018-09 - wersja polskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 1: Oglne wymagania bezpieczestwa systemu
PN-EN ISO/IEC 27011:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kodeks postpowania w zakresie kontroli bezpieczestwa informacji oparty na ISO/IEC 27002 dla organizacji telekomunikacyjnych
PN-EN ISO/IEC 27018:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach (PII) w chmurach publicznych dziaajcych jako przetwarzajcy PII
PN-EN ISO/IEC 29147:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ujawnienie podatnoci
PN-EN ISO/IEC 30111:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Procesy obsugi luk w zabezpieczeniach
PN-EN ISO/IEC 29134:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dotyczce oceny skutkw dla prywatnoci
PN-EN ISO/IEC 15408-1:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 1: Wprowadzenie i model oglny
PN-EN ISO/IEC 15408-2:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 2: Komponenty funkcjonalne zabezpiecze
PN-EN ISO/IEC 15408-3:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpiecze
PN-EN ISO/IEC 18045:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Metodyka oceny zabezpiecze informatycznych
PN-EN ISO/IEC 19790:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania bezpieczestwa dla moduw kryptograficznych
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 419231:2019-12 - wersja angielskaProfil zabezpiecze dla wiarygodnych systemw wspierajcych znakowanie czasem
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 4-2: Wymagania techniczne bezpieczestwa dla komponentw IACS
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 4-2: Wymagania techniczne bezpieczestwa dla komponentw IACS
PN-ISO/IEC 7064:2019-06 - wersja polskaTechnika Informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy znakw kontrolnych
PN-ISO/IEC 7064:2019-06 - wersja polskaTechnika Informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy znakw kontrolnych
PN-EN IEC 62351-4:2019-06 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 4: Profile zawierajce MMS i pochodne
PN-EN IEC 62351-4:2019-06 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 4: Profile zawierajce MMS i pochodne
PN-EN 419241-2:2019-05 - wersja angielskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 2: Profil zabezpiecze dla QSCD dla serwerw obsugujcych podpisy
PN-EN 419241-2:2019-05 - wersja angielskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 2: Profil zabezpiecze dla QSCD dla serwerw obsugujcych podpisy
PN-ISO/IEC 29151:2019-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach
PN-ISO/IEC 29151:2019-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach
PN-ISO/IEC 29134:2018-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dotyczce oceny skutkw dla prywatnoci
PN-EN 419241-1:2018-09 - wersja angielskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 1: Oglne wymagania bezpieczestwa systemu
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN IEC 62443-4-1:2018-06 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 4-1: Wymagania cyklu rozwoju dotyczce tworzenia bezpiecznego produktu
PN-ISO/IEC 10118-4:2001/A1:2018-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Funkcje skrtu
-Cz 4: Funkcje skrtu wykorzystujce arytmetyk modularn
PN-ISO/IEC 9798-3:2002/A1:2018-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Uwierzytelnianie podmiotw
-Cz 3: Mechanizmy stosujce techniki podpisu cyfrowego
PN-EN 62351-7:2018-03 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 7: Modele obiektw danych zarzdzania sieci i systemem (NSM)
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 62351-9:2017-12 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 9: Zarzdzanie kluczami bezpieczestwa dla urzdze systemu elektroenergetycznego
PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dotyczce identyfikowania, gromadzenia, przejmowania i przechowywania cyfrowego materiau dowodowego
PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji
-Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-ISO/IEC 27018:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujcych osob (PII) w chmurach publicznych dziaajcych jako przetwarzajcy PII
PN-ISO/IEC 29100:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-ISO/IEC 29101:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy architektury prywatnoci
PN-ISO/IEC 29115:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy uzasadnionej pewnoci poziomw uwierzytelnienia
PN-EN 60950-22:2017-07 - wersja angielskaUrzdzenia techniki informatycznej
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 22: Urzdzenia instalowane na zewntrz
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN 62351-11:2017-05 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 11:Zabezpieczenie plikw XML
PN-ISO/IEC 27006:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do identyfikacji, gromadzenia, pozyskiwania i zachowania cyfrowych ladw dowodowych
PN-EN ISO/IEC 27038:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Specyfikacja metod cyfrowych trwaego usuwania
PN-EN ISO/IEC 27040:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Bezpieczestwo pamici masowych
PN-EN ISO/IEC 27041:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do zapewnienia stosownoci i adekwatnoci metody dochodzeniowej w zwizku z incydentem
PN-EN ISO/IEC 27042:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do analizy i interpretacji cyfrowego ladu dowodowego
PN-EN ISO/IEC 27043:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Pryncypia i procesy w dochodzeniach zwizanych z incydentami
PN-ISO/IEC 15408-1:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 1: Wprowadzenie i model oglny
PN-ISO/IEC 15408-2:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 2: Komponenty funkcjonalne zabezpiecze
PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpiecze
PN-ISO/IEC 18045:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Metodyka oceny zabezpiecze informatycznych
PN-EN 419211-6:2014-12 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 6: Rozszerzenie dla urzdzenia z importem kluczy i zaufanym kanaem z aplikacj do skadania podpisu
PN-EN 419211-1:2014-12 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 1: Przegld
PN-EN 419211-5:2014-02 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 5: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i zaufanym kanaem z aplikacj do skadania podpisu
PN-EN 419211-4:2014-02 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 4: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i zaufanym kanaem z aplikacj generujc certyfikaty
PN-EN 419211-3:2014-02 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 3: Urzdzenie z importem kluczy
PN-EN 419211-6:2014-12 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 6: Rozszerzenie dla urzdzenia z importem kluczy i bezpiecznym kanaem z aplikacj podpisujc
PN-EN 419211-1:2014-12 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 1: Przegld
PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 419211-2:2013-11 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 2: Urzdzenie z generowaniem kluczy
PN-ISO/IEC 27000:2014-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 419211-5:2014-02 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 5: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i bezpiecznym kanaem z aplikacj podpisujc
PN-EN 419211-3:2014-02 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 3: Urzdzenie z importem kluczy
PN-EN 419211-4:2014-02 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 4: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i bezpiecznym kanaem z aplikacj generujc certyfikaty
PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie ryzykiem w bezpieczestwie informacji
PN-ISO/IEC 27013:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do zintegrowanego wdroenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1
PN-ISO/IEC 27006:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN 419211-2:2013-11 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 2: Urzdzenie z generowaniem kluczy
PN-ISO/IEC 27000:2012 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-ISO/IEC 24762:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dla usug odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie
PN-ISO/IEC 18031:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Generowanie bitw losowych
PN-ISO/IEC 15946-1:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Techniki kryptograficzne oparte na krzywych eliptycznych
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-ISO/IEC 18014-1:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Usugi znacznika czasu
-Cz 1: Struktura
PN-ISO/IEC 14888-1:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Schematy podpisu cyfrowego z zacznikiem
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-ISO/IEC 27005:2010 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie ryzykiem w bezpieczestwie informacji
PN-ISO/IEC 27006:2009 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-ISO/IEC 9796-3:2009 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Schematy podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomoci
-Cz 3: Mechanizmy oparte na logarytmie dyskretnym
PN-ISO/IEC 17799:2007 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-ISO/IEC 27001:2007 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-ISO/IEC 18014-3:2006 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Usugi znacznika czasu
-Cz 3: Mechanizmy tworzenia tokenw wizanych
PN-ISO/IEC 15946-1:2005 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Techniki kryptografii oparte na krzywych eliptycznych
-Cz 1: Postanowienia oglne
PN-ISO/IEC 18014-2:2005 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Usugi znacznika czasu
-Cz 2: Mechanizmy tworzenia tokenw niezalenych
PN-ISO/IEC 18014-1:2005 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Usugi znacznika czasu
-Cz 1: Struktura
PN-ISO/IEC 9796-2:2005 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Schematy podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomoci
-Cz 2: Mechanizmy oparte na faktoryzacji liczb cakowitych
PN-ISO/IEC 15292:2004 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Procedury rejestracji profili zabezpiecze
PN-ISO/IEC 15945:2004 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Specyfikacja usug TTP wspomagajcych stosowanie podpisw cyfrowych
PN-ISO/IEC 17799:2003 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Praktyczne zasady zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-ISO/IEC 15408-3:2002 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpiecze
PN-ISO/IEC 15408-1:2002 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 1: Wprowadzenie i model oglny

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu