20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1932 nr 119 poz. 978 978 WDU19321190978 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1932 nr 119 poz. 977 977 WDU19321190977 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1932 r. o uchyleniu upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 119 poz. 976 976 WDU19321190976 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 grudnia 1932 r. w sprawie sprzedaży ruchomości pozostawionych przez szeregowych, samowolnie opuszczających oddziały wojskowe. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 975 975 WDU19321180975 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie na rok 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 974 974 WDU19321180974 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 1932 r. w sprawie doręczania pism sądowych osobom, zamieszkałym zagranicą, oraz osobom, będącym w służbie dyplomatycznej państw obcych, tudzież osobom u nich zamieszkałym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 973 973 WDU19321180973 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 29 grudnia 1932 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 972 972 WDU19321180972 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1932 r. w sprawie rejestracji skazanych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 971 971 WDU19321180971 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1932 r. w sprawie umundurowania niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich. uchylony
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 970 970 WDU19321180970 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1932 r. o ulgach celnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 969 969 WDU19321180969 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 grudnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 968 968 WDU19321180968 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r. - Regulamin Najwyższego Trybunału Administracyjnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 117 poz. 967 967 WDU19321170967 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o Statucie Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 117 poz. 966 966 WDU19321170966 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 czerwca 1921 roku w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 965 965 WDU19321160965 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 964 964 WDU19321160964 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Opieki Społecznej o przystosowaniu stowarzyszeń i spraw będących w toku do przepisów prawa o stowarzyszeniach. uchylony
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 963 963 WDU19321160963 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 962 962 WDU19321160962 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zarobkowego trzebienia zwierząt. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 961 961 WDU19321160961 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 22 marca 1928 roku o zaopatrywaniu zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia i badaniu zwierząt na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 960 960 WDU19321160960 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu Regulaminu przewozu towarów pomiędzy stacjami kolei żelaznych na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska a portami Lewantu morzem przez port Constanca. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 959 959 WDU19321160959 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Z.S.R.R. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 958 958 WDU19321160958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1932 r. w sprawie powołania Urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 957 957 WDU19321150957 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 grudnia 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 956 956 WDU19321150956 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1932 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 955 955 WDU19321150955 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 954 954 WDU19321150954 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. w sprawie ustalenia monopolowej ceny nabycia za spirytus, który będzie odpędzony i dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w ciągu kampanji gorzelniczej 1932/33 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 953 953 WDU19321150953 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanego w Moskwie wraz z Protokółami podpisania nr 1 i nr 2 dnia 25 lipca 1932 r., oraz Konwencji o stosowaniu Koncyljacji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanej w Moskwie dnia 23 listopada 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 952 952 WDU19321150952 Konwencja o stosowaniu Koncyljacji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisana w Moskwie dnia 23 listopada 1932 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 951 951 WDU19321150951 Pakt nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisany w Moskwie dnia 25 lipca 1932 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 950 950 WDU19321150950 Ustawa z dnia 20 grudnia 1932 r. o obniżeniu oprocentowania i przedłużenia okresów umorzenia wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz wydanych na podstawie tych wierzytelności listów zastawnych i obligacyj. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 949 949 WDU19321140949 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur Sądów Okręgowych w Poznaniu i Toruniu do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 948 948 WDU19321140948 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o taksie za czynności komorników. uchylony
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 947 947 WDU19321140947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o postępowaniu przy opisie i oszacowaniu nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 946 946 WDU19321140946 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. - Instrukcja dla komorników. uchylony
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 945 945 WDU19321140945 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o wykazie zajętych nieruchomości niehipotekowanych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 944 944 WDU19321140944 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 943 943 WDU19321140943 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o obowiązkowem zastępstwie adwokackiem przed sądami okręgowemi w okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie i przed Sądami Okręgowemi w Łucku i Równem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 942 942 WDU19321140942 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądów Apelacyjnych w Krakowie, Katowicach, Lwowie, Poznaniu i Toruniu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 941 941 WDU19321140941 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach cywilnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 940 940 WDU19321130940 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1932 r. w sprawie wykonania pewnych czynności przewidzianych w polsko-niemieckim układzie waloryzacyjnym, podpisanym w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 939 939 WDU19321130939 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1932 r. w sprawie złożenia przez Francję, Kanadę, Federację Australijską, Nową Zelandję, Unję Południowo-Afrykańską, Indje, Japonję i Portugalję dokumentów ratyfikacyjnych układu między Belgją, Wielką Brytanją i Północą Irlandją, Kanadą, Federacją Australijską, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją w sprawie państwowych majątków, cedowanych przez Austrję, Węgry i Bułgarję, długu wyzwolenia i rozdziału odszkodowań nieniemieckich, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 938 938 WDU19321130938 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 grudnia 1932 r. o lasach, dla których plan urządzenia gospodarstwa leśnego może być zastąpiony programem gospodarczym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 937 937 WDU19321130937 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 936 936 WDU19321130936 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 935 935 WDU19321130935 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 9 listopada 1932 r. w sprawie ustalenia stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w przemyśle poligraficznym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 112 poz. 934 934 WDU19321120934 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Kodeksu Postępowania Cywilnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 933 933 WDU19321110933 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1932 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych w kraju. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 932 932 WDU19321110932 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów, niestanowiących własności Państwa. uchylony
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 931 931 WDU19321110931 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia załącznika do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 930 930 WDU19321110930 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 929 929 WDU19321110929 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 grudnia 1932 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z widokiem ratusza miasta Torunia. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 928 928 WDU19321110928 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1932 r. o zmianach terytorjalnych gmin wiejskich w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 927 927 WDU19321110927 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego na wiewiórki. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 926 926 WDU19321110926 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego na dziki, żbiki, kuny leśne (tumaki) i norki. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 925 925 WDU19321110925 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o zezwoleniu na polowanie na sarny-kozy, samice jelenia i daniela oraz bażanty-kury. uchylony
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 924 924 WDU19321110924 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o zabronieniu polowania na łosie-byki, dropie i dropie-kamionki (strepety). bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 923 923 WDU19321110923 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 listopada 1932 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 922 922 WDU19321110922 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Skarbu w sprawie nadzoru weterynaryjnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 921 921 WDU19321110921 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianach w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 920 920 WDU19321110920 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianach w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego. obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 919 919 WDU19321110919 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 10 października 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 918 918 WDU19321110918 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 10 października 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich, nakładających na uczestników scalenia obowiązek dopłat pieniężnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 917 917 WDU19321110917 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1927 r. o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 916 916 WDU19321110916 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat za nadzór nad parcelacją. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 915 915 WDU19321110915 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 12 maja 1930 r. o postępowaniu z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 914 914 WDU19321110914 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 913 913 WDU19321110913 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uchyleniu niektórych przepisów rozporządzenia Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców, na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 912 912 WDU19321100912 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 911 911 WDU19321100911 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin Sądu Najwyższego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 910 910 WDU19321100910 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 909 909 WDU19321100909 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 908 908 WDU19321100908 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o uchyleniu i zmianie niektórych rozporządzeń wykonawczych do prawa o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 907 907 WDU19321100907 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o złączeniu izb cywilnych w Sądzie Najwyższym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 906 906 WDU19321100906 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o trybie postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsce służbowe i w stan spoczynku. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 905 905 WDU19321100905 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 904 904 WDU19321090904 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1932 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 903 903 WDU19321090903 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie umundurowania i uzbrojenia Straży Więziennej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 902 902 WDU19321090902 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 1932 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 901 901 WDU19321090901 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1929 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o uwłaszczeniu w województwach wschodnich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 900 900 WDU19321090900 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 899 899 WDU19321090899 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 898 898 WDU19321090898 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. o zaopatrzeniu osób, szczególnie zasłużonych, oraz o wyjątkowem zaopatrzeniu, nieopartem na innych tytułach prawnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 897 897 WDU19321090897 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 896 896 WDU19321090896 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 895 895 WDU19321090895 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 894 894 WDU19321090894 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 893 893 WDU19321080893 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie określenia stopy procentowej od długów pieniężnych małej własności rolnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 892 892 WDU19321080892 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1932 r. o ulgach w spłacie daniny lasowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 891 891 WDU19321080891 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 września 1932 r. w sprawie zmian w przepisach o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe": bez statusu
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 890 890 WDU19321080890 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych o sprzedaży nawozów sztucznych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 889 889 WDU19321080889 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1932 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązującej ustawy z dnia 14 marca 1932 r. uzupełniającej przepisy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego na obszar powiatów augustowskiego i suwalskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 888 888 WDU19321080888 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1932 r. w sprawie spisu funkcjonarjuszów państwowych, zawodowych wojskowych, oraz innych pracowników państwowych, tudzież funkcjonarjuszów i pracowników przedsiębiorstw i monopolów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 107 poz. 887 887 WDU19321070887 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Polskę przestąpienia do konwencji między Austrją, Włochami, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, w sprawie uregulowania wypłaty zaopatrzenia funkcjonarjuszów prowincjonalnych, gminnych i powiatowych, podpisanej wraz z protokółem w Wiedniu dnia 30 listopada 1923 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 107 poz. 886 886 WDU19321070886 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o komornikach. uchylony
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 885 885 WDU19321060885 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 884 884 WDU19321060884 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 883 883 WDU19321060883 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1932 r. o ustalaniu składu komisyj rozjemczych, powoływanych do rozstrzygania sporów indywidualnych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. uchylony
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 882 882 WDU19321060882 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1932 r. o ustanowieniu sądu pracy w Zawierciu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 881 881 WDU19321060881 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1932 r. o ustanowieniu sądu pracy w Tarnowie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 880 880 WDU19321060880 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 listopada 1932 r. o zniesieniu sądu pracy w Dąbrowie Górniczej i zmianie okręgu sądu pracy w Sosnowcu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 879 879 WDU19321050879 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 października 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 878 878 WDU19321050878 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości pięciu złotych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 877 877 WDU19321050877 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 listopada 1932 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 876 876 WDU19321050876 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 listopada 1932 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 875 875 WDU19321050875 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 listopada 1932 r. w sprawie taksy aptekarskiej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 874 874 WDU19321050874 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 października 1932 r. o ochronie ryb i raków na wodach otwartych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 873 873 WDU19321040873 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 872 872 WDU19321040872 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie wprowadzenia togi i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach. uchylony
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 871 871 WDU19321040871 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. o pieczęciach organów adwokatury. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 870 870 WDU19321040870 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o dodatkowem ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu). uchylony
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 869 869 WDU19321040869 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych i Skarbu o prywatnych radjostacjach doświadczalnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 868 868 WDU19321040868 Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie regulaminów: przewozu osób i ich bagażu oraz towarów pojazdami mechanicznemi. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 103 poz. 867 867 WDU19321030867 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne kraje dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 103 poz. 866 866 WDU19321030866 Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych, podpisana w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 103 poz. 865 865 WDU19321030865 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne kraje dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 103 poz. 864 864 WDU19321030864 Konwencja Genewska o polepszeniu losu chorych i rannych w armjach czynnych, podpisana dnia 27 lipca 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 102 poz. 863 863 WDU19321020863 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 863 862 WDU19321010862 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 października 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 861 861 WDU19321010861 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 1932 r. o sprostowaniu błędów w przekładzie konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 roku. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 860 860 WDU19321010860 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1932 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 859 859 WDU19321010859 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1932 r. w sprawie przystąpienia Sudanu do porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do konwencji międzynarodowej z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 858 858 WDU19321010858 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 857 857 WDU19321010857 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1932 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Baranowiczach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 856 856 WDU19321010856 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1932 r. o przyznaniu Pierwszej Wystawie Muzycznej, mającej się odbyć w Warszawie w czasie do 19 listopada do 11 grudnia 1932 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 855 855 WDU19321010855 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 854 854 WDU19321010854 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 października 1932 r. o wykonaniu art. 2 punkt b) ustawy o mierniczych przysięgłych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 853 853 WDU19321000853 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 1932 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 852 852 WDU19321000852 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Persję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 851 851 WDU19321000851 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 850 850 WDU19321000850 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1932 r. w sprawie stosowania Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., do Indyj Holenderskich, Surinam i Curacao oraz do Algerji i Kolonij Francuskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 849 849 WDU19321000849 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 października 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 848 848 WDU19321000848 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 847 847 WDU19321000847 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. o zmianie nazwisk hańbiących, ośmieszających lub nielicujących z godnością człowieka. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 846 846 WDU19321000846 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 października 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 1 września 1928 r. w sprawie ustalenia cech, jakie pod względem indywidualnym i rasowym winny posiadać buhaje, uznane za odpowiednie do celów hodowlanych, oraz ustalenia okręgów hodowlanych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 845 845 WDU19321000845 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianach w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie przeznaczenia i parcelacji gruntów, położonych w sferze interesów mieszkaniowych miast i ośrodków przemysłowo-fabrycznych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 844 844 WDU19321000844 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 5 sierpnia 1932 r. o ruchu autobusów na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 843 843 WDU19321000843 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat w postępowaniu przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 99 poz. 842 842 WDU19320990842 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r. wydane: co do §§ 40, 104 i 110 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych; co do §§ 52, 57-76, 81-83, 98, 102 i 111 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do §§ 101-103 oraz 105-109 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych; co do §§ 115 i 185 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu; co do §§ 131 i 132 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji; co do §§ 137 i 138 w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej; co do §§ 173, 181 i 189 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych; co do §§ 24, 177, 178 i 180 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów - zawierające przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 98 poz. 841 841 WDU19320980841 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1932 r. w sprawie określenia w trybie § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej najwyższych dozwolonych korzyści majątkowych przedsiębiorstw, trudniących się czynnościami bankowemi. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 98 poz. 840 840 WDU19320980840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wzorze statutu spółki rybackiej jeziorowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 839 839 WDU19320970839 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o stroju adwokatów przy rozprawach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 838 838 WDU19320970838 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 października 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 837 837 WDU19320970837 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1932 r. w sprawie zmian w organizacji komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Białymstoku, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie, I i II we Lwowie, Łodzi oraz Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 836 836 WDU19320970836 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania zarządów obwodowych Funduszu Bezrobocia przy powierzaniu swych czynności gminom miejskim i wiejskim, powiatowym związkom komunalnym, kasom chorych i innym instytucjom społecznym oraz państwowym urzędom pośrednictwa pracy. uchylony
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 835 835 WDU19320970835 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o nadzwyczajnym przewozie oficerów i szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia oraz sprzętu wojskowego w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 834 834 WDU19320970834 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w formie wymiany not z dnia 4 listopada 1931 roku o ochronie nazw regjonalnych i specjalnych nazw gatunków produktów winnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 833 833 WDU19320970833 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem o ochronie nazw regjonalnych i specjalnych nazw gatunków produktów winnych, podpisane w Warszawie dnia 4 listopada 1931 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 832 832 WDU19320960832 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 października 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 831 831 WDU19320960831 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 października 1932 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 830 830 WDU19320960830 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Komunikacji z dnia 17 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych w sprawie wykonania art. 38 i 50 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 829 829 WDU19320960829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1932 r. o odstąpieniu gminie miasta Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 828 828 WDU19320960828 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 18 grudnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 827 827 WDU19320960827 Konwencja weterynaryjna między Polską a Belgją, podpisana w Brukseli, dnia 18 grudnia 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1930 r.) obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 826 826 WDU19320950826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie warszawskim. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 825 825 WDU19320950825 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 824 824 WDU19320950824 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 października 1932 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 823 823 WDU19320950823 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie organizacji administracji na obszarze powiatu miejskiego w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 822 822 WDU19320950822 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wprowadzeniu wyłączności waluty polskiej w opłatach kolejowych na obszarze w. m. Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 821 821 WDU19320950821 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości, Poczt i Telegrafów oraz Skarbu, a co do § 5 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie wykonania ustawy o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami mechanicznemi. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 820 820 WDU19320940820 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 819 819 WDU19320940819 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 818 818 WDU19320940818 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 817 817 WDU19320940817 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 816 816 WDU19320940816 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obiążających gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 815 815 WDU19320940815 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pomocy finansowej instytucjom kredytowym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 814 814 WDU19320940814 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 813 813 WDU19320940813 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 812 812 WDU19320940812 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o uprawnieniach niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 811 811 WDU19320940811 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o reorganizacji prawno-publicznych zakładów ubezpieczeń w województwach poznańskiem i pomorskiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 810 810 WDU19320940810 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 809 809 WDU19320940809 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o dochodzeniu roszczeń pieniężnych i egzekucji należności pieniężnych, opartych na tytułach prywatno-prawnych, przypadających od związków komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808 808 WDU19320940808 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach. uchylony
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 807 807 WDU19320940807 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o broni, amunicji i materjałach wybuchowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 806 806 WDU19320940806 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 805 805 WDU19320930805 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Przepisy o kosztach sądowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 804 804 WDU19320930804 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Przepisy wprowadzające prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 803 803 WDU19320930803 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 802 802 WDU19320930802 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. zmieniające niektóre przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i Przepisów wprowadzających Kodeks Postępowania Cywilnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 801 801 WDU19320920801 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wysokości sądowych opłat hipotecznych i stawek wynagrodzenia pisarzy hipotecznych za czynności, związane ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 800 800 WDU19320920800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1932 r. o postępowaniu dyscyplinarnem przeciw funkcjonarjuszom Straży Więziennej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 799 799 WDU19320920799 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1932 r. o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości dwóch złotych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 798 798 WDU19320920798 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1932 r. o wycofaniu z obiegu dwuzłotowych monet srebrnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 797 797 WDU19320920797 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 września 1932 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi, łuszczone. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 796 796 WDU19320920796 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udzielaniu instytucjom upoważnień do wykonywania parcelacji nieruchomości ziemskich, oraz o nadzorze i o zasadach postępowania tych instytucyj. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 795 795 WDU19320920795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 794 794 WDU19320920794 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 793 793 WDU19320920793 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 31 października 1927 r. o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 792 792 WDU19320920792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. o wyłączności nazwy "Policja". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 791 791 WDU19320920791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 790 790 WDU19320920790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 789 789 WDU19320920789 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o granicy morskiej Państwa. uchylony
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 788 788 WDU19320910788 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zezwoleniu na obciążenie nieruchomości państwowej w Warszawie nr hip. 556 prawem widoku i światła na rzecz sąsiedniej nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 787 787 WDU19320910787 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 786 786 WDU19320910786 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o sprzedaży gruntu państwowego w gminie Blizne, w powiecie warszawskim. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 785 785 WDU19320910785 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie sprzedaży placu państwowego w Nowojelni. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 784 784 WDU19320910784 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o premjowaniu pojazdów mechanicznych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 783 783 WDU19320910783 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o warunkach uprawnień do holowania statków w polskich portach morskich. uchylony
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 782 782 WDU19320910782 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o amnestji z powodu wprowadzenia z dniem 1 września 1932 r. jednolitego polskiego kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 781 781 WDU19320910781 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmian rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 780 780 WDU19320910780 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie wyborów do izb rzemieślniczych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 779 779 WDU19320910779 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 778 778 WDU19320910778 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów, niestanowiących własności Państwa. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 777 777 WDU19320910777 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie obniżenia kosztów administracji komunalnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 776 776 WDU19320910776 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 775 775 WDU19320910775 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie ochrony drobnych dzierżawców. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 774 774 WDU19320910774 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 773 773 WDU19320910773 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli. uchylony
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 772 772 WDU19320910772 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie niektórych zmian przepisów pierwszej części dziesiątego tomu Zwodu Praw. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 771 771 WDU19320910771 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. zmieniające niektóre przepisy ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 770 770 WDU19320910770 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 769 769 WDU19320910769 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o wykonywaniu egzekucji z nieruchomości przez Państwowy Bank Rolny. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 768 768 WDU19320910768 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zmianie ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 767 767 WDU19320910767 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 766 766 WDU19320910766 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. - Przepisy wprowadzające kodeks karny wojskowy. uznany za uchylony
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 765 765 WDU19320910765 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. - Kodeks karny wojskowy. uchylony
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 764 764 WDU19320900764 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Finlandję i przez Norwegję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 763 763 WDU19320900763 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 762 762 WDU19320900762 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 761 761 WDU19320900761 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Palestynę i Transjordanję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 760 760 WDU19320900760 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Norweskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 759 759 WDU19320900759 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1932 r. w sprawie określenia w trybie § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej najwyższych dozwolonych korzyści majątkowych w pieniężnych stosunkach kredytowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 758 758 WDU19320900758 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 16 listopada 1926 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji mojżeszowej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 757 757 WDU19320900757 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1932 r. o zmianie w rozporządzeniu z dnia 15 marca 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji prawosławnej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 756 756 WDU19320900756 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grudziądz-Forteca w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 755 755 WDU19320890755 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych zagranicę. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 754 754 WDU19320890754 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1932 r. w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 753 753 WDU19320890753 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1927 r. do ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 752 752 WDU19320890752 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 20 września 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 751 751 WDU19320890751 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1932 r. o sposobie przeprowadzania rewizji osobistej w postępowaniu przymusowem w administracji. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 750 750 WDU19320890750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1932 r. o sposobie chronienia przedmiotów zabytkowych, będących własnością Państwa. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 749 749 WDU19320890749 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 748 748 WDU19320890748 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych marynarki wojennej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 747 747 WDU19320890747 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców. uchylony
Dz.U. 1932 nr 88 poz. 746 746 WDU19320880746 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §§ 24-31, 49-54, 96-116, 130, 131, 132, 180, 325, 326 i 327 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych, co do §§ 24-31, 48-52, 54, 132, 204, 245-253, 266, 304 i 305 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 745 745 WDU19320870745 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie oznaczenia terminów licytacyj majątków nieruchomych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 744 744 WDU19320870744 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1932 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 743 743 WDU19320870743 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 września 1932 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 października 1927 r. o kwalifikacjach kierowników zakładów opiekuńczych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 742 742 WDU19320870742 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie stosowania przepisów prawa górniczego w wypadku przewidzianym w art. 285 tegoż prawa. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 741 741 WDU19320870741 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Krakowie, Tarnowie i Wadowicach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 740 740 WDU19320870740 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 739 739 WDU19320870739 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 738 738 WDU19320870738 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o organizacji komisyj dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 737 737 WDU19320870737 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 86 poz. 736 736 WDU19320860736 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 86 poz. 735 735 WDU19320860735 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia terminu przejęcia przez Ministra Skarbu czynności, określonych w art. 10 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 86 poz. 734 734 WDU19320860734 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. zmieniające niektóre przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 86 poz. 733 733 WDU19320860733 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. - Prawo o ustroju adwokatury. uchylony
Dz.U. 1932 nr 85 poz. 732 732 WDU19320850732 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 731 731 WDU19320840731 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącego uregulowania niektórych przedwojennych długów austrjacko-węgierskich, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. oraz not, wymienionych tegoż dnia 20 stycznia 1930 r. między Przewodniczącym Delegacji Polskiej a Kanclerzem Austrji: 1) w sprawie wykonania konwencji archiwalnej rzymskiej z dnia 6 kwietnia 1922 r., wykonania art. 215 Traktatu Pokoju w St. Germain-en-Laye oraz 2) w sprawie wypłacenia przez Polskę sumy 335.000 szylingów austrjackich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 730 730 WDU19320840730 Układ polsko-austrjacki, dotyczący uregulowania niektórych długów przedwojennych austrjacko-węgierskich, podpisany w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 729 729 WDU19320840729 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Polskiego dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o wystawach międzynarodowych i protokółu podpisania, podpisanych w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 728 728 WDU19320840728 Konwencja o wystawach międzynarodowych, podpisana w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 727 727 WDU19320840727 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych: 1) konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunją, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. wraz z protokółem końcowym, 2) dwóch not, dołączonych do konwencji, a wymienionych tegoż dnia 23 czerwca 1930 r. między Rządem Polskim a Rządem Rumuńskim w sprawie kukurydzy i rur żeliwnych, oraz dołączonych do powyższej konwencji: 3) protokółu z dnia 23 czerwca 1930 r., dotyczącego polsko-rumuńskiej konwencji weterynaryjnej w sprawie przywozu zwierząt oraz surowych produktów zwierzęcych, 4) konwencji weterynaryjnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 726 726 WDU19320840726 Konwencja handlowa i nawigacyjna między Polską a Rumunją, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 83 poz. 725 725 WDU19320830725 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 724 724 WDU19320820724 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. zawierającego "Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 723 723 WDU19320820723 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Szwajcarskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 722 722 WDU19320820722 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 721 721 WDU19320820721 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 720 720 WDU19320820720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1932 r. w sprawie obniżenia stawek podatku spożywczego od win musujących. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 719 719 WDU19320820719 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 718 718 WDU19320820718 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie umarzania pożyczek na odbudowę. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 717 717 WDU19320810717 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 716 716 WDU19320810716 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 715 715 WDU19320810715 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. w sprawie pierwszeństwa zaległych ciężarów na rzecz spółek wodnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 714 714 WDU19320810714 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości państwowych, będących w zarządzie przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 713 713 WDU19320810713 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 712 712 WDU19320810712 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 711 711 WDU19320800711 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1932 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 710 710 WDU19320800710 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 709 709 WDU19320800709 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru. uchylony
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 708 708 WDU19320800708 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. o warunkach zwalniania od podatku cukru, przeznaczonego do produkcji przemysłowej środków spożywczych, podlegających z mocy innych przepisów prawnych podatkom spożywczym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 707 707 WDU19320800707 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 września 1932 r. o wprowadzeniu w obieg druku w sprawach żywnościowych ze znaczkiem opłaty pocztowej wartości 5 gr nowej edycji. uchylony
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 706 706 WDU19320800706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1932 r. w sprawie rozdziału liczby członków sejmiku wojewódzkiego poznańskiego na poszczególne powiaty miejskie i wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 705 705 WDU19320790705 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu opłaty monopolowej oraz ceny sprzedażnej spirytusu do wyrobu galenowych środków leczniczych i specyfików farmaceutycznych, dla aptek, szpitali, na cele laboratoryjne, do celów dezynfekcyjnych i do wyrobu alkoholu absolutnego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 704 704 WDU19320790704 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1932 r. o ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 703 703 WDU19320790703 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru. uchylony
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 702 702 WDU19320790702 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1932 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych: wydziału zamiejscowego poznańskiej prokuratury okręgowej w Lesznie oraz prokuratury sądu okręgowego w Bydgoszczy do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 701 701 WDU19320790701 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1932 r. o zmianie granic miasta Otwocka w powiecie i województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 700 700 WDU19320780700 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Gwatemali dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., oraz odnośnych artykułów innych traktatów pokoju. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 699 699 WDU19320780699 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Włoskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., oraz odnośnych artykułów innych traktatów pokoju. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 698 698 WDU19320780698 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ceny spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu) oraz nieoczyszczonego spirytusu skażonego, przeznaczonego do celów napędowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 697 697 WDU19320780697 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 września 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 696 696 WDU19320780696 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 sierpnia 1932 r. o uldze celnej na celuloid. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 695 695 WDU19320780695 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 694 694 WDU19320770694 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie budowy, ustawiania i dozoru kotłów parowych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 693 693 WDU19320770693 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 września 1932 r. w sprawie kosztów, związanych z uregulowaniem prawa własności gruntów oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców. uchylony
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 692 692 WDU19320770692 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 września 1932 r. o uldze celnej na śledzie w sosie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 691 691 WDU19320770691 Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 sierpnia 1932 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 690 690 WDU19320770690 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1932 r. w sprawie pracy w nocy oraz w niedziele i dni świąteczne w drukarniach i zakładach graficznych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 689 689 WDU19320760689 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1932 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 688 688 WDU19320760688 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Szkocję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 687 687 WDU19320760687 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 686 686 WDU19320760686 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 sierpnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 685 685 WDU19320760685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 lipca 1925 r. o wykonywaniu nadzoru państwowego nad ogierami. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 684 684 WDU19320760684 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. o zmianie granic miasta Nieszawy w powiecie nieszawskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 683 683 WDU19320760683 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 682 682 WDU19320760682 Konwencja dotycząca wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjęta jako projekt konwencji przez Ogólną Konferencję Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów dnia 21 czerwca 1924 r. podczas jej dwunastej sesji, a podpisana w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.). obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 681 681 WDU19320750681 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Północną Irlandję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 680 680 WDU19320750680 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 sierpnia 1932 r. o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty monopolowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa oraz przywożonego z zagranicy, oraz cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów monopolowych, wydane co do cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 679 679 WDU19320750679 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Komunikacji z dnia 24 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany planu amortyzacyjnego 7% pożyczki kolejowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 678 678 WDU19320750678 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1927 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 677 677 WDU19320750677 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o emisji złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej i o pożyczkach w tych listach udzielanych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 676 676 WDU19320740676 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telegraficznej i telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 675 675 WDU19320740675 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1932 r. o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 674 674 WDU19320740674 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 sierpnia 1932 r. o wycofaniu z obiegu srebrnych monet jednozłotowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 673 673 WDU19320740673 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany nazwy niektórych urzędów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 672 672 WDU19320740672 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły. uchylony
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 671 671 WDU19320740671 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 sierpnia 1932 r. o zawieszeniu ceł wywozowych od niektórych gatunków drewna, od niektórych metali półszlachetnych oraz od szmat, skrawków tkanin, starych lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 670 670 WDU19320740670 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o sposobie wymiaru, poboru, ściągania i kontroli opłat na rzecz Funduszu Pomocy Bezrobotnym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 669 669 WDU19320740669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. o wprowadzeniu postępowania doraźnego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 668 668 WDU19320740668 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1932 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 667 667 WDU19320740667 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o Straży Więziennej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 666 666 WDU19320740666 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 665 665 WDU19320740665 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru. bez statusu
Dz.U. 1932 poz. 74 poz. 664 664 WDU19320740664 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o pomocy bezrobotnym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 73 poz. 663 663 WDU19320730663 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie upoważnienia władzy mianującej do przenoszenia sędziów w stan spoczynku i na inne miejsce służbowe. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 73 poz. 662 662 WDU19320730662 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. zmieniające niektóre przepisy postępowania karnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 73 poz. 661 661 WDU19320730661 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. zmieniające niektóre przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 660 660 WDU19320720660 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia instytucyj, powołanych do udzielania opinji przy stosowaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych dla spraw kredytowych małej własności rolnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 659 659 WDU19320720659 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia instytucyj, powołanych do współdziałania przy stosowaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 658 658 WDU19320720658 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie powołania delegatów do spraw finansowo-rolnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 657 657 WDU19320720657 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o stosowaniu przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w zakresie: podatku od cukru, podatku od olejów mineralnych, sztucznych środków słodzących, wywozu zagranicę złota, prawa lotniczego, opłaty od kart do gry oraz państwowego podatku przemysłowego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 656 656 WDU19320720656 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 655 655 WDU19320720655 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o rejestrowym zastawie rolniczym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 654 654 WDU19320720654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 653 653 WDU19320720653 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw kredytowych małej własności rolnej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 652 652 WDU19320720652 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 651 651 WDU19320710651 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych w kraju. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 650 650 WDU19320710650 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Sudan przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 649 649 WDU19320710649 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Meksyk przystąpienia do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 648 648 WDU19320710648 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Rząd Kolumbji dokumentu ratyfikacyjnego protokółów, podpisanych w Genewie dnia 5 października 1921 r., dotyczących poprawek do artykułów 4, 6, 12, 13 i 15 Umowy Związku Narodów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 647 647 WDU19320710647 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 646 646 WDU19320710646 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 sierpnia 1932 r. w sprawie częściowego uzupełnienia taryfy telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 645 645 WDU19320710645 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1932 r. o zniesieniu gmin wiejskich Stratyn-miasto i Stratyn-wieś w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 644 644 WDU19320710644 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 643 643 WDU19320700643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1932 r. o poruczeniu funkcyj starostów grodzkich w miastach Grudziądzu, Toruniu i Radomiu odnośnym starostom powiatowym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 642 642 WDU19320700642 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 641 641 WDU19320700641 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 640 640 WDU19320700640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 1932 r. o trybie postępowania w sprawach, wynikłych ze stosowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 639 639 WDU19320700639 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Przemysłu i Handlu z dnia 4 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa i Reform Rolnych o rejestrze zastawowym drzewnym i znakach zastawniczych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 638 638 WDU19320700638 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o emisji złotych 7% obligacyj meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o długoterminowych pożyczkach amortyzacyjnych w tych obligacjach udzielanych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 637 637 WDU19320700637 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 lipca 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. o opłatach od uprawnień górniczych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 636 636 WDU19320700636 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1932 r. o wykonaniu ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 69 poz. 635 635 WDU19320690635 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, a co do §§ 1-41 oraz §§ 50-65 również w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o rejestrze państwowym statków powietrznych, o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu, oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 69 poz. 634 634 WDU19320690634 Układ między Polską a Czechosłowacją z dnia 21 lutego 1930 r., dotyczący zmiany w tekście wzoru karty legitymacyjnej dla komiwojażerów, załączonego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 633 633 WDU19320680633 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1932 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 632 632 WDU19320680632 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1932 r. w sprawie częściowego przekazania wyższym urzędom górniczym uprawnień, przewidzianych w art. 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. o opłatach od uprawnień górniczych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 631 631 WDU19320680631 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 25 lipca 1932 r. o obniżeniu morskiej opłaty portowej od ładunku żelastwa (złomu). bez statusu
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 630 630 WDU19320680630 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi. uchylony
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 629 629 WDU19320680629 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 628 628 WDU19320680628 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 627 627 WDU19320680627 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 626 626 WDU19320680626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian i uzupełnień w załączniku do rozporządzenia z dnia 27 marca 1931 r. o wykonaniu art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 625 625 WDU19320670625 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 624 624 WDU19320670624 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 623 623 WDU19320670623 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 622 622 WDU19320670622 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych. uznany za uchylony
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 621 621 WDU19320660621 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1932 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylję konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 620 620 WDU19320660620 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lipca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 619 619 WDU19320660619 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1932 r. - Instrukcja dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 618 618 WDU19320660618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o hipotekach powiatowych w województwach wschodnich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 617 617 WDU19320660617 Porozumienie między Polską a Czechosłowacją o cleniu piwa w beczkach, podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 616 616 WDU19320660616 Porozumienie między Polską a Czechosłowacją o cleniu chodników dywanowych, podpisane w Warszawie, dnia 12 stycznia 1931 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 615 615 WDU19320660615 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu przyjaźni, koncyljacyjnego i arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, podpisanego w Warszawie, dnia 4 stycznia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 614 614 WDU19320660614 Traktat przyjaźni, koncyljacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, podpisany w Warszawie, dnia 4 stycznia 1932 r. obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 613 613 WDU19320650613 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1932 r. o sprostowaniu błędów w tekście ustawy o opłatach stemplowych, załączonym do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 612 612 WDU19320650612 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lipca 1932 r. o wprowadzeniu w obieg druku w sprawach żywnościowych ze znaczkiem opłaty pocztowej 5 gr. uchylony
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 611 611 WDU19320650611 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1932 r. o przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 610 610 WDU19320650610 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli. uchylony
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 609 609 WDU19320650609 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o obrocie solą. uchylony
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 608 608 WDU19320650608 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1932 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie zakazu przywozu nawozów azotowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 607 607 WDU19320650607 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1932 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 606 606 WDU19320640606 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 lipca 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydanem co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 605 605 WDU19320640605 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 lipca 1932 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty wartości 10, 20, 25, 30 i 60 gr oraz kartki pocztowej krajowej pojedyńczej ze znaczkiem 20 gr nowej edycji. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 604 604 WDU19320640604 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 2 lipca 1932 r. o sposobie prowadzenia rachunków przejściowych różnic kursowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 603 603 WDU19320640603 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1932 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi, wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu. uchylony
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 602 602 WDU19320640602 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1932 r. o wyrobie, kontroli i sprzedaży surowic i szczepionek leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 601 601 WDU19320640601 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia z dnia 23 marca 1931 r. o wykonaniu art. 61 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 600 600 WDU19320640600 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zniesieniu Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy. uchylony
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 599 599 WDU19320640599 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką o opiece społecznej, podpisanej w Helsinki dnia 19 grudnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 598 598 WDU19320640598 Konwencja o opiece społecznej pomiędzy Polską a Finlandją, podpisana w Helsinki dnia 19 grudnia 1921 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 597 597 WDU19320640597 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 596 596 WDU19320630596 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie zwinięcia punktu przejściowego Przystań-Botzanowitz na polsko-niemieckiej granicy. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 595 595 WDU19320630595 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Portugalję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 594 594 WDU19320630594 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentów ratyfikacyjnych niektórych układów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 593 593 WDU19320630593 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Monako dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisanej w Paryżu dnia 29 października 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 592 592 WDU19320630592 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Meksyk przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 591 591 WDU19320630591 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie ustalenia dla Kolonij Portugalskich znaków wyróżniających, przewidzianych w art. 5 konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 590 590 WDU19320630590 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 czerwca 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. o powołaniu Państwowej Rady Kolejowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 589 589 WDU19320630589 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 lipca 1932 r. o okręgach szkolnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 588 588 WDU19320630588 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 czerwca 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 października 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji wyznań: ewangelicko-augsburskiego oraz ewangelicko-reformowanego (Konsystorz Warszawski) w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 587 587 WDU19320630587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586 586 WDU19320630586 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 585 585 WDU19320620585 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1932 r. o uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 584 584 WDU19320620584 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie umorzenia kar za zwłokę od zaległych należności funduszu obrotowego reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 583 583 WDU19320620583 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 582 582 WDU19320620582 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 581 581 WDU19320620581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych z pod egzekucji urzędów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 580 580 WDU19320620580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 579 579 WDU19320610579 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie specjalnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów Zarządu Ceł w czasie poza godzinami urzędowemi lub poza obrębem miejsca urzędowego oraz za strzeżenie i konwojowanie towarów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 578 578 WDU19320610578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 577 577 WDU19320610577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zaopatrzeniu emerytalnem pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po tych pracownikach wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki. uchylony
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 576 576 WDU19320610576 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 575 575 WDU19320610575 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o umorzeniu zaległych opłat od wygasłej własności górniczej, nadanej na węgiel brunatny w województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 574 574 WDU19320610574 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o zwolnieniu od danin publicznych w związku z polsko-niemieckiemi układami: waloryzacyjnym i w sprawie kas oszczędności oraz w związku z likwidacją mienia b. rosyjskich zakładów ubezpieczeń. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 60 poz. 573 573 WDU19320600573 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach. uchylony
Dz.U. 1932 nr 60 poz. 572 572 WDU19320600572 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Prawo o wykroczeniach. uchylony
Dz.U. 1932 nr 60 poz. 571 571 WDU19320600571 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny. uchylony
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 570 570 WDU19320590570 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 maja 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 11 lutego 1932 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 569 569 WDU19320590569 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 czerwca 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach i premjach aeronautycznych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 568 568 WDU19320590568 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 czerwca 1932 r. w sprawie sprzedaży znaków stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 567 567 WDU19320590567 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 maja 1932 r. o organizacji komisyj dyscyplinarnych dla mierniczych górniczych i o postępowaniu dyscyplinarnem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 566 566 WDU19320590566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Komunikacji w sprawie środków napędowych, zawierających związki ołowiu. uchylony
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 565 565 WDU19320590565 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej wydawania przestępców i pomocy sądowej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgji, podpisanej w Brukseli dnia 13 maja 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 564 564 WDU19320590564 Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgji, podpisana w Brukseli, dnia 13 maja 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.). obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 563 563 WDU19320580563 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie zgłoszenia przystąpienia do porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 562 562 WDU19320580562 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Australję przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 561 561 WDU19320580561 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1932 r. o opłatach za przesyłki lotnicze. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 560 560 WDU19320580560 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 czerwca 1932 r. o ulgach celnych na papier pakowy, gazetowy i kancelaryjny. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 559 559 WDU19320580559 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie robotników sezonowych, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 558 558 WDU19320580558 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu i Komunikacji w sprawie zwolnienia od obowiązku zabezpieczenia na wypadek bezrobocia niektórych kategoryj robotników. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 557 557 WDU19320580557 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Przemysłu i Handlu i Komunikacji o sposobie ściągania wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia. uchylony
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 556 556 WDU19320580556 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Przemysłu i Handlu i Komunikacji o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 555 555 WDU19320580555 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 554 554 WDU19320570554 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. uchylony
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 553 553 WDU19320570553 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Iłży i Lipsku w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 552 552 WDU19320570552 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 551 551 WDU19320570551 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 6 marca 1930 r. o przyznawaniu nagród za przyczynienie się do wykrycia przestępstw podlegających ustawie karnej skarbowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 550 550 WDU19320570550 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie zmiany w przepisach o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 549 549 WDU19320570549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 12 maja 1927 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 548 548 WDU19320570548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej o dokumentach upoważniających do przekraczania granicy. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 547 547 WDU19320570547 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 546 546 WDU19320570546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów pracy państwowych i samorządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 545 545 WDU19320570545 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany granic okręgów sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi i Piotrkowie, jako zwierzchności hipotecznej. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 56 poz. 544 544 WDU19320560544 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, korzystających z uprawnień art. 309 prawa górniczego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 56 poz. 543 543 WDU19320560543 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. o opłatach od uprawnień górniczych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 542 542 WDU19320550542 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 czerwca 1932 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 541 541 WDU19320550541 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych o właściwości władz w zakresie spraw emigracyjnych w kraju. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 540 540 WDU19320550540 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 539 539 WDU19320550539 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych: 1) konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z załącznikami I, II, III, wzorem świadectwa w wypadku przerwania transportu zwierząt, notą Rządu Francuskiego z dnia 16 stycznia 1920 r. i dołączonym do niej wzorem zaświadczenia sanitarnego dla wywożonych zwierząt, zastępującym powyższy załącznik I, i notą Rządu Polskiego z dnia 28 stycznia 1930 r. dotyczącą tegoż zaświadczenia; 2) porozumienia między Polską a Francją w formie wymiany not z dnia 2 czerwca 1931 r. o zmianie § 1 art. 14 wskazanej pod 1) konwencji weterynaryjnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 538 538 WDU19320550538 Porozumienie między Polską a Francją z dnia 2 czerwca 1931 r. dotyczące zmiany § 1 artykułu 14 konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej dnia 24 kwietnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 537 537 WDU19320550537 Konwencja weterynaryjna między Polską a Francją, podpisana w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 536 536 WDU19320550536 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Polską a Indjami, dotyczącej stosunków handlowych między obu krajami, podpisanej w Warszawie dnia 8 maja 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 535 535 WDU19320550535 Konwencja pomiędzy Polską a Indjami dotycząca stosunków handlowych między obu krajami, podpisana dnia 8 maja 1931 r. w Warszawie (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 534 534 WDU19320550534 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 533 533 WDU19320550533 Konwencja między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.). obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 532 532 WDU19320540532 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 24 czerwca 1932 r. w sprawie sposobu umorzenia długu obligacyjnego Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 531 531 WDU19320540531 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cementu. uchylony
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 530 530 WDU19320540530 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1932 r. o zmianie właściwości rzeczowej władz skarbowych w sprawach objętych ustawą karną skarbową. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 529 529 WDU19320540529 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotu artykułami objętemi Monopolem Tytoniowym, wyrobami Państwowego Monopolu Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), bydlęcą i przemysłową oraz losami loterji państwowej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 528 528 WDU19320530528 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, względnie przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie, dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 527 527 WDU19320530527 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1932 r. w sprawie konwencji między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 15 lipca 1922 r. celem uzupełnienia konwencji między Polską, Niemcami i Wolnem Miastem Gdańskiem, dotyczącej wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 526 526 WDU19320530526 Konwencja dodatkowa między Polską a Niemcami dotycząca wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi i resztą Niemiec, podpisana w Berlinie dnia 15 lipca 1922 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 525 525 WDU19320530525 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lutego 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Austrję i Czechosłowację dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej, podpisanej wraz z załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 524 524 WDU19320530524 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Austrjacką i Republiką Czeskosłowacką dotycząca Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej, podpisana w Wiedniu dnia 30 października 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 523 523 WDU19320530523 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Instytutu Pensyjnego Związku austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisanej w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 522 522 WDU19320530522 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Instytutu Pensyjnego Związku austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisana w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 521 521 WDU19320530521 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Zawodowego Zakładu ubezpieczenia od wypadków austrjackich kolei żelaznych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 9 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 520 520 WDU19320530520 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków austrjackich kolei żelaznych, podpisana w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 519 519 WDU19320530519 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 518 518 WDU19320530518 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisana w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 517 517 WDU19320530517 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisanej wraz z 2 załącznikami w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 516 516 WDU19320530516 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisana w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 515 515 WDU19320530515 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Zakładu ubezpieczenia górników od wypadków, podpisanej wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 514 514 WDU19320530514 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Zakładu ubezpieczenia górników od wypadków, podpisana w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 513 513 WDU19320530513 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 7 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 512 512 WDU19320530512 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpisana w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 511 511 WDU19320530511 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Zastępczych Zakładów Pensyjnych dla Funkcjonarjuszy, podpisanej w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. wraz z 4 załącznikami, oraz protokółu dodatkowego, podpisanego tamże dnia 2 lutego 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 510 510 WDU19320530510 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Zastępczych Zakładów Pensyjnych dla Funkcjonarjuszy, podpisana w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 509 509 WDU19320520509 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie złożenia przez Irak dokumentu przystąpienia do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu, dnia 27 sierpnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 508 508 WDU19320520508 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Abisynję przystąpienia do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 507 507 WDU19320520507 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1932 r. w sprawie ostatecznego przystąpienia Boliwji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 506 506 WDU19320520506 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie ostatecznego przystąpienia Ekwadoru oraz królestwa Hadżazu i Nedżedu do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 505 505 WDU19320520505 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Egipt przystąpienia do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy fabrykacji zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 504 504 WDU19320520504 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 503 503 WDU19320520503 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie terminu zniesienia sądu okręgowego w Starogardzie i utworzenia sądu okręgowego w Gdyni oraz w sprawie utworzenia w Starogardzie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Chojnicach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 502 502 WDU19320520502 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie terminu zniesienia sądu okręgowego w Lesznie i w sprawie utworzenia w Lesznie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 501 501 WDU19320520501 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Iwju, Holszanach i Wołożynie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 500 500 WDU19320520500 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 czerwca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia roty przysięgi i wzoru oznaki dla strażników rybackich. uchylony
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 499 499 WDU19320520499 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 czerwca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej I we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 498 498 WDU19320520498 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 497 497 WDU19320520497 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przedsiębiorstwie "Polski Monopol Solny". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 496 496 WDU19320520496 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 495 495 WDU19320520495 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. w sprawie uchylenia egzekucji z płodów na pniu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 494 494 WDU19320520494 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. w sprawie ulg przy spłacie należności b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich Włościańskiego i Szlacheckiego z jego Odrębnym Oddziałem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 493 493 WDU19320520493 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 492 492 WDU19320520492 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania w sprawach emigracyjnych Ministrowi Spraw Zagranicznych i o zniesieniu Urzędu Emigracyjnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 491 491 WDU19320510491 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1932 r. w sprawie trybu oszacowania dóbr skonfiskowanych przez b. rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość, a podlegających wydaniu przez Państwo Polskie oraz w sprawie wyznaczenia władz i określenia ich postępowania w związku z wymiarem i poborem podatku od tych dóbr. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 490 490 WDU19320510490 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wykonaniu art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach. uchylony
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 489 489 WDU19320510489 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 488 488 WDU19320510488 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 kwietnia 1932 r. o wykonaniu art. art. 6, 7 i 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy. uchylony
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 487 487 WDU19320510487 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1932 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 486 486 WDU19320510486 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1932 r. o przystosowaniu art. 58 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli do wprowadzenia w życie nowego ustroju szkolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 485 485 WDU19320510485 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1932 r. o częściowem wykonaniu ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 484 484 WDU19320510484 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 stycznia 1932 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 24 marca 1927 r. o przekazaniu niektórych czynności nadzoru nad szkolnictwem zawodowem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 483 483 WDU19320510483 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1932 r. o zaliczeniu gminy Siemianowice Śląskie w powiecie katowickim, w województwie śląskiem do rzędu miast. obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 482 482 WDU19320510482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1932 r. w sprawie rozdziału liczby członków sejmiku wojewódzkiego pomorskiego na poszczególne powiaty miejskie i wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 481 481 WDU19320510481 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 czerwca 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 480 480 WDU19320510480 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o ustanowieniu urzędu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 479 479 WDU19320510479 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 478 478 WDU19320500478 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych: A. protokółu, dotyczącego zmiany w artykule 5 konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanego w Londynie dnia 27 października 1922 r.; B. protokółu, dotyczącego zmiany w artykule 34 konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanego w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 477 477 WDU19320500477 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Albanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Międzynarodowej Konferencji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 476 476 WDU19320500476 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Albanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Waszyngtonie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 475 475 WDU19320500475 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 474 474 WDU19320500474 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 473 473 WDU19320500473 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 472 472 WDU19320500472 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Ministra Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie komisyj, przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań obciążających gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 471 471 WDU19320500471 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 470 470 WDU19320500470 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, korzystających z uprawnień art. 309 prawa górniczego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 469 469 WDU19320500469 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 lipca 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zakupu ropy bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 468 468 WDU19320500468 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, pragnących korzystać z uprawnienia, przewidzianego w art. 310 prawa górniczego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 467 467 WDU19320500467 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany w ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 466 466 WDU19320500466 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 465 465 WDU19320500465 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu o właściwości władz przemysłowych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 464 464 WDU19320500464 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia instytucyj, powołanych do pełnienia nadzoru nad przymusowym zarządem gospodarstw rolnych, poruczanym dłużnikom oraz do wydawania opinij o ich stanie gospodarczym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 463 463 WDU19320500463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Żuchowicze, Turzec i Derewna w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 462 462 WDU19320500462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie gminy wiejskiej Skępe w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 461 461 WDU19320500461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 460 460 WDU19320490460 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1932 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 459 459 WDU19320490459 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1932 r. o uproszczonem załatwianiu podań hipotecznych i wniosków o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu wezwawczem na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 458 458 WDU19320490458 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1932 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży spirytusu oczyszczonego na cele lecznicze, domowe i naukowe oraz do wyrobu cukierków i t. p. przedmiotów spożywczych - do naczyń odbiorcy. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 457 457 WDU19320490457 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 maja 1932 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 456 456 WDU19320490456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. w sprawie rozwiązania sejmików powiatowych powiatów: jarocińskiego, kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, mogileńskiego, nowotomyskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 455 455 WDU19320490455 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanych wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 454 454 WDU19320490454 Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 48 poz. 453 453 WDU19320480453 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o właściwości sądów grodzkich w sprawach z ustawy karnej skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 48 poz. 452 452 WDU19320480452 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1932 r. o wprowadzeniu jednolitego mianownictwa chorób i przyczyn zgonów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 48 poz. 451 451 WDU19320480451 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zwoływania, przewodniczenia i uczestnictwa osób wojskowych w zgromadzeniach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 48 poz. 450 450 WDU19320480450 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach. uchylony
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 449 449 WDU19320470449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1932 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Brzezinach i Zgierzu w okręgu sądu okręgowego w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 448 448 WDU19320470448 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. uchylony
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 447 447 WDU19320470447 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Polskę przystąpienia do porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 446 446 WDU19320470446 Porozumienie madryckie z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczące zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzane w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (zatwierdzone zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.). obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 445 445 WDU19320470445 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o zniesieniu sądu okręgowego w Starogardzie, utworzeniu sądu okręgowego w Gdyni i zmianie granic sądu okręgowego w Chojnicach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 444 444 WDU19320470444 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o zniesieniu sądu okręgowego w Lesznie oraz zmianie okręgów sądów okręgowych w Ostrowie i Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 443 443 WDU19320460443 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 14 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powołaniu Państwowej Rady Kolejowej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 442 442 WDU19320460442 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 441 441 WDU19320460441 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1932 r. o zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia. uchylony
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 440 440 WDU19320460440 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1932 r. o wymianie uszkodzonych i zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 439 439 WDU19320460439 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 maja 1932 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 438 438 WDU19320460438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia pracowników Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 437 437 WDU19320460437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 436 436 WDU19320460436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 435 435 WDU19320460435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 434 434 WDU19320460434 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1932 r. o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1932 r. w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa i o nadaniu koncesji na budowę i eksploatację odgałęzień wymienionej kolei do Włoch i Milanówka tudzież o jej przedłużeniu do stacji kolei państwowych w Grodzisku. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 433 433 WDU19320450433 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do Spraw Walki z Epidemjami z dnia 19 maja 1932 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich na niektóre miejscowości. uchylony
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 432 432 WDU19320450432 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Rolnictwa, Reform Rolnych i Robót Publicznych w sprawie trybu postępowania w myśl ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 431 431 WDU19320450431 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i kieleckiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 430 430 WDU19320450430 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 maja 1932 r. o dopuszczaniu osób nieposiadających dyplomu inżyniera górniczego do sprawowania kierownictwa ruchu zakładu górniczego, względnie działu robót górniczych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 429 429 WDU19320450429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1932 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy terenów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 428 428 WDU19320450428 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Polską i Rumunją, dotyczącej pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych wraz z protokółem końcowym, podpisanych w Bukareszcie dnia 19 grudnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 427 427 WDU19320450427 Konwencja pomiędzy Polską i Rumunją dotycząca pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych, podpisana w Bukareszcie dnia 19 grudnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 44 poz. 426 426 WDU19320440426 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Komunikacji z dnia 20 maja 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o uregulowaniu zobowiązań Państwa Polskiego z tytułu przejęcia kolei Lwów-Granica Państwa pod Śniatyniem-Załuczem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 44 poz. 425 425 WDU19320440425 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 maja 1932 r. o uldze celnej na papier pakowy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 44 poz. 424 424 WDU19320440424 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telegraficznej i telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 423 423 WDU19320430423 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 maja 1932 r. o przyznaniu XII Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 18 do 30 czerwca 1932 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. uznany za uchylony
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 422 422 WDU19320430422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu w sprawie opłat od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 421 421 WDU19320430421 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o ulgach przy sporządzaniu bilansów przez zakłady ubezpieczeń podlegające nadzorowi Ministra Skarbu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 420 420 WDU19320430420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 419 419 WDU19320430419 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażeń funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych oraz zaopatrzeń emerytalnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 418 418 WDU19320420418 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1932 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie zmiany statutu Państwowej Rady Kolejowej, stanowiącego część integralną ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. w sprawie powołania Państwowej Rady Kolejowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 417 417 WDU19320420417 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie zwierząt. uchylony
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 416 416 WDU19320420416 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1932 r. o przejeździe cudzoziemskich emigrantów zamorskich, wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 415 415 WDU19320420415 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie podpisania w imieniu Polski oraz innych państw porozumienia w sprawie ustanowienia karty tranzytowej dla emigrantów, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 414 414 WDU19320420414 Porozumienie w sprawie ustanowienia karty tranzytowej dla emigrantów, podpisane w Genewie dnia 14 czerwca 1929 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 413 413 WDU19320410413 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 412 412 WDU19320410412 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie prowadzenia, badania i oceny ksiąg handlowych dla celów państwowego podatku przemysłowego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 411 411 WDU19320410411 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej statutu urzędów miar na część górnośląską województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 410 410 WDU19320410410 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o rozciągnięciu działania art. 14 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 409 409 WDU19320410409 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1930 r. o legalnych jednostkach miar na część górnośląską województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 408 408 WDU19320410408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie powiatów miejskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 407 407 WDU19320410407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 40 poz. 406 406 WDU19320400406 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1932 r. w celu wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym, której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r. uchylony
Dz.U. 1932 nr 40 poz. 405 405 WDU19320400405 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy i siedziby przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Prochu i Materjałów Kruszących w Zagożdżonie" w powiecie kozienickim. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 404 404 WDU19320390404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę od zaległych należności Skarbu Państwa powstałych w związku z przebudową ustroju rolnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 403 403 WDU19320390403 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanej w Atenach dnia 22 kwietnia 1931 r. konwencji między Polską a Grecją, dotyczącej eksploatacji linij regularnej komunikacji lotniczej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 402 402 WDU19320390402 Konwencja dotycząca eksploatacji linij regularnej komunikacji lotniczej, między Polską a Grecją, podpisana w Atenach dnia 22 kwietnia 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 401 401 WDU19320390401 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę oraz inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej, dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, wraz z regulaminem tego Urzędu, podpisanych w Paryżu dnia 29 października 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 400 400 WDU19320390400 Konwencja międzynarodowa dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisana w Paryżu dnia 29 października 1927 r. obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 399 399 WDU19320390399 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 398 398 WDU19320380398 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1932 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. o miarach oraz na całym obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zmianie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 397 397 WDU19320380397 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1932 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 396 396 WDU19320380396 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi. uchylony
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 395 395 WDU19320380395 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 marca 1932 r. o organizacji komisyj dyscyplinarnych dla kierowników i osób dozoru ruchu w zakładach górniczych i o postępowaniu dyscyplinarnem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 394 394 WDU19320380394 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1932 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę. uchylony
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 393 393 WDU19320380393 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie wykonania decyzji Rady Ligi Narodów z dnia 17 lipca 1922 r. o uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na terytorjach dawniej niemieckich, odstąpionych Polsce bezpośrednio na podstawie traktatu wersalskiego, oraz w przedmiocie dodatków drożyźnianych dla uprawnionych do pobierania świadczeń na podstawie tej decyzji. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 392 392 WDU19320380392 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o postępowaniu uproszczonem przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku ze scaleniem w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie. uchylony
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 391 391 WDU19320380391 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o koncesjach na koleje znaczenia miejscowego i koleje miejskie. uchylony
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 390 390 WDU19320380390 Ustawa z dnia 15 marca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 389 389 WDU19320380389 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. uchylony
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 388 388 WDU19320370388 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 387 387 WDU19320370387 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie ustalenia cen sprzedażnych wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 386 386 WDU19320370386 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 kwietnia 1932 r. o dalszem przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie). bez statusu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 385 385 WDU19320370385 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 kwietnia 1932 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki, leszcze i stynki. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 384 384 WDU19320370384 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 383 383 WDU19320370383 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 382 382 WDU19320370382 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 381 381 WDU19320370381 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 13 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1929 r. o właściwości organów administracji do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 380 380 WDU19320370380 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Rolnictwa z dnia 12 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian w Statucie Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 379 379 WDU19320370379 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1932 r. o określeniu kompetencji władz górniczych w zakresie nadzoru nad kotłami parowemi w zakładach podlegających władzom górniczym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 378 378 WDU19320370378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie ulg przy spłacie należności instytucyj kredytowo-osadniczych b. państw zaborczych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 377 377 WDU19320370377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 376 376 WDU19320370376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. o częściowem zniesieniu grup zarobkowych w ubezpieczeniu na wypadek choroby. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 375 375 WDU19320370375 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1932 r. w sprawie mnożnej dla obliczania uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i osób wojskowych pełniących służbę na obszarze W. M. Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 374 374 WDU19320360374 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 marca 1932 r. o sprostowaniu błędu w ordynacji pocztowej ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia z dnia 21 marca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 373 373 WDU19320360373 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 372 372 WDU19320360372 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Brazylję dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 371 371 WDU19320360371 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1932 r. w sprawie podpisania przez Łotwę protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 370 370 WDU19320360370 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie deklaracji Rządu Brytyjskiego o udziale wyspy Man w konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 369 369 WDU19320360369 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Zanzibaru do międzynarodowego porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 368 368 WDU19320360368 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie zgłoszenia przystąpienia do traktatu, dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 367 367 WDU19320360367 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Brytyjski przystąpienia Zanzibaru do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 366 366 WDU19320360366 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie złożenia przez niektóre państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj o umowie najmu oraz repatrjacji marynarzy, przyjętych jako projekty konwencyj na IX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 względnie 23 czerwca 1926 r., a podpisanych w Genewie dnia 26 lipca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 365 365 WDU19320360365 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie deklaracji Rządu Brytyjskiego o udziale Wysp Guernessey, Jersey i Aurigny w konwencjach międzynarodowych, dotyczących ruchu samochodowego, podpisanych w Paryżu dnia 11 października 1909 r. względnie dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 364 364 WDU19320360364 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany taryfy opłat konsularnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 363 363 WDU19320360363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zniesienia w Inowrocławiu wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Bydgoszczy. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 362 362 WDU19320360362 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1932 r. o wykonaniu ustawy karnej skarbowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 361 361 WDU19320350361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1932 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie kołomyjskim, w okręgu sądu okręgowego w Kołomyi. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 360 360 WDU19320350360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1932 r. w sprawie zmiany tymczasowych przepisów o przestrzeganiu porządku na kolejach. uchylony
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 359 359 WDU19320350359 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu. uchylony
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 358 358 WDU19320350358 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o składkach na rzecz Kościoła Katolickiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 357 357 WDU19320350357 Ustawa z dnia 7 marca 1932 r. o rybołówstwie. uchylony
Dz.U. 1932 nr 34 poz. 356 356 WDU19320340356 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości w państwowym podatku przemysłowym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 34 poz. 355 355 WDU19320340355 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. karna skarbowa. uchylony
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 354 354 WDU19320330354 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany opłat za abonament telefoniczny na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 353 353 WDU19320330353 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 352 352 WDU19320330352 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 kwietnia 1932 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobiznami Kościuszki, Washingtona i Pułaskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 351 351 WDU19320330351 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 350 350 WDU19320330350 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Wola Duchacka w powiecie wielickim, województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 349 349 WDU19320330349 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie maszynowego wytłaczania znaków stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 348 348 WDU19320330348 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r. wraz z protokółem podpisania, listami A i B oraz załącznikiem C. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 347 347 WDU19320330347 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o bezpłatnem dostarczaniu druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 346 346 WDU19320330346 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Orła Białego". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 345 345 WDU19320330345 Ustawa z dnia 15 marca 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 344 344 WDU19320330344 Ustawa z dnia 15 marca 1932 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw wyrobu kwasu azotowego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 343 343 WDU19320330343 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 342 342 WDU19320330342 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o zapobieganiu rozpowszechniania się szczurów piżmowych na wolności. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 341 341 WDU19320330341 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o udzielaniu poręki państwowej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 340 340 WDU19320320340 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 339 339 WDU19320320339 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego "Żegluga Polska" na spółkę akcyjną. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 338 338 WDU19320320338 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o uregulowaniu stosunków służbowych pracowników instytucyj ubezpieczeń społecznych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 337 337 WDU19320320337 Ustawa z dnia 15 marca 1932 r. o pomocy finansowej Skarbu Państwa dla gminy m. Wilna na pokrycie zobowiązań z tytułu 5% obligacyj konwersyjnych m. Wilna z 1931 r. w funtach szterlingach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 336 336 WDU19320320336 Ustawa z dnia 14 marca 1932 r. o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami mechanicznemi. uchylony
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 335 335 WDU19320320335 Ustawa z dnia 14 marca 1932 r. uzupełniająca przepisy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 334 334 WDU19320320334 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich. uchylony
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 333 333 WDU19320320333 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o sprzedaży, zamianie, odstąpieniu i obciążeniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 332 332 WDU19320320332 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o rozdziale i przeznaczeniu majątku, pozostałego po kolejowych kasach chorych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 331 331 WDU19320320331 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o przedłużeniu okresu urzędowania organów samorządowych na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 330 330 WDU19320320330 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o wolnych obszarach celnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 329 329 WDU19320320329 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 328 328 WDU19320320328 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 327 327 WDU19320320327 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w formie wymiany not z dnia 4 listopada 1931 r. o ochronie nazw regjonalnych i specjalnych nazw gatunków produktów winnych. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 326 326 WDU19320320326 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 325 325 WDU19320320325 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej wydawania przestępców i pomocy sądowej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgji, podpisanej w Brukseli dnia 13 maja 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 324 324 WDU19320320324 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością, odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 323 323 WDU19320310323 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 kwietnia 1932 r. o przyznaniu XI Międzynarodowym Targom, mającym się odbyć w Poznaniu w czasie od 1 do 8 maja 1932 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 322 322 WDU19320310322 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telegraficznej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 321 321 WDU19320310321 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 320 320 WDU19320310320 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 kwietnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacji kolei Karola-Ludwika, Albrechta tudzież obligacyj kolei węgiersko-galicyjskiej i kolei Północnej cesarza Ferdynanda na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 319 319 WDU19320310319 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ulgach w spłacie zaległości podatkowych rolników. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 318 318 WDU19320310318 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 317 317 WDU19320310317 Ustawa z dnia 14 marca 1932 r. o rejestrowym zastawie drzewnym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 316 316 WDU19320310316 Ustawa z dnia 12 marca 1932 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 315 315 WDU19320300315 Obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1932 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 314 314 WDU19320300314 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie złożenia przez Persję oraz Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 313 313 WDU19320300313 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie zgłoszenia przystąpienia do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 312 312 WDU19320300312 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego za Gdańsk konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Genewie dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 311 311 WDU19320300311 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1932 r. w sprawie zmiany znaków wyróżniających, ustalonych dla Jugosławji oraz dla Syrji i Libanu w załączniku C do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 310 310 WDU19320300310 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1932 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Ostrowiu i Chojnicach do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 309 309 WDU19320300309 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 24 marca 1932 r. w sprawie startowania i lądowania wojskowych statków powietrznych poza lotniskami. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 308 308 WDU19320300308 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 307 307 WDU19320300307 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 306 306 WDU19320300306 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 305 305 WDU19320300305 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o Akademji Sztuk Pięknych w Warszawie. uchylony
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 304 304 WDU19320300304 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o zezwoleniu na obciążenie hipoteczne nieruchomości fundacji "Zakłady Kórnickie". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 303 303 WDU19320300303 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 302 302 WDU19320300302 Ustawa z dnia 15 marca 1932 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Cieszynie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 301 301 WDU19320300301 Ustawa z dnia 14 marca 1932 r. o scalaniu działek budowlanych w mieście Gdyni. uchylony
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 300 300 WDU19320300300 Ustawa z dnia 12 marca 1932 r. o sprzedaży nawozów sztucznych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 299 299 WDU19320300299 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 298 298 WDU19320300298 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie zmiany art. 7 ustawy z dnia 18 lutego 1925 r. o Radzie Opieki Społecznej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 297 297 WDU19320290297 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1932 r. o ochronie wybrzeża morskiego przez organa Straży Granicznej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 296 296 WDU19320290296 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 1 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Sprawiedliwości w sprawie ulg przy spłacie należności Skarbu Państwa, związanych z przebudową ustroju rolnego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 295 295 WDU19320290295 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1932 r. o małżeństwach oficerów. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 294 294 WDU19320290294 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1932 r. w sprawie regulowania obrotu węgla. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 293 293 WDU19320290293 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 292 292 WDU19320290292 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 291 291 WDU19320290291 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 290 290 WDU19320290290 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie zmiany statutu państwowej Rady Kolejowej, stanowiącego część integralną ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. w sprawie powołania Państwowej Rady Kolejowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 289 289 WDU19320290289 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o likwidacji Komitetu Floty Narodowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 288 288 WDU19320290288 Ustawa z dnia 9 marca 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 287 287 WDU19320290287 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 286 286 WDU19320290286 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 285 285 WDU19320290285 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zbyciu gruntu państwowego w miejscowości Szarlej w powiecie świętochłowickim. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 284 284 WDU19320290284 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją o cleniu piwa w beczkach, podpisanego w drodze wymiany not w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 283 283 WDU19320290283 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją o cleniu chodników dywanowych, podpisanego w drodze wymiany not w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 282 282 WDU19320290282 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunją, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1920 r. wraz z protokółem końcowym, 2) dwóch not, dołączonych do konwencji, a wymienionych tegoż dnia 23 czerwca 1920 r. między Rządem Polskim a Rządem Rumuńskim w sprawie kukurydzy i rur żeliwnych, oraz dołączonych do powyższej konwencji: 3) protokółu z dnia 23 czerwca 1920 r., dotyczącego polsko-rumuńskiej konwencji weterynaryjnej w sprawie przywozu zwierząt oraz surowych produktów zwierzęcych, 4) konwencji weterynaryjnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 23 czerwca 1920 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 281 281 WDU19320290281 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o wystawach międzynarodowych i protokółu podpisania, podpisanych w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 280 280 WDU19320290280 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Polską a Indjami, dotyczącej stosunków handlowych między obu krajami, podpisanej w Warszawie dnia 8 maja 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 279 279 WDU19320290279 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji układu w formie wymiany not z dnia 21 lutego 1920 r. w sprawie wprowadzenia pewnych zmian w tekście wzoru karty legitymacyjnej dla komiwojażerów, załączonego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 278 278 WDU19320290278 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji między Austrją, Włochami, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją w sprawie uregulowania wypłaty zaopatrzenia funkcjonarjuszów prowincjonalnych gminnych i powiatowych, podpisanej wraz z protokółem w Wiedniu dnia 30 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 277 277 WDU19320290277 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r. obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 28 poz. 276 276 WDU19320280276 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 lutego 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 marca 1930 r. o uznaniu niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. uchylony
Dz.U. 1932 nr 28 poz. 275 275 WDU19320280275 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1932 r. w sprawie wykonania art. art. 2 i 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 1931 r. o uregulowaniu roszczeń obywateli polskich do niemieckich zakładów ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczeń na życie, wymienionych w art. 21 polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego z dnia 5 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 28 poz. 274 274 WDU19320280274 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 30 marca 1932 r. o rejestracji i stemplowaniu obligacyj Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej, wypuszczonych w walucie rublowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 28 poz. 273 273 WDU19320280273 Ustawa z dnia 15 marca 1932 r. o nieumorzonym długu obligacyjnym Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 272 272 WDU19320270272 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Oleszyce miasto w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 271 271 WDU19320270271 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 marca 1932 r. o obniżeniu morskiej opłaty portowej od ładunku węgla, koksu i brykietów węglowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 270 270 WDU19320270270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1932 r. w sprawie opłaty za doręczenia sądowe w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 269 269 WDU19320270269 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 31 marca 1932 r. w sprawie uiszczania opłat i kosztów sądowych w postępowaniu cywilnem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 268 268 WDU19320270268 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie ustalenia siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu okręgowego w Kielcach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 267 267 WDU19320270267 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1932 r. o zniesieniu Głównego Urzędu Ubezpieczeń. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 266 266 WDU19320270266 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 265 265 WDU19320270265 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 marca 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 264 264 WDU19320270264 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 marca 1932 r. o ulgach celnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 263 263 WDU19320270263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1932 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1933. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 262 262 WDU19320270262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1932 r. o zmniejszeniu planu parcelacyjnego na rok 1932. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 261 261 WDU19320270261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1932 r. o zmniejszeniu planu parcelacyjnego na rok 1931. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 260 260 WDU19320270260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1926 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1927. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 259 259 WDU19320270259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1932 r. o ustaleniu na rok 1932 wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 258 258 WDU19320270258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zmianie granic powiatów kamioneckiego i złoczowskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 257 257 WDU19320270257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wróżew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 256 256 WDU19320270256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Katarzynin i obszaru dworskiego Wyskoć w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 255 255 WDU19320270255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o statystyce produkcji rolnej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 254 254 WDU19320270254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, członków ich rodzin, oraz emerytów. uchylony
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 253 253 WDU19320270253 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1932 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 252 252 WDU19320270252 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o kosztach sądowych na obszarze sądów apelacyjnych poznańskiego i toruńskiego i sądu okręgowego katowickiego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 251 251 WDU19320270251 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o kosztach sądowych na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie. uchylony
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 250 250 WDU19320270250 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zmianie przepisów tymczasowych o kosztach sądowych na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 249 249 WDU19320270249 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 248 248 WDU19320270248 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o sprzedaży ruchomości, pozostawionych przez szeregowych, samowolnie opuszczających oddziały wojskowe. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 247 247 WDU19320260247 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 marca 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 246 246 WDU19320260246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Wolsko Nowe w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 245 245 WDU19320260245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Sowina Błotna w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 244 244 WDU19320260244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Prokopów w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 243 243 WDU19320260243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zniesieniu gmin wiejskich Karminiec, Karminek i Karmin Nowy i o utworzeniu gminy wiejskiej Karmin w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 242 242 WDU19320260242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Górzenko w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 241 241 WDU19320260241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Baranów w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240 240 WDU19320260240 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy". uchylony
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 239 239 WDU19320260239 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 238 238 WDU19320260238 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 237 237 WDU19320260237 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o połączeniu przedsiębiorstw państwowych "Polska Agencja Telegraficzna" i "Wydawnictwa Państwowe". uchylony
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 236 236 WDU19320260236 Ustawa z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 235 235 WDU19320260235 Ustawa z dnia 9 marca 1932 r. o właściwości Ministra Reform Rolnych w zakresie wykonywania meljoracyj. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 234 234 WDU19320260234 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie sprzedaży i zamiany niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 233 233 WDU19320260233 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o uchyleniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 1920 r. o organizacji odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek, tudzież rozporządzenia Jenerał Gubernatora Warszawskiego z dnia 1 listopada 1916 r. w przedmiocie komasacji gruntów dla miasta Kalisza. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 232 232 WDU19320260232 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. uchylająca ustawę sejmową z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 231 231 WDU19320260231 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o przenoszeniu portfeli ubezpieczeniowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 230 230 WDU19320260230 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o drogach lądowych i drogach wodnych śródlądowych w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa. uchylony
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 229 229 WDU19320260229 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 228 228 WDU19320260228 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zwolnieniu od podatku dochodowego w zakładach ubezpieczeń nadwyżek, powstałych z przeszacowania nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 227 227 WDU19320260227 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 226 226 WDU19320250226 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o tymczasowem stosowaniu wyjątkowych zasad bilansowania. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 225 225 WDU19320250225 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o dodatkowych kredytach na rok 1931/32. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 224 224 WDU19320250224 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o dodatkowym kredycie na rok 1931/32. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 223 223 WDU19320250223 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zmianie niektórych przepisów ustaw, dotyczących finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 222 222 WDU19320250222 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zatwierdzeniu zmiany art. 53 statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 221 221 WDU19320250221 Ustawa z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 220 220 WDU19320250220 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o dodatkowym kredycie na rok 1931/32. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 219 219 WDU19320250219 Ustawa z dnia 7 marca 1932 r. o ulgach w egzekucji sądowej przeciwko gospodarzom rolnym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 218 218 WDU19320250218 Ustawa z dnia 7 marca 1932 r. o przekazywaniu na własność związkom komunalnym gruntów państwowych, zajętych pod drogi wojskowe (forteczne). bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 217 217 WDU19320250217 Ustawa z dnia 7 marca 1932 r. o zbywaniu statków i łodzi polskich, używanych w żegludze na śródlądowych drogach wodnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 216 216 WDU19320250216 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie wykonywania planów parcelacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 215 215 WDU19320250215 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. zmieniająca niektóre postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 214 214 WDU19320250214 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o zmianach i uzupełnieniach niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych marynarki wojennej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 213 213 WDU19320250213 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o zmianach i uzupełnieniach niektórych postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 212 212 WDU19320240212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Huta Przedborska w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 211 211 WDU19320240211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Ostrowy Kolonja w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 210 210 WDU19320240210 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Trześń w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 209 209 WDU19320240209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1932 r. o zniesieniu gmin wiejskich Łączki Kucharskie i Łopuchowa i o utworzeniu nowej gminy wiejskiej Łączki Kucharskie w powiecie ropczyckim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 208 208 WDU19320240208 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Góra i Cząstków w powiecie i województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 207 207 WDU19320240207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Nieborów, Kompina, Bolimów i Jeziorko w powiecie łowickim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 206 206 WDU19320240206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Młochów i Grodzisk w powiecie błońskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 205 205 WDU19320240205 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Jastrzębie i Bobrowniki w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 204 204 WDU19320240204 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ejszyszki i Bieniakonie w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 203 203 WDU19320240203 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. o warunkach, obowiązujących przy przesyłaniu prospektów i okazowych egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych, zgłoszonych do prenumeraty za pośrednictwem poczty. uchylony
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 202 202 WDU19320240202 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 201 201 WDU19320240201 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 200 200 WDU19320240200 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 199 199 WDU19320240199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 198 198 WDU19320240198 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 197 197 WDU19320240197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej II we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 196 196 WDU19320240196 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 marca 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 195 195 WDU19320240195 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa w sprawie przenoszenia pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego do dłuższego okresu umorzenia. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 194 194 WDU19320240194 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 193 193 WDU19320240193 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 1 marca 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu o sposobie pobierania opłat za prace meljoracyjne dokonywane przy przebudowie ustroju rolnego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 192 192 WDU19320240192 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 1 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmian w rozporządzeniu o pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 191 191 WDU19320240191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pawłówka w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 190 190 WDU19320240190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Klonówka i o utworzeniu gminy wiejskiej Klonówka w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 189 189 WDU19320240189 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 188 188 WDU19320240188 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o ulgach kredytowych dla instytucyj rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 187 187 WDU19320240187 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o poborze rekruta w 1932 roku. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 186 186 WDU19320240186 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zmianie ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 185 185 WDU19320240185 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Francją w formie wymiany not z dnia 2 czerwca 1931 r. o zmianie § 1 art. 14 konwencji weterynaryjnej polsko-francuskiej z dnia 24 kwietnia 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 184 184 WDU19320240184 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy polsko-niemieckiej o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar W. M. Gdańska, i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar W. M. Gdańska i Prusy Wschodnie, - podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 183 183 WDU19320240183 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Towarzystwa Kredytu Hipotecznego Rolnego, wraz z załączonemi do niej kartą utworzenia i statutami tegoż Towarzystwa, podpisanej w Genewie dnia 21 maja 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 182 182 WDU19320240182 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 18 grudnia 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 181 181 WDU19320240181 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Polską a Rumunją, dotyczącej wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 26 marca 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 180 180 WDU19320240180 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji światowej konwencji pocztowej, sześciu porozumień światowego związku pocztowego oraz 3 protokółów końcowych, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 179 179 WDU19320240179 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 23 poz. 178 178 WDU19320230178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sulęcin w powiecie średzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 23 poz. 177 177 WDU19320230177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 23 poz. 176 176 WDU19320230176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pokrzywno, oraz o zmianie granic gmin wiejskich Węgrowo Polskie i Stary Folwark w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 23 poz. 175 175 WDU19320230175 Ustawa skarbowa z dnia 18 marca 1932 r. na okres od 1 kwietnia 1932 r. do 31 marca 1933 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 174 174 WDU19320220174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Wirginowo w powiecie śremskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 173 173 WDU19320220173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Wąsowo w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 172 172 WDU19320220172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Oporówko i obszaru dworskiego Oporowo w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 171 171 WDU19320220171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Fijałów i Wyganów w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 170 170 WDU19320220170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Chraplewo w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 169 169 WDU19320220169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Chomiąża Księża i Wiktorowo w powiecie żnińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 168 168 WDU19320220168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Głupoń w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 167 167 WDU19320220167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Sobótka i obszaru dworskiego Wyszczekanka w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 166 166 WDU19320220166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Psienie Ostrów w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 22 poz. 165 165 WDU19320220165 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 164 164 WDU19320210164 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1932 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów w Genewie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 163 163 WDU19320210163 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Portugalję przystąpienia Mozambiku do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 162 162 WDU19320210162 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Afryki Południowo-Zachodniej do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r., i do protokółu dodatkowego z dnia 20 marca 1914 r. do przejrzanej konwencji berneńskiej z dnia 13 listopada 1908 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 161 161 WDU19320210161 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Wielkiej Brytanji przystąpienia niektórych kolonij i protektoratów do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 160 160 WDU19320210160 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Niemcy przystąpienia do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 159 159 WDU19320210159 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 158 158 WDU19320210158 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r. pomiędzy poszczególne cukrownie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 157 157 WDU19320210157 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekazaniu wojewodom oraz wydziałom powiatowym niektórych uprawnień z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 156 156 WDU19320210156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Murzynowiec Leśny w powiecie średzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 155 155 WDU19320210155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Dąbrówka Nowa w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 154 154 WDU19320200154 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1932 r. o komornikach komisoryjnych na obszarze sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu i sądu okręgowego w Katowicach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 153 153 WDU19320200153 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Iża i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie wilejskim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 152 152 WDU19320200152 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej I we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 151 151 WDU19320200151 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 150 150 WDU19320200150 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 149 149 WDU19320200149 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Lublinie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 148 148 WDU19320200148 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Białymstoku. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 147 147 WDU19320200147 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 marca 1932 r. o uldze celnej na mace. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 146 146 WDU19320200146 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 lutego 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 145 145 WDU19320200145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 144 144 WDU19320200144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Tarnowiec i obszaru dworskiego Zębowo w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 143 143 WDU19320200143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu gmin wiejskich Stary Folwark i Starogród w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 142 142 WDU19320200142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Sośniczyn w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 141 141 WDU19320200141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Różnowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 140 140 WDU19320200140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bukówce w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 139 139 WDU19320200139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. ustalające wysokość opłat od pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 138 138 WDU19320200138 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do ustanawiania prawa zabudowy oraz do zbywania i zamiany gruntów państwowych w Gdyni. uchylony
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 137 137 WDU19320190137 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 marca 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 136 136 WDU19320190136 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 marca 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 135 135 WDU19320190135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. o przyjmowaniu uczniów na praktykę aptekarską. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 134 134 WDU19320190134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 133 133 WDU19320190133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności pieniężnych w postępowaniu przymusowem w administracji. uchylony
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 132 132 WDU19320190132 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 131 131 WDU19320190131 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 130 130 WDU19320190130 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 129 129 WDU19320190129 Ustawa z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie zmian w ustawie o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 128 128 WDU19320190128 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 23 października 1928 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 127 127 WDU19320190127 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1926 r., wraz z załącznikiem, protokółem podpisania oraz protokółem IX posiedzenia międzynarodowej konferencji sanitarnej w Paryżu z tegoż dnia. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 126 126 WDU19320190126 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji projektu konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętego dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 125 125 WDU19320190125 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie pomiarów Państwa. uchylony
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 124 124 WDU19320190124 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i rejonach umocnionych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 123 123 WDU19320190123 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o rejonach bezpieczeństwa przy wojskowych zakładach amunicyjnych oraz składach amunicji i materjałów wybuchowych. uchylony
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 122 122 WDU19320190122 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 121 121 WDU19320190121 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 120 120 WDU19320190120 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w kodeksie karnym wojskowym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 119 119 WDU19320190119 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w ustawie wojskowego postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 118 118 WDU19320190118 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego. uchylony
Dz.U. 1932 nr 19 poz. 117 117 WDU19320190117 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 18 poz. 116 116 WDU19320180116 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, względnie przystąpienia do protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 18 poz. 115 115 WDU19320180115 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1932 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 18 poz. 114 114 WDU19320180114 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 18 poz. 113 113 WDU19320180113 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 18 poz. 112 112 WDU19320180112 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia w sprawie ustanowienia karty tranzytowej dla emigrantów, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1929 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 18 poz. 111 111 WDU19320180111 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. uchylony
Dz.U. 1932 nr 17 poz. 110 110 WDU19320170110 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku przemysłowym. uchylony
Dz.U. 1932 nr 17 poz. 109 109 WDU19320170109 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich na terenie powiatu prużańskiego w województwie poleskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 17 poz. 108 108 WDU19320170108 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ratajczyce, Wierzchowice i Wysokie Litewskie w powiecie brzeskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 17 poz. 107 107 WDU19320170107 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Powursk i Maniewicze w powiecie kowelskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 17 poz. 106 106 WDU19320170106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1932 r. o uchyleniu ulg dla aplikantów zawodów prawniczych, którym służba wojskowa przeszkodziła w odbyciu aplikacji. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 17 poz. 105 105 WDU19320170105 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1932 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem. uchylony
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 104 104 WDU19320160104 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 stycznia 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 103 103 WDU19320160103 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lutego 1932 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 102 102 WDU19320160102 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie radomskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 101 101 WDU19320160101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie siedleckim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 100 100 WDU19320160100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łuckim w okręgu sądu okręgowego w Łucku. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 99 99 WDU19320160099 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1931 r. rozciągające przepisy dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa poznańskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 98 98 WDU19320160098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kobierno i Różopole w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 97 97 WDU19320160097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tarpno Folwark w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 96 96 WDU19320160096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. w sprawie powiększenia liczby członków sejmiku wojewódzkiego pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 95 95 WDU19320160095 Ustawa z dnia 13 lutego 1932 r. o ujawnianiu hipotecznem zezwoleń na parcelację gruntów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 94 94 WDU19320160094 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 93 93 WDU19320160093 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o skupie kolei lokalnej Muszyna - Krynica. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 92 92 WDU19320160092 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o skupie kolei lokalnej Lwów - Podhajce. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 91 91 WDU19320160091 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o skupie kolei lokalnej Drohobycz - Truskawiec. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 90 90 WDU19320160090 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o skupie kolei lokalnej Borki Wielkie - Grzymałów. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 15 poz. 89 89 WDU19320150089 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie przepisów dyscyplinarnych dla obrońców. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 15 poz. 88 88 WDU19320150088 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lutego 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Robót Publicznych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku od energji elektrycznej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 15 poz. 87 87 WDU19320150087 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. i ustawy o przetargu przymusowym i zarządzie przymusowym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 14 poz. 86 86 WDU19320140086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zryczałtowania podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1932 nr 14 poz. 85 85 WDU19320140085 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 2 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 13 poz. 84 84 WDU19320130084 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lutego 1932 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 13 poz. 83 83 WDU19320130083 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych morskich opłat portowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 13 poz. 82 82 WDU19320130082 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lutego 1932 r. o wykonaniu porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 13 poz. 81 81 WDU19320130081 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Bułgarją dotyczącej eksploatacji regularnych linij komunikacji powietrznej, podpisanej w Sofji dnia 7 kwietnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 13 poz. 80 80 WDU19320130080 Konwencja między Polską a Bułgarją dotycząca eksploatacji regularnych linij komunikacji powietrznej, podpisana w Sofji dnia 7 kwietnia 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 13 poz. 79 79 WDU19320130079 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie wykonania konwencji, dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 78 78 WDU19320120078 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 77 77 WDU19320120077 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1932 r. o uzupełnieniu i zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1929 r. o ustaleniu trybu i sposobu konwersji listów zastawnych b. rosyjskich banków ziemskich: Kijowskiego, Moskiewskiego, Petersbursko-Tulskiego i Połtawskiego oraz obligacyj b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 76 76 WDU19320120076 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 75 75 WDU19320120075 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1932 r. w sprawie przesunięcia na rok 1932 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 74 74 WDU19320120074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opoczyńskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 73 73 WDU19320120073 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1932 r. w sprawie ustanowienia właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych, podległych Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 72 72 WDU19320120072 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o rozciągnięciu na kodeinę systemu certyfikacji przywozu lub wywozu. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 71 71 WDU19320120071 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1931 r. o zespoleniu osobnych urzędów i organów technicznych z władzami administracji ogólnej w zakresie państwowej służby budowlanej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 70 70 WDU19320120070 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1931 r. o zakazie używania na drogach publicznych z twardą nawierzchnią podków u koni z wystającemi ostremi częściami. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 69 69 WDU19320120069 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. o dodatkowym kredycie na rok 1931/32. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 68 68 WDU19320120068 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. o dodatkowych kredytach na rok 1930/31. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 67 67 WDU19320120067 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. o dodatkowych kredytach na rok 1929/30. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 11 poz. 66 66 WDU19320110066 Oświadczenie rządowe z dnia 4 stycznia 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie przystąpienia do konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 11 poz. 65 65 WDU19320110065 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia znaków wyróżniających, przewidzianych w art. 5 konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 11 poz. 64 64 WDU19320110064 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 11 poz. 63 63 WDU19320110063 Międzynarodowa konwencja dotycząca statystyk gospodarczych oraz protokół, podpisane w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 10 poz. 62 62 WDU19320100062 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Palestyny wraz z Transjordanją, Sarawaku, Wysp Gilbert i Ellice oraz Wysp Salomona do porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do konwencji międzynarodowej z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 10 poz. 61 61 WDU19320100061 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu niektórych miejscowości do właściwych klas czynszowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 10 poz. 60 60 WDU19320100060 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. zmieniająca niektóre przepisy postępowania karnego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 9 poz. 59 59 WDU19320090059 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa z dnia 20 stycznia 1932 r. w sprawie zmiany siedziby 23 obwodu inspekcji pracy. uchylony
Dz.U. 1932 nr 9 poz. 58 58 WDU19320090058 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1932 r. o obliczaniu i poborze podatku od energji elektrycznej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 9 poz. 57 57 WDU19320090057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1932 nr 9 poz. 56 56 WDU19320090056 Porozumienie między Polską a Włochami dotyczące uregulowania długu powstałego z kosztów okupacji terytorjów plebiscytowych Górnego Śląska, Kwidzynia i Olsztyna, podpisane w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 8 poz. 55 55 WDU19320080055 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1932 r. w sprawie zrzeczenia się przez Norwegję zastrzeżeń, poczynionych przy ratyfikacji międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 grudnia 1886 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 8 poz. 54 54 WDU19320080054 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 16 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych dla uzyskania prawa kierowania robotami budowlanemi i wykonywania projektów (planów) tych robót. uchylony
Dz.U. 1932 nr 8 poz. 53 53 WDU19320080053 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 stycznia 1932 r. o przywróceniu obiegu nadzwyczajnych pocztowych znaczków opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 8 poz. 52 52 WDU19320080052 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 8 poz. 51 51 WDU19320080051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 8 poz. 50 50 WDU19320080050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 8 poz. 49 49 WDU19320080049 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1931 r. o wykazach i spisach młodocianych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 7 poz. 48 48 WDU19320070048 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Litwę przystąpienia do porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do konwencji międzynarodowej z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 7 poz. 47 47 WDU19320070047 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Chile dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt dnia 5 czerwca 1925 r. na VII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 7 poz. 46 46 WDU19320070046 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. na III sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 7 poz. 45 45 WDU19320070045 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
Dz.U. 1932 nr 7 poz. 44 44 WDU19320070044 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 17 lutego 1928 r. o katastrze sił wodnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 7 poz. 43 43 WDU19320070043 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 42 42 WDU19320060042 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. celem dalszego wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1931 r. o monopolu zapałczanym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 41 41 WDU19320060041 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 40 40 WDU19320060040 Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1932 r. w sprawie częściowego przekazania wojewodom uprawnień z art. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 39 39 WDU19320060039 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany § 5 rozporządzenia III Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1924 r. do ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 38 38 WDU19320060038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 27 listopada 1923 r. w przedmiocie państwowych egzaminów pielęgniarskich. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 37 37 WDU19320060037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa stanisławowskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 36 36 WDU19320060036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa lwowskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 35 35 WDU19320060035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa poznańskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 34 34 WDU19320060034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu słupeckiego w województwie łódzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 6 poz. 33 33 WDU19320060033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu konstantynowskiego w województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 32 32 WDU19320050032 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 18 stycznia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 31 31 WDU19320050031 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. o uprawie tytoniu w r. 1932. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 30 30 WDU19320050030 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1932 r. o uzupełnieniu tabeli tarowej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 29 29 WDU19320050029 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Lublinie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 28 28 WDU19320050028 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności oraz wkładów posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 27 27 WDU19320050027 Konwencja pomiędzy Austrją, Węgrami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca przeniesienia wierzytelności oraz wkładów posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie, podpisana w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 4 poz. 26 26 WDU19320040026 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Litwy do międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 4 poz. 25 25 WDU19320040025 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 stycznia 1932 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 4 poz. 24 24 WDU19320040024 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 4 poz. 23 23 WDU19320040023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 4 poz. 22 22 WDU19320040022 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 21 21 WDU19320030021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów, przewidujących zamieszczanie ogłoszeń w oddzielnym dodatku do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości "Ruch Służbowy". bez statusu
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 20 20 WDU19320030020 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 24 grudnia 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 19 19 WDU19320030019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa pomorskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 18 18 WDU19320030018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu kolneńskiego w województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 17 17 WDU19320030017 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o sprzedaży gruntów państwowych, znajdujących się w użytkowaniu Liceum Krzemienieckiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 16 16 WDU19320030016 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zamiany państwowych pól górniczych na pola górnicze, stanowiące własność prywatną. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 15 15 WDU19320030015 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych w powiecie oświęcimskim. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 14 14 WDU19320020014 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Finlandji do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 13 13 WDU19320020013 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1932 r. w sprawie cennika wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 12 12 WDU19320020012 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. uchylony
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 11 11 WDU19320020011 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 22 grudnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1932. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 10 10 WDU19320020010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r. na Ziemie Wschodnie i Ziemię Wileńską. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 9 9 WDU19320020009 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1931 roku w sprawie zgłoszenia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 8 8 WDU19320020008 Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 roku). obowiązujący
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 7 7 WDU19320010007 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, lwowskiem, kieleckiem i łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 6 6 WDU19320010006 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 5 5 WDU19320010005 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia detalicznych cen sprzedażnych butelkowanego spirytusu o mocy 90 promili na cele lecznicze i domowe. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 4 4 WDU19320010004 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 3 3 WDU19320010003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa krakowskiego. bez statusu
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 2 2 WDU19320010002 Porozumienie w sprawie uregulowania długu Polski w stosunku do Wielkiej Brytanji z tytułu pozostałości niezapłaconych kosztów okupacji obszarów plebiscytowych na Górnym Śląsku i w Olsztynie, podpisane w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1932 nr 1 poz. 1 1 WDU19320010001 Umowa między Polską a Francją w sprawie uregulowania długu Polski względem Francji z tytułu niezapłaconej reszty kosztów okupacji terytorjum plebiscytowego Górnego Śląska, podpisana w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu