zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:01:49) Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
181
WDU19820310214
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący
2021-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2021-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

oczekujący na wejście w życie
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

oczekujący na wejście w życie
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący
2020-10-21
2020-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2019-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec mianowanych urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2019-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie czasu pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2019-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2019-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-10-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-01-09
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-10-06
2016-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

akt objęty tekstem jednolitym
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-05-20
2016-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-03-25
2016-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2015-10-20
2015-10-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę

obowiązujący
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2015-02-28
2015-02-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2013-08-17
2013-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2012-12-12
2012-12-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2006-03-07
2006-03-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2005-02-25
2005-02-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2003-02-26
2003-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

obowiązujący
2002-12-31
2003-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

obowiązujący
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.

obowiązujący
2002-01-02
2002-01-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

obowiązujący
2001-05-06
2001-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

obowiązujący
2001-05-09
2001-05-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
2000-09-01
2000-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługującym pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

obowiązujący
2000-04-06
2000-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

obowiązujący
2000-03-07
2000-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1999-10-29
1999-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

obowiązujący
1999-04-15
1999-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

obowiązujący
1999-04-08
1999-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

akt objęty tekstem jednolitym
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1998-06-24
1998-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

obowiązujący
1998-05-12
1998-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

akt posiada tekst jednolity
1998-03-24
1998-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1997-05-12
1997-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1996-05-20
1996-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

obowiązujący
1996-02-10
1996-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1995-11-01
1995-11-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1995-03-28
1995-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1994-02-10
1994-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1992-08-27
1992-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1991-12-20
1991-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

obowiązujący
1991-09-11
1991-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1991-08-12
1991-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

obowiązujący
1991-02-19
1991-02-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. w sprawie rozciągnięcie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu.

obowiązujący
1990-02-15
1989-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Zarządu Artykułów Sanitarnych.

obowiązujący
1986-03-04
1986-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Zarządu Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

obowiązujący
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.

obowiązujący
1985-09-20
1985-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1984 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

obowiązujący
1984-04-06
1984-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

obowiązujący
1983-04-14
1983-04-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.

obowiązujący
1983-02-05
1983-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.

obowiązujący
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych.

obowiązujący
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia.

obowiązujący
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99.
Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.
Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.
Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. Prawo o notariacie.
Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.
Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uznany za uchylony
2009-04-28
2009-01-01
---- -- --
2010-03-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
2010-03-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2010-03-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2004-07-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2004-07-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych

uchylony
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2015-09-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

uchylony
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

uchylony
2000-08-11
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

uchylony
2000-04-06
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

uchylony
1999-05-20
1999-04-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

uchylony
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

uchylony
1999-02-19
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

uchylony
1998-10-08
1998-08-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

uchylony
1998-06-16
1998-04-01
---- -- --
1999-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

uchylony
1998-04-18
1998-04-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony
1998-03-01
1998-03-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

uznany za uchylony
1997-05-16
1997-05-16
---- -- --
1999-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1997-04-18
1997-04-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1997-02-01
1997-02-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcję doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

uchylony
1997-01-09
1997-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1996-01-04
1996-01-04
---- -- --
1997-03-05

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.

uznany za uchylony
1995-07-07
1995-07-07
---- -- --
1999-07-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania urzędników Urzędu Rady Ministrów.

uznany za uchylony
1995-04-26
1995-04-01
---- -- --
1997-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1995-04-22
1995-04-22
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1997-03-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1994-12-22
1994-12-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1994-08-29
1994-08-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1994-02-26
1994-02-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1993-11-25
1993-11-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1993-03-23
1993-03-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1990-10-29
1990-09-30
---- -- --
1995-04-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1990-04-14
1990-01-01
---- -- --
1995-04-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1989-02-24
1989-01-01
---- -- --
1995-04-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1988-09-10
1988-07-01
---- -- --
1989-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1988-08-29
1988-07-01
---- -- --
1989-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1988-01-01
1987-12-01
---- -- --
1989-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1987-01-01
1987-01-01
---- -- --
1989-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1986-06-04
1986-06-04
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Państwowej Inspekcji Radiowej.

uznany za uchylony
1985-08-10
1985-07-01
---- -- --
1991-01-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1985-09-20
1985-09-20
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1984-12-27
1984-12-27
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1984-01-23
1984-01-23
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1983-10-27
1983-10-27
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1983-08-01
1983-08-01
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Sekretariatu Administracyjnego Polskiej Akademii Nauk.

uznany za uchylony
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
1997-10-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad, składu i trybu powoływania komisji dyscyplinarnych, trybu powoływania rzeczników dyscyplinarnych oraz zasad i trybu postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w urzędach państwowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
2000-08-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad współdziałania kierowników urzędów państwowych z radami pracowniczymi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
1991-07-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2022-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2022-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący
2021-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący
2021-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2021-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

oczekujący na wejście w życie
2021-02-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

oczekujący na wejście w życie
2020-12-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

obowiązujący
2020-10-21
2020-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-11-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2020-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2019-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec mianowanych urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2019-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie czasu pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania

obowiązujący
2019-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2019-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2019-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-10-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-10-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-02-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-01-09
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2017-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-10-06
2016-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

akt objęty tekstem jednolitym
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-05-20
2016-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-03-25
2016-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2015-10-20
2015-10-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę

obowiązujący
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2015-02-28
2015-02-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2013-08-17
2013-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2012-12-12
2012-12-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

obowiązujący
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uznany za uchylony
2009-04-28
2009-01-01
---- -- --
2010-03-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
2010-03-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2010-03-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2006-03-07
2006-03-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2005-02-25
2005-02-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2004-07-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2004-07-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych

uchylony
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2015-09-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

obowiązujący
2003-02-26
2003-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

obowiązujący
2002-12-31
2003-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

uchylony
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

obowiązujący
2002-06-13
2002-06-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.

obowiązujący
2002-01-02
2002-01-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

obowiązujący
2001-05-06
2001-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

obowiązujący
2001-05-09
2001-05-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
2000-09-01
2000-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

uchylony
2000-08-11
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługującym pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

obowiązujący
2000-04-06
2000-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

uchylony
2000-04-06
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

obowiązujący
2000-03-07
2000-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1999-10-29
1999-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

uchylony
1999-05-20
1999-04-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

uchylony
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

obowiązujący
1999-04-15
1999-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

obowiązujący
1999-04-08
1999-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

uchylony
1999-02-19
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

akt objęty tekstem jednolitym
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

uchylony
1998-10-08
1998-08-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1998-06-24
1998-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

uchylony
1998-06-16
1998-04-01
---- -- --
1999-04-01

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

obowiązujący
1998-05-12
1998-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

uchylony
1998-04-18
1998-04-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

akt posiada tekst jednolity
1998-03-24
1998-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony
1998-03-01
1998-03-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

uznany za uchylony
1997-05-16
1997-05-16
---- -- --
1999-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1997-05-12
1997-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1997-04-18
1997-04-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1997-02-01
1997-02-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcję doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

uchylony
1997-01-09
1997-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1996-05-20
1996-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

obowiązujący
1996-02-10
1996-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1996-01-04
1996-01-04
---- -- --
1997-03-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1995-11-01
1995-11-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.

uznany za uchylony
1995-07-07
1995-07-07
---- -- --
1999-07-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania urzędników Urzędu Rady Ministrów.

uznany za uchylony
1995-04-26
1995-04-01
---- -- --
1997-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1995-04-22
1995-04-22
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1995-03-28
1995-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1997-03-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1994-12-22
1994-12-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1994-08-29
1994-08-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1994-02-26
1994-02-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1994-02-10
1994-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1993-11-25
1993-11-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

uchylony
1993-03-23
1993-03-01
---- -- --
1996-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1992-08-27
1992-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1991-12-20
1991-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

obowiązujący
1991-09-11
1991-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

obowiązujący
1991-08-12
1991-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

obowiązujący
1991-02-19
1991-02-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1990-10-29
1990-09-30
---- -- --
1995-04-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1990-04-14
1990-01-01
---- -- --
1995-04-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. w sprawie rozciągnięcie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu.

obowiązujący
1990-02-15
1989-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1989-02-24
1989-01-01
---- -- --
1995-04-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1988-09-10
1988-07-01
---- -- --
1989-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1988-08-29
1988-07-01
---- -- --
1989-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1988-01-01
1987-12-01
---- -- --
1989-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1987-01-01
1987-01-01
---- -- --
1989-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1986-06-04
1986-06-04
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Zarządu Artykułów Sanitarnych.

obowiązujący
1986-03-04
1986-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Zarządu Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

obowiązujący
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Państwowej Inspekcji Radiowej.

uznany za uchylony
1985-08-10
1985-07-01
---- -- --
1991-01-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.

obowiązujący
1985-09-20
1985-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1985-09-20
1985-09-20
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1984-12-27
1984-12-27
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1984 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

obowiązujący
1984-04-06
1984-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1984-01-23
1984-01-23
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1983-10-27
1983-10-27
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1983-08-01
1983-08-01
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

obowiązujący
1983-04-14
1983-04-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.

obowiązujący
1983-02-05
1983-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Sekretariatu Administracyjnego Polskiej Akademii Nauk.

uznany za uchylony
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
1997-10-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.

obowiązujący
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych.

obowiązujący
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

uchylony
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
1987-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad, składu i trybu powoływania komisji dyscyplinarnych, trybu powoływania rzeczników dyscyplinarnych oraz zasad i trybu postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w urzędach państwowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
2000-08-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad współdziałania kierowników urzędów państwowych z radami pracowniczymi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
1991-07-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia.

obowiązujący
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu