zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Przepisy rozdziałów 4-6 oraz art.86-91 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:35:01) Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433
106
WDU19950860433
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

oczekujący na wejście w życie
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

obowiązujący
2020-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący
2018-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący
2017-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

obowiązujący
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

obowiązujący
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

akt objęty tekstem jednolitym
2017-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

obowiązujący
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

akt posiada tekst jednolity
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

obowiązujący
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej

obowiązujący
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego

obowiązujący
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

akt posiada tekst jednolity
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt objęty tekstem jednolitym
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt objęty tekstem jednolitym
2012-10-26
2012-10-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt posiada tekst jednolity
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania

obowiązujący
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt posiada tekst jednolity
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych.

obowiązujący
1998-07-28
1998-07-28
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt K 35/01
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt K 56/02
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw.
Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 34/98.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2015-02-26
2015-02-26
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2013-01-02
2013-01-02
---- -- --
2016-09-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

uznany za uchylony
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
2016-03-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2012-11-01
2012-11-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2011-05-07
0000-00-00
---- -- --
2016-09-30

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-12-24
2010-12-24
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony
2010-08-19
2010-08-19
---- -- --
2016-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-08-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-03-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-05-25

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2015-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-08-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2016-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony
2009-03-27
2009-03-27
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

uznany za uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2010-12-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony
2006-01-07
2005-01-07
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2010-08-19

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

uznany za uchylony
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2005-07-19
2005-07-19
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie kwater funkcyjnych

uznany za uchylony
2005-05-17
2005-05-17
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uchylony
2005-05-12
2005-05-12
---- -- --
2008-07-25

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez tę Agencję

uznany za uchylony
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2016-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

uznany za uchylony
2005-02-09
2005-02-09
---- -- --
2010-12-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

uznany za uchylony
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2010-08-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

uznany za uchylony
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
2015-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

uznany za uchylony
2004-11-13
2004-11-13
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom służby stałej

uznany za uchylony
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie tworzenia funduszy, prowadzenia gospodarki finansowej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2003-10-20
2003-10-20
---- -- --
2005-02-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

uznany za uchylony
2003-08-06
2003-08-06
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych

uznany za uchylony
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2002-07-05
2002-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

uznany za uchylony
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uznany za uchylony
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi.

uchylony
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
2001-11-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2001-08-22
2001-01-01
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2001-05-12
2001-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych.

uznany za uchylony
2000-11-14
2000-11-14
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater.

uznany za uchylony
2000-07-02
2000-07-02
---- -- --
2005-05-17

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2000-05-31
2000-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

uznany za uchylony
2000-06-03
2000-06-03
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
2000-04-01
2000-04-01
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.

uznany za uchylony
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2004-08-26

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
1999-05-15
1999-05-15
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1999-03-19
1999-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

uznany za uchylony
1999-02-27
1999-02-27
---- -- --
2005-01-25

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

uznany za uchylony
1998-10-28
1998-10-28
---- -- --
2003-08-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery.

uchylony
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2003-08-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalenia wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uchylony
1998-09-22
1998-09-22
---- -- --
2001-11-02

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
1998-07-25
1998-07-25
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2001-03-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1998-04-10
1998-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1997-12-25
1997-12-25
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1997-05-28
1997-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

uznany za uchylony
1996-12-31
1996-01-01
---- -- --
2002-06-30

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-12-31
1996-01-01
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-12-31
1996-12-31
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zwalniania tych lokali.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-12-31
1996-12-31
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1996-06-29
1996-06-29
---- -- --
2000-11-14

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
1996-05-14
1996-05-14
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.

uznany za uchylony
1996-05-04
1996-05-04
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1996-04-01
1996-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

uznany za uchylony
1996-04-03
1996-04-03
---- -- --
2005-01-25

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uchylony
1996-02-29
1996-01-01
---- -- --
2001-11-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uchylony
1995-12-16
1995-12-16
---- -- --
1998-07-25

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2022-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2022-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

oczekujący na wejście w życie
2022-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

obowiązujący
2020-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący
2018-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący
2017-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

obowiązujący
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

obowiązujący
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

akt objęty tekstem jednolitym
2017-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

obowiązujący
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

akt posiada tekst jednolity
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

obowiązujący
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej

obowiązujący
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego

obowiązujący
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

akt posiada tekst jednolity
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2015-02-26
2015-02-26
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2013-01-02
2013-01-02
---- -- --
2016-09-30

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

uznany za uchylony
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
2016-03-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2012-11-01
2012-11-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt objęty tekstem jednolitym
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt objęty tekstem jednolitym
2012-10-26
2012-10-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt posiada tekst jednolity
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania

obowiązujący
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2011-05-07
0000-00-00
---- -- --
2016-09-30

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt posiada tekst jednolity
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-12-24
2010-12-24
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony
2010-08-19
2010-08-19
---- -- --
2016-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-08-23

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-03-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-05-25

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2015-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-08-26

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2016-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony
2009-03-27
2009-03-27
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

uznany za uchylony
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2010-12-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony
2006-01-07
2005-01-07
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2010-08-19

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

uznany za uchylony
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2005-07-19
2005-07-19
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie kwater funkcyjnych

uznany za uchylony
2005-05-17
2005-05-17
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uchylony
2005-05-12
2005-05-12
---- -- --
2008-07-25

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez tę Agencję

uznany za uchylony
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2016-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

uznany za uchylony
2005-02-09
2005-02-09
---- -- --
2010-12-24

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

uznany za uchylony
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2010-08-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

uznany za uchylony
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
2015-10-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

uznany za uchylony
2004-11-13
2004-11-13
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom służby stałej

uznany za uchylony
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie tworzenia funduszy, prowadzenia gospodarki finansowej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2003-10-20
2003-10-20
---- -- --
2005-02-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2004-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

uznany za uchylony
2003-08-06
2003-08-06
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych

uznany za uchylony
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2002-07-05
2002-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

uznany za uchylony
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uznany za uchylony
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi.

uchylony
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
2001-11-02

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2001-08-22
2001-01-01
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2001-05-12
2001-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych.

uznany za uchylony
2000-11-14
2000-11-14
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater.

uznany za uchylony
2000-07-02
2000-07-02
---- -- --
2005-05-17

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
2000-05-31
2000-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

uznany za uchylony
2000-06-03
2000-06-03
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
2000-04-01
2000-04-01
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.

uznany za uchylony
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2004-08-26

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
1999-05-15
1999-05-15
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1999-03-19
1999-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

uznany za uchylony
1999-02-27
1999-02-27
---- -- --
2005-01-25

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

uznany za uchylony
1998-10-28
1998-10-28
---- -- --
2003-08-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery.

uchylony
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2003-08-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalenia wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uchylony
1998-09-22
1998-09-22
---- -- --
2001-11-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych.

obowiązujący
1998-07-28
1998-07-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
1998-07-25
1998-07-25
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2001-03-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1998-04-10
1998-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1997-12-25
1997-12-25
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1997-05-28
1997-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

uznany za uchylony
1996-12-31
1996-01-01
---- -- --
2002-06-30

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-12-31
1996-01-01
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-12-31
1996-12-31
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zwalniania tych lokali.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-12-31
1996-12-31
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony
1996-06-29
1996-06-29
---- -- --
2000-11-14

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony
1996-05-14
1996-05-14
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.

uznany za uchylony
1996-05-04
1996-05-04
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony
1996-04-01
1996-01-01
---- -- --
2005-07-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

uznany za uchylony
1996-04-03
1996-04-03
---- -- --
2005-01-25

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uchylony
1996-02-29
1996-01-01
---- -- --
2001-11-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uchylony
1995-12-16
1995-12-16
---- -- --
1998-07-25

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu