20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1933
819 RMOS z dnia 30 grudnia 1933 r. o przekształceniu się kas chorych na ubezpieczalnie społeczne i ustaleniu okręgów i siedzib ubezpieczalni. bez statusu
818 RMOS z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczania składek i kontroli czynności pracodawców. uchylony
817 RMOS z dnia 28 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o przekazaniu Kasie Emerytalnej dla robotników Kolei Państwowych w b. dzielnicy pruskiej w Poznaniu wykonywania w zastosowaniu do członków tej Kasy czynności Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników. bez statusu
816 RMOS z dnia 28 grudnia 1933 r. o wzajemnych stosunkach i współpracy szpitali publicznych i ubezpieczalni społecznych oraz Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby. bez statusu
815 RMOS z dnia 28 grudnia 1933 r. o dopłatach za porady lekarskie, lekarstwa, środki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze. uchylony
814 RMOS z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie wydawania leków przez ubezpieczalnie społeczne poza aptekami. bez statusu
813 RMOS z dnia 28 grudnia 1933 r. o ustaleniu wykazu chorób o dłuższym okresie wylęgania. uchylony
812 RMOS z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie zaopatrzeń inwalidzkich dla robotników oraz członków ich rodzin. bez statusu
811 RMOS z dnia 28 grudnia 1933 r. o trybie postępowania w sprawach o świadczenia wypadkowe w przypadku zachorowania na chorobę zawodową. bez statusu
810 RMOS z dnia 28 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o sposobie uiszczania przez pracodawców wartości kapitałowych rent wypadkowych, przejętych przez Zakład ubezpieczenia od wypadków. bez statusu
809 RMOS z dnia 20 grudnia 1933 r. w sprawie wypłacania zasiłków, przewidzianych ustawą bez statusu
808 RMOS z dnia 20 grudnia 1933 r. w sprawie trybu i warunków udzielania zezwoleń na niestosowanie lub skracanie przerw w pracy. bez statusu
807 RMOS z dnia 27 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy pracowników ruchu tramwajów. bez statusu
806 RMOS z dnia 20 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w zakładach leczniczych. uchylony
805 RMOS z dnia 13 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym. bez statusu
804 RMS z dnia 28 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. bez statusu
803 RMS z dnia 28 grudnia 1933 r. o trybie postępowania przy zwalnianiu notarjuszów trwale niezdolnych do służby. bez statusu
802 RMSW z dnia 28 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o przedsięwzięciach teatralnych. bez statusu
801 RMSW z dnia 28 grudnia 1933 r. o wykonaniu prawa o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych. bez statusu
800 RMRiRR z dnia 23 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie kursu obligacyj 5% państwowej renty ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1934. bez statusu
799 RMPiT z dnia 22 grudnia 1933 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia ordynacji telegraficznej. bez statusu
798 RMS z dnia 29 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od zapałek. uchylony
797 RMS z dnia 9 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
796 RMWRiOP z dnia 5 grudnia 1933 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
795 RMS z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą. uchylony
794 RRM z dnia 27 grudnia 1933 r. o uchyleniu grup zarobkowych w ubezpieczeniu pracowników umysłowych. bez statusu
793 RRM z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
792 RRM z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie uprawnień osób ubezpieczonych oraz korzystających ze świadczeń na zasadzie dotychczas obowiązujących ustaw o ubezpieczeniu od wypadków. bez statusu
791 RRM z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie uprawnień osób, które były ubezpieczone na zasadzie dotychczas obowiązujących ustaw o ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, śmierci i na starość. bez statusu
790 RRM z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania art. 223 ust. (1) ustawy o ubezpieczeniu społecznem. bez statusu
789 RRM z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznem. bez statusu
788 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
787 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie zastępstwa sądowego Liceum Krzemienieckiego. bez statusu
786 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej. bez statusu
785 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie ciał kolegjalnych, współdziałających w wykonaniu zadań administracji reform rolnych. bez statusu
784 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie częściowego uchylenia postanowień art. 71 ust. 2 ustawy bez statusu
783 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych. bez statusu
782 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych. uchylony
781 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych. uchylony
780 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
779 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o uznaniu stowarzyszenia "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
778 OPRM z dnia 28 listopada 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego ustawy bez statusu
777 RMSW z dnia 21 grudnia 1933 r. o zmianie granic miasta Wyszogrodu w powiecie płockim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
776 RMSW z dnia 21 grudnia 1933 r. o zmianie granic miasta Bielsk Podlaski w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
775 RMSoMOS z dnia 21 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Drohobyczu. akt jednorazowy
774 RMSoMOS z dnia 21 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu jednego Sądu Pracy w Warszawie. bez statusu
773 RMOS z dnia 18 listopada 1933 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
772 Or z dnia 9 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r. bez statusu
771 UmRPaRNouwmrgpwWd2g1r(zzu z dnia 15 grudnia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
770 RMSW z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu miejskiego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
769 RIMSW z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. bez statusu
768 RMPiH z dnia 13 grudnia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia uchylony
767 RMOS z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych. bez statusu
766 RMS z dnia 18 grudnia 1933 r. w sprawie zmian w opłatach od hurtowej i detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych. bez statusu
765 RMS z dnia 30 listopada 1933 r. w przedmiocie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1932 r. bez statusu
764 RMS z dnia 12 grudnia 1933 r. w sprawie ksiąg notarjuszów. uchylony
763 RMSPiHoRiRR z dnia 13 grudnia 1933 r. o uldze celnej na jabłka świeże. bez statusu
762 RMSW z dnia 9 grudnia 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Czostków i o zmianie granic gmin wiejskich: Kuków, Filipów, Przerośl i Pawłówka w powiecie suwalskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
761 RMS z dnia 12 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o taksie notarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości, egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie oraz banki hipoteczne. bez statusu
760 RMS z dnia 7 grudnia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości uchylony
759 RMPiH z dnia 30 listopada 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Warszawie. uchylony
758 RMPiH z dnia 7 grudnia 1933 r. o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania. uchylony
757 RMPiH z dnia 7 grudnia 1933 r. o ustaleniu granic okręgów i siedzib izb rzemieślniczych. bez statusu
756 RMS z dnia 21 listopada 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej I we Lwowie. bez statusu
755 RMS z dnia 15 listopada 1933 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych. bez statusu
754 RMS z dnia 15 listopada 1933 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. bez statusu
753 RMSW z dnia 6 grudnia 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Majków i o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
752 RMSW z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia regulaminu wyborczego do rad gminnych. bez statusu
751 Or z dnia 14 listopada 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu bez statusu
750 PpRPaRCpwPd1l1rzlunpkwpuwkkpwPd3m1r z dnia wygaśnięcie aktu
749 Or z dnia 23 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Iraku do protokółu, dotyczącego zmiany w art. 5 konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną bez statusu
748 RMSW z dnia 5 grudnia 1933 r. o zmianie granic miasta Radziejowa w powiecie nieszawskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
747 RMSW z dnia 4 grudnia 1933 r. o zmianie granic m. Brześcia Kujawskiego w powiecie włocławskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
746 RMSW z dnia 29 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Smrock i Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
745 RMSW z dnia 25 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Werba i Korytnica w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
744 RMSW z dnia 25 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wawer i Zagóżdż w powiecie i województwie warszawskiem. akt jednorazowy
743 RMSW z dnia 25 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kucewicze i Polany w powiecie oszmiańskim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
742 RMS z dnia 4 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
741 RMSPiHoRiRR z dnia 23 listopada 1933 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
740 RMOSSiSW z dnia 30 października 1933 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego. uchylony
739 RMPiH z dnia 18 października 1933 r. o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i o międzynarodowych świadectwach wolnej burty. uchylony
738 Or z dnia 17 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. wraz z protokółem końcowym, załącznikami I, II, III, IV, oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych z 1930 r. bez statusu
737 MkolpwLd5l1rwzpkzIIIIoakmkolz1r(zzu z dnia 17 marca 1933 r.). wygaśnięcie aktu
736 OMSW z dnia 28 listopada 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
735 OMOS z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
734 RMOS z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
733 RMS z dnia 30 listopada 1933 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach. uchylony
732 RMSPiHoRiRR z dnia 27 listopada 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
731 RMS z dnia 25 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
730 RMS z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w sądach okręgowych w Bydgoszczy i Poznaniu. bez statusu
729 RMS z dnia 24 listopada 1933 r. o zmianie w zakresie spraw hipotecznych granic okręgów sądów grodzkich w Międzyrzecu, Białej Podlaskiej i Siedlcach w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach. bez statusu
728 RMRiRR z dnia 15 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych o zmianach w rozporządzeniu uchylony
727 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów oszmiańskiego i wileńsko-trockiego w województwie wileńskiem. akt jednorazowy
726 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów stołpeckiego i nowogródzkiego w województwie nowogródzkiem. akt jednorazowy
725 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów zawierciańskiego i częstochowskiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
724 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów opoczyńskiego i koneckiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
723 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów radzyńskiego i bialskiego w województwie lubelskiem. akt jednorazowy
722 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów radomskiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
721 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i jędrzejowskiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
720 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów kieleckiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
719 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic województw lubelskiego i poleskiego. akt jednorazowy
718 OMS z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości bez statusu
717 RMOS z dnia 9 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów o dozorze granicznym nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, wwożonemi z terenu W. M. Gdańska. bez statusu
716 RMSW z dnia 15 listopada 1933 r. o rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/Bugiem w powiecie brzeskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
715 RMSW z dnia 14 listopada 1933 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Domaniewice w powiecie łowickim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
714 RMSW z dnia 13 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin Swory i Sitnik w powiecie bialskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
713 Or z dnia 14 listopada 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Rumunję i Związek Socjalistycznych Republik Rad dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści, podpisanej w Londynie dnia 3 lipca 1933 r., wraz z załącznikiem do art. III powyższej konwencji i protokółem podpisania oraz przystąpienia Finlandji do powyższej konwencji. bez statusu
712 KoonpwLd3l1r z dnia obowiązujący
711 RMSW z dnia 17 listopada 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gminnych na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. bez statusu
710 RMSW z dnia 14 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Dukszty i Daugieliszki w powiecie święciańskim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
709 RMPiH z dnia 27 października 1933 r. o egzaminach osób, ubiegających się o uprawnienie do wykonywania zawodu mierniczego górniczego. bez statusu
708 RMPiH z dnia 7 listopada 1933 r. o uzupełnieniu rozporządzenia uchylony
707 RMS z dnia 4 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
706 RMS z dnia 4 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
705 Or z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protokółem końcowym dnia 22 kwietnia 1932 r. bez statusu
704 UmRPaRAozpowdpbooppwsdpwWd2k1r(zzu z dnia 15 grudnia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
703 RMS z dnia 15 listopada 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji IV. bez statusu
702 RMSW z dnia 31 października 1933 r. o zmianie granic miasta Równe w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
701 RMSW z dnia 31 października 1933 r. o zmianie granic miasta Puławy w powiecie puławskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
700 RMSW z dnia 31 października 1933 r. o zmianie granic miasta Dubna w powiecie dubieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
699 Or z dnia 2 listopada 1933 r. w sprawie wymiany not między Rządem Polskim a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Rad o zatwierdzeniu konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o trybie badania i rozstrzygania incydentów i zatargów granicznych, podpisanej wraz z protokółem końcowym, protokółem i protokółem podpisania w Moskwie dnia 3 czerwca 1933 r. bez statusu
698 KpRPaZSRRotbiriizgpwMd3c1r z dnia wygaśnięcie aktu
697 Or z dnia 14 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do porozumienia o paczkach pocztowych, podpisanego w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. bez statusu
696 Or z dnia 11 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Bułgarję, Honduras i Jugosławję dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 r. bez statusu
695 Or z dnia 30 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
694 RMS z dnia 10 listopada 1933 r. o wypuszczeniu Bonów Funduszu Inwestycyjnego. bez statusu
693 RMSPiHoRiRR z dnia 7 listopada 1933 r. o uldze celnej na śledzie wędzone, t. zw. "stromlingi". bez statusu
692 RMS z dnia 30 października 1933 r. o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych. bez statusu
691 RMSW z dnia 27 października 1933 r. o zmianie granic miasta Głębokiego w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
690 RPR z dnia 30 października 1933 r. ustalające warunki awansowania oficerów rezerwy marynarki wojennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
689 Or z dnia 13 października 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Brazylją, podpisanego w Rio de Janeiro dnia 27 stycznia 1933 r. bez statusu
688 TkmPaBpwRdJd2s1r z dnia obowiązujący
687 RMS z dnia 31 października 1933 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
686 RMS z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notarjuszów i organów izb notarjalnych. bez statusu
685 RMS z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych. bez statusu
684 RMS z dnia 30 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
683 RMSPiHoRiRR z dnia 25 października 1933 r. o ulgach celnych. uchylony
682 RMSW z dnia 27 października 1933 r. o zmianie granic miasta Bereźne w powiecie kostopolskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
681 RMSW z dnia 17 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o uzupełnieniu rozporządzenia bez statusu
680 RMSW z dnia 5 października 1933 r. o zmianie granic miasta Pułtuska w powiecie pułtuskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
679 RMSW z dnia 5 października 1933 r. o zmianie granic miasta Bełchatowa w powiecie piotrkowskim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
678 Or z dnia 30 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Niemcami w formie wymiany not bez statusu
677 PmRPaRNwsstIkp z dnia 22 czerwca 1922 r. o kopalniach Górno-Śląskich, podpisane w Warszawie dnia 15 grudnia 1932 r. wygaśnięcie aktu
676 RMS z dnia 30 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
675 RMPiH z dnia 28 października 1933 r. o zmianie rozporządzenia uznany za uchylony
674 RMRiRR z dnia 26 października 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
673 RMOS z dnia 24 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o pomocy leczniczej dla pracowników rolnych. bez statusu
672 RMOSwpzMK z dnia 4 października 1933 r. o czasie pracy dróżników na drogach publicznych. bez statusu
671 RMPiT z dnia 11 października 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej z opłaconą odpowiedzią. bez statusu
670 RRM z dnia 20 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
669 RPR z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem. bez statusu
668 RPR z dnia 28 października 1933 r. o zmianie ustawy bez statusu
667 RPR z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu członków zarządu i pracowników związków samorządowych. bez statusu
666 RPR z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej. bez statusu
665 RPR z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów. uchylony
664 RPR z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska. bez statusu
663 RPR z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych. uchylony
662 RPR z dnia 28 października 1933 r. o służbie w Policji Województwa Śląskiego. bez statusu
661 RPR z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
660 RPR z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
659 RPR z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
658 RPR z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne. bez statusu
657 RPR z dnia 28 października 1933 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
656 RPR z dnia 27 października 1933 r. o odstąpieniu gruntów państwowych w Bydgoszczy. bez statusu
655 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie sprzedaży i zamiany niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
654 RPR z dnia 27 października 1933 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
653 RPR z dnia 27 października 1933 r. o zamianie gruntów państwowych w Busku. bez statusu
652 RPR z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży i obciążeniu niektórych gruntów państwowych. bez statusu
651 RPR z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży fabryki suchej destylacji drewna w Hajnówce, w powiecie bielskim, województwie białostockiem. bez statusu
650 RPR z dnia 27 października 1933 r. o rozciągnięciu na obszar górnośląskiej części województwa śląskiego mocy obowiązującej ustawy bez statusu
649 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
648 RPR z dnia 27 października 1933 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
647 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie regulowania stosunków w hutnictwie żelaznem i innych metali. bez statusu
646 RPR z dnia 27 października 1933 r. o pracy robotników portowych w Gdyni. uchylony
645 RPR z dnia 27 października 1933 r. o kwalifikacjach zawodowych wychowawczyń przedszkoli. uchylony
644 RPR z dnia 27 października 1933 r. o sposobie uregulowania zaległych kosztów leczenia ubogich chorych i kosztów opieki społecznej. bez statusu
643 RPR z dnia 27 października 1933 r. o kosztach nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. uchylony
642 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. bez statusu
641 RPR z dnia 27 października 1933 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. bez statusu
640 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie rozrachunku Skarbu Państwa z państwowemi instytucjami kredytowemi z tytułu papierów wartościowych w walutach obcych. bez statusu
639 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskiemi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem. bez statusu
638 RPR z dnia 27 października 1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku. uchylony
637 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Rady Kolejowej na Państwową Radę Komunikacyjną. uchylony
636 RPR z dnia 27 października 1933 r. o Funduszu Inwestycyjnym. bez statusu
635 RPR z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich. bez statusu
634 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic okręgów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku oraz zmiany granic okręgów Sądów Okręgowych w Łodzi i Toruniu. bez statusu
633 RPR z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji. bez statusu
632 RPR z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych. uchylony
631 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
630 RPR z dnia 27 października 1933 r. w uzupełnieniu ustawy bez statusu
629 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
628 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
627 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie przewozu towarów w stosunkach między Polską a Austrją na zasadzie największego uprzywilejowania w myśl art. 13 i 15 polsko-austrjackiej konwencji handlowej. bez statusu
626 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
625 RPR z dnia 27 października 1933 r. zmieniające ustawę o ochronie lokatorów. bez statusu
624 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
623 RPR z dnia 27 października 1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. bez statusu
622 RPR z dnia 27 października 1933 r. o wydawaniu Dziennika Taryf pocztowych, teletechnicznych i radjokomunikacyjnych. uchylony
621 RPR z dnia 27 października 1933 r. o zniesieniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. bez statusu
620 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
619 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
618 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zlikwidowania należności wobec koncernu W. A. Harrimana i S-ki. bez statusu
617 RPR z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. bez statusu
616 RPR z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży soli. uchylony
615 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
614 RPR z dnia 27 października 1933 r. o państwowym podatku od uboju. uchylony
613 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy uchylony
612 RPR z dnia 27 października 1933 r. o poborze 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego. uchylony
611 RPR z dnia 27 października 1933 r. o podwyższeniu emisji pożyczki wewnętrznej. bez statusu
610 RPR z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem. uchylony
609 RPR z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o notarjacie. uchylony
608 RMSW z dnia 23 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. uchylony
607 RMSW z dnia 20 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
606 RMSW z dnia 17 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gromadzkich na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. bez statusu
605 RMSW z dnia 17 października 1933 r. w sprawie częściowego zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych na obszarze województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego. bez statusu
604 RPR z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu. bez statusu
603 RPR z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego. bez statusu
602 RPR z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. uchylony
601 RPR z dnia 27 października 1933 r. - Przepisy wprowadzające kodeks handlowy. bez statusu
600 RPR z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks handlowy. bez statusu
599 RPR z dnia 27 października 1933 r. - Przepisy wprowadzające kodeks zobowiązań. bez statusu
598 RPR z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks zobowiązań. bez statusu
597 OMS z dnia 14 października 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów bez statusu
596 RMSW z dnia 18 października 1933 r. o podniesieniu gmin: Zakopane w powiecie nowotarskim, Krynica Zdrój w powiecie nowosądeckim oraz Jaworzno, Szczakowa i Krzeszowice w powiecie chrzanowskim w województwie krakowskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą obowiązujący
595 RMSW z dnia 17 października 1933 r. o podniesieniu gminy Winniki w powiecie i województwie lwowskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą bez statusu
594 RMSW z dnia 17 października 1933 r. o podniesieniu gminy Nisko w powiecie niżańskim w województwie lwowskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą obowiązujący
593 RMSW z dnia 14 października 1933 r. o zmianie granic miasta Limanowej w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
592 RMSW z dnia 14 października 1933 r. o zmianie granic miasta Kamionka Strumiłowa w powiecie kamioneckim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
591 RMSW z dnia 14 października 1933 r. o zmianie granic miasta Brody w powiecie brodzkim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
590 RMSW z dnia 13 października 1933 r. o zmianie granic miasta Korca w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
589 RMSW z dnia 13 października 1933 r. o zmianie granic miasta Grzymałowa w powiecie skałackim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
588 RMSW z dnia 12 października 1933 r. o zmianie granic miasta Nowej Wilejki w powiecie wileńsko-trockim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
587 RMSW z dnia 12 października 1933 r. o zmianie granic miasta Święcian w powiecie święciańskim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
586 RMSW z dnia 12 października 1933 r. o zmianie granic miasta Nasielska w powiecie nasielskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
585 RMS z dnia 11 października 1933 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w powiecie krzemienieckim, w okręgu Sądu Okręgowego w Równem. bez statusu
584 RMOS z dnia 28 września 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina). bez statusu
583 RMOS z dnia 1 października 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu bez statusu
582 RMS z dnia 21 września 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
581 RMSiMSW z dnia 3 sierpnia 1933 r. w sprawie taryfy do obliczenia opłaty ryczałtowej w postępowaniu sporno-administracyjnem. bez statusu
580 RRM z dnia 29 września 1933 r. o powierzeniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego interesów masy likwidacyjnej b. Komitetu Floty Narodowej. bez statusu
579 RRM z dnia 29 września 1933 r. w sprawie zniesienia Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy. wygaśnięcie aktu
578 RMSW z dnia 9 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego. bez statusu
577 RMSW z dnia 9 października 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. bez statusu
576 RMPiT z dnia 23 września 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem Państwa. bez statusu
575 RMPiT z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. bez statusu
574 RMPiT z dnia 23 września 1923 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. bez statusu
573 RMPiT z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
572 RMPiT z dnia 22 września 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej. bez statusu
571 Or z dnia 16 września 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
570 Or z dnia 2 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Egipt dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
569 Or z dnia 2 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Egipt dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
568 Or z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
567 Or z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
566 RMSPiHoRiRR z dnia 10 października 1933 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia bez statusu
565 RMSPiHoRiRR z dnia 10 października 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury. bez statusu
564 RMSPiHoRiRR z dnia 7 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia uchylony
563 RMSPiHoRiRR z dnia 7 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzeń: bez statusu
562 RMOSiSW z dnia 27 sierpnia 1933 r. o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych. uchylony
561 RRM z dnia 11 października 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. bez statusu
560 RRM z dnia 29 września 1933 r. w sprawie wejścia w życie art. 212 i 213 ustawy o ubezpieczeniu społecznem. bez statusu
559 RPR z dnia 9 października 1933 r. w sprawie przeznaczenia mienia b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich: Włościańskiego i Szlacheckiego. bez statusu
558 RMSPiHoRiRR z dnia 11 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia bez statusu
557 RMSPiHoRiRR z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych. uchylony
556 RMSPiHoRiRR z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych na owoce południowe, towary kolonjalne i oleje roślinne. bez statusu
555 RMSPiHoRiRR z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych. bez statusu
554 RPR z dnia 9 października 1933 r. o częściowej zmianie ustawy bez statusu
553 RMS z dnia 7 października 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji III. bez statusu
552 RMS z dnia 4 października 1933 r. o postępowaniu celnem. uchylony
551 OMWRiOP z dnia 21 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
550 Or z dnia 16 września 1933 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. bez statusu
549 RMS z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnem i karnem. bez statusu
548 RMS z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem. uchylony
547 RMS z dnia 24 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie umundurowania oficerów i szeregowych Straży Granicznej. bez statusu
546 OPRM z dnia 27 września 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy bez statusu
545 RMS z dnia 2 października 1933 r. o uzupełnieniu § 5 rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
544 RMSWiS z dnia 27 września 1933 r. wydane co do § 5 w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania ustawy bez statusu
543 RMS z dnia 20 września 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Berezie-Kartuskiej i Telechanach w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku. akt jednorazowy
542 Or z dnia 4 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o stosunkach prawnych na granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 10 kwietnia 1932 r. bez statusu
541 UmRPaZSRRospngppwMd1k1r z dnia wygaśnięcie aktu
540 RMOS z dnia 23 września 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w m. st. Warszawie. bez statusu
539 RMSW z dnia 16 września 1933 r. o zmianie granic miasta Włodzimierza w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
538 RMSW z dnia 16 września 1933 r. o zmianie granic miasta Dąbrowicy w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
537 RMSW z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Rokitna w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
536 RMSW z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Kowla w powiecie kowelskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
535 RMSW z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Kobrynia w powiecie kobryńskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
534 RMWRiOP z dnia 31 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ustalające wysokość dodatkowych wynagrodzeń rektorów, prorektorów, dziekanów i kierowników oddziałów i studjów w państwowych szkołach akademickich. bez statusu
533 RRM z dnia 29 września 1933 r. o wynagrodzeniu akordowem dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich. bez statusu
532 RRM z dnia 29 września 1933 r. w sprawie zniżki przerachowania niektórych długów rentowych. bez statusu
531 RPR z dnia 23 września 1933 r. w sprawie elektryfikacji węzła kolejowego warszawskiego oraz zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele tej elektryfikacji. bez statusu
530 RMSPiHoRiRR z dnia 21 września 1933 r. o ulgach celnych. uchylony
529 RMPiH z dnia 20 września 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu uchylony
528 RMPiH z dnia 20 września 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia uchylony
527 RMWRiOP z dnia 25 września 1933 r. o zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
526 RRM z dnia 25 września 1933 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych wydziałów Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej. bez statusu
525 Or z dnia 2 września 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Persję przystąpienia do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
524 Or z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Litewskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
523 Or z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
522 Or z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 34 i 40 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
521 Or z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie przystąpienia Australji oraz Papuazji i Nowej Gwinei do Konwencji Związkowej Paryskiej bez statusu
520 RMWRiOP z dnia 1 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie w rozporządzeniu bez statusu
519 RMPiH z dnia 30 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uzupełnieniu rozporządzenia uchylony
518 RMPiH z dnia 30 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uzupełnieniu rozporządzenia uchylony
517 RMPiT z dnia 26 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej pojedyńczej wartości 10 gr. bez statusu
516 OMRiRR z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
515 RMSPiHoRiRR z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
514 Or z dnia 1 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rządami Polskim i Niemieckim, dotyczącego zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisanego w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r. bez statusu
513 UmRPiNdzdMTRnpwPd1g1r(zzu z dnia 15 grudnia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
512 Or z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 15 czerwca 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 41, 42 i w klauzulach końcowych konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
511 RMS z dnia 1 września 1933 r. o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych. bez statusu
510 RMSWiSW z dnia 26 lipca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia uchylony
509 OMWRiOP z dnia 18 sierpnia 1933 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego bez statusu
508 Or z dnia 22 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie przystąpienia niżej wymienionych państw do międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej oraz regulaminu ogólnego i regulaminu dodatkowego, podpisanych w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1927 roku. bez statusu
507 RMS z dnia 7 września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej. bez statusu
506 RMS z dnia 1 września 1933 r. w sprawie Wydziału Zamiejscowego w Brześciu nad Bugiem. bez statusu
505 RMSW z dnia 25 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
504 RMSW z dnia 14 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany granic miasta Krzemieńca i gmin wiejskich w powiecie krzemienieckim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
503 RPR z dnia 5 września 1933 r. o wypuszczeniu pożyczki wewnętrznej. bez statusu
502 Or z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
501 Or z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
500 Or z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
499 RMPiT z dnia 22 sierpnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
498 RMSPiHoRiRR z dnia 23 sierpnia 1933 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia bez statusu
497 RMSwwpzMPiHoRiRR z dnia 15 sierpnia 1933 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r. bez statusu
496 RMRiRR z dnia 14 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
495 Or z dnia 7 sierpnia 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Księstwa Liechtenstein do Porozumienia Madryckiego bez statusu
494 Or z dnia 7 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do Konwencji Związkowej Paryskiej bez statusu
493 Or z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie przystąpienia Unji Południowo-Afrykańskiej do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
492 Or z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie przystąpienia Persji do międzynarodowej konwencji bez statusu
491 Or z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Turcję przystąpienia do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
490 Or z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Czechosłowacji do Porozumienia Madryckiego bez statusu
489 RMSW z dnia 29 lipca 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych bez statusu
488 Or z dnia 11 sierpnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej w Berlinie, dnia 11 czerwca 1931 r. bez statusu
487 UpRPaRNouspwBd1c1r z dnia wygaśnięcie aktu
486 RMPiT z dnia 22 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją części obrazu Jana Matejki "Odsiecz Wiednia". bez statusu
485 RMPiH z dnia 9 maja 1933 r. o sporządzaniu planów kopalń. bez statusu
484 RMPiH z dnia 9 maja 1933 r. o sporządzaniu planów pól górniczych. uchylony
483 RMPiH z dnia 9 maja 1933 r. o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych. uchylony
482 RPR z dnia 14 sierpnia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
481 OMPiT z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
480 Or z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
479 Or z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie. bez statusu
478 Or z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r. bez statusu
477 Or z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
476 Or z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. bez statusu
475 Or z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie wypowiedzenia przez Persję konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
474 RMPiH z dnia 10 sierpnia 1933 r. w sprawie przepisów budowlanych obowiązujących przy wznoszeniu, przebudowie i eksploatacji budowli dla celów technicznych w zakładach górniczych oraz kompetencji władz górniczych w tej mierze. bez statusu
473 RMPiT z dnia 31 lipca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
472 RMSPiHoRiRR z dnia 1 sierpnia 1933 r. o uldze celnej na fosforan dwusodowy. wygaśnięcie aktu
471 RMSwpzMPiHoSW z dnia 29 lipca 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia obowiązujący
470 RMWRiOP z dnia 26 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych rolniczych, utrzymywanych przez izby rolnicze. bez statusu
469 Or z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie rozciągnięcia na Kolonję i Protektoraty brytyjskie oraz na terytorja pozostające pod mandatem brytyjskim konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
468 RMS z dnia 6 sierpnia 1933 r. o utworzeniu w Suwałkach wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Grodnie. bez statusu
467 RMSW z dnia 26 lipca 1933 r. o podniesieniu gminy Borysław w powiecie drohobyckim, województwie lwowskiem do rzędu miast, objętych ustawą bez statusu
466 RMS z dnia 26 lipca 1933 r. w sprawie uchylenia przepisów o zwrocie opłat szkolnych za dzieci pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego". bez statusu
465 RMS z dnia 23 czerwca 1933 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej. uchylony
464 RMKiSW z dnia 14 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
463 RPR z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Suwałkach i zmiany granic sądów okręgowych w Grodnie, Łucku i Pińsku. bez statusu
462 RPR z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustaw o sądach przemysłowych i sądach kupieckich, obowiązujących na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
461 RPR z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego. bez statusu
460 RMSPiHoRiRR z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek. bez statusu
459 RMWRiOP z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne. bez statusu
458 RMWRiOP z dnia 15 maja 1933 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko słuchaczom szkół akademickich. bez statusu
457 RMK z dnia 29 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o odprawach dla pracowników nieetatowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", zwolnionych ze służby. bez statusu
456 RPR z dnia 2 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany statutu oficerskich sądów honorowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
455 OMSW z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
454 OMRiRR z dnia 4 maja 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
453 Or z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie zawiadomienia Rządu Holenderskiego o rozciągnięciu na Indje Holenderskie międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych oraz protokółu, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
452 Or z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
451 Or z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o wystawach międzynarodowych i protokółu podpisania, podpisanych w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
450 RMSwwpzMS z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zmiany w statucie (ustawie) Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy. bez statusu
449 Or z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o pomierzaniu statków żeglugi śródlądowej, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r. bez statusu
448 RMPiTSiSW z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz w postępowaniu cywilnem i karnem. bez statusu
447 RMSPiHoRiRR z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych. bez statusu
446 RMSPiHoRiRR z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego. bez statusu
445 RMSPiHoRiRR z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych. bez statusu
444 RRM z dnia 15 lipca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Białegostoku gruntów państwowych kolonji "Marczak" na cele rozbudowy miasta. bez statusu
443 RRM z dnia 15 lipca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
442 RRM z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie rozmiaru rejonów bezpieczeństwa przy wojskowych zakładach amunicyjnych oraz składach amunicji i materjałów wybuchowych. bez statusu
441 RRM z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie podziału miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe, dostarczane przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy bez statusu
440 OMS z dnia 18 lipca 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu bez statusu
439 OMSW z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej. uchylony
438 RMOS z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
437 RMS z dnia 10 lipca 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz urzędów katastralnych. bez statusu
436 RMPiT z dnia 10 lipca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją fragmentu rzeźby Wita Stwosza z głównego ołtarza w kościele Marjackim w Krakowie. bez statusu
435 RMRiRR z dnia 14 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji i Opieki Społecznej o uzupełnieniu rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
434 RRM z dnia 17 czerwca 1933 r. w sprawie trybu nadawania stanowisk w cywilnej służbie państwowej, samorządowej lub w przedsiębiorstwach państwowych wysłużonym podoficerom zawodowym wojska lub marynarki wojennej. bez statusu
433 RPR z dnia 20 lipca 1933 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Czortkowie i Stanisławowie. bez statusu
432 RMPiH z dnia 4 lipca 1933 r. o zapewnieniu statkom morskim, służącym do przewozu pasażerów, obsługi łodzi i tratew ratunkowych oraz o świadectwach wioślarskich. uchylony
431 Or z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej oraz regulaminu ogólnego i regulaminu dodatkowego, podpisanych w Waszyngtonie dnia 25 listopada 1927 roku. bez statusu
430 MkrpwWd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
429 OPRM z dnia 12 lipca 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
428 OPRM z dnia 12 lipca 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
427 RMS z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
426 RRM z dnia 15 lipca 1933 r. o likwidacji przedsiębiorstw państwowych: "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie" i "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach" oraz o utworzeniu i wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i w Chorzowie". bez statusu
425 RRM z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych. bez statusu
424 OMRiRR z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
423 OMRiRR z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
422 RMPiT z dnia 3 lipca 1933 r. w sprawie częściowego uzupełnienia taryfy telefonicznej. bez statusu
421 RMSwpzMSoRiRR z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie kosztów egzekucyjnych oraz taksy dla notarjuszów, prowadzących licytację nieruchomości, egzekwowanych we własnym zakresie przez Państwowy Bank Rolny. bez statusu
420 RMS z dnia 1 lipca 1933 r. w sprawie zmiany instrukcji dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich. bez statusu
419 RMSPiHoRiRR z dnia 14 lipca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia bez statusu
418 RMS z dnia 7 lipca 1933 r. w sprawie zwolnienia od opłat stemplowych pism, wiążących się z działalnością Banku Akceptacyjnego. uchylony
417 RMSPiHoRiRR z dnia 31 maja 1933 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu uchylony
416 RMOSiS z dnia 23 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji w przedmiocie zmian rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu bez statusu
415 RMRiRR z dnia 30 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i należności za wykonanie scalenia gruntów. uchylony
414 RMRiRR z dnia 24 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o użytkowaniu Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej w związku z parcelacją gruntów państwowych. uchylony
413 RRM z dnia 17 czerwca 1933 r. o oznaczaniu miary przędzy wełnianej, półwełnianej i bawełnianej, przeznaczonej do detalicznej sprzedaży. bez statusu
412 Or z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r. wygaśnięcie aktu
411 UmRPaWMGcudowzdnp z dnia wygaśnięcie aktu
410 Or z dnia 19 czerwca 1933 r. w wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie danin na przypadek śmierci, podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
409 UmRPaWMGcudowzosow(w z dnia wygaśnięcie aktu
408 Or z dnia 10 czerwca 1933 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego), podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
407 RMSW z dnia 2 czerwca 1933 r. o terminie wejścia w życie postanowień art. 1 punkty: 10-14 i 53 ustawy bez statusu
406 RMSPiHoRiRR z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
405 RMS z dnia 11 lipca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
404 RMSPiHoRiRR z dnia 30 czerwca 1933 r. o uldze celnej na odpadki bawełniane. wygaśnięcie aktu
403 RMSwpzMS z dnia 14 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości bez statusu
402 RMS z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1933 roku. bez statusu
401 RMS z dnia 9 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wojskowych w sprawie obszarów, na których gospodarstwa osadników wojskowych są wolne od nadzwyczajnej daniny majątkowej. bez statusu
400 RMSW z dnia 11 lipca 1933 r. o wyłączeniu niektórych miast na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego, nie wydzielonych z powiatowych związków samorządowych z pod nadzoru wydziałów powiatowych. bez statusu
399 RMSPiHoRiRR z dnia 11 lipca 1933 r. o ważności niewykorzystanych pozwoleń Ministerstwa Skarbu, wydanych na podstawie rozporządzenia bez statusu
398 RMS z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie zmian organizacji komisyj odwoławczych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. bez statusu
397 RMKiS z dnia 12 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. bez statusu
396 U z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
395 RMS z dnia 26 czerwca 1933 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych. uchylony
394 RMOS z dnia 13 czerwca 1933 r. o świadczeniach z powodu braku pracy dla pracowników umysłowych. bez statusu
393 RPR z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie utworzenia sądu grodzkiego w Zakopanem, w powiecie nowotarskim, w okręgu sądu okręgowego w Nowym Sączu. akt jednorazowy
392 RPR z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie zniesienia sądu grodzkiego na Podgórzu w Krakowie, oraz zmiany okręgu sądu grodzkiego w Krakowie. bez statusu
391 RPR z dnia 4 lipca 1933 r. o ustalaniu sumy listów zastawnych, podlegających umorzeniu w latach 1933 i 1934. bez statusu
390 RPR z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie uchylenia przepisów o zwrocie opłat szkolnych. bez statusu
389 RPR z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych. bez statusu
388 OMPiH z dnia 23 czerwca 1933 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu bez statusu
387 RMS z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. bez statusu
386 RMSwwpzMS z dnia 6 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany w statucie Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu. bez statusu
385 Or z dnia 9 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Przyjaźni, Handlowego i Praw Konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 r. bez statusu
384 TPHiPKmRPaSZApwWd1c1r(zzu z dnia 17 marca 1933 r.). wygaśnięcie aktu
383 RMPiH z dnia 4 lipca 1933 r. o rejestrze kartelowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
382 RMPiH z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie zgłaszania uchwał i postanowień karteli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
381 RMSwpzMPiHoMS z dnia 28 czerwca 1933 r. o wykonaniu przepisów ustawy o kartelach, dotyczących Sądu Kartelowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
380 RRM z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materjałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. uchylony
379 OMPiT z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów bez statusu
378 OMOSwpzMRiRRiMPiH z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu bez statusu
377 RMRiRR z dnia 24 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
376 RMS z dnia 30 czerwca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych Serji II. bez statusu
375 RMS z dnia 10 maja 1933 r. w sprawie ustalania przychodu z nieruchomości miejskich oraz niektórych budynków w gminach wiejskich na obszarze województwa śląskiego dla obliczania nadzwyczajnej daniny majątkowej. bez statusu
374 RMRiRR z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych uchylony
373 RMOS z dnia 7 czerwca 1933 r. o opłatach ryczałtowych na Fundusz Pracy. uchylony
372 RMS z dnia 14 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie właściwości Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi. bez statusu
371 RMKwwpzMS z dnia 22 maja 1933 r. o zmianie sposobu wypłaty uposażenia pracownikom nieetatowym przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
370 RMPiT z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. bez statusu
369 RMPiT z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 gr z godłem Państwa. bez statusu
368 RMSPiHoRiRR z dnia 30 czerwca 1933 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
367 RMSPiHoRiRR z dnia 30 czerwca 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
366 RMSPiHoRiRR z dnia 30 czerwca 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury. bez statusu
365 RMSPiHoRiRR z dnia 27 czerwca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia bez statusu
364 RMSwwpzMS z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie. bez statusu
363 RMSPiHoRiRR z dnia 24 czerwca 1933 r. o uldze celnej na kwas węglowy. uchylony
362 RMS z dnia 19 czerwca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia bez statusu
361 RMS z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne. uchylony
360 RMS z dnia 9 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie obszarów, na których gospodarstwa osadników są wolne od nadzwyczajnej daniny majątkowej. bez statusu
359 RRM z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
358 RRM z dnia 17 czerwca 1933 r. o utworzeniu izby rolniczej z siedzibą w Krakowie oraz o ustaleniu okręgu działalności tej izby. bez statusu
357 RRM z dnia 17 czerwca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Krakowa gruntu państwowego dla celów regulacji ulicy Włóczków. bez statusu
356 RRM z dnia 17 czerwca 1933 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lublina gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
355 RRM z dnia 17 czerwca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
354 Or z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i Prusy Wschodnie, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r. bez statusu
353 UmRPaRNouwkkmPWatpwtpPoWMGirNowkkmrNatpwtpPoWMGiPWpwBd2l1r(zzu z dnia 18 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
352 OMKiS z dnia 13 maja 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. bez statusu
351 RMSW z dnia 14 czerwca 1933 r. o upoważnieniu Komisarza Rządu m. st. Warszawy i powiatowych władz administracji ogólnej do wydawania zakazów sprzedaży lub wyszynku napojów alkoholowych z art. 4 punkt f) ustawy bez statusu
350 RMS z dnia 5 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj, oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych. bez statusu
349 RRM z dnia 17 czerwca 1933 r. o podwyższeniu składki w ubezpieczeniu na wypadek braku pracy pracowników umysłowych. wygaśnięcie aktu
348 Or z dnia 14 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia dotyczącego stosunków naukowych, szkolnych i artystycznych między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Jugosławji, podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1931 r. bez statusu
347 PdsnsiamRPaKJpwWd2g1r z dnia wygaśnięcie aktu
346 Or z dnia 8 czerwca 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Persję Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
345 Or z dnia 8 czerwca 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
344 RMOS z dnia 10 czerwca 1933 r. o wyrobie i obrocie preparatów organoterapeutycznych. uchylony
343 RMRiRR z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat w postępowaniu przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. uchylony
342 RMK z dnia 8 czerwca 1933 r. o przekazaniu niektórym wojewodom prawa udzielania zezwoleń na wjazd obcych statków i łodzi na polskie śródlądowe drogi wodne. bez statusu
341 RMSoPiHwpzMSWiSZ z dnia 1 czerwca 1933 r. o ulgach i ograniczeniach na terenie wolnego obszaru celnego w Gdyni. bez statusu
340 RMS z dnia 31 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu bez statusu
339 RMSPiHoRiRR z dnia 10 czerwca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
338 RMS z dnia 7 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przejęciu przez władze skarbowe wymiaru i poboru niektórych podatków. bez statusu
337 RMSwpzMRiRR z dnia 30 maja 1933 r. w sprawie emisji I-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej. bez statusu
336 RMPiH z dnia 20 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia bez statusu
335 RMPiT z dnia 9 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z nadrukiem "Port Gdańsk". bez statusu
334 RMPiT z dnia 2 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych pojedyńczych z ilustracjami rzeźb Wita Stwosza. bez statusu
333 RMOS z dnia 24 maja 1933 r. o przydzieleniu do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego. bez statusu
332 RMS z dnia 24 maja 1933 r. o ustaleniu list związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy bez statusu
331 RRM z dnia 8 czerwca 1933 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
330 RMS z dnia 30 maja 1933 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Tarnopolu, Czortkowie, Kołomyi, Złoczowie, Przemyślu, Tarnowie, Samborze, Brzeżanach, Stryju, Rzeszowie, Wadowicach, Nowym Sączu, Jaśle, Krakowie i Lwowie do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
329 RMRiRR z dnia 26 maja 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
328 RMPiH z dnia 17 maja 1933 r. o ustanowieniu granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie publicznym. bez statusu
327 RMWRiOP z dnia 9 maja 1933 r. o udzieleniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych. bez statusu
326 RPRM z dnia 3 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
325 PowpPRIMnds z dnia bez statusu
324 Or z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
323 Or z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie przystąpienia Francji za Syrję i Liban do międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
322 Or z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
321 Or z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie przystąpienia do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
320 Or z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
319 Or z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia przez Unję Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
318 RMPiH z dnia 27 maja 1933 r. o udzielaniu zwolnień od eksportu produktów naftowych oraz uiszczaniu opłat za zwolnienie. wygaśnięcie aktu
317 RMPiT z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. uchylony
316 Or z dnia 5 maja 1933 r. w sprawie zmiany Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. bez statusu
315 OPRM z dnia 26 maja 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze cieszyńskiej części województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
314 RMSiS z dnia 22 maja 1933 r. w sprawie wykonania konwersji wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz konwersji tych listów zastawnych i obligacyj. bez statusu
313 RRM z dnia 12 maja 1933 r. o przekazaniu Magistratowi m. st. Warszawy funkcyj Komisarza Rządu m. st. Warszawy w zakresie kontroli służby domowej w m. st. Warszawie. bez statusu
312 U z dnia 29 marca 1933 r. o sprzedaży, zamianie, odstąpieniu i obciążeniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
311 U z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. akt posiada tekst jednolity
310 OMKiSWwwpzMSW z dnia 6 marca 1933 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanem w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych bez statusu
309 RMK z dnia 19 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Opieki Społecznej, w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji uchylony
308 RMPiH z dnia 17 maja 1933 r. w sprawie postępowania przy powstawaniu państwowych zakładów elektrycznych, mających się trudnić zawodowym zbytem energji elektrycznej. bez statusu
307 RMSPiHoRiRR z dnia 6 maja 1933 r. o uldze celnej na stynki. uchylony
306 RMSPiHoRiRR z dnia 3 kwietnia 1933 r. o uldze celnej na skóry giemzowe. uchylony
305 OPRM z dnia 15 maja 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego przepisów o handlu bronią, amunicją i materjałami wybuchowemi. bez statusu
304 RMS z dnia 10 maja 1933 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości bez statusu
303 RMPiT z dnia 6 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji otwarcia Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu. bez statusu
302 RMK z dnia 29 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o pobieraniu opłat od statków, łodzi, tratew i spustu drzewa luźnego oraz za specjalne świadczenia - na śródlądowych wodach publicznych, żeglownych i spławnych. uchylony
301 RMPiH z dnia 9 maja 1933 r. o związkach komunalnych, uprawnionych do przedstawiania kandydatów na ławników Kolegjum Górniczego. bez statusu
300 RMPiT z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych. uchylony
299 U z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy bez statusu
298 RMS z dnia 4 maja 1933 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Stanisławowie i Sanoku do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
297 RMRiRR z dnia 28 kwietnia 1933 r. o zabronieniu polowania na sarny-kozły w województwach poznańskiem i pomorskiem. bez statusu
296 RMS z dnia 11 kwietnia 1933 r. w sprawie wykonania art. 129 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
295 RMWRiOP z dnia 21 marca 1933 r. o minimalnym wymiarze obowiązków pomocniczych sił naukowych. bez statusu
294 U z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. bez statusu
293 OMS z dnia 4 kwietnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
292 Or z dnia 13 kwietnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Archiwalnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanego w Wiedniu dnia 26 października 1932 r. bez statusu
291 UamRPaRApwWd2p1r z dnia wygaśnięcie aktu
290 Or z dnia 12 kwietnia 1933 r. w sprawie zwinięcia i otwarcia niektórych punktów przejściowych na polsko-niemieckiej granicy. bez statusu
289 Or z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez San Domingo międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
288 Or z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie złożenia przez San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
287 Or z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie złożenia przez San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
286 Or z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Danję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
285 U z dnia 25 marca 1933 r. o orderze wojennym "Virtuti Militari". bez statusu
284 RMPiH z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy. uchylony
283 RMPiH z dnia 12 kwietnia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia uchylony
282 RMS z dnia 1 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zwolnienia niektórych instytucyj kredytowych od obowiązku składania rękojmi przy przetargu nieruchomości. bez statusu
281 RMWRiOP z dnia 1 kwietnia 1933 r. o częściowem wykonaniu ustawy bez statusu
280 U z dnia 29 marca 1933 r. o rzeźniach z prawem wyłączności. uchylony
279 U z dnia 28 marca 1933 r. o opiece nad muzeami publicznemi. uchylony
278 U z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
277 U z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa z mocy ustawy bez statusu
276 U z dnia 25 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustawy bez statusu
275 U z dnia 24 marca 1933 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy bez statusu
274 U z dnia 22 marca 1933 r. o przeznaczeniu wpływów z kar pieniężnych na akcję kulturalno-oświatową i opiekuńczą na rzecz robotników. bez statusu
273 U z dnia 22 marca 1933 r. o zarobkowym przewozie osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej. uchylony
272 U z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
271 U z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie bez statusu
270 U z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach. uchylony
269 U z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw. bez statusu
268 U z dnia 28 marca 1933 r. o zmianie ustawy bez statusu
267 U z dnia 28 marca 1933 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
266 U z dnia 28 marca 1933 r. o konwersji niektórych pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego i niektórych zobowiązań wobec Skarbu Państwa na pożyczki z części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
265 U z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, wypłacanem na podstawie ustawy bez statusu
264 U z dnia 25 marca 1933 r. o oddaniu niektórych gruntów, przyjętych na własność Państwa. bez statusu
263 U z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie sprzedaży, zamiany i bezpłatnego odstąpienia niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
262 U z dnia 17 marca 1933 r. o rozporządzeniach ostatniej woli osób wojskowych. uchylony
261 U z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy bez statusu
260 RMSPiHoRiRR z dnia 28 kwietnia 1933 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki i leszcze. wygaśnięcie aktu
259 RMWRiOP z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich. uchylony
258 U z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
257 RMPiH z dnia 25 kwietnia 1933 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, wystawie pod nazwą "Nowoczesne Biuro Księgowości" w Warszawie, Targom Śląskim w Katowicach, XIII Międzynarodowym Targom Wschodnim we Lwowie oraz Wystawie Przemysłu Elektrotecznicznego w Warszawie. uznany za uchylony
256 RMSPiHoRiRR z dnia 18 kwietnia 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
255 U z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie wysokości odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach. bez statusu
254 U z dnia 29 marca 1933 r. zmieniająca ustawę bez statusu
253 U z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
252 U z dnia 28 marca 1933 r. o zmianie ustawy bez statusu
251 U z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
250 U z dnia 28 marca 1933 r. o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki, oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
249 U z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. bez statusu
248 U z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwyczajnej daninie majątkowej. bez statusu
247 U z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich. bez statusu
246 U z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
245 Or z dnia 31 marca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Polskę przystąpienia Wolnego Miasta Gdańska do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
244 Or z dnia 31 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
243 Or z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie przystąpienia Czechosłowacji do konwencji związkowej paryskiej bez statusu
242 Or z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
241 Or z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Egipt aktu przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, oraz protokółu zamknięcia, podpisanych w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. bez statusu
240 Or z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Wielką Brytanję i Irlandję Północną oraz przez Włochy dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., i w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Meksyku do powyższej konwencji wraz z protokółem dodatkowym. bez statusu
239 RMK z dnia 20 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
238 RMRiRR z dnia 23 marca 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
237 RMSwpzMOSSWiS z dnia 10 marca 1933 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych. bez statusu
236 U z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie bez statusu
235 U z dnia 24 marca 1933 r. o zmianie warunków nabycia niektórych rozparcelowanych gruntów państwowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
234 U z dnia 24 marca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami pod ciśnieniem. uchylony
233 U z dnia 14 marca 1933 r. o likwidacji mienia kasy oszczędnościowo-zapomogowej pracowników Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej. bez statusu
232 RMPiH z dnia 21 marca 1933 r. o zniesieniu Izby rzemieślniczej w Bydgoszczy i o zmianach w rozporządzeniu bez statusu
231 RMSW z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. uchylony
230 U z dnia 24 marca 1933 r. o wyłączeniu terenów budowlanych z pod działania przepisów o przebudowie ustroju rolnego. bez statusu
229 U z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
228 U z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie bez statusu
227 U z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie bez statusu
226 U z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
225 OPRM z dnia 4 kwietnia 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
224 RMSW z dnia 30 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Piskarki w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
223 RMSW z dnia 30 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kozielec i o utworzeniu gminy wiejskiej Kozielec w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
222 RMPiH z dnia 21 marca 1933 r. o uzupełnieniu listy rzemiosł, zawartej w prawie przemysłowem. bez statusu
221 RMSW z dnia 7 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych o wyznaczeniu lotnisk i terenów specjalnych w celu przeprowadzania prób w locie oraz określeniu warunków tych prób. uchylony
220 RMSwpzMSWoRiRR z dnia 31 marca 1933 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych uchylony
219 RMSPiHoRiRR z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
218 RMSwpzMK z dnia 16 lutego 1933 r. o emisji obligacyj 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej i o wymianie na te obligacje nieumorzonych obligacyj b. Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej trzeciej emisji z roku 1901. bez statusu
217 RMWRiOP z dnia 20 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko nauczycielom. uchylony
216 RMOS z dnia 30 marca 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina). bez statusu
215 RMOS z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia. bez statusu
214 RRM z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu izby rolniczej z siedzibą w Brześciu nad Bugiem oraz o ustaleniu okręgu działalności tej izby. bez statusu
213 U z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych. bez statusu
212 U z dnia 25 marca 1933 r. o sprzedaży części nieruchomości w Hadze, stanowiącej własność Państwa Polskiego. bez statusu
211 U z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych. bez statusu
210 U z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie zmiany i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
209 U z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
208 U z dnia 18 marca 1933 r. o przedłużeniu terminów składania niektórych egzaminów w szkołach akademickich. bez statusu
207 U z dnia 18 marca 1933 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyższych. uchylony
206 U z dnia 18 marca 1933 r. uzupełniająca i zmieniająca niektóre postanowienia ustawy bez statusu
205 U z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r., wraz z protokółem końcowym, załącznikami I, II, III, IV, oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych z 1930 r. akt jednorazowy
204 OMSiMS z dnia 29 marca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia bez statusu
203 OMSW z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu bez statusu
202 OMSW z dnia 4 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. wygaśnięcie aktu
201 RMS z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
200 RMS z dnia 25 marca 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Kleczewie i Koninie w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu. akt jednorazowy
199 RMS z dnia 1 kwietnia 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji I. bez statusu
198 RMS z dnia 30 marca 1933 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych. uchylony
197 RPRMiMSWSWSSWRiOPoRiRR z dnia 25 marca 1933 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. bez statusu
196 U z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji: 1) raportu, przyjętego w Londynie przez komitet rzeczoznawców akt jednorazowy
195 U z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji aktu dodatkowego do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1932 r. akt jednorazowy
194 U z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisanej w Genewie dnia 24 września 1931 r. akt jednorazowy
193 U z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 r. akt jednorazowy
192 RMSPiHoRiRR z dnia 27 marca 1933 r. o uldze celnej na mace. wygaśnięcie aktu
191 RMPiT z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. uchylony
190 RMPiT z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
189 RMPiT z dnia 24 marca 1933 r. o przyjmowaniu do przewozu pocztą druków - ulotek. uchylony
188 RMPiT z dnia 17 marca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z podobizną Żwirki i Wigury. bez statusu
187 U z dnia 28 marca 1933 r. o wstrzymaniu eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie wsi i osad na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. wygaśnięcie aktu
186 Us z dnia 28 lutego 1933 r. na okres od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 r. bez statusu
185 RMSW z dnia 25 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sulnowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
184 RMSW z dnia 23 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sypniewo i o zmianie granic gmin wiejskich Sypniewo i Jeleń oraz obszaru dworskiego Iłowo w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
183 RMSW z dnia 18 marca 1933 r. o zmianie granic miasta Winnik w powiecie i województwie lwowskiem. akt jednorazowy
182 RMSW z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grzybno w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
181 RMSW z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Brody w powiecie tczewskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
180 RMSW z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu gmin wiejskich Stężyca Szlachecka i Stężyca Królewska i o utworzeniu gminy wiejskiej Stężyca w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
179 RMSW z dnia 23 marca 1933 r. o pozwoleniach na broń do użytku osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu się tej broni. bez statusu
178 RMSPiHoRiRR z dnia 24 marca 1933 r. o uldze celnej na fosforan trójsodowy. uchylony
177 RMSPiHoRiRR z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach celnych. uchylony
176 RPRM z dnia 31 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy. uchylony
175 RRM z dnia 30 marca 1933 r. o ustaleniu na rok 1933 wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
174 U z dnia 25 marca 1933 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych. bez statusu
173 U z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli. uchylony
172 U z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
171 U z dnia 24 marca 1933 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
170 U z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych. bez statusu
169 U z dnia 18 marca 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
168 U z dnia 18 marca 1933 r. o przejęciu przez władze skarbowe wymiaru i poboru niektórych podatków. bez statusu
167 U z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie bez statusu
166 U z dnia 17 marca 1933 r. o uproszczeniach, stosowanych przy regulacji hipotek parcelowanych gruntów państwowych. bez statusu
165 U z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
164 U z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy uchylony
163 U z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy. bez statusu
162 U z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. uchylony
161 RMSW z dnia 18 marca 1933 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Żołędnica w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
160 RMSW z dnia 18 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dobrzewino i o utworzeniu gminy wiejskiej Dobrzewino w powiecie morskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
159 RMSW z dnia 18 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dąbrówka i o utworzeniu gminy wiejskiej Dąbrówka w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
158 RMSW z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świecie i o utworzeniu gminy wiejskiej Świecie w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
157 RMSW z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kębłowo i o utworzeniu gminy wiejskiej Kębłowo w powiecie morskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
156 RMSW z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Puławy w powiecie puławskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
155 RMSW z dnia 13 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany granic miasta Witkowa, oraz gmin wiejskich Ruchocinek i Mękownica, w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
154 RMSPiHoRiRR z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
153 RMSPiHoRiRR z dnia 21 marca 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu uchylony
152 RMSPiHoRiRR z dnia 21 marca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia bez statusu
151 RPR z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
150 U z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia na rok 1933 wykazu imiennego gruntów, podlegających przymusowemu wykupowi. wygaśnięcie aktu
149 U z dnia 14 marca 1933 r. o odstąpieniu gminie miasta Gdyni na własność gruntów państwowych. bez statusu
148 U z dnia 14 marca 1933 r. o zamianie gruntów państwowych w Poznaniu. bez statusu
147 U z dnia 14 marca 1933 r. o przekazywaniu bankom państwowym zarządu i ściągania niektórych bezspornych prywatno-prawnych roszczeń Skarbu Państwa. bez statusu
146 U z dnia 14 marca 1933 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich kas emerytalnych i przezorności. bez statusu
145 U z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów ustawy bez statusu
144 U z dnia 14 marca 1933 r. o budowie normalnotorowej kolei Warszawa-Radom. bez statusu
143 U z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" od podatków państwowych i samorządowych. bez statusu
142 U z dnia 14 marca 1933 r. o przedłużeniu okresu urzędowania organów samorządowych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
141 U z dnia 14 marca 1933 r. zmieniająca niektóre przepisy o opodatkowaniu spadków i darowizn. bez statusu
140 U z dnia 14 marca 1933 . o dodatkowych kredytach na rok 1932/33. bez statusu
139 U z dnia 14 marca 1933 r. o dodatkowych kredytach na rok 1931/32. bez statusu
138 U z dnia 8 marca 1933 r. o przekazaniu na własność Stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż" niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
137 U z dnia 8 marca 1933 r. o sprzedaży i zamianie nieruchomości państwowych. bez statusu
136 U z dnia 15 lutego 1933 r. o zamianie gruntów państwowych na grunty gminne w Poznaniu. bez statusu
135 RMK z dnia 21 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Robót Publicznych bez statusu
134 RMS z dnia 6 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r. pomiędzy poszczególne cukrownie. bez statusu
133 RMSW z dnia 15 lutego 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Domaradzice, Osiek i Góreczki Wielkie w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
132 RMSW z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
131 RRM z dnia 11 marca 1933 r. o ustanowieniu w Gdyni wolnego obszaru celnego. bez statusu
130 RMS z dnia 15 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia wykazu surowców i półfabrykatów, niezbędnych dla rozwoju rolnictwa lub przemysłu krajowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
129 RMSPiHoRiRR z dnia 14 marca 1933 r. o uldze celnej na struny jelitowe. wygaśnięcie aktu
128 RMOS z dnia 9 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mlekiem i jego przetworami. uznany za uchylony
127 U z dnia 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego. uchylony
126 OMS z dnia 14 marca 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów bez statusu
125 RMPiH z dnia 18 marca 1933 r. o uregulowaniu cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy. uchylony
124 RMRiRR z dnia 2 marca 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
123 RMSwpzMPiT z dnia 6 marca 1933 r. w sprawie prowadzenia rejestru handlowego dla państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
122 RMPiT z dnia 28 lutego 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. bez statusu
121 RMPiT z dnia 28 lutego 1933 r. o przesyłaniu egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych z ubiegłych okresów prenumeraty. uchylony
120 RRM z dnia 11 marca 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
119 U z dnia 15 lutego 1933 r. o sprzedaży gruntu państwowego w gminie Młociny w powiecie warszawskim. bez statusu
118 U z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
117 U z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy uchylony
116 Or z dnia 13 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1926 r., wraz z załącznikiem, protokółem podpisania, oraz protokółem, IX posiedzenia międzynarodowej konferencji sanitarnej w Paryżu z tegoż dnia. bez statusu
115 MkspwPd2c1r(zzu z dnia 28 stycznia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
114 Or z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych państw do międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 r. bez statusu
113 MkspwPd1s1r(zzu z dnia 23 września 1922 r.). wygaśnięcie aktu
112 U z dnia 15 lutego 1933 r. o poborze rekruta w 1933 r. bez statusu
111 U z dnia 15 lutego 1933 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości państwowych, będących w zarządzie państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
110 RMS z dnia 9 marca 1933 r. o ustaleniu ceny spirytusu na cele domowo-lecznicze. uchylony
109 RMSPiHoRiRR z dnia 21 lutego 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
108 U z dnia 15 lutego 1933 r. o kierowaniu robotami budowlanemi i sporządzaniu projektów (planów) tych robót na obszarze m. Gdyni. uchylony
107 U z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego), podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
106 U z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie danin na przypadek śmierci, podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
105 U z dnia 15 lutego 1933 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
104 U z dnia 15 lutego 1933 r. o zatwierdzeniu umowy, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie ochrony i pomocy prawnej w dziedzinie podatków, podpisanej w Gdańsku dnia 17 marca 1924 r. bez statusu
103 U z dnia 15 lutego 1933 r. o zamianie parcel, będących własnością Skarbu Państwa, położonych w Gdańsku, na parcele, należące do Wolnego Miasta Gdańska. bez statusu
102 U z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgijskiem, mającej na celu ustanowienie wzajemności pomiędzy Polską a Belgją w zakresie udzielania korzyści, wynikających z ustawodawstwa obydwóch państw, dotyczącego emerytur górniczych, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Brukseli dnia 7 listopada 1931 r. akt jednorazowy
101 U z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokółu podpisania, podpisanych w Genewie dnia 13 lipca 1931 r. akt jednorazowy
100 Or z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. wraz z odnośnemi regulaminami wykonawczemi. bez statusu
99 UZPKPPolipzpwPoppPoppPopppPozpPopciwppwLd2c1r(zzu z dnia 18 lutego 1932 r.). bez statusu
98 OPRM z dnia 25 lutego 1933 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów bez statusu
97 RMPiT z dnia 20 lutego 1933 r. o wycofaniu z obiegu niektórych pocztowych znaczków opłaty. bez statusu
96 RMSWiMS z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie uposażenia nadterminowych wojska. bez statusu
95 RRM z dnia 22 lutego 1933 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Dryszczów z powiatu rohatyńskiego w województwie stanisławowskiem do powiatu podhajeckiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
94 RRM z dnia 22 lutego 1933 r. o obniżeniu kar za zwłokę przy egzekucjach należności pieniężnych w postępowaniu przymusowem w administracji. bez statusu
93 RRM z dnia 22 lutego 1933 r. w sprawie przywozu na obszar Rzeczypospolitej Polskiej towarów zagranicznych, wprowadzonych na obszar Wolnego Miasta Gdańska w ramach kontyngentów gdańskich na zasadzie art. 212 ust. 3 umowy, podpisanej dnia 24 października 1921 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem. bez statusu
92 Or z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie: I. zgłoszenia przez Polskę przystąpienia do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.; II. złożenia dokumentów ratyfikacyjnych i zgłoszenia przystąpienia przez niektóre Państwa do powyższego porozumienia. bez statusu
91 Or z dnia 14 lutego 1933 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do porozumienia między Polską a Portugalją, dotyczącego wzajemnego uznawania okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanego w Lizbonie, dnia 27 sierpnia 1930 r. bez statusu
90 Or z dnia 10 lutego 1933 r. w sprawie złożenia przez Rumunję i Wenezuelę dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
89 RMSPiHoRiRR z dnia 24 lutego 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury. bez statusu
88 RMSW z dnia 15 lutego 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Pacław w powiecie dobromilskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
87 RMOSwpzMPiH z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie ustalenia stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w hutach szklanych. bez statusu
86 RMRiRR z dnia 7 lutego 1933 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy bez statusu
85 OMSW z dnia 28 stycznia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
84 RMPiHwpzMS z dnia 16 lutego 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia bez statusu
83 RMS z dnia 11 lutego 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej II we Lwowie. bez statusu
82 RMS z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia bez statusu
81 RMPiT z dnia 31 stycznia 1933 r. o przesyłkach pocztowych za pobraniem w obrocie zagranicznym. bez statusu
80 RMSW z dnia 30 grudnia 1932 r. w sprawie warunkowego zwolnienia osób, odbywających karę pozbawienia wolności z mocy wyroków wojskowych sądów karnych. uchylony
79 RRM z dnia 30 stycznia 1933 r. o zakazie używania węgierskich nazw regjonalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
78 U z dnia 25 stycznia 1933 r. o obciążeniu nieruchomości państwowej nr hip. 1720 w Warszawie służebnością widoku i światła na rzecz sąsiedniej nieruchomości. bez statusu
77 RMS z dnia 13 lutego 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
76 RMS z dnia 6 lutego 1933 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie grodzkim w Bielsku Podlaskim w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku. bez statusu
75 RMS z dnia 9 stycznia 1933 r. w przedmiocie przesunięcia na rok 1933 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
74 RMOS z dnia 9 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, w sprawie zmiany w rozporządzeniu uchylony
73 RMRiRR z dnia 17 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa bez statusu
72 RMSW z dnia 6 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o kasowości i rachunkowości związków komunalnych. bez statusu
71 RMSW z dnia 6 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sporządzaniu i ustalaniu budżetów związków komunalnych. bez statusu
70 RRM z dnia 30 stycznia 1933 r. o zmianie granic powiatów pułtuskiego i radzymińskiego w województwie warszawskiem. akt jednorazowy
69 OMRiRR z dnia 14 stycznia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
68 OPRM z dnia 11 lutego 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
67 RMS z dnia 15 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości bez statusu
66 RMSwwpzMS z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. bez statusu
65 RRM z dnia 30 stycznia 1933 r. o zniesieniu obszarów dworskich Sołacz i Golęcin w powiecie i województwie poznańskiem. bez statusu
64 RRM z dnia 30 stycznia 1933 r. o zmianie granic miasta Gdyni w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
63 U z dnia 25 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
62 U z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
61 Or z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Nowej Zelandji do Porozumienia Madryckiego bez statusu
60 Or z dnia 17 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Belgję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. na III sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. bez statusu
59 Or z dnia 16 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Waszyngtonie. bez statusu
58 Or z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
57 RMOS z dnia 6 lutego 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu bez statusu
56 RMS z dnia 8 lutego 1933 r. w sprawie znaczków stemplowych. bez statusu
55 RMKiMSWwpzMSW z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uchylony
54 U z dnia 25 stycznia 1933 r. o zniesieniu kar cielesnych w szkołach na obszarze b. zaboru pruskiego. bez statusu
53 U z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie mocy obowiązującej ustawy bez statusu
52 RRM z dnia 4 lutego 1933 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1934. bez statusu
51 RRM z dnia 30 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
50 Or z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Brazylję, Francję, Hiszpanję, Jugosławję, Łotwę i Rumunję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
49 KounpdmplpwWd1p1r(zzu z dnia 28 stycznia 1932 r.). obowiązujący
48 RMS z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie okresów umorzenia wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich, banków hipotecznych i Wileńskiego Banku Ziemskiego oraz obligacje banków komunalnych, jak również wydanych na podstawie tych wierzytelności listów zastawnych i obligacyj. bez statusu
47 RMS z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia listów zastawnych oraz obligacyj, stanowiących własność instytucyj prawa publicznego, instytucyj państwowych i Skarbu Państwa. bez statusu
46 RMS z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia pożyczek długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
45 RMRiRR z dnia 15 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
44 RRM z dnia 30 stycznia 1933 r. o utworzeniu izb rolniczych z siedzibami w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Łucku i Wilnie oraz o ustaleniu okręgów działalności tych izb. bez statusu
43 RMS z dnia 1 lutego 1933 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur Sądów Okręgowych w Katowicach i Cieszynie do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
42 RMS z dnia 20 stycznia 1933 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Kolnie i Myszyńcu, w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży. bez statusu
41 RMOS z dnia 27 stycznia 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
40 RMPiH z dnia 14 stycznia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu uchylony
39 RRM z dnia 9 stycznia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta. bez statusu
38 Or z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 18 czerwca 1930 r., zmieniającego niektóre postanowienia konwencji polsko-czeskosłowackiej o uregulowaniu wzajemnem komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r. bez statusu
37 PpRPaRCznpkwpuwkk z dnia 30 maja 1927 roku, podpisany w Pradze dnia 18 czerwca 1930 roku. wygaśnięcie aktu
36 Or z dnia 20 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpienia do Konwencji i Statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy, podpisanych w Genewie wraz z Aktem końcowym dnia 12 lipca 1927 r. bez statusu
35 KiSouUMNPAk z dnia obowiązujący
34 RMPiT z dnia 16 stycznia 1933 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telefonicznej. uchylony
33 RMSPiHoRiRR z dnia 23 stycznia 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia bez statusu
32 RMS z dnia 14 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r. wygaśnięcie aktu
31 RMS z dnia 11 stycznia 1933 r. o częściowej zmianie tabeli tarowej. uchylony
30 RMS z dnia 11 stycznia 1933 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1931 rok. wygaśnięcie aktu
29 RMS z dnia 13 stycznia 1933 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
28 RMS z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego". uchylony
27 RMS z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Monopol Spirytusowy". bez statusu
26 RMS z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Solny". bez statusu
25 RMS z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy". bez statusu
24 RRM z dnia 2 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
23 OMS z dnia 2 grudnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
22 Or z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie. bez statusu
21 Or z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o umowie najmu marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., a podpisanej w Genewie dnia 26 lipca 1926 r. bez statusu
20 RMSW z dnia 27 grudnia 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Majdan Golczański i Borki w powiecie niżańskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
19 RMSW z dnia 16 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian w rozporządzeniu bez statusu
18 RRM z dnia 2 stycznia 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina). bez statusu
17 U z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rządami Polskim a Niemieckim, dotyczącego zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisanego w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r. akt jednorazowy
16 OMRiRR z dnia 22 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o izbach rolniczych. uchylony
15 RMS z dnia 30 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia wysokości ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1933/34, 1934/35, 1935/36 dla gorzelni rolniczych oraz podziału tegoż kontyngentu na poszczególne województwa. wygaśnięcie aktu
14 RMSPiHoRiRR z dnia 21 listopada 1932 r. o częściowej zmianie taryfy celnej. bez statusu
13 RRM z dnia 9 grudnia 1932 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta. bez statusu
12 U z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protokółem końcowym dnia 22 kwietnia 1932 r. akt jednorazowy
11 U z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r. akt jednorazowy
10 U z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Niemcami w formie wymiany not akt jednorazowy
9 OMS z dnia 9 stycznia 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów bez statusu
8 RMSPiHoRiRR z dnia 28 grudnia 1932 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
7 RMS z dnia 15 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zaliczaniu na poczet zaległości podatkowych wynagrodzenia za grunty przymusowo wykupione oraz przejęte na własność Państwa tudzież o przyjmowaniu na spłatę zaległości podatkowych obligacyj 5%-owej państwowej renty ziemskiej i skryptów dłużnych Skarbu Państwa. uchylony
6 RMS z dnia 14 grudnia 1932 r. o ulgach w spłacie daniny lasowej. bez statusu
5 RMS z dnia 14 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia bez statusu
4 RMSPiHoRiRR z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych. uchylony
3 RMRiRR z dnia 9 listopada 1932 r. o przekazaniu wojewodom uprawnienia, zawartego w ust. 2 art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
2 RMRiRR z dnia 20 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych i Skarbu, zmieniające rozporządzenie nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1 RRM z dnia 19 grudnia 1932 r. o utworzeniu przymusowego zrzeszenia producentów spirytusu. bez statusu