Informacja o stanie powietrza w Gdańsku Nowym Porcie.

2022-01-28 piatek
Pogoda Gdansk Nowy Port Gdansk Środmiescie Sopot Gdansk Wrzeszcz
H OC Niebo Op hPa W % wiatr PM10 PM2,5 CONO2SO2 PM10 PM2,5 CONO2SO2 PM10 PM2,5 CONO2SO2 PM10 PM2,5 CONO2SO2
23 -1 / -7 Prawie bezchmurnie 0 1020 78
22 -1 / -7 Prawie bezchmurnie 0 1020 77
21 -1 / -8 Prawie bezchmurnie 0 1020 75
20 -1 / -7 Prawie bezchmurnie 0 1020 74
19 0 / -7 Prawie bezchmurnie 0 1020 74
18 0 / -7 Zachmurzenie umiarkowane 0 1019 75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 0 / -7 Zachmurzenie umiarkowane 0 1018 76 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 0 / -7 Zachmurzenie umiarkowane 0 1017 77 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 1 / -6 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 1016 76 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 1 / -6 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 1014 78 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 2 / -5 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 1013 79 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 2 / -5 Zachmurzenie umiarkowane 0 1012 82 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 1 / -6 Zachmurzenie umiarkowane 0 1010 86 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 1 / -6 Zachmurzenie umiarkowane 0 1009 90 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09 1 / -6 Zachmurzenie duże 0 1007 91 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08 1 / -6 Zachmurzenie duże 0 1006 92 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07 1 / -6 Zachmurzenie duże 0 1004 92 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06 1 / -5 Zachmurzenie duże, śnieg 1 1002 92 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05 2 / -5 Zachmurzenie duże, śnieg 1 1000 92 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04 2 / -5 Zachmurzenie duże, śnieg 1 998 93 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
03 / 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 / 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 / 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00 / 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2022-01
2021-12
2021-11
2021-10
2021-09
2021-08
2021-07
2021-06
2021-05
2021-04
2021-03
2021-02
2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11

7321pm2,5[µg/m3]pm10[µg/m3]NO2[µg/m3]SO2CO
Bardzo dobra
-
0 - 130 – 40 0 – 20 0 – 500 - 3
Dobra
1
13.1 - 3540.1 – 10020.1 – 5050.1 – 1003.1 - 7
Umiarkowana
2
35.1 - 55100.1 – 15050.1 – 80 100.1 – 2007.1 - 11
Dostateczna
3
55.1 - 75150.1 – 20080.1 – 110200.1 – 35011.1 - 15
Zła
4
75.1 - 110200.1 – 400 110.1 – 150350.1 – 50015.1 - 21
Bardzo zła
5
> 110 > 400 > 150> 500 > 21

Norma 204020035010
Dane pomiarów zanieczyszczenia powietrza na podstawie wyników udostępnianych przez GIOŚ. Informacja o stanie pogody na podstawie danych udostępnianych przez stacją pogodową na lotnisku Rębiechowo.

Ruch statków w porcie

Tytuł aktu status powiązane prawo UE
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. akt posiada tekst jednolity
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów akt objęty tekstem jednolitym
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody obowiązujący
akty prawne związane ze stanem powietrza
Kontakt z:Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
telefon:
58 309 49 11
58 309 49 12
58 309 49 13
email sekretariat@gdansk.wios.gov.pl
ePUAP: /l8du5do311/

Zadania Inspektoratu wynikają z przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i obejmują, między innymi:

 • kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • kontrolę eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

  Uprawnienia Inspekcji obejmują:

 • wstęp wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości
 • zobowiązanie kontrolowanego podmiotu formie zarządzenia pokontrolnego, do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska,
 • wymierzenie kary pieniężnej za przekraczanie, określonych w pozwoleniach, ilości i rodzaju emitowanych do środowiska substancji
 • wstrzymanie decyzją użytkowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub z przekroczeniem jego warunków,
 • wstrzymanie decyzją działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska znacznych rozmiarów lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
 • wstrzymanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów prowadzonej w instalacjach nie spełniających wymagań przepisów,
 • możliwość wstrzymania pracy instalacji eksploatowanych z naruszeniem pozwoleń lub bez pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.
 • 2022-01-11 wtorek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  12
  2
  2
  -
  1
  -
  -2 -6 Zachmurzenie duże 0 1032 90 2
  13
  2
  2
  -
  1
  -
  -1 -6 Zachmurzenie duże 0 1031 92 4
  14
  2
  2
  -
  1
  -
  -1 -6 Zachmurzenie duże 0 1031 91 2
  23
  2
  2
  -
  1
  -
  2 -3 Zachmurzenie umiarkowane 0 1027 86 4
  2022-01-10 poniedziałek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  10
  2
  3
  -
  1
  -
  -3 -3 Zachmurzenie umiarkowane 0 1035 93 0
  11
  2
  2
  -
  1
  -
  -2 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1035 91 6
  12
  2
  2
  -
  1
  -
  -2 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1035 90 11
  19
  2
  2
  -
  1
  -
  -3 -3 Mgliście 0 1035 92 6
  20
  2
  2
  -
  1
  -
  -4 -3 Mgliście 0 1035 92 4
  2022-01-09 niedziela
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  18
  2
  2
  -
  1
  -
  -2 -4 Prawie bezchmurnie 0 1028 83 9
  19
  3
  4
  -
  1
  -
  -2 -4 Zachmurzenie umiarkowane 0 1029 86 13
  20
  3
  4
  -
  1
  -
  -2 -4 Zachmurzenie umiarkowane 0 1029 87 15
  21
  2
  3
  -
  1
  -
  -2 -4 Zachmurzenie umiarkowane 0 1030 89 17
  2022-01-04 wtorek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  21
  2
  2
  -
  1
  -
  1 -4 Zachmurzenie duże, przelotne opady śniegu 0 995 93 19
  2021-12-28 wtorek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  3
  -
  1
  -
  17
  2021-12-27 poniedziałek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  2
  3
  -
  1
  -
  -10 -17 Prawie bezchmurnie 0 1013 82 11
  2
  2
  3
  -
  1
  -
  -10 -17 Prawie bezchmurnie 0 1012 82 11
  3
  2
  3
  -
  1
  -
  -9 -17 Prawie bezchmurnie 0 1012 84 9
  14
  2
  3
  -
  1
  -
  -5 -12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1006 85 15
  15
  2
  3
  -
  1
  -
  -5 -11 Zachmurzenie umiarkowane 0 1006 85 17
  16
  2
  3
  -
  1
  -
  -4 -11 Zachmurzenie umiarkowane 0 1005 85 15
  17
  2
  3
  -
  1
  -
  -4 -11 Zachmurzenie umiarkowane 0 1005 85 11
  18
  2
  3
  -
  1
  -
  -4 -10 Zachmurzenie umiarkowane 0 1004 85 11
  19
  2
  2
  -
  1
  -
  -4 -10 Zachmurzenie duże 0 1004 86 13
  20
  2
  3
  -
  1
  -
  -3 -10 Zachmurzenie duże 0 1004 86 17
  21
  2
  3
  -
  1
  -
  -3 -10 Zachmurzenie duże 0 1004 87 19
  22
  2
  3
  -
  1
  -
  -3 -9 Zachmurzenie duże 0 1004 88 20
  23
  2
  2
  -
  1
  -
  -3 -9 Zachmurzenie duże 0 1003 88 19
  2021-12-22 środa
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  17
  2
  2
  -
  1
  -
  -3 -7 Zachmurzenie umiarkowane 0 1005 81 7
  2021-11-27 sobota
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  2
  -
  1
  -
  6
  1
  2
  2
  -
  1
  -
  0 -2 Mgliście 0 996 93 4
  2
  2
  2
  -
  1
  -
  0 -3 Zachmurzenie umiarkowane 0 996 92 4
  3
  2
  2
  -
  1
  -
  0 -3 Zachmurzenie umiarkowane 0 996 92 2
  2021-11-26 piatek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  21
  2
  2
  -
  1
  -
  1 3 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 997 99 4
  22
  2
  2
  -
  1
  -
  1 0 Mgliście 0 997 99 4
  23
  3
  3
  -
  1
  -
  1 0 Mgliście 0 997 98 6
  2021-11-12 piatek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  20
  3
  3
  -
  1
  -
  5 3 Mgliście 0 1018 92 2
  21
  3
  3
  -
  1
  -
  5 2 Mgliście 0 1018 93 2
  22
  3
  3
  -
  1
  -
  4 3 Mgliście 0 1018 95 6
  2021-10-31 niedziela
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  18
  2
  2
  -
  1
  -
  9 7 Prawie bezchmurnie 0 1004 80 13
  19
  2
  2
  -
  1
  -
  8 7 Prawie bezchmurnie 0 1004 81 19
  20
  2
  2
  -
  1
  -
  7 6 Prawie bezchmurnie 0 1004 83 9
  22
  2
  2
  -
  1
  -
  7 5 Mgliście 0 1004 88 13
  2021-10-30 sobota
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  2
  -
  1
  -
  6
  2
  2
  2
  -
  1
  -
  8 6 Bezchmurnie, słonecznie 0 1010 76 6
  3
  2
  2
  -
  1
  -
  8 5 Prawie bezchmurnie 0 1010 77 9
  22
  2
  2
  -
  1
  -
  10 8 Bezchmurnie, słonecznie 0 1010 79 20
  23
  2
  2
  -
  1
  -
  9 7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1009 78 19
  2021-10-29 piatek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  22
  2
  2
  -
  1
  -
  8 6 Bezchmurnie, słonecznie 0 1011 72 9
  23
  2
  2
  -
  1
  -
  8 6 Bezchmurnie, słonecznie 0 1011 74 9
  2021-10-26 wtorek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  2
  -
  1
  -
  7
  2021-10-25 poniedziałek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  23
  2
  2
  -
  1
  -
  5 3 Prawie bezchmurnie 0 1020 80 6
  2021-10-19 wtorek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  2
  3
  -
  1
  -
  13 11 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1009 90 6
  5
  2
  3
  -
  1
  -
  13 12 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1008 90 7
  6
  2
  2
  -
  1
  -
  14 12 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1007 89 9
  2021-10-08 piatek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  22
  2
  2
  -
  1
  -
  7 5 Bezchmurnie, słonecznie 0 1034 72 2
  2021-09-30 czwartek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  23
  2
  2
  -
  1
  -
  10 9 Prawie bezchmurnie 0 1022 72 6
  2021-09-11 sobota
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  1
  -
  1
  -
  6
  1
  2
  1
  -
  1
  -
  17 18 Zachmurzenie umiarkowane 0 1014 93 6
  11
  3
  2
  -
  -
  -
  19 19 Zachmurzenie umiarkowane, lekki przelotny deszcz 0 1014 80 13
  12
  3
  2
  -
  -
  -
  19 19 Zachmurzenie umiarkowane, lekki przelotny deszcz 0 1013 78 15
  2021-09-10 piatek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  2
  -
  1
  -
  2
  1
  2
  2
  -
  1
  -
  18 19 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 1014 78 2
  4
  2
  2
  -
  1
  -
  17 18 Prawie bezchmurnie 0 1013 87 2
  10
  3
  2
  -
  -
  -
  21 22 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1014 78 4
  11
  4
  2
  -
  -
  -
  22 23 Zachmurzenie umiarkowane, burze 0 1014 72 9
  12
  4
  2
  -
  -
  -
  23 24 Zachmurzenie umiarkowane, burze 1 1014 69 13
  22
  3
  2
  -
  -
  -
  18 18 Zachmurzenie duże, lekki przelotny deszcz 0 1014 94 6
  23
  3
  2
  -
  1
  -
  17 18 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1014 94 4
  2021-09-09 czwartek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  22
  4
  2
  -
  1
  -
  20 20 Prawie bezchmurnie 0 1014 64 4
  23
  5
  2
  -
  1
  -
  19 19 Prawie bezchmurnie 0 1014 67 2
  2021-09-07 wtorek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  23
  4
  2
  -
  -
  -
  16 16 Prawie bezchmurnie 0 1019 81 4
  2021-08-13 piatek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  23
  2
  1
  -
  1
  -
  19 19 Zachmurzenie umiarkowane 0 1014 69 13
  2021-07-16 piatek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  10
  2
  1
  -
  1
  -
  22 23 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1016 83 4
  2021-07-02 piatek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  -
  -
  10
  -
  -
  11
  1
  -
  -
  10
  -
  -
  16 16 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1012 92 11
  2
  -
  -
  10
  -
  -
  16 16 Zachmurzenie całkowite 0 1012 93 11
  3
  -
  -
  10
  -
  -
  16 16 Zachmurzenie całkowite 0 1012 93 9
  4
  -
  -
  10
  -
  -
  16 16 Zachmurzenie całkowite 0 1012 94 9
  5
  -
  -
  10
  -
  -
  16 16 Zachmurzenie całkowite, deszcz 1 1012 95 7
  6
  -
  -
  10
  -
  -
  16 16 Zachmurzenie całkowite, deszcz 1 1012 95 11
  7
  -
  -
  10
  -
  -
  16 16 Zachmurzenie całkowite, deszcz 1 1012 95 17
  8
  -
  -
  10
  -
  -
  16 16 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1012 95 19
  9
  -
  -
  10
  -
  -
  18 17 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1012 90 19
  10
  -
  -
  10
  -
  -
  19 19 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1012 85 17
  11
  -
  -
  10
  -
  -
  20 20 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1012 81 17
  12
  -
  -
  10
  -
  -
  21 21 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1012 76 17
  13
  -
  -
  10
  -
  -
  22 22 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1012 71 20
  14
  -
  -
  10
  -
  -
  23 23 Zachmurzenie umiarkowane, burze 0 1012 67 26
  15
  -
  -
  10
  -
  -
  22 23 Zachmurzenie umiarkowane, burze 0 1012 68 22
  16
  -
  -
  10
  -
  -
  22 23 Zachmurzenie umiarkowane, burze 0 1012 69 20
  17
  -
  -
  10
  -
  -
  22 22 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1012 71 19
  18
  -
  -
  10
  -
  -
  21 22 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1012 73 15
  19
  -
  -
  10
  -
  -
  21 21 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1012 76 13
  20
  -
  -
  10
  -
  -
  20 21 Zachmurzenie umiarkowane 0 1012 80 19
  21
  -
  -
  10
  -
  -
  20 20 Zachmurzenie umiarkowane 0 1012 82 17
  22
  -
  -
  10
  -
  -
  19 18 Zachmurzenie umiarkowane 0 1013 85 13
  2021-07-01 czwartek
  godzina PM10 PM2,5 CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  13
  -
  -
  10
  -
  -
  20 20 Zachmurzenie duże, przelotny deszcz 1 1012 74 26
  14
  -
  -
  10
  -
  -
  20 20 Zachmurzenie duże, przelotny deszcz 1 1013 76 26
  15
  -
  -
  10
  -
  -
  20 20 Zachmurzenie duże, przelotny deszcz 0 1013 78 22
  statystyka interpelacji
  Beata Dunajewska - 24
  Łukasz Hamadyk - 21
  Cezary Śpiewak-Dowbór - 8
  Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek - 2
  Jerzy Milewski - 1
  Przedmiot Radny Numer Data Tresc Tresc odp
  Wyłączonej z użytkowania hali sportowej przy Zespole Szkół Morskich w Gd-Nowym Porcie Cezary Śpiewak-Dowbór 046/19 2019-02-05 Pobierz
  termomodernizacji całej elewacji i izolacji części podziemnej Cezary Śpiewak-Dowbór 047/19 2019-02-05 Pobierz
  Możliwości utworzenia parku na terenie dawnego jeziora Zaspa Cezary Śpiewak-Dowbór 020/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Pociągu do Letnicy i Nowego Portu Cezary Śpiewak-Dowbór 065/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  uruchomienia tramwaju wodnego pomiędzy N. Portem, Twierdzą Wisłoujście, Westerplatte i Brzeźnem Cezary Śpiewak-Dowbór 013/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Utworzenia publicznego żłobka w dzielnicy N. Port Cezary Śpiewak-Dowbór 016/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Remediacji Szańca Zachodniego Cezary Śpiewak-Dowbór 017/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Budowy basenu dla Brzeźna, Letnicy i N. Portu Cezary Śpiewak-Dowbór 014/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Pisma Biura Rozwoju Gdańska do Rady Dzielnicy Nowy Port z dna 04.09.2018 Łukasz Hamadyk 389/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  Sprawdzenia przez Straż Miejską okolicy skrzyżowania ul. Władysława IV i Wolności Łukasz Hamadyk 387/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  przywrócenia terenu po pracach GPEC przedmiot Łukasz Hamadyk 384/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  umiejscowienia wiat śmietnikowych w Nowym Porcie Łukasz Hamadyk 356/18 2018-09-27 Pobierz Pobierz
  ot. prowadzenia działalności przez Port Service sp. z o.o. Jerzy Milewski 350/18 2018-09-24 Pobierz Pobierz
  remontu ul. Góreckiego w Nowym Porcie Beata Dunajewska 346/18 2018-09-17 Pobierz Pobierz
  wykonania odwiertów na terenie dawnego jeziora "Zaspa" w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek 324/18 2018-09-05 Pobierz Pobierz
  transportu z Gostynina chemicznych substancji do Gdańska (Port Service) Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek 309/18 2018-08-28 Pobierz Pobierz
  remontu zabytkowego budynku mieszkalnego na skrzyżowaniu ul. Wilków Morskich i Spokojnej Łukasz Hamadyk 304/18 2018-08-21 Pobierz Pobierz
  zlikwidowania problemu smogu w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk 302/18 2018-08-20 Pobierz Pobierz
  Podjęcia działań w związku z działalnością firmy SIARKOPOL S.A. Łukasz Hamadyk 301/18 2018-08-17 Pobierz Pobierz
  Wzmożonego ruchu tirów w Nowym Porcie Beata Dunajewska 290/18 2018-08-13 Pobierz Pobierz
  koncepcji zagospodarowania Szańca Zachodniego Beata Dunajewska 278/18 2018-08-01 Pobierz Pobierz
  dot. wysypanej ziemi na terenie garaży przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie przedmiot Beata Dunajewska 277/18 2018-07-31 Pobierz Pobierz
  dot. zwiększenia ilości miejsc parkingowych w Nowym Porcie Beata Dunajewska 275/18 2018-07-31 Pobierz Pobierz
  dot. przycinki drzew na ul. Krzywej Beata Dunajewska 274/18 2018-07-30 Pobierz Pobierz
  dot. wymiany desek w ławce na przystanku autobusowym ul .Wolności Beata Dunajewska 271/18 2018-07-27 Pobierz Pobierz
  dot. Wpisania ul. Wilków Morskich do programów "chodnikowego" i "Jaśniejszy Gdańsk" Beata Dunajewska 268/18 2018-07-26 Pobierz Pobierz
  dot. Usunięcia niebezpiecznych ubytków gruntu na terenie Szańca Zachodniego w Nowym Porcie Beata Dunajewska 258/18 2018-07-17 Pobierz Pobierz
  dot. Interwencyjnego koszenia traw w Nowy Porcie (Wyzwolenia) Beata Dunajewska 245/18 2018-07-10 Pobierz Pobierz
  dot. Remontu drogi przy ul. Wyzwolenia 33 Beata Dunajewska 238/18 2018-07-03 Pobierz Pobierz
  dot. Uporządkowania terenu i zabezpieczenia przepompowni przy ul. Wolności Beata Dunajewska 237/18 2018-07-03 Pobierz Pobierz
  dot. pilnej potrzeby koszenia trawy Łukasz Hamadyk 231/18 2018-06-25 Pobierz Pobierz
  dot. Wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 55/56 Beata Dunajewska 216/18 2018-06-08 Pobierz Pobierz
  dot. Naprawy nawierzchni parkingu przy ul. Wyzwolenia Beata Dunajewska 213/18 2018-06-07 Pobierz Pobierz
  dot. Wykoszenia trawy i chwastów przy ul. Wyzwolenia Beata Dunajewska 212/18 2018-06-07 Pobierz Pobierz
  dot. Stylizowanych miejsc wypoczynkowych przy nabrzeżu przy ul. Starowiślnej Łukasz Hamadyk 208/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Prac związanych z inwestycją na terenie przejętym od ROD Łukasz Hamadyk 207/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Odniesienia się do odpowiedzi na interpelację nr 101/18 dot. Placu Wolności Łukasz Hamadyk 206/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Drobnych napraw i modernizacji na ul. Wolności, Wilków Morskich i Władysława IV Beata Dunajewska 175/18 2018-05-14 Pobierz Pobierz
  dot. Naprawy zniszczonego stołu w części przeznaczonej dla dzieci na Placu Ks. J. Gustkowicza Łukasz Hamadyk 174/18 2018-05-11 Pobierz Pobierz
  dot. Zagospodarowania środków w ramach planowanej rewitalizacji dzielnicy na przeprawę kutrem na Wisłoujście Łukasz Hamadyk 171/18 2018-05-08 Pobierz Pobierz
  dot. przekwalifikowania garażu na dodatkowe pomieszczenie dla seniorów w GCZ w Nowym Porcie Beata Dunajewska 162/18 2018-05-02 Pobierz Pobierz
  dot. drobnych inwestycji w Nowym Porcie Beata Dunajewska 161/18 2018-05-02 Pobierz Pobierz
  dot. fetoru w okolicach dzielnic Nowy Port, Letnica, Brzeźno, Młyniska i Przeróbka Łukasz Hamadyk 110/18 2018-03-13 Pobierz Pobierz
  dot. Umieszczenia tablicy informującej o nazwie placu "Plac Wolności" Łukasz Hamadyk 101/18 2018-03-08 Pobierz Pobierz
  dot. Wyznaczenia chodnika - łącznika dla ulic Na Zaspę z ul. Oliwską Łukasz Hamadyk 099/18 2018-03-08 Pobierz Pobierz
  DOT. Możliwości budowy basenu na granicy dzielnic Nowy Port, Brzeźna i Letnicy Łukasz Hamadyk 095/18 2018-02-28 Pobierz Pobierz
  dot. odnowienia ławek na Placu Przyjaciół Beata Dunajewska 094/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Budynku przy ul. Władysława IV Beata Dunajewska 093/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Uporządkowania działki obręb 60 przy ul. Wolności Beata Dunajewska 092/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. poprawy bezpieczeństwa przy przedszkolach w Nowym Porcie Beata Dunajewska 091/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Zamieszczenia na budynku mieszkalnym przy ul. Oliwskiej 34 tablicy pamiątkowej Łukasz Hamadyk 064/12 2018-02-09 Pobierz Pobierz
  dot. Modernizacji ogrodzenia na ul. Władysława IV Beata Dunajewska 061/18 2018-02-09 Pobierz Pobierz
  dot. Remediacji terenu Szańca Zachodniego Beata Dunajewska 063/18 2018-02-08 Pobierz Pobierz
  dot. wstrzymanych wykupów mieszkań w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk 053/18 2018-02-02 Pobierz Pobierz
  dot. Wymiany flagi państwowej na Pl. Ks. J.Gustkowicza w Nowym Porcie Łukasz Hamadyk 028/18 2018-01-18 Pobierz Pobierz
  dot. Planu 0410 dla terenów przyległych do fragmentu ulic Letnicka i Wyzwolenia Łukasz Hamadyk 024/18 2018-01-17 Pobierz Pobierz
  interpelacje
  Ever Given Ever Ywhere

  Ever Given w Nowym Porcie

  na podstawie skryptu ze strony : https://evergiven-everywhere.glitch.me
  Evergiven

  Why should the Suez Canal have all the fun? From the comfort of home you can get the Ever Given stuck wherever you want it. Drag and zoom the map to move this big old boat somewhere else. Click the rotate button to get it wedged perfectly.

  Hit the "to scale" button to make it approximately the right size. Or you can make it whatever size you feel like: get it stuck in a swimming pool or across the entire Atlantic Ocean.

  Garrett Dash Nelson made this ridiculous thing. Boat photo clipped from Kristin Carringer/Maxar, via BI. If you thought this was fun, consider supporting the Leventhal Map & Education Center.