zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa


Art. 8 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2003 r. Art. 9 ust. 4 pkt 1 i 4 i art. 10 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Zmiana tytyłu ustawy "Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" Na podstawie Dz. U. 2004 nr 162, poz. 1695 akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:01:31) Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250
131
WDU20001191250
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

oczekujący na wejście w życie
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

obowiązujący
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2021-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

obowiązujący
2020-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2019-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

obowiązujący
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

obowiązujący
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

obowiązujący
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych i globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych

obowiązujący
2014-08-02
2014-08-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji

obowiązujący
2014-05-31
2014-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

akt posiada tekst jednolity
2013-07-05
2013-07-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli

obowiązujący
2013-05-21
2013-05-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego

obowiązujący
2012-08-15
2012-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2012-08-15
2012-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 maja 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2019-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji

obowiązujący
2014-05-31
2014-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

akt posiada tekst jednolity
2013-07-05
2013-07-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego

obowiązujący
2012-08-15
2012-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2012-08-15
2012-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2018-03-07
0000-00-00
---- -- --
2019-08-06

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
2018-03-07

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
2017-06-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2016-07-02
2016-07-02
---- -- --
2016-09-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2015-04-03
2015-04-03
---- -- --
2016-07-02

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2014-08-22
2014-08-22
---- -- --
2015-04-03

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

uchylony
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
2017-06-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2014-05-31
2014-05-31
---- -- --
2015-04-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

uchylony
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
2018-06-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrot którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
2014-05-31

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uznany za uchylony
2012-09-11
2012-09-11
---- -- --
2013-05-24

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

uchylony
2012-08-04
2012-08-04
---- -- --
2014-06-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie

uchylony
2011-03-19
2011-03-19
---- -- --
2012-09-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2009-11-17
2009-11-17
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2008-12-18
2008-12-18
---- -- --
2011-03-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
2008-12-18

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2007-08-24
2007-08-24
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2007-02-26
2007-02-26
---- -- --
2007-11-27

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2006-11-02
2006-11-02
---- -- --
2007-11-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2006-06-01
2006-06-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2004-12-16
2004-12-16
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
2013-06-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

uznany za uchylony
2004-11-30
2004-11-30
---- -- --
2013-07-05

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

uznany za uchylony
2004-10-11
2004-10-11
---- -- --
2012-08-15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2004-10-12
2004-10-12
---- -- --
2006-11-02

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

uchylony
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2011-03-03

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych lub globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych korzystających z zezwoleń generalnych

uchylony
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2014-08-02

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania

uznany za uchylony
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez osoby fizyczne lub prawne dokonujące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

uznany za uchylony
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2013-06-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

uznany za uchylony
2004-02-28
2004-02-28
---- -- --
2004-10-11

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika

uznany za uchylony
2004-01-13
2004-01-13
---- -- --
2004-08-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2003-12-05
2003-12-05
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uchylony
2003-11-01
2003-11-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uchylony
2003-08-01
2003-08-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2002 r. w sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym.

uznany za uchylony
2002-11-19
2002-11-19
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

uznany za uchylony
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

uchylony
2002-05-20
2002-05-20
---- -- --
2004-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.

uznany za uchylony
2002-05-01
2002-05-01
---- -- --
2012-07-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2002-05-01
2002-05-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2002-02-02
2002-02-02
---- -- --
2002-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.

uchylony
2001-07-01
2001-07-01
---- -- --
2002-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2001-07-01
2001-07-01
---- -- --
2002-05-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazów towarów o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2001-07-10
2001-07-10
---- -- --
2002-11-19

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2004-11-06

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.

uznany za uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2013-05-21

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych oraz przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych.

uznany za uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

uznany za uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.

uchylony
2001-02-09
2001-02-09
---- -- --
2004-02-28

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

uchylony
2001-02-09
2001-02-09
---- -- --
2004-01-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

uchylony
2001-02-09
2001-02-09
---- -- --
2002-05-20

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

oczekujący na wejście w życie
2022-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

obowiązujący
2021-12-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2021-10-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

obowiązujący
2020-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2019-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

obowiązujący
2019-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

obowiązujący
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2018-03-07
0000-00-00
---- -- --
2019-08-06

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2017-06-22
0000-00-00
---- -- --
2018-03-07

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

obowiązujący
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
2017-06-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2016-07-02
2016-07-02
---- -- --
2016-09-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2015-04-03
2015-04-03
---- -- --
2016-07-02

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2014-08-22
2014-08-22
---- -- --
2015-04-03

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych i globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych

obowiązujący
2014-08-02
2014-08-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

uchylony
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
2017-06-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji

obowiązujący
2014-05-31
2014-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2014-05-31
2014-05-31
---- -- --
2015-04-03

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

akt posiada tekst jednolity
2013-07-05
2013-07-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

uchylony
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
2018-06-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2013-06-13
2013-06-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrot którym jest wymagane zezwolenie

uchylony
2013-05-24
2013-05-24
---- -- --
2014-05-31

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli

obowiązujący
2013-05-21
2013-05-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

uznany za uchylony
2012-09-11
2012-09-11
---- -- --
2013-05-24

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

uchylony
2012-08-04
2012-08-04
---- -- --
2014-06-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego

obowiązujący
2012-08-15
2012-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

obowiązujący
2012-08-15
2012-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie

uchylony
2011-03-19
2011-03-19
---- -- --
2012-09-11

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

obowiązujący
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2009-11-17
2009-11-17
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2008-12-18
2008-12-18
---- -- --
2011-03-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
2008-12-18

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2007-08-24
2007-08-24
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2007-02-26
2007-02-26
---- -- --
2007-11-27

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2006-11-02
2006-11-02
---- -- --
2007-11-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2006-06-01
2006-06-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2004-12-16
2004-12-16
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
2013-06-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

uznany za uchylony
2004-11-30
2004-11-30
---- -- --
2013-07-05

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

uznany za uchylony
2004-10-11
2004-10-11
---- -- --
2012-08-15

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

uchylony
2004-10-12
2004-10-12
---- -- --
2006-11-02

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

uchylony
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2011-03-03

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych lub globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych korzystających z zezwoleń generalnych

uchylony
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2014-08-02

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania

uznany za uchylony
2004-10-08
2004-10-08
---- -- --
2013-07-08

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez osoby fizyczne lub prawne dokonujące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

uznany za uchylony
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2013-06-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

uznany za uchylony
2004-02-28
2004-02-28
---- -- --
2004-10-11

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika

uznany za uchylony
2004-01-13
2004-01-13
---- -- --
2004-08-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2003-12-05
2003-12-05
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uchylony
2003-11-01
2003-11-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

uchylony
2003-08-01
2003-08-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2002 r. w sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym.

uznany za uchylony
2002-11-19
2002-11-19
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

uznany za uchylony
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

uchylony
2002-05-20
2002-05-20
---- -- --
2004-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.

uznany za uchylony
2002-05-01
2002-05-01
---- -- --
2012-07-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2002-05-01
2002-05-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2002-02-02
2002-02-02
---- -- --
2002-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.

uchylony
2001-07-01
2001-07-01
---- -- --
2002-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2001-07-01
2001-07-01
---- -- --
2002-05-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazów towarów o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2001-07-10
2001-07-10
---- -- --
2002-11-19

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2004-11-06

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.

uznany za uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2013-05-21

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych oraz przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych.

uznany za uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

uznany za uchylony
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2004-09-30

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.

uchylony
2001-02-09
2001-02-09
---- -- --
2004-02-28

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

uchylony
2001-02-09
2001-02-09
---- -- --
2004-01-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

uchylony
2001-02-09
2001-02-09
---- -- --
2002-05-20

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu