zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.


zmiany do niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84, poz. 948) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:05:31) Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122
75
WDU19810240122
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

obowiązujący
1999-09-10
1999-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1997-01-15
1997-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1995-10-06
1995-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1994-12-29
1994-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1994-11-22
1994-11-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

obowiązujący
1993-11-02
1993-11-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1992-11-27
1992-11-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1991-12-06
1991-12-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego za rok 1990.

wygaśnięcie aktu
1991-02-12
1991-02-12
---- -- --
1991-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

obowiązujący
1989-02-21
1989-02-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

obowiązujący
1988-05-10
1988-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

obowiązujący
1988-02-29
1988-02-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

obowiązujący
1981-12-29
1981-12-29
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".
Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 29 maja 1993 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

uznany za uchylony
1997-08-01
1997-08-01
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

uchylony
1993-08-25
1993-08-25
---- -- --
1998-01-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

uznany za uchylony
1993-01-05
1993-01-05
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

uchylony
1990-07-12
1990-07-12
---- -- --
1993-11-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1987-11-20
1987-11-20
---- -- --
1990-03-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

uchylony
1984-12-27
1984-12-27
---- -- --
1988-03-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

uchylony
1983-02-22
1983-02-22
---- -- --
1988-03-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1982-02-08
1982-02-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

uchylony
1981-12-29
1981-12-29
---- -- --
1993-01-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.

uchylony
1982-01-30
1982-01-30
---- -- --
1994-12-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

obowiązujący
1999-09-10
1999-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

uznany za uchylony
1997-08-01
1997-08-01
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1997-01-15
1997-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1995-10-06
1995-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1994-12-29
1994-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1994-11-22
1994-11-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

obowiązujący
1993-11-02
1993-11-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

uchylony
1993-08-25
1993-08-25
---- -- --
1998-01-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

uznany za uchylony
1993-01-05
1993-01-05
---- -- --
2001-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1992-11-27
1992-11-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

obowiązujący
1991-12-06
1991-12-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego za rok 1990.

wygaśnięcie aktu
1991-02-12
1991-02-12
---- -- --
1991-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

uchylony
1990-07-12
1990-07-12
---- -- --
1993-11-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

obowiązujący
1989-02-21
1989-02-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

obowiązujący
1988-05-10
1988-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

obowiązujący
1988-02-29
1988-02-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1987-11-20
1987-11-20
---- -- --
1990-03-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

uchylony
1984-12-27
1984-12-27
---- -- --
1988-03-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1983 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

uchylony
1983-02-22
1983-02-22
---- -- --
1988-03-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1982-02-08
1982-02-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

obowiązujący
1981-12-29
1981-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

uchylony
1981-12-29
1981-12-29
---- -- --
1993-01-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.

uchylony
1982-01-30
1982-01-30
---- -- --
1994-12-29

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu