zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący 12
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych TJ 5
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy obowiązujący 8
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych TJ 0
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej TJ 1
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych TJ 3
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii TJ 35
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią TJ 0
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych TJ 3
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym TJ 30
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych TJ 28
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw TJ 51
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. TJ 133
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Paliwa i energia - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210001823

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

obowiązujący na dzień 2021-10-07 14:25:04
2021-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001707

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001593

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001480

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023

akt jednorazowy na dzień 2021-08-16 14:25:03
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001467

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000892

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-17 14:25:03
2021-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000793

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:03
2021-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000788

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000722

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000421

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-09 14:25:01
2021-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000158

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-26 14:25:02
2021-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:15
2021-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002370

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-12-30 01:49:14
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002067

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002053

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002026

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-17 14:04:05
2020-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002009

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001914

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-02 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001882

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-27 14:25:01
2020-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001693

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001560

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem

obowiązujący na dzień 2020-09-14 14:25:01
2020-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001481

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-08-31
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --
WDU20200001485

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001431

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2020-08-25 14:25:02
2020-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001373

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

obowiązujący na dzień 2020-08-14 14:25:03
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001355

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022

obowiązujący na dzień 2020-08-10 14:25:01
2020-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001278

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:02
2020-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001141

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001142

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000832

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2020-05-12 14:25:01
2020-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000798

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

obowiązujący na dzień 2020-05-05 14:25:01
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000718

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:05
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000727

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:03
2020-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000348

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

obowiązujący na dzień 2020-03-05 14:25:05
2020-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-01-23 13:05:12
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002526

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:13
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002538

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:05
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002495

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2019-12-27 11:10:05
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002332

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2019-11-29 13:00:12
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002237

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020

obowiązujący na dzień 2019-11-19 13:00:11
2019-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002189

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia

obowiązujący na dzień 2019-11-14 13:55:24
2019-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001904

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:11
2019-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001851

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:05
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001858

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie zakresu danych do wyliczenia premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich wyliczania, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:21
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001757

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:25
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001764

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:24
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001669

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:19
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001670

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:19
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001671

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:19
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001551

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:05
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001512

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:13
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001457

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:04
2019-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001316

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:14
2019-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001283

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:20
2019-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001286

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:20
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001258

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:45:06
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001113

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:17
2019-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001001

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r.

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 00:55:20
2019-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000982

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:04
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000971

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:06
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000973

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:06
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000974

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:06
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
2021-07-01
WDU20190000956

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:09
2019-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000503

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:25:08
2019-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002514

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:50:19
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:05:09
2018-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002279

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:05:08
2018-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001890

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:09
2018-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001891

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:09
2018-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001892

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:09
2018-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001893

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:08
2018-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001814

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:05
2018-09-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001730

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:35:05
2018-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001632

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:40:06
2018-08-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001596

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:40:14
2018-08-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001455

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:45:22
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001320

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:11
2018-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000640

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:30:15
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002459

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:05:20
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001988

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:30:18
2017-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001912

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:35:13
2017-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001819

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 04:40:17
2017-09-29
0000-00-00
2017-12-31
---- -- --
WDU20170001820

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 04:40:17
2017-09-29
0000-00-00
2017-12-31
---- -- --
WDU20170001559

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:55:07
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001493

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:07
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001494

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:55:22
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001424

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:22
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001425

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:21
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001374

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:05:07
2017-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001294

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:03
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001084

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:20:08
2017-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001038

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:20:17
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001593

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001693

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001512

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:13
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001286

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:20
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001113

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:17
2019-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000982

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:04
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000971

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:06
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000973

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:06
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000974

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:06
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
2021-07-01
WDU20180002514

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:50:19
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001892

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:09
2018-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001320

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:11
2018-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002459

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:05:20
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000600

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 03:30:24
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01
WDU20170002500

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 04:05:11
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
2019-03-16
WDU20170002057

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 04:30:02
2017-11-22
0000-00-00
---- -- --
2019-05-01
WDU20170001043

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:20:16
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
2019-05-01
WDU20170001034

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:20:18
2017-06-13
2017-06-13
---- -- --
2019-05-01
WDU20210001823

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

obowiązujący na dzień 2021-10-07 14:25:04
2021-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001738

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-24 14:25:04
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001707

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-09-17 14:25:03
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001593

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2021-08-31 14:25:03
2021-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001480

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023

akt jednorazowy na dzień 2021-08-16 14:25:03
2021-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001467

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-08-13 12:41:33
2021-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210001293

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-07-16 14:25:03
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000892

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-05-17 14:25:03
2021-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000793

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-04-30 14:25:03
2021-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000788

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2021-04-29 14:25:01
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000722

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2021-04-20 14:25:01
2021-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-29 14:25:01
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000421

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-03-09 14:25:01
2021-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000158

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-26 14:25:02
2021-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:15
2021-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002370

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-12-30 01:49:14
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002067

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002053

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002026

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-17 14:04:05
2020-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002009

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001914

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-02 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001882

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-27 14:25:01
2020-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001693

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001560

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem

obowiązujący na dzień 2020-09-14 14:25:01
2020-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001481

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-08-31
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --
WDU20200001485

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001431

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2020-08-25 14:25:02
2020-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001373

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

obowiązujący na dzień 2020-08-14 14:25:03
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001355

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022

obowiązujący na dzień 2020-08-10 14:25:01
2020-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001278

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:02
2020-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001141

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001142

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000832

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2020-05-12 14:25:01
2020-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000798

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

obowiązujący na dzień 2020-05-05 14:25:01
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000718

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:05
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000727

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:03
2020-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000348

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

obowiązujący na dzień 2020-03-05 14:25:05
2020-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-01-23 13:05:12
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002526

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:13
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002538

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:05
2019-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002495

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020

akt jednorazowy na dzień 2019-12-27 11:10:05
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002332

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2019-11-29 13:00:12
2019-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002237

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020

obowiązujący na dzień 2019-11-19 13:00:11
2019-12-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002189

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia

obowiązujący na dzień 2019-11-14 13:55:24
2019-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001904

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:11
2019-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001851

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:05
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001858

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie zakresu danych do wyliczenia premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich wyliczania, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:21
2019-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001757

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:25
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001764

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:15:24
2019-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001669

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:19
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001670

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:19
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001671

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:19
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001551

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:05
2019-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001512

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:30:13
2019-08-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001457

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:35:04
2019-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001316

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:14
2019-07-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001283

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:20
2019-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001286

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:40:20
2019-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001258

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:45:06
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001113

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:17
2019-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001001

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r.

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 00:55:20
2019-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000982

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:04
2019-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000971

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:06
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000973

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:06
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000974

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:06
2019-05-24
0000-00-00
---- -- --
2021-07-01
WDU20190000956

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:09
2019-05-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000503

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:25:08
2019-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002514

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:50:19
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:05:09
2018-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002279

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:05:08
2018-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001890

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:09
2018-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001891

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:09
2018-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001892

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:09
2018-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001893

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:25:08
2018-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001814

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:05
2018-09-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001730

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:35:05
2018-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001632

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:40:06
2018-08-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001596

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:40:14
2018-08-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001455

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:45:22
2018-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001320

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:55:11
2018-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000640

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:30:15
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000600

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 03:30:24
2018-03-31
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01
WDU20170002500

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 04:05:11
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
2019-03-16
WDU20170002459

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:05:20
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002057

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 04:30:02
2017-11-22
0000-00-00
---- -- --
2019-05-01
WDU20170001988

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:30:18
2017-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001912

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:35:13
2017-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001819

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 04:40:17
2017-09-29
0000-00-00
2017-12-31
---- -- --
WDU20170001820

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 04:40:17
2017-09-29
0000-00-00
2017-12-31
---- -- --
WDU20170001559

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:55:07
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001493

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:07
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001494

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:55:22
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001424

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:22
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001425

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:00:21
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001374

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:05:07
2017-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001294

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:03
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001084

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:20:08
2017-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001038

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:20:17
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001043

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:20:16
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
2019-05-01
WDU20170001034

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:20:18
2017-06-13
2017-06-13
---- -- --
2019-05-01
32009R0073

2009-01-19
32009L0028

2009-04-23
32014R0256

2014-02-26
32013L0018

2013-05-13
32012L0027

2012-10-25
32012L0027R(01)

2012-10-25
32010R0617

2010-06-24
32009R1272

2009-12-11
32009R1272R(03)

2009-12-11
32009R1272R(04)

2009-12-11
32009R0714

2009-07-13
32009L0028

2009-04-23
32008R1099

2008-10-22
32007R1234

2007-10-22
32013R1123

2013-11-08
31995R2494

1995-10-23
32003L0087

2003-10-13
32004R0794

2004-04-21
32006D0780

2006-11-13
32008R1008

2008-09-24
32009D0406

2009-04-23
32009D0450

2009-06-08
32009R0748

2009-08-05
32013R0389

2013-05-02
32013D0448

2013-09-05
32013D0447

2013-09-05
32013D0377

2013-04-24
32013D0162

2013-03-26
32005L0033

2005-07-06
32012L0033

2012-11-21
32015L0652

2015-04-20
32003L0017

2003-03-03
31999L0032

1999-04-26
31998L0070

1998-10-13
31993L0012

1993-03-23
32010R0617

2010-06-24
32009L0119

2009-09-14
32008R1099

2008-10-22
32006L0067

2006-07-24
32004L0064

2004-04-26
32003L0055

2003-06-26
31998L0030

1998-06-22
31987R2658

1987-07-23
31973L0238

1973-07-24
32009L0031

2009-04-23
32009R0714

2009-07-13
32009R0715

2009-07-13
32010R0714

2010-08-09
32011R1227

2011-10-25
32014R0256

2014-02-26
31987R2658

1987-07-23
32008L0001

2008-01-15
32006R1013

2006-06-14
32006L0012

2006-04-05
32004R0139

2004-01-20
32004L0035

2004-04-21
32003R1228

2003-06-26
32001L0080

2001-10-23
32001L0077

2001-09-27
32000L0060

2000-10-23
31998L0030

1998-06-22
31996L0092

1996-12-19
31991L0296

1991-05-31
31990L0547

1990-10-29
31985L0337

1985-06-27
32016L2284

2016-12-14
32014R0256

2014-02-26
32015L1513

2015-09-09
32003L0087

2003-10-13
32014L0094

2014-10-22
32013R0347

2013-04-17
32009R0714

2009-07-13
32010L0075

2010-11-24
32010L0075R(03)

2010-11-24
32011R0626

2011-05-04
32010R1062

2010-09-28
32010R1061

2010-09-28
32010R1060

2010-09-28
32010R1059

2010-09-28
32010L0030

2010-05-19
32012L0027R(01)

2012-10-25
32009R1005

2009-09-16
32010D0634

2010-10-22
32010R1031

2010-11-12
32011D0278

2011-04-27
32011D0389

2011-06-30
32011R0550

2011-06-07
32012R0600

2012-06-21
32012R0601

2012-06-21
32012L0033

2012-11-21
32005L0033

2005-07-06
32003L0017

2003-03-03
31999L0032

1999-04-26
31998L0070

1998-10-13
32012L0027R(01)

2012-10-25
32012L0027

2012-10-25
32010L0030

2010-05-19
32009R1222

2009-11-25
32009R1221

2009-11-25
32009L0125

2009-10-21
PN-EN 15293:2018-09 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Paliwo etanolowe (E85) do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 15692:2021-09 - wersja angielskaEtanol jako komponent benzyny silnikowej
-Oznaczanie zawartoci wody
-Metoda miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera
PN-EN ISO 21645:2021-09 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Metody pobierania prbek
PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersj fali
PN-EN ISO 22167:2021-08 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Oznaczanie zawartoci czci lotnych
PN-EN ISO 21656:2021-08 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Oznaczanie zawartoci popiou
PN-EN ISO 21660-3:2021-08 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Oznaczanie zawartoci wilgoci metod suszarkow
-Cz 3: Wilgo w prbce do analizy oglnej
PN-EN ISO 21912:2021-08 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Bezpieczne obchodzenie si i przechowywanie staych paliw wtrnych
PN-EN ISO 17225-4:2021-08 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 4: Klasy zrbkw drzewnych
PN-EN ISO 17225-3:2021-08 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Specyfikacje paliw i klasy
-Cz 3: Klasy brykietw drzewnych
PN-EN 16942+A1:2021-08 - wersja angielskaPaliwa
-Identyfikacja zgodnoci pojazdu
-Graficzna forma informacji dla konsumenta
PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Metoda fluorescencji w nadfiolecie
PN-EN ISO 21644:2021-07 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Metody oznaczania zawartoci biomasy
PN-EN ISO 21663:2021-06 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Metody instrumentalne oznaczania zawartoci wgla (C), wodoru (H), azotu (N) i siarki (S)
PN-EN ISO 21637:2021-06 - wersja angielskaStae paliwa wtrne
-Terminologia
PN-EN 16900:2017-04 - wersja polskaBiooleje z procesu szybkiej pirolizy do przemysowych kotw grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 23306:2021-05 - wersja angielskaSpecyfikacja skroplonego gazu ziemnego jako paliwa do zastosowa morskich
PN-EN 17178:2020-01 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie cakowitej zawartoci lotnej siarki w skroplonych gazach wglowodorowych metod spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie
PN-EN 13016-3:2018-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 3: Oznaczanie prnoci par i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE) (Metoda trzykrotnego rozprania)
PN-EN ISO 5165:2021-02 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 18125:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie wartoci opaowej
PN-C-96024:2020-12 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oleje opaowe
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-EN ISO 20049-1:2020-11 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie samonagrzewania biopaliw w postaci peletw
-Cz 1: Kalorymetria izotermiczna
PN-EN ISO 4264:2018-08 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze rednich destylatw metod rwnania czterech zmiennych
PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja polskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PN-EN ISO 18135:2017-06 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Pobieranie prbek
PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10 - wersja angielskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie gstoci i prnoci par metod obliczeniow
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 21945:2020-09 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Uproszczona metoda pobierania prbek do zastosowa na ma skal
PN-EN ISO 20024:2020-09 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Bezpieczny przewz i przechowywanie peletw z biopaliwa staego do zastosowa komercyjnych i przemysowych
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 21404:2020-08 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zachowania podczas topienia popiou (ISO 21404:2020)
PN-EN ISO 13758:1999/A1:2020-08 - wersja angielskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Ocena suchoci propanu
-Metoda zamraania zaworu
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 17155:2018-08 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie wskazanej liczby cetanowej (WLC) paliw ze rednich destylatw
-Podstawowa metoda kalibracji pierwotnymi paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o staej objtoci
PN-G-04611:2020-06 - wersja polskaWgiel kamienny, koks i pkoks z wgla kamiennego oraz karbonizat
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metody uproszczone
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-ISO 1928:2020-05 - wersja angielskaPaliwa stae
-Oznaczanie ciepa spalania metod spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartoci opaowej
PN-EN 16934:2017-10 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych oraz produkty przetwarzania olejw i tuszczw
-Oznaczanie glukozydw steroli w estrach metylowych kwasw tuszczowych (FAME)
-Metoda GC-MS ze wstpnym oczyszczaniem technik SPE
PN-EN 16214-1+A1:2020-04 - wersja angielskaKryteria zrwnowaonego wykorzystania biopaliw i biopynw do produkcji energii
-Zasady, kryteria, wskaniki i weryfikatory
-Cz 1: Terminologia
PN-EN 16214-4+A1:2020-04 - wersja angielskaKryteria zrwnowaonego wykorzystania biopaliw i biopynw do produkcji energii
-Zasady, kryteria, wskaniki i weryfikatory
-Cz 4: Metody obliczeniowe bilansu emisji gazw cieplarnianych za pomoc analizy cyklu ycia
PN-EN ISO 14780:2017-07/A1:2020-03 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersj fali
PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Metoda fluorescencji w nadfiolecie
PN-EN ISO 6246:2017-05/A1:2020-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN 589:2019-04 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 17178:2020-01 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie cakowitej zawartoci lotnej siarki w skroplonych gazach wglowodorowych metod spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie
PN-EN 17306:2020-01 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie skadu frakcyjnego pod cinieniem atmosferycznym
PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja polskaGaz ziemny i biometan uywany w transporcie oraz biometan zataczany do sieci gazu ziemnego
-Cz 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdw
PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja polskaGaz ziemny i biometan uywany w transporcie oraz biometan zataczany do sieci gazu ziemnego
-Cz 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdw
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN 15471:2017-08 - wersja polskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie rozpuszczalnej pozostaoci
-Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna
PN-EN 1601:2017-09 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie tlenowych zwizkw organicznych i cakowitej zawartoci organicznie zwizanego tlenu w benzynie bezoowiowej
-Metoda chromatografii gazowej (O-FID)
PN-EN 1601:2017-09 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie tlenowych zwizkw organicznych i cakowitej zawartoci organicznie zwizanego tlenu w benzynie bezoowiowej
-Metoda chromatografii gazowej (O-FID)
PN-EN 15471:2017-08 - wersja polskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie rozpuszczalnej pozostaoci
-Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna
PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja angielskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja angielskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-ISO 8217:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Paliwa (klasa F)
-Specyfikacje paliw eglugowych
PN-ISO 8217:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Paliwa (klasa F)
-Specyfikacje paliw eglugowych
PN-ISO 8216-1:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Klasyfikacja paliw (klasa F)
-Cz 1: Rodzaje paliw eglugowych
PN-ISO 8216-1:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Klasyfikacja paliw (klasa F)
-Cz 1: Rodzaje paliw eglugowych
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN 589:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 589:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)
PN-EN ISO 5165:2018-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 5165:2018-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 20023:2019-01 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Bezpieczestwo peletw z biopaliw staych
-Bezpieczny przewz i przechowywanie peletw drzewnych do zastosowa mieszkalnych i innych na ma skal
PN-EN ISO 20023:2019-01 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Bezpieczestwo peletw z biopaliw staych
-Bezpieczny przewz i przechowywanie peletw drzewnych do zastosowa mieszkalnych i innych na ma skal
PN-EN 16906:2017-10 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zdolnoci zaponowych olejw napdowych
-Silnikowa metoda BASF
PN-EN 16906:2017-10 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zdolnoci zaponowych olejw napdowych
-Silnikowa metoda BASF
PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja angielskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja angielskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci grup wglowodorw i zwizkw tlenowych w benzynie do silnikw samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci grup wglowodorw i zwizkw tlenowych w benzynie do silnikw samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
PN-EN 16136:2015-03 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oznaczanie zawartoci manganu oraz elaza w benzynie bezoowiowej
-Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzonej (ICP OES)
PN-EN ISO 18123:2016-01 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci czci lotnych
PN-EN 15293:2018-09 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Paliwo etanolowe (E85) do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 4264:2018-08 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze rednich destylatw metod rwnania czterech zmiennych
PN-EN 17155:2018-08 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie pochodnej liczby cetanowej (PLC) paliw ze rednich destylatw
-Podstawowa metoda wzorcowania paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o staej objtoci
PN-EN 15940+A1:2018-07 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 18134-2:2017-03 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Cz 2: Wilgo cakowita
-Metoda uproszczona
PN-EN ISO 18122:2016-01 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci popiou

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu