zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa


rozdział 3 wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2007 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 23:05:11) Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700
66
WDU20062351700
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący
2021-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

oczekujący na wejście w życie
2021-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący
2020-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów

obowiązujący
2018-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów

akt posiada tekst jednolity
2013-04-05
2013-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

akt posiada tekst jednolity
2013-02-13
2013-02-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

obowiązujący
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

akt posiada tekst jednolity
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi

obowiązujący
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący
2007-10-04
2007-10-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

akt posiada tekst jednolity
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

uznany za uchylony
2010-10-21
2010-10-21
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

uznany za uchylony
2008-09-30
2008-09-30
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministrowie Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

uznany za uchylony
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi

uznany za uchylony
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
2011-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2007-08-29
2007-08-29
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2007-09-12
2007-09-12
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2007-10-06
2007-10-06
---- -- --
2011-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa

uznany za uchylony
2007-06-19
2007-06-19
---- -- --
2011-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2007-06-07
2007-06-07
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2007-05-19
2007-05-19
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi

uznany za uchylony
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2012-08-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wymagań dla jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2007-05-08
2007-05-08
---- -- --
2012-08-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący
2021-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

oczekujący na wejście w życie
2021-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący
2020-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

akt objęty tekstem jednolitym
2019-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów

obowiązujący
2018-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2017-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów

akt posiada tekst jednolity
2013-04-05
2013-04-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

akt posiada tekst jednolity
2013-02-13
2013-02-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

obowiązujący
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

akt posiada tekst jednolity
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi

obowiązujący
2012-08-08
2012-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

uznany za uchylony
2010-10-21
2010-10-21
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

uznany za uchylony
2008-09-30
2008-09-30
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministrowie Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2008-08-29
2008-08-29
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

uznany za uchylony
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

obowiązujący
2007-10-04
2007-10-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi

uznany za uchylony
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
2011-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2007-08-29
2007-08-29
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2007-09-12
2007-09-12
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa

uznany za uchylony
2007-10-06
2007-10-06
---- -- --
2011-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa

uznany za uchylony
2007-06-19
2007-06-19
---- -- --
2011-06-06

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2007-06-07
2007-06-07
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2007-05-19
2007-05-19
---- -- --
2012-12-07

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi

uznany za uchylony
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2012-08-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wymagań dla jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

uznany za uchylony
2007-05-08
2007-05-08
---- -- --
2012-08-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

akt posiada tekst jednolity
2007-03-31
2007-03-31
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu