zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.


Art. 42, w zakresie, w jakim dotyczy utworzenia środka specjalnego w celu wsparcia inwestycji i utrzymania placówek zagranicznych, oraz art. 43 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:55:34) Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1403
32
WDU20011281403
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

obowiązujący
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

obowiązujący
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

obowiązujący
2018-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej

obowiązujący
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

obowiązujący
2016-08-06
2016-08-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2015-04-24
2015-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-05-01
2014-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

akt objęty tekstem jednolitym
2013-02-08
2013-02-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2011-04-21
2011-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

akt objęty tekstem jednolitym
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej

obowiązujący
2009-03-24
2009-03-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2008-11-08
2008-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

akt objęty tekstem jednolitym
2005-11-03
2005-11-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

akt objęty tekstem jednolitym
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2004-03-29
2004-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

akt posiada tekst jednolity
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej.

akt posiada tekst jednolity
2002-10-02
2002-10-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.

obowiązujący
2002-09-12
2002-09-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

akt posiada tekst jednolity
2002-08-15
2002-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

akt posiada tekst jednolity
2002-05-10
2002-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

uchylony
2006-08-10
2006-08-10
---- -- --
2016-08-06

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-03-24

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-03-24

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2009-03-24

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie zakresu egzaminu konsularnego oraz sposobu jego przeprowadzania.

uznany za uchylony
2002-09-12
2002-09-12
---- -- --
2016-01-14

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

uchylony
2002-08-15
2002-08-15
---- -- --
2016-08-06

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie środków specjalnych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

uznany za uchylony
2002-04-26
2002-01-01
---- -- --
2005-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

obowiązujący
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

obowiązujący
2019-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

obowiązujący
2018-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej

obowiązujący
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

obowiązujący
2016-08-06
2016-08-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2015-04-24
2015-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2014-05-01
2014-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

akt objęty tekstem jednolitym
2013-02-08
2013-02-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2011-04-21
2011-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

akt objęty tekstem jednolitym
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej

obowiązujący
2009-03-24
2009-03-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2008-11-08
2008-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

uchylony
2006-08-10
2006-08-10
---- -- --
2016-08-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

akt objęty tekstem jednolitym
2005-11-03
2005-11-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

akt objęty tekstem jednolitym
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-03-24

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2004-03-29
2004-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-03-24

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2009-03-24

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

akt posiada tekst jednolity
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej.

akt posiada tekst jednolity
2002-10-02
2002-10-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie zakresu egzaminu konsularnego oraz sposobu jego przeprowadzania.

uznany za uchylony
2002-09-12
2002-09-12
---- -- --
2016-01-14

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.

obowiązujący
2002-09-12
2002-09-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

akt posiada tekst jednolity
2002-08-15
2002-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

uchylony
2002-08-15
2002-08-15
---- -- --
2016-08-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

akt posiada tekst jednolity
2002-05-10
2002-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie środków specjalnych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

uznany za uchylony
2002-04-26
2002-01-01
---- -- --
2005-01-01

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu