zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:40:24) Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320
136
WDU19610580320
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów

obowiązujący
2018-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich

akt objęty tekstem jednolitym
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2009 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich

obowiązujący
2009-11-12
2009-11-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

obowiązujący
2009-07-07
2009-07-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie obowiązków kapitanatów (bosmanatów) portów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich

obowiązujący
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

obowiązujący
2004-11-15
2004-11-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich

akt posiada tekst jednolity
2004-11-15
2004-11-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez delegatów, sprawowania nadzoru nad ich działalnością oraz zakresu pokrywania kosztów tej działalności

obowiązujący
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich

obowiązujący
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1976 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.

wygaśnięcie aktu
1977-02-01
1976-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2007-01-11
2007-01-11
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich

uznany za uchylony
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2005-12-29
2005-12-29
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2005-07-11
2005-07-11
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie przygotowania dla izb morskich materiałów do dochodzeń w sprawach wypadków morskich

uznany za uchylony
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2012-10-27

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2004-07-23
2004-07-23
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2003-11-14
2003-01-01
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

uznany za uchylony
2002-12-13
2002-12-13
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

uznany za uchylony
2001-07-31
2001-07-31
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wynagradzania przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich.

uchylony
2000-10-17
2000-10-01
---- -- --
2001-07-31

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

uchylony
2000-07-07
2000-01-01
---- -- --
2001-07-31

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

uchylony
1999-11-20
1999-01-01
---- -- --
2001-07-31

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-07-17

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1992-11-22
1992-11-22
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1990-10-24
1990-10-24
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1989-03-28
1989-03-28
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1984-09-26
1984-09-26
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 września 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich.

uchylony
1975-10-09
1975-10-09
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 27 września 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.

uchylony
1973-10-20
1973-07-01
---- -- --
1976-09-01

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 grudnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.

uchylony
1966-12-30
1966-09-01
---- -- --
1973-07-01

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.

uchylony
1962-06-14
1962-01-01
---- -- --
1966-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1962 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku.

uznany za uchylony
1962-04-16
1962-04-16
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1962-02-05
1962-02-05
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów

obowiązujący
2018-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich

akt objęty tekstem jednolitym
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2009 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich

obowiązujący
2009-11-12
2009-11-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich

obowiązujący
2009-07-07
2009-07-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2007-01-11
2007-01-11
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich

uznany za uchylony
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2005-12-29
2005-12-29
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2005-07-11
2005-07-11
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie przygotowania dla izb morskich materiałów do dochodzeń w sprawach wypadków morskich

uznany za uchylony
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2012-10-27

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie obowiązków kapitanatów (bosmanatów) portów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich

obowiązujący
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

obowiązujący
2004-11-15
2004-11-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich

akt posiada tekst jednolity
2004-11-15
2004-11-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez delegatów, sprawowania nadzoru nad ich działalnością oraz zakresu pokrywania kosztów tej działalności

obowiązujący
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2004-07-23
2004-07-23
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich

obowiązujący
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

uznany za uchylony
2003-11-14
2003-01-01
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

uznany za uchylony
2002-12-13
2002-12-13
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

uznany za uchylony
2001-07-31
2001-07-31
---- -- --
2009-07-02

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wynagradzania przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich.

uchylony
2000-10-17
2000-10-01
---- -- --
2001-07-31

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

uchylony
2000-07-07
2000-01-01
---- -- --
2001-07-31

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.

uchylony
1999-11-20
1999-01-01
---- -- --
2001-07-31

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-07-17

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1992-11-22
1992-11-22
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1990-10-24
1990-10-24
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1989-03-28
1989-03-28
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1984-09-26
1984-09-26
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1976 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.

wygaśnięcie aktu
1977-02-01
1976-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 września 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich.

uchylony
1975-10-09
1975-10-09
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 27 września 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.

uchylony
1973-10-20
1973-07-01
---- -- --
1976-09-01

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 grudnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.

uchylony
1966-12-30
1966-09-01
---- -- --
1973-07-01

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.

uchylony
1962-06-14
1962-01-01
---- -- --
1966-09-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1962 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku.

uznany za uchylony
1962-04-16
1962-04-16
---- -- --
2004-11-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich.

uznany za uchylony
1962-02-05
1962-02-05
---- -- --
2004-11-15

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu