zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:21:33) Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938
59
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2018-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

obowiązujący
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000036

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-06 22:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000049

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-06 22:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000078

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, upamiętniających Polaków ratujących Żydów - rodzina Ulmów, Kowalskich, Baranków, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-06 22:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000079

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Stefana Banacha, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-06 22:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000147

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, upamiętniającej 50-lecie Programu 3 Polskiego Radia, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-06 22:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000159

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-06 22:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000220

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - niszczyciel "Błyskawica", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-06 22:05:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000241

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

na dzie? 2019-10-06 22:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000322

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2011

na dzie? 2019-10-06 21:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000324

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UE FA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-06 21:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000339

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011

na dzie? 2019-10-06 21:35:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000356

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-06 21:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000457

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-06 21:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000483

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, "Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-06 21:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000484

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-06 21:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000537

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Okręt podwodny "Orzeł", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-06 20:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000640

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Bolesława Prusa, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 23:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000736

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2013

na dzie? 2019-10-17 23:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000739

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii "Polskie okręty" - Lekki krążownik "Dragon", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-17 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000843

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 23:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000899

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 22:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000913

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Niszczyciel "Piorun", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-17 22:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001024

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 22:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000001

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, "Kangur Walabia Bennetta". oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-17 22:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000014

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150. rocznicę Powstania Styczniowego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 22:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000097

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Kuter rakietowy "Gdynia", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-17 21:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000098

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Bolesław Chrobry, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 21:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000185

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Niszczyciel rakietowy "Warszawa", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-17 21:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000187

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Cypriana Norwida, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 21:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001200

Zarządzenie nr 36/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

na dzie? 2019-10-18 04:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000381

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Okręt transportowo-minowy "Lublin", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-17 20:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000383

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Wacław II Czeski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 20:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000385

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-9-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 20:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000386

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-10-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 20:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000395

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2012

na dzie? 2019-10-17 20:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000431

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012

na dzie? 2019-10-17 20:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000541

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława Chrobrego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-17 20:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000542

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł, z serii "Polskie kluby piłkarskie" - Warta Poznań, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 20:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000543

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 20:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000544

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-17 20:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000597

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Fregata rakietowa "Gen. K. Pułaski", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-17 19:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000697

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Łokietek, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 19:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000698

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława II Śmiałego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2019-10-17 19:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000739

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Witolda Lutosławskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 19:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000779

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2014

na dzie? 2019-10-17 19:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000781

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 19:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000783

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 19:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000799

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, "Włączeni w życie - 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 19:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000801

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - żubr, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 19:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000811

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej

na dzie? 2019-10-17 19:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000832

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1131-21-2013 o odwołaniu członka Rady Polityki Pieniężnej

na dzie? 2019-10-17 19:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000885

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 18:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000926

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Agnieszka Osiecka, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2019-10-17 18:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001011

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-17 18:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000042

Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014"

na dzie? 2019-10-17 18:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000151

Zarządzenie Nr 2/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - konik polski

na dzie? 2019-10-17 17:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000155

Zarządzenie Nr 4/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Kazimierz Wielki

na dzie? 2019-10-17 17:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000156

Zarządzenie Nr 5/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława III Krzywoustego

na dzie? 2019-10-17 17:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000157

Zarządzenie Nr 6/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr i 5 gr

na dzie? 2019-10-17 17:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000188

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-3-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 17:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000227

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-2-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 17:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000240

Zarządzenie nr 7/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł

na dzie? 2019-10-17 17:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000251

Zarządzenie nr 10/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających kanonizację Jana Pawła II

na dzie? 2019-10-17 17:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000282

Zarządzenie nr 11/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego

na dzie? 2019-10-17 17:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000339

Zarządzenie nr 12/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - 25 lat wolności

na dzie? 2019-10-17 16:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000365

Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013

na dzie? 2019-10-17 16:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000366

Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2013

na dzie? 2019-10-17 16:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000449

Zarządzenie Nr 13/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającej 600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich

na dzie? 2019-10-17 16:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000559

Zarządzenie nr 14/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł "Patrioci 1944 Obywatele 2014"

na dzie? 2019-10-17 16:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000599

Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich

na dzie? 2019-10-17 16:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000755

Zarządzenie nr 16/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Ludwik Węgierski

na dzie? 2019-10-17 15:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000756

Zarządzenie nr 17/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - brakteat Mieszka III Starego

na dzie? 2019-10-17 15:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000802

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 18/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego

na dzie? 2019-10-17 15:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000845

Uchwała nr 5/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2015

na dzie? 2019-10-17 15:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000961

Zarządzenie nr 19/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, z serii "Polscy Malarze XIX/XX wieku" - Józef Chełmoński

na dzie? 2019-10-17 14:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000962

Zarządzenie nr 20/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Zamek Królewski w Warszawie

na dzie? 2019-10-17 14:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001130

Zarządzenie nr 22/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - brakteat Leszka Białego

na dzie? 2019-10-17 14:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001131

Zarządzenie nr 21/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jadwiga Andegaweńska

na dzie? 2019-10-17 14:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001135

Zarządzenie nr 23/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Grzegorz Ciechowski

na dzie? 2019-10-17 14:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001139

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. nr 1131-20-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 14:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001217

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-17 13:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000069

Zarządzenie nr 1/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej - "100-lecie Politechniki Warszawskiej"

na dzie? 2019-10-17 13:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000150

Zarządzenie nr 2/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera

na dzie? 2019-10-17 13:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000217

Zarządzenie nr 3/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Jagiełło

na dzie? 2019-10-17 13:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000218

Zarządzenie nr 4/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - floren Władysława Łokietka

na dzie? 2019-10-17 13:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000398

Zarządzenie nr 6/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Kanał Bydgoski

na dzie? 2019-10-17 12:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000405

Uchwała nr 3/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2014

na dzie? 2019-10-17 12:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000406

Uchwała nr 4/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2014

na dzie? 2019-10-17 12:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000411

Zarządzenie nr 7/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Zabytki kultury w Polsce" - relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim

na dzie? 2019-10-17 12:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000514

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-17 12:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000536

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-17 12:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000617

Zarządzenie nr 12/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Alfred Wierusz-Kowalski

na dzie? 2019-10-17 12:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000725

Zarządzenie nr 13/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 600. rocznicę urodzin Jana Długosza

na dzie? 2019-10-17 11:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000766

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 1131.15.2015 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 11:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000794

Zarządzenie nr 14/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Warneńczyk

na dzie? 2019-10-17 11:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000799

Zarządzenie nr 15/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - grosz Kazimierza Wielkiego

na dzie? 2019-10-17 11:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000903

Uchwała Nr 6/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2016

na dzie? 2019-10-17 11:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000966

Zarządzenie nr 16/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - pszczoła miodna

na dzie? 2019-10-17 11:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000967

Zarządzenie nr 17/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 50. rocznicę wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich

na dzie? 2019-10-17 11:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001059

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-17 11:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001067

Zarządzenie Nr 18/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - ratusz w Poznaniu

na dzie? 2019-10-17 11:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001068

Zarządzenie Nr 19/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Józef Piłsudski

na dzie? 2019-10-17 11:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001125

Zarządzenie Nr 20/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Kazimierz Jagiellończyk

na dzie? 2019-10-17 10:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001126

Zarządzenie nr 21/2015 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - półgrosz Władysława Jagiełły

na dzie? 2019-10-17 10:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000079

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

na dzie? 2019-10-17 10:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000090

Zarządzenie Nr 1/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł

na dzie? 2019-10-17 10:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000095

Zarządzenie Nr 2/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 250. rocznicę założenia Mennicy Warszawskiej

na dzie? 2019-10-17 10:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000106

Zarządzenie nr 3/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych

na dzie? 2019-10-17 10:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000144

Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego

na dzie? 2019-10-17 10:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000246

Zarządzenie nr 6/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 1050. rocznicę chrztu Polski

na dzie? 2019-10-17 09:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000256

Zarządzenie nr 5/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Polskie kluby piłkarskie" - Legia Warszawa

na dzie? 2019-10-17 09:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000261

Zarządzenie nr 7/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka"

na dzie? 2019-10-17 09:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000270

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 1131.1.2016 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 09:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000275

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. nr 1131.5.2016 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 09:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000318

Zarządzenie nr 9/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł "Wrocław - Europejska Stolica Kultury"

na dzie? 2019-10-17 09:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000405

Zarządzenie nr 11/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200-lecie tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - "200-lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"

na dzie? 2019-10-17 09:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000428

Zarządzenie nr 12/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Księży Młyn w Łodzi

na dzie? 2019-10-17 09:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000440

Uchwała nr 2/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2015

na dzie? 2019-10-17 09:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000441

Uchwała nr 3/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015

na dzie? 2019-10-17 09:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000486

Zarządzenie Nr 13/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan Olbracht

na dzie? 2019-10-17 09:15:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000487

Zarządzenie nr 14/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - dukat Zygmunta Starego

na dzie? 2019-10-17 09:15:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000677

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-17 08:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000687

Zarządzenie nr 16/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016"

na dzie? 2019-10-17 08:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000703

Postanowienie nr 1131.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 08:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000874

Zarządzenie nr 20/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Olga Boznańska

na dzie? 2019-10-17 08:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000919

Postanowienie nr 1131.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 08:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000947

Uchwała nr 5/2016 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2017

na dzie? 2019-10-17 08:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000981

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej

na dzie? 2019-10-17 08:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000999

Zarządzenie nr 21/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

na dzie? 2019-10-17 08:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001000

Zarządzenie nr 22/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Józef Haller

na dzie? 2019-10-17 08:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001095

Postanowienie nr 1131.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 07:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001164

Zarządzenie nr 23/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Aleksander Jagiellończyk

na dzie? 2019-10-17 07:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001165

Zarządzenie nr 24/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szeląg, talar Stefana Batorego

na dzie? 2019-10-17 07:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001166

Zarządzenie nr 25/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35. rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek"

na dzie? 2019-10-17 07:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001193

Zarządzenie nr 29/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 gr i 1 zł

na dzie? 2019-10-17 07:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001194

Zarządzenie nr 30/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów o wartości nominalnej 10 zł i 20 zł

na dzie? 2019-10-17 07:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001196

Zarządzenie nr 27/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr i 5 gr

na dzie? 2019-10-17 07:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001197

Zarządzenie nr 28/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr i 20 gr

na dzie? 2019-10-17 07:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001198

Zarządzenie nr 31/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł

na dzie? 2019-10-17 07:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000039

Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"

na dzie? 2019-10-17 07:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000987

Zarządzenie nr 28/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Centralny Okręg Przemysłowy

na dzie? 2019-10-18 05:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000169

Zarządzenie nr 4/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Żołnierze Niezłomni

na dzie? 2019-10-17 07:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000170

Zarządzenie nr 5/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Danuta Siedzikówna "Inka"

na dzie? 2019-10-17 07:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000178

Uchwała nr 3/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-17 07:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000252

Zarządzenie nr 8/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł

na dzie? 2019-10-17 06:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000366

Zarządzenie nr 10/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Mikołaj Kopernik

na dzie? 2019-10-17 06:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000421

Zarządzenie nr 11/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim

na dzie? 2019-10-17 06:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000451

Zarządzenie nr 12/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Zadwórze

na dzie? 2019-10-17 06:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000465

Zarządzenie nr 13/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

na dzie? 2019-10-17 06:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000500

Uchwała nr 2/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2016

na dzie? 2019-10-17 06:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000501

Uchwała nr 3/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2016

na dzie? 2019-10-17 06:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000519

Zarządzenie nr 14/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35-lecie powstania Solidarności Walczącej

na dzie? 2019-10-17 06:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000635

Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt I Stary

na dzie? 2019-10-17 06:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000636

Zarządzenie nr 16/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - 100 dukatów Zygmunta III

na dzie? 2019-10-17 06:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000647

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-18 06:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000692

Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej rzeź Woli i Ochoty

na dzie? 2019-10-18 05:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000728

Zarządzenie nr 18/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 70-lecie Kultury Paryskiej

na dzie? 2019-10-18 05:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000986

Zarządzenie nr 27/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego

na dzie? 2019-10-18 05:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000785

Zarządzenie nr 19/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

na dzie? 2019-10-18 05:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000786

Zarządzenie nr 20/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 35. rocznicę zrywu antykomunistycznego w Lubinie

na dzie? 2019-10-18 05:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000823

Zarządzenie nr 22/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie objawień fatimskich

na dzie? 2019-10-18 05:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000833

Zarządzenie nr 23/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Witold Pilecki "Witold"

na dzie? 2019-10-18 05:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000912

Uchwała nr 5/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2018

na dzie? 2019-10-18 05:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000913

Zarządzenie nr 24/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki

na dzie? 2019-10-18 05:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000915

Zarządzenie nr 25/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej pięć wieków reformacji w Polsce

na dzie? 2019-10-18 05:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000964

Zarządzenie nr 26/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Roman Dmowski

na dzie? 2019-10-18 05:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000992

Zarządzenie nr 29/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Feliks Selmanowicz "Zagończyk"

na dzie? 2019-10-18 05:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001030

Zarządzenie nr 33/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - talar Władysława IV

na dzie? 2019-10-18 05:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001033

Zarządzenie nr 31/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Henryk Glapiński "Klinga"

na dzie? 2019-10-18 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001034

Zarządzenie nr 32/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt August

na dzie? 2019-10-18 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000160

Zarządzenie nr 2/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - August Emil Fieldorf "Nil"

na dzie? 2019-10-18 04:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000327

Zarządzenie nr 4/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej

na dzie? 2019-10-18 03:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000344

Zarządzenie nr 5/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Fryderyk Skarbek

na dzie? 2019-10-18 03:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000488

Zarządzenie nr 7/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Hodów

na dzie? 2019-10-18 03:35:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000506

Uchwała nr 2/2018 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2017

na dzie? 2019-10-18 03:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000507

Uchwała nr 3/2018 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2017

na dzie? 2019-10-18 03:35:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000539

Zarządzenie nr 10/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł, 100 zł i 500 zł "Bielik" - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

na dzie? 2019-10-18 03:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000559

Zarządzenie nr 12/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Henryk Walezy

na dzie? 2019-10-18 03:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000560

Zarządzenie nr 13/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - boratynka, tymf Jana Kazimierza

na dzie? 2019-10-18 03:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000478

Zarządzenie nr 17/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 450. rocznicę unii lubelskiej

na dzie? 2019-10-18 00:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000629

Zarządzenie nr 16/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "My Polacy dumni i wolni 1918-2018"

na dzie? 2019-10-18 03:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000630

Zarządzenie nr 17/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Ignacy Jan Paderewski

na dzie? 2019-10-18 03:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000656

Zarządzenie nr 18/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 50 zł

na dzie? 2019-10-18 03:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000657

Zarządzenie nr 19/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości "Niepodległość"

na dzie? 2019-10-18 03:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000658

Zarządzenie nr 20/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 zł, 100 zł i 2018 zł, upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

na dzie? 2019-10-18 03:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000661

Uchwała nr 30/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-18 03:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000716

Zarządzenie nr 21/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 760-lecie powstania Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie

na dzie? 2019-10-18 03:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000759

Zarządzenie nr 23/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie

na dzie? 2019-10-18 03:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000793

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 1131.8.2018 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-18 02:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000818

Zarządzenie nr 24/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

na dzie? 2019-10-18 02:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000925

Uchwała nr 5/2018 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2019

na dzie? 2019-10-18 02:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000929

Zarządzenie nr 26/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 200 zł "Bielik" - 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

na dzie? 2019-10-18 02:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001016

Uchwała nr 52/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2019-10-18 02:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001116

Zarządzenie nr 27/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Hieronim Dekutowski "Zapora"

na dzie? 2019-10-18 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001128

Zarządzenie nr 28/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

na dzie? 2019-10-18 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000003

Zarządzenie nr 31/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Stefan Batory

na dzie? 2019-10-18 01:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000022

Zarządzenie nr 32/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-18 01:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000059

Zarządzenie nr 1/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę podpisania Dekretu o archiwach państwowych

na dzie? 2019-10-18 01:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000124

Zarządzenie nr 2/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Sejm Ustawodawczy 1919-1922"

na dzie? 2019-10-18 01:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000193

Zarządzenie nr 3/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł, upamiętniających 100 lat złotego

na dzie? 2019-10-18 01:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000218

Zarządzenie nr 4/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej wyprawę wileńską

na dzie? 2019-10-18 01:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000240

Zarządzenie nr 6/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Roman Rybarski

na dzie? 2019-10-18 01:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000249

Zarządzenie nr 7/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200-lecie utworzenia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

na dzie? 2019-10-18 01:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000293

Zarządzenie nr 9/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Stanisław Kasznica "Wąsowski"

na dzie? 2019-10-18 01:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000294

Zarządzenie nr 8/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

na dzie? 2019-10-18 01:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000392

Zarządzenie nr 11/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego

na dzie? 2019-10-18 01:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000408

Zarządzenie nr 13/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - zabytki Fromborka

na dzie? 2019-10-18 01:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000436

Zarządzenie nr 14/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 420. rocznicę urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego

na dzie? 2019-10-18 01:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000437

Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 100 zł

na dzie? 2019-10-18 01:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000461

Zarządzenie Nr 16/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Helena Modrzejewska

na dzie? 2019-10-18 01:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000466

Uchwała nr 2/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018

na dzie? 2019-10-18 01:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000467

Uchwała nr 3/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2018

na dzie? 2019-10-18 00:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000580

Zarządzenie nr 18/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szóstak Jana Sobieskiego

na dzie? 2019-10-18 00:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000592

Zarządzenie nr 19/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę zagłady Romów i Sinti

na dzie? 2019-10-18 00:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000616

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2019 r. nr 1131.8.2019 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

na dzie? 2019-10-18 00:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000720

Zarządzenie nr 20/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiej flagi państwowej

na dzie? 2019-10-18 00:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000721

Zarządzenie nr 21/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Wizna

na dzie? 2019-10-18 00:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000798

Zarządzenie nr 23/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 90. rocznicę urodzin Anny Walentynowicz

na dzie? 2019-10-18 00:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000838

Zarządzenie nr 24/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie

na dzie? 2019-10-18 00:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000856

Zarządzenie nr 25/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 19 zł, upamiętniającego 100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

na dzie? 2019-10-18 00:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000876

Uchwała nr 5/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020

na dzie? 2019-10-18 00:10:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000880

Zarządzenie nr 26/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Łukasz Ciepliński "Pług"

na dzie? 2019-10-18 00:10:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej
Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw
Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2003 r. sygn. akt K 26/03
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 25/99.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2018-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

uchylony
2016-11-01
2016-11-01
---- -- --
2017-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa

uznany za uchylony
2014-03-05
2014-03-05
---- -- --
2016-11-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa

uchylony
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2014-03-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

obowiązujący
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu