Informacja o stanie powietrza w Gdańsku Nowym Porcie.

2020-09-21 poniedziałek
Pogoda Gdansk Nowy Port Gdansk Środmiescie Sopot Gdansk Wrzeszcz
H OC Niebo Op hPa W % wiatr PM10CONO2SO2 PM10CONO2SO2 PM10CONO2SO2 PM10CONO2SO2
23 14 / 14 Prawie bezchmurnie 0 1016 75
22 15 / 15 Bezchmurnie, słonecznie 0 1016 71
21 15 / 16 Bezchmurnie, słonecznie 0 1017 68
20 16 / 17 Bezchmurnie, słonecznie 0 1017 65
19 18 / 18 Bezchmurnie, słonecznie 0 1017 58
18 19 / 19 Bezchmurnie, słonecznie 0 1017 52
17 20 / 21 Bezchmurnie, słonecznie 0 1017 46
16 20 / 21 Bezchmurnie, słonecznie 0 1018 42
15 21 / 21 Bezchmurnie, słonecznie 0 1018 38
14 21 / 21 Bezchmurnie, słonecznie 0 1019 35
13 19 / 20 Bezchmurnie, słonecznie 0 1019 41
12 17 / 17 Bezchmurnie, słonecznie 0 1019 48
11 15 / 15 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 55
10 13 / 15 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 65
09 11 / 13 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 75
08 9 / 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 85
07 9 / 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 86
06 10 / 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 87
05 10 / 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 88
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04 10 / 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 88 0
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
03 / 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 / 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 / 0
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00 / 4
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-

09 2020
08 2020
07 2020
06 2020
05 2020
04 2020
03 2020
02 2020
01 2020
12 2019
11 2019

29528pm2,5[µg/m3]pm10[µg/m3]NO2[µg/m3]SO2CO
Bardzo dobra
-
0 - 130 – 40 0 – 20 0 – 500 - 3
Dobra
1
13.1 - 3540.1 – 10020.1 – 5050.1 – 1003.1 - 7
Umiarkowana
2
35.1 - 55100.1 – 15050.1 – 80 100.1 – 2007.1 - 11
Dostateczna
3
55.1 - 75150.1 – 20080.1 – 110200.1 – 35011.1 - 15
Zła
4
75.1 - 110200.1 – 400 110.1 – 150350.1 – 50015.1 - 21
Bardzo zła
5
> 110 > 400 > 150> 500 > 21

Norma 204020035010
Dane pomiarów zanieczyszczenia powietrza na podstawie wyników udostępnianych przez GIOŚ. Informacja o stanie pogody na podstawie danych udostępnianych przez stacją pogodową na lotnisku Rębiechowo.

Ruch statków w porcie

Tytuł aktu status powiązane prawo UE
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. akt posiada tekst jednolity
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów akt objęty tekstem jednolitym
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody obowiązujący
akty prawne związane ze stanem powietrza
Kontakt z:Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
telefon:
58 309 49 11
58 309 49 12
58 309 49 13
email sekretariat@gdansk.wios.gov.pl
ePUAP: /l8du5do311/

Zadania Inspektoratu wynikają z przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i obejmują, między innymi:

 • kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • kontrolę eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

  Uprawnienia Inspekcji obejmują:

 • wstęp wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości
 • zobowiązanie kontrolowanego podmiotu formie zarządzenia pokontrolnego, do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska,
 • wymierzenie kary pieniężnej za przekraczanie, określonych w pozwoleniach, ilości i rodzaju emitowanych do środowiska substancji
 • wstrzymanie decyzją użytkowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub z przekroczeniem jego warunków,
 • wstrzymanie decyzją działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska znacznych rozmiarów lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
 • wstrzymanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów prowadzonej w instalacjach nie spełniających wymagań przepisów,
 • możliwość wstrzymania pracy instalacji eksploatowanych z naruszeniem pozwoleń lub bez pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.
 • 2020-09-16 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  -
  1
  -
  4
  10
  2
  -
  1
  -
  11 9 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 1023 71 15
  11
  2
  -
  1
  -
  12 9 Zachmurzenie umiarkowane 0 1024 68 15
  18
  2
  -
  1
  -
  12 9 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 64 24
  2020-09-15 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  3
  -
  1
  -
  2
  1
  3
  -
  1
  -
  2
  2
  3
  -
  1
  -
  18 18 Prawie bezchmurnie 0 1020 82 2
  14
  3
  -
  -
  -
  26 27 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1014 55 17
  21
  2
  -
  1
  -
  18 18 Prawie bezchmurnie 0 1014 76 9
  22
  3
  -
  1
  -
  18 17 Prawie bezchmurnie 0 1015 79 7
  23
  2
  -
  1
  -
  17 16 Zachmurzenie umiarkowane, przelotny deszcz 1 1015 83 2
  2020-09-14 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  9
  2
  -
  1
  -
  19 20 Bezchmurnie, słonecznie 0 1025 79 22
  12
  3
  -
  -
  -
  25 26 Bezchmurnie, słonecznie 0 1025 60 19
  23
  3
  -
  1
  -
  20 21 Prawie bezchmurnie 0 1021 74 2
  2020-09-12 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  2
  -
  1
  -
  15 14 Zachmurzenie umiarkowane 0 1018 86 2
  4
  2
  -
  1
  -
  13 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1019 88 2
  2020-08-22 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  2
  -
  1
  -
  17 17 Prawie bezchmurnie 0 1012 90 17
  2020-08-21 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  2
  -
  1
  -
  21 22 Zachmurzenie umiarkowane 0 1013 70 2
  21
  2
  -
  1
  -
  20 21 Prawie bezchmurnie 0 1012 81 11
  22
  2
  -
  1
  -
  20 20 Prawie bezchmurnie 0 1012 83 15
  23
  2
  -
  1
  -
  19 19 Prawie bezchmurnie 0 1012 85 15
  2020-08-18 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  9
  2
  -
  1
  -
  19 20 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1008 70 20
  2020-08-15 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  12
  1
  -
  -
  -
  26 27 Bezchmurnie, słonecznie 0 1018 46 15
  2020-08-14 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  11
  3
  -
  -
  -
  24 25 Bezchmurnie, słonecznie 0 1017 55 15
  2020-08-06 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  3
  -
  -
  -
  16 16 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 84 2
  2
  3
  -
  -
  -
  15 17 Prawie bezchmurnie 0 1026 89 4
  10
  3
  -
  -
  -
  20 21 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1026 74 9
  2020-07-26 niedziela
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  2
  3
  -
  -
  -
  16 17 Mgliście 0 1015 95 6
  3
  3
  -
  -
  -
  16 16 Mgliście 0 1015 95 9
  20
  3
  -
  -
  -
  18 19 Prawie bezchmurnie 0 1017 75 6
  2020-07-25 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  8
  3
  -
  -
  -
  17 17 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1012 79
  2020-07-24 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  10
  2
  -
  -
  1
  17 16 Zachmurzenie umiarkowane 0 1011 78 19
  2020-07-15 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  2
  -
  1
  -
  15 15 Mgliście 0 1010 94 9
  2020-06-27 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  1
  -
  -
  2
  17 18 Prawie bezchmurnie 0 1009 91 9
  2020-06-26 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  17
  3
  -
  -
  -
  24 25 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1009 61 24
  2020-06-19 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  8
  3
  -
  -
  -
  19 20 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1010 88 6
  9
  3
  -
  -
  -
  20 21 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 1 1010 83 7
  2020-05-27 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  23
  2
  -
  1
  -
  10 7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1028 70 6
  2020-05-23 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  -
  1
  -
  9
  1
  2
  -
  1
  -
  10 8 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 1018 90 4
  2020-05-08 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  2
  -
  1
  -
  8 5 Zachmurzenie umiarkowane 0 1014 85 7
  2020-04-28 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  2
  -
  1
  -
  2
  2
  3
  -
  1
  -
  6 3 Zachmurzenie duże, deszcz 1 1004 88 2
  3
  3
  -
  1
  -
  5 2 Zachmurzenie duże, deszcz 1 1004 89 2
  5
  3
  -
  1
  -
  4 0 Zachmurzenie całkowite, deszcz 0 1004 92 4
  6
  3
  -
  1
  -
  3 0 Zachmurzenie całkowite, deszcz 1 1004 93 2
  7
  3
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie całkowite, deszcz 0 1005 94 4
  8
  2
  -
  1
  -
  2 -1 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1005 96 11
  9
  2
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1005 93 19
  10
  3
  -
  -
  -
  4 0 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1006 90 9
  11
  3
  -
  1
  -
  4 1 Zachmurzenie umiarkowane 0 1006 87 20
  2020-04-27 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  8
  2
  -
  1
  -
  13 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1003 72 6
  9
  3
  -
  1
  -
  14 14 Zachmurzenie umiarkowane 0 1003 64 19
  10
  3
  -
  1
  1
  16 15 Zachmurzenie umiarkowane 0 1003 56 22
  11
  3
  -
  -
  2
  17 16 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1003 49 20
  2020-04-23 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  10
  2
  -
  1
  -
  13 12 Bezchmurnie, słonecznie 0 1007 54 11
  11
  2
  -
  1
  -
  14 13 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1007 51 15
  12
  2
  -
  1
  -
  15 14 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1006 48 19
  2020-04-09 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  3
  -
  1
  -
  4 1 Bezchmurnie, słonecznie 0 1021 73 13
  2
  3
  -
  1
  -
  4 1 Bezchmurnie, słonecznie 0 1022 77 17
  2020-04-08 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  9
  2
  -
  1
  -
  11 8 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1017 76 6
  10
  2
  -
  1
  -
  11 9 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1017 69 11
  11
  2
  -
  -
  1
  12 9 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1017 62 13
  12
  2
  -
  -
  1
  12 9 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1017 63 17
  2020-04-07 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  6
  3
  -
  -
  -
  5 4 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 76 9
  7
  3
  -
  1
  -
  5 5 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 75 7
  8
  2
  -
  1
  -
  6 7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1032 74 17
  9
  2
  -
  1
  -
  8 9 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 65 19
  10
  2
  -
  1
  -
  10 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 57 19
  11
  3
  -
  1
  -
  11 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 49 19
  2020-04-06 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  3
  -
  1
  -
  8 6 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 69 11
  7
  2
  -
  1
  -
  9 7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 68 7
  8
  2
  -
  1
  -
  9 7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 67 15
  10
  2
  -
  -
  2
  13 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 59 17
  11
  2
  -
  -
  2
  15 14 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 55 22
  12
  2
  -
  -
  1
  16 15 Bezchmurnie, słonecznie 0 1027 53 22
  22
  2
  -
  1
  1
  9 6 Bezchmurnie, słonecznie 0 1030 64 15
  2020-04-05 niedziela
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  2
  2
  -
  1
  -
  2 1 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 71 2
  3
  2
  -
  1
  -
  3 1 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 69 2
  4
  2
  -
  1
  -
  3 1 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 69 4
  2020-03-28 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  6
  2
  -
  1
  -
  3 -3 Zachmurzenie umiarkowane, lekki śnieg 0 1015 87 4
  8
  3
  -
  -
  -
  1 -6 Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 1016 91 0
  9
  3
  -
  1
  -
  1 -7 Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 1017 90 2
  10
  3
  -
  1
  -
  0 -7 Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 1017 89 4
  11
  3
  -
  1
  -
  0 -8 Zachmurzenie umiarkowane, lekki śnieg 0 1018 88 13
  12
  3
  -
  1
  -
  0 -7 Zachmurzenie umiarkowane, lekki śnieg 0 1019 82 15
  2020-03-27 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  9
  2
  -
  1
  -
  7 9 Bezchmurnie, słonecznie 0 1019 60 15
  10
  2
  -
  1
  -
  9 8 Bezchmurnie, słonecznie 0 1019 54 19
  11
  2
  -
  -
  -
  10 9 Bezchmurnie, słonecznie 0 1018 49 13
  2020-03-26 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  -
  1
  -
  2
  1
  2
  -
  1
  -
  2
  2
  3
  -
  1
  -
  2 1 Prawie bezchmurnie 0 1029 69 2
  3
  3
  -
  1
  -
  2 0 Prawie bezchmurnie 0 1028 70 2
  4
  3
  -
  1
  -
  2 0 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1028 71 0
  7
  3
  -
  1
  -
  2 -1 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1028 72 0
  10
  3
  -
  1
  -
  4 1 Bezchmurnie, słonecznie 0 1027 63 19
  11
  2
  -
  1
  -
  6 3 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 58 17
  2020-03-25 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  -
  1
  -
  2
  7
  3
  -
  1
  -
  -1 -3 Bezchmurnie, słonecznie 0 1033 65 2
  8
  2
  -
  1
  -
  0 -1 Bezchmurnie, słonecznie 0 1033 59 2
  statystyka interpelacji
  Beata Dunajewska - 24
  Łukasz Hamadyk - 21
  Cezary Śpiewak-Dowbór - 8
  Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek - 2
  Jerzy Milewski - 1
  Przedmiot Radny Numer Data Tresc Tresc odp
  Wyłączonej z użytkowania hali sportowej przy Zespole Szkół Morskich w Gd-Nowym Porcie Cezary Śpiewak-Dowbór 046/19 2019-02-05 Pobierz
  termomodernizacji całej elewacji i izolacji części podziemnej Cezary Śpiewak-Dowbór 047/19 2019-02-05 Pobierz
  Możliwości utworzenia parku na terenie dawnego jeziora Zaspa Cezary Śpiewak-Dowbór 020/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Pociągu do Letnicy i Nowego Portu Cezary Śpiewak-Dowbór 065/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  uruchomienia tramwaju wodnego pomiędzy N. Portem, Twierdzą Wisłoujście, Westerplatte i Brzeźnem Cezary Śpiewak-Dowbór 013/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Utworzenia publicznego żłobka w dzielnicy N. Port Cezary Śpiewak-Dowbór 016/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Remediacji Szańca Zachodniego Cezary Śpiewak-Dowbór 017/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Budowy basenu dla Brzeźna, Letnicy i N. Portu Cezary Śpiewak-Dowbór 014/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Pisma Biura Rozwoju Gdańska do Rady Dzielnicy Nowy Port z dna 04.09.2018 Łukasz Hamadyk 389/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  Sprawdzenia przez Straż Miejską okolicy skrzyżowania ul. Władysława IV i Wolności Łukasz Hamadyk 387/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  przywrócenia terenu po pracach GPEC przedmiot Łukasz Hamadyk 384/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  umiejscowienia wiat śmietnikowych w Nowym Porcie Łukasz Hamadyk 356/18 2018-09-27 Pobierz Pobierz
  ot. prowadzenia działalności przez Port Service sp. z o.o. Jerzy Milewski 350/18 2018-09-24 Pobierz Pobierz
  remontu ul. Góreckiego w Nowym Porcie Beata Dunajewska 346/18 2018-09-17 Pobierz Pobierz
  wykonania odwiertów na terenie dawnego jeziora "Zaspa" w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek 324/18 2018-09-05 Pobierz Pobierz
  transportu z Gostynina chemicznych substancji do Gdańska (Port Service) Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek 309/18 2018-08-28 Pobierz Pobierz
  remontu zabytkowego budynku mieszkalnego na skrzyżowaniu ul. Wilków Morskich i Spokojnej Łukasz Hamadyk 304/18 2018-08-21 Pobierz Pobierz
  zlikwidowania problemu smogu w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk 302/18 2018-08-20 Pobierz Pobierz
  Podjęcia działań w związku z działalnością firmy SIARKOPOL S.A. Łukasz Hamadyk 301/18 2018-08-17 Pobierz Pobierz
  Wzmożonego ruchu tirów w Nowym Porcie Beata Dunajewska 290/18 2018-08-13 Pobierz Pobierz
  koncepcji zagospodarowania Szańca Zachodniego Beata Dunajewska 278/18 2018-08-01 Pobierz Pobierz
  dot. wysypanej ziemi na terenie garaży przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie przedmiot Beata Dunajewska 277/18 2018-07-31 Pobierz Pobierz
  dot. zwiększenia ilości miejsc parkingowych w Nowym Porcie Beata Dunajewska 275/18 2018-07-31 Pobierz Pobierz
  dot. przycinki drzew na ul. Krzywej Beata Dunajewska 274/18 2018-07-30 Pobierz Pobierz
  dot. wymiany desek w ławce na przystanku autobusowym ul .Wolności Beata Dunajewska 271/18 2018-07-27 Pobierz Pobierz
  dot. Wpisania ul. Wilków Morskich do programów "chodnikowego" i "Jaśniejszy Gdańsk" Beata Dunajewska 268/18 2018-07-26 Pobierz Pobierz
  dot. Usunięcia niebezpiecznych ubytków gruntu na terenie Szańca Zachodniego w Nowym Porcie Beata Dunajewska 258/18 2018-07-17 Pobierz Pobierz
  dot. Interwencyjnego koszenia traw w Nowy Porcie (Wyzwolenia) Beata Dunajewska 245/18 2018-07-10 Pobierz Pobierz
  dot. Remontu drogi przy ul. Wyzwolenia 33 Beata Dunajewska 238/18 2018-07-03 Pobierz Pobierz
  dot. Uporządkowania terenu i zabezpieczenia przepompowni przy ul. Wolności Beata Dunajewska 237/18 2018-07-03 Pobierz Pobierz
  dot. pilnej potrzeby koszenia trawy Łukasz Hamadyk 231/18 2018-06-25 Pobierz Pobierz
  dot. Wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 55/56 Beata Dunajewska 216/18 2018-06-08 Pobierz Pobierz
  dot. Naprawy nawierzchni parkingu przy ul. Wyzwolenia Beata Dunajewska 213/18 2018-06-07 Pobierz Pobierz
  dot. Wykoszenia trawy i chwastów przy ul. Wyzwolenia Beata Dunajewska 212/18 2018-06-07 Pobierz Pobierz
  dot. Stylizowanych miejsc wypoczynkowych przy nabrzeżu przy ul. Starowiślnej Łukasz Hamadyk 208/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Prac związanych z inwestycją na terenie przejętym od ROD Łukasz Hamadyk 207/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Odniesienia się do odpowiedzi na interpelację nr 101/18 dot. Placu Wolności Łukasz Hamadyk 206/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Drobnych napraw i modernizacji na ul. Wolności, Wilków Morskich i Władysława IV Beata Dunajewska 175/18 2018-05-14 Pobierz Pobierz
  dot. Naprawy zniszczonego stołu w części przeznaczonej dla dzieci na Placu Ks. J. Gustkowicza Łukasz Hamadyk 174/18 2018-05-11 Pobierz Pobierz
  dot. Zagospodarowania środków w ramach planowanej rewitalizacji dzielnicy na przeprawę kutrem na Wisłoujście Łukasz Hamadyk 171/18 2018-05-08 Pobierz Pobierz
  dot. przekwalifikowania garażu na dodatkowe pomieszczenie dla seniorów w GCZ w Nowym Porcie Beata Dunajewska 162/18 2018-05-02 Pobierz Pobierz
  dot. drobnych inwestycji w Nowym Porcie Beata Dunajewska 161/18 2018-05-02 Pobierz Pobierz
  dot. fetoru w okolicach dzielnic Nowy Port, Letnica, Brzeźno, Młyniska i Przeróbka Łukasz Hamadyk 110/18 2018-03-13 Pobierz Pobierz
  dot. Umieszczenia tablicy informującej o nazwie placu "Plac Wolności" Łukasz Hamadyk 101/18 2018-03-08 Pobierz Pobierz
  dot. Wyznaczenia chodnika - łącznika dla ulic Na Zaspę z ul. Oliwską Łukasz Hamadyk 099/18 2018-03-08 Pobierz Pobierz
  DOT. Możliwości budowy basenu na granicy dzielnic Nowy Port, Brzeźna i Letnicy Łukasz Hamadyk 095/18 2018-02-28 Pobierz Pobierz
  dot. odnowienia ławek na Placu Przyjaciół Beata Dunajewska 094/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Budynku przy ul. Władysława IV Beata Dunajewska 093/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Uporządkowania działki obręb 60 przy ul. Wolności Beata Dunajewska 092/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. poprawy bezpieczeństwa przy przedszkolach w Nowym Porcie Beata Dunajewska 091/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Zamieszczenia na budynku mieszkalnym przy ul. Oliwskiej 34 tablicy pamiątkowej Łukasz Hamadyk 064/12 2018-02-09 Pobierz Pobierz
  dot. Modernizacji ogrodzenia na ul. Władysława IV Beata Dunajewska 061/18 2018-02-09 Pobierz Pobierz
  dot. Remediacji terenu Szańca Zachodniego Beata Dunajewska 063/18 2018-02-08 Pobierz Pobierz
  dot. wstrzymanych wykupów mieszkań w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk 053/18 2018-02-02 Pobierz Pobierz
  dot. Wymiany flagi państwowej na Pl. Ks. J.Gustkowicza w Nowym Porcie Łukasz Hamadyk 028/18 2018-01-18 Pobierz Pobierz
  dot. Planu 0410 dla terenów przyległych do fragmentu ulic Letnicka i Wyzwolenia Łukasz Hamadyk 024/18 2018-01-17 Pobierz Pobierz
  interpelacje
  WZ 2020 2021 2022
  Styczeñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  01
  1 2 3 4 5
  02 6 7 8 9 10 11 12
  03 13 14 15 16 17 18 19
  04 20 21 22 23 24 25 26
  05 27 28 29 30 31
  Luty
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  06
  1 2
  06 3 4 5 6 7 8 9
  07 10 11 12 13 14 15 16
  08 17 18 19 20 21 22 23
  09 24 25 26 27 28 29
  Marzec
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  10
  1
  10 2 3 4 5 6 7 8
  11 9 10 11 12 13 14 15
  12 16 17 18 19 20 21 22
  13 23 24 25 26 27 28 29
  14 30 31
  Kwiecieñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  14
  1 2 3 4 5
  15 6 7 8 9 10 11 12
  16 13 14 15 16 17 18 19
  17 20 21 22 23 24 25 26
  18 27 28 29 30
  Maj
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  19
  1 2 3
  19 4 5 6 7 8 9 10
  20 11 12 13 14 15 16 17
  21 18 19 20 21 22 23 24
  22 25 26 27 28 29 30 31
  Czerwiec
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  22
  1 2 3 4 5 6 7
  24 8 9 10 11 12 13 14
  25 15 16 17 18 19 20 21
  26 22 23 24 25 26 27 28
  27 29 30
  Lipiec
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  27
  1 2 3 4 5
  28 6 7 8 9 10 11 12
  29 13 14 15 16 17 18 19
  30 20 21 22 23 24 25 26
  31 27 28 29 30 31
  Sierpieñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  32
  1 2
  32 3 4 5 6 7 8 9
  33 10 11 12 13 14 15 16
  34 17 18 19 20 21 22 23
  35 24 25 26 27 28 29 30
  36 31
  Wrzesieñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  36
  1 2 3 4 5 6
  37 7 8 9 10 11 12 13
  38 14 15 16 17 18 19 20
  39 21 22 23 24 25 26 27
  40 28 29 30
  Pa¼dziernik
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  40
  1 2 3 4
  41 5 6 7 8 9 10 11
  42 12 13 14 15 16 17 18
  43 19 20 21 22 23 24 25
  44 26 27 28 29 30 31
  Listopad
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  45
  1
  45 2 3 4 5 6 7 8
  46 9 10 11 12 13 14 15
  47 16 17 18 19 20 21 22
  48 23 24 25 26 27 28 29
  49 30
  Grudzieñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  49
  1 2 3 4 5 6
  50 7 8 9 10 11 12 13
  51 14 15 16 17 18 19 20
  52 21 22 23 24 25 26 27
  53 28 29 30 31