Widget Buttons

An anchor

CSS Buttons

An anchor
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 740 740 WDU19300940740 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Robót Publicznych, Przemysłu i Handlu, Poczt i Telegrafów oraz Skarbu w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 23 marca 1925 r., dotyczącego wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa. uchylony
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 739 739 WDU19300940739 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1930 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 738 738 WDU19300940738 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1930 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 737 737 WDU19300940737 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj kolei Karola Ludwika, Albrechta, tudzież obligacyj kolei węgiersko-galicyjskiej i kolei północnej cesarza Ferdynanda na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 736 736 WDU19300940736 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 grudnia 1930 r. o częściowej zmianie i przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 735 735 WDU19300940735 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1930 r. o ulgach celnych na szproty i kilki. uchylony
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 734 734 WDU19300940734 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 733 733 WDU19300940733 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1930 r. w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1930/1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 732 732 WDU19300940732 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1930 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 731 731 WDU19300940731 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 24 grudnia 1930 r. w sprawie wykonania art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w zakresie rejestru handlowego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 730 730 WDU19300940730 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 grudnia 1930 r. o zabronieniu polowania na łosie-byki, dropie, dropie-kamionki (strepety) i wiewiórki. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 729 729 WDU19300940729 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 17 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1921. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 93 poz. 728 728 WDU19300930728 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisanego w Luksemburgu dnia 20 października 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 93 poz. 727 727 WDU19300930727 Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy między Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisany w Luksemburgu dnia 29 października 1928 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 93 poz. 726 726 WDU19300930726 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 93 poz. 725 725 WDU19300930725 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotycząca eksploatacji linij regularnej komunikacji powietrznej, podpisana w Warszawie dnia 9 maja 1930 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 724 724 WDU19300920724 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych, Rolnictwa i Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 30 czerwca 1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 723 723 WDU19300920723 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n/B. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 722 722 WDU19300920722 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 721 721 WDU19300920721 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1930 r. o regulaminie procesowym, obowiązującym w sporach, wytoczonych przed sędzią rozjemcą, ustanowionym na zasadzie konwencji polsko-francuskiej z dnia 6 lutego 1922 r. dotyczącej majątków, praw i udziałów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 720 720 WDU19300920720 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1930 r. o wykonywaniu rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 719 719 WDU19300920719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 listopada 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministrem Rolnictwa, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i Ministrem Poczt i Telegrafów, - o ustaleniu wysokości kosztów doręczania przez urzędy gminne i magistraty wezwań i innych pism urzędowych w postępowaniu administracyjnem. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 718 718 WDU19300920718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kamionki w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 717 717 WDU19300920717 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Głażewo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 716 716 WDU19300920716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Ługi w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 715 715 WDU19300920715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. o zmianie granic województw kieleckiego i warszawskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 91 poz. 714 714 WDU19300910714 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1930 r. o warunkach technicznych, dotyczących materjałów, używanych do budowy kotłów parowych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 91 poz. 713 713 WDU19300910713 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1930 r. w sprawie przepisów o budowie kotłów parowych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 712 712 WDU19300900712 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 30 września 1930 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 kwietnia 1930 r. dotyczącego zmiany załącznika do rozporządzenia z dnia 26 marca 1929 r. o wykonaniu art. 61 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym z dnia 23 maja 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 711 711 WDU19300900711 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska " w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, Zjednoczone Huty "Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, Kopalnia "Godulla" Sp. Akc. w Chebziu, Zakład Pracy "Marta" w Częstochowie, "Elevator" Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych S. A. w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 710 710 WDU19300900710 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. Akc. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 709 709 WDU19300900709 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 3 listopada 1930 r. o upoważnieniu urzędów probierczych w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Wilnie do cechowania wyrobów złotych i srebrnych, zgłoszonych przez wytwórców z obszarów Rzeczypospolitej nieobjętych działalnością tych urzędów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 708 708 WDU19300900708 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 24 października 1930 r. o świadectwach złotniczych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 707 707 WDU19300900707 Rozporządzenie z dnia 18 listopada 1930 r. wydane przez Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Komunikacji, Robót Publicznych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Poczt i Telegrafów, - a co do §§ 4-6 przez Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych, co do §§ 16-20 przez Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, co do §§ 23-25 przez Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych, co do § 78 przez Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu, co do §§ 99-106 przez Ministra Komunikacji w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych, co do § 111 przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa, co do §§ 124-127 przez Ministrów: Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Komunikacji i Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, - a zawierające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 90 poz. 706 706 WDU19300900706 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 705 705 WDU19300890705 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 5 grudnia 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 704 704 WDU19300890704 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu o uwolnieniu polskich przedsiębiorstw żeglugi morskiej od opłat konsularnych za czynności dotyczące żeglugi. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 703 703 WDU19300890703 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1930 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wołyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 702 702 WDU19300890702 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1930 r. o zmianie nazwisk hańbiących, ośmieszających lub nielicujących z godnością człowieka. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 701 701 WDU19300890701 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1930 r. w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiej Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 700 700 WDU19300890700 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 699 699 WDU19300890699 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie warunków sprzedaży wyrobów tytoniowych Monopolu Francuskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 89 poz. 698 698 WDU19300890698 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o przyłączeniu do gminy st. kr. miasta Krakowa kilku parcel z gminy wiejskiej Wola Duchacka w powiecie krakowskim. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 697 697 WDU19300880697 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 696 696 WDU19300880696 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Wolne Państwo Irlandji międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 695 695 WDU19300880695 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Rząd Portugalji dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 694 694 WDU19300880694 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 listopada 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kalna w powiecie bialskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 693 693 WDU19300880693 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Rdzawa i Ujazd w powiecie bocheńskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 692 692 WDU19300880692 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Stara Wieś i Marjanów w powiecie rawskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 691 691 WDU19300880691 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Łaskarzew Osada w powiecie garwolińskim, województwie lubelskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 690 690 WDU19300880690 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miast: Dawidgródka, Kopyczyniec, Korca, Klecka, Skały na Zbruczem i Skalatu do właściwych klas czynszowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 689 689 WDU19300880689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 688 688 WDU19300880688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Skoroszów i Stogniewice w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 88 poz. 687 687 WDU19300880687 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zmianie granic miasta Tucholi w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 686 686 WDU19300870686 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1930 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 685 685 WDU19300870685 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1930 r. o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 684 684 WDU19300870684 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1930 r. w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaży niektórych gatunków cygar. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 683 683 WDU19300870683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1930 r. w sprawie zniesienia urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Inowrocławiu w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 682 682 WDU19300870682 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu i Komunikacji z dnia 8 października 1930 r. o służbie radjowej stacyj ruchomych w portach, na i nad wodami terytorjalnemi polskiemi. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 681 681 WDU19300870681 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. w sprawie ulg przy spłacie zaległych należności instytucyj kredytowo-osadniczych b. państw zaborczych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 680 680 WDU19300870680 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 679 679 WDU19300860679 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie wymiany akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 678 678 WDU19300860678 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1930 r. o tymczasowych władzach kas chorych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 677 677 WDU19300860677 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 listopada 1930 r. o uldze celnej na blachę cynowaną białą. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 676 676 WDU19300860676 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 listopada 1930 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 675 675 WDU19300860675 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kolincz w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 674 674 WDU19300860674 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kczewo w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 673 673 WDU19300860673 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rusek w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 672 672 WDU19300860672 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Tabor Mały w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 671 671 WDU19300860671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Lipno w powiecie śmigielskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 670 670 WDU19300860670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zmianie granic gminy miejskiej Nowemiasto w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 669 669 WDU19300860669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1930 r. o zaliczeniu gminy wiejskiej Pelplin w powiecie tczewskim, województwie pomorskiem w poczet miast. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 668 668 WDU19300860668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Sanoka w powiecie sanockim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 667 667 WDU19300860667 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie regulowania obrotu węgla. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 666 666 WDU19300860666 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 665 665 WDU19300860665 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową. uchylony
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 664 664 WDU19300860664 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. - prawa o spółkach akcyjnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 663 663 WDU19300860663 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 662 662 WDU19300860662 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 661 661 WDU19300860661 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 660 660 WDU19300860660 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. o zmianie art. 57 oraz uzupełnieniu art. 67 ustawy o podatku majątkowym. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 659 659 WDU19300860659 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. o zezwoleniu na zabezpieczenie na hipotece Ordynacji Zamoyskiej wpisu kaucyjnego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 658 658 WDU19300860658 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 657 657 WDU19300860657 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. uchylony
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 656 656 WDU19300860656 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 1925 r. o wyłączności portów polskich dla wychodźtwa. uchylony
Dz.U. 1930 nr 85 poz. 655 655 WDU19300850655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Przydwórz i gminy wiejskiej Michałki i o utworzeniu gminy wiejskiej Przydwórz w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654 654 WDU19300850654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Prawo górnicze. uchylony
Dz.U. 1930 nr 84 poz. 653 653 WDU19300840653 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych co do art. 14 ust. 2, 20 ust. 1, 23 ust. 2 i 3 oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych co do art. 20 ust. 2 o meldunkach i księgach ludności. uchylony
Dz.U. 1930 nr 83 poz. 652 652 WDU19300830652 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Postępowania Cywilnego. uchylony
Dz.U. 1930 nr 83 poz. 651 651 WDU19300830651 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego. uchylony
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 650 650 WDU19300820650 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie wymiany akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 649 649 WDU19300820649 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o zmianie granic województw poleskiego i wołyńskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 648 648 WDU19300820648 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. uchylające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o przymusie połączeń nieruchomości zabudowanych z kanalizacją i wodociągiem miejskim w niektórych miastach. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 647 647 WDU19300820647 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 646 646 WDU19300820646 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. zmieniające art. 4 ustawy z dnia 25 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. uchylony
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 645 645 WDU19300820645 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o zmianie ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 644 644 WDU19300820644 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 lipca 1924 r., zawierającej niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 643 643 WDU19300820643 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 642 642 WDU19300820642 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 641 641 WDU19300820641 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 640 640 WDU19300820640 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r w sprawie stopu monet srebrnych po 5 złotych i po 2 złote. uchylony
Dz.U. 1930 nr 81 poz. 639 639 WDU19300810639 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o zmianie okręgów sądów powiatowych w Kiwercach i Łucku w okręgu sądu okręgowego w Łucku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 81 poz. 638 638 WDU19300810638 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o zmianie granic okręgu sądu powiatowego w Miechowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 81 poz. 637 637 WDU19300810637 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o zmianie granic okręgu sądu powiatowego w Jadowie w okręgu sądu okręgowego w Warszawie. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 81 poz. 636 636 WDU19300810636 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o zmianie okręgu sądu powiatowego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 81 poz. 635 635 WDU19300810635 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 634 634 WDU19300800634 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1930 r. o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 633 633 WDU19300800633 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie komunalnego podatku od towarów, przywożonych drogami żelaznemi. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 632 632 WDU19300800632 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich. uchylony
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 631 631 WDU19300800631 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 630 630 WDU19300800630 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o ustroju miasta Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 629 629 WDU19300800629 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 628 628 WDU19300800628 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o uregulowaniu niektórych spraw z zakresu osadnictwa wojskowego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 627 627 WDU19300800627 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o przedterminowej spłacie niektórych rent Banków Rentowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 626 626 WDU19300800626 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r., zawierającego "Prawo o ustroju sądów powszechnych". uchylony
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 625 625 WDU19300790625 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Tatarów w powiecie nadwórniańskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 624 624 WDU19300790624 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa w sprawie zmiany podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy. uchylony
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 623 623 WDU19300790623 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 listopada 1930 r. w sprawie okręgów działania państwowych stad ogierów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 622 622 WDU19300790622 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 listopada 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 621 621 WDU19300790621 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa co do §§ 19-33, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych co do §§ 79-83, w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu co do §§ 92-110 - w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 620 620 WDU19300790620 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu opłaty skarbowej od spirytusu, przywożonego z zagranicy, oraz ceny za spirytus do wyrobu amunicji dla celów wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 619 619 WDU19300790619 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 7 października 1930 r. o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 618 618 WDU19300790618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Poznania gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 617 617 WDU19300790617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1930 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności Stowarzyszeń Dozoru nad Kotłami za wykonywanie dozoru nad kotłami parowemi. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 616 616 WDU19300790616 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1930 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Spraw Wojskowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów, oraz zaszeregowania do grup uposażenia. uchylony
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 615 615 WDU19300780615 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. Akcyjna - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II. uchylony wykazem
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 614 614 WDU19300780614 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, Zjednoczone Huty "Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, Kopalnia "Godulla" Sp. Akc. w Chebziu, Zakład pracy "Warta" w Częstochowie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 613 613 WDU19300780613 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 listopada 1930 r. o zawieszeniu cła wywozowego od makuchów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 612 612 WDU19300780612 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 611 611 WDU19300780611 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1930 r. w przedmiocie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1929 rok. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 610 610 WDU19300780610 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1930 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 609 609 WDU19300780609 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1930 r. w sprawie umundurowania szeregowych jednostek pływających Straży Granicznej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 608 608 WDU19300780608 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1930 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego na powiaty: wileńsko-trocki, oszmiański, święciański, brasławski i Wilno-miasto oraz na gminy: Bienica powiatu mołodeczańskiego, Wiszniew, Zodziszki i Wojstam powiatu wilejskiego, Jasiew, Kobylniki i Zanarocze powiatu postawskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 78 poz. 607 607 WDU19300780607 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1930 r. o trybie dokonywania wpłat na rzecz Skarbu Państwa i wypłat skarbowych oraz o lokowaniu wolnych funduszów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 77 poz. 606 606 WDU19300770606 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie taryfy opłat konsularnych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 77 poz. 605 605 WDU19300770605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za karty osiedlenia. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 77 poz. 604 604 WDU19300770604 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o określaniu cen aptecznych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 77 poz. 603 603 WDU19300770603 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Komunikacji o obowiązku dostarczania środków przewozowych wodnych żeglugi śródlądowej na rzecz wojska w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 602 602 WDU19300760602 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1930 r. o reorganizacji sądów pracy w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 601 601 WDU19300760601 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1927 r. w sprawie uposażenia szeregowych nadterminowych w marynarce wojennej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 600 600 WDU19300760600 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich. uchylony
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 599 599 WDU19300760599 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. zmieniające i uzupełniające przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 598 598 WDU19300760598 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. o przedłużeniu terminu przedawnienia rent i rat rentowych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 597 597 WDU19300760597 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. o przedłużeniu terminu przedawnienia rent, rat rentowych i hipotek amortyzacyjnych b. Komisji Kolonizacyjnej na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 596 596 WDU19300760596 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. o fundacji Smoguleckiej imienia Bogdana Hutten-Czapskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 595 595 WDU19300760595 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. o wyłączeniu nieruchomości ziemskich, darowanych na wypadek śmierci przez Stanisława Sozańskiego Polskiej Akademii Umiejętności, od zastosowania ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 594 594 WDU19300760594 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 75 poz. 593 593 WDU19300750593 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 października 1930 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyborów rabinów i podrabinów w gminach wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 75 poz. 592 592 WDU19300750592 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 października 1930 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru organów gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 75 poz. 591 591 WDU19300750591 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r o Krzyżu i Medalu Niepodległości. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 590 590 WDU19300740590 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 3 października 1930 r. w sprawie warunków uprawniających robotników, zatrudnionych w Rzeszy Niemieckiej, do zasiłków, przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 589 589 WDU19300740589 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie w rozporządzeniu z dnia 26 stycznia 1922 r. w sprawie czasu pracy osób zatrudnionych przy pilnowaniu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 588 588 WDU19300740588 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, określające w zakresie umowy o pracę warunki praktyki, wymaganej dla zaliczenia do pracowników umysłowych sprzedawców i ekspedjentów sklepowych i księgarskich, oraz warunki ulgowe tegoż zaliczenia. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 587 587 WDU19300740587 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1930 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Grudziądzu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 586 586 WDU19300740586 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 września 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie soli potasowych. uchylony wykazem
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 585 585 WDU19300740585 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie radców do spraw handlu zagranicznego Polski. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 584 584 WDU19300730584 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 września 1930 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty 5, 15, 25 i 30 gr nowej edycji. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 583 583 WDU19300730583 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy Handlowej pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 582 582 WDU19300730582 Umowa handlowa pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisana w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 581 581 WDU19300730581 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanego w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 580 580 WDU19300730580 Traktat Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisany w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.). obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 579 579 WDU19300720579 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 1930 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych miast do II klasy miejscowości pod względem wymiaru akcyzowych opłat patentowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 578 578 WDU19300720578 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgję Międzynarodowej Konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 577 577 WDU19300720577 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję, Imperium Brytyjskie, Syjam, Finlandję, Norwegję, Szwecję, Danję, Hiszpanję, Holandję, Czechosłowację, Austrję, Szwajcarję, Albanję, Bułgarję, Łotwę, Luksemburg, Urugwaj, Salvador i Litwę Protokółu, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 576 576 WDU19300720576 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Irlandji, Niemiec, Kuby i Grecji Międzynarodowej Konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 575 575 WDU19300720575 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Włoch, Danji, Francji, Węgier, Łotwy, Szwajcarji, Hiszpanji, Portugalji, Norwegji, Bułgarji i Estonji Konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt dnia 5 czerwca 1925 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 574 574 WDU19300720574 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Danji i Jugosławji Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 573 573 WDU19300720573 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Luksemburga i Niemiec Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 roku w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 572 572 WDU19300720572 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 września 1930 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 571 571 WDU19300720571 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 lipca 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 570 570 WDU19300710570 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy: Francji, Luksemburga, Niemiec, Grecji i Irlandji Międzynarodowej Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 569 569 WDU19300710569 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg Międzynarodowej Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 568 568 WDU19300710568 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Luksemburg Międzynarodowej Konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 567 567 WDU19300710567 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję, Luksemburg i Łotwę Międzynarodowej Konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 566 566 WDU19300710566 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Luksemburg Międzynarodowej Konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętej na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie w dniu 28 listopada 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 565 565 WDU19300710565 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie zatwierdzenia przez Estonję Deklaracji dotyczącej uznania prawa do bandery Państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 564 564 WDU19300710564 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Brzostek w powiecie pilzneńskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 71 poz. 563 563 WDU19300710563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 562 562 WDU19300700562 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie przystąpienia Iraku, Norwegji oraz Guyany Brytyjskiej do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanego w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 561 561 WDU19300700561 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie przystąpienia Persji do Międzynarodowego Protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 560 560 WDU19300700560 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Wielkiej Brytanji w imieniu Związku Australijskiego Państw, Dominjum Nowej Zelandji oraz Unji Południowo Afrykańskiej przystąpienia do Międzynarodowego Protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 559 559 WDU19300700559 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 października 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp. Akcyjna" Kopalnia Kruszców i Płócznia "Cecylja", "W. Fitzner" Sp. Akcyjna - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 558 558 WDU19300700558 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 października 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, "Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp. Akcyjna" - Walcownia cynku i tartak "Silesia", Kopalnia "Godulla" w Chebziu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 557 557 WDU19300700557 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 września 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 556 556 WDU19300700556 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 września 1930 r. o zmianie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 1 kwietnia 1930 r. o ustanowieniu cła wywozowego od pierza i puchu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 70 poz. 555 555 WDU19300700555 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowem badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 554 554 WDU19300690554 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu i Spraw Wewnętrznych łącznie, w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wojskowych i Robót Publicznych z dnia 13 września 1930 r. w sprawie przepisów higieny i bezpieczeństwa, obowiązujących przy przygotowywaniu gotowych do użytku farb i past, zawierających biel ołowianą, siarczan ołowiu i inne produkty związki te zawierające oraz przy wykonywaniu robót malarskich, przy których używane są te farby i pasty. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 553 553 WDU19300690553 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych o wysokości opłat notarjalnych związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 552 552 WDU19300690552 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów. uchylony
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 551 551 WDU19300690551 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 sierpnia 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 4 marca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 550 550 WDU19300690550 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Skarbu o kategorjach sklepów spożywczych i warunkach, jakim winny odpowiadać jadłodajnie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 549 549 WDU19300690549 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1930 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 548 548 WDU19300690548 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 października 1930 r. o zatwierdzeniu zmiany art. 56 statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 547 547 WDU19300680547 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Kuby, Luksemburga i Norwegji Międzynarodowej Konwencji o używaniu bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej jako projekt dnia 10 listopada 1921 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 546 546 WDU19300680546 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Jugosławji i Irlandji Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 545 545 WDU19300680545 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Grecji, Portugalji i Irlandji Konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 544 544 WDU19300680544 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławję, Grecję i Turcję Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 543 543 WDU19300680543 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie złożenia przez Turcję i Jugosławję dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowego Protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 542 542 WDU19300680542 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie złożenia przez Rządy Szwecji, Danji, Wielkiej Brytanji i Irlandji Północnej, oraz przez Rząd Brytyjski w imieniu Indji i Kanady dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowego Protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 541 541 WDU19300680541 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 września 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp. Akc. - Kopalnia Kruszcu i Płócznia "Cecylja", "W. Fitzner" Sp. Akc. Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 540 540 WDU19300680540 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1930 r. w sprawie przyłączenia części gminy wiejskiej Młociny w powiecie i województwie warszawskiem - do przyległego powiatu miejskiego Warszawa-Północ w m. st. Warszawie. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 539 539 WDU19300680539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 538 538 WDU19300680538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie opłat za mieszkania otrzymywane w naturze przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza obszarem Państwa i na obszarze wolnego miasta Gdańska. uchylony
Dz.U. 1930 nr 67 poz. 537 537 WDU19300670537 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Jugosławji Międzynarodowej Konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 67 poz. 536 536 WDU19300670536 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławję, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 roku Międzynarodowej Konwencji, wprowadzającej zmiany do Konwencji z dnia 20 maja 1875 r. w sprawie zapewnienia międzynarodowego ujednostajnienia i udoskonalenia systemu metrycznego oraz do Regulaminu, dołączonego do tej Konwencji. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 67 poz. 535 535 WDU19300670535 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 67 poz. 534 534 WDU19300670534 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Pokój" w Nowym Bytomiu, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, kopalnia "Ferdynand" w Katowicach II, huta "Pokój" - Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze, Łomy Dolomitu i Piaskownia - Tarnowskie Góry, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Zakłady Przemysłowe Mikołaja hr. Ballestrema - Koksownia "Wolfgang" w Rudzie, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" dla Kamieniołomów w Suchej Górze, Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp. Akc. - Walcownia cynku i tartak "Silesia", kopalnia "Godulla" w Chebziu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 67 poz. 533 533 WDU19300670533 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1930 r. w sprawie włączenia nowych powiatów do okręgów wyborczych. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 67 poz. 532 532 WDU19300670532 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1928 r. o trybie postępowania i toku instancyj władz wojskowych odnośnie wydawania zarządzeń uskutecznienia potrąceń z uposażenia oficerów i zawodowych szeregowych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 67 poz. 531 531 WDU19300670531 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 września 1930 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 530 530 WDU19300660530 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję Deklaracji dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 529 529 WDU19300660529 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Jugosławji i Irlandji Konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dnia 5 czerwca 1925 roku w Genewie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 528 528 WDU19300660528 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie podpisania przez Peru i Nikaraguę Protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 527 527 WDU19300660527 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Luksemburg Międzynarodowej Konwencji o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 526 526 WDU19300660526 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego Protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 525 525 WDU19300660525 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie przystąpienia Jugosławji do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 13 listopada 1905 roku, przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 roku, i Protokółu Dodatkowego, podpisanego w Bernie dnia 20 marca 1914 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 524 524 WDU19300660524 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 523 523 WDU19300660523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o zastosowaniu przepisów prawa o spółkach akcyjnych do władz oraz do likwidacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 522 522 WDU19300660522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o dodatkach wyrównawczych do zaopatrzeń emerytalnych przerachowanych na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r., o zaopatrzeniu emerytalnem etatowych pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po nich wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki. uchylony
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 521 521 WDU19300660521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia odbywane poza granicami Państwa. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 520 520 WDU19300650520 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1930 r. w sprawie taryf telefonicznych obowiązujących na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 519 519 WDU19300650519 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 1930 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 518 518 WDU19300650518 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 sierpnia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 517 517 WDU19300650517 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie udzielania związkom komunalnym zapomóg z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. uchylony
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 516 516 WDU19300650516 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 13 sierpnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu tramwajów. uchylony
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 515 515 WDU19300650515 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 12 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Sprawiedliwości o postępowaniu z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 514 514 WDU19300650514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o statystyce budowlanej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 513 513 WDU19300650513 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o żegludze powietrznej, podpisanej w Wiedniu dnia 10 kwietnia 1930 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 512 512 WDU19300650512 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o żegludze powietrznej, podpisana w Wiedniu dnia 10 kwietnia 1930 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 64 poz. 511 511 WDU19300640511 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Polską a Rumunją, podpisanej w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 64 poz. 510 510 WDU19300640510 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1930 r. o uldze celnej na skondensowany sok winogronowy. uchylony
Dz.U. 1930 nr 64 poz. 509 509 WDU19300640509 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów. uchylony
Dz.U. 1930 nr 64 poz. 508 508 WDU19300640508 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o ulgach podatkowych dla nowowznoszonych budowli. uchylony
Dz.U. 1930 nr 64 poz. 507 507 WDU19300640507 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 506 506 WDU19300630506 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 505 505 WDU19300630505 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 504 504 WDU19300630504 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie przyznania ulgowej opłaty pocztowej dla paczek z książkami. uchylony
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 503 503 WDU19300630503 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie podwyższenia kwot przekazów pocztowych i pobrań. uchylony
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 502 502 WDU19300630502 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 501 501 WDU19300630501 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie zmiany cen soli jadalnej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 500 500 WDU19300630500 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom Hut: "Laura", "Silesia", "Bismark i Falva", "Królewska i Laura", "Hubertus", "Pokój", "Marta", "Baildon" i "Królewska" oraz kopalń: "Blucher", "Donnersmarck", "Ferdynand" i "Radzionków". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 499 499 WDU19300630499 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom w zakładach przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 498 498 WDU19300630498 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1930 r. o zmianie przepisów o wynagrodzeniu gmin za wykonywanie czynności, powierzonych im zastępczo przez zarządy obwodowe funduszu bezrobocia, zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 62 poz. 497 497 WDU19300620497 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 sierpnia 1930 r. w sprawie ustalenia wysokości morskich opłat portowych od cudzoziemskich statków pasażerskich, zatrzymujących się w portach polskich w celach turystycznych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 62 poz. 496 496 WDU19300620496 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1930 r. o dalszem przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 62 poz. 495 495 WDU19300620495 Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 1930 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30 września 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 62 poz. 494 494 WDU19300620494 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Szreniawa w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 62 poz. 493 493 WDU19300620493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 61 poz. 492 492 WDU19300610492 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1930 r. o wyborach do Sejmu i Senatu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 491 491 WDU19300600491 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w tekście oraz przekładzie polskim Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 490 490 WDU19300600490 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1930 r. w przedmiocie wprowadzenia zmian do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 października 1929 r. w sprawie sporządzania zamknięć rachunkowych i sprawozdań rocznych oraz zasad szacowania pozycyj bilansowych przez prywatne zakłady ubezpieczeń. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 489 489 WDU19300600489 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej II we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 488 488 WDU19300600488 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1930 r. w sprawie zmian granic okręgów administracyjnych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n/B. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 487 487 WDU19300600487 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1930 r. w sprawie zmian organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n/B. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 486 486 WDU19300600486 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 485 485 WDU19300600485 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1930 r. o powierzeniu funkcyj starosty grodzkiego w m. Bydgoszczy staroście powiatowemu bydgoskiemu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 484 484 WDU19300600484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1930 r. dotyczące wykonania w stosunku do obywateli Związku Socjalistycznych Republik Rad art. 40 ustawy o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 483 483 WDU19300590483 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 sierpnia 1930 r. w sprawie sprostowania błędu w przekładzie polskim Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 482 482 WDU19300590482 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 kwietnia 1930 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Obrony Krajowej z dnia 23 lutego 1928 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 31 grudnia 1917 r., dotyczącej zarządzeń, mających na celu pieczę nad inwalidami cywilnymi, członkami ich rodzin i osobami, pozostałemi po nich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 481 481 WDU19300590481 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1930 r. o warunkach i sposobie zastosowania przez władze sądowe przepisów postępowania cywilnego do egzekucji należności administracyjnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 480 480 WDU19300590480 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1930 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 17 września 1928 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 479 479 WDU19300590479 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1930 r. w sprawie ustalenia rabatów handlowych od ceny taryfowej wyrobów tytoniowych specjalnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 478 478 WDU19300590478 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1930 r. o przyznaniu X Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 2 do 16 września 1930 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 477 477 WDU19300590477 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 lipca 1930 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 476 476 WDU19300590476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 475 475 WDU19300590475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 59 poz. 474 474 WDU19300590474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1930 r. o zmianie granic miasta Częstochowy w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 473 473 WDU19300580473 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 12 lipca 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o zmianie rozporządzenia z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 472 472 WDU19300580472 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 471 471 WDU19300580471 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1930 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad Konwencji pocztowo-telegraficznej między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony, a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Rad, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad z drugiej, podpisanej wraz z Protokółami końcowym i uzupełniającym w Moskwie dnia 24 maja 1923 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 470 470 WDU19300580470 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczania jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 57 poz. 469 469 WDU19300570469 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki o przewozie napojów alkoholowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 57 poz. 468 468 WDU19300570468 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki o przewozie napojów alkoholowych między Polską a Stanami Zjednoczonem Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 1930 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 56 poz. 467 467 WDU19300560467 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. uchylony
Dz.U. 1930 nr 56 poz. 466 466 WDU19300560466 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o umundurowaniu państwowych urzędników służby drogowej, wykonujących kontrolę ruchu na drogach publicznych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 55 poz. 465 465 WDU19300550465 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 1930 r. w sprawie regulaminu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Toruniu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 55 poz. 464 464 WDU19300550464 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania, wydane w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych, Rolnictwa oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 55 poz. 463 463 WDU19300550463 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w sprawie przejęcia rejestrów stanu cywilnego, podpisanego w Berlinie dnia 27 października 1926 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 55 poz. 462 462 WDU19300550462 Układ Polsko-Niemiecki w sprawie przejęcia rejestrów stanu cywilnego, podpisany w Berlinie dnia 27 października 1926 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 54 poz. 461 461 WDU19300540461 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego, zakładu pracy "Kamienna" - Jan Witwicki w Skarżysku-Kamiennej, zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie i zakładu pracy "Samson Heller i Synowie" - Mechaniczna Tkalnia w Kołomyi. uchylony wykazem
Dz.U. 1930 nr 54 poz. 460 460 WDU19300540460 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "Śląskie Kopalnie i Cynkownie Sp. Akc." - kopalnia kruszców i płócznia "Cecylja", "W. Fitzner" Sp. Akc. Fabryka Kotłów w Siemianowicach, "Giesche" Fabryka Porcelany Sp. Akc. - Katowice II i Sp. Akc. "Ferrum" - Katowice II. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 54 poz. 459 459 WDU19300540459 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1930 r. o rejestracji, kontroli i udzielaniu świadczeń z powodu braku pracy pozostającym bez pracy pracownikom umysłowym. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 54 poz. 458 458 WDU19300540458 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1930 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty skarbowej od soli jadalnej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 54 poz. 457 457 WDU19300540457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 lipca 1930 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o obowiązkach organów wojskowych, asystujących w postępowaniu przymusowem w administracji przy czynnościach egzekucyjnych w budynkach wojskowych lub na okrętach wojennych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 54 poz. 456 456 WDU19300540456 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 1927 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o zasiłkach dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe. uchylony
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 455 455 WDU19300530455 Obwieszczenie Ministrów: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 lipca 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1929 r., w sprawie przechowywania taśmy celuloidowej (filmu). bez statusu
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 454 454 WDU19300530454 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) z zagranicy koni do uczestniczenia w wyścigach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 453 453 WDU19300530453 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Skarbu i Spraw Zagranicznych o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 452 452 WDU19300530452 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 17 lipca 1930 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanemi i wykonywania projektów (planów) tych robót. uchylony
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 451 451 WDU19300530451 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie bekonów i szynek. uchylony
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 450 450 WDU19300530450 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 449 449 WDU19300530449 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. o uldze celnej na szmalec surowy, nierafinowany. uchylony
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 448 448 WDU19300530448 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 447 447 WDU19300530447 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 446 446 WDU19300530446 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1930 r. o ustaleniu cen sprzedażnych czystej wódki monopolowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 445 445 WDU19300530445 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin, oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 444 444 WDU19300530444 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Pracy i Opieki Społecznej, Sprawiedliwości, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 443 443 WDU19300530443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie specjalnych odznaczeń państwowych, nadawanych na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w 1930 r. w Poznaniu. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 442 442 WDU19300520442 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 maja 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 441 441 WDU19300520441 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1930 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do ustawy skarbowej z dnia 29 marca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 440 440 WDU19300520440 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Niemiecki Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w roku 1920. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 439 439 WDU19300520439 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1930 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 438 438 WDU19300520438 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1930 r. w sprawie wypuszczenia serji III premjowej pożyczki dolarowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 437 437 WDU19300520437 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 1930 r. o przeniesieniu siedziby sędziego śledczego ze Starogardu do Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 436 436 WDU19300520436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 1930 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Łomży, Łucku i Sosnowcu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 435 435 WDU19300520435 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 1930 r. o zmianie okręgów sądów powiatowych w Łasku i Widawie w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 434 434 WDU19300520434 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 1930 r. o utworzeniu w Lidzie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 433 433 WDU19300520433 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1930 r. rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa poleskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 432 432 WDU19300520432 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Z.S.R.R. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 431 431 WDU19300520431 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 kwietnia 1930 r. o telegramach na rachunek odbiorcy w obrocie ze Stanami Zjednoczonemi Ameryki. uchylony
Dz.U. 1930 nr 51 poz. 430 430 WDU19300510430 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych w sprawie przeznaczenia i parcelacji gruntów, położonych w sferze interesów mieszkaniowych miast i ośrodków przemysłowo-fabrycznych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 51 poz. 429 429 WDU19300510429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o zmianie granic powiatów makowskiego i nowotarskiego w województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 51 poz. 428 428 WDU19300510428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów pocztowo-telegraficznych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 427 427 WDU19300500427 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 11 lipca 1930 r. w sprawie zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 426 426 WDU19300500426 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1930 r. o przekazaniu starostom powiatowym województw nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego, wołyńskiego oraz białostockiego w odniesieniu do powiatów grodzieńskiego, wołkowyskiego i bielskiego prawa zarządzania wyborów do zebrań i rad gminnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 425 425 WDU19300500425 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 424 424 WDU19300500424 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1930 r. o lichwie pieniężnej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 423 423 WDU19300500423 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izby skarbowej grodzkiej oraz izby skarbowej okręgowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 422 422 WDU19300500422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1930 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kapitalizacji rent inwalidów wojennych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 421 421 WDU19300500421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1930 r. o zmianie granic miasta Pruszkowa w powiecie i województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 420 420 WDU19300500420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o zmianie granic miasta Hrubieszowa w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 419 419 WDU19300500419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o zmianie granic miasta Warki w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 418 418 WDU19300500418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. w sprawie nowego podziału obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 417 417 WDU19300500417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 416 416 WDU19300490416 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Danję Konwencji Międzynarodowej w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 415 415 WDU19300490415 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławję Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 roku w Barcelonie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 414 414 WDU19300490414 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 413 413 WDU19300490413 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zaliczenia poszczególnych miast do II klasy miejscowości pod względem wymiaru akcyzowych opłat patentowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 412 412 WDU19300490412 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 11 czerwca 1930 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 411 411 WDU19300490411 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1930 r. w sprawie taryf telefonicznych obowiązujących na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 410 410 WDU19300490410 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 kwietnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, dotyczące zmiany załącznika do rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1929 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wykonaniu art. 61 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym z dnia 23 maja 1924 r. uchylony
Dz.U. 1930 nr 48 poz. 409 409 WDU19300480409 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławję konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 48 poz. 408 408 WDU19300480408 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Danję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 48 poz. 407 407 WDU19300480407 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Danję konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 48 poz. 406 406 WDU19300480406 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 48 poz. 405 405 WDU19300480405 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 czerwca 1930 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 48 poz. 404 404 WDU19300480404 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1930 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1927 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących ulg podatkowych dla instytucyj drobnego kredytu w dziedzinie niektórych danin publicznych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 403 403 WDU19300470403 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1930 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądów powiatowych (grodzkich) w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 402 402 WDU19300470402 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1930 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 roku o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów. uchylony
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 401 401 WDU19300470401 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 czerwca 1930 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych opłaty 75 gr oraz opłaty 5 gr. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 400 400 WDU19300470400 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 maja 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 399 399 WDU19300470399 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1930 r. w sprawie wyrobów złotych i srebrnych przeznaczonych na złom. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 398 398 WDU19300470398 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 397 397 WDU19300470397 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy "Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żelaza Białogon", "Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików Sp. Akc." oraz "Zakłady Przemysłowe, Odlewnia Żelaza i Emaljernia Kamienna - Jan Witwicki". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 396 396 WDU19300470396 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom "Częstochowskich Zakładów Włókienniczych - Stradom" oraz zakładu pracy "Warta". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 395 395 WDU19300470395 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom hut: "Laura", "Silesia", "Bismark i Falva", "Królewska i Laura", "Hubertus", "Hohenlohe", "Pokój", "Marta", "Baildon" i "Królewska". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 394 394 WDU19300470394 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom kopalni "Hoym". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 393 393 WDU19300470393 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 47 poz. 392 392 WDU19300470392 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Obrony Krajowej z dnia 23 lutego 1918 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 31 grudnia 1917 r., dotyczącej zarządzeń, mających na celu pieczę nad inwalidami cywilnymi, członkami ich rodzin i osobami, pozostałemi po nich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 46 poz. 391 391 WDU19300460391 Rozporządzenie IV Ministra Robót Publicznych z dnia 16 czerwca 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, w celu wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 46 poz. 390 390 WDU19300460390 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie prowadzenia przemysłu kominiarskiego. uchylony
Dz.U. 1930 nr 46 poz. 389 389 WDU19300460389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie ustanowienia państwowego stada ogierów w Białce oraz państwowej stadniny koni w Racocie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 46 poz. 388 388 WDU19300460388 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 kwietnia 1930 r. w sprawie kredytowania należności celnych od towarów sprowadzanych drogą morską przez Gdynię. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 46 poz. 387 387 WDU19300460387 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 45 poz. 386 386 WDU19300450386 Obwieszczenie Ministrów: Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 5 maja 1930 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu z dnia 7 stycznia 1930 r. o trybie udzielania przez Państwowy Bank Rolny długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych w listach zastawnych na kupno gruntu na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 45 poz. 385 385 WDU19300450385 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 czerwca 1930 r. o przyznaniu Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki, mającej się odbyć w Poznaniu w czasie od dnia 6 lipca do dnia 10 sierpnia 1930 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 45 poz. 384 384 WDU19300450384 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 26 maja 1930 r. o napięciach normalnych i o częstotliwości normalnej prądu elektrycznego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 45 poz. 383 383 WDU19300450383 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 maja 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 45 poz. 382 382 WDU19300450382 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1930 r. w sprawie zakazu przywozu kleju. uchylony
Dz.U. 1930 nr 45 poz. 381 381 WDU19300450381 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1930 r. o wyłączeniu gminy Naliboki z powiatu wołożyńskiego w województwie nowogródzkiem i o włączeniu do powiatu stołpeckiego w temże województwie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 45 poz. 380 380 WDU19300450380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o wynagrodzeniu za kwatery stałe, dostarczone przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 379 379 WDU19300440379 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 1930 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1928 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Krakowa na cele rozbudowy miasta części gruntów pofortecznych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 378 378 WDU19300440378 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o zmianie rozporządzenia z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 377 377 WDU19300440377 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 maja 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 376 376 WDU19300440376 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 kwietnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego na jaja. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 375 375 WDU19300440375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Borysławia w powiecie drohobyckim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 44 poz. 374 374 WDU19300440374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1924 r. do art. 28 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska, dotyczącego wynagrodzenia zastępców profesorów szkół akademickich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 43 poz. 373 373 WDU19300430373 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1930 r. o wymijaniu i wyprzedzaniu na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 43 poz. 372 372 WDU19300430372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 kwietnia 1930 r. o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej Urle w powiecie radzymińskim, województwie warszawskiem. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 43 poz. 371 371 WDU19300430371 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 maja 1930 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 43 poz. 370 370 WDU19300430370 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 maja 1930 r. w sprawie cła wywozowego od odpadków skór surowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 43 poz. 369 369 WDU19300430369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1930 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 368 368 WDU19300420368 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1930 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 367 367 WDU19300420367 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1930 r. w sprawie przystąpienia Jugosławji do konwencji dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 366 366 WDU19300420366 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1925 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 365 365 WDU19300420365 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Koniawa w powiecie wileńsko-trockim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 364 364 WDU19300420364 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 maja 1930 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 42 poz. 363 363 WDU19300420363 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 362 362 WDU19300410362 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 kwietnia 1930 r. o sposobie opracowania planów zabudowania. uchylony
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 361 361 WDU19300410361 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla członków sądów rozjemczych dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 360 360 WDU19300410360 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 2 maja 1930 r. w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą do zasiłków, przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 359 359 WDU19300410359 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1930 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 6 lipca 1927 r. w sprawie podwyższenia opłaty monopolowej od wyrobów tytoniowych, sprowadzanych z zagranicy przez osoby prywatne. uchylony
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 358 358 WDU19300410358 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1930 r. w sprawie uznania nikotyny i jej pochodnych oraz ekstraktów tytoniowych za wyroby tytoniowe. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 357 357 WDU19300410357 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 maja 1930 r. w sprawie sprzedaży oraz ustalenia cen odnikotyzowanych papierosów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 356 356 WDU19300410356 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 maja 1930 r. o ustanowieniu cła wywozowego od szczeciny, włosia i sierści. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 355 355 WDU19300410355 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu trzepanego i pakuł lnianych trzepanych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 354 354 WDU19300410354 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 1930 r. o ustanowieniu cła wywozowego od pierza i puchu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 353 353 WDU19300410353 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za rozpatrywanie filmów i wystawianie legitymacyj filmowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 352 352 WDU19300400352 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 maja 1930 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 351 351 WDU19300400351 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 maja 1930 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1929 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w sprawach karnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 350 350 WDU19300400350 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie statystyki celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 39 poz. 349 349 WDU19300390349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 39 poz. 348 348 WDU19300390348 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1930 r. w sprawie nabywania soli do wyrobu bekonów i szynek na wywóz zagranicę. uchylony
Dz.U. 1930 nr 39 poz. 347 347 WDU19300390347 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o koncyljacji, arbitrażu i postępowaniu sądowem między Polską a Norwegją, podpisanego w Oslo dnia 9 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 39 poz. 346 346 WDU19300390346 Traktat o koncyljacji, arbitrażu i postępowaniu sądowem między Polską a Norwegją, podpisany w Oslo, dnia 9 grudnia 1929 r. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 345 345 WDU19300380345 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1930 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa, oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1930 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w roku 1930. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 344 344 WDU19300380344 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielkie Księstwo Luksemburskie konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 343 343 WDU19300380343 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1930 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Holenderski konwencji prowizorycznej między Polską a Holandją, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 4 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 342 342 WDU19300380342 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 341 341 WDU19300380341 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1930 r. w sprawie złożenia dokumentów o przystąpieniu Etjopji i Węgier do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 340 340 WDU19300380340 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Włoski protokółu dodatkowego z dnia 20 marca 1914 r., konwencji międzynarodowej dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 339 339 WDU19300380339 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Estonję konwencji międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 338 338 WDU19300380338 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1930 r. w sprawie rozciągnięcia ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r., dokonanej przez Holandję, na terytorium Indyj Holenderskich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 337 337 WDU19300380337 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 336 336 WDU19300380336 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1930 r. w sprawie wypuszczenia serji I premjowej pożyczki budowlanej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 335 335 WDU19300380335 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 8 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa o zmianie Statutu Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 334 334 WDU19300380334 Rozporządzenie Ministrów Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o wykonywaniu ustawy o scalaniu gruntów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 333 333 WDU19300380333 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Narol miasto w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 332 332 WDU19300380332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Skarżyska-Kamiennej w powiecie koneckim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 331 331 WDU19300380331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. w sprawie ustalenia terminu przewidzianego w art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 330 330 WDU19300370330 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 kwietnia 1930 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia wysokości i pobierania opłat za złożenie przesyłek i ładunków w państwowych hangarach portowych w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 329 329 WDU19300370329 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej Legjonowo w powiecie i województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 328 328 WDU19300370328 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1930 r. w sprawie zmiany rabatu handlowego dla sprzedawców soli. uchylony
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 327 327 WDU19300370327 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1930 r. w sprawie utworzenia nowej izby skarbowej we Lwowie tudzież w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 326 326 WDU19300370326 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 marca 1930 r. o częściowej zmianie taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 325 325 WDU19300370325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. o zaliczeniu osady Wolbrom w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem w poczet miast z równoczesnem włączeniem niektórych sąsiednich miejscowości i gruntów. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 324 324 WDU19300370324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wielka Klonia w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 323 323 WDU19300370323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rybieniec i o utworzeniu gminy wiejskiej Rybieniec w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 322 322 WDU19300370322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Objezierze w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 321 321 WDU19300370321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Suchorzew w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 320 320 WDU19300370320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nekla w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 319 319 WDU19300370319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kaszczor w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 318 318 WDU19300370318 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Zbęchy w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 317 317 WDU19300370317 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Gorzewo w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 316 316 WDU19300370316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kołatka w powiecie i województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 315 315 WDU19300370315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszarów dworskich Gola i Niedźwiady w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 314 314 WDU19300370314 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszarów dworskich Kierzno i Kierzenko w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 313 313 WDU19300370313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Sadogóra w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 312 312 WDU19300370312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Gorzeń i obszaru dworskiego Potulice w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 311 311 WDU19300370311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianach granic województwa nowogródzkiego i wileńskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 310 310 WDU19300360310 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1930 r. w sprawie kosztów utrzymania w więzieniach i aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 309 309 WDU19300360309 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1930 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgu sądu okręgowego w Grodnie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 308 308 WDU19300360308 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom w zakładach pracy: "Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żelaza Białogon", "Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików" oraz "Zakłady Przemysłowe, Odlewnia Żelaza i Emaljernia Kamienna - Jan Witwicki". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 307 307 WDU19300360307 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1930 r. w sprawie uprawnień zastępców delegata pogranicznego Ministra Reform Rolnych i komisarzy pogranicznych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 306 306 WDU19300360306 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1930 r. o zaliczeniu Szkoły Zawodowej Żeńskiej Narodowej Organizacji Kobiet w Tarnowskich Górach do zakładów naukowych, których ukończenie zastępuje dowód złożenia egzaminu czeladniczego w przemyśle krawiectwa, względnie bieliźniarstwa. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 305 305 WDU19300360305 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1930 r. o zaliczeniu Szkoły Zawodowej Żeńskiej Koła Macierzy Szkolnej w Bielsku do zakładów naukowych, których ukończenie zastępuje dowód ukończenia nauki w przemyśle krawiectwa. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 304 304 WDU19300360304 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 marca 1930 r. o uznaniu niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. uchylony
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 303 303 WDU19300360303 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniu "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 302 302 WDU19300360302 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej czeskosłowacko-sowieckiej komunikacji towarowej w tranzycie przez Polskę tudzież Niemcy i Polskę. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 301 301 WDU19300360301 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowego uchylenia dodatkowego opodatkowania zapasów wyrobów wódczanych prywatnych fabryk wódek. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 300 300 WDU19300360300 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Sprawiedliwości o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1927 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 299 299 WDU19300360299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 298 298 WDU19300360298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Ojrzanowskie Nowiny w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 297 297 WDU19300360297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie utworzenia Oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie i w Katowicach. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 296 296 WDU19300360296 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 295 295 WDU19300360295 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w państwowej służbie bibljotecznej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 294 294 WDU19300360294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie bibljotecznej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 293 293 WDU19300350293 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1930 r. w sprawie decyzji Rady Ligi Narodów, dotyczącej rezerw ubezpieczenia górniczego na obszarze Górnego Śląska, odstąpionym Polsce przez Niemcy, a wydanej na mocy art. 312 Traktatu Pokoju między Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 292 292 WDU19300350292 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 kwietnia 1930 r. o uldze celnej na szczupaki. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 291 291 WDU19300350291 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 marca 1930 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 290 290 WDU19300350290 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bolesławice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 289 289 WDU19300350289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Królikowo Nowe w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 288 288 WDU19300350288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Mierzynek i Drzewce w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 287 287 WDU19300350287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Łucka w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 35 poz. 286 286 WDU19300350286 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Lwowa w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 285 285 WDU19300340285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1930 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 284 284 WDU19300340284 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 kwietnia 1930 r. o przenoszeniu oficerów rezerwowych z innych korpusów osobowych na oficerów zawodowych korpusu oficerów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 283 283 WDU19300340283 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1930 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1927 r. do ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 282 282 WDU19300340282 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 kwietnia 1930 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 281 281 WDU19300340281 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu: kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa oraz przywożonego z zagranicy, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych, tudzież o dodatkowem opodatkowaniu zapasów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 280 280 WDU19300340280 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1930 r. o udzieleniu poręki państwowej za listy zastawne i obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 279 279 WDU19300340279 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie bieli cynkowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 278 278 WDU19300340278 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 277 277 WDU19300340277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Gdyni w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 33 poz. 276 276 WDU19300330276 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem. uchylony
Dz.U. 1930 nr 32 poz. 275 275 WDU19300320275 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. uchylony
Dz.U. 1930 nr 32 poz. 274 274 WDU19300320274 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1930 r. o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 32 poz. 273 273 WDU19300320273 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 marca 1930 r. o trybie i zasadach postępowania przy szacowaniu ciążących na przymusowo wykupionych nieruchomościach ziemskich praw, których wartość pieniężna nie jest ujawniona w hipotece. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 32 poz. 272 272 WDU19300320272 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz z Ministrem Rolnictwa w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich, przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 32 poz. 271 271 WDU19300320271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Wilna na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Antokolu w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 31 poz. 270 270 WDU19300310270 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej, zmienionej i uzupełnionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 stycznia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 269 269 WDU19300300269 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 1930 r. o ponownych wyborach w okręgach nr 56 i 64. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 268 268 WDU19300300268 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 kwietnia 1930 r. o reorganizacji komisji szacunkowej do spraw podatku dochodowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Sieradzu w okręgu izby skarbowej w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 267 267 WDU19300300267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Mała Klonia i Bagienica w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 266 266 WDU19300300266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Białagóra w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 265 265 WDU19300300265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Brzezinko w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 264 264 WDU19300300264 Ustawa z dnia 25 lutego 1930 r. o zamianie parceli państwowej na część parceli Pomorskiego Krajowego Związku Komunalnego w Starogardzie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 30 poz. 263 263 WDU19300300263 Ustawa z dnia 25 lutego 1930 r. w sprawie zmian postanowień ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. uchylony
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 262 262 WDU19300290262 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Haiti do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 261 261 WDU19300290261 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1930 r. w sprawie przystąpienia Państwa Watykanu do Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 260 260 WDU19300290260 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką i Brazylję Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 259 259 WDU19300290259 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1930 r. o taksie wynagrodzenia notarjuszów na obszarze sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu, oraz sądu okręgowego w Katowicach. uchylony
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 258 258 WDU19300290258 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1930 r. o legalnych jednostkach miar. uchylony
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 257 257 WDU19300290257 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Darewo, Lachowicze i Niedźwiedzica w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 256 256 WDU19300290256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Rzeszowice w powiecie sokalskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 255 255 WDU19300290255 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Zawonie w powiecie sokalskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 254 254 WDU19300280254 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 kwietnia 1930 r. o wydziałach i urzędach śledczych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 253 253 WDU19300280253 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wypieku chleba pszenno-żytniego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 252 252 WDU19300280252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa o przemiale żyta. uchylony
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 251 251 WDU19300280251 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1930 r. w sprawie poboru w okresie od 1 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1931 r. nadzwyczajnego 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 250 250 WDU19300280250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej okręgowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 249 249 WDU19300280249 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 31 marca 1925 r. o preparatach chemicznych zwolnionych od cła. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 248 248 WDU19300280248 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1930 r. o umundurowaniu sekwestratorów podatkowych mianowanych na stałe. uchylony
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 247 247 WDU19300280247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1930 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 246 246 WDU19300280246 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazu zagranicznych leczniczych naturalnych wód mineralnych, korzystających ze zniżonej stawki celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 245 245 WDU19300280245 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucyj i przedsiębiorstw państwowych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 244 244 WDU19300270244 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1930 r. w sprawie przystąpienia Państwa Watykanu do Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 243 243 WDU19300270243 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1930 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 242 242 WDU19300270242 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1930 r. w sprawie przystąpienia Iraku, Gibraltaru, Malty i Palestyny do Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 241 241 WDU19300270241 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1930 r. w sprawie przystąpienia Chili do Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 240 240 WDU19300270240 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom Częstochowskich Zakładów Wyrobów Włókienniczych "Stradom" oraz Fitznerowskiej Fabryki Śrub i Nitów w Siemianowicach. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 239 239 WDU19300270239 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, położonych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 238 238 WDU19300270238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Stołpce, Swierżeń i Mir w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 237 237 WDU19300270237 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Jurowce w powiecie sanockim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 236 236 WDU19300270236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej "Włochy" w powiecie i województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 235 235 WDU19300270235 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1930 r. w sprawie utworzenia izby skarbowej w Nowogródku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 234 234 WDU19300270234 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. o zawieszeniu cła wywozowego od otrąb. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 27 poz. 233 233 WDU19300270233 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia urzędu celnego w Kułaczynie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 26 poz. 232 232 WDU19300260232 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 26 poz. 231 231 WDU19300260231 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie przystąpienia kolonji francuskich do Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 26 poz. 230 230 WDU19300260230 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Komunikacji, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Robót Publicznych o obowiązku dostarczania samolotów jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 26 poz. 229 229 WDU19300260229 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 24 marca 1930 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 26 poz. 228 228 WDU19300260228 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1930 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie umundurowania i uzbrojenia szeregowych i oficerów Straży Granicznej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 227 227 WDU19300250227 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1930 r. w sprawie zmiany § 12 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1928 r. o trybie i zasadach prowadzenia rejestru małych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 226 226 WDU19300250226 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1930 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 225 225 WDU19300250225 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 224 224 WDU19300250224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 223 223 WDU19300250223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1930 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 222 222 WDU19300250222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 24 poz. 221 221 WDU19300240221 Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1930 r. na okres od 1 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 220 220 WDU19300230220 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1930 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Polski układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o żegludze powietrznej, podpisanego w Pradze dnia 15 kwietnia 1926 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 219 219 WDU19300230219 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1930 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1929 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzędach wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 218 218 WDU19300230218 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1930 r. o zmianie okręgów sądów powiatowych w Kamieńcu Litewskim i Wysokiem Litewskiem, w okręgu sądu okręgowego w Pińsku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 217 217 WDU19300230217 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Naliboki i Iwaniec w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 216 216 WDU19300230216 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Chodów w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 215 215 WDU19300230215 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Goraj i o zmianie granic gmin wiejskich Frampol i Puszcza Polska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskiem. uchylony
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 214 214 WDU19300230214 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 marca 1930 r. o uldze celnej na mace. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 213 213 WDU19300230213 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1930 r. o zawieszeniu cła wywozowego od buraków cukrowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 212 212 WDU19300230212 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 marca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 211 211 WDU19300230211 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 marca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 210 210 WDU19300230210 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1930 r. o rachunkowości i o sprawozdaniach instytucyj opiekuńczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 23 poz. 209 209 WDU19300230209 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji giełd. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 208 208 WDU19300220208 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 1930 r. w sprawie złożenia przez Rząd Jugosławji dokumentu ratyfikacyjnego protokółów podpisanych w Genewie dnia 5 października 1921 roku, dotyczących poprawek do artykułów 4, 6, 12, 13 i 15 Umowy Związku Narodów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 207 207 WDU19300220207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kozowa i Teofipólka w powiecie brzeżańskim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 206 206 WDU19300220206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin Niwice i Stanisławczyk w powiecie radziechowskim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 205 205 WDU19300220205 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Stare Sioło i Wulka Zapałowska w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 204 204 WDU19300220204 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wodzisław i Sędziszów w powiecie jędrzejowskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 203 203 WDU19300220203 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Grabówka i Kamyk w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 202 202 WDU19300220202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Lelice i Majki w powiecie płockim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 201 201 WDU19300220201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Rudzienko i Czarnogłów w powiecie mińsko-mazowieckim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 200 200 WDU19300220200 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Młodzieszyn i Tułowice w powiecie sochaczewskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 199 199 WDU19300220199 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Konice i Rzegocin w powiecie ropczyckim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 198 198 WDU19300220198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kojszówka i Wieprzec w powiecie makowskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 197 197 WDU19300220197 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Grodzisko Miasteczko i Wulka Grodziska w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 196 196 WDU19300220196 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kenigsberg w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 195 195 WDU19300220195 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Więcierza w powiecie makowskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 194 194 WDU19300220194 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1930 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Międzyrzecu i Radzyniu w powiecie radzyńskim w okręgu sądu okręgowego w Białej Podlaskiej. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 193 193 WDU19300220193 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1930 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Łodzi i Tuszynie w powiecie łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 192 192 WDU19300220192 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1930 r. - Regulamin urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 191 191 WDU19300220191 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 marca 1930 r. o wydawaniu polskim statkom handlowym morskim certyfikatów, upoważniających do przewozu podróżnych przez ocean. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 190 190 WDU19300220190 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1929 roku do 30 września 1930 roku pomiędzy poszczególne cukrownie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 189 189 WDU19300220189 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 marca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 188 188 WDU19300220188 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1930 r. o przyznawaniu nagród za przyczynienie się do wykrycia przestępstw podlegających ustawie karnej skarbowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 187 187 WDU19300220187 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 7 stycznia 1930 r. o trybie udzielania przez Państwowy Bank Rolny długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych w listach zastawnych na kupno gruntu na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 186 186 WDU19300220186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 185 185 WDU19300220185 Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. o poborze rekruta w 1930 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 184 184 WDU19300210184 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1930 r. w sprawie przystąpienia Luxemburgu do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 183 183 WDU19300210183 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1930 r. zmieniające regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 182 182 WDU19300210182 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1930 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez sąd grodzki w Nowem Siole. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 181 181 WDU19300210181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 marca 1930 r. o utworzeniu gmin wiejskich Kiwerce i Kniahininek w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 180 180 WDU19300210180 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 179 179 WDU19300210179 Konwencja Międzynarodowa, dotycząca ruchu drogowego, podpisana w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 1929 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 178 178 WDU19300210178 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 177 177 WDU19300210177 Konwencja Międzynarodowa dotycząca ruchu samochodowego, podpisana w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 1929r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 176 176 WDU19300210176 Ustawa z dnia 20 marca 1930 r. o utworzeniu sądu grodzkiego w Nowem Siole w powiecie administracyjnym zbaraskim, w okręgu sądu okręgowego w Tarnopolu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 175 175 WDU19300200175 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1930 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi i Łucku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 174 174 WDU19300200174 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 lutego 1930 r. w sprawie zmiany morskich opłat portowych od ładunku. uchylony
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 173 173 WDU19300200173 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Słopnice królewskie i Słopnice szlacheckie i utworzeniu gminy wiejskiej Słopnice w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 172 172 WDU19300200172 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1930 r. o ogłaszaniu się uprawnionych techników dentystycznych i techników dentystycznych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 171 171 WDU19300200171 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1930 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Jastrzębowo" w powiecie i województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 170 170 WDU19300200170 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 1930 r. o sposobie mianowania przedstawicieli inwalidów wojennych do inwalidzkich komisyj odwoławczych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 169 169 WDU19300200169 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1927 r. o regulaminach zakładów opiekuńczych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 168 168 WDU19300200168 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1930 r. w sprawie wycofania z obiegu pięciozłotowych biletów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 167 167 WDU19300200167 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lutego 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych na obszarze województwa pomorskiego tudzież w sprawie częściowej zmiany przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 166 166 WDU19300200166 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 stycznia 1930 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 165 165 WDU19300200165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r. o zmianie granic miasta Kielc w powiecie i województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 164 164 WDU19300200164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r. o rozszerzeniu granic miasta Łask w powiecie łaskim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 163 163 WDU19300200163 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Hiszpanją, podpisanego w Madrycie dnia 3 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 162 162 WDU19300200162 Traktat o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Hiszpanją, podpisany w Madrycie dnia 3 grudnia 1928 roku. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 161 161 WDU19300200161 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Koncyljacyjno-Arbitrażowego między Polską a Rumunją, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 października 1929 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 160 160 WDU19300200160 Traktat Koncyljacyjno-Arbitrażowy między Polską a Rumunją, podpisany w Bukareszcie dnia 24 października 1929 roku. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 159 159 WDU19300190159 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1930 r. o taksie wynagrodzenia notarjuszów na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie. uchylony
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 158 158 WDU19300190158 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1930 r. o zmianie okręgów sądów powiatowych w Druskienikach, Grodnie i Skidlu w powiecie grodzieńskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 157 157 WDU19300190157 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 marca 1930 r. o przyznaniu Międzynarodowemu Targowi, mającemu się odbyć w Poznaniu od 27 kwietnia do 4 maja 1930 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 156 156 WDU19300190156 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Łyse i Gawrychy w powiecie kolneńskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 155 155 WDU19300190155 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Poczt i Telegrafów w sprawie określenia właściwości, toku i trybu postępowania władz administracyjnych na obszarze objętym stanem wojennym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 154 154 WDU19300190154 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1930 r. w sprawie wydawania Dziennika Rozporządzeń Naczelnego Wodza i sposobu obwieszczania rozporządzeń i zarządzeń na obszarze objętym stanem wojennym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 153 153 WDU19300190153 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zakresie działania Generalnego Komisarza Cywilnego i komisarzy cywilnych na obszarze objętym stanem wojennym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 152 152 WDU19300190152 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 marca 1930 r. o ulgach celnych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 151 151 WDU19300190151 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1930 r. w sprawie wykonania art. 91 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 150 150 WDU19300190150 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Kielcach. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 149 149 WDU19300190149 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie zmiany statutu dyrekcyjnej rady kolejowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 148 148 WDU19300190148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na stokach Cytadeli w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 147 147 WDU19300180147 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1930 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 146 146 WDU19300180146 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1930 r. w sprawie przystąpienia Japonji do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 145 145 WDU19300180145 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję Konwencji i Statutu o ustroju międzynarodowym Kolei Żelaznych, wraz z Protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 144 144 WDU19300180144 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1930 r. w sprawie przystąpienia Jugosławji do Międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 143 143 WDU19300180143 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1930 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 142 142 WDU19300180142 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1930 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 30 kwietnia 1921 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 141 141 WDU19300180141 Oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonję, Łotwę, Niemcy i Jugosławję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 140 140 WDU19300180140 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1930 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu wyborczym nr 33. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 139 139 WDU19300180139 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1930 r. o zmianie okręgów sądów powiatowych w Białymstoku i Knyszynie w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 138 138 WDU19300180138 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 marca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, położonych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 137 137 WDU19300180137 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie uregulowania ceny cukru. uchylony
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 136 136 WDU19300180136 Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 135 135 WDU19300170135 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1930 r. zmieniające tryb postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsce służbowe i w stan spoczynku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 134 134 WDU19300170134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1930 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 133 133 WDU19300170133 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 132 132 WDU19300170132 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1930. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 131 131 WDU19300170131 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1929 r. o ustaleniu cenzusu, na którego podstawie oficerowie polskiej marynarki wojennej mogą uzyskać odpowiednie dyplomy oficerów polskiej marynarki handlowej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 130 130 WDU19300170130 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1930 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 129 129 WDU19300170129 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie flag i innych znaków wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 128 128 WDU19300170128 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1930 r. w sprawie wymiarów i sposobu umieszczania bandery i flagi na statkach i łodziach zarządu rzecznego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 127 127 WDU19300170127 Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie przeznaczenia terenów za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów, oraz ustaw z dnia 28 lipca 1922 r. i 22 września 1922 r., dotyczących rozszerzenia zakresu działania powołanej wyżej ustawy z dnia 29 lipca 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 126 126 WDU19300170126 Ustawa z dnia 21 lutego 1930 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich. uchylony
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 125 125 WDU19300170125 Ustawa z dnia 21 lutego 1930 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej i wprowadzenia niektórych zmian w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1927 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 124 124 WDU19300170124 Ustawa z dnia 21 lutego 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 123 123 WDU19300170123 Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. o ochronie swobody wyborów przed nadużyciem władzy urzędników. uchylony
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 122 122 WDU19300170122 Ustawa z dnia 29 stycznia 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. o przyznawaniu darów z łaski. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 121 121 WDU19300160121 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1930 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 62. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 120 120 WDU19300160120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, w sprawie udzielania przez władze wojskowe pozwoleń na wzniesienie, przebudowę lub zmianę budynku w pobliżu twierdz, lub w rejonach fortyfikacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 119 119 WDU19300160119 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1930 r. w przedmiocie przesunięcia na rok 1930 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 118 118 WDU19300160118 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Brześciu n/B. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 117 117 WDU19300160117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1930 r. w sprawie wstrzymania likwidacji urzędów katastralnych w Dynowie, Delatynie i Dukli w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 116 116 WDU19300160116 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 stycznia 1930 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. uchylony
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 115 115 WDU19300150115 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonywania postanowień, dotyczących przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwach poznańskiem i pomorskiem. uchylony
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 114 114 WDU19300150114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Dynów i Nozdrzec w powiecie brzozowskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 113 113 WDU19300150113 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu z dnia 22 stycznia 1930 r. w sprawie przeniesienia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej ksiąg wzorów i modeli prowadzonych przez sądy grodzkie w okręgu sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz w okręgu sądu okręgowego w Katowicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 112 112 WDU19300150112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sierosław w powiecie i województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 111 111 WDU19300150111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rybowo w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 110 110 WDU19300150110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Hel i obszaru dworskiego Hel w powiecie morskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 109 109 WDU19300150109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zmianie granic miasta Radymna w powiecie jarosławskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 108 108 WDU19300150108 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1930 r. o przenoszeniu oficerów zawodowych z innych korpusów osobowych do korpusu oficerów sądowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 107 107 WDU19300150107 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o komunikacji kolejowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 15 poz. 106 106 WDU19300150106 Układ o komunikacji kolejowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisany w Rydze dnia 12 lutego 1929 roku. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 14 poz. 105 105 WDU19300140105 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1930 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu wyborczym nr 57 oraz do Senatu na obszarze województwa wołyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 14 poz. 104 104 WDU19300140104 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o regulacji rzeki Olszy i potoku Piotrówki, podpisanej w Katowicach dnia 18 lutego 1928 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 14 poz. 103 103 WDU19300140103 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o regulacji rzeki Olszy i potoku Piotrówki, podpisana w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1930 nr 14 poz. 102 102 WDU19300140102 Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. o ujednostajnieniu terminów płatności państwowego podatku gruntowego i składek za przymusowe ubezpieczenie budowli od ognia w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 101 101 WDU19300130101 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 lutego 1930 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 100 100 WDU19300130100 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 lutego 1930 r. w sprawie zmiany granic okręgów hodowlanych. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 99 99 WDU19300130099 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 lutego 1930 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 98 98 WDU19300130098 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1930 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w roku 1930. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 97 97 WDU19300130097 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zatwierdzania uchwał niektórych związków komunalnych o poborze opłat za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa. uchylony
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 96 96 WDU19300130096 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 lipca 1929 r. o obowiązku odbywania jednorocznej praktyki szpitalnej przez lekarzy. uchylony
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 95 95 WDU19300130095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 94 94 WDU19300130094 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Królestwem Węgierskiem, podpisanego w Warszawie dnia 30 listopada 1928 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 93 93 WDU19300130093 Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy między Polską a Węgrami, podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 1928 roku. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 92 92 WDU19300130092 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 lutego 1930 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Sejmu uchylającej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 91 91 WDU19300130091 Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. o uregulowaniu niedokładności w ustaleniu kredytów w § 10 wydatków zwyczajnych części 2-a Sejm i części 2-b Senat budżetu na rok 1929/30. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 90 90 WDU19300130090 Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. o wypłacie części zaległego dodatku mieszkaniowego za r. 1928 funkcjonarjuszom państwowym, sędziom, prokuratorom, osobom wojskowym oraz emerytom, wdowom i sierotom. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 89 89 WDU19300130089 Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w przedmiocie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 12 poz. 88 88 WDU19300120088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o statystyce ruchu towarów na drogach wodnych śródlądowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 12 poz. 87 87 WDU19300120087 Ustawa z dnia 22 marca 1929 r. w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego. uchylony
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 86 86 WDU19300110086 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 lipca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r i 1863 r. oraz wdów po nich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 85 85 WDU19300110085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie płockim w okręgu sądu okręgowego w Płocku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 84 84 WDU19300110084 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Nowy Korczyn w powiecie stopnickim, województwie kieleckiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 83 83 WDU19300110083 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 stycznia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 października 1926 r. o radach szkolnych miejscowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 82 82 WDU19300110082 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1930 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości. uchylony
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 81 81 WDU19300110081 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia urzędów celnych w Zaleszczykach i Jasienowie Polnym. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 80 80 WDU19300110080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Poklatki w powiecie średzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 79 79 WDU19300110079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Mielżyn i Mielżynek w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 78 78 WDU19300110078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kaplin i Zwierzyniec w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 77 77 WDU19300110077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Łopiennica w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 76 76 WDU19300110076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Góreczki Żabie w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 75 75 WDU19300110075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Darmoszewo w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 74 74 WDU19300110074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bielewko w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 73 73 WDU19300110073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o zniesieniu gminy Stara Juńcza w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 72 72 WDU19300110072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 71 71 WDU19300100071 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zakazu wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy papug. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 70 70 WDU19300100070 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1930 r. o lichwie pieniężnej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 69 69 WDU19300100069 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 stycznia 1930 r. o ulgach celnych na szproty i kilki. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 68 68 WDU19300100068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta części gruntów pasa pofortecznego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 67 67 WDU19300100067 Ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. o ulgach podatkowych dla kapitałów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 66 66 WDU19300100066 Ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. upoważniająca Ministra Skarbu do wypuszczenia serji III premjowej pożyczki dolarowej. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 10 poz. 65 65 WDU19300100065 Ustawa z dnia 29 stycznia 1930 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do lokowania gotowizny w papierach wartościowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 9 poz. 64 64 WDU19300090064 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 9 poz. 63 63 WDU19300090063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. o podatku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 8 poz. 62 62 WDU19300080062 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 8 poz. 61 61 WDU19300080061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1931. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 8 poz. 60 60 WDU19300080060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o ustaleniu na rok 1930 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 59 59 WDU19300070059 Obwieszczenie Ministra Komunikacji, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1929 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1929 r., wydanem w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakresie opieki lekarskiej i środków leczniczych dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 58 58 WDU19300070058 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1930 r. w sprawie przystąpienia Włoch wraz z kolonjami do konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum podpisanej, w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 57 57 WDU19300070057 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1930 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę. uchylony
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 56 56 WDU19300070056 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 stycznia 1930 r. w sprawie cła wywozowego od makuchów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 55 55 WDU19300070055 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie ceł wywozowych na drewno osikowe. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 54 54 WDU19300070054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 53 53 WDU19300060053 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 20 stycznia 1930 r. zmieniające wykazy wybrzeży oraz portów i zimowisk, za których użytkowanie mają być pobierane opłaty. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 52 52 WDU19300060052 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1930 r. w przedmiocie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1927 i 1928. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 51 51 WDU19300060051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych, położonych w dzielnicy mieszkaniowej II na polach Bielańskich w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 50 50 WDU19300060050 Ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. o dodatkowym kredycie na okres budżetowy od dnia 1 kwietnia 1929 r. do dnia 31 marca 1930 r. na uregulowanie zaległych należności z tytułu wykonanych robót przy budowie nowej sali sejmowej oraz Domu dla Posłów i Senatorów. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 49 49 WDU19300060049 Ustawa z dnia 1 lutego 1930 r. o dodatkowych kredytach na okres budżetowy od dnia 1 kwietnia 1929 r. do dnia 31 marca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 48 48 WDU19300060048 Ustawa z dnia 16 stycznia 1930 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 5 poz. 47 47 WDU19300050047 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 stycznia 1930 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r., wydanem w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 5 poz. 46 46 WDU19300050046 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1930 r. o tłumaczach przysięgłych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 5 poz. 45 45 WDU19300050045 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1930 nr 5 poz. 44 44 WDU19300050044 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 5 poz. 43 43 WDU19300050043 Ustawa z dnia 4 marca 1929 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r., zawierającego "Prawo o ustroju sądów powszechnych". uchylony
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 42 42 WDU19300040042 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 41 41 WDU19300040041 Oświadczenie rządowe z dnia 2 stycznia 1930 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli do międzynarodowej konwencji, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 40 40 WDU19300040040 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 39 39 WDU19300040039 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarji do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 38 38 WDU19300040038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie częściowej zmiany przepisów o sporządzaniu i ustalaniu budżetów związków komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 37 37 WDU19300040037 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich Rzochów i Wojsław w powiecie mieleckim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 36 36 WDU19300040036 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1930 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Grodnie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 35 35 WDU19300040035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1930 r. o zmianie niektórych okręgów sądów grodzkich w Dokszycach i Głębokiem w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 34 34 WDU19300040034 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1928 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 33 33 WDU19300040033 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 stycznia 1930 r. w sprawie niektórych zmian w rozporządzeniu o wykonaniu przez mierniczych prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 32 32 WDU19300040032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1929/30 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 31 31 WDU19300040031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 30 30 WDU19300040030 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 29 29 WDU19300040029 Traktat Arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 1928 r. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 28 28 WDU19300040028 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Koncyljacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 27 27 WDU19300040027 Traktat Koncyljacyjny między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 1928 r. obowiązujący
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 26 26 WDU19300030026 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 stycznia 1930 r. w sprawie wskazania dodatkowego pisma dla obowiązkowych ogłoszeń pochodzących od spółek akcyjnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 25 25 WDU19300030025 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 14 stycznia 1930 r. o przyznawaniu ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 24 24 WDU19300030024 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Żmigród Nowy w powiecie jasielskim, województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 23 23 WDU19300030023 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Zembrzyce w powiecie wadowickim, województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 22 22 WDU19300030022 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 9 lutego 1928 r. w sprawie częściowego wstrzymania emigracji. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 21 21 WDU19300030021 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1929 r. do 30 września 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 20 20 WDU19300030020 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1930 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia w Boguszach ekspozytury urzędu celnego w Grajewie. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 19 19 WDU19300030019 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Sprawiedliwości i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie statutu wzorcowego administrowania i wypłaty przez upoważnione instytucje finansowe wynagrodzeń za przymusowo wykupione lub przejęte na rzecz Państwa nieruchomości ziemskie, złożonych do depozytu sądowego. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 18 18 WDU19300030018 Ustawa z dnia 25 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. uchylony
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 17 17 WDU19300030017 Ustawa z dnia 25 marca 1929 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 16 16 WDU19300030016 Ustawa z dnia 22 marca 1929 r. o zmianie nazwisk hańbiących, ośmieszających lub nielicujących z godnością człowieka. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 3 poz. 15 15 WDU19300030015 Ustawa z dnia 22 marca 1929 r. w sprawie zamiany państwowych pól górniczych na pola górnicze, stanowiące własność prywatną. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 14 14 WDU19300020014 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1929 r. o sprostowaniu błędu w tekście załącznika (Wykaz tytułów odnośnie do art. 9 par. 2) do Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wierzytelności i depozytów z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 13 13 WDU19300020013 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1929 r. w sprawie ratyfikacji przez Estonję i Grecję Konwencji i Statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 12 12 WDU19300020012 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 11 11 WDU19300020011 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Estonji do Konwencji, dotyczącej Procedury Cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 roku. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 10 10 WDU19300020010 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych. uchylony
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 9 9 WDU19300020009 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie ustalenia wysokości ogólnego prawa odpędu dla całego Państwa oraz podziału prawa odpędu pomiędzy poszczególne województwa na trzechlecie 1930/31, 1931/32 i 1932/33 r. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 8 8 WDU19300020008 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń. uchylony
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 7 7 WDU19300020007 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 grudnia 1929 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 sierpnia 1928 r. o warunkach tudzież zasadach obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek pocztowych, zwolnionych od opłaty pocztowej. uchylony
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 6 6 WDU19300020006 Ustawa z dnia 30 grudnia 1929 r. zmieniająca niektóre postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej i uzupełnieniu ustawy z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie wymiaru i poboru państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 1 poz. 5 5 WDU19300010005 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1929 r. o dozwoleniu przetwórniom bekonów stosowania wag przesuwnikowych ze skalami wzorcowanemi w jednostkach miar systemu angielskiego. uchylony
Dz.U. 1930 nr 1 poz. 4 4 WDU19300010004 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1929 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1930 nr 1 poz. 3 3 WDU19300010003 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1929 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 1 poz. 2 2 WDU19300010002 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 13 października 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych. bez statusu
Dz.U. 1930 nr 1 poz. 1 1 WDU19300010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o umundurowaniu dozorców celnych. uchylony