zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:01:47) Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
216
WDU19820350230
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

oczekujący na wejście w życie
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

oczekujący na wejście w życie
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

obowiązujący
2020-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

obowiązujący
2020-05-13
2020-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

obowiązujący
2019-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie

obowiązujący
2018-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

obowiązujący
2018-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

obowiązujący
2011-04-23
2011-04-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

obowiązujący
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

obowiązujący
2010-04-15
2010-04-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

obowiązujący
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

wygaśnięcie aktu
2006-05-19
2006-05-19
2006-05-29
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wypadków i okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych

obowiązujący
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim

obowiązujący
2003-12-09
2003-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1991-10-18
1991-10-18
1991-10-27
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1991-08-12
1991-08-12
1991-08-17
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1991-06-26
1991-06-26
1991-08-20
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1991-05-29
1991-05-29
1991-06-10
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1990-05-14
1990-05-14
1990-05-28
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie województwa opolskiego i miasta Gdyni.

wygaśnięcie aktu
1990-01-27
1990-01-27
1990-02-26
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1989 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1989-05-29
1989-05-29
1989-06-19
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1989-04-25
1989-04-25
1989-05-02
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1988-05-31
1988-05-31
1988-06-20
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1988-04-30
1988-04-30
1988-05-02
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1987-11-20
1987-11-20
1987-11-30
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1987-11-12
1987-11-12
1987-11-14
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1987-04-28
1987-04-28
1987-06-15
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1986 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1986-04-29
1986-04-29
1986-05-02
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1985-10-08
1985-10-09
1985-10-14
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1985-04-26
1985-04-26
1985-05-02
---- -- --
e
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 12/11
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o wychowaniu o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r. sygn. akt SK. 5/02.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001.
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie

uznany za uchylony
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2018-12-31

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków

uznany za uchylony
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych

uznany za uchylony
2013-08-13
2013-08-13
---- -- --
2015-06-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

uznany za uchylony
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2018-12-31

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

uznany za uchylony
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

uznany za uchylony
2006-04-22
2006-04-22
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

uznany za uchylony
2005-11-17
2005-11-17
---- -- --
2011-10-27

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu

uznany za uchylony
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

uznany za uchylony
2005-02-16
2005-02-16
---- -- --
2005-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2004-10-19
2004-10-19
---- -- --
2005-01-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

uznany za uchylony
2004-08-20
2004-08-20
---- -- --
2011-04-23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

uznany za uchylony
2004-09-08
2004-09-08
---- -- --
2007-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

uznany za uchylony
2004-04-24
2004-04-24
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych

uznany za uchylony
2004-04-14
2004-04-14
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania , przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

uznany za uchylony
2004-02-11
2004-02-11
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokości opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie

uznany za uchylony
2003-08-16
2003-08-16
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego

uznany za uchylony
2003-06-17
2003-06-17
---- -- --
2004-07-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

uznany za uchylony
2002-08-14
2002-08-15
---- -- --
2002-08-20

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

uchylony
2001-06-28
2001-06-28
---- -- --
2013-08-13

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

uznany za uchylony
2000-01-21
2000-01-21
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

uznany za uchylony
1999-06-02
1999-06-02
---- -- --
1999-06-18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

uznany za uchylony
1998-05-24
1998-05-24
---- -- --
1999-10-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień.

uznany za uchylony
1996-11-23
1996-11-23
---- -- --
2004-02-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.

uchylony
1994-12-23
1994-12-23
---- -- --
2003-08-16

Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1991-07-18
1991-07-18
---- -- --
1993-06-17

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1991-02-19
1991-02-19
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

uznany za uchylony
1990-11-21
1990-11-21
---- -- --
1990-12-09

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

uznany za uchylony
1990-06-30
1990-06-30
---- -- --
1996-12-29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1990-02-18
1990-02-18
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1989-09-12
1989-09-12
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1988-03-25
1988-03-25
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1987 r. w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

uznany za uchylony
1987-09-25
1987-09-25
---- -- --
1996-12-29

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

uznany za uchylony
1987-02-28
1987-02-28
---- -- --
1993-06-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1986 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.

uchylony
1986-10-22
1986-10-22
---- -- --
1991-07-18

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. w sprawie określenia rodzajów i czasu sprzedaży napojów alkoholowych za waluty wymienialne.

uznany za uchylony
1985-03-20
1985-03-20
---- -- --
1989-03-15

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

uznany za uchylony
1985-03-20
1985-03-20
---- -- --
1993-06-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

uchylony
1985-03-11
1985-03-11
---- -- --
1986-10-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1984-06-13
1984-06-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1984-04-30
1984-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1983 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

uchylony
1983-11-17
1983-11-17
---- -- --
1986-10-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1983-06-11
1983-06-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu przymusowego doprowadzania przez Milicję Obywatelską osób nadużywających alkoholu.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2003-08-16

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania, składu i szczegółowego zakresu działania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1996-12-29

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad finansowania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1987-09-25

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego i domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1998-05-24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie regulaminów stacjonarnych zakładów lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2011-07-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2004-09-08

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2016-01-05

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1993-06-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

oczekujący na wejście w życie
2022-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

oczekujący na wejście w życie
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

obowiązujący
2020-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

obowiązujący
2020-05-13
2020-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

obowiązujący
2019-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie

obowiązujący
2018-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

obowiązujący
2018-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie

uznany za uchylony
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2018-12-31

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków

uznany za uchylony
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
2019-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych

uznany za uchylony
2013-08-13
2013-08-13
---- -- --
2015-06-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

uznany za uchylony
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2018-12-31

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

uznany za uchylony
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

obowiązujący
2011-04-23
2011-04-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

obowiązujący
2010-08-04
2010-08-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

obowiązujący
2010-04-15
2010-04-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

obowiązujący
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

wygaśnięcie aktu
2006-05-19
2006-05-19
2006-05-29
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

uznany za uchylony
2006-04-22
2006-04-22
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

uznany za uchylony
2005-11-17
2005-11-17
---- -- --
2011-10-27

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu

uznany za uchylony
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

uznany za uchylony
2005-02-16
2005-02-16
---- -- --
2005-09-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wypadków i okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych

obowiązujący
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2004-10-19
2004-10-19
---- -- --
2005-01-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

uznany za uchylony
2004-08-20
2004-08-20
---- -- --
2011-04-23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

uznany za uchylony
2004-09-08
2004-09-08
---- -- --
2007-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

uznany za uchylony
2004-04-24
2004-04-24
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych

uznany za uchylony
2004-04-14
2004-04-14
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania , przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

uznany za uchylony
2004-02-11
2004-02-11
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim

obowiązujący
2003-12-09
2003-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokości opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie

uznany za uchylony
2003-08-16
2003-08-16
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego

uznany za uchylony
2003-06-17
2003-06-17
---- -- --
2004-07-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

uznany za uchylony
2002-08-14
2002-08-15
---- -- --
2002-08-20

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

uchylony
2001-06-28
2001-06-28
---- -- --
2013-08-13

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

uznany za uchylony
2000-01-21
2000-01-21
---- -- --
2012-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

uznany za uchylony
1999-06-02
1999-06-02
---- -- --
1999-06-18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

uznany za uchylony
1998-05-24
1998-05-24
---- -- --
1999-10-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień.

uznany za uchylony
1996-11-23
1996-11-23
---- -- --
2004-02-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.

uchylony
1994-12-23
1994-12-23
---- -- --
2003-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1991-10-18
1991-10-18
1991-10-27
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1991-08-12
1991-08-12
1991-08-17
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1991-07-18
1991-07-18
---- -- --
1993-06-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1991-06-26
1991-06-26
1991-08-20
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1991-05-29
1991-05-29
1991-06-10
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1991-02-19
1991-02-19
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

uznany za uchylony
1990-11-21
1990-11-21
---- -- --
1990-12-09

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

uznany za uchylony
1990-06-30
1990-06-30
---- -- --
1996-12-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1990-05-14
1990-05-14
1990-05-28
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie województwa opolskiego i miasta Gdyni.

wygaśnięcie aktu
1990-01-27
1990-01-27
1990-02-26
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1990-02-18
1990-02-18
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1989-09-12
1989-09-12
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1989 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1989-05-29
1989-05-29
1989-06-19
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1989-04-25
1989-04-25
1989-05-02
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1988-05-31
1988-05-31
1988-06-20
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1988-04-30
1988-04-30
1988-05-02
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1988-03-25
1988-03-25
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1987-11-20
1987-11-20
1987-11-30
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1987-11-12
1987-11-12
1987-11-14
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1987 r. w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

uznany za uchylony
1987-09-25
1987-09-25
---- -- --
1996-12-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1987-04-28
1987-04-28
1987-06-15
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

uznany za uchylony
1987-02-28
1987-02-28
---- -- --
1993-06-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1986 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.

uchylony
1986-10-22
1986-10-22
---- -- --
1991-07-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1986 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1986-04-29
1986-04-29
1986-05-02
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1985-10-08
1985-10-09
1985-10-14
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

wygaśnięcie aktu
1985-04-26
1985-04-26
1985-05-02
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. w sprawie określenia rodzajów i czasu sprzedaży napojów alkoholowych za waluty wymienialne.

uznany za uchylony
1985-03-20
1985-03-20
---- -- --
1989-03-15

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

uznany za uchylony
1985-03-20
1985-03-20
---- -- --
1993-06-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

uchylony
1985-03-11
1985-03-11
---- -- --
1986-10-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1984-06-13
1984-06-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1984-04-30
1984-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1983 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

uchylony
1983-11-17
1983-11-17
---- -- --
1986-10-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
1983-06-11
1983-06-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu przymusowego doprowadzania przez Milicję Obywatelską osób nadużywających alkoholu.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2003-08-16

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania, składu i szczegółowego zakresu działania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1996-12-29

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad finansowania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1987-09-25

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1996-11-23

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego i domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1998-05-24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie regulaminów stacjonarnych zakładów lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2011-07-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2004-09-08

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
2016-01-05

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

uznany za uchylony
1983-05-13
1983-05-13
---- -- --
1993-06-19
31993L0096

1993-10-29
31990L0365

1990-06-28
31990L0364

1990-06-28
31968L0360

1968-10-15

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu