zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj



_

Pobierz:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-07 09:15:19) Dz.U. 2015 poz. 1272
74
WDU20150001272
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
2023-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 października 2020 r. w sprawie punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii

obowiązujący
2020-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

obowiązujący
2020-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

obowiązujący
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

wygaśnięcie aktu
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

wygaśnięcie aktu
2016-08-24
2016-08-24
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

wygaśnięcie aktu
2016-07-06
2016-07-06
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie

obowiązujący
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
2023-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
2022-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
2021-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 października 2020 r. w sprawie punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii

obowiązujący
2020-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

obowiązujący
2020-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

obowiązujący
2020-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
2019-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

wygaśnięcie aktu
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

wygaśnięcie aktu
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

wygaśnięcie aktu
2016-08-24
2016-08-24
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

wygaśnięcie aktu
2016-07-06
2016-07-06
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie

obowiązujący
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu