zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury


Art. 60 pkt 1-5 i 19, art. 65 ust. 1 i 3-7, art. 66 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 wchodzą w życie z dniem 5 maja 2009 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 19:40:11) Dz.U. 2009 nr 26 poz. 157
45
WDU20090260157
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

oczekujący na wejście w życie
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

oczekujący na wejście w życie
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

oczekujący na wejście w życie
2021-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską

oczekujący na wejście w życie
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

obowiązujący
2019-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską

obowiązujący
2019-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego

obowiązujący
2018-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatora zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

obowiązujący
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

obowiązujący
2018-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

obowiązujący
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

obowiązujący
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

obowiązujący
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych

obowiązujący
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych

obowiązujący
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską

obowiązujący
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

akt posiada tekst jednolity
2015-08-21
2015-08-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

uznany za uchylony
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
2018-08-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

uznany za uchylony
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
2018-01-20

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej

uznany za uchylony
2016-05-19
2016-05-19
---- -- --
2017-06-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej

uznany za uchylony
2016-05-19
2016-05-19
---- -- --
2017-06-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uchylony
2016-01-22
2016-01-22
---- -- --
2018-04-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

uznany za uchylony
2013-12-11
2013-12-11
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony
2012-05-18
2018-05-18
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

uznany za uchylony
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

uchylony
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2018-07-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

uchylony
2011-03-26
2011-03-26
---- -- --
2016-08-03

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2011-02-28
2011-02-28
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony
2010-06-07
2010-06-07
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

uchylony
2009-11-01
2009-11-01
---- -- --
2018-07-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o kandydacie na aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej

uznany za uchylony
2009-07-15
2009-07-15
---- -- --
2011-10-12

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2017-06-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

uznany za uchylony
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikacje ogólną

uznany za uchylony
2009-05-12
2009-05-12
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

oczekujący na wejście w życie
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

oczekujący na wejście w życie
2021-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

oczekujący na wejście w życie
2021-04-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską

oczekujący na wejście w życie
2020-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2020-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

obowiązujący
2019-12-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską

obowiązujący
2019-08-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego

obowiązujący
2018-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego

uznany za uchylony
2018-06-01
0000-00-00
---- -- --
2018-08-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatora zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

obowiązujący
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

obowiązujący
2018-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk

obowiązujący
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

obowiązujący
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2018-01-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

obowiązujący
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych

obowiązujący
2017-11-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

uznany za uchylony
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
2018-01-20

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej

uznany za uchylony
2016-05-19
2016-05-19
---- -- --
2017-06-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej

uznany za uchylony
2016-05-19
2016-05-19
---- -- --
2017-06-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uchylony
2016-01-22
2016-01-22
---- -- --
2018-04-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych

obowiązujący
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską

obowiązujący
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2015-09-12
2015-09-12
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

akt posiada tekst jednolity
2015-08-21
2015-08-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

uznany za uchylony
2013-12-11
2013-12-11
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony
2012-05-18
2018-05-18
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

uznany za uchylony
2011-10-12
2011-10-12
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

uchylony
2011-05-03
2011-05-03
---- -- --
2018-07-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

uchylony
2011-03-26
2011-03-26
---- -- --
2016-08-03

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2011-02-28
2011-02-28
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2011-01-07
2011-01-07
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony
2010-06-07
2010-06-07
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

uchylony
2009-11-01
2009-11-01
---- -- --
2018-07-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o kandydacie na aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

uznany za uchylony
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej

uznany za uchylony
2009-07-15
2009-07-15
---- -- --
2011-10-12

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2009-07-11
2009-07-11
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

obowiązujący
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2017-06-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

uznany za uchylony
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikacje ogólną

uznany za uchylony
2009-05-12
2009-05-12
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

uznany za uchylony
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2015-08-21

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

uznany za uchylony
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2015-08-21

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu