20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1931
888 RMS z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego. bez statusu
887 RMS z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany numeracji niektórych urzędów skarbowych. bez statusu
886 RMS z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
885 RMSPiHoR z dnia 19 grudnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
884 RMPiOS z dnia 30 listopada 1931 r. o tymczasowych organach instytucyj ubezpieczeń społecznych. bez statusu
883 U z dnia 19 grudnia 1931 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
882 U z dnia 19 grudnia 1931 r. o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych. uchylony
881 U z dnia 19 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany ustawy uchylony
880 U z dnia 17 grudnia 1931 r. o państwowym podatku od energji elektrycznej. bez statusu
879 U z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany ustawy uchylony
878 U z dnia 17 grudnia 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich. uchylony
877 U z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień przepisów o państwowym podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich. bez statusu
876 Or z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie, dnia 11 lipca 1928 r. bez statusu
875 Or z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie, dnia 11 lipca 1928 r. bez statusu
874 Or z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Osad Cieśninowych, Skonfederowanych Państw Malajskich oraz nieskonfederowanych Państw Malajskich Johore, Kedah, Kelantan i Perlis do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
873 Or z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
872 RMPiH z dnia 21 grudnia 1931 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia uchylony
871 RMSPiHoR z dnia 22 grudnia 1931 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
870 RMSPiHoR z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych. uchylony
869 RMSPiHoR z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
868 RMS z dnia 15 grudnia 1931 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych. wygaśnięcie aktu
867 RRM z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów akt jednorazowy
866 RRM z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia ceny monopolowej za spirytus, który będzie odpędzony i dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w ciągu kampanji gorzelniczej 1931/32 r. bez statusu
865 RRM z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
864 Or z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentów ratyfikacyjnych: 1. układu między Niemcami, Belgją, Wielką Brytanją i Północną Irlandją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o ostatecznem uregulowaniu w stosunku do Niemiec kwestyj finansowych, wypływających z wojny, podpisanego wraz z załącznikami I, II, III, IV, V, V-bis, VI, VI-bis, VII, VIII, IX, X, XI i XII w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.; 2. porozumienia między Belgją, Wielką Brytanją i Północą Irlandją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją w sprawie podziału wypłat niemieckich jako ostatecznego załatwienia wszystkich spraw, dotyczących podziału wypłat, przekazów, cesyj oraz dostaw, już uskutecznionych przez Niemcy w wykonaniu Traktatu Wersalskiego, konwencji o zawieszeniu broni i konwencyj dodatkowych, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. bez statusu
863 Or z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Kanadę, Nową Zelandję i Indje dokumentów ratyfikacyjnych układu, podpisanego dnia 20 stycznia 1930 r. w Hadze, między Belgją, Wielką Brytanją i Północną Irlandją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o ostatecznem uregulowaniu przez Czechosłowację długu wobec innych Mocarstw, którym należą się odszkodowania na podstawie traktatów: Wersalskiego, St. Germain, Trianon i Neuilly, długu, tak jak jest on ustalony w układzie bez statusu
862 Or z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Węgier i Islandji do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r. bez statusu
861 Or z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r. bez statusu
860 Or z dnia 31 października 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
859 Or z dnia 31 października 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalję i Kanadę konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
858 RMS z dnia 12 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Lublinie, Płocku, Siedlcach i Warszawie. bez statusu
857 RMKwpzMS z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie uposażenia nieetatowych, stałych dziennie płatnych pracowników kolejowych. bez statusu
856 RMS z dnia 17 listopada 1931 r. w sprawie zapasów wyrobów tytoniowych, które mogą posiadać osoby prywatne. uchylony
855 RMS z dnia 17 listopada 1931 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych. bez statusu
854 RMS z dnia 9 listopada 1931 r. o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924. bez statusu
853 RMPiT z dnia 5 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. bez statusu
852 RMRR z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu bez statusu
851 RMPiOS z dnia 9 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Robót Publicznych o Radzie ubezpieczeń społecznych. bez statusu
850 RRM z dnia 4 grudnia 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Zaorle w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
849 RRM z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
848 RRM z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
847 RRM z dnia 4 grudnia 1931 r. o stroju urzędowym prezesów i sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego. bez statusu
846 Or z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanej w Belgradzie dnia 6 marca 1927 roku. bez statusu
845 KkmRPaKSCiSpwBd6m1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
844 U z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmiany ustawy uchylony
843 OMSZ z dnia 2 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w tekście załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r. bez statusu
842 RMPiOS z dnia 30 listopada 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1931/32 roku. wygaśnięcie aktu
841 RMSPiHoR z dnia 1 grudnia 1931 r. o zmianie w rozporządzeniu uchylony
840 RMS z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. uchylony
839 RMS z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. uchylony
838 Or z dnia 31 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych protokółów konwencji urządzającej żeglugę powietrzną bez statusu
837 Pdzwa5kup z dnia 13 października 1919 r., podpisany w Londynie dnia 27 października 1922 r.; dotyczący zmiany art. 34 powyższej konwencji, podpisany w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r.; dotyczący zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 i w klauzulach końcowych powyższej konwencji, podpisany w Paryżu dnia 15 czerwca 1929 r.; dotyczący zmian w artykułach 34 i 40 powyższej konwencji, podpisany w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r. bez statusu
836 OMSZ z dnia 6 listopada 1931 r. o sprostowaniu błędów w tekstach oświadczeń rządowych: bez statusu
835 OPR z dnia 2 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
834 RMS z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmiany § 65 rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
833 RMPiOS z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, lwowskiem, kieleckiem i łódzkiem. bez statusu
832 RMPiOSPiHiSWwpzMSSWiRP z dnia 25 września 1931 r. o rozciągnięciu na obszar województwa śląskiego rozporządzenia bez statusu
831 RPR z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
830 U z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Sopotach. bez statusu
829 U z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntu państwowego w Prądniku Czerwonym na grunt prywatny w Rakowicach. bez statusu
828 U z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntów państwowych w Krakowie na grunty gminne oraz grunty i nieruchomości Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. bez statusu
827 U z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych. bez statusu
826 U z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
825 U z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
824 U z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
823 U z dnia 5 listopada 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy bez statusu
822 Or z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj o umowie najmu oraz o repatrjacji marynarzy, przyjętych jako projekty konwencyj na IX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 względnie 23 czerwca 1926 r., a podpisanych w Genewie dnia 26 lipca 1926 r. bez statusu
821 KdunirmpjpkndsOKMOPLNwGd2i2c1rapwGd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
820 Or z dnia 19 września 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
819 KoufcpwGd3l1r z dnia obowiązujący
818 Or z dnia 2 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Chili dokumentu ratyfikacyjnego protokółu dotyczącego poprawek do art. 4, 6, 12, 13 i 15 Paktu Ligi Narodów, podpisanego w Genewie dnia 5 października 1921 r. bez statusu
817 Or z dnia 29 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Kuby dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej opjum, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
816 Or z dnia 29 października 1931 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r. bez statusu
815 RMSPiHoR z dnia 17 listopada 1931 r. o uldze celnej na marmury białe, kararyjskie. wygaśnięcie aktu
814 RMPiT z dnia 31 października 1931 r. o częściowej zmianie i uzupełnieniu ordynacji telefonicznej. bez statusu
813 U z dnia 7 listopada 1931 r. o publicznem posługiwaniu się odznaczeniami, uzyskanemi zagranicą na wystawach gospodarczych. bez statusu
812 U z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zwolnienia od cła przywozowego i opłat manipulacyjnych sprzętu, służącego dla potrzeb armji, sprowadzanego przez władze wojskowe, oraz materjałów i przedmiotów, przeznaczonych do zwiększenia siły obronnej Państwa. uchylony
811 U z dnia 7 listopada 1931 r. o nadzwyczajnym przewozie oficerów i szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia oraz sprzętu wojskowego w czasie pokoju. uchylony
810 U z dnia 7 listopada 1931 r. o opłatach sądowych w sprawach rejestrowego zastawu rolniczego. bez statusu
809 U z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych. bez statusu
808 U z dnia 7 listopada 1931 r. zmieniająca ustawę o ochronie lokatorów. bez statusu
807 RMS z dnia 21 listopada 1931 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
806 RMS z dnia 16 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym. bez statusu
805 Or z dnia 14 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Portugalję dokumentów ratyfikacyjnych: I) układów podpisanych w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., II) układów podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., dotyczących zobowiązań, wynikających z traktatu w Trianon. bez statusu
804 Or z dnia 12 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję, Jugosławję, Szwajcarję, Austrję, Hiszpanję, Węgry, Rumunję, Czechosłowację i Grecję w sekretariacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r. bez statusu
803 Or z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego układu między Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Bułgarją, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o uregulowaniu długu odszkodowaniowego bułgarskiego, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. bez statusu
802 Or z dnia 6 listopada 1931 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Estońskiego dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
801 Or z dnia 6 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Brazylję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
800 Or z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Litewską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
799 Or z dnia 2 listopada 1931 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Wenezueli dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 19 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odnośnych artykułów innych traktatów pokoju. bez statusu
798 RMS z dnia 23 listopada 1931 r. w sprawie stawek podatku spożywczego od wina i miodu syconego. bez statusu
797 RMPiT z dnia 28 listopada 1931 r. o wycofaniu z obiegu pocztowych znaczków opłaty wartości 25 groszy. bez statusu
796 RMPiT z dnia 17 listopada 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. bez statusu
795 RMR z dnia 14 listopada 1931 r. o zezwoleniu na polowanie na łanie jelenia i daniela oraz na sarny-kozy. bez statusu
794 RMPiOS z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem. bez statusu
793 RMRP z dnia 5 listopada 1931 r. o przekazaniu wojewodom decyzyj w sprawach pociągania do udziału w kosztach budowy i utrzymania dróg państwowych. bez statusu
792 RMS z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
791 RMS z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie. bez statusu
790 RMS z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej i w sprawie utworzenia w Białej Podlaskiej wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
789 RMS z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okręgowego w Mławie i w sprawie utworzenia w Mławie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Płocku. bez statusu
788 U z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
787 U z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Lublinie i Siedlcach. bez statusu
786 U z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Mławie oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Łomży, Płocku i Warszawie. bez statusu
785 RMS z dnia 26 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany postanowień regulaminu urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego. bez statusu
784 RMS z dnia 26 listopada 1931 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych. bez statusu
783 RMS z dnia 26 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany przepisów regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych bez statusu
782 OMSPiHoR z dnia 30 września 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu bez statusu
781 Or z dnia 31 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Egiptu, Boliwji, Sarawaku i Wysp Bahamskich do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
780 Or z dnia 30 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Irlandji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
779 Or z dnia 29 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
778 Or z dnia 29 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
777 RMPiOS z dnia 1 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach kieleckiem i śląskiem. bez statusu
776 RMSPiHoR z dnia 9 listopada 1931 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
775 U z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie skracania i przedłużania czasu pracy na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. uchylony
774 U z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie ograniczeń w zatrudnianiu pracowników młodocianych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. uchylony
773 U z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy bez statusu
772 U z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy bez statusu
771 U z dnia 7 listopada 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
770 U z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy uchylony
769 RMSPiHoR z dnia 4 listopada 1931 r. o częściowej zmianie taryfy celnej. bez statusu
768 RMPiOSwwpzMPiHiMR z dnia 20 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy. uchylony
767 Or z dnia 31 października 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską, Królestwem Rumunji i Republiką Czeskosłowacką o wolności tranzytu kolejowego z Rumunji do Rumunji przez terytorjum polskie i czeskosłowackie na odcinkach kolejowych pomiędzy stacjami Grigore Ghica Voda-Sniatyn-Zalusze-Woronienka-Jasina i Valea Visaului, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Pradze dnia 9 listopada 1929 r. bez statusu
766 KmRPKRiRCowtkzRdRptpicnokpsGGViVVpwPd9l1r z dnia bez statusu
765 U z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach. bez statusu
764 U z dnia 22 października 1931 r. upoważniająca przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek inwestycyjnych. bez statusu
763 U z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego. uchylony
762 U z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa. uchylony
761 U z dnia 22 października 1931 r. o uiszczeniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym. bez statusu
760 U z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego. uchylony
759 Or z dnia 29 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Peruwjańskiej dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania w Genewie dnia 19 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odpowiednich artykułów innych Traktatów Pokoju. bez statusu
758 Or z dnia 29 października 1931 r. w sprawie zgłoszenia w imieniu Rządu Iraku przystąpienia do protokółu międzynarodowego, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
757 Or z dnia 22 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
756 Or z dnia 23 września 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Chinami, podpisanego w Nankinie dnia 18 września 1929 r. bez statusu
755 Or z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Kubańską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
754 RMSwwpzMS z dnia 3 listopada 1931 r. o właściwości władz skarbowych do wnoszenia oskarżenia przed sądami grodzkiemi w sprawach z ustawy karnej skarbowej. bez statusu
753 RMRPwpzMSW z dnia 7 października 1931 r. rozciągające przepisy dla gmin miejskich na osiedle Puńsk w powiecie suwalskim, województwie stockiem. bez statusu
752 RMS z dnia 23 października 1931 r. o ustaleniu stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1930 r. bez statusu
751 RMSW z dnia 31 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych uchylony
750 RRM z dnia 3 listopada 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
749 U z dnia 14 października 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy o uposażeniu sędziów i prokuratorów. bez statusu
748 OMRP z dnia 20 września 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych bez statusu
747 Or z dnia 3 września 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do traktatu dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r. bez statusu
746 RMS z dnia 22 października 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiatach brzezińskim i łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
745 RMS z dnia 15 października 1931 r. o zniesieniu wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego. bez statusu
744 RMS z dnia 15 października 1931 r. w sprawie zmian granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie. bez statusu
743 RRM z dnia 23 października 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Dąbrowy Górniczej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
742 U z dnia 14 października 1931 r. o budowie normalnotorowej kolei Kraków-Miechów. bez statusu
741 U z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zmiany ustawy uchylony
740 RMS z dnia 22 października 1931 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości bez statusu
739 RMS z dnia 22 października 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
738 RMS z dnia 15 października 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sandomierskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
737 RMR z dnia 20 października 1931 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
736 RMS z dnia 24 września 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia uchylony
735 RMSwpzMRPSWiRR z dnia 15 października 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu uchylony
734 RMSPiHoR z dnia 27 października 1931 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich. bez statusu
733 RMSPiHoR z dnia 27 października 1931 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia wygaśnięcie aktu
732 RMSwpzMPiH z dnia 30 września 1931 r. o przerachowaniu śląskiego funduszu wolnych kuksów. bez statusu
731 RMSPiHoR z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych. bez statusu
730 RMSPiHoR z dnia 9 września 1931 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia bez statusu
729 Or z dnia 19 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz w odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. bez statusu
728 MpdwspwGd1l1r z dnia obowiązujący
727 Or z dnia 19 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. bez statusu
726 MpdwkpwGd1l1r z dnia obowiązujący
725 RMSPiHoR z dnia 21 października 1931 r. w sprawie ceł wywozowych. uchylony
724 RMPiOS z dnia 28 września 1931 r. w sprawie reorganizacji kas chorych. bez statusu
723 RMPiH z dnia 2 października 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu bez statusu
722 RPRMoMSPiHSZiR z dnia 14 października 1931 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
721 RMK z dnia 21 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
720 RMK z dnia 10 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia roku budżetowego przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
719 RMPiT z dnia 30 września 1931 r. w sprawie czasowej zmiany opłat za abonament telefoniczny na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. wygaśnięcie aktu
718 RMSWwpzMS z dnia 21 września 1931 r. o wyznaczeniu instytucji powierniczej dla niemieckich następczych kas oszczędności. bez statusu
717 ZMSW z dnia 16 października 1931 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 48. bez statusu
716 RMRPiS z dnia 3 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości, oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. uchylony
715 RMRR z dnia 2 października 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu bez statusu
714 RPR z dnia 5 października 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
713 RMPiOS z dnia 9 października 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem. bez statusu
712 RMSPiHoR z dnia 30 września 1931 r. o uldze celnej na rodzynki perskie "bidane". wygaśnięcie aktu
711 RMPiT z dnia 28 września 1931 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. uchylony
710 RRM z dnia 30 września 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na Żoliborzu na cele rozbudowy miasta. bez statusu
709 RRM z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjno-rachunkowej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. bez statusu
708 RRM z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjnej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. bez statusu
707 RRM z dnia 25 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju. bez statusu
706 OMPiOSwpzMS z dnia 23 września 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
705 Or z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie, dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia. bez statusu
704 PppwWd3p1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
703 Or z dnia 1 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych: I) umów, podpisanych w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., II) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z traktatu w Trianon. bez statusu
702 UdzwztwTpwPd2k1rsszwuIdppWaMuIdukosdrridMTAuIdoisdFRz"A(r z dnia 17 marca 1931 r.) oraz układu IV, dotyczącego ustanowienia "Funduszu B". wygaśnięcie aktu
701 UzNuaAuzBuzCppMw(ppMw(WBdwdkfpwHd2s1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
700 RMK z dnia 24 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia w kraju pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
699 RMS z dnia 12 września 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów apelacyjnych w Lublinie i Wilnie. bez statusu
698 RMWRiOP z dnia 9 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich. bez statusu
697 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o podatku wojskowym. bez statusu
696 Or z dnia 15 września 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do Konwencji Handlowej i Nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 roku. bez statusu
695 Or z dnia 25 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Estonji do konwencji międzynarodowej opjumowej i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
694 Or z dnia 25 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Monaco do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r. bez statusu
693 Or z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
692 Or z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Algerji, Angoli i San-Marino do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
691 Or z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
690 Or z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Luksemburg i Urugwaj dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
689 RMWRiOP z dnia 17 września 1931 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych wystarczających dla ustalenia nauczycieli państwowych: Pedagogjów, Kursów Nauczycielskich, Wyższych Kursów Nauczycielskich, Seminarjów Ochroniarskich, Instytutu Robót Ręcznych, Instytutu Nauczycielskiego oraz Instytutu Pedagogiki Specjalnej. bez statusu
688 RMS z dnia 12 września 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie koneckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
687 RMS z dnia 10 września 1931 r. w sprawie zniesienia Centralnej Kasy Państwowej. bez statusu
686 RMRR z dnia 17 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie opłat za nadzór nad parcelacją. bez statusu
685 RMPiOS z dnia 16 września 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem. bez statusu
684 RMS z dnia 12 września 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie. bez statusu
683 RMWRiOP z dnia 13 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uchyleniu rozporządzenia bez statusu
682 RMSPiHoR z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego. uchylony
681 RMSPiHoR z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych. uchylony
680 RMSPiHoR z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. uchylony
679 RRM z dnia 25 września 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
678 OMS z dnia 22 września 1931 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych bez statusu
677 RMSW z dnia 14 września 1931 r. wydane co do §§ 21-25 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
676 RMPiH z dnia 14 września 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu uchylony
675 RMPiHwpzMS z dnia 20 lipca 1931 r. o dopuszczeniu do obrotu handlowego wyrobów złotych i srebrnych zaopatrzonych w dawne cechy probiercze. bez statusu
674 RMSPiHoR z dnia 17 sierpnia 1931 r. o uldze celnej na suszone morele, brzoskwinie i gruszki. bez statusu
673 RMSW z dnia 20 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, celem wykonania ustawy uchylony
672 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie rozwiązania Rady Gminnej gminy Lisewo. bez statusu
671 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy terenów na cele rozbudowy miasta. bez statusu
670 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o przekazaniu Ministrowi Przemysłu i Handlu stałego funduszu przemysłowego, podlegającego kompetencji Tymczasowego Wydziału Samorządowego w likwidacji we Lwowie. bez statusu
669 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
668 Or z dnia 3 lipca 1931 r. co do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie budowy mostu na Czeremoszu między Kutami a Vijnitą, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r. bez statusu
667 PmRPaKRobmpnCmKaVpwBd2m1r z dnia wygaśnięcie aktu
666 Or z dnia 3 lipca 1931 r. co do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie odbudowy mostu kolejowego na Dniestrze między Zaleszczykami a Schit, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r. bez statusu
665 PmRPaKRoomkpnDmZaSpwBd2m1r z dnia wygaśnięcie aktu
664 OPR z dnia 16 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
663 OPR z dnia 16 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
662 RMSW z dnia 31 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Chrość i Podborze w powiecie bocheńskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
661 RMSPiHoR z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
660 RMS z dnia 26 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych oraz właściwości komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu. bez statusu
659 RMPiT z dnia 23 maja 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy telegraficznej. uchylony
658 RRM z dnia 2 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju. bez statusu
657 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tokary w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
656 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Smoszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
655 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Bobrowniki 1/III i Bobrowniki II w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem. bez statusu
654 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Bierzgłowo Zamek w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
653 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Benice w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
652 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kobylanka Wielka, Kobylanka Panieńska i Linarczyk w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
651 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Orłowo Morskie" w powiecie morskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
650 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego w województwie lubelskiem. akt jednorazowy
649 Or z dnia 28 lipca 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r. bez statusu
648 PokapwGd2w1r z dnia obowiązujący
647 Or z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, wraz z protokółem podpisania, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r. wygaśnięcie aktu
646 RMPiH z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych. bez statusu
645 RRM z dnia 2 września 1931 r. ustalające wysokość opłat od pojazdów mechanicznych. bez statusu
644 RMSPiHoR z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
643 RMSPiHoR z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru za czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r. bez statusu
642 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Mąkoszyn w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
641 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Baranów i Mroczeń w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
640 Or z dnia 29 sierpnia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych II-go protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Węgrami bez statusu
639 IPddkhzmPaWwBd2m1rpwBd2m1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
638 Or z dnia 6 sierpnia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r. bez statusu
637 KkmPaBpwBd1c1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
636 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Wieczynek w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
635 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Sucha w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
634 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Semlinek w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
633 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Przemysławki w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
632 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Orzeszkowo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
631 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Myryce w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
630 RRM z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Dubinek w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
629 RRM z dnia 2 września 1931 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego powszechnego spisu ludności. bez statusu
628 OMPiHwpzMR z dnia 25 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w załączniku nr 1 do rozporządzenia bez statusu
627 RMSW z dnia 4 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Słoboda Bukaczowiecka w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
626 RMS z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia kwoty ryczałtowej kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposobu pokrywania tych kosztów. uchylony
625 RMS z dnia 17 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Lublinie, Łucku, Równem i Wilnie. bez statusu
624 RMS z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opatowskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
623 RMSPiHoR z dnia 30 lipca 1931 r. w sprawie ceł wywozowych od drewna. uchylony
622 RRM z dnia 2 września 1931 r. o wprowadzeniu postępowania doraźnego. uchylony
621 OMS z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą. bez statusu
620 RMS z dnia 2 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o postępowaniu celnem w związku z żeglugą powietrzną przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej. bez statusu
619 Or z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Francję przystąpienia Syrji i Libanu do konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
618 Or z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Litwę międzynarodowej konwencji w sprawie odpoczynku tygodniowego w zakładach przemysłowych, przyjętej w r. 1921 na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie. bez statusu
617 Or z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Litwę międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
616 Or z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie wypowiedzenia przez Egipt konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r. bez statusu
615 RMPiT z dnia 26 sierpnia 1931 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych z widokami ze znaczkami 15 gr z podobizną Henryka Sienkiewicza. bez statusu
614 RMPiOS z dnia 20 sierpnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwowskiem. bez statusu
613 RMS z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych. uchylony
612 RMRP z dnia 9 kwietnia 1931 r. o wydawaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanemi i sporządzania projektów (planów) tych robót w miejscowościach, w których brak jest osób do tego uprawnionych. bez statusu
611 RMSW z dnia 13 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych, Rolnictwa, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie organizacji urzędów wojewódzkich oraz trybu załatwiania spraw w tych urzędach. bez statusu
610 RMRR z dnia 5 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa o statucie Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
609 OMRR z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wygaśnięcie aktu
608 Or z dnia 18 lipca 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, względnie przystąpienia, niżej wymienionych Państw do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
607 Or z dnia 29 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r., podpisanego wraz z protokółem podpisania w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r. bez statusu
606 PddkhzmRPaKWwBd2m1rpwWd2g1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
605 Or z dnia 29 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Warszawie, dnia 12 maja 1928 r. bez statusu
604 KmRPaKWwczpowdpbpwWd1m1r z dnia uchylony
603 Or z dnia 29 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. bez statusu
602 KmRPaKWwczpospwWd1m1r z dnia bez statusu
601 RMSwpzPRMoMWRiOP z dnia 11 lipca 1931 r. w sprawie oznak urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
600 Or z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką w sprawie prawa ubogich i kaucji aktorycznej, zawartego w formie wymiany not w Warszawie dnia 10 kwietnia 1920 r. bez statusu
599 PpPiGwspuikapwWd1k1r z dnia wygaśnięcie aktu
598 Or z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski przez terytorjum rumuńskie pomiędzy Zaleszczykami a Jasienowem Polnym, podpisanej w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r. bez statusu
597 KmRPaKRowtkzPdPptrpZaJPpwBd3p1r z dnia wygaśnięcie aktu
596 RMSW z dnia 7 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
595 RMSWiS z dnia 30 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Komunikacji w przedmiocie wykonania ustawy bez statusu
594 RMS z dnia 28 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zaliczenia poszczególnych miast do II-ej klasy miejscowości pod względem wymiaru akcyzowych opłat patentowych. bez statusu
593 RMRRSiR z dnia 22 lipca 1931 r. o emisji złotych 7% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji II-ej i o pożyczkach w tych listach udzielanych. bez statusu
592 Or z dnia 27 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Norwegji do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
591 Or z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Kolumbji do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. bez statusu
590 Or z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie złożenia przez Królestwo Danji dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. wraz z protokółem zamknięcia. bez statusu
589 Or z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandję międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczenia młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. bez statusu
588 Or z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Łotwy, Grecji i Syjamu do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
587 Or z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Yemenu do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r. bez statusu
586 RMSW z dnia 27 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej Pionki w powiecie kozienickim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
585 Or z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski, przez terytorjum rumuńskie, na odcinkach kolejowych, leżących pomiędzy stacjami Kuty-Vijnita-Sniatyn-Zalucze, jako też między stacjami Kuty-Vijnita-Stefanesti-Zaleszczyki, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r. bez statusu
584 KmRPiKRowtkzPdPptrnoklpsKjtmsKpwBd3p1r z dnia wygaśnięcie aktu
583 RMS z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
582 RMS z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
581 RMS z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubelskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie. bez statusu
580 RMS z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sokołowskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
579 RMS z dnia 21 lipca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łęczyckim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
578 RMS z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi, Radomiu, Siedlcach, Sosnowcu i Wilnie. bez statusu
577 RMS z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
576 OMWRiOPwpzMSWiMS z dnia 6 czerwca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu bez statusu
575 Or z dnia 31 lipca 1931 r. w sprawie złożenia przez Rumunję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
574 Or z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Republiki San-Marino do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
573 Or z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie podpisania przez Republikę Salvador protokółu dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
572 Or z dnia 18 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia kolonji (i protektoratu) Gambija, protektoratu Uganda i terytorjum mandatowego Tanganaika do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego zwalczania handlu żywym towarem, podpisanego w Paryżu dnia 18 maja 1904 r., i do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. bez statusu
571 Or z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wykonania pewnych czynności, przewidzianych w polsko-niemieckim układzie waloryzacyjnym, podpisanym w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. bez statusu
570 RMWRiOPwwpzMSWiMS z dnia 6 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
569 RMS z dnia 14 sierpnia 1931 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Gnieźnie, Grudziądzu i Starogardzie do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
568 Or z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu o komunikacji kolejowej między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunji, podpisanego wraz z protokółem końcowym i załącznikami A, B, C, D w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r. bez statusu
567 UokkpRPaKRpwBd3p1r z dnia wygaśnięcie aktu
566 RMS z dnia 8 sierpnia 1931 r. w sprawie rejestracji skazanych. bez statusu
565 RMS z dnia 31 lipca 1931 r. o władzy mianującej i trybie mianowania komorników sądów grodzkich w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
564 RMSW z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie udzielania pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. uchylony
563 Or z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską i Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r. bez statusu
562 RMSW z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sabnie i Jabłonna w powiecie sokołowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
561 RMSW z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Białobrzegi i Serokomla w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
560 RMSoPiH z dnia 9 lipca 1931 r. o warunkach uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. bez statusu
559 RMSW z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. bez statusu
558 RMSW z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi, wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu. uchylony
557 RMSW z dnia 30 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Lipie, Sienna i Wilkonosza w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
556 RMSW z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kromołów i Włodawice w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
555 RMSW z dnia 19 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bukowsko i Wolica w powiecie sanockim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
554 RMSW z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Siemakowce i Michałcze w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
553 RMSW z dnia 16 czerwca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kleszczów w powiecie i województwie krakowskiem. akt jednorazowy
552 RMSW z dnia 16 czerwca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Chełm w powiecie myślenickim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
551 RMRP z dnia 23 maja 1931 r. ustalające zasady sporządzania projektów technicznych, wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych. uchylony
550 RNNKdswze z dnia 19 czerwca 1931 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia uchylony
549 RMSW z dnia 10 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kurniki i Iwanczany w powiecie zbaraskim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
548 RMSW z dnia 8 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kobyłczyna i Sechna w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
547 RMSW z dnia 8 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kąty i Grodzisk w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
546 RRM z dnia 2 lipca 1931 r. o stanowisku wojewodów i starostów jako przedstawicieli Rządu. bez statusu
545 Or z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Brytyjski w imieniu Kolonji i Protektoratu Gambji, Protektoratu Uganda i Terytorjum Mandatowego Tanganajki przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r. bez statusu
544 RMSZ z dnia 11 lipca 1931 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany taryfy opłat konsularnych. uchylony
543 RMRR z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
542 RMS z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Łucku. bez statusu
541 RMSW z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
540 RMSW z dnia 10 lipca 1931 r. o przekazaniu wojewodom i Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, wynikających z art. 4 ustawy uchylony
539 RMSW z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Puków i Dubryniów w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
538 RMSPiHoR z dnia 23 lipca 1931 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich. bez statusu
537 U z dnia 7 maja 1931 r. w przedmiocie wyznaczenia sądu kompetentnego do rozstrzygnięcia o ważności zaprotestowanych wyborów, przeprowadzonych do III-go Sejmu Śląskiego. bez statusu
536 Or z dnia 24 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoskim, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r. bez statusu
535 KwmPaWpwRd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
534 OMPiT z dnia 4 lipca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów bez statusu
533 OPRM z dnia 16 lipca 1931 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
532 OPRM z dnia 16 lipca 1931 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
531 OPRM z dnia 16 lipca 1931 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
530 RMS z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
529 RMS z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łuninieckim, w okręgu sądu okręgowego w Pińsku. bez statusu
528 RMRP z dnia 9 maja 1931 r. o ustaleniu specjalnych wymagań od kandydatów na niższych funkcjonarjuszów państwowych w dziale drogowym i na niektóre stanowiska w dziale wodnym służby na lądzie. bez statusu
527 RMRPwpzMSW z dnia 12 czerwca 1931 r. rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wołyńskiego. bez statusu
526 RMSPiHoR z dnia 11 lipca 1931 r. w sprawie zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia uchylony
525 RMSPiHoR z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na kliplisze suszone i makrele świeże (w lodzie). wygaśnięcie aktu
524 RMWRiOPwpzMSSWiRP z dnia 15 maja 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
523 RRM z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego między ulicami Kozietulskiego, Niegolewskiego i Konstantego Górskiego. bez statusu
522 RRM z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu. bez statusu
521 RRM z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego między ulicami Rakowiecką, Łowicką i Fałata. bez statusu
520 RRM z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego przy Alei Szucha. bez statusu
519 RRM z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Lubiaszew w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
518 RRM z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ustków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
517 RRM z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Poręba w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
516 RRM z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Szteklin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
515 RRM z dnia 19 czerwca 1931 r. o zmianie nazwy przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych w Warszawie". uchylony
514 Or z dnia 12 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk, podpisanej w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r. bez statusu
513 UmRPaRCoriornwginwizpwKd1l1r z dnia wygaśnięcie aktu
512 RMS z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie węgrowskim, w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
511 RMS z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie chełmskim, w okręgu sądu okręgowego w Lublinie. bez statusu
510 Or z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r. bez statusu
509 KhinmPaGpwWd1k1r z dnia obowiązujący
508 RMRR z dnia 7 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
507 RMSPiHoR z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
506 RMPiH z dnia 11 lipca 1931 r. o przyznaniu XI Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
505 RMPiHwpzMS z dnia 9 lipca 1931 r. o opłatach probierczych. bez statusu
504 RMPiH z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie powiększenia liczby ławników sądu rozjemczego z siedzibą w Katowicach dla orzekania w sprawach bractw górniczych. bez statusu
503 RMPiH z dnia 16 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę. bez statusu
502 RMWRiOP z dnia 16 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przekazaniu wojewodom decyzyj w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego. bez statusu
501 RRM z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie zakazu przywozu nawozów azotowych. uchylony
500 Or z dnia 24 czerwca 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., i dołączonych do traktatu tego: 1) dwóch not, wymienionych w Nankinie pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r., w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej oraz 2) protokółu dodatkowego, podpisanego w Nankinie dnia 1 lipca 1920 r. do powyższego traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego. bez statusu
499 TphinpRPaRCpwNd1w1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
498 RMR z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień ustawy bez statusu
497 RMPiOS z dnia 1 lipca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwowskiem. bez statusu
496 RMK z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniu "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych". bez statusu
495 RMSPiHoR z dnia 22 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
494 RMS z dnia 22 czerwca 1931 r. o ustaleniu cen sprzedażnych wódki czystej monopolowej o mocy 35 promili. bez statusu
493 Or z dnia 4 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o ułatwieniach w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisanej w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r., wraz z protokółem dodatkowym, załącznikami A i B, wzorami nr 1 i nr 2 i protokółem podpisania. bez statusu
492 KmRPaKRduwmrgppwWd7g1r(zzu z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
491 OMPiT z dnia 21 maja 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów bez statusu
490 OMRPwpzMSW z dnia 15 maja 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych bez statusu
489 RMR z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych. bez statusu
488 RMR z dnia 16 czerwca 1931 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy bez statusu
487 RMR z dnia 23 czerwca 1931 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla rysi. wygaśnięcie aktu
486 RMSW z dnia 19 maja 1931 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia uchylony
485 RMRRiS z dnia 30 maja 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu wykonawczem do ustawy o scalaniu gruntów. bez statusu
484 RRM z dnia 12 czerwca 1931 r. w sprawie likwidacji Państwowych Zakładów Przemysłowo-Szkolnych dla inwalidów w Piotrkowie. bez statusu
483 Or z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 17 grudnia 1929 r. bez statusu
482 KkmPaRpwBd1g1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
481 RMK z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej. bez statusu
480 RRM z dnia 6 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
479 Or z dnia 13 czerwca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Perskiemu ratyfikacji dokonanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej układu dodatkowego bez statusu
478 UddkhpRPiCP z dnia 19 marca 1927 r., podpisany w Warszawie dnia 4 listopada 1930 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
477 Or z dnia 28 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisanego w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r. bez statusu
476 UpPaNwsrnbiswgpwBd1g1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
475 Or z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r. wygaśnięcie aktu
474 Or z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie podpisania przez Republikę San Domingo protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
473 Or z dnia 11 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
472 Or z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r., oraz do protokółu dodatkowego do tegoż traktatu, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r. bez statusu
471 Or z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie przystąpienia Norwegji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
470 Or z dnia 15 grudnia 1930 r. w sprawie złożenia przez Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej bez statusu
469 Or z dnia 16 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Salvador dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r. bez statusu
468 RMRR z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
467 RMSPiHoR z dnia 22 czerwca 1931 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
466 RMPiOS z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie: śląskiem i kieleckiem. bez statusu
465 RMS z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego z Głowna do Strykowa w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
464 RMPiT z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. uchylony
463 RMRPwpzMSW z dnia 27 maja 1931 r. o zniesieniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie. bez statusu
462 Or z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją bez statusu
461 PddkhzpPaJd2p1rpwWd3s1r(zzu z dnia 12 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
460 RMSwpzMSW z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę. uchylony
459 RMS z dnia 26 maja 1931 r. o podwyższeniu poręki państwowej za wkłady oszczędnościowe złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego. bez statusu
458 RMRPiMS z dnia 10 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów, zmieniające rozporządzenie uchylony
457 RMRR z dnia 6 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa. bez statusu
456 RMS z dnia 17 czerwca 1931 r. w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie. bez statusu
455 RMS z dnia 8 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubomelskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku. bez statusu
454 RMS z dnia 11 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie drohickim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku. bez statusu
453 RMSWKPiOSoPiH z dnia 23 maja 1931 r. o godzinach otwarcia miejsc zawodowej sprzedaży oraz bufetów i zakładów fryzjerskich w obrębie dworców kolejowych. bez statusu
452 RMPiT z dnia 21 maja 1931 r. o warunkach i zasadach, obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek, zwolnionych od opłaty pocztowej. uchylony
451 RRM z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie wstrzymania wypłaty specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej. bez statusu
450 RRM z dnia 19 czerwca 1931 r. o likwidacji Krajowego Patronatu Rękodzieł i Drobnego Przemysłu w b. Tymczasowym Wydziale Samorządowym we Lwowie. bez statusu
449 RRM z dnia 12 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Siedlec w powiecie siedleckim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
448 RRM z dnia 12 czerwca 1931 r. o zaliczeniu osady (miasteczka) Lachowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkiem w poczet miast i włączeniu do nowoutworzonego miasta niektórych osiedli. akt jednorazowy
447 Or z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką bez statusu
446 IPddkhmRPaRC z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisany w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
445 Or z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką bez statusu
444 IPddkh z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 9 lutego 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
443 RMR z dnia 5 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie badania mięsa wprowadzanego (przywożonego) z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
442 RRM z dnia 2 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach za mieszkania, otrzymywane w naturze przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza obszarem Państwa i na obszarze W. M. Gdańska. uchylony
441 RMSWoMS z dnia 16 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia I Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu bez statusu
440 RMPiH z dnia 13 maja 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu uznany za uchylony
439 RMRRiMSW z dnia 27 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Rolnictwa i Spraw Wewnętrznych w sprawie powołania Komitetu Nadawczego do spraw osadnictwa na terenie b. Litwy Środkowej. bez statusu
438 RMPiOSwwpzMPiH z dnia 7 kwietnia 1931 r. w sprawie warunków, uprawniających robotników zatrudnionych we Francji, Belgji, Czechosłowacji, Austrji, Rumunji oraz na obszarze W. M. Gdańska do zasiłków przewidzianych ustawą bez statusu
437 RRM z dnia 3 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju. bez statusu
436 RRM z dnia 2 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Międzyrzeca w powiecie radzyńskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
435 RRM z dnia 2 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Druskienik w powiecie grodzieńskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
434 RMWRiOP z dnia 23 marca 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych dotyczące zmiany załącznika do rozporządzenia uchylony
433 RMS z dnia 6 maja 1931 r. w sprawie zmian granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych I i II we Lwowie. bez statusu
432 OMSZ z dnia 20 grudnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w tekście oraz przekładzie polskim konwencji między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem, zawartej w Paryżu dnia 9 listopada 1920 r. bez statusu
431 RMS z dnia 15 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
430 RMS z dnia 15 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie kaliskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu. bez statusu
429 RMPiH z dnia 20 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
428 RMR z dnia 11 maja 1931 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niedźwiedzi. wygaśnięcie aktu
427 RMS z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie zmiany kompetencji izby skarbowej w Poznaniu odnośnie do spraw katastralnych województwa pomorskiego. bez statusu
426 RMPiT z dnia 29 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. bez statusu
425 RMRP z dnia 6 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych o kompetencji stałej komisji doradczej dla spraw meljoracji Polesia. bez statusu
424 RPRMiMSWSWSWRiOPRRoR z dnia 26 maja 1931 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. bez statusu
423 U z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniu w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa). uchylony
422 RMRR z dnia 19 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
421 RMS z dnia 30 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego. uchylony
420 Or z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim. bez statusu
419 PhpmRPaKEpwKd2k1r z dnia wygaśnięcie aktu
418 ZMSW z dnia 23 maja 1931 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 9. bez statusu
417 RMR z dnia 9 maja 1931 r. o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnień Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
416 RMPiT z dnia 27 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej. uchylony
415 RMS z dnia 25 kwietnia 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia bez statusu
414 RMPiOS z dnia 1 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, określające w zakresie ubezpieczenia pracowników umysłowych warunki praktyki, wymaganej dla zaliczenia do pracowników umysłowych sprzedawców i ekspedjentów sklepowych i księgarskich oraz warunki ulgowe tegoż zaliczenia. bez statusu
413 Or z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Persję konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
412 Or z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
411 RMK z dnia 28 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia zagranicę pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
410 RRM z dnia 18 maja 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
409 RMSW z dnia 12 maja 1931 r. o ewidencji ruchu ludności. uchylony
408 RMPiOS z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem. bez statusu
407 RMPiOS z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu. bez statusu
406 RMS z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
405 RMSPiHoR z dnia 31 marca 1931 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
404 RMSPiHoR z dnia 20 lutego 1931 r. o uldze celnej na gaz świetlny. wygaśnięcie aktu
403 Or z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Holenderski w imieniu Holandji, Indyj Holenderskich, Surinamu i Curacao dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
402 Or z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które były przyznane przez dawny rząd Austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. bez statusu
401 Or z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Kolumbji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
400 Or z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Szwecji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
399 RMSW z dnia 27 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia uchylony
398 RMSPiHoR z dnia 28 kwietnia 1931 r. o uldze celnej na śledzie solone. uchylony
397 RRM z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zmianie granic obszaru dworskiego Drawski Młyn w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskiem. bez statusu
396 RRM z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Wrześnica i Bieganinek w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
395 RRM z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Sieńsko w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
394 RRM z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Krukowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
393 RRM z dnia 28 kwietnia 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Lublina w powiecie i województwie lubelskiem. akt jednorazowy
392 RMPiT z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ordynacji pocztowej. uchylony
391 RMSPiHoR z dnia 29 kwietnia 1931 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki, leszcze i stynki. wygaśnięcie aktu
390 RMSWPiOSoRwpzMRR z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego. bez statusu
389 RMR z dnia 13 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie premjowania ogierów. bez statusu
388 Or z dnia 21 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. oraz protokółu dodatkowego, podpisanego w Paryżu dnia 1 maja 1920 r. bez statusu
387 Or z dnia 20 grudnia 1930 r. w sprawie przystąpienia do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. oraz do protokółu dodatkowego, podpisanego w Paryżu dnia 1 maja 1920 r. bez statusu
386 RMS z dnia 30 kwietnia 1931 r. dotyczące zmiany § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości bez statusu
385 RMSPiHoR z dnia 22 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
384 RMSPiHoR z dnia 17 kwietnia 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia bez statusu
383 RMS z dnia 17 kwietnia 1931 r. dotyczące taksy za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych. uchylony
382 RMPiOS z dnia 7 kwietnia 1931 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej art. 1, 2 i 3 ustawy bez statusu
381 RMS z dnia 25 marca 1931 r. o ograniczeniu wywozu żubrów. bez statusu
380 RMS z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
379 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świętosław i o utworzeniu gminy wiejskiej Świętosław w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
378 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sampława w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
377 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rumia w powiecie morskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
376 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Peda i o zmianie granic gminy wiejskiej Kakulin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
375 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatów kałuskiego i bohorodczańskiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
374 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskiem. akt jednorazowy
373 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatu iłżeckiego i opatowskiego w województwie kieleckiem. bez statusu
372 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu o klauzulach arbitrażowych, otwartego do podpisu w Genewie dnia 24 września 1923 r. akt jednorazowy
371 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zastępczych Zakładów Pensyjnych dla Funkcjonarjuszy, podpisanej w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. wraz z 4 załącznikami, oraz protokółu dodatkowego, podpisanego tamże dnia 2 lutego 1928 r. akt jednorazowy
370 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Polską a Rumunją, dotyczącej pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych wraz z protokółem końcowym, podpisanych w Bukareszcie dnia 19 grudnia 1929 r. akt jednorazowy
369 Or z dnia 16 kwietnia 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. bez statusu
368 Or z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie podpisania przez Estonję protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisana w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
367 Or z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Włoski rozciągnięcia konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. na kolonje i posiadłości włoskie. bez statusu
366 RMS z dnia 13 kwietnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie puławskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie. bez statusu
365 RMS z dnia 13 kwietnia 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości bez statusu
364 RMS z dnia 29 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
363 RMR z dnia 27 marca 1931 r. o tępieniu ostu. uchylony
362 RMK z dnia 25 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
361 RRM z dnia 24 kwietnia 1931 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. wygaśnięcie aktu
360 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ligota i Zmyślona Ligocka w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
359 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic województwa nowogródzkiego i białostockiego. akt jednorazowy
358 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Dębno w powiecie i województwie poznańskiem. akt jednorazowy
357 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Złoczewa w powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
356 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Opalenicy w powiecie grodziskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
355 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Olkusza w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
354 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Chyrowa w powiecie starosamborskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
353 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Będzina w powiecie będzińskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
352 RRM z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Gdyni terenów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
351 ZPR z dnia 27 kwietnia 1931 r. o nadaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, koncesji na dokończenie budowy i eksploatację kolei Herby Nowe -Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa. bez statusu
350 U z dnia 27 kwietnia 1931 r. o oddaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej. uchylony
349 U z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. akt jednorazowy
348 U z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej Narodowej Kasy Ubezpieczeń Robotników Rolnych w Budapeszcie, podpisanej wraz z dwoma załącznikami w Budapeszcie dnia 26 marca 1928 r. akt jednorazowy
347 U z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej Narodowej Kasy Ubezpieczeń Robotniczych, podpisanej wraz z jednym załącznikiem w Budapeszcie dnia 26 marca 1928 r. akt jednorazowy
346 U z dnia 21 marca 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Suwałkach. bez statusu
345 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży parceli państwowej w Bronowicach Wielkich, powiecie krakowskim. bez statusu
344 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Warszawie Towarzystwu "Instytut Społeczny" w Warszawie. bez statusu
343 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Baranowicach. bez statusu
342 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Lubartowie w województwie lubelskiem. bez statusu
341 U z dnia 18 marca 1931 r. o zbyciu nieruchomości państwowej w Częstochowie. bez statusu
340 U z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych. uchylony
339 U z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy uchylony
338 U z dnia 21 marca 1931 r. o dodatkowym kredycie na budowę gmachu Ministerstwa Robót Publicznych. bez statusu
337 U z dnia 21 marca 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Warszawie Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. bez statusu
336 U z dnia 21 marca 1931 r. o zamianie i sprzedaży niektórych gruntów państwowych. bez statusu
335 U z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu części nieruchomości państwowej w m. Tucholi. bez statusu
334 U z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu nieruchomości państwowej w Warszawie Towarzystwu Instytutu Radowego im. Marji Skłodowskiej-Curie. bez statusu
333 U z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Jarosławia placu państwowego w Jarosławiu. bez statusu
332 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany placu państwowego na place miejskie w Stołpcach. bez statusu
331 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego na grunt gminny w Stanisławowie. bez statusu
330 U z dnia 18 marca 1931 r. o zamianie nieruchomości państwowej w m. Margoninie. bez statusu
329 U z dnia 18 marca 1931 r. o zamianie gruntów państwowych we Lwowie na grunty kościelne i gminne. bez statusu
328 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany części nieruchomości państwowej w Grodzisku Mazowieckim. bez statusu
327 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Zawierciu. bez statusu
326 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej nr 8622 w Warszawie. bez statusu
325 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie. bez statusu
324 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie. bez statusu
323 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie. bez statusu
322 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie. bez statusu
321 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Tykocinie. bez statusu
320 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Poznaniu. bez statusu
319 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Miedzianej Górze, w powiecie i województwie kieleckiem. bez statusu
318 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Krakowie. bez statusu
317 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Kołaczkowie. bez statusu
316 U z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowych w Katowicach. bez statusu
315 U z dnia 18 marca 1931 r. o skupie kolei Chabówka - Zakopane z odnogą Nowy Targ - Suchahora. bez statusu
314 U z dnia 18 marca 1931 r. o skupie kolei lokalnej Lwów - Stojanów. bez statusu
313 U z dnia 18 marca 1931 r. o skupie na rzecz Skarbu Państwa kolei fabryczno-łódzkiej. bez statusu
312 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, zawartej pomiędzy Austrją, Polską i Czechosłowacją, dotyczącej "Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej", podpisana wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października 1928 r. akt jednorazowy
311 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. akt jednorazowy
310 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Instytutu Pensyjnego Związku Austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisanej wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. akt jednorazowy
309 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 7 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. akt jednorazowy
308 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków Austrjackich Kolei Żelaznych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 9 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. akt jednorazowy
307 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o umowie najmu marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r. akt jednorazowy
306 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. akt jednorazowy
305 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r. akt jednorazowy
304 U z dnia 18 marca 1931 r. o zaliczeniu gminy Trzebinia w powiecie chrzanowskim w województwie krakowskiem do gmin, podlegających galicyjskiej ustawie gminnej bez statusu
303 U z dnia 17 marca 1931 r. zmieniająca rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
302 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o ustanowieniu komisyj lekarskich dla funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowo-lekarskich dla zawodowych wojskowych. uchylony
301 Or z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r. do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. bez statusu
300 PdpwTd5l1rdthinmPiEpwTd1l1r(zzu z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
299 Or z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. bez statusu
298 ThinmPaEpwTd1l1r(zzu z dnia 19 grudnia 1928 r.). wygaśnięcie aktu
297 Or z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o używaniu objektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisanej w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r. bez statusu
296 UpRPaRCouomdgCpwOd2g1r z dnia wygaśnięcie aktu
295 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków, silnie działających, wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r. akt jednorazowy
294 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do traktatu, dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r. obowiązujący
293 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., 2) dwóch not w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej, wymienionych pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r. w Nankinie, 3) protokółu dodatkowego do traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską akt jednorazowy
292 RRM z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych zagranicą. bez statusu
291 RRM z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych w kraju. bez statusu
290 Or z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r. bez statusu
289 KhinmRPaRPpwLd2g1r z dnia obowiązujący
288 U z dnia 20 marca 1931 r. o likwidacji stosunków żelarskich na Spiszu. bez statusu
287 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o repatrjacji marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. akt jednorazowy
286 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności oraz wkładów, posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów, odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie. akt jednorazowy
285 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk, podpisanej w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r. akt jednorazowy
284 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji handlowej pomiędzy Polską a Francją akt jednorazowy
283 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Miejskiego Zakładu Ubezpieczenia Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisanej wraz z 2 załącznikami w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. akt jednorazowy
282 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zakładu Ubezpieczenia Górników od wypadków, podpisanej wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. akt jednorazowy
281 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji drugiego protokółu dodatkowego do konwencji handlowej z Węgrami akt jednorazowy
280 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r. wraz z protokółem podpisania protokółu dodatkowego do konwencji handlowej, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. akt jednorazowy
279 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. akt jednorazowy
278 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, protokółu oraz aktu końcowego międzynarodowej konferencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. akt jednorazowy
277 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji związkowej paryskiej akt jednorazowy
276 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskim w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. akt jednorazowy
275 RMPiT z dnia 2 marca 1931 r. w sprawie ordynacji telegraficznej. uchylony
274 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie pożyczki długoterminowej dla przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku". bez statusu
273 U z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
272 U z dnia 18 marca 1931 r. o zabezpieczeniu praw posiadaczy listów zastawnych i obligacyj w przypadku wykonania przez Państwo prawa pierwokupu, odkupu lub przymusowego wykupu na cele reformy rolnej nieruchomości, obciążonych pożyczkami, zabezpieczającemi listy zastawne i obligacje. bez statusu
271 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
270 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Włochami, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r. akt jednorazowy
269 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanej w Białogrodzie dnia 6 marca 1927 r. akt jednorazowy
268 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej pomiędzy Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 17 grudnia 1929 r. akt jednorazowy
267 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej pomiędzy Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r. akt jednorazowy
266 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o żegludze powietrznej, podpisanej w Berlinie dnia 28 sierpnia 1929 r. akt jednorazowy
265 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisanego w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r. akt jednorazowy
264 U z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1930/31. bez statusu
263 U z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1929/30. bez statusu
262 Us z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1928/29. bez statusu
261 Us z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1927/28. bez statusu
260 RMPiPS z dnia 1 kwietnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem. wygaśnięcie aktu
259 RMPiOS z dnia 1 kwietnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzystwa Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu. wygaśnięcie aktu
258 RMS z dnia 2 kwietnia 1931 r. w sprawie dodatkowego ustalenia cen papierosów odnikotynizowanych. bez statusu
257 RMSPiHoR z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
256 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
255 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Maciejew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
254 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kobierno w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
253 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Gzin i o utworzeniu gminy wiejskiej Gzin w powiecie chełmińskim, w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
252 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Głogowa w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
251 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dzielice w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
250 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dąbrowa Krotoszyńska w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
249 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Cieśle Małe w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
248 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Budy i Zielonagóra w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. bez statusu
247 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Zanoteć i Zuławka w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
246 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Wydartowo w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
245 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Potrzanowo Kolonja, Smolarki, oraz obszaru dworskiego Włókna w powiecie obornickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
244 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Pieruchy i Pieruszyczki w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
243 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mały Wełcz w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
242 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Łobez w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
241 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Ludomki w powiecie obornickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
240 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Golinka w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
239 RRM z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze powiatu mołodeczańskiego w województwie wileńskiem. bez statusu
238 U z dnia 20 marca 1931 r. o wyłączeniu powiatu turczańskiego z województwa stanisławowskiego. bez statusu
237 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Gać i Węgrowo Niemieckie w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
236 RRM z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich: Broniszewice Nowe i Polskie w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
235 RPR z dnia 15 kwietnia 1931 r. w sprawie uregulowania roszczeń obywateli polskich do niemieckich zakładów ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczeń na życie, wymienionych w art. 21 polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego bez statusu
234 RMS z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
233 RMSPiHoR z dnia 20 marca 1931 r. o uldze celnej na owomaltynę. wygaśnięcie aktu
232 RRM z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie cofnięcia dodatków, przewidzianych w ustawie skarbowej wygaśnięcie aktu
231 Or z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r. bez statusu
230 TGmPaRpwGd1s1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
229 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji: a) porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia, b) umów, podpisanych przez Polskę w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., c) umów z Francją, Wielką Brytanją i Włochami w sprawie uregulowania przez Polskę długu, powstałego w okupacji terytorjów plebiscytowych, oraz d) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z traktatu w Trianon. akt jednorazowy
228 OMSZ z dnia 20 marca 1931 r. o sprostowaniu błędu w tekście polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. bez statusu
227 OMSZ z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r. bez statusu
226 OPR z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
225 OPR z dnia 11 marca 1931 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
224 Or z dnia 3 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Rodezji Południowej do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
223 Or z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrję konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
222 RMS z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi i Radomiu. bez statusu
221 RMS z dnia 16 marca 1931 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Ejszyszkach, Lidzie, Szczuczynie i Wasiliszkach w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
220 RMSwwpzMPiH z dnia 12 marca 1931 r. o utworzeniu wydziału handlowego w sądzie okręgowym w Tarnowie. bez statusu
219 RMSW z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie określenia właściwości, toku instancyj i trybu postępowania władz administracyjnych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, wydane co do § 9 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów. uchylony
218 Or z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. bez statusu
217 ThinmPapwRd1l1r(zzu z dnia 3 lutego 1931 r.). uznany za uchylony
216 U z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
215 U z dnia 20 marca 1931 r. o sprzedaży niektórych nieruchomości państwowych w województwie poznańskiem. bez statusu
214 U z dnia 13 marca 1931 r. o wygaśnięciu mocy prawnej przepisów wyjątkowych, związanych z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą lub religją obywateli Rzeczypospolitej. bez statusu
213 RMRPiS z dnia 17 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania art. 7 ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. uchylony
212 Or z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji porozumienia między Polską a Portugalją o wzajemnem uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanego w Lizbonie dnia 27 sierpnia 1930 r. bez statusu
211 PmPaPdwuoppwLd2s1r z dnia obowiązujący
210 Or z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych tymczasowego układu handlowego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r. bez statusu
209 TuhmPipwRd2g1r(zzu z dnia 12 stycznia 1929 r.). wygaśnięcie aktu
208 Or z dnia 16 marca 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę w imieniu własnem i w imieniu W.M. Gdańska dokumentu ratyfikacyjnego układu w sprawie uregulowania połowu gladys (Pleuronectes Platessa) i fląder (Pleurobectes Flesus) na morzu Bałtyckiem i protokółu końcowego, podpisanych w Berlinie dnia 17 grudnia 1929 r. bez statusu
207 Uwsupg(pif(fnmBpwBd1g1r z dnia wygaśnięcie aktu
206 Or z dnia 5 lutego 1931 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Miasta Gdańska do umowy handlowej między Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. bez statusu
205 Or z dnia 30 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Kongo Belgijskiego i terytorjów znajdujących się pod mandatem Belgji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
204 Or z dnia 30 stycznia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję, Czechosłowację i Litwę konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
203 RMSPiHoR z dnia 27 marca 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów bez statusu
202 RMSPiHoR z dnia 6 marca 1931 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
201 RMPiT z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. uchylony
200 RMPiT z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym. uchylony
199 RMSwpzMPiT z dnia 7 marca 1931 r. o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe. uchylony
198 RMPiH z dnia 17 marca 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu uchylony
197 RMWRiOP z dnia 11 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu w sprawie mieszkań nauczycieli publicznych szkół powszechnych. bez statusu
196 RMSW z dnia 14 lutego 1931 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich w szpitalach publicznych na obszarze b. zaboru rosyjskiego. bez statusu
195 RMSW z dnia 14 lutego 1931 r. o zakładach leczniczych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
194 U z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych. bez statusu
193 U z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
192 U z dnia 17 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
191 RMRPwpzMSW z dnia 7 marca 1931 r. rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa lubelskiego. bez statusu
190 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Nakła w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
189 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic powiatu bialskiego i włodawskiego w województwie lubelskiem. bez statusu
188 Us z dnia 21 marca 1931 r. na okres od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932 r. bez statusu
187 RMPiOSwpzMS z dnia 20 marca 1931 r. o uchyleniu rozporządzenia bez statusu
186 RRM z dnia 24 marca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
185 RRM z dnia 24 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
184 RRM z dnia 24 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
183 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
182 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Jasła w powiecie jasielskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
181 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Grabowa w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
180 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic obszarów dworskich Chocicza i Sabaszczewo w powiecie średzkim, województwie poznańskiem. bez statusu
179 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tuczki w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
178 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świnków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
177 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Świba i Świbica w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. bez statusu
176 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sikorzyno i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej tej samej nazwy w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
175 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nowawieś w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
174 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Elżbieciny, Góździn, Rataje i Ruchocice w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
173 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Krążkowy w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
172 U z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich. uchylony
171 U z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry. uchylony
170 U z dnia 18 marca 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy bez statusu
169 U z dnia 18 marca 1931 r. upoważniająca Ministra Skarbu do udzielenia pożyczki Państwowemu Funduszowi Drogowemu. bez statusu
168 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
167 RMPiH z dnia 14 marca 1931 r. o przyznaniu X Międzynarodowym Targom, mającym się odbyć w Poznaniu w czasie od 26 kwietnia do 3 maja 1931 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
166 RMS z dnia 7 marca 1931 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Lublinie i Włocławku. bez statusu
165 RMSPiHoR z dnia 20 lutego 1931 r. w sprawie zmiany cła przywozowego od zapałek, zapalniczek i kamieni do zapalniczek. bez statusu
164 RMSPiHoR z dnia 11 lutego 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych. wygaśnięcie aktu
163 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Mszano w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
162 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kuźnica Kącka w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
161 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Korytnica w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
160 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dziekanowice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
159 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dusznagórka i o zmianie granic gminy Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
158 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Brzoza w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
157 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Baszyny w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
156 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Hutnawieś w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
155 RRM z dnia 12 marca 1931 r. o utworzeniu powiatu grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego. bez statusu
154 RRM z dnia 12 marca 1931 r. w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami. bez statusu
153 Or z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
152 RMPiHwpzMSWiS z dnia 14 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia wykazu przedsiębiorstw, wymienionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
151 RMS z dnia 18 lutego 1931 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia bez statusu
150 RMRPiS z dnia 17 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. uchylony
149 U z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r. akt jednorazowy
148 Or z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
147 Or z dnia 21 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
146 RMSPiHoR z dnia 5 marca 1931 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
145 RMPiOS z dnia 7 marca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem. bez statusu
144 RMPiOS z dnia 7 marca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie, "Fortuna Nowa" - Fabryka Cukierków i Pomadek K. Audykiewiczowa we Lwowie. bez statusu
143 RMPiOSwpzMSMSWiMSW z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie inwalidzkich komisyj rewizyjno-lekarskich i inwalidzkich komisyj odwoławczych. bez statusu
142 RRM z dnia 12 marca 1931 r. w sprawie podwyższenia minimalnych składek w ubezpieczeniu górniczem, obowiązującem na obszarze województw krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego oraz tarnopolskiego. bez statusu
141 Or z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę i W.M. Gdańsk, Wielką Brytanję i Irlandję Północną, Holandję, Niemcy, Belgję, i Bułgarję w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r. bez statusu
140 KdpspwP2l1r z dnia uchylony
139 U z dnia 12 lutego 1931 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r. bez statusu
138 RMS z dnia 6 marca 1931 r. w sprawie poboru 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych. bez statusu
137 RMS z dnia 11 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30-go września 1931 r. pomiędzy poszczególne cukrownie. bez statusu
136 U z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
135 U z dnia 27 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Eksportowym. bez statusu
134 OMPiH z dnia 24 lutego 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu uchylony
133 RMS z dnia 19 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uzupełnienia wykazu zagranicznych leczniczych naturalnych wód mineralnych, korzystających ze zniżonej stawki celnej. bez statusu
132 Or z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej eksploatacji handlowych linij powietrznych, podpisanej w Warszawie dnia 2 sierpnia 1930 r. bez statusu
131 KmRPaRFdehlppwWd2s1r z dnia wygaśnięcie aktu
130 U z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
129 U z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r. wraz z protokółem końcowem i dołączonych do konwencji not z tegoż dnia 10 kwietnia 1930 r.: 1) o cleniu drzewa stolarskiego i 2) o zakupie tytoniu. akt jednorazowy
128 RMSW z dnia 27 lutego 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wesołówka i Ludwikówka w powiecie i województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
127 RMS z dnia 25 lutego 1931 r. w sprawie ustalenia detalicznej ceny sprzedażnej wódki monopolowej pod nazwą "wyborowa", mocy 45promili w butelkach o pojemności 0,75 l. bez statusu
126 RMSPiHoR z dnia 23 lutego 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia bez statusu
125 RMS z dnia 17 lutego 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie rówieńskim w okręgu sądu okręgowego w Równem. bez statusu
124 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych urzędników władz górniczych. bez statusu
123 RRM z dnia 20 lutego 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Gryżyna w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
122 RMSPiHoR z dnia 26 lutego 1931 r. o uldze celnej na mace. wygaśnięcie aktu
121 RMS z dnia 17 lutego 1931 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu bez statusu
120 RMSPiHoR z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie ceł wywozowych od drewna. uchylony
119 Or z dnia 19 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o koncyljacji, postępowaniu sądowem i arbitrażu między Polską a Bułgarją, podpisanego wraz z protokółem dodatkowym w Warszawie dnia 31 grudnia 1929 r. bez statusu
118 TokpsiamPaBpwWd3g1r z dnia obowiązujący
117 U z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu dodatkowego w formie wymiany not akt jednorazowy
116 U z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką akt jednorazowy
115 U z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej akt jednorazowy
114 U z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją bez statusu
113 U z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim. akt jednorazowy
112 U z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze rekruta w 1931 r. bez statusu
111 Or z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie uregulowania stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
110 UpwsuspNZLZwPpwBd1g1r(zzu z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
109 Or z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
108 UpwskopwBd1g1r(zzu z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
107 Or z dnia 16 lutego 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz z protokółami końcowemi w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. bez statusu
106 PuwpwBd5l1r(zzu z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
105 Or z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
104 Or z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgję międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
103 Or z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Łotwę międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
102 RMS z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych taryfy ogólnej. bez statusu
101 RMSPiHoR z dnia 28 lutego 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
100 RMSPiHoR z dnia 15 stycznia 1931 r. o zmianie rozporządzenia uchylony
99 RMR z dnia 10 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy psów i kotów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
98 RRM z dnia 20 lutego 1931 r. w sprawie wprowadzenia przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
97 RPR z dnia 27 lutego 1931 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Grodnie, Nowogródku i Wilnie. bez statusu
96 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic gminy miejskiej Wysokie - Mazowieckie w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
95 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów stopnickiego i pińczowskiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
94 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
93 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Żelazno w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
92 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lisewo w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
91 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Podlaski Wysokie w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
90 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mały Przełęk i obszaru dworskiego Wielki Przełęk i o utworzeniu gminy wiejskiej Przełęk w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
89 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o uregulowaniu długu wojennego Polski wobec Francji, podpisanego w Paryżu dnia 24 stycznia 1930 r. akt jednorazowy
88 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1929 r. akt jednorazowy
87 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z aneksami I, II, III i wzorem świadectwa w wypadku przerwania transportu zwierząt, 2) noty rządu Francuskiego akt jednorazowy
86 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z dołączonemi do niej listami towarów A, B, C, D, protokółem podpisania i załącznikiem do art. 15 konwencji, oraz 2) not, wymienionych 6 i 16 stycznia 1930 r. pomiędzy Rządem Polskim a Francuskim w sprawie odroczenia stosowania postanowienia art. 22 powyższej konwencji handlowej. akt jednorazowy
85 OMSPiHoR z dnia 29 stycznia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa bez statusu
84 RMWRiOPiMSW z dnia 15 stycznia 1931 r. o utworzeniu okręgowych komisyj konserwatorskich. bez statusu
83 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy terenów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
82 U z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych. bez statusu
81 U z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym. bez statusu
80 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o ułatwieniach w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisanej w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r. wraz z protokółem dodatkowym, załącznikami A i B, wzorami nr 1 i nr 2 i protokółem podpisania. akt jednorazowy
79 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r., do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polska a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. akt jednorazowy
78 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego wraz z protokółem końcowem w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. akt jednorazowy
77 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r. akt jednorazowy
76 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Hiszpanją, podpisanej w Madrycie dnia 7 maja 1930 r. akt jednorazowy
75 RMPiH z dnia 19 lutego 1931 r. o zmianie przepisów tymczasowych o używaniu materjałów wybuchowych przy robotach górniczych. bez statusu
74 RMSPiHoR z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
73 Or z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu między Polską a Holandją o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji, podpisanego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. bez statusu
72 TopsaikmPaHpwHd1k1r z dnia obowiązujący
71 RMPiOS z dnia 14 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Spółka Akcyjna w Zawierciu". bez statusu
70 RMPiOS z dnia 9 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Przędzalnia i Tkalnia Juty Sp. Akc. "Warta" w Częstochowie, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych - Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie, "Fortuna Nowa" - Fabryka Cukierków i Pomadek K. Audykiewiczowa we Lwowie. bez statusu
69 RMPiOS z dnia 9 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, "Elewator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych Sp. Akc. w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb Godulla w Chebziu, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb "Gotthard" w Chebziu, "Gótobur" - Górnośląskie Tow. Budowy Rurociągów - Sp. z ogr. odp. w Tarnowskich Górach, "Giesche" - Fabryka Porcelany Sp. Akc. w Katowicach II, "Smoschewer i Sp." - Sp. z ogr. odp. - Tow. dla Przemysłu Kolejowego w Katowicach, "Polskie Tow. Elektryczne" Sp. Akc. w Katowicach. bez statusu
68 RMS z dnia 31 stycznia 1931 r. o zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia. uchylony
67 RMS z dnia 12 lutego 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie zamojskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu. bez statusu
66 RMS z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
65 RMS z dnia 24 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży. bez statusu
64 RMS z dnia 18 grudnia 1930 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Miechowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach. bez statusu
63 RMR z dnia 31 stycznia 1931 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy bez statusu
62 RMS z dnia 23 stycznia 1931 r. w sprawie przesunięcia na rok 1931 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym. wygaśnięcie aktu
61 RMPiOS z dnia 12 stycznia 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uchylenia rozporządzenia wygaśnięcie aktu
60 RMSW z dnia 19 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miast Borszczowa i Mielnicy do właściwych klas czynszowych. bez statusu
59 Or z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Chili, podpisanego w Santiago de Chile dnia 19 października 1929 r. bez statusu
58 TkmPaCpwSdCd1p1r z dnia obowiązujący
57 OMPiT z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
56 RRM z dnia 12 lutego 1931 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1932. wygaśnięcie aktu
55 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu z Niemcami o uregulowaniu stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych. akt jednorazowy
54 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowem i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. akt jednorazowy
53 U z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz z protokółami końcowemi w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. akt jednorazowy
52 U z dnia 3 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1930/1931. bez statusu
51 RMS z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym. bez statusu
50 Or z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Finlandję, Rumunję i Hiszpanję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
49 Or z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Chin i Wolnego Państwa Irlandji do międzynarodowego protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
48 Or z dnia 16 października 1930 r. w sprawie przystąpienia Towarzystwa Italo-Radio do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r. bez statusu
47 RMS z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie zmian organizacji komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu województwa śląskiego. bez statusu
46 U z dnia 26 stycznia 1931 r. o zaciągnięciu 6,5% pożyczki zagranicznej. bez statusu
45 U z dnia 30 stycznia 1931 r. o monopolu zapałczanym. bez statusu
44 RMSW z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
43 RMRR z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
42 Or z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, zawartej między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską bez statusu
41 KzmAWPRKSCiSiCdurkeknzupkr z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisana w Wiedniu 30 listopada 1923 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
40 RMSPiHoR z dnia 22 stycznia 1931 r. o zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich. bez statusu
39 RMRR z dnia 20 stycznia 1931 r. o uchyleniu rozporządzenia w przedmiocie sprawdzania i zatwierdzania operatów pomiarowych w pracach, związanych z przebudową ustroju rolnego. bez statusu
38 RIMSW z dnia 2 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wymiaru samoistnego podatku komunalnego od gruntów państwowych. bez statusu
37 RRM z dnia 12 stycznia 1931 r. o zmianie granic gminy miejskiej Wyrzysk w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
36 RRM z dnia 12 stycznia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Widzim w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
35 RRM z dnia 12 stycznia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
34 RRM z dnia 12 stycznia 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Włoszczowy w powiecie włoszczowskim, województwie kieleckiem. akt jednorazowy
33 RRM z dnia 12 stycznia 1931 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
32 RRM z dnia 12 stycznia 1931 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla wojskowych zawodowych, ich rodzin, oraz emerytów. bez statusu
31 RMPiT z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej. uchylony
30 RMSW z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich. uchylony
29 RRM z dnia 12 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów ziemskich. bez statusu
28 RRM z dnia 12 stycznia 1931 r. o przekazaniu Urzędowi Morskiemu spraw budowy portu w Gdyni. bez statusu
27 OMSW z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
26 RMPiOS z dnia 8 stycznia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, "Elevator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych, Sp. Akc w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach, "Godulla" Sp. Akc. - szyb Godulla w Chebziu, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb "Gotthard" w Chebziu, "Gótobur" - Górnośląskie Tow. Budowy Rurociągów - Sp. z ogr. odp. w Tarnowskich Górach, "Giesche" - Fabryka Porcelany Sp. Akc. w Katowicach II. wygaśnięcie aktu
25 RMPiOS z dnia 8 stycznia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Przędzalnia i Tkalnia Juty Sp. Akc. "Warta" w Częstochowie, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych - Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie. wygaśnięcie aktu
24 RMSPiHoR z dnia 9 stycznia 1931 r. o ulgach celnych na orzechy ziemne łuszczone i nasiona słonecznikowe (ziarnka słonecznikowe). bez statusu
23 RMS z dnia 9 stycznia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30 września 1931 r. bez statusu
22 Or z dnia 22 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
21 KwsnpwGd2w1r z dnia obowiązujący
20 RMPiOS z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o emigracji. bez statusu
19 RMS z dnia 3 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie radomszczańskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie. bez statusu
18 RMS z dnia 3 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie piotrkowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie. bez statusu
17 RMSWwpzMS z dnia 27 grudnia 1930 r. o upoważnieniu niektórych stowarzyszeń do współdziałania z organami państwowemi w ujawnianiu przestępstw przeciwko ochronie zwierząt. uchylony
16 RMS z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie zmian granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Brześciu n/Bugiem oraz w Łucku. bez statusu
15 RMS z dnia 10 grudnia 1930 r. o uprawie tytoniu w roku 1931. bez statusu
14 Or z dnia 23 października 1930 r. w sprawie przystąpienia Austrji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
13 RMPiOSwwpzMPiHiMRP z dnia 10 grudnia 1930 r. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych uchylony
12 RMS z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie stolińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku. bez statusu
11 RMS z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie prużańskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie. bez statusu
10 RMS z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. bez statusu
9 RMSW z dnia 13 października 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Dylewo, Myszyniec, Nasiadki i Wach w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
8 RRM z dnia 30 grudnia 1930 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1930/31. bez statusu
7 RRM z dnia 12 grudnia 1930 r. o uprawnieniach wojewodów i starostów do udzielania urlopów podwładnym funkcjonarjuszom państwowym. bez statusu
6 DPR z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerji. bez statusu
5 RMSPiHoR z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
4 RMSPiHoR z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
3 RMSPiHoR z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
2 RMSPiHoR z dnia 11 grudnia 1930 r. o uchyleniu rozporządzenia bez statusu
1 RMSPiHoR z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu