zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 20:00:07) Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458
170
WDU20082231458
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

oczekujący na wejście w życie
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2020-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-02-20
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2009-12-24
2009-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

oczekujący na wejście w życie
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2021-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2020-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

obowiązujący
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-08-01
2014-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-02-20
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

akt objęty tekstem jednolitym
2009-12-24
2009-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

uznany za uchylony
2009-04-01
2009-04-01
---- -- --
2018-05-19

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu