zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.


art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1 wchodza w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:46:17) Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112
185
WDU20021301112
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

oczekujący na wejście w życie
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

oczekujący na wejście w życie
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

oczekujący na wejście w życie
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę

oczekujący na wejście w życie
2023-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

oczekujący na wejście w życie
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

oczekujący na wejście w życie
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

oczekujący na wejście w życie
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

oczekujący na wejście w życie
2023-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

oczekujący na wejście w życie
2023-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

obowiązujący
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

oczekujący na wejście w życie
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

oczekujący na wejście w życie
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2022-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym

oczekujący na wejście w życie
2022-05-01
0000-00-00
2022-05-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

oczekujący na wejście w życie
2022-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2022-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

oczekujący na wejście w życie
2022-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

oczekujący na wejście w życie
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2022-01-11
0000-00-00
2022-01-24
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2022 r.

akt jednorazowy
2022-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2021-12-28
0000-00-00
2022-01-10
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2021-12-14
0000-00-00
2021-12-27
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2021-11-30
0000-00-00
2021-12-12
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

oczekujący na wejście w życie
2022-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

oczekujący na wejście w życie
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

obowiązujący
2021-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2021-05-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

oczekujący na wejście w życie
2021-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

oczekujący na wejście w życie
2021-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym

obowiązujący
2021-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący
2021-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych

obowiązujący
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykazu znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych

obowiązujący
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

oczekujący na wejście w życie
2021-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

oczekujący na wejście w życie
2021-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym

obowiązujący
2021-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2021-01-07
0000-00-00
2021-01-12
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2021 r.

akt jednorazowy
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-12-22
0000-00-00
2021-01-06
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

oczekujący na wejście w życie
2021-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-12-09
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący
2021-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę

obowiązujący
2020-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-11-25
0000-00-00
2020-12-08
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-11-11
0000-00-00
2020-11-24
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2020-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-10-28
0000-00-00
2020-11-10
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-10-14
0000-00-00
2020-10-27
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2020-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

oczekujący na wejście w życie
2020-09-30
0000-00-00
2020-10-13
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat nawigacyjnych i stref ich pobierania

obowiązujący
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych

obowiązujący
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-09-16
0000-00-00
2020-09-28
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby informacji lotnicze

obowiązujący
2020-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-09-02
0000-00-00
2020-09-15
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-08-26
0000-00-00
2020-09-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

obowiązujący
2020-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych

obowiązujący
2020-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
2020-08-25
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

obowiązujący
2020-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym

obowiązujący
2020-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-07-29
0000-00-00
2020-08-11
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

obowiązujący
2020-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-07-15
0000-00-00
2020-07-27
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący
2020-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-07-01
0000-00-00
2020-07-14
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

obowiązujący
2020-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-06-17
0000-00-00
2020-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-06-07
0000-00-00
2020-06-16
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego

obowiązujący
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

obowiązujący
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-05-24
0000-00-00
2020-06-06
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-05-10
0000-00-00
2020-05-23
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2020-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-04-26
0000-00-00
2020-05-09
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

akt jednorazowy
2020-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-04-12
0000-00-00
2020-04-24
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-03-29
0000-00-00
2020-04-11
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-03-21
0000-00-00
2020-03-29
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-03-15
0000-00-00
2020-03-29
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący
2020-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2020 r.

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

obowiązujący
2019-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący
2019-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

obowiązujący
2019-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

obowiązujący
2019-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego

obowiązujący
2019-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych

obowiązujący
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej

obowiązujący
2019-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT)

obowiązujący
2019-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka

obowiązujący
2019-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej

obowiązujący
2019-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym
2019-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący
2019-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

obowiązujący
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r.

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący
2018-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

obowiązujący
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji

obowiązujący
2018-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący
2018-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

obowiązujący
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

obowiązujący
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

akt objęty tekstem jednolitym
2017-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

akt objęty tekstem jednolitym
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie kierującego lotami

obowiązujący
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2018 r.

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

akt objęty tekstem jednolitym
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

obowiązujący
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

akt objęty tekstem jednolitym
2016-11-06
2016-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

akt jednorazowy
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

akt jednorazowy
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt objęty tekstem jednolitym
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2016 r.

wygaśnięcie aktu
2016-01-01
2016-01-01
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

obowiązujący
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

akt objęty tekstem jednolitym
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej

obowiązujący
2015-11-23
2015-11-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego

obowiązujący
2015-10-21
2015-10-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

obowiązujący
2015-08-13
2015-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

akt posiada tekst jednolity
2015-05-28
2015-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

obowiązujący
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

obowiązujący
2015-02-04
2015-02-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

obowiązujący
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2015 r.

wygaśnięcie aktu
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

akt objęty tekstem jednolitym
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym
2014-09-25
2014-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

akt posiada tekst jednolity
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

obowiązujący
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych

obowiązujący
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-07-26
2014-07-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego

obowiązujący
2014-07-26
2014-07-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący
2014-07-22
2014-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt objęty tekstem jednolitym
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

akt objęty tekstem jednolitym
2014-03-08
2014-03-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2014 r.

wygaśnięcie aktu
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego

obowiązujący
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt posiada tekst jednolity
2013-11-25
2013-11-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2013-10-26
2013-10-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt posiada tekst jednolity
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt objęty tekstem jednolitym
2013-10-19
2013-10-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa

obowiązujący
2013-10-09
2013-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

akt posiada tekst jednolity
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2013-09-03
2013-09-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących

obowiązujący
2013-09-27
2013-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

akt posiada tekst jednolity
2013-12-07
2013-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt posiada tekst jednolity
2013-09-28
2013-09-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

akt posiada tekst jednolity
2013-07-16
2013-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

obowiązujący
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych w przewozem lotniczym

obowiązujący
2013-06-25
2013-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

akt posiada tekst jednolity
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji

akt posiada tekst jednolity
2013-06-08
2013-06-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt posiada tekst jednolity
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych

obowiązujący
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt posiada tekst jednolity
2013-05-18
2013-05-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

obowiązujący
2013-05-28
2013-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

akt posiada tekst jednolity
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

akt posiada tekst jednolity
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

obowiązujący
2013-04-24
2013-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

obowiązujący
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt posiada tekst jednolity
2013-04-11
2013-04-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo

obowiązujący
2013-04-23
2013-04-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

akt posiada tekst jednolity
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt posiada tekst jednolity
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt posiada tekst jednolity
2013-03-19
2013-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt posiada tekst jednolity
2013-03-15
2013-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2013 r.

wygaśnięcie aktu
2013-02-08
2013-02-08
2013-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

obowiązujący
2013-02-26
2013-02-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt posiada tekst jednolity
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

obowiązujący
2013-02-16
2013-02-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych

obowiązujący
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/2010 w odniesieniu do opłat terminalowych

wygaśnięcie aktu
2012-10-25
2012-10-25
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku

obowiązujący
2012-10-02
2012-10-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

obowiązujący
2012-09-07
2012-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt posiada tekst jednolity
2012-09-10
2012-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt posiada tekst jednolity
2012-08-21
2012-08-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt posiada tekst jednolity
2012-08-31
2012-08-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt objęty tekstem jednolitym
2012-06-19
2012-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący
2012-06-14
2012-06-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2012 roku

wygaśnięcie aktu
2012-03-23
2012-03-23
2012-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący
2012-03-15
2012-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2010-05-28
2010-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt posiada tekst jednolity
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym

obowiązujący
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

akt posiada tekst jednolity
2008-10-08
2008-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie noclegu funkcjonariuszy straży Granicznej pełniących wartę ochronną na pokładzie statku powietrznego

obowiązujący
2008-01-12
2008-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

akt posiada tekst jednolity
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

obowiązujący
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudziemców

akt objęty tekstem jednolitym
2007-04-19
2007-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku

obowiązujący
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

akt posiada tekst jednolity
2007-02-27
2007-02-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący
2006-11-07
2006-11-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący
2006-08-10
2006-08-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

obowiązujący
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji

obowiązujący
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

obowiązujący
2006-02-03
2006-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

obowiązujący
2005-09-30
2005-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

obowiązujący
2005-06-25
2005-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

obowiązujący
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

obowiązujący
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

obowiązujący
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych

obowiązujący
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego

obowiązujący
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

obowiązujący
2004-06-19
2004-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

obowiązujący
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

obowiązujący
2004-06-19
2004-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2004-05-15
2004-05-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego

obowiązujący
2003-10-21
2003-10-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

obowiązujący
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

obowiązujący
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2018-11-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej

obowiązujący
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej

obowiązujący
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

obowiązujący
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

obowiązujący
2002-12-09
2002-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
2020-03-29
---- -- --
e
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej
Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. sygn. akt K 44/07
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2006 r. sygn. akt P 33/05
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony
2016-09-09
2016-09-09
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
2017-06-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

uchylony
2014-07-29
2014-07-29
---- -- --
2015-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
2016-09-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
2015-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego

uznany za uchylony
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
2016-09-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie planów skuteczności działania

uznany za uchylony
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu

uznany za uchylony
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

uchylony
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
2018-11-07

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji

uchylony
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
2018-09-13

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2013-08-27
2013-08-27
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

uchylony
2013-06-28
2013-06-28
---- -- --
2018-06-27

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

uchylony
2013-07-15
2013-07-15
---- -- --
2018-06-27

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony
2013-05-08
0000-00-00
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2013-04-18
2013-04-18
---- -- --
2017-06-09

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2013-03-24
2013-03-24
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uchylony
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
2017-08-05

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

uchylony
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony
2013-05-13
2013-05-13
---- -- --
2014-06-06

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych

uznany za uchylony
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
2014-08-13

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

uchylony
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
2017-02-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

uchylony
2012-10-13
2012-10-13
---- -- --
2014-07-29

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

uchylony
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

uchylony
2012-11-11
2012-11-11
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2011-12-07
2011-12-07
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony
2011-08-31
2011-08-31
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uznany za uchylony
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
2012-03-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony
2011-04-14
2011-04-14
---- -- --
2015-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2010-09-08
2010-09-08
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony
2010-09-29
2010-09-29
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk

uznany za uchylony
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
2012-08-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony
2010-05-05
2010-01-01
---- -- --
2011-06-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony
2010-04-27
2010-04-27
---- -- --
2012-08-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

uchylony
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2014-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego

uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2015-02-04

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony
2009-08-20
2009-08-20
---- -- --
2012-09-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony
2009-08-19
2009-08-19
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2009-08-01
2009-08-01
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
2012-09-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2009-07-08
2009-07-08
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

uznany za uchylony
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uznany za uchylony
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

uchylony
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
2014-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej

uchylony
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2015-11-23

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony
2009-02-04
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych

uznany za uchylony
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

uchylony
2008-11-28
2008-11-28
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

uznany za uchylony
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania

uznany za uchylony
2008-07-30
2008-07-30
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

uchylony
2008-06-23
2008-06-23
---- -- --
2015-01-15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

uchylony
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
2015-02-04

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony
2008-01-31
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

uznany za uchylony
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

uznany za uchylony
2007-07-11
2007-07-11
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej

uznany za uchylony
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony
2007-07-07
2007-07-07
---- -- --
2012-09-10

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

uchylony
2007-06-05
2007-06-05
---- -- --
2013-12-07

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą

uznany za uchylony
2006-12-30
2006-12-30
---- -- --
2013-02-16

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2006-03-07
2006-03-07
---- -- --
2007-03-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-03-01

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2006-01-07
2006-01-07
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony
2005-12-14
2005-12-14
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

uznany za uchylony
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej

uznany za uchylony
2005-12-08
2005-12-08
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2005-11-08
2005-11-08
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2015-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-08-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

uznany za uchylony
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

uznany za uchylony
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2012-09-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

uznany za uchylony
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uchylony
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
2009-06-03

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej

uznany za uchylony
2005-07-23
2005-07-23
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

uznany za uchylony
2005-07-02
2005-07-02
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie sposobu współdziałania organów zarządzania ruchem lotniczym z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony
2005-02-25
2005-02-25
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony
2005-02-11
2005-02-11
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

uznany za uchylony
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa

uznany za uchylony
2005-01-18
2005-01-18
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk

uznany za uchylony
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony
2004-07-02
2004-07-02
---- -- --
2012-08-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

uchylony
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2007-02-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2007-04-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

uchylony
2004-06-23
2004-06-23
---- -- --
2013-02-09

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-06-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

uznany za uchylony
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2013-02-16

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

uznany za uchylony
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych

uchylony
2004-06-11
2004-06-11
---- -- --
2013-02-09

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

uznany za uchylony
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

uchylony
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2013-01-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

uznany za uchylony
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2012-09-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

uchylony
2004-05-09
2004-05-09
---- -- --
2009-04-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-02-12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-03-20

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
2007-05-25

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

uznany za uchylony
2004-02-18
2004-02-18
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych

uznany za uchylony
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

uznany za uchylony
2003-11-19
2003-11-19
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania

uchylony
2003-11-14
2003-11-14
---- -- --
2008-07-30

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie świadczeń przewoźnika lotniczego w razie niezabrania pasażera na pokład statku powietrznego

uznany za uchylony
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej

uznany za uchylony
2003-10-25
2003-10-25
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2003-12-20
2003-12-20
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących konstrukcji statków powietrznych oraz certyfikatu typu

uznany za uchylony
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

uznany za uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2013-03-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licencje członka personelu lotniczego

uznany za uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

uchylony
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2013-12-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uchylony
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
2007-07-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

uznany za uchylony
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

uchylony
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2004-10-15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych

uznany za uchylony
2003-09-06
2003-09-06
---- -- --
2004-12-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych

uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2013-07-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych

uznany za uchylony
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2006-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2015-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

uznany za uchylony
2003-07-22
2003-07-22
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony
2003-09-06
2003-09-06
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

uznany za uchylony
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
2006-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uznany za uchylony
2003-06-06
2003-06-06
---- -- --
2005-07-28

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

uchylony
2003-04-24
2003-04-24
---- -- --
2006-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych

uznany za uchylony
2003-02-06
2003-02-06
---- -- --
2005-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

uznany za uchylony
2002-12-18
2002-12-18
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

uznany za uchylony
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
2012-06-14

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

uchylony
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2015-09-30

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

oczekujący na wejście w życie
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

oczekujący na wejście w życie
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

oczekujący na wejście w życie
2023-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę

oczekujący na wejście w życie
2023-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

oczekujący na wejście w życie
2023-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

oczekujący na wejście w życie
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

oczekujący na wejście w życie
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2023 r.

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

oczekujący na wejście w życie
2023-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

oczekujący na wejście w życie
2023-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

oczekujący na wejście w życie
2023-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

obowiązujący
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

oczekujący na wejście w życie
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

oczekujący na wejście w życie
2022-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2022-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym

oczekujący na wejście w życie
2022-05-01
0000-00-00
2022-05-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

oczekujący na wejście w życie
2022-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2022-02-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

oczekujący na wejście w życie
2022-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

oczekujący na wejście w życie
2022-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2022-01-11
0000-00-00
2022-01-24
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2022 r.

akt jednorazowy
2022-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2021-12-28
0000-00-00
2022-01-10
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2021-12-14
0000-00-00
2021-12-27
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2021-11-30
0000-00-00
2021-12-12
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

oczekujący na wejście w życie
2022-03-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

oczekujący na wejście w życie
2021-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

obowiązujący
2021-06-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2021-05-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

oczekujący na wejście w życie
2021-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

oczekujący na wejście w życie
2021-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym

obowiązujący
2021-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący
2021-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych

obowiązujący
2021-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykazu znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych

obowiązujący
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

oczekujący na wejście w życie
2021-04-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

oczekujący na wejście w życie
2021-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym

obowiązujący
2021-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2021-01-07
0000-00-00
2021-01-12
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2021 r.

akt jednorazowy
2021-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-12-22
0000-00-00
2021-01-06
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

oczekujący na wejście w życie
2021-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-12-09
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący
2021-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę

obowiązujący
2020-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-11-25
0000-00-00
2020-12-08
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-11-11
0000-00-00
2020-11-24
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2020-11-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-10-28
0000-00-00
2020-11-10
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-10-14
0000-00-00
2020-10-27
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2020-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

oczekujący na wejście w życie
2020-09-30
0000-00-00
2020-10-13
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat nawigacyjnych i stref ich pobierania

obowiązujący
2020-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych

obowiązujący
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-09-16
0000-00-00
2020-09-28
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby informacji lotnicze

obowiązujący
2020-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-09-02
0000-00-00
2020-09-15
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-08-26
0000-00-00
2020-09-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

obowiązujący
2020-09-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych

obowiązujący
2020-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
2020-08-25
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

obowiązujący
2020-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym

obowiązujący
2020-08-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-07-29
0000-00-00
2020-08-11
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

obowiązujący
2020-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-07-15
0000-00-00
2020-07-27
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący
2020-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący
2020-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-07-01
0000-00-00
2020-07-14
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

obowiązujący
2020-07-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-06-17
0000-00-00
2020-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-06-07
0000-00-00
2020-06-16
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego

obowiązujący
2020-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

obowiązujący
2020-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-05-24
0000-00-00
2020-06-06
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

akt jednorazowy
2020-05-10
0000-00-00
2020-05-23
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2020-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-04-26
0000-00-00
2020-05-09
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

akt jednorazowy
2020-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-04-12
0000-00-00
2020-04-24
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-03-29
0000-00-00
2020-04-11
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-03-21
0000-00-00
2020-03-29
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
2020-03-15
0000-00-00
2020-03-29
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący
2020-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2020 r.

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

obowiązujący
2019-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

obowiązujący
2019-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

obowiązujący
2019-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

obowiązujący
2019-11-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego

obowiązujący
2019-10-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych

obowiązujący
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej

obowiązujący
2019-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT)

obowiązujący
2019-07-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka

obowiązujący
2019-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej

obowiązujący
2019-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

akt objęty tekstem jednolitym
2019-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący
2019-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

obowiązujący
2019-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r.

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący
2018-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

obowiązujący
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji

obowiązujący
2018-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

obowiązujący
2018-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

obowiązujący
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

obowiązujący
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-04-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

akt objęty tekstem jednolitym
2017-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

akt objęty tekstem jednolitym
2018-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie kierującego lotami

obowiązujący
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2018 r.

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

obowiązujący
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

akt objęty tekstem jednolitym
2016-12-23
2016-12-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

obowiązujący
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

akt objęty tekstem jednolitym
2016-11-06
2016-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony
2016-09-09
2016-09-09
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

akt jednorazowy
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

akt jednorazowy
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt objęty tekstem jednolitym
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt objęty tekstem jednolitym
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2016 r.

wygaśnięcie aktu
2016-01-01
2016-01-01
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

obowiązujący
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

akt objęty tekstem jednolitym
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej

obowiązujący
2015-11-23
2015-11-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego

obowiązujący
2015-10-21
2015-10-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

obowiązujący
2015-09-30
2015-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

obowiązujący
2015-08-13
2015-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

akt posiada tekst jednolity
2015-05-28
2015-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

obowiązujący
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

akt objęty tekstem jednolitym
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

obowiązujący
2015-02-04
2015-02-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

obowiązujący
2015-01-15
2015-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
2017-06-09

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2015 r.

wygaśnięcie aktu
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

akt objęty tekstem jednolitym
2014-12-19
2014-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt objęty tekstem jednolitym
2014-09-25
2014-09-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

akt posiada tekst jednolity
2015-06-01
2015-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

obowiązujący
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych

obowiązujący
2014-08-13
2014-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-07-26
2014-07-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego

obowiązujący
2014-07-26
2014-07-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

uchylony
2014-07-29
2014-07-29
---- -- --
2015-06-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

obowiązujący
2014-07-22
2014-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
2016-09-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
2015-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego

uznany za uchylony
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
2016-09-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie planów skuteczności działania

uznany za uchylony
2014-05-24
2014-05-24
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu

uznany za uchylony
2014-06-06
2014-06-06
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt objęty tekstem jednolitym
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

akt objęty tekstem jednolitym
2014-03-08
2014-03-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2014 r.

wygaśnięcie aktu
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego

obowiązujący
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

akt posiada tekst jednolity
2013-11-25
2013-11-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

uchylony
2013-12-21
2013-12-21
---- -- --
2018-11-07

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2013-10-26
2013-10-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt posiada tekst jednolity
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt objęty tekstem jednolitym
2013-10-19
2013-10-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa

obowiązujący
2013-10-09
2013-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

akt posiada tekst jednolity
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji

uchylony
2013-09-19
2013-09-19
---- -- --
2018-09-13

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2013-09-03
2013-09-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących

obowiązujący
2013-09-27
2013-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

akt posiada tekst jednolity
2013-12-07
2013-12-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2013-08-27
2013-08-27
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

akt posiada tekst jednolity
2013-09-28
2013-09-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

akt posiada tekst jednolity
2013-07-16
2013-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

obowiązujący
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

uchylony
2013-06-28
2013-06-28
---- -- --
2018-06-27

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji

uchylony
2013-07-15
2013-07-15
---- -- --
2018-06-27

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych w przewozem lotniczym

obowiązujący
2013-06-25
2013-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

akt posiada tekst jednolity
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji

akt posiada tekst jednolity
2013-06-08
2013-06-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

akt posiada tekst jednolity
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych

obowiązujący
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

akt posiada tekst jednolity
2013-05-18
2013-05-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

obowiązujący
2013-05-28
2013-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

akt posiada tekst jednolity
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

akt posiada tekst jednolity
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony
2013-05-08
0000-00-00
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2013-04-18
2013-04-18
---- -- --
2017-06-09

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

obowiązujący
2013-04-24
2013-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2013-03-24
2013-03-24
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

obowiązujący
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

akt posiada tekst jednolity
2013-04-11
2013-04-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uchylony
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
2017-08-05

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo

obowiązujący
2013-04-23
2013-04-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

akt posiada tekst jednolity
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

akt posiada tekst jednolity
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

akt posiada tekst jednolity
2013-03-19
2013-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

uchylony
2013-03-20
2013-03-20
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

akt posiada tekst jednolity
2013-03-15
2013-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2013 r.

wygaśnięcie aktu
2013-02-08
2013-02-08
2013-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

obowiązujący
2013-02-26
2013-02-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

uznany za uchylony
2013-05-13
2013-05-13
---- -- --
2014-06-06

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych

uznany za uchylony
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
2014-08-13

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

akt posiada tekst jednolity
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

obowiązujący
2013-02-16
2013-02-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

uchylony
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
2017-02-10

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych

obowiązujący
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/2010 w odniesieniu do opłat terminalowych

wygaśnięcie aktu
2012-10-25
2012-10-25
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

uchylony
2012-10-13
2012-10-13
---- -- --
2014-07-29

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku

obowiązujący
2012-10-02
2012-10-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

uchylony
2012-09-06
2012-09-06
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

obowiązujący
2012-09-07
2012-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

akt posiada tekst jednolity
2012-09-10
2012-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi

akt posiada tekst jednolity
2012-08-21
2012-08-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

uchylony
2012-11-11
2012-11-11
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

akt posiada tekst jednolity
2012-08-31
2012-08-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt objęty tekstem jednolitym
2012-06-19
2012-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący
2012-06-14
2012-06-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2012 roku

wygaśnięcie aktu
2012-03-23
2012-03-23
2012-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

obowiązujący
2012-03-15
2012-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2011-12-07
2011-12-07
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony
2011-08-31
2011-08-31
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uznany za uchylony
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
2012-03-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony
2011-04-14
2011-04-14
---- -- --
2015-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2010-09-08
2010-09-08
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony
2010-09-29
2010-09-29
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk

uznany za uchylony
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2010-05-28
2010-05-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
2012-08-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony
2010-05-05
2010-01-01
---- -- --
2011-06-28

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony
2010-04-27
2010-04-27
---- -- --
2012-08-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

uchylony
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2014-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego

uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2015-02-04

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony
2009-08-20
2009-08-20
---- -- --
2012-09-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony
2009-08-19
2009-08-19
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2009-08-01
2009-08-01
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
2012-09-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2009-07-08
2009-07-08
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

uznany za uchylony
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uznany za uchylony
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

uchylony
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
2014-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej

uchylony
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2015-11-23

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

akt posiada tekst jednolity
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym

obowiązujący
2009-04-16
2009-04-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony
2009-02-04
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych

uznany za uchylony
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2019-04-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

uchylony
2008-11-28
2008-11-28
---- -- --
2019-07-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

akt posiada tekst jednolity
2008-10-08
2008-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

uznany za uchylony
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania

uznany za uchylony
2008-07-30
2008-07-30
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

uchylony
2008-06-23
2008-06-23
---- -- --
2015-01-15

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2008-07-03
2008-07-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego

uchylony
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
2015-02-04

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony
2008-01-31
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie noclegu funkcjonariuszy straży Granicznej pełniących wartę ochronną na pokładzie statku powietrznego

obowiązujący
2008-01-12
2008-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

akt posiada tekst jednolity
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

obowiązujący
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

uznany za uchylony
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

uznany za uchylony
2007-07-11
2007-07-11
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej

uznany za uchylony
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uznany za uchylony
2007-07-07
2007-07-07
---- -- --
2012-09-10

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

uchylony
2007-06-05
2007-06-05
---- -- --
2013-12-07

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudziemców

akt objęty tekstem jednolitym
2007-04-19
2007-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku

obowiązujący
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych

akt posiada tekst jednolity
2007-02-27
2007-02-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą

uznany za uchylony
2006-12-30
2006-12-30
---- -- --
2013-02-16

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący
2006-11-07
2006-11-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący
2006-08-10
2006-08-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów

obowiązujący
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji

obowiązujący
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2006-03-07
2006-03-07
---- -- --
2007-03-01

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

obowiązujący
2006-02-03
2006-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-03-01

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2006-01-07
2006-01-07
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony
2005-12-14
2005-12-14
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

uznany za uchylony
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej

uznany za uchylony
2005-12-08
2005-12-08
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2005-11-08
2005-11-08
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2015-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-08-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

uznany za uchylony
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

uznany za uchylony
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2012-09-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

uznany za uchylony
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

obowiązujący
2005-09-30
2005-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uchylony
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
2009-06-03

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej

uznany za uchylony
2005-07-23
2005-07-23
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

obowiązujący
2005-06-25
2005-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

obowiązujący
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

obowiązujący
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

uznany za uchylony
2005-07-02
2005-07-02
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie sposobu współdziałania organów zarządzania ruchem lotniczym z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

uchylony
2005-02-25
2005-02-25
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony
2005-02-11
2005-02-11
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

uznany za uchylony
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

obowiązujący
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych

obowiązujący
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa

uznany za uchylony
2005-01-18
2005-01-18
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

obowiązujący
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

obowiązujący
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk

uznany za uchylony
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego

obowiązujący
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

uznany za uchylony
2004-07-02
2004-07-02
---- -- --
2012-08-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

uchylony
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2007-02-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

obowiązujący
2004-06-19
2004-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
2007-04-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

uchylony
2004-06-23
2004-06-23
---- -- --
2013-02-09

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

obowiązujący
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-06-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

uznany za uchylony
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2013-02-16

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

uznany za uchylony
2004-06-10
2004-06-10
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych

uchylony
2004-06-11
2004-06-11
---- -- --
2013-02-09

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

uznany za uchylony
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

uznany za uchylony
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

obowiązujący
2004-06-19
2004-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

uchylony
2004-06-01
2004-06-01
---- -- --
2013-01-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

uznany za uchylony
2004-06-15
2004-06-15
---- -- --
2012-09-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2004-05-15
2004-05-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

uchylony
2004-05-09
2004-05-09
---- -- --
2009-04-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-02-12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-03-20

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego

uznany za uchylony
2004-03-18
2004-03-18
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych

uznany za uchylony
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
2007-05-25

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

uznany za uchylony
2004-02-18
2004-02-18
---- -- --
2007-11-29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności

uznany za uchylony
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego

obowiązujący
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych

uznany za uchylony
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich

uznany za uchylony
2003-11-19
2003-11-19
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania

uchylony
2003-11-14
2003-11-14
---- -- --
2008-07-30

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie świadczeń przewoźnika lotniczego w razie niezabrania pasażera na pokład statku powietrznego

uznany za uchylony
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2004-05-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

uznany za uchylony
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

uchylony
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
2010-07-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

obowiązujący
2003-11-12
2003-11-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej

uznany za uchylony
2003-10-25
2003-10-25
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

uznany za uchylony
2003-12-20
2003-12-20
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

obowiązujący
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących konstrukcji statków powietrznych oraz certyfikatu typu

uznany za uchylony
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego

obowiązujący
2003-10-21
2003-10-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

uznany za uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2013-03-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licencje członka personelu lotniczego

uznany za uchylony
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2011-09-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

uznany za uchylony
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

obowiązujący
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

obowiązujący
2003-10-11
2003-10-11
---- -- --
2018-11-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

uchylony
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2013-12-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

uchylony
2003-09-30
2003-09-30
---- -- --
2007-07-07

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej

obowiązujący
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej

obowiązujący
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

uznany za uchylony
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2008-04-02

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

obowiązujący
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

obowiązujący
2003-08-08
2003-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

uchylony
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
2004-10-15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych

uznany za uchylony
2003-09-06
2003-09-06
---- -- --
2004-12-25

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych

uchylony
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2013-07-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych

uznany za uchylony
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2006-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

uchylony
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2015-08-13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu

uznany za uchylony
2003-07-22
2003-07-22
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

uznany za uchylony
2003-09-06
2003-09-06
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

uznany za uchylony
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
2006-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

uznany za uchylony
2003-06-06
2003-06-06
---- -- --
2005-07-28

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

uchylony
2003-04-24
2003-04-24
---- -- --
2006-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków finansowych przekazywanych Urzędowi Lotnictwa Cywilnego na wyodrębniony rachunek środków specjalnych

uznany za uchylony
2003-02-06
2003-02-06
---- -- --
2005-01-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

uznany za uchylony
2002-12-18
2002-12-18
---- -- --
2013-03-19

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

obowiązujący
2002-12-09
2002-12-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

uznany za uchylony
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
2012-06-14

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

uchylony
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2015-09-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
2020-03-29
---- -- --
32010R1191

2010-12-16
32010R0691

2010-07-29
32010R0255

2010-03-25
32010R0185

2010-03-04
32010R0073

2010-01-26
32010R0072

2010-01-26
32009R1254

2009-12-18
32009L0012

2009-03-11
32008R1008

2008-09-24
32008R0300

2008-04-07
32008R0216

2008-02-20
32007R1315

2007-11-08
32006L0093

2006-12-12
32006R1794

2006-12-06
32006R1107

2006-07-05
32006L0023

2006-04-05
32006R0562

2006-03-15
32006R0179

2006-02-01
32005R2096

2005-12-20
32005R2111

2005-12-14
32004R0847

2004-04-29
32004L0082

2004-04-29
32004R0785

2004-04-21
32004L0036

2004-04-21
32004R0552

2004-03-10
32004R0551

2004-03-10
32004R0550

2004-03-10
32004R0549

2004-03-10
32004R0261

2004-02-11
32004R0139

2004-01-20
32003R2042

2003-11-20
32003L0088

2003-11-04
32003R1702

2003-09-24
32003L0042

2003-06-13
32003R0437

2003-02-27
32002R1592

2002-07-15
32002L0030

2002-03-26
32000L0079

2000-11-27
31996L0067

1996-10-15
31993R0095

1995-08-16
31991R3922

1991-12-16
31991L0670

1991-12-16
31989L0629

1989-12-04

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu