zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązujący 12
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych TJ 4
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy obowiązujący 7
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej TJ 1
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych TJ 0
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw akt objęty tekstem jednolitym 0
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych TJ 3
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii TJ 33
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią TJ 0
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych TJ 2
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym TJ 26
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw TJ 49
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych TJ 27
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. TJ 132
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Paliwa i energia - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20210000158

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-26 14:25:02
2021-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:15
2021-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002370

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-12-30 01:49:14
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002067

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002053

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002026

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-17 14:04:05
2020-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002009

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001914

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-02 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001882

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-27 14:25:01
2020-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001693

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001560

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem

obowiązujący na dzień 2020-09-14 14:25:01
2020-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001481

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-08-31
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --
WDU20200001485

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001431

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2020-08-25 14:25:02
2020-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001373

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

obowiązujący na dzień 2020-08-14 14:25:03
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001355

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022

obowiązujący na dzień 2020-08-10 14:25:01
2020-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001278

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:02
2020-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001141

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001142

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000832

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2020-05-12 14:25:01
2020-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000798

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

obowiązujący na dzień 2020-05-05 14:25:01
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000718

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:05
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000727

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:03
2020-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000348

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

obowiązujący na dzień 2020-03-05 14:25:05
2020-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-01-23 13:05:12
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20210000158

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

oczekujący na wejście w życie na dzień 2021-01-26 14:25:02
2021-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002363

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-30 01:49:15
2021-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002370

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-12-30 01:49:14
2020-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002067

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-24 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002053

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-20 14:25:01
2020-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002026

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-17 14:04:05
2020-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002009

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

obowiązujący na dzień 2020-11-16 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001914

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-11-02 14:25:03
2020-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001882

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-27 14:25:01
2020-11-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001693

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący na dzień 2020-10-02 14:25:01
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001560

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem

obowiązujący na dzień 2020-09-14 14:25:01
2020-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001481

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

obowiązujący na dzień 2020-08-29 07:09:59
2020-08-31
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --
WDU20200001485

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego

obowiązujący na dzień 2020-08-31 14:25:01
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001431

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

obowiązujący na dzień 2020-08-25 14:25:02
2020-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001373

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

obowiązujący na dzień 2020-08-14 14:25:03
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001355

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022

obowiązujący na dzień 2020-08-10 14:25:01
2020-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001278

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-07-26 14:25:02
2020-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001141

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001142

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

obowiązujący na dzień 2020-07-01 14:25:02
2020-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000832

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

obowiązujący na dzień 2020-05-12 14:25:01
2020-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000798

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

obowiązujący na dzień 2020-05-05 14:25:01
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000718

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:05
2020-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000727

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

obowiązujący na dzień 2020-04-24 14:25:03
2020-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000348

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

obowiązujący na dzień 2020-03-05 14:25:05
2020-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

akt jednorazowy na dzień 2020-01-23 13:05:12
2020-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32009R0073

2009-01-19
32009L0028

2009-04-23
32014R0256

2014-02-26
32013L0018

2013-05-13
32012L0027

2012-10-25
32012L0027R(01)

2012-10-25
32010R0617

2010-06-24
32009R1272

2009-12-11
32009R1272R(03)

2009-12-11
32009R1272R(04)

2009-12-11
32009R0714

2009-07-13
32009L0028

2009-04-23
32008R1099

2008-10-22
32007R1234

2007-10-22
32013R1123

2013-11-08
31995R2494

1995-10-23
32003L0087

2003-10-13
32004R0794

2004-04-21
32006D0780

2006-11-13
32008R1008

2008-09-24
32009D0406

2009-04-23
32009D0450

2009-06-08
32009R0748

2009-08-05
32013R0389

2013-05-02
32013D0448

2013-09-05
PN-EN 17178:2020-01 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie cakowitej zawartoci lotnej siarki w skroplonych gazach wglowodorowych metod spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie
PN-EN 13016-3:2018-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 3: Oznaczanie prnoci par i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE) (Metoda trzykrotnego rozprania)
PN-EN ISO 5165:2021-02 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 18125:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie wartoci opaowej
PN-C-96024:2020-12 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oleje opaowe
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-EN ISO 20049-1:2020-11 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie samonagrzewania biopaliw w postaci peletw
-Cz 1: Kalorymetria izotermiczna
PN-EN ISO 4264:2018-08 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze rednich destylatw metod rwnania czterech zmiennych
PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja polskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PN-EN ISO 18135:2017-06 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Pobieranie prbek
PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10 - wersja angielskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie gstoci i prnoci par metod obliczeniow
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 21945:2020-09 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Uproszczona metoda pobierania prbek do zastosowa na ma skal
PN-EN ISO 20024:2020-09 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Bezpieczny przewz i przechowywanie peletw z biopaliwa staego do zastosowa komercyjnych i przemysowych
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 21404:2020-08 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zachowania podczas topienia popiou (ISO 21404:2020)
PN-EN ISO 13758:1999/A1:2020-08 - wersja angielskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Ocena suchoci propanu
-Metoda zamraania zaworu
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 17155:2018-08 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie wskazanej liczby cetanowej (WLC) paliw ze rednich destylatw
-Podstawowa metoda kalibracji pierwotnymi paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o staej objtoci
PN-G-04611:2020-06 - wersja polskaWgiel kamienny, koks i pkoks z wgla kamiennego oraz karbonizat
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metody uproszczone
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-ISO 1928:2020-05 - wersja angielskaPaliwa stae
-Oznaczanie ciepa spalania metod spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartoci opaowej
PN-EN 16934:2017-10 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych oraz produkty przetwarzania olejw i tuszczw
-Oznaczanie glukozydw steroli w estrach metylowych kwasw tuszczowych (FAME)
-Metoda GC-MS ze wstpnym oczyszczaniem technik SPE
PN-EN 16214-1+A1:2020-04 - wersja angielskaKryteria zrwnowaonego wykorzystania biopaliw i biopynw do produkcji energii
-Zasady, kryteria, wskaniki i weryfikatory
-Cz 1: Terminologia
PN-EN 16214-4+A1:2020-04 - wersja angielskaKryteria zrwnowaonego wykorzystania biopaliw i biopynw do produkcji energii
-Zasady, kryteria, wskaniki i weryfikatory
-Cz 4: Metody obliczeniowe bilansu emisji gazw cieplarnianych za pomoc analizy cyklu ycia
PN-EN ISO 14780:2017-07/A1:2020-03 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersj fali
PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci siarki w paliwach do pojazdw samochodowych
-Metoda fluorescencji w nadfiolecie
PN-EN ISO 6246:2017-05/A1:2020-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN 589:2019-04 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 17178:2020-01 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie cakowitej zawartoci lotnej siarki w skroplonych gazach wglowodorowych metod spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie
PN-EN 17306:2020-01 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie skadu frakcyjnego pod cinieniem atmosferycznym
PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja polskaGaz ziemny i biometan uywany w transporcie oraz biometan zataczany do sieci gazu ziemnego
-Cz 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdw
PN-EN 16723-2:2017-10 - wersja polskaGaz ziemny i biometan uywany w transporcie oraz biometan zataczany do sieci gazu ziemnego
-Cz 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdw
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN ISO 16993:2016-09 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przeliczanie wynikw oznacza na rne stany
PN-EN 15471:2017-08 - wersja polskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie rozpuszczalnej pozostaoci
-Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna
PN-EN 1601:2017-09 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie tlenowych zwizkw organicznych i cakowitej zawartoci organicznie zwizanego tlenu w benzynie bezoowiowej
-Metoda chromatografii gazowej (O-FID)
PN-EN 1601:2017-09 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie tlenowych zwizkw organicznych i cakowitej zawartoci organicznie zwizanego tlenu w benzynie bezoowiowej
-Metoda chromatografii gazowej (O-FID)
PN-EN 15471:2017-08 - wersja polskaSkroplone gazy wglowodorowe
-Oznaczanie rozpuszczalnej pozostaoci
-Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna
PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Przygotowanie prbek
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja angielskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-EN ISO 3015:2019-06 - wersja angielskaPrzetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
-Oznaczanie temperatury mtnienia
PN-ISO 8217:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Paliwa (klasa F)
-Specyfikacje paliw eglugowych
PN-ISO 8217:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Paliwa (klasa F)
-Specyfikacje paliw eglugowych
PN-ISO 8216-1:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Klasyfikacja paliw (klasa F)
-Cz 1: Rodzaje paliw eglugowych
PN-ISO 8216-1:2019-06 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Klasyfikacja paliw (klasa F)
-Cz 1: Rodzaje paliw eglugowych
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Estry metylowe kwasw tuszczowych (FAME) do uytku w silnikach samochodowych o zaponie samoczynnym (Diesla) i zastosowa grzewczych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Zawarto ywic w paliwach
-Metoda odparowania w strumieniu
PN-EN 589:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 589:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-LPG
-Wymagania i metody bada
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)
PN-EN ISO 5165:2018-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 5165:2018-03 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 20023:2019-01 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Bezpieczestwo peletw z biopaliw staych
-Bezpieczny przewz i przechowywanie peletw drzewnych do zastosowa mieszkalnych i innych na ma skal
PN-EN ISO 20023:2019-01 - wersja angielskaBiopaliwa stae
-Bezpieczestwo peletw z biopaliw staych
-Bezpieczny przewz i przechowywanie peletw drzewnych do zastosowa mieszkalnych i innych na ma skal
PN-EN 16906:2017-10 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zdolnoci zaponowych olejw napdowych
-Silnikowa metoda BASF
PN-EN 16906:2017-10 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zdolnoci zaponowych olejw napdowych
-Silnikowa metoda BASF
PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja angielskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PN-EN ISO 12156-1:2018-12 - wersja angielskaOleje napdowe
-Ocena smarnoci z zastosowaniem aparatu o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej czstotliwoci (HFRR)
-Cz 1: Metoda badania
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16709+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy o wysokiej zawartoci FAME (B20 i B30)
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci grup wglowodorw i zwizkw tlenowych w benzynie do silnikw samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja polskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie zawartoci grup wglowodorw i zwizkw tlenowych w benzynie do silnikw samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdw samochodowych
-Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
PN-EN 16136:2015-03 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oznaczanie zawartoci manganu oraz elaza w benzynie bezoowiowej
-Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzonej (ICP OES)
PN-EN ISO 18123:2016-01 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci czci lotnych
PN-EN 15293:2018-09 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Paliwo etanolowe (E85) do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 4264:2018-08 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze rednich destylatw metod rwnania czterech zmiennych
PN-EN 17155:2018-08 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Oznaczanie pochodnej liczby cetanowej (PLC) paliw ze rednich destylatw
-Podstawowa metoda wzorcowania paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o staej objtoci
PN-EN 15940+A1:2018-07 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 18134-2:2017-03 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Cz 2: Wilgo cakowita
-Metoda uproszczona
PN-EN ISO 18122:2016-01 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci popiou
PN-EN 16896:2016-12 - wersja polskaPrzetwory naftowe i produkty podobne
-Oznaczanie lepkoci kinematycznej
-Metoda z lepkociomierzem Stabingera
PN-C-04062:2018-05 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie ciepa spalania paliw ciekych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartoci opaowej z zastosowaniem wzorw empirycznych
PN-EN 15940:2016-07 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Parafinowy olej napdowy z procesw syntezy lub uwodornienia
-Wymagania i metody bada
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)
PN-EN 13016-3:2018-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 3: Oznaczanie prnoci par i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE) (Metoda trzykrotnego rozprania)
PN-EN 13016-3:2018-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 3: Oznaczanie prnoci par i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE) (Metoda trzykrotnego rozprania)
PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja angielskaCieke przetwory naftowe
-Prno par
-Cz 1: Oznaczanie prnoci par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie rwnowanika prnoci par suchych (DVPE)
PN-EN 228+A1:2017-06 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Benzyna bezoowiowa
-Wymagania i metody bada
PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oleje napdowe
-Wymagania i metody bada
PN-EN ISO 5165:2018-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN ISO 5165:2018-03 - wersja angielskaPrzetwory naftowe
-Oznaczanie waciwoci zaponowych olejw napdowych
-Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej
PN-EN 16942:2016-11 - wersja polskaPaliwa
-Identyfikacja zgodnoci pojazdu
-Graficzna forma informacji dla konsumenta
PN-EN 17057:2018-02 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych oraz produkty przetwarzania olejw i tuszczw
-Oznaczanie zawartoci nasyconych monoacylogliceroli w estrach metylowych kwasw tuszczowych (FAME)
-Metoda GC-FID
PN-EN 16576:2014-12 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Oznaczanie manganu i elaza w oleju napdowym
-Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzonej (ICP OES)
PN-EN 16734:2016-09 - wersja polskaPaliwa do pojazdw samochodowych
-Olej napdowy B10 do pojazdw samochodowych
-Wymagania i metody bada
PN-EN 16934:2017-10 - wersja angielskaPaliwa do pojazdw samochodowych oraz produkty przetwarzania olejw i tuszczw
-Oznaczanie glukozydw steroli w estrach metylowych kwasw tuszczowych (FAME)
-Metoda GC-MS ze wstpnym oczyszczaniem technik SPE
PN-EN ISO 18134-3:2015-11 - wersja polskaBiopaliwa stae
-Oznaczanie zawartoci wilgoci
-Metoda suszarkowa
-Cz 3: Wilgo w prbce do analizy oglnej

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu