20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1931 nr 113 poz. 888 888 WDU19311130888 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 113 poz. 887 887 WDU19311130887 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany numeracji niektórych urzędów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 113 poz. 886 886 WDU19311130886 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 16 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 885 885 WDU19311120885 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 grudnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 884 884 WDU19311120884 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. o tymczasowych organach instytucyj ubezpieczeń społecznych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 883 883 WDU19311120883 Ustawa z dnia 19 grudnia 1931 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 882 882 WDU19311120882 Ustawa z dnia 19 grudnia 1931 r. o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 881 881 WDU19311120881 Ustawa z dnia 19 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 880 880 WDU19311120880 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o państwowym podatku od energji elektrycznej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 879 879 WDU19311120879 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali. uchylony
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 878 878 WDU19311120878 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich. uchylony
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 877 877 WDU19311120877 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień przepisów o państwowym podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 876 876 WDU19311110876 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie, dnia 11 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 875 875 WDU19311110875 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie, dnia 11 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 874 874 WDU19311110874 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Osad Cieśninowych, Skonfederowanych Państw Malajskich oraz nieskonfederowanych Państw Malajskich Johore, Kedah, Kelantan i Perlis do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 873 873 WDU19311110873 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 872 872 WDU19311110872 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1931 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 871 871 WDU19311110871 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 870 870 WDU19311110870 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 869 869 WDU19311110869 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 868 868 WDU19311110868 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1931 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 867 867 WDU19311110867 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zniesieniu powiatu kosowskiego w województwie poleskiem i utworzeniu z jego terytorjum powiatu iwacewickiego z siedzibą władz powiatowych w Iwacewiczach w temże województwie. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 866 866 WDU19311110866 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia ceny monopolowej za spirytus, który będzie odpędzony i dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w ciągu kampanji gorzelniczej 1931/32 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 865 865 WDU19311110865 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 864 864 WDU19311100864 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentów ratyfikacyjnych: 1. układu między Niemcami, Belgją, Wielką Brytanją i Północną Irlandją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o ostatecznem uregulowaniu w stosunku do Niemiec kwestyj finansowych, wypływających z wojny, podpisanego wraz z załącznikami I, II, III, IV, V, V-bis, VI, VI-bis, VII, VIII, IX, X, XI i XII w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.; 2. porozumienia między Belgją, Wielką Brytanją i Północą Irlandją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją w sprawie podziału wypłat niemieckich jako ostatecznego załatwienia wszystkich spraw, dotyczących podziału wypłat, przekazów, cesyj oraz dostaw, już uskutecznionych przez Niemcy w wykonaniu Traktatu Wersalskiego, konwencji o zawieszeniu broni i konwencyj dodatkowych, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 863 863 WDU19311100863 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Kanadę, Nową Zelandję i Indje dokumentów ratyfikacyjnych układu, podpisanego dnia 20 stycznia 1930 r. w Hadze, między Belgją, Wielką Brytanją i Północną Irlandją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o ostatecznem uregulowaniu przez Czechosłowację długu wobec innych Mocarstw, którym należą się odszkodowania na podstawie traktatów: Wersalskiego, St. Germain, Trianon i Neuilly, długu, tak jak jest on ustalony w układzie z dnia 10 września 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 862 862 WDU19311100862 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Węgier i Islandji do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 861 861 WDU19311100861 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 860 860 WDU19311100860 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 859 859 WDU19311100859 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalję i Kanadę konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 858 858 WDU19311100858 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Lublinie, Płocku, Siedlcach i Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 857 857 WDU19311100857 Rozporządzenie Ministra Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie uposażenia nieetatowych, stałych dziennie płatnych pracowników kolejowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 856 856 WDU19311100856 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. w sprawie zapasów wyrobów tytoniowych, które mogą posiadać osoby prywatne. uchylony
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 855 855 WDU19311100855 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 854 854 WDU19311100854 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1931 r. o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 853 853 WDU19311090853 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 852 852 WDU19311090852 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 851 851 WDU19311090851 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Robót Publicznych o Radzie ubezpieczeń społecznych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 850 850 WDU19311090850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Zaorle w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 849 849 WDU19311090849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 848 848 WDU19311090848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 847 847 WDU19311090847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. o stroju urzędowym prezesów i sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 846 846 WDU19311090846 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanej w Belgradzie dnia 6 marca 1927 roku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 845 845 WDU19311090845 Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisana w Belgradzie dnia 6 marca 1927 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 844 844 WDU19311090844 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny. uchylony
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 843 843 WDU19311080843 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w tekście załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 842 842 WDU19311080842 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1931/32 roku. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 841 841 WDU19311080841 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 grudnia 1931 r. o zmianie w rozporządzeniu z dnia 21 października 1921 r. w sprawie ceł wywozowych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 840 840 WDU19311080840 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 839 839 WDU19311080839 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 838 838 WDU19311080838 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych protokółów konwencji urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 837 837 WDU19311080837 Protokóły: dotyczący zmiany w art. 5 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r., podpisany w Londynie dnia 27 października 1922 r.; dotyczący zmiany art. 34 powyższej konwencji, podpisany w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r.; dotyczący zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 i w klauzulach końcowych powyższej konwencji, podpisany w Paryżu dnia 15 czerwca 1929 r.; dotyczący zmian w artykułach 34 i 40 powyższej konwencji, podpisany w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 836 836 WDU19311070836 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 listopada 1931 r. o sprostowaniu błędów w tekstach oświadczeń rządowych: z dnia 1 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych I) umów podpisanych w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., II) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z Traktatu w Trianon, oraz z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r., wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 835 835 WDU19311070835 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 834 834 WDU19311070834 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmiany § 65 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 833 833 WDU19311070833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, lwowskiem, kieleckiem i łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 832 832 WDU19311070832 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wojskowych i Robót Publicznych z dnia 25 września 1931 r. o rozciągnięciu na obszar województwa śląskiego rozporządzenia z dnia 13 września 1930 r. w sprawie przepisów higjeny i bezpieczeństwa, obowiązujących przy przygotowywaniu gotowych do użytku farb i past, zawierających biel ołowianą, siarczan ołowiu i inne produkty, związki te zawierające oraz przy wykonywaniu robót malarskich, przy których używane są te farby i pasty. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 831 831 WDU19311070831 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 830 830 WDU19311070830 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Sopotach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 829 829 WDU19311070829 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntu państwowego w Prądniku Czerwonym na grunt prywatny w Rakowicach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 828 828 WDU19311070828 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntów państwowych w Krakowie na grunty gminne oraz grunty i nieruchomości Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 827 827 WDU19311070827 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 826 826 WDU19311070826 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 825 825 WDU19311070825 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 824 824 WDU19311070824 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 823 823 WDU19311070823 Ustawa z dnia 5 listopada 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 26 września 1922 r., dotyczącej kwalifikacyj zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 106 poz. 822 822 WDU19311060822 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj o umowie najmu oraz o repatrjacji marynarzy, przyjętych jako projekty konwencyj na IX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 względnie 23 czerwca 1926 r., a podpisanych w Genewie dnia 26 lipca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 106 poz. 821 821 WDU19311060821 Konwencje dotyczące umowy najmu i repatrjacji marynarzy, przyjęte jako projekty konwencyj na dziewiątej sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 i 23 czerwca 1926 r. a podpisane w Genewie dnia 26 lipca 1926 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 106 poz. 820 820 WDU19311060820 Oświadczenie rządowe z dnia 19 września 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 106 poz. 819 819 WDU19311060819 Konwencja o uproszczeniu formalności celnych, podpisana w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 818 818 WDU19311050818 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Chili dokumentu ratyfikacyjnego protokółu dotyczącego poprawek do art. 4, 6, 12, 13 i 15 Paktu Ligi Narodów, podpisanego w Genewie dnia 5 października 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 817 817 WDU19311050817 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Kuby dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej opjum, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 816 816 WDU19311050816 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 815 815 WDU19311050815 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 listopada 1931 r. o uldze celnej na marmury białe, kararyjskie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 814 814 WDU19311050814 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 października 1931 r. o częściowej zmianie i uzupełnieniu ordynacji telefonicznej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 813 813 WDU19311050813 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o publicznem posługiwaniu się odznaczeniami, uzyskanemi zagranicą na wystawach gospodarczych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 812 812 WDU19311050812 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zwolnienia od cła przywozowego i opłat manipulacyjnych sprzętu, służącego dla potrzeb armji, sprowadzanego przez władze wojskowe, oraz materjałów i przedmiotów, przeznaczonych do zwiększenia siły obronnej Państwa. uchylony
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 811 811 WDU19311050811 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o nadzwyczajnym przewozie oficerów i szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia oraz sprzętu wojskowego w czasie pokoju. uchylony
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 810 810 WDU19311050810 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o opłatach sądowych w sprawach rejestrowego zastawu rolniczego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 809 809 WDU19311050809 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 808 808 WDU19311050808 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. zmieniająca ustawę o ochronie lokatorów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 104 poz. 807 807 WDU19311040807 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 104 poz. 806 806 WDU19311040806 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 805 805 WDU19311030805 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Portugalję dokumentów ratyfikacyjnych: I) układów podpisanych w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., II) układów podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., dotyczących zobowiązań, wynikających z traktatu w Trianon. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 804 804 WDU19311030804 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję, Jugosławję, Szwajcarję, Austrję, Hiszpanję, Węgry, Rumunję, Czechosłowację i Grecję w sekretariacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 803 803 WDU19311030803 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego układu między Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Bułgarją, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o uregulowaniu długu odszkodowaniowego bułgarskiego, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 802 802 WDU19311030802 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1931 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Estońskiego dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 801 801 WDU19311030801 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Brazylję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 800 800 WDU19311030800 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Litewską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 799 799 WDU19311030799 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1931 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Wenezueli dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 19 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odnośnych artykułów innych traktatów pokoju. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 798 798 WDU19311030798 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1931 r. w sprawie stawek podatku spożywczego od wina i miodu syconego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 797 797 WDU19311030797 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1931 r. o wycofaniu z obiegu pocztowych znaczków opłaty wartości 25 groszy. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 796 796 WDU19311030796 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 795 795 WDU19311030795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 listopada 1931 r. o zezwoleniu na polowanie na łanie jelenia i daniela oraz na sarny-kozy. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 794 794 WDU19311030794 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 793 793 WDU19311030793 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 5 listopada 1931 r. o przekazaniu wojewodom decyzyj w sprawach pociągania do udziału w kosztach budowy i utrzymania dróg państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 792 792 WDU19311030792 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 791 791 WDU19311030791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 790 790 WDU19311030790 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej i w sprawie utworzenia w Białej Podlaskiej wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 789 789 WDU19311030789 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okręgowego w Mławie i w sprawie utworzenia w Mławie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Płocku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 788 788 WDU19311030788 Ustawa z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o odpowiedzialności Skarbu Państwa za przesyłki pocztowe, telegramy i rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrznym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 787 787 WDU19311030787 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Lublinie i Siedlcach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 786 786 WDU19311030786 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Mławie oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Łomży, Płocku i Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 102 poz. 785 785 WDU19311020785 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany postanowień regulaminu urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 102 poz. 784 784 WDU19311020784 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1931 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 102 poz. 783 783 WDU19311020783 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany przepisów regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych z dnia 15 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 782 782 WDU19311010782 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 września 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 781 781 WDU19311010781 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Egiptu, Boliwji, Sarawaku i Wysp Bahamskich do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 780 780 WDU19311010780 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Irlandji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 779 779 WDU19311010779 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 778 778 WDU19311010778 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 777 777 WDU19311010777 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach kieleckiem i śląskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 776 776 WDU19311010776 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 listopada 1931 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 775 775 WDU19311010775 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie skracania i przedłużania czasu pracy na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 774 774 WDU19311010774 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie ograniczeń w zatrudnianiu pracowników młodocianych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 773 773 WDU19311010773 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 772 772 WDU19311010772 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 771 771 WDU19311010771 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 770 770 WDU19311010770 Ustawa z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 769 769 WDU19311000769 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 listopada 1931 r. o częściowej zmianie taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 768 768 WDU19311000768 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa z dnia 20 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy. uchylony
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 767 767 WDU19311000767 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską, Królestwem Rumunji i Republiką Czeskosłowacką o wolności tranzytu kolejowego z Rumunji do Rumunji przez terytorjum polskie i czeskosłowackie na odcinkach kolejowych pomiędzy stacjami Grigore Ghica Voda-Sniatyn-Zalusze-Woronienka-Jasina i Valea Visaului, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Pradze dnia 9 listopada 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 766 766 WDU19311000766 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską, Królestwem Rumunji i Republiką Czeskosłowacką o wolności tranzytu kolejowego z Rumunji do Rumunji przez terytorjum polskie i czeskosłowackie na odcinkach kolejowych pomiędzy stacjami Grigore Ghica Voda-Sniaty-Zalucze-Woronienka-Jasina i Valea Visaului, podpisana w Pradze dnia 9 listopada 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 765 765 WDU19311000765 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 764 764 WDU19310990764 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. upoważniająca przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek inwestycyjnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 763 763 WDU19310990763 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 762 762 WDU19310990762 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa. uchylony
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 761 761 WDU19310990761 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o uiszczeniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 760 760 WDU19310990760 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 759 759 WDU19310980759 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Peruwjańskiej dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania w Genewie dnia 19 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odpowiednich artykułów innych Traktatów Pokoju. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 758 758 WDU19310980758 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie zgłoszenia w imieniu Rządu Iraku przystąpienia do protokółu międzynarodowego, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 757 757 WDU19310980757 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 756 756 WDU19310980756 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Chinami, podpisanego w Nankinie dnia 18 września 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 755 755 WDU19310980755 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Kubańską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 754 754 WDU19310980754 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 3 listopada 1931 r. o właściwości władz skarbowych do wnoszenia oskarżenia przed sądami grodzkiemi w sprawach z ustawy karnej skarbowej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 753 753 WDU19310980753 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1931 r. rozciągające przepisy dla gmin miejskich na osiedle Puńsk w powiecie suwalskim, województwie stockiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 752 752 WDU19310980752 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1931 r. o ustaleniu stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 751 751 WDU19310980751 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi, wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 750 750 WDU19310980750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 749 749 WDU19310980749 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy o uposażeniu sędziów i prokuratorów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 748 748 WDU19310970748 Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych z dnia 20 września 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 23 maja 1931 r. ustalającem zasady sporządzania projektów technicznych, wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 747 747 WDU19310970747 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do traktatu dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 746 746 WDU19310970746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiatach brzezińskim i łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 745 745 WDU19310970745 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o zniesieniu wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 744 744 WDU19310970744 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1931 r. w sprawie zmian granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 743 743 WDU19310970743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Dąbrowy Górniczej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 742 742 WDU19310970742 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. o budowie normalnotorowej kolei Kraków-Miechów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 741 741 WDU19310970741 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 740 740 WDU19310960740 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1930 r. o warunkach i sposobie zastosowania przez władze sądowe przepisów postępowania cywilnego do egzekucji należności administracyjnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 739 739 WDU19310960739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 738 738 WDU19310960738 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sandomierskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 737 737 WDU19310960737 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 października 1931 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 736 736 WDU19310960736 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 735 735 WDU19310960735 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 15 października 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast. uchylony
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 734 734 WDU19310960734 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 października 1931 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 733 733 WDU19310960733 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 października 1931 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na kliplisze suszone i makrele świeże (w lodzie). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 732 732 WDU19310960732 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1931 r. o przerachowaniu śląskiego funduszu wolnych kuksów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 731 731 WDU19310960731 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 730 730 WDU19310960730 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 września 1931 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1927 r. o ulgach celnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 95 poz. 729 729 WDU19310950729 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz w odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 95 poz. 728 728 WDU19310950728 Międzynarodowe porozumienie dotyczące wywozu skór, podpisane w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 95 poz. 727 727 WDU19310950727 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 95 poz. 726 726 WDU19310950726 Międzynarodowe porozumienie dotyczące wywozu kości, podpisane w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 725 725 WDU19310940725 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 października 1931 r. w sprawie ceł wywozowych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 724 724 WDU19310940724 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 września 1931 r. w sprawie reorganizacji kas chorych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 723 723 WDU19310940723 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 722 722 WDU19310940722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Zagranicznych i Rolnictwa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 27 lutego 1931 roku o Państwowym Funduszu Eksportowym bez statusu
Dz.U. 1931 nr 93 poz. 721 721 WDU19310930721 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1931 nr 93 poz. 720 720 WDU19310930720 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia roku budżetowego przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1931 nr 93 poz. 719 719 WDU19310930719 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 września 1931 r. w sprawie czasowej zmiany opłat za abonament telefoniczny na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 93 poz. 718 718 WDU19310930718 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 21 września 1931 r. o wyznaczeniu instytucji powierniczej dla niemieckich następczych kas oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 92 poz. 717 717 WDU19310920717 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1931 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 48. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 92 poz. 716 716 WDU19310920716 Rozporządzenie Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 3 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości, oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 92 poz. 715 715 WDU19310920715 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 2 października 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 92 poz. 714 714 WDU19310920714 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynarki Wojennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 713 713 WDU19310910713 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 712 712 WDU19310910712 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 września 1931 r. o uldze celnej na rodzynki perskie "bidane". wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 711 711 WDU19310910711 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 710 710 WDU19310910710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na Żoliborzu na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 709 709 WDU19310910709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjno-rachunkowej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 708 708 WDU19310910708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjnej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 707 707 WDU19310910707 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 706 706 WDU19310900706 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 23 września 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 705 705 WDU19310900705 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie, dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 704 704 WDU19310900704 Porozumienie polsko-niemieckie, podpisane w Warszawie dnia 31 października 1929 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 703 703 WDU19310900703 Oświadczenie rządowe z dnia 1 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych: I) umów, podpisanych w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., II) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z traktatu w Trianon. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 702 702 WDU19310900702 Układy dotyczące zobowiązań, wynikających z traktatu w Trianon, podpisane w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r. składające się ze: wstępu; układu I, dotyczącego porozumień pomiędzy Węgrami, a Mocarstwami-wierzycielami; układu II, dotyczącego uregulowania kwestyj, odnoszących się do reform rolnych i do Mieszanych Trybunałów Arbitrażowych; układu III, dotyczącego organizacji i sposobu działania Funduszu Rolnego, zwanego "Fundusz A" (ustawa ratyfikacyjna z dnia 17 marca 1931 r.) oraz układu IV, dotyczącego ustanowienia "Funduszu B". wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 701 701 WDU19310900701 Układ z Niemcami, układ a Austrją, układ z Bułgarją, układ z Czechosłowacją, porozumienie pomiędzy Mocarstwami wierzycielskiemi (Niemcy), porozumienie pomiędzy Mocarstwami wierzycielskiemi (Austrja, Węgry, Bułgarja, dług wyzwolenia), dotyczące kwestyj finansowych, podpisane w Hadze, dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 700 700 WDU19310890700 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia w kraju pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 699 699 WDU19310890699 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów apelacyjnych w Lublinie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 698 698 WDU19310890698 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 697 697 WDU19310890697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o podatku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 696 696 WDU19310880696 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do Konwencji Handlowej i Nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 roku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 695 695 WDU19310880695 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Estonji do konwencji międzynarodowej opjumowej i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 694 694 WDU19310880694 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Monaco do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 693 693 WDU19310880693 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 692 692 WDU19310880692 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Algerji, Angoli i San-Marino do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 691 691 WDU19310880691 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 690 690 WDU19310880690 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Luksemburg i Urugwaj dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 689 689 WDU19310880689 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 września 1931 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych wystarczających dla ustalenia nauczycieli państwowych: Pedagogjów, Kursów Nauczycielskich, Wyższych Kursów Nauczycielskich, Seminarjów Ochroniarskich, Instytutu Robót Ręcznych, Instytutu Nauczycielskiego oraz Instytutu Pedagogiki Specjalnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 688 688 WDU19310880688 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie koneckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 687 687 WDU19310880687 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1931 r. w sprawie zniesienia Centralnej Kasy Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 686 686 WDU19310870686 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 17 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie opłat za nadzór nad parcelacją. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 685 685 WDU19310870685 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 684 684 WDU19310870684 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 683 683 WDU19310870683 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uchyleniu rozporządzenia z dnia 30 listopada 1927 r. w sprawie uposażenia dyrektora, instruktorów i prelegentów Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 682 682 WDU19310870682 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 681 681 WDU19310870681 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 680 680 WDU19310870680 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. uchylony
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 679 679 WDU19310870679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 678 678 WDU19310860678 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1931 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 marca 1930 r. wydanem w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej, zmienionej i uzupełnionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 stycznia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 677 677 WDU19310860677 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 września 1931 r. wydane co do §§ 21-25 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1920 roku o żandarmerji. uchylony
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 676 676 WDU19310860676 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar. uchylony
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 675 675 WDU19310860675 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 lipca 1931 r. o dopuszczeniu do obrotu handlowego wyrobów złotych i srebrnych zaopatrzonych w dawne cechy probiercze. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 674 674 WDU19310860674 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 sierpnia 1931 r. o uldze celnej na suszone morele, brzoskwinie i gruszki. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 673 673 WDU19310860673 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, celem wykonania ustawy z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich. uchylony
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 672 672 WDU19310850672 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie rozwiązania Rady Gminnej gminy Lisewo. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 671 671 WDU19310850671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy terenów na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 670 670 WDU19310850670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o przekazaniu Ministrowi Przemysłu i Handlu stałego funduszu przemysłowego, podlegającego kompetencji Tymczasowego Wydziału Samorządowego w likwidacji we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 669 669 WDU19310850669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o zastosowaniu przepisów prawa o spółkach akcyjnych do władz oraz do likwidacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 668 668 WDU19310850668 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. co do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie budowy mostu na Czeremoszu między Kutami a Vijnitą, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 667 667 WDU19310850667 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o budowie mostu położonego na Czeremoszu między Kutami a Vijnitą, podpisane w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 666 666 WDU19310850666 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. co do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie odbudowy mostu kolejowego na Dniestrze między Zaleszczykami a Schit, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 665 665 WDU19310850665 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o odbudowie mostu kolejowego położonego na Dniestrze między Zaleszczykami a Schit, podpisane w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 664 664 WDU19310840664 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 663 663 WDU19310840663 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 662 662 WDU19310840662 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Chrość i Podborze w powiecie bocheńskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 661 661 WDU19310840661 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 660 660 WDU19310840660 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych oraz właściwości komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 659 659 WDU19310840659 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 maja 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy telegraficznej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 658 658 WDU19310840658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 657 657 WDU19310840657 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tokary w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 656 656 WDU19310840656 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Smoszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 655 655 WDU19310840655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Bobrowniki 1/III i Bobrowniki II w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 654 654 WDU19310840654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Bierzgłowo Zamek w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 653 653 WDU19310840653 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Benice w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 652 652 WDU19310840652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kobylanka Wielka, Kobylanka Panieńska i Linarczyk w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 651 651 WDU19310840651 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Orłowo Morskie" w powiecie morskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 650 650 WDU19310840650 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego w województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 649 649 WDU19310840649 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 648 648 WDU19310840648 Protokół o klauzulach arbitrażowych, podpisany w Genewie dnia 24 września 1923 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 83 poz. 647 647 WDU19310830647 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, wraz z protokółem podpisania, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 83 poz. 646 646 WDU19310830646 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 83 poz. 645 645 WDU19310830645 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. ustalające wysokość opłat od pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 82 poz. 644 644 WDU19310820644 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 82 poz. 643 643 WDU19310820643 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru za czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 82 poz. 642 642 WDU19310820642 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Mąkoszyn w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 82 poz. 641 641 WDU19310820641 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Baranów i Mroczeń w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 81 poz. 640 640 WDU19310810640 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych II-go protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Węgrami z dnia 26 marca 1925 r., podpisanego w Budapeszcie dnia 27 marca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 81 poz. 639 639 WDU19310810639 II Protokół dodatkowy do konwencji handlowej zawartej między Polską a Węgrami w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r., podpisany w Budapeszcie dnia 27 marca 1930 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 81 poz. 638 638 WDU19310810638 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 81 poz. 637 637 WDU19310810637 Konwencja konsularna między Polską a Belgją, podpisana w Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 636 636 WDU19310800636 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Wieczynek w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 635 635 WDU19310800635 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Sucha w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 634 634 WDU19310800634 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Semlinek w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 633 633 WDU19310800633 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Przemysławki w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 632 632 WDU19310800632 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Orzeszkowo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 631 631 WDU19310800631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Myryce w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 630 630 WDU19310800630 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Dubinek w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 629 629 WDU19310800629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego powszechnego spisu ludności. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 628 628 WDU19310790628 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 25 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 627 627 WDU19310790627 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Słoboda Bukaczowiecka w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 626 626 WDU19310790626 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia kwoty ryczałtowej kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposobu pokrywania tych kosztów. uchylony
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 625 625 WDU19310790625 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Lublinie, Łucku, Równem i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 624 624 WDU19310790624 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opatowskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 623 623 WDU19310790623 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 lipca 1931 r. w sprawie ceł wywozowych od drewna. uchylony
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 622 622 WDU19310790622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. o wprowadzeniu postępowania doraźnego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 78 poz. 621 621 WDU19310780621 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 78 poz. 620 620 WDU19310780620 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o postępowaniu celnem w związku z żeglugą powietrzną przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 619 619 WDU19310770619 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Francję przystąpienia Syrji i Libanu do konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 618 618 WDU19310770618 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Litwę międzynarodowej konwencji w sprawie odpoczynku tygodniowego w zakładach przemysłowych, przyjętej w r. 1921 na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 617 617 WDU19310770617 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Litwę międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 616 616 WDU19310770616 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie wypowiedzenia przez Egipt konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 615 615 WDU19310770615 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1931 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych z widokami ze znaczkami 15 gr z podobizną Henryka Sienkiewicza. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 614 614 WDU19310770614 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwowskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 613 613 WDU19310770613 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 612 612 WDU19310770612 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 9 kwietnia 1931 r. o wydawaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanemi i sporządzania projektów (planów) tych robót w miejscowościach, w których brak jest osób do tego uprawnionych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 76 poz. 611 611 WDU19310760611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych, Rolnictwa, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie organizacji urzędów wojewódzkich oraz trybu załatwiania spraw w tych urzędach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 76 poz. 610 610 WDU19310760610 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 5 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa o statucie Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 609 609 WDU19310750609 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 czerwca 1921 roku w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 608 608 WDU19310750608 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, względnie przystąpienia, niżej wymienionych Państw do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 607 607 WDU19310750607 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r., podpisanego wraz z protokółem podpisania w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 606 606 WDU19310750606 Protokół dodatkowy do konwencji handlowej, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r., podpisany w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 605 605 WDU19310750605 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Warszawie, dnia 12 maja 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 604 604 WDU19310750604 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskim w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. uchylony
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 603 603 WDU19310750603 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 602 602 WDU19310750602 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 601 601 WDU19310740601 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 lipca 1931 r. w sprawie oznak urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 600 600 WDU19310740600 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką w sprawie prawa ubogich i kaucji aktorycznej, zawartego w formie wymiany not w Warszawie dnia 10 kwietnia 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 599 599 WDU19310740599 Porozumienie pomiędzy Polską i Grecją w sprawie prawa ubogich i kaucji aktorycznej, podpisane w Warszawie dnia 10 kwietnia 1920 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 598 598 WDU19310740598 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski przez terytorjum rumuńskie pomiędzy Zaleszczykami a Jasienowem Polnym, podpisanej w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 597 597 WDU19310740597 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski przez terytorjum rumuńskie pomiędzy Zaleszczykami a Jasienowem Polnym, podpisana w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 596 596 WDU19310730596 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 595 595 WDU19310730595 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 30 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Komunikacji w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowej). bez statusu
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 594 594 WDU19310730594 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zaliczenia poszczególnych miast do II-ej klasy miejscowości pod względem wymiaru akcyzowych opłat patentowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 593 593 WDU19310730593 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 22 lipca 1931 r. o emisji złotych 7% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji II-ej i o pożyczkach w tych listach udzielanych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 592 592 WDU19310720592 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Norwegji do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 591 591 WDU19310720591 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Kolumbji do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 590 590 WDU19310720590 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie złożenia przez Królestwo Danji dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. wraz z protokółem zamknięcia. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 589 589 WDU19310720589 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandję międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczenia młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 588 588 WDU19310720588 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Łotwy, Grecji i Syjamu do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 587 587 WDU19310720587 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Yemenu do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 586 586 WDU19310720586 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej Pionki w powiecie kozienickim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 585 585 WDU19310720585 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski, przez terytorjum rumuńskie, na odcinkach kolejowych, leżących pomiędzy stacjami Kuty-Vijnita-Sniatyn-Zalucze, jako też między stacjami Kuty-Vijnita-Stefanesti-Zaleszczyki, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 584 584 WDU19310720584 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski, przez terytorjum rumuńskie na odcinkach kolejowych, leżących pomiędzy stacjami Kuty-Vijnita-Sniatyn-Zalucze, jako też między stacjami Kuty-Vijnita-Stefanesti-Zaleszczyki, podpisana w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 583 583 WDU19310710583 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 582 582 WDU19310710582 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 581 581 WDU19310710581 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubelskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 580 580 WDU19310710580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sokołowskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 579 579 WDU19310710579 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łęczyckim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 578 578 WDU19310710578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi, Radomiu, Siedlcach, Sosnowcu i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 577 577 WDU19310710577 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 576 576 WDU19310700576 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 6 czerwca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 5 lipca 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 575 575 WDU19310700575 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1931 r. w sprawie złożenia przez Rumunję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 574 574 WDU19310700574 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Republiki San-Marino do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 573 573 WDU19310700573 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie podpisania przez Republikę Salvador protokółu dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 572 572 WDU19310700572 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia kolonji (i protektoratu) Gambija, protektoratu Uganda i terytorjum mandatowego Tanganaika do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego zwalczania handlu żywym towarem, podpisanego w Paryżu dnia 18 maja 1904 r., i do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 571 571 WDU19310700571 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wykonania pewnych czynności, przewidzianych w polsko-niemieckim układzie waloryzacyjnym, podpisanym w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 570 570 WDU19310700570 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 6 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 lipca 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 569 569 WDU19310700569 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1931 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Gnieźnie, Grudziądzu i Starogardzie do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 568 568 WDU19310700568 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu o komunikacji kolejowej między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunji, podpisanego wraz z protokółem końcowym i załącznikami A, B, C, D w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 567 567 WDU19310700567 Układ o komunikacji kolejowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, podpisany w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 69 poz. 566 566 WDU19310690566 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1931 r. w sprawie rejestracji skazanych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 69 poz. 565 565 WDU19310690565 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1931 r. o władzy mianującej i trybie mianowania komorników sądów grodzkich w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 69 poz. 564 564 WDU19310690564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie udzielania pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 563 563 WDU19310680563 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską i Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 562 562 WDU19310680562 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sabnie i Jabłonna w powiecie sokołowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 561 561 WDU19310680561 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Białobrzegi i Serokomla w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 560 560 WDU19310680560 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1931 r. o warunkach uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 559 559 WDU19310680559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 558 558 WDU19310680558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi, wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 557 557 WDU19310670557 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Lipie, Sienna i Wilkonosza w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 556 556 WDU19310670556 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kromołów i Włodawice w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 555 555 WDU19310670555 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bukowsko i Wolica w powiecie sanockim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 554 554 WDU19310670554 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Siemakowce i Michałcze w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 553 553 WDU19310670553 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kleszczów w powiecie i województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 552 552 WDU19310670552 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Chełm w powiecie myślenickim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 551 551 WDU19310670551 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 maja 1931 r. ustalające zasady sporządzania projektów technicznych, wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 550 550 WDU19310660550 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 19 czerwca 1931 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich na niektóre osady. uchylony
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 549 549 WDU19310660549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kurniki i Iwanczany w powiecie zbaraskim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 548 548 WDU19310660548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kobyłczyna i Sechna w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 547 547 WDU19310660547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kąty i Grodzisk w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 546 546 WDU19310660546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o stanowisku wojewodów i starostów jako przedstawicieli Rządu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 545 545 WDU19310650545 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Brytyjski w imieniu Kolonji i Protektoratu Gambji, Protektoratu Uganda i Terytorjum Mandatowego Tanganajki przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 544 544 WDU19310650544 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 1931 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany taryfy opłat konsularnych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 543 543 WDU19310650543 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 542 542 WDU19310650542 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Łucku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 541 541 WDU19310650541 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 540 540 WDU19310650540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1931 r. o przekazaniu wojewodom i Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, wynikających z art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 539 539 WDU19310650539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Puków i Dubryniów w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 65 pou. 538 538 WDU19310650538 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1931 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 537 537 WDU19310650537 Ustawa z dnia 7 maja 1931 r. w przedmiocie wyznaczenia sądu kompetentnego do rozstrzygnięcia o ważności zaprotestowanych wyborów, przeprowadzonych do III-go Sejmu Śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 536 536 WDU19310650536 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoskim, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 535 535 WDU19310650535 Konwencja weterynaryjna między Polską a Włochami, podpisana w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 534 534 WDU19310640534 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 lipca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 533 533 WDU19310640533 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1931 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 532 532 WDU19310640532 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1931 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych związków ołowiu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 531 531 WDU19310640531 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1931 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 530 530 WDU19310640530 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1931 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 529 529 WDU19310640529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łuninieckim, w okręgu sądu okręgowego w Pińsku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 528 528 WDU19310640528 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 9 maja 1931 r. o ustaleniu specjalnych wymagań od kandydatów na niższych funkcjonarjuszów państwowych w dziale drogowym i na niektóre stanowiska w dziale wodnym służby na lądzie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 527 527 WDU19310640527 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1931 r. rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wołyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 526 526 WDU19310640526 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lipca 1931 r. w sprawie zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 525 525 WDU19310640525 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na kliplisze suszone i makrele świeże (w lodzie). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 524 524 WDU19310640524 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Robót Publicznych z dnia 15 maja 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1922 r. w przedmiocie wymiarów i liczby pomieszczeń w budynkach publicznych szkół powszechnych i domach mieszkalnych dla nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 523 523 WDU19310640523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego między ulicami Kozietulskiego, Niegolewskiego i Konstantego Górskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 522 522 WDU19310640522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 521 521 WDU19310640521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego między ulicami Rakowiecką, Łowicką i Fałata. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 520 520 WDU19310640520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego przy Alei Szucha. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 519 519 WDU19310640519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Lubiaszew w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 518 518 WDU19310640518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ustków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 517 517 WDU19310640517 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Poręba w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 516 516 WDU19310640516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Szteklin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 515 515 WDU19310640515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1931 r. o zmianie nazwy przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych w Warszawie". uchylony
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 514 514 WDU19310640514 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk, podpisanej w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 513 513 WDU19310640513 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk, podpisana w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 512 512 WDU19310630512 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie węgrowskim, w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 511 511 WDU19310630511 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie chełmskim, w okręgu sądu okręgowego w Lublinie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 510 510 WDU19310630510 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 509 509 WDU19310630509 Konwencja handlowa i nawigacyjna między Polską a Grecją, podpisana w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 508 508 WDU19310620508 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 507 507 WDU19310620507 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 506 506 WDU19310620506 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 lipca 1931 r. o przyznaniu XI Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 505 505 WDU19310620505 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 lipca 1931 r. o opłatach probierczych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 504 504 WDU19310620504 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie powiększenia liczby ławników sądu rozjemczego z siedzibą w Katowicach dla orzekania w sprawach bractw górniczych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 503 503 WDU19310620503 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 502 502 WDU19310620502 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przekazaniu wojewodom decyzyj w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 501 501 WDU19310620501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie zakazu przywozu nawozów azotowych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 500 500 WDU19310620500 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., i dołączonych do traktatu tego: 1) dwóch not, wymienionych w Nankinie pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r., w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej oraz 2) protokółu dodatkowego, podpisanego w Nankinie dnia 1 lipca 1920 r. do powyższego traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 499 499 WDU19310620499 Traktat przyjaźni, handlowy i nawigacyjny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisany w Nankinie dnia 18 września 1929 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 498 498 WDU19310610498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli w odniesieniu do nauczycieli szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 497 497 WDU19310610497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwowskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 496 496 WDU19310610496 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniu "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". bez statusu
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 495 495 WDU19310610495 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 494 494 WDU19310610494 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1931 r. o ustaleniu cen sprzedażnych wódki czystej monopolowej o mocy 35 promili. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 493 493 WDU19310610493 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o ułatwieniach w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisanej w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r., wraz z protokółem dodatkowym, załącznikami A i B, wzorami nr 1 i nr 2 i protokółem podpisania. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 492 492 WDU19310610492 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotycząca ułatwień w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisana w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 491 491 WDU19310600491 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 490 490 WDU19310600490 Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 1931 r., rozciągającem przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa lubelskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 489 489 WDU19310600489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 488 488 WDU19310600488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1931 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 487 487 WDU19310600487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1931 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla rysi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 486 486 WDU19310600486 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 maja 1931 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1920 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich. uchylony
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 485 485 WDU19310600485 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu wykonawczem do ustawy o scalaniu gruntów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 484 484 WDU19310600484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. w sprawie likwidacji Państwowych Zakładów Przemysłowo-Szkolnych dla inwalidów w Piotrkowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 483 483 WDU19310600483 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 17 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 482 482 WDU19310600482 Konwencja konsularna między Polską a Rumunją, podpisana w Bukareszcie, dnia 17 grudnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 481 481 WDU19310590481 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 480 480 WDU19310590480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 479 479 WDU19310590479 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Perskiemu ratyfikacji dokonanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej układu dodatkowego z dnia 4 listopada 1930 r. do umowy handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 478 478 WDU19310590478 Układ dodatkowy do konwencji handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Cesarstwem Perskiem z dnia 19 marca 1927 r., podpisany w Warszawie dnia 4 listopada 1930 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 27 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 477 477 WDU19310590477 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisanego w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 476 476 WDU19310590476 Układ pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisany w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 58 poz. 475 475 WDU19310580475 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 474 474 WDU19310570474 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie podpisania przez Republikę San Domingo protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 473 473 WDU19310570473 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 472 472 WDU19310570472 Oświadczenie rządowe z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r., oraz do protokółu dodatkowego do tegoż traktatu, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 471 471 WDU19310570471 Oświadczenie rządowe z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie przystąpienia Norwegji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 470 470 WDU19310570470 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1930 r. w sprawie złożenia przez Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 469 469 WDU19310570469 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Salvador dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 468 468 WDU19310570468 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 467 467 WDU19310570467 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1931 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 466 466 WDU19310570466 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie: śląskiem i kieleckiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 465 465 WDU19310570465 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego z Głowna do Strykowa w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 464 464 WDU19310570464 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 463 463 WDU19310570463 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1931 r. o zniesieniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 462 462 WDU19310570462 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją z dnia 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 461 461 WDU19310570461 Protokół dodatkowy do konwencji handlowej zawartej pomiędzy Polską a Jugosławją dnia 23 października 1922 r., podpisany w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 460 460 WDU19310560460 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę. uchylony
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 459 459 WDU19310560459 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1931 r. o podwyższeniu poręki państwowej za wkłady oszczędnościowe złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 458 458 WDU19310560458 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów, zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 457 457 WDU19310560457 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 456 456 WDU19310560456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1931 r. w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 455 455 WDU19310560455 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubomelskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 454 454 WDU19310560454 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie drohickim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 453 453 WDU19310560453 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1931 r. o godzinach otwarcia miejsc zawodowej sprzedaży oraz bufetów i zakładów fryzjerskich w obrębie dworców kolejowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 452 452 WDU19310560452 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o warunkach i zasadach, obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek, zwolnionych od opłaty pocztowej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 451 451 WDU19310560451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie wstrzymania wypłaty specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 450 450 WDU19310560450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1931 r. o likwidacji Krajowego Patronatu Rękodzieł i Drobnego Przemysłu w b. Tymczasowym Wydziale Samorządowym we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 449 449 WDU19310560449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Siedlec w powiecie siedleckim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 448 448 WDU19310560448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. o zaliczeniu osady (miasteczka) Lachowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkiem w poczet miast i włączeniu do nowoutworzonego miasta niektórych osiedli. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 447 447 WDU19310550447 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 446 446 WDU19310550446 IV Protokół dodatkowy do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisany w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 445 445 WDU19310550445 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego w Pradze dnia 9 lutego 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 444 444 WDU19310550444 III Protokół dodatkowy do konwencji handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 9 lutego 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 54 poz. 443 443 WDU19310540443 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie badania mięsa wprowadzanego (przywożonego) z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1931 nr 54 poz. 442 442 WDU19310540442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach za mieszkania, otrzymywane w naturze przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza obszarem Państwa i na obszarze W. M. Gdańska. uchylony
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 441 441 WDU19310530441 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 16 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia I Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 440 440 WDU19310530440 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów. uznany za uchylony
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 439 439 WDU19310530439 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Rolnictwa i Spraw Wewnętrznych w sprawie powołania Komitetu Nadawczego do spraw osadnictwa na terenie b. Litwy Środkowej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 438 438 WDU19310530438 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1931 r. w sprawie warunków, uprawniających robotników zatrudnionych we Francji, Belgji, Czechosłowacji, Austrji, Rumunji oraz na obszarze W. M. Gdańska do zasiłków przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 437 437 WDU19310530437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 436 436 WDU19310530436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Międzyrzeca w powiecie radzyńskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 435 435 WDU19310530435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Druskienik w powiecie grodzieńskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 52 poz. 434 434 WDU19310520434 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 marca 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych dotyczące zmiany załącznika do rozporządzenia z dnia 26 marca 1929 r. o wykonaniu art. 61 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 52 poz. 433 433 WDU19310520433 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1931 r. w sprawie zmian granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych I i II we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 432 432 WDU19310510432 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 grudnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w tekście oraz przekładzie polskim konwencji między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem, zawartej w Paryżu dnia 9 listopada 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 431 431 WDU19310510431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 430 430 WDU19310510430 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie kaliskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 429 429 WDU19310510429 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 428 428 WDU19310510428 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 maja 1931 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niedźwiedzi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 427 427 WDU19310510427 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie zmiany kompetencji izby skarbowej w Poznaniu odnośnie do spraw katastralnych województwa pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 426 426 WDU19310510426 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 425 425 WDU19310510425 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 6 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych o kompetencji stałej komisji doradczej dla spraw meljoracji Polesia. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 424 424 WDU19310510424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Reform Rolnych oraz Rolnictwa z dnia 26 maja 1931 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 423 423 WDU19310510423 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniu w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa). uchylony
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 422 422 WDU19310500422 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 421 421 WDU19310500421 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 420 420 WDU19310500420 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 419 419 WDU19310500419 Porozumienie handlowe prowizoryczne między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Egiptu, podpisane w Kairze, dnia 22 kwietnia 1930 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 418 418 WDU19310490418 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1931 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 9. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 417 417 WDU19310490417 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 maja 1931 r. o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnień Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem. uchylony
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 416 416 WDU19310490416 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 415 415 WDU19310490415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1926 r. w sprawie ruchu samochodowego, motocyklowego i rowerowego przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 414 414 WDU19310490414 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, określające w zakresie ubezpieczenia pracowników umysłowych warunki praktyki, wymaganej dla zaliczenia do pracowników umysłowych sprzedawców i ekspedjentów sklepowych i księgarskich oraz warunki ulgowe tegoż zaliczenia. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 48 poz. 413 413 WDU19310480413 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Persję konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 48 poz. 412 412 WDU19310480412 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 48 poz. 411 411 WDU19310480411 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia zagranicę pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1931 nr 48 poz. 410 410 WDU19310480410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie cofnięcia dodatków, przewidzianych w ustawie skarbowej z dnia 21 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 409 409 WDU19310470409 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1931 r. o ewidencji ruchu ludności. uchylony
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 408 408 WDU19310470408 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 407 407 WDU19310470407 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 406 406 WDU19310470406 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zaopatrzeniu byłych skazańców politycznych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 405 405 WDU19310470405 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 marca 1931 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 404 404 WDU19310470404 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 lutego 1931 r. o uldze celnej na gaz świetlny. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 403 403 WDU19310460403 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Holenderski w imieniu Holandji, Indyj Holenderskich, Surinamu i Curacao dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 402 402 WDU19310460402 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które były przyznane przez dawny rząd Austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 401 401 WDU19310460401 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Kolumbji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 400 400 WDU19310460400 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Szwecji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 399 399 WDU19310460399 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1929 r. o wykonaniu art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 398 398 WDU19310460398 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 kwietnia 1931 r. o uldze celnej na śledzie solone. uchylony
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 397 397 WDU19310460397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zmianie granic obszaru dworskiego Drawski Młyn w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 396 396 WDU19310460396 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Wrześnica i Bieganinek w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 395 395 WDU19310460395 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Sieńsko w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 394 394 WDU19310460394 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Krukowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 393 393 WDU19310460393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Lublina w powiecie i województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 45 poz. 392 392 WDU19310450392 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ordynacji pocztowej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 44 poz. 391 391 WDU19310440391 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1931 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki, leszcze i stynki. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 44 poz. 390 390 WDU19310440390 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 44 poz. 389 389 WDU19310440389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie premjowania ogierów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 388 388 WDU19310430388 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. oraz protokółu dodatkowego, podpisanego w Paryżu dnia 1 maja 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 387 387 WDU19310430387 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1930 r. w sprawie przystąpienia do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. oraz do protokółu dodatkowego, podpisanego w Paryżu dnia 1 maja 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 386 386 WDU19310430386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1931 r. dotyczące zmiany § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie prowadzenia wykazów stanu służby dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i aplikantów sądowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 385 385 WDU19310430385 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 384 384 WDU19310430384 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 383 383 WDU19310420383 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1931 r. dotyczące taksy za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 382 382 WDU19310420382 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1931 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej na województwa: poznańskie i pomorskie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 381 381 WDU19310420381 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1931 r. o ograniczeniu wywozu żubrów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 380 380 WDU19310420380 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 379 379 WDU19310420379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świętosław i o utworzeniu gminy wiejskiej Świętosław w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 378 378 WDU19310420378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sampława w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 377 377 WDU19310420377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rumia w powiecie morskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 376 376 WDU19310420376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Peda i o zmianie granic gminy wiejskiej Kakulin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 375 375 WDU19310420375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatów kałuskiego i bohorodczańskiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 374 374 WDU19310420374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 373 373 WDU19310420373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatu iłżeckiego i opatowskiego w województwie kieleckiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 372 372 WDU19310420372 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu o klauzulach arbitrażowych, otwartego do podpisu w Genewie dnia 24 września 1923 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 371 371 WDU19310420371 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zastępczych Zakładów Pensyjnych dla Funkcjonarjuszy, podpisanej w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. wraz z 4 załącznikami, oraz protokółu dodatkowego, podpisanego tamże dnia 2 lutego 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 370 370 WDU19310420370 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Polską a Rumunją, dotyczącej pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych wraz z protokółem końcowym, podpisanych w Bukareszcie dnia 19 grudnia 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 369 369 WDU19310410369 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 368 368 WDU19310410368 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie podpisania przez Estonję protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisana w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 367 367 WDU19310410367 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Włoski rozciągnięcia konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. na kolonje i posiadłości włoskie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 366 366 WDU19310410366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie puławskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 365 365 WDU19310410365 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim, w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 364 364 WDU19310410364 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 363 363 WDU19310410363 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1931 r. o tępieniu ostu. uchylony
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 362 362 WDU19310410362 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 361 361 WDU19310410361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1931 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 360 360 WDU19310410360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ligota i Zmyślona Ligocka w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 359 359 WDU19310410359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic województwa nowogródzkiego i białostockiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 358 358 WDU19310400358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Dębno w powiecie i województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 357 357 WDU19310400357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Złoczewa w powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 356 356 WDU19310400356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Opalenicy w powiecie grodziskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 355 355 WDU19310400355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Olkusza w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 354 354 WDU19310400354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Chyrowa w powiecie starosamborskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 353 353 WDU19310400353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Będzina w powiecie będzińskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 352 352 WDU19310400352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Gdyni terenów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 351 351 WDU19310400351 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1931 r. o nadaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, koncesji na dokończenie budowy i eksploatację kolei Herby Nowe -Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 350 350 WDU19310400350 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1931 r. o oddaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 349 349 WDU19310400349 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 348 348 WDU19310400348 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej Narodowej Kasy Ubezpieczeń Robotników Rolnych w Budapeszcie, podpisanej wraz z dwoma załącznikami w Budapeszcie dnia 26 marca 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 347 347 WDU19310400347 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej Narodowej Kasy Ubezpieczeń Robotniczych, podpisanej wraz z jednym załącznikiem w Budapeszcie dnia 26 marca 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 346 346 WDU19310400346 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Suwałkach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 345 345 WDU19310400345 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży parceli państwowej w Bronowicach Wielkich, powiecie krakowskim. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 344 344 WDU19310400344 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Warszawie Towarzystwu "Instytut Społeczny" w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 343 343 WDU19310400343 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Baranowicach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 342 342 WDU19310400342 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Lubartowie w województwie lubelskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 341 341 WDU19310400341 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zbyciu nieruchomości państwowej w Częstochowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 340 340 WDU19310390340 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 339 339 WDU19310390339 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o opłatach od ogierów, nie posiadających świadectw uznania. uchylony
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 338 338 WDU19310390338 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o dodatkowym kredycie na budowę gmachu Ministerstwa Robót Publicznych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 337 337 WDU19310390337 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Warszawie Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 336 336 WDU19310390336 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zamianie i sprzedaży niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 335 335 WDU19310390335 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu części nieruchomości państwowej w m. Tucholi. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 334 334 WDU19310390334 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu nieruchomości państwowej w Warszawie Towarzystwu Instytutu Radowego im. Marji Skłodowskiej-Curie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 333 333 WDU19310390333 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Jarosławia placu państwowego w Jarosławiu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 332 332 WDU19310390332 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany placu państwowego na place miejskie w Stołpcach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 331 331 WDU19310390331 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego na grunt gminny w Stanisławowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 330 330 WDU19310390330 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zamianie nieruchomości państwowej w m. Margoninie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 329 329 WDU19310390329 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zamianie gruntów państwowych we Lwowie na grunty kościelne i gminne. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 328 328 WDU19310390328 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany części nieruchomości państwowej w Grodzisku Mazowieckim. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 327 327 WDU19310390327 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Zawierciu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 326 326 WDU19310390326 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej nr 8622 w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 325 325 WDU19310390325 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 324 324 WDU19310390324 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 323 323 WDU19310390323 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 322 322 WDU19310390322 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 321 321 WDU19310390321 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Tykocinie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 320 320 WDU19310390320 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 319 319 WDU19310390319 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Miedzianej Górze, w powiecie i województwie kieleckiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 318 318 WDU19310390318 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 317 317 WDU19310390317 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Kołaczkowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 316 316 WDU19310390316 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowych w Katowicach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 315 315 WDU19310390315 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o skupie kolei Chabówka - Zakopane z odnogą Nowy Targ - Suchahora. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 314 314 WDU19310390314 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o skupie kolei lokalnej Lwów - Stojanów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 313 313 WDU19310390313 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o skupie na rzecz Skarbu Państwa kolei fabryczno-łódzkiej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 312 312 WDU19310390312 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, zawartej pomiędzy Austrją, Polską i Czechosłowacją, dotyczącej "Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej", podpisana wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 311 311 WDU19310390311 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 310 310 WDU19310390310 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Instytutu Pensyjnego Związku Austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisanej wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 309 309 WDU19310390309 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 7 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 308 308 WDU19310390308 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków Austrjackich Kolei Żelaznych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 9 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 307 307 WDU19310390307 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o umowie najmu marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 306 306 WDU19310390306 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 305 305 WDU19310390305 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 304 304 WDU19310390304 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zaliczeniu gminy Trzebinia w powiecie chrzanowskim w województwie krakowskiem do gmin, podlegających galicyjskiej ustawie gminnej z dnia 3 lipca 1896 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 303 303 WDU19310390303 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. zmieniająca rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o utworzeniu Biura projektu meljoracji Polesia. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 302 302 WDU19310380302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o ustanowieniu komisyj lekarskich dla funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowo-lekarskich dla zawodowych wojskowych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 301 301 WDU19310380301 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r. do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 300 300 WDU19310380300 Protokół dodatkowy podpisany w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r. do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską i Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 299 299 WDU19310380299 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 298 298 WDU19310380298 Traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Estonją, podpisany w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 297 297 WDU19310380297 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o używaniu objektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisanej w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 296 296 WDU19310380296 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o używaniu objektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisana w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 295 295 WDU19310380295 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków, silnie działających, wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 294 294 WDU19310380294 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do traktatu, dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 293 293 WDU19310380293 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., 2) dwóch not w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej, wymienionych pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r. w Nankinie, 3) protokółu dodatkowego do traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską z dnia 18 września 1929 r., podpisanego w Nankinie dnia 1 lipca 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 292 292 WDU19310370292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych zagranicą. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 291 291 WDU19310370291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych w kraju. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 290 290 WDU19310370290 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 289 289 WDU19310370289 Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską, podpisana w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 288 288 WDU19310370288 Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o likwidacji stosunków żelarskich na Spiszu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 287 287 WDU19310370287 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o repatrjacji marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 286 286 WDU19310370286 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności oraz wkładów, posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów, odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 285 285 WDU19310370285 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk, podpisanej w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 284 284 WDU19310370284 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji handlowej pomiędzy Polską a Francją z dnia 9 grudnia 1924 r. podpisanego w Warszawie dnia 8 lipca 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 283 283 WDU19310370283 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Miejskiego Zakładu Ubezpieczenia Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisanej wraz z 2 załącznikami w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 282 282 WDU19310370282 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zakładu Ubezpieczenia Górników od wypadków, podpisanej wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 281 281 WDU19310370281 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji drugiego protokółu dodatkowego do konwencji handlowej z Węgrami z dnia 26 marca 1925 r., podpisanego w Budapeszcie dnia 27 marca 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 280 280 WDU19310370280 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r. wraz z protokółem podpisania protokółu dodatkowego do konwencji handlowej, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 279 279 WDU19310370279 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 278 278 WDU19310370278 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, protokółu oraz aktu końcowego międzynarodowej konferencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 277 277 WDU19310370277 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 276 276 WDU19310370276 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskim w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 275 275 WDU19310360275 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 marca 1931 r. w sprawie ordynacji telegraficznej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 274 274 WDU19310360274 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie pożyczki długoterminowej dla przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku". bez statusu
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 273 273 WDU19310360273 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczonych. uchylony
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 272 272 WDU19310360272 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zabezpieczeniu praw posiadaczy listów zastawnych i obligacyj w przypadku wykonania przez Państwo prawa pierwokupu, odkupu lub przymusowego wykupu na cele reformy rolnej nieruchomości, obciążonych pożyczkami, zabezpieczającemi listy zastawne i obligacje. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 271 271 WDU19310360271 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianie art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągnięcia pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 270 270 WDU19310360270 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Włochami, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 269 269 WDU19310360269 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanej w Białogrodzie dnia 6 marca 1927 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 268 268 WDU19310360268 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej pomiędzy Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 17 grudnia 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 267 267 WDU19310360267 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej pomiędzy Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 266 266 WDU19310360266 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o żegludze powietrznej, podpisanej w Berlinie dnia 28 sierpnia 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 265 265 WDU19310360265 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisanego w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 264 264 WDU19310360264 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1930/31. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 263 263 WDU19310360263 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1929/30. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 35 poz. 262 262 WDU19310350262 Ustawa skarbowa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1928/29. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 35 poz. 261 261 WDU19310350261 Ustawa skarbowa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1927/28. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 260 260 WDU19310340260 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 259 259 WDU19310340259 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzystwa Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 258 258 WDU19310340258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 kwietnia 1931 r. w sprawie dodatkowego ustalenia cen papierosów odnikotynizowanych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 257 257 WDU19310340257 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 256 256 WDU19310340256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 255 255 WDU19310340255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Maciejew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 254 254 WDU19310340254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kobierno w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 253 253 WDU19310340253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Gzin i o utworzeniu gminy wiejskiej Gzin w powiecie chełmińskim, w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 252 252 WDU19310340252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Głogowa w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 251 251 WDU19310340251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dzielice w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 250 250 WDU19310340250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dąbrowa Krotoszyńska w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 249 249 WDU19310340249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Cieśle Małe w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 248 248 WDU19310340248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Budy i Zielonagóra w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 247 247 WDU19310340247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Zanoteć i Zuławka w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 246 246 WDU19310340246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Wydartowo w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 245 245 WDU19310340245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Potrzanowo Kolonja, Smolarki, oraz obszaru dworskiego Włókna w powiecie obornickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 244 244 WDU19310340244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Pieruchy i Pieruszyczki w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 243 243 WDU19310340243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mały Wełcz w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 242 242 WDU19310340242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Łobez w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 241 241 WDU19310340241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Ludomki w powiecie obornickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 240 240 WDU19310340240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Golinka w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 239 239 WDU19310340239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze powiatu mołodeczańskiego w województwie wileńskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 238 238 WDU19310340238 Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o wyłączeniu powiatu turczańskiego z województwa stanisławowskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 33 poz. 237 237 WDU19310330237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Gać i Węgrowo Niemieckie w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 33 poz. 236 236 WDU19310330236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich: Broniszewice Nowe i Polskie w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 33 poz. 235 235 WDU19310330235 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 1931 r. w sprawie uregulowania roszczeń obywateli polskich do niemieckich zakładów ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczeń na życie, wymienionych w art. 21 polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego z dnia 5 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 32 poz. 234 234 WDU19310320234 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 32 poz. 233 233 WDU19310320233 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 marca 1931 r. o uldze celnej na owomaltynę. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 32 poz. 232 232 WDU19310320232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie cofnięcia dodatków, przewidzianych w ustawie skarbowej z dnia 21 marca 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 32 poz. 231 231 WDU19310320231 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 32 poz. 230 230 WDU19310320230 Traktat Gwarancyjny między Polską a Rumunją, podpisany w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 32 poz. 229 229 WDU19310320229 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji: a) porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia, b) umów, podpisanych przez Polskę w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., c) umów z Francją, Wielką Brytanją i Włochami w sprawie uregulowania przez Polskę długu, powstałego w okupacji terytorjów plebiscytowych, oraz d) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z traktatu w Trianon. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 228 228 WDU19310310228 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 marca 1931 r. o sprostowaniu błędu w tekście polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 227 227 WDU19310310227 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 226 226 WDU19310310226 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sprzedaży niektórych majątków państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 225 225 WDU19310310225 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1931 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 224 224 WDU19310310224 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Rodezji Południowej do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 223 223 WDU19310310223 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrję konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 222 222 WDU19310310222 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi i Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 221 221 WDU19310310221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1931 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Ejszyszkach, Lidzie, Szczuczynie i Wasiliszkach w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 220 220 WDU19310310220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1931 r. o utworzeniu wydziału handlowego w sądzie okręgowym w Tarnowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 219 219 WDU19310310219 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie określenia właściwości, toku instancyj i trybu postępowania władz administracyjnych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, wydane co do § 9 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów. uchylony
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 218 218 WDU19310310218 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 217 217 WDU19310310217 Traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Łotwą, podpisany w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.). uznany za uchylony
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 216 216 WDU19310310216 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 215 215 WDU19310310215 Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o sprzedaży niektórych nieruchomości państwowych w województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 214 214 WDU19310310214 Ustawa z dnia 13 marca 1931 r. o wygaśnięciu mocy prawnej przepisów wyjątkowych, związanych z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą lub religją obywateli Rzeczypospolitej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 30 poz. 213 213 WDU19310300213 Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Skarbu z dnia 17 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania art. 7 ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 30 poz. 212 212 WDU19310300212 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji porozumienia między Polską a Portugalją o wzajemnem uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanego w Lizbonie dnia 27 sierpnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 30 poz. 211 211 WDU19310300211 Porozumienie między Polską a Portugalją dotyczące wzajemnego uznawania okrętowych świadectw pomiarowych, podpisane w Lizbonie, dnia 27 sierpnia 1930 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 30 poz. 210 210 WDU19310300210 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych tymczasowego układu handlowego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 30 poz. 209 209 WDU19310300209 Tymczasowy układ handlowy między Polską i Łotwą, podpisany w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1929 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 30 poz. 208 208 WDU19310300208 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę w imieniu własnem i w imieniu W.M. Gdańska dokumentu ratyfikacyjnego układu w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes Platessa) i fląder (Pleurobectes Flesus) na morzu Bałtyckiem i protokółu końcowego, podpisanych w Berlinie dnia 17 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 30 poz. 207 207 WDU19310300207 Układ w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes platessa) i fląder (Pleuronectes flesus) na morzu Bałtyckiem podpisany w Berlinie, dnia 17 grudnia 1929 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 206 206 WDU19310290206 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1931 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Miasta Gdańska do umowy handlowej między Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 205 205 WDU19310290205 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Kongo Belgijskiego i terytorjów znajdujących się pod mandatem Belgji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 204 204 WDU19310290204 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję, Czechosłowację i Litwę konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 203 203 WDU19310290203 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 marca 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 23 lutego 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 202 202 WDU19310290202 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 marca 1931 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 201 201 WDU19310290201 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 200 200 WDU19310290200 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 199 199 WDU19310290199 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1931 r. o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe. uchylony
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 198 198 WDU19310290198 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar. uchylony
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 197 197 WDU19310290197 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu w sprawie mieszkań nauczycieli publicznych szkół powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 196 196 WDU19310290196 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1931 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich w szpitalach publicznych na obszarze b. zaboru rosyjskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 195 195 WDU19310290195 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1931 r. o zakładach leczniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 194 194 WDU19310290194 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 193 193 WDU19310290193 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zaopatrzeniu byłych skazańców politycznych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 192 192 WDU19310290192 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. uzupełniającego art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 28 poz. 191 191 WDU19310280191 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 1931 r. rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa lubelskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 28 poz. 190 190 WDU19310280190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Nakła w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 28 poz. 189 189 WDU19310280189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic powiatu bialskiego i włodawskiego w województwie lubelskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 28 poz. 188 188 WDU19310280188 Ustawa skarbowa z dnia 21 marca 1931 r. na okres od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 187 187 WDU19310270187 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 marca 1931 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 12 czerwca 1929 r. w sprawie obniżenia wkładek zakładów pracy oraz podwyższenia norm zasiłków, ustanowionych w ustawie z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 186 186 WDU19310270186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 185 185 WDU19310270185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 184 184 WDU19310270184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1926 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 183 183 WDU19310270183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 182 182 WDU19310270182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Jasła w powiecie jasielskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 181 181 WDU19310270181 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Grabowa w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 180 180 WDU19310270180 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic obszarów dworskich Chocicza i Sabaszczewo w powiecie średzkim, województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 179 179 WDU19310270179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tuczki w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 178 178 WDU19310270178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świnków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 177 177 WDU19310270177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Świba i Świbica w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 176 176 WDU19310270176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sikorzyno i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej tej samej nazwy w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 175 175 WDU19310270175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nowawieś w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 174 174 WDU19310270174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Elżbieciny, Góździn, Rataje i Ruchocice w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 173 173 WDU19310270173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Krążkowy w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 172 172 WDU19310270172 Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich. uchylony
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 171 171 WDU19310270171 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry. uchylony
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 170 170 WDU19310270170 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 169 169 WDU19310270169 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. upoważniająca Ministra Skarbu do udzielenia pożyczki Państwowemu Funduszowi Drogowemu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 168 168 WDU19310270168 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 167 167 WDU19310260167 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1931 r. o przyznaniu X Międzynarodowym Targom, mającym się odbyć w Poznaniu w czasie od 26 kwietnia do 3 maja 1931 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 166 166 WDU19310260166 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1931 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Lublinie i Włocławku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 165 165 WDU19310260165 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 lutego 1931 r. w sprawie zmiany cła przywozowego od zapałek, zapalniczek i kamieni do zapalniczek. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 164 164 WDU19310260164 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lutego 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 163 163 WDU19310260163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Mszano w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 162 162 WDU19310260162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kuźnica Kącka w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 161 161 WDU19310260161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Korytnica w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 160 160 WDU19310260160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dziekanowice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 159 159 WDU19310260159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dusznagórka i o zmianie granic gminy Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 158 158 WDU19310260158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Brzoza w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 157 157 WDU19310260157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Baszyny w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 156 156 WDU19310260156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Hutnawieś w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 155 155 WDU19310260155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o utworzeniu powiatu grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 154 154 WDU19310260154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 25 poz. 153 153 WDU19310250153 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 25 poz. 152 152 WDU19310250152 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 14 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia wykazu przedsiębiorstw, wymienionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ulgach dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 25 poz. 151 151 WDU19310250151 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lutego 1931 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 25 poz. 150 150 WDU19310250150 Rozporządzenie Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 17 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 25 poz. 149 149 WDU19310250149 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 148 148 WDU19310240148 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 147 147 WDU19310240147 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 146 146 WDU19310240146 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 marca 1931 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 145 145 WDU19310240145 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 144 144 WDU19310240144 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie, "Fortuna Nowa" - Fabryka Cukierków i Pomadek K. Audykiewiczowa we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 143 143 WDU19310240143 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie inwalidzkich komisyj rewizyjno-lekarskich i inwalidzkich komisyj odwoławczych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 142 142 WDU19310240142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. w sprawie podwyższenia minimalnych składek w ubezpieczeniu górniczem, obowiązującem na obszarze województw krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego oraz tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 141 141 WDU19310240141 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę i W.M. Gdańsk, Wielką Brytanję i Irlandję Północną, Holandję, Niemcy, Belgję, i Bułgarję w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 140 140 WDU19310240140 Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisana w Paryżu 27 listopada 1925 r. uchylony
Dz.U. 1931 nr 24 poz. 139 139 WDU19310240139 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 23 poz. 138 138 WDU19310230138 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1931 r. w sprawie poboru 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 23 poz. 137 137 WDU19310230137 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30-go września 1931 r. pomiędzy poszczególne cukrownie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 23 poz. 136 136 WDU19310230136 Ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 23 poz. 135 135 WDU19310230135 Ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Eksportowym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 22 poz. 134 134 WDU19310220134 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1930 r. o wykonywaniu rybołówstwa morskiego. uchylony
Dz.U. 1931 nr 22 poz. 133 133 WDU19310220133 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uzupełnienia wykazu zagranicznych leczniczych naturalnych wód mineralnych, korzystających ze zniżonej stawki celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 22 poz. 132 132 WDU19310220132 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej eksploatacji handlowych linij powietrznych, podpisanej w Warszawie dnia 2 sierpnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 22 poz. 131 131 WDU19310220131 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotycząca eksploatacji handlowych linij powietrznych, podpisana w Warszawie dnia 2 sierpnia 1930 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 22 poz. 130 130 WDU19310220130 Ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym. uchylony
Dz.U. 1931 nr 22 poz. 129 129 WDU19310220129 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r. wraz z protokółem końcowem i dołączonych do konwencji not z tegoż dnia 10 kwietnia 1930 r.: 1) o cleniu drzewa stolarskiego i 2) o zakupie tytoniu. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 21 poz. 128 128 WDU19310210128 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wesołówka i Ludwikówka w powiecie i województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 21 poz. 127 127 WDU19310210127 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1931 r. w sprawie ustalenia detalicznej ceny sprzedażnej wódki monopolowej pod nazwą "wyborowa", mocy 45promili w butelkach o pojemności 0,75 l. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 21 poz. 126 126 WDU19310210126 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lutego 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 21 poz. 125 125 WDU19310210125 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie rówieńskim w okręgu sądu okręgowego w Równem. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 21 poz. 124 124 WDU19310210124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych urzędników władz górniczych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 21 poz. 123 123 WDU19310210123 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Gryżyna w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 122 122 WDU19310200122 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 lutego 1931 r. o uldze celnej na mace. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 121 121 WDU19310200121 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1931 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1930 r. w sprawie poboru w okresie od 1 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1931 r. nadzwyczajnego 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 120 120 WDU19310200120 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie ceł wywozowych od drewna. uchylony
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 119 119 WDU19310200119 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Bułgarją, podpisanego wraz z protokółem dodatkowym w Warszawie dnia 31 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 118 118 WDU19310200118 Traktat o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Bułgarją, podpisany w Warszawie dnia 31 grudnia 1929 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 117 117 WDU19310200117 Ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu dodatkowego w formie wymiany not z dnia 4 listopada 1930 r. do umowy handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 116 116 WDU19310200116 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 115 115 WDU19310200115 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 9 lutego 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 114 114 WDU19310200114 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją z dnia 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 113 113 WDU19310200113 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 112 112 WDU19310200112 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze rekruta w 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 111 111 WDU19310190111 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie uregulowania stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 110 110 WDU19310190110 Układ polsko-niemiecki w sprawie uregulowania stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisany w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 109 109 WDU19310190109 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 108 108 WDU19310190108 Układ polsko-niemiecki w sprawie kas oszczędności, podpisany w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 107 107 WDU19310190107 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz z protokółami końcowemi w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 19 poz. 106 106 WDU19310190106 Polsko-Niemiecki układ waloryzacyjny, podpisany w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 105 105 WDU19310180105 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 104 104 WDU19310180104 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgję międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 103 103 WDU19310180103 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Łotwę międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 102 102 WDU19310180102 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych taryfy ogólnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 101 101 WDU19310180101 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 100 100 WDU19310180100 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 stycznia 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 września 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 99 99 WDU19310180099 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy psów i kotów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 98 98 WDU19310180098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1931 r. w sprawie wprowadzenia przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 97 97 WDU19310180097 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1931 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Grodnie, Nowogródku i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 96 96 WDU19310170096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic gminy miejskiej Wysokie - Mazowieckie w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 95 95 WDU19310170095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów stopnickiego i pińczowskiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 94 94 WDU19310170094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 93 93 WDU19310170093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Żelazno w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 92 92 WDU19310170092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lisewo w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 91 91 WDU19310170091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Podlaski Wysokie w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 90 90 WDU19310170090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mały Przełęk i obszaru dworskiego Wielki Przełęk i o utworzeniu gminy wiejskiej Przełęk w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 89 89 WDU19310170089 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o uregulowaniu długu wojennego Polski wobec Francji, podpisanego w Paryżu dnia 24 stycznia 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 88 88 WDU19310170088 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 87 87 WDU19310170087 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z aneksami I, II, III i wzorem świadectwa w wypadku przerwania transportu zwierząt, 2) noty rządu Francuskiego z dnia 16 stycznia 1930 r. z dołączonym do niej wzorem zaświadczenia sanitarnego dla wywożonych zwierząt, zastępującym powyższy aneks I, i 3) noty Rządu Polskiego z dnia 28 stycznia 1930 r., dotyczącej tegoż zaświadczenia. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 17 poz. 86 86 WDU19310170086 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z dołączonemi do niej listami towarów A, B, C, D, protokółem podpisania i załącznikiem do art. 15 konwencji, oraz 2) not, wymienionych 6 i 16 stycznia 1930 r. pomiędzy Rządem Polskim a Francuskim w sprawie odroczenia stosowania postanowienia art. 22 powyższej konwencji handlowej. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 85 85 WDU19310160085 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 stycznia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1930 r. o ulgach celnych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 84 84 WDU19310160084 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 1931 r. o utworzeniu okręgowych komisyj konserwatorskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 83 83 WDU19310160083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy terenów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 82 82 WDU19310160082 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 81 81 WDU19310160081 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 80 80 WDU19310160080 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o ułatwieniach w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisanej w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r. wraz z protokółem dodatkowym, załącznikami A i B, wzorami nr 1 i nr 2 i protokółem podpisania. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 79 79 WDU19310160079 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r., do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polska a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 78 78 WDU19310160078 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego wraz z protokółem końcowem w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 77 77 WDU19310160077 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 16 poz. 76 76 WDU19310160076 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Hiszpanją, podpisanej w Madrycie dnia 7 maja 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 15 poz. 75 75 WDU19310150075 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 lutego 1931 r. o zmianie przepisów tymczasowych o używaniu materjałów wybuchowych przy robotach górniczych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 15 poz. 74 74 WDU19310150074 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 15 poz. 73 73 WDU19310150073 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu między Polską a Holandją o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji, podpisanego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 15 poz. 72 72 WDU19310150072 Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji między Polską a Holandją, podpisany w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 71 71 WDU19310140071 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Spółka Akcyjna w Zawierciu". bez statusu
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 70 70 WDU19310140070 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Przędzalnia i Tkalnia Juty Sp. Akc. "Warta" w Częstochowie, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych - Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie, "Fortuna Nowa" - Fabryka Cukierków i Pomadek K. Audykiewiczowa we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 69 69 WDU19310140069 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, "Elewator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych Sp. Akc. w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb Godulla w Chebziu, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb "Gotthard" w Chebziu, "Gótobur" - Górnośląskie Tow. Budowy Rurociągów - Sp. z ogr. odp. w Tarnowskich Górach, "Giesche" - Fabryka Porcelany Sp. Akc. w Katowicach II, "Smoschewer i Sp." - Sp. z ogr. odp. - Tow. dla Przemysłu Kolejowego w Katowicach, "Polskie Tow. Elektryczne" Sp. Akc. w Katowicach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 68 68 WDU19310140068 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. o zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia. uchylony
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 67 67 WDU19310140067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie zamojskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 66 66 WDU19310140066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 65 65 WDU19310140065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 64 64 WDU19310140064 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Miechowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 63 63 WDU19310130063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1931 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 62 62 WDU19310130062 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1931 r. w sprawie przesunięcia na rok 1931 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 61 61 WDU19310130061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 stycznia 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 23 czerwca 1923 r. o czasie pracy w zakładach handlowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 60 60 WDU19310130060 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miast Borszczowa i Mielnicy do właściwych klas czynszowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 59 59 WDU19310130059 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Chili, podpisanego w Santiago de Chile dnia 19 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 58 58 WDU19310130058 Traktat koncyljacyjny między Polską a Chili, podpisany w Santiago de Chile dnia 19 października 1929 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 12 poz. 57 57 WDU19310120057 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 12 poz. 56 56 WDU19310120056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1932. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 11 poz. 55 55 WDU19310110055 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu z Niemcami o uregulowaniu stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 11 poz. 54 54 WDU19310110054 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowem i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 11 poz. 53 53 WDU19310110053 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz z protokółami końcowemi w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 11 poz. 52 52 WDU19310110052 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1930/1931. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 10 poz. 51 51 WDU19310100051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 9 poz. 50 50 WDU19310090050 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Finlandję, Rumunję i Hiszpanję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 9 poz. 49 49 WDU19310090049 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Chin i Wolnego Państwa Irlandji do międzynarodowego protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 9 poz. 48 48 WDU19310090048 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1930 r. w sprawie przystąpienia Towarzystwa Italo-Radio do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 9 poz. 47 47 WDU19310090047 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie zmian organizacji komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 9 poz. 46 46 WDU19310090046 Ustawa z dnia 26 stycznia 1931 r. o zaciągnięciu 6,5% pożyczki zagranicznej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 9 poz. 45 45 WDU19310090045 Ustawa z dnia 30 stycznia 1931 r. o monopolu zapałczanym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 8 poz. 44 44 WDU19310080044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
Dz.U. 1931 nr 8 poz. 43 43 WDU19310080043 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 8 poz. 42 42 WDU19310080042 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, zawartej między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisanej w Wiedniu dnia 30 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 8 poz. 41 41 WDU19310080041 Konwencja zawarta między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisana w Wiedniu 30 listopada 1923 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 40 40 WDU19310070040 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1931 r. o zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 39 39 WDU19310070039 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1931 r. o uchyleniu rozporządzenia w przedmiocie sprawdzania i zatwierdzania operatów pomiarowych w pracach, związanych z przebudową ustroju rolnego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 38 38 WDU19310070038 Rozporządzenie IV Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wymiaru samoistnego podatku komunalnego od gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 37 37 WDU19310070037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zmianie granic gminy miejskiej Wyrzysk w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 36 36 WDU19310070036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Widzim w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 35 35 WDU19310070035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 34 34 WDU19310070034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Włoszczowy w powiecie włoszczowskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 33 33 WDU19310070033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Tarnowie". bez statusu
Dz.U. 1931 nr 7 poz. 32 32 WDU19310070032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla wojskowych zawodowych, ich rodzin, oraz emerytów. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 6 poz. 31 31 WDU19310060031 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 6 poz. 30 30 WDU19310060030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich. uchylony
Dz.U. 1931 nr 6 poz. 29 29 WDU19310060029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 6 poz. 28 28 WDU19310060028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o przekazaniu Urzędowi Morskiemu spraw budowy portu w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 5 poz. 27 27 WDU19310050027 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 5 poz. 26 26 WDU19310050026 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, "Elevator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych, Sp. Akc w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach, "Godulla" Sp. Akc. - szyb Godulla w Chebziu, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb "Gotthard" w Chebziu, "Gótobur" - Górnośląskie Tow. Budowy Rurociągów - Sp. z ogr. odp. w Tarnowskich Górach, "Giesche" - Fabryka Porcelany Sp. Akc. w Katowicach II. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 5 poz. 25 25 WDU19310050025 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Przędzalnia i Tkalnia Juty Sp. Akc. "Warta" w Częstochowie, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych - Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1931 nr 4 poz. 24 24 WDU19310040024 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1931 r. o ulgach celnych na orzechy ziemne łuszczone i nasiona słonecznikowe (ziarnka słonecznikowe). bez statusu
Dz.U. 1931 nr 4 poz. 23 23 WDU19310040023 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30 września 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 4 poz. 22 22 WDU19310040022 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 4 poz. 21 21 WDU19310040021 Konwencja w sprawie niewolnictwa, podpisana w Genewie dnia 25 września 1926 r. obowiązujący
Dz.U. 1931 nr 3 poz. 20 20 WDU19310030020 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o emigracji. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 3 poz. 19 19 WDU19310030019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie radomszczańskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 3 poz. 18 18 WDU19310030018 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie piotrkowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 3 poz. 17 17 WDU19310030017 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1930 r. o upoważnieniu niektórych stowarzyszeń do współdziałania z organami państwowemi w ujawnianiu przestępstw przeciwko ochronie zwierząt. uchylony
Dz.U. 1931 nr 3 poz. 16 16 WDU19310030016 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie zmian granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Brześciu n/Bugiem oraz w Łucku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 3 poz. 15 15 WDU19310030015 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1930 r. o uprawie tytoniu w roku 1931. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 14 14 WDU19310020014 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1930 r. w sprawie przystąpienia Austrji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 13 13 WDU19310020013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 10 grudnia 1930 r. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej. uchylony
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 12 12 WDU19310020012 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie stolińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 11 11 WDU19310020011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie prużańskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 10 10 WDU19310020010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 9 9 WDU19310020009 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Dylewo, Myszyniec, Nasiadki i Wach w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 8 8 WDU19310020008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1930 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1930/31. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 7 7 WDU19310020007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. o uprawnieniach wojewodów i starostów do udzielania urlopów podwładnym funkcjonarjuszom państwowym. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 2 poz. 6 6 WDU19310020006 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerji. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 5 5 WDU19310010005 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 4 4 WDU19310010004 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 3 3 WDU19310010003 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 2 2 WDU19310010002 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie silników spalinowych. bez statusu
Dz.U. 1931 nr 1 poz. 1 1 WDU19310010001 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych. bez statusu