zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:30:04) Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
252
WDU19640160093
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru

obowiązujący
2015-10-18
2015-10-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych

obowiązujący
2003-03-05
2003-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.

obowiązujący
1990-12-24
1990-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

obowiązujący
1990-09-24
1990-09-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-03-01
1990-03-01
1990-04-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-02-01
1990-02-01
1990-03-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-01-01
1990-01-01
1990-02-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

obowiązujący
1985-10-08
1985-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.

obowiązujący
1966-11-17
1966-11-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych.

obowiązujący
1965-02-17
1965-02-17
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt SK 34/08
Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 49/05
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 2006 r. sygn. akt SK 14/05
Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. sygn. akt K 9/04
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 18/2000.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 4/99
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.
Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo przewozowe.
Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowiązującej ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim w art. 47 pkt 3 i art. 67 pkt 2 uchyla się art. 691 Kodeksu cywilnego oraz art. 9 ust. 2 i 3 Prawa lokalowego.
Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.
Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych

uznany za uchylony
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2008-12-15
2008-12-15
---- -- --
2014-12-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2008-12-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2005-01-10
2005-01-10
---- -- --
2005-10-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2003-09-25
2003-09-25
---- -- --
2005-01-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uznany za uchylony
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2002-07-25
2002-07-25
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

uznany za uchylony
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2001-12-15
2001-12-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2000-11-01
2000-11-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1999-05-15
1999-05-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1999-01-26
1999-02-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1998-04-10
1998-04-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1995-12-15
1995-12-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

uchylony
1995-07-14
1995-07-14
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1993-05-01
1993-05-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1992-08-15
1992-08-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1991-09-15
1991-09-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczy znalezionych.

uznany za uchylony
1991-04-29
1991-04-29
---- -- --
2015-06-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1991-03-01
1991-03-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1990-12-01
1990-12-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za maj i czerwiec 1990 r.

uznany za uchylony
1990-05-01
1990-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r.

uznany za uchylony
1990-04-01
1990-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-09-30
1989-09-30
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-07-14
1989-07-14
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1989-07-01
1989-07-01
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1988-09-29
1988-09-29
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości tych organów w tych sprawach.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1986-05-07
1986-05-07
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1982-12-08
1982-12-08
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1981-03-31
1981-03-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1980 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-12-29
1980-12-29
---- -- --
1990-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1971-12-31
1971-12-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 września 1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

uchylony
1970-09-29
1970-09-29
---- -- --
2003-03-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1970-08-31
1970-08-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych.

uznany za uchylony
1966-06-21
1966-06-21
---- -- --
2015-06-21

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadomienia o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

uchylony
1965-03-29
1965-03-29
---- -- --
1970-09-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uchylony
1965-01-01
1965-01-01
---- -- --
1989-03-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1964 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

uchylony
1965-01-01
1965-01-01
---- -- --
1980-12-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1964-12-18
1964-12-18
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1965-01-05
1965-01-01
---- -- --
1998-09-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru

obowiązujący
2015-10-18
2015-10-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych

uznany za uchylony
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2008-12-15
2008-12-15
---- -- --
2014-12-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2008-12-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2005-01-10
2005-01-10
---- -- --
2005-10-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2003-09-25
2003-09-25
---- -- --
2005-01-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uznany za uchylony
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych

obowiązujący
2003-03-05
2003-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2002-07-25
2002-07-25
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

uznany za uchylony
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2001-12-15
2001-12-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2000-11-01
2000-11-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1999-05-15
1999-05-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1999-01-26
1999-02-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1998-04-10
1998-04-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1995-12-15
1995-12-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

uchylony
1995-07-14
1995-07-14
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1993-05-01
1993-05-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1992-08-15
1992-08-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1991-09-15
1991-09-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczy znalezionych.

uznany za uchylony
1991-04-29
1991-04-29
---- -- --
2015-06-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1991-03-01
1991-03-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.

obowiązujący
1990-12-24
1990-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1990-12-01
1990-12-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

obowiązujący
1990-09-24
1990-09-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za maj i czerwiec 1990 r.

uznany za uchylony
1990-05-01
1990-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r.

uznany za uchylony
1990-04-01
1990-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-03-01
1990-03-01
1990-04-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-02-01
1990-02-01
1990-03-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-01-01
1990-01-01
1990-02-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-09-30
1989-09-30
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-07-14
1989-07-14
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1989-07-01
1989-07-01
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1988-09-29
1988-09-29
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości tych organów w tych sprawach.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1986-05-07
1986-05-07
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

obowiązujący
1985-10-08
1985-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1982-12-08
1982-12-08
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1981-03-31
1981-03-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1980 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-12-29
1980-12-29
---- -- --
1990-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1971-12-31
1971-12-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 września 1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

uchylony
1970-09-29
1970-09-29
---- -- --
2003-03-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1970-08-31
1970-08-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.

obowiązujący
1966-11-17
1966-11-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych.

uznany za uchylony
1966-06-21
1966-06-21
---- -- --
2015-06-21

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadomienia o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

uchylony
1965-03-29
1965-03-29
---- -- --
1970-09-29

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych.

obowiązujący
1965-02-17
1965-02-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uchylony
1965-01-01
1965-01-01
---- -- --
1989-03-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1964 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

uchylony
1965-01-01
1965-01-01
---- -- --
1980-12-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1964-12-18
1964-12-18
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1965-01-05
1965-01-01
---- -- --
1998-09-24
32000L0031

2000-06-08

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu