zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


±¶¦¹œŒ
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Informatyka - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20230000407

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

obowiązujący na dzień 2023-03-06 14:25:03
2023-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000323

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

obowiązujący na dzień 2023-02-22 14:25:04
2023-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002796

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-29 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002513

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-07 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002098

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie trybu oceny i sposobu dopuszczania rozwiązań informatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:24
2022-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001793

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001541

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

obowiązujący na dzień 2022-07-25 14:25:08
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001337

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-28 14:25:10
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000864

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej

akt jednorazowy na dzień 2022-04-25 14:25:20
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000728

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:08
2022-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000567

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-11 14:25:01
2022-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000570

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

obowiązujący na dzień 2022-03-11 14:25:01
2022-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002014

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:01
2021-11-05
2021-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001884

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-19 14:25:04
2021-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001864

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-15 14:25:02
2021-10-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001076

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2021-06-17 14:25:01
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000837

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000232

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000084

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002291

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-21 14:25:02
2020-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002199

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002101

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący na dzień 2020-11-30 21:55:05
2020-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001980

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-10 14:25:03
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001807

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001808

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001809

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2020-08-28 14:25:02
2020-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001446

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2020-08-26 14:25:01
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-25 14:25:03
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001236

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001194

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:03
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001130

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:04
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001058

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:05
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000679

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-04-17 14:25:02
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000472

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000399

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników

obowiązujący na dzień 2020-03-12 14:25:03
2020-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002479

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:07
2020-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:10
2019-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002336

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-12-02 13:00:09
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002135

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:02
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002125

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:04
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001777

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:21
2019-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001710

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:11
2019-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001618

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:10
2019-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:02
2019-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001354

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:06
2019-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:19
2019-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000809

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000699

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:15:10
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000697

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:15:10
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000403

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:06
2019-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000164

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:40:17
2019-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002324

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:19
2019-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002315

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:21
2018-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002316

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:21
2018-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:03
2018-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002180

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za poważny

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:09
2018-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002078

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:15:10
2018-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002080

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:15:09
2018-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002009

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:04
2018-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001999

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:06
2018-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002002

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:05
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001952

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:15
2018-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001830

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:02
2018-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001831

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:02
2018-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001806

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:07
2018-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001780

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:12
2018-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001760

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:16
2018-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001750

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:30:18
2018-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001327

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:55:09
2018-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 03:00:21
2018-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002407

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:10
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002415

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:08
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002334

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:15:04
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002307

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:15:09
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000920

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:30:02
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000522

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:50:06
2017-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000049

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:15:06
2017-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000013

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:15:14
2017-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002017

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:30:17
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001798

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:45:03
2016-11-18
2016-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001766

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:45:09
2016-11-11
2016-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160001744

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 06:50:01
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001647

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu jednostek uprawnionych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:55:02
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001625

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 06:55:07
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001626

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 06:55:06
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001627

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:55:06
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001632

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:55:05
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001634

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 06:55:05
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000767

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 07:40:07
2016-06-03
2016-06-03
---- -- --
2019-12-01
WDU20150002356

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:20:12
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002333

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:20:17
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002174

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 08:30:10
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001042

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 09:30:04
2015-08-11
2015-08-11
---- -- --
2019-12-01
WDU20200001256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-25 14:25:03
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:19
2019-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000809

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000697

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:15:10
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002316

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:21
2018-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001831

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:02
2018-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001625

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 06:55:07
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20180000990

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-07 03:10:20
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
2018-05-25
WDU20160001633

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:55:05
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
2018-09-11
WDU20150002140

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 08:30:18
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150002020

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-07 08:40:02
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
2018-05-25
WDU20150001472

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:05:17
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2019-08-21
WDU20150000745

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:45:10
2015-05-30
2015-05-30
---- -- --
2019-02-06
WDU20230000407

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

obowiązujący na dzień 2023-03-06 14:25:03
2023-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20230000323

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

obowiązujący na dzień 2023-02-22 14:25:04
2023-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002796

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-29 14:25:10
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002513

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-12-07 14:25:07
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220002098

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie trybu oceny i sposobu dopuszczania rozwiązań informatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne

obowiązujący na dzień 2022-10-17 14:25:24
2022-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001793

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2022-08-29 14:25:07
2022-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001541

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

obowiązujący na dzień 2022-07-25 14:25:08
2022-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220001337

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-06-28 14:25:10
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000864

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej

akt jednorazowy na dzień 2022-04-25 14:25:20
2022-04-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000728

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

obowiązujący na dzień 2022-04-05 14:25:08
2022-04-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000567

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2022-03-11 14:25:01
2022-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20220000570

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

obowiązujący na dzień 2022-03-11 14:25:01
2022-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210002014

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

obowiązujący na dzień 2021-11-08 14:25:01
2021-11-05
2021-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20210001884

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-19 14:25:04
2021-11-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001864

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-10-15 14:25:02
2021-10-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001076

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2021-06-17 14:25:01
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000837

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-06 14:25:01
2021-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000232

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-02-04 14:25:01
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000084

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-15 14:25:01
2021-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002291

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-21 14:25:02
2020-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002199

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2020-12-10 14:25:01
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002101

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obowiązujący na dzień 2020-11-30 21:55:05
2020-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001980

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-10 14:25:03
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001807

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001808

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001809

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-16 14:25:01
2020-11-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2020-08-28 14:25:02
2020-08-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001446

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2020-08-26 14:25:01
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący na dzień 2020-07-25 14:25:03
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001236

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

obowiązujący na dzień 2020-07-16 14:25:04
2020-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001194

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2020-07-09 14:25:03
2020-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001130

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:04
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001058

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-06-23 13:45:05
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000679

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-04-17 14:25:02
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000472

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

obowiązujący na dzień 2020-03-19 14:25:04
2020-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000399

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników

obowiązujący na dzień 2020-03-12 14:25:03
2020-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002479

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

obowiązujący na dzień 2019-12-24 11:10:07
2020-01-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych

obowiązujący na dzień 2019-12-23 13:00:10
2019-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002336

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-12-02 13:00:09
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002135

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:02
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002125

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:00:04
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001777

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:21
2019-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001710

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości kwot odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:11
2019-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001618

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:25:10
2019-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001467

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:02
2019-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001354

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:06
2019-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:19
2019-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000809

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:20
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000699

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:15:10
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000697

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:15:10
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000403

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:06
2019-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000164

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:40:17
2019-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002324

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:19
2019-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002315

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:21
2018-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002316

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wzoru zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:21
2018-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:03
2018-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002180

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za poważny

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:10:09
2018-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002078

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:15:10
2018-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002080

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:15:09
2018-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002009

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:04
2018-10-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001999

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:06
2018-10-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002002

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:05
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001952

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:20:15
2018-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001830

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:02
2018-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001831

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:02
2018-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001806

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:07
2018-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001780

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:12
2018-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001760

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:16
2018-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001750

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:30:18
2018-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001327

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:55:09
2018-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 03:00:21
2018-07-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000990

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-07 03:10:20
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
2018-05-25
WDU20170002407

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:10
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002415

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:08
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002334

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:15:04
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002307

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:15:09
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000920

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 05:30:02
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000522

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:50:06
2017-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000049

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:15:06
2017-01-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000013

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:15:14
2017-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002017

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:30:17
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001798

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:45:03
2016-11-18
2016-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001766

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:45:09
2016-11-11
2016-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160001744

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 06:50:01
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001647

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu jednostek uprawnionych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:55:02
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001625

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 06:55:07
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001626

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 06:55:06
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001627

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:55:06
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001632

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:55:05
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001633

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:55:05
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
2018-09-11
WDU20160001634

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 06:55:05
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000767

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 07:40:07
2016-06-03
2016-06-03
---- -- --
2019-12-01
WDU20150002356

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:20:12
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002333

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:20:17
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002174

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 08:30:10
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002140

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 08:30:18
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150002020

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzień 2019-11-07 08:40:02
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
2018-05-25
WDU20150001472

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:05:17
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2019-08-21
WDU20150001042

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 09:30:04
2015-08-11
2015-08-11
---- -- --
2019-12-01
WDU20150000745

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 09:45:10
2015-05-30
2015-05-30
---- -- --
2019-02-06
31996L0009

1996-11-03
32000L0031

2000-06-08
31998L0027

1998-05-19
32014R0910

2014-07-23
31999L0093

1999-12-13
32012R0531

2012-06-13
32010R1062

2010-09-28
32010L0030

2010-05-19
32009R1211

2009-11-25
32009R0642

2009-07-22
32009R0278

2009-04-06
32009R0107

2009-02-04
32008R1275

2008-12-17
32005L0032

2005-07-06
32002L0077

2002-09-16
32002L0058

2002-07-12
32002L0022

2002-03-07
32002L0021

2002-03-07
32002L0020

2002-03-07
32002L0019

2002-03-07
31999L0005

1999-03-09
32016L1148

2016-07-06
32018R0151

2018-01-30
32012R1025

2012-10-25
32017D0179

2017-02-01
31995L0046

1995-10-24
32016R0679

2016-04-27
32016L0680

2016-04-27
32002L0021

2002-03-07
32016R0794

2016-05-11
PN-EN 17640:2023-03 - wersja angielskaOgraniczona w czasie metodyka oceny cyberbezpieczestwa produktw teleinformatycznych
PN-EN ISO 22739:2023-03 - wersja angielskaBlockchain i technologie rozproszonych rejestrw
-Terminologia
PN-EN ISO/IEC 24760-2:2023-02 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy zarzdzania tosamoci
-Cz 2: Architektura odniesienia i wymagania
PN-EN ISO/IEC 24760-3 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy zarzdzania tosamoci
-Cz 3: Praktyka
PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01 - wersja angielskaBezpieczestwo informacji, cyberbezpieczestwo i ochrona prywatnoci
-Zabezpieczanie informacji
PN-EN ISO/IEC 24760-1:2022-12 - wersja angielskaBezpieczestwo informatyczne i prywatno
-Ramy zarzdzania tosamoci
-Cz 1: Terminologia i pojcia
PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09 - wersja polskaTechniki bezpieczestwa
-Rozszerzenie do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarzdzania informacjami o ochronie prywatnoci
-Wymagania i wytyczne
PN-EN 17529:2022-10 - wersja angielskaOchrona danych i prywatnoci w fazie projektowania oraz domylna ochrona danych
PN-EN ISO/IEC 29151:2022-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja niemieckaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO 27007:2022-06 - wersja angielskaBezpieczestwo informacji, cyberbezpieczestwo i ochrona prywatnoci
-Wytyczne dotyczce audytu systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO/IEC 29101:2022-04 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy architektury prywatnoci
PN-EN ISO/IEC 29147:2020-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ujawnianie podatnoci
PN-EN IEC 63154:2021-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Cyberbezpieczestwo
-Wymagania oglne, metody i wyniki badania
PN-EN 419241-2:2019-05 - wersja polskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 2: Profil zabezpiecze dla QSCD dla serwerw obsugujcych podpisy
PN-EN ISO/IEC 30111:2020-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Procesy obsugi podatnoci
PN-ISO/IEC 27006:2016-12/A1:2021-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09 - wersja angielskaTechniki bezpieczestwa
-Rozszerzenie do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarzdzania informacjami o ochronie prywatnoci
-Wymagania i wytyczne
PN-EN IEC 62351-6:2021-07 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 6: Zabezpieczenie dla IEC 61850
PN-EN ISO/IEC 27017:2021-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN IEC 62859:2021-06 - wersja angielskaElektrownie jdrowe
-Systemy opomiarowania i sterowania
-Wymagania dla koordynacji bezpieczestwa i cyberbezpieczestwa
PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN IEC 62351-4:2019-06/A1:2021-04 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 4: Profile zawierajce MMS i pochodne
PN-EN IEC 62443-3-2:2021-03 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 3-2: Ocena ryzyka w bezpieczestwie i projektowaniu systemu
PN-EN IEC 62351-8:2021-02 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 8 Kontrola dostpu oparta na rolach dla zarzdzania systemem elektroenergetycznym
PN-EN ISO/IEC 29100:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-EN 419241-1:2018-09 - wersja polskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 1: Oglne wymagania bezpieczestwa systemu
PN-EN ISO/IEC 27011:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kodeks postpowania w zakresie kontroli bezpieczestwa informacji oparty na ISO/IEC 27002 dla organizacji telekomunikacyjnych
PN-EN ISO/IEC 27018:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach (PII) w chmurach publicznych dziaajcych jako przetwarzajcy PII
PN-EN ISO/IEC 29147:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ujawnianie podatnoci
PN-EN ISO/IEC 30111:2020-11 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Procesy obsugi podatnoci
PN-EN ISO/IEC 29134:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dotyczce oceny skutkw dla prywatnoci
PN-EN ISO/IEC 15408-1:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 1: Wprowadzenie i model oglny
PN-EN ISO/IEC 15408-2:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 2: Komponenty funkcjonalne zabezpiecze
PN-EN ISO/IEC 15408-3:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpiecze
PN-EN ISO/IEC 18045:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Metodyka oceny zabezpiecze informatycznych
PN-EN ISO/IEC 19790:2020-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania bezpieczestwa dla moduw kryptograficznych
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 419231:2019-12 - wersja angielskaProfil zabezpiecze dla wiarygodnych systemw wspierajcych znakowanie czasem
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 4-2: Wymagania techniczne bezpieczestwa dla komponentw IACS
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 4-2: Wymagania techniczne bezpieczestwa dla komponentw IACS
PN-ISO/IEC 7064:2019-06 - wersja polskaTechnika Informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy znakw kontrolnych
PN-ISO/IEC 7064:2019-06 - wersja polskaTechnika Informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy znakw kontrolnych
PN-EN IEC 62351-4:2019-06 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 4: Profile zawierajce MMS i pochodne
PN-EN IEC 62351-4:2019-06 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 4: Profile zawierajce MMS i pochodne
PN-EN 419241-2:2019-05 - wersja angielskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 2: Profil zabezpiecze dla QSCD dla serwerw obsugujcych podpisy
PN-EN 419241-2:2019-05 - wersja angielskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 2: Profil zabezpiecze dla QSCD dla serwerw obsugujcych podpisy
PN-ISO/IEC 29151:2019-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach
PN-ISO/IEC 29151:2019-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach
PN-ISO/IEC 29134:2018-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dotyczce oceny skutkw dla prywatnoci
PN-EN 419241-1:2018-09 - wersja angielskaWiarygodne systemy serwerw obsugujcych podpisy
-Cz 1: Oglne wymagania bezpieczestwa systemu
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN IEC 62443-4-1:2018-06 - wersja angielskaBezpieczestwo w systemach sterowania i automatyki przemysowej
-Cz 4-1: Wymagania cyklu rozwoju dotyczce tworzenia bezpiecznego produktu
PN-ISO/IEC 10118-4:2001/A1:2018-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Funkcje skrtu
-Cz 4: Funkcje skrtu wykorzystujce arytmetyk modularn
PN-ISO/IEC 9798-3:2002/A1:2018-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki zabezpiecze
-Uwierzytelnianie podmiotw
-Cz 3: Mechanizmy stosujce techniki podpisu cyfrowego
PN-EN 62351-7:2018-03 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 7: Modele obiektw danych zarzdzania sieci i systemem (NSM)
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 62351-9:2017-12 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 9: Zarzdzanie kluczami bezpieczestwa dla urzdze systemu elektroenergetycznego
PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne dotyczce identyfikowania, gromadzenia, przejmowania i przechowywania cyfrowego materiau dowodowego
PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji
-Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-ISO/IEC 27018:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujcych osob (PII) w chmurach publicznych dziaajcych jako przetwarzajcy PII
PN-ISO/IEC 29100:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy prywatnoci
PN-ISO/IEC 29101:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy architektury prywatnoci
PN-ISO/IEC 29115:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Ramy uzasadnionej pewnoci poziomw uwierzytelnienia
PN-EN 60950-22:2017-07 - wersja angielskaUrzdzenia techniki informatycznej
-Bezpieczestwo uytkowania
-Cz 22: Urzdzenia instalowane na zewntrz
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN 62351-11:2017-05 - wersja angielskaZarzdzanie systemem elektroenergetycznym i zwizana z tym wymiana informacji
-Ochrona danych komunikacji
-Cz 11:Zabezpieczenie plikw XML
PN-ISO/IEC 27006:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO/IEC 27037:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do identyfikacji, gromadzenia, pozyskiwania i zachowania cyfrowych ladw dowodowych
PN-EN ISO/IEC 27038:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Specyfikacja metod cyfrowych trwaego usuwania
PN-EN ISO/IEC 27040:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Bezpieczestwo pamici masowych
PN-EN ISO/IEC 27041:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do zapewnienia stosownoci i adekwatnoci metody dochodzeniowej w zwizku z incydentem
PN-EN ISO/IEC 27042:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wytyczne do analizy i interpretacji cyfrowego ladu dowodowego
PN-EN ISO/IEC 27043:2016-12 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Pryncypia i procesy w dochodzeniach zwizanych z incydentami
PN-ISO/IEC 15408-1:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 1: Wprowadzenie i model oglny
PN-ISO/IEC 15408-2:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 2: Komponenty funkcjonalne zabezpiecze
PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Kryteria oceny zabezpiecze informatycznych
-Cz 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpiecze
PN-ISO/IEC 18045:2016-10 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Metodyka oceny zabezpiecze informatycznych
PN-EN 419211-6:2014-12 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 6: Rozszerzenie dla urzdzenia z importem kluczy i zaufanym kanaem z aplikacj do skadania podpisu
PN-EN 419211-1:2014-12 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 1: Przegld
PN-EN 419211-5:2014-02 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 5: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i zaufanym kanaem z aplikacj do skadania podpisu
PN-EN 419211-4:2014-02 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 4: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i zaufanym kanaem z aplikacj generujc certyfikaty
PN-EN 419211-3:2014-02 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 3: Urzdzenie z importem kluczy
PN-EN 419211-6:2014-12 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 6: Rozszerzenie dla urzdzenia z importem kluczy i bezpiecznym kanaem z aplikacj podpisujc
PN-EN 419211-1:2014-12 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 1: Przegld
PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 419211-2:2013-11 - wersja polskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 2: Urzdzenie z generowaniem kluczy
PN-ISO/IEC 27000:2014-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 419211-5:2014-02 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 5: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i bezpiecznym kanaem z aplikacj podpisujc
PN-EN 419211-3:2014-02 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 3: Urzdzenie z importem kluczy
PN-EN 419211-4:2014-02 - wersja angielskaProfile zabezpiecze dla bezpiecznego urzdzenia do skadania podpisu
-Cz 4: Rozszerzenie dla urzdzenia z generowaniem kluczy i bezpiecznym kanaem z aplikacj generujc certyfikaty
PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie ryzykiem w bezpieczestwie informacji

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu