20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 819 819 WDU19331030819 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1933 r. o przekształceniu się kas chorych na ubezpieczalnie społeczne i ustaleniu okręgów i siedzib ubezpieczalni. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 818 818 WDU19331030818 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczania składek i kontroli czynności pracodawców. uchylony
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 817 817 WDU19331030817 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o przekazaniu Kasie Emerytalnej dla robotników Kolei Państwowych w b. dzielnicy pruskiej w Poznaniu wykonywania w zastosowaniu do członków tej Kasy czynności Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 816 816 WDU19331030816 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o wzajemnych stosunkach i współpracy szpitali publicznych i ubezpieczalni społecznych oraz Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 815 815 WDU19331030815 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o dopłatach za porady lekarskie, lekarstwa, środki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze. uchylony
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 814 814 WDU19331030814 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie wydawania leków przez ubezpieczalnie społeczne poza aptekami. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 813 813 WDU19331030813 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o ustaleniu wykazu chorób o dłuższym okresie wylęgania. uchylony
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 812 812 WDU19331030812 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie zaopatrzeń inwalidzkich dla robotników oraz członków ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 811 811 WDU19331030811 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o trybie postępowania w sprawach o świadczenia wypadkowe w przypadku zachorowania na chorobę zawodową. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 810 810 WDU19331030810 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o sposobie uiszczania przez pracodawców wartości kapitałowych rent wypadkowych, przejętych przez Zakład ubezpieczenia od wypadków. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 809 809 WDU19331030809 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1933 r. w sprawie wypłacania zasiłków, przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, w okresach dwutygodniowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 808 808 WDU19331030808 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1933 r. w sprawie trybu i warunków udzielania zezwoleń na niestosowanie lub skracanie przerw w pracy. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 807 807 WDU19331030807 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy pracowników ruchu tramwajów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 806 806 WDU19331030806 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w zakładach leczniczych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 805 805 WDU19331030805 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 804 804 WDU19331030804 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 803 803 WDU19331030803 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. o trybie postępowania przy zwalnianiu notarjuszów trwale niezdolnych do służby. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 802 802 WDU19331030802 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o przedsięwzięciach teatralnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 801 801 WDU19331030801 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1933 r. o wykonaniu prawa o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 800 800 WDU19331030800 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie kursu obligacyj 5% państwowej renty ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1934. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 799 799 WDU19331030799 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 grudnia 1933 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia ordynacji telegraficznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 798 798 WDU19331030798 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od zapałek. uchylony
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 797 797 WDU19331030797 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 10 października 1932 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy o opłatach stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 796 796 WDU19331030796 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 grudnia 1933 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 795 795 WDU19331020795 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą. uchylony
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 794 794 WDU19331020794 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. o uchyleniu grup zarobkowych w ubezpieczeniu pracowników umysłowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 793 793 WDU19331020793 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 792 792 WDU19331020792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie uprawnień osób ubezpieczonych oraz korzystających ze świadczeń na zasadzie dotychczas obowiązujących ustaw o ubezpieczeniu od wypadków. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 791 791 WDU19331020791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie uprawnień osób, które były ubezpieczone na zasadzie dotychczas obowiązujących ustaw o ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, śmierci i na starość. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 790 790 WDU19331020790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania art. 223 ust. (1) ustawy o ubezpieczeniu społecznem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 789 789 WDU19331020789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 788 788 WDU19331020788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 787 787 WDU19331020787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie zastępstwa sądowego Liceum Krzemienieckiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 786 786 WDU19331020786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 785 785 WDU19331020785 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie ciał kolegjalnych, współdziałających w wykonaniu zadań administracji reform rolnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 784 784 WDU19331020784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie częściowego uchylenia postanowień art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 783 783 WDU19331020783 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 782 782 WDU19331020782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 781 781 WDU19331020781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 780 780 WDU19331020780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 779 779 WDU19331020779 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o uznaniu stowarzyszenia "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 778 778 WDU19331010778 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 777 777 WDU19331010777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 1933 r. o zmianie granic miasta Wyszogrodu w powiecie płockim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 776 776 WDU19331010776 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 1933 r. o zmianie granic miasta Bielsk Podlaski w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 775 775 WDU19331010775 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Drohobyczu. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 774 774 WDU19331010774 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu jednego Sądu Pracy w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 773 773 WDU19331010773 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1933 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 772 772 WDU19331010772 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 771 771 WDU19331010771 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 770 770 WDU19331000770 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu miejskiego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 769 769 WDU19331000769 Rozporządzenie II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 768 768 WDU19331000768 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 767 767 WDU19331000767 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 766 766 WDU19331000766 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1933 r. w sprawie zmian w opłatach od hurtowej i detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 100 poz. 765 765 WDU19331000765 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1933 r. w przedmiocie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 99 poz. 764 764 WDU19330990764 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1933 r. w sprawie ksiąg notarjuszów. uchylony
Dz.U. 1933 nr 99 poz. 763 763 WDU19330990763 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 grudnia 1933 r. o uldze celnej na jabłka świeże. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 762 762 WDU19330980762 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Czostków i o zmianie granic gmin wiejskich: Kuków, Filipów, Przerośl i Pawłówka w powiecie suwalskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 761 761 WDU19330980761 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o taksie notarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości, egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie oraz banki hipoteczne. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 760 760 WDU19330980760 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. uchylony
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 759 759 WDU19330980759 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Warszawie. uchylony
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 758 758 WDU19330980758 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 r. o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania. uchylony
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 757 757 WDU19330980757 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 r. o ustaleniu granic okręgów i siedzib izb rzemieślniczych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 756 756 WDU19330980756 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej I we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 755 755 WDU19330980755 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 754 754 WDU19330980754 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 753 753 WDU19330970753 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Majków i o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 752 752 WDU19330970752 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia regulaminu wyborczego do rad gminnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 751 751 WDU19330970751 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu z dnia 17 lutego 1933 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, zmieniającego lub uzupełniającego niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 750 750 WDU19330970750 Protokół pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 17 lutego 1933 r., zmieniający lub uzupełniający niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 749 749 WDU19330960749 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Iraku do protokółu, dotyczącego zmiany w art. 5 konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r., podpisanej w Londynie dnia 27 października 1922 r. i do protokółu, dotyczącego zmiany art. 34 powyższej konwencji, podpisanego w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 748 748 WDU19330960748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1933 r. o zmianie granic miasta Radziejowa w powiecie nieszawskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 747 747 WDU19330960747 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 grudnia 1933 r. o zmianie granic m. Brześcia Kujawskiego w powiecie włocławskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 746 746 WDU19330960746 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Smrock i Sielc w powiecie makowskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 745 745 WDU19330960745 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Werba i Korytnica w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 744 744 WDU19330960744 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wawer i Zagóżdż w powiecie i województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 743 743 WDU19330960743 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kucewicze i Polany w powiecie oszmiańskim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 742 742 WDU19330960742 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 741 741 WDU19330960741 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 listopada 1933 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 96 poz. 740 740 WDU19330960740 Rozporządzenie Ministrów: Opieki Społecznej, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 1933 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego. uchylony
Dz.U. 1933 nr 95 poz. 739 739 WDU19330950739 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 października 1933 r. o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i o międzynarodowych świadectwach wolnej burty. uchylony
Dz.U. 1933 nr 95 poz. 738 738 WDU19330950738 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. wraz z protokółem końcowym, załącznikami I, II, III, IV, oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych z 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 95 poz. 737 737 WDU19330950737 Międzynarodowa konwencja o linjach ładunkowych, podpisana w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. wraz z protokółem końcowym, załącznikami I, II, III, IV, oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych z 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 736 736 WDU19330940736 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich na obszarze województw krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 735 735 WDU19330940735 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 734 734 WDU19330940734 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 października 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 733 733 WDU19330940733 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1933 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach. uchylony
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 732 732 WDU19330940732 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 listopada 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 731 731 WDU19330940731 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 730 730 WDU19330940730 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w sądach okręgowych w Bydgoszczy i Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 729 729 WDU19330940729 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. o zmianie w zakresie spraw hipotecznych granic okręgów sądów grodzkich w Międzyrzecu, Białej Podlaskiej i Siedlcach w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 728 728 WDU19330940728 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych o zmianach w rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 1933 r. w sprawie opłat w postępowaniu przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. uchylony
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 727 727 WDU19330940727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów oszmiańskiego i wileńsko-trockiego w województwie wileńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 726 726 WDU19330940726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów stołpeckiego i nowogródzkiego w województwie nowogródzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 725 725 WDU19330940725 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów zawierciańskiego i częstochowskiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 724 724 WDU19330940724 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów opoczyńskiego i koneckiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 723 723 WDU19330940723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów radzyńskiego i bialskiego w województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 722 722 WDU19330940722 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów radomskiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 721 721 WDU19330940721 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i jędrzejowskiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 720 720 WDU19330940720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic powiatów kieleckiego i iłżeckiego w województwie kieleckiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 719 719 WDU19330940719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o zmianie granic województw lubelskiego i poleskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 718 718 WDU19330930718 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 717 717 WDU19330930717 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów o dozorze granicznym nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, wwożonemi z terenu W. M. Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 716 716 WDU19330930716 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1933 r. o rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/Bugiem w powiecie brzeskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 715 715 WDU19330930715 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1933 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Domaniewice w powiecie łowickim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 714 714 WDU19330930714 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin Swory i Sitnik w powiecie bialskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 713 713 WDU19330930713 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Rumunję i Związek Socjalistycznych Republik Rad dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści, podpisanej w Londynie dnia 3 lipca 1933 r., wraz z załącznikiem do art. III powyższej konwencji i protokółem podpisania oraz przystąpienia Finlandji do powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 712 712 WDU19330930712 Konwencja o określeniu napaści, podpisana w Londynie dnia 3 lipca 1933 r. obowiązujący
Dz.U. 1933 nr 92 poz. 711 711 WDU19330920711 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gminnych na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 92 poz. 710 710 WDU19330920710 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Dukszty i Daugieliszki w powiecie święciańskim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 92 poz. 709 709 WDU19330920709 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 października 1933 r. o egzaminach osób, ubiegających się o uprawnienie do wykonywania zawodu mierniczego górniczego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 708 708 WDU19330910708 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 listopada 1933 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 . o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 707 707 WDU19330910707 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 706 706 WDU19330910706 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 705 705 WDU19330910705 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protokółem końcowym dnia 22 kwietnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 91 poz. 704 704 WDU19330910704 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisana w Wiedniu dnia 22 kwietnia 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 703 703 WDU19330900703 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji IV. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 702 702 WDU19330900702 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1933 r. o zmianie granic miasta Równe w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 701 701 WDU19330900701 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1933 r. o zmianie granic miasta Puławy w powiecie puławskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 700 700 WDU19330900700 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1933 r. o zmianie granic miasta Dubna w powiecie dubieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 699 699 WDU19330900699 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1933 r. w sprawie wymiany not między Rządem Polskim a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Rad o zatwierdzeniu konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o trybie badania i rozstrzygania incydentów i zatargów granicznych, podpisanej wraz z protokółem końcowym, protokółem i protokółem podpisania w Moskwie dnia 3 czerwca 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 698 698 WDU19330900698 Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o trybie badania i rozstrzygania incydentów i zatargów granicznych, podpisana w Moskwie dnia 3 czerwca 1933 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 697 697 WDU19330890697 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do porozumienia o paczkach pocztowych, podpisanego w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 696 696 WDU19330890696 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Bułgarję, Honduras i Jugosławję dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 695 695 WDU19330890695 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 694 694 WDU19330890694 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1933 r. o wypuszczeniu Bonów Funduszu Inwestycyjnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 693 693 WDU19330890693 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 listopada 1933 r. o uldze celnej na śledzie wędzone, t. zw. "stromlingi". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 692 692 WDU19330890692 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1933 r. o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 691 691 WDU19330890691 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 października 1933 r. o zmianie granic miasta Głębokiego w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 690 690 WDU19330890690 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1933 r. ustalające warunki awansowania oficerów rezerwy marynarki wojennej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 689 689 WDU19330890689 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Brazylją, podpisanego w Rio de Janeiro dnia 27 stycznia 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 89 poz. 688 688 WDU19330890688 Traktat koncyljacyjny między Polską a Brazylją, podpisany w Rio de Janeiro, dnia 27 stycznia 1933 r. obowiązujący
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 687 687 WDU19330880687 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic okręgów sądów apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku i zmiany granic okręgów sądów okręgowych w Łodzi i Toruniu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 686 686 WDU19330880686 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notarjuszów i organów izb notarjalnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 685 685 WDU19330880685 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 684 684 WDU19330880684 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o państwowym podatku od uboju. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 683 683 WDU19330880683 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 października 1933 r. o ulgach celnych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 682 682 WDU19330880682 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 października 1933 r. o zmianie granic miasta Bereźne w powiecie kostopolskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 681 681 WDU19330880681 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia Policji Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 680 680 WDU19330880680 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1933 r. o zmianie granic miasta Pułtuska w powiecie pułtuskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 679 679 WDU19330880679 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1933 r. o zmianie granic miasta Bełchatowa w powiecie piotrkowskim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 678 678 WDU19330880678 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Niemcami w formie wymiany not z dnia 15 grudnia 1931 r. o stosowaniu tytułu I konwencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 1922 r., dotyczącej kopalń Górno-Śląskich, do terenów, będących przedmiotem umowy między Skarbem Państwa Polskiego a Preussische Bergwerks-und-Hutten-Aktiengesellschaft z dnia 18 lipca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 677 677 WDU19330880677 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie stosowania tytułu I konwencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 1922 r. o kopalniach Górno-Śląskich, podpisane w Warszawie dnia 15 grudnia 1932 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 676 676 WDU19330870676 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 675 675 WDU19330870675 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1933 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów. uznany za uchylony
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 674 674 WDU19330870674 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 października 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 673 673 WDU19330870673 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o pomocy leczniczej dla pracowników rolnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 672 672 WDU19330870672 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 4 października 1933 r. o czasie pracy dróżników na drogach publicznych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 671 671 WDU19330870671 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej z opłaconą odpowiedzią. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 670 670 WDU19330860670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 669 669 WDU19330860669 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 668 668 WDU19330860668 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 667 667 WDU19330860667 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu członków zarządu i pracowników związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 666 666 WDU19330860666 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 665 665 WDU19330860665 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów. uchylony
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 664 664 WDU19330860664 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663 663 WDU19330860663 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 662 662 WDU19330860662 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o służbie w Policji Województwa Śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 661 661 WDU19330860661 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 660 660 WDU19330850660 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 659 659 WDU19330850659 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 658 658 WDU19330850658 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 657 657 WDU19330850657 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 656 656 WDU19330850656 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o odstąpieniu gruntów państwowych w Bydgoszczy. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 655 655 WDU19330850655 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie sprzedaży i zamiany niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 654 654 WDU19330850654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 653 653 WDU19330850653 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zamianie gruntów państwowych w Busku. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 652 652 WDU19330850652 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży i obciążeniu niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 651 651 WDU19330850651 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży fabryki suchej destylacji drewna w Hajnówce, w powiecie bielskim, województwie białostockiem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 650 650 WDU19330850650 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o rozciągnięciu na obszar górnośląskiej części województwa śląskiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 lipca 1919 r. o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciwko ospie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 649 649 WDU19330850649 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 648 648 WDU19330850648 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 647 647 WDU19330850647 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie regulowania stosunków w hutnictwie żelaznem i innych metali. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 646 646 WDU19330850646 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o pracy robotników portowych w Gdyni. uchylony
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 645 645 WDU19330850645 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o kwalifikacjach zawodowych wychowawczyń przedszkoli. uchylony
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 644 644 WDU19330850644 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sposobie uregulowania zaległych kosztów leczenia ubogich chorych i kosztów opieki społecznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 643 643 WDU19330850643 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o kosztach nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. uchylony
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 642 642 WDU19330850642 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 641 641 WDU19330850641 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 640 640 WDU19330850640 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie rozrachunku Skarbu Państwa z państwowemi instytucjami kredytowemi z tytułu papierów wartościowych w walutach obcych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 639 639 WDU19330850639 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskiemi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 638 638 WDU19330850638 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku. uchylony
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 637 637 WDU19330850637 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Rady Kolejowej na Państwową Radę Komunikacyjną. uchylony
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 636 636 WDU19330850636 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o Funduszu Inwestycyjnym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 635 635 WDU19330850635 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 634 634 WDU19330850634 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic okręgów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku oraz zmiany granic okręgów Sądów Okręgowych w Łodzi i Toruniu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 633 633 WDU19330850633 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 632 632 WDU19330850632 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 631 631 WDU19330840631 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1933 r. o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 630 630 WDU19330840630 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w uzupełnieniu ustawy z dnia 21 czerwca 1921 r. w przedmiocie rewizji likwidacji serwitutów pastwiskowych w dobrach b. Komory arcyksiążęcej na Śląsku Cieszyńskim. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 629 629 WDU19330840629 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 628 628 WDU19330840628 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o położnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 627 627 WDU19330840627 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie przewozu towarów w stosunkach między Polską a Austrją na zasadzie największego uprzywilejowania w myśl art. 13 i 15 polsko-austrjackiej konwencji handlowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 626 626 WDU19330840626 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 marca 1929 r. o umowach sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 625 625 WDU19330840625 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. zmieniające ustawę o ochronie lokatorów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 624 624 WDU19330840624 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 623 623 WDU19330840623 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 622 622 WDU19330840622 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o wydawaniu Dziennika Taryf pocztowych, teletechnicznych i radjokomunikacyjnych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 621 621 WDU19330840621 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zniesieniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 620 620 WDU19330840620 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzeniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 619 619 WDU19330840619 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 marca 1932 r. o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami mechanicznemi oraz ustawy z dnia 22 marca 1933 r. o zarobkowym przewozie osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 618 618 WDU19330840618 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zlikwidowania należności wobec koncernu W. A. Harrimana i S-ki. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 617 617 WDU19330840617 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 616 616 WDU19330840616 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży soli. uchylony
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 615 615 WDU19330840615 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 614 614 WDU19330840614 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o państwowym podatku od uboju. uchylony
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 613 613 WDU19330840613 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich. uchylony
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 612 612 WDU19330840612 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o poborze 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego. uchylony
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 611 611 WDU19330840611 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o podwyższeniu emisji pożyczki wewnętrznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610 610 WDU19330840610 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem. uchylony
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 609 609 WDU19330840609 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o notarjacie. uchylony
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 608 608 WDU19330830608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. uchylony
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 607 607 WDU19330830607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 606 606 WDU19330830606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gromadzkich na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 83 poz. 605 605 WDU19330830605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. w sprawie częściowego zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych na obszarze województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 604 604 WDU19330820604 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 603 603 WDU19330820603 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 602 602 WDU19330820602 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. uchylony
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 601 601 WDU19330820601 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Przepisy wprowadzające kodeks handlowy. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 600 600 WDU19330820600 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks handlowy. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 599 599 WDU19330820599 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Przepisy wprowadzające kodeks zobowiązań. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 598 598 WDU19330820598 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks zobowiązań. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 597 597 WDU19330810597 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie zniżki przerachowania niektórych długów rentowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 596 596 WDU19330810596 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 października 1933 r. o podniesieniu gmin: Zakopane w powiecie nowotarskim, Krynica Zdrój w powiecie nowosądeckim oraz Jaworzno, Szczakowa i Krzeszowice w powiecie chrzanowskim w województwie krakowskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą z dnia 13 marca 1889 r. obowiązujący
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 595 595 WDU19330810595 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. o podniesieniu gminy Winniki w powiecie i województwie lwowskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą z dnia 13 marca 1889 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 594 594 WDU19330810594 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. o podniesieniu gminy Nisko w powiecie niżańskim w województwie lwowskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą z dnia 13 marca 1889 r. obowiązujący
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 593 593 WDU19330810593 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 1933 r. o zmianie granic miasta Limanowej w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 592 592 WDU19330810592 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 1933 r. o zmianie granic miasta Kamionka Strumiłowa w powiecie kamioneckim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 591 591 WDU19330810591 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 1933 r. o zmianie granic miasta Brody w powiecie brodzkim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 590 590 WDU19330810590 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1933 r. o zmianie granic miasta Korca w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 589 589 WDU19330810589 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1933 r. o zmianie granic miasta Grzymałowa w powiecie skałackim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 588 588 WDU19330810588 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1933 r. o zmianie granic miasta Nowej Wilejki w powiecie wileńsko-trockim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 587 587 WDU19330810587 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1933 r. o zmianie granic miasta Święcian w powiecie święciańskim, województwie wileńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 586 586 WDU19330810586 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1933 r. o zmianie granic miasta Nasielska w powiecie nasielskim, województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 585 585 WDU19330810585 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1933 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w powiecie krzemienieckim, w okręgu Sądu Okręgowego w Równem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 584 584 WDU19330810584 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 września 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina). bez statusu
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 583 583 WDU19330810583 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 października 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 582 582 WDU19330810582 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie (ustawie) Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 581 581 WDU19330810581 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 1933 r. w sprawie taryfy do obliczenia opłaty ryczałtowej w postępowaniu sporno-administracyjnem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 580 580 WDU19330810580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o powierzeniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego interesów masy likwidacyjnej b. Komitetu Floty Narodowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 579 579 WDU19330810579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie zniesienia Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 578 578 WDU19330800578 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1933 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 577 577 WDU19330800577 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 576 576 WDU19330800576 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem Państwa. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 575 575 WDU19330800575 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 574 574 WDU19330800574 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1923 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 573 573 WDU19330800573 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 572 572 WDU19330800572 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 września 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 571 571 WDU19330790571 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 570 570 WDU19330790570 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Egipt dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 569 569 WDU19330790569 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1933 r. w sprawie złożenia przez Egipt dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 568 568 WDU19330790568 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 567 567 WDU19330790567 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 566 566 WDU19330790566 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1933 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 565 565 WDU19330790565 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 564 564 WDU19330790564 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 563 563 WDU19330790563 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzeń: z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych i z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych oraz niektórych wyrobów metalowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 562 562 WDU19330790562 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1933 r. o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 561 561 WDU19330790561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 560 560 WDU19330790560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie wejścia w życie art. 212 i 213 ustawy o ubezpieczeniu społecznem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 559 559 WDU19330790559 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1933 r. w sprawie przeznaczenia mienia b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich: Włościańskiego i Szlacheckiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 558 558 WDU19330780558 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 557 557 WDU19330780557 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 556 556 WDU19330780556 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych na owoce południowe, towary kolonjalne i oleje roślinne. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 555 555 WDU19330780555 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 października 1933 r. o ulgach celnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 78 poz. 554 554 WDU19330780554 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1933 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 77 poz. 553 553 WDU19330770553 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji III. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 77 poz. 552 552 WDU19330770552 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 października 1933 r. o postępowaniu celnem. uchylony
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 551 551 WDU19330760551 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół. uchylony
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 550 550 WDU19330760550 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1933 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 549 549 WDU19330760549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnem i karnem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 548 548 WDU19330760548 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem. uchylony
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 547 547 WDU19330760547 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie umundurowania oficerów i szeregowych Straży Granicznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 546 546 WDU19330750546 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z dnia 15 marca 1932 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw wyrobu kwasu azotowego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 545 545 WDU19330750545 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 października 1933 r. o uzupełnieniu § 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 544 544 WDU19330750544 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 27 września 1933 r. wydane co do § 5 w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 543 543 WDU19330750543 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Berezie-Kartuskiej i Telechanach w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 74 poz. 542 542 WDU19330740542 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o stosunkach prawnych na granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 10 kwietnia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 74 poz. 541 541 WDU19330740541 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o stosunkach prawnych na granicy państwowej, podpisana w Moskwie dnia 10 kwietnia 1932 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 540 540 WDU19330730540 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 września 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w m. st. Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 539 539 WDU19330730539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 1933 r. o zmianie granic miasta Włodzimierza w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 538 538 WDU19330730538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 1933 r. o zmianie granic miasta Dąbrowicy w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 537 537 WDU19330730537 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Rokitna w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 536 536 WDU19330730536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Kowla w powiecie kowelskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 535 535 WDU19330730535 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1933 r. o zmianie granic miasta Kobrynia w powiecie kobryńskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 534 534 WDU19330730534 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ustalające wysokość dodatkowych wynagrodzeń rektorów, prorektorów, dziekanów i kierowników oddziałów i studjów w państwowych szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 533 533 WDU19330730533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o wynagrodzeniu akordowem dla personelu pomiarowego urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 73 poz. 532 532 WDU19330730532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie zniżki przerachowania niektórych długów rentowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 72 poz. 531 531 WDU19330720531 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 września 1933 r. w sprawie elektryfikacji węzła kolejowego warszawskiego oraz zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele tej elektryfikacji. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 530 530 WDU19330710530 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 września 1933 r. o ulgach celnych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 529 529 WDU19330710529 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 528 528 WDU19330710528 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 527 527 WDU19330710527 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 września 1933 r. o zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 71 poz. 526 526 WDU19330710526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1933 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych wydziałów Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 525 525 WDU19330700525 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Persję przystąpienia do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 524 524 WDU19330700524 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Litewskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 523 523 WDU19330700523 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 522 522 WDU19330700522 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 34 i 40 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 521 521 WDU19330700521 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie przystąpienia Australji oraz Papuazji i Nowej Gwinei do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 520 520 WDU19330700520 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 519 519 WDU19330700519 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznem kształceniem terminatorów. uchylony
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 518 518 WDU19330700518 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód uzdolnienia zawodowego do samoistnego prowadzenia rzemiosła. uchylony
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 517 517 WDU19330700517 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej pojedyńczej wartości 10 gr. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 516 516 WDU19330690516 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 515 515 WDU19330690515 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 514 514 WDU19330690514 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rządami Polskim i Niemieckim, dotyczącego zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisanego w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 69 poz. 513 513 WDU19330690513 Układ między Rządami Polskim i Niemieckim, dotyczący zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisany w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 68 poz. 512 512 WDU19330680512 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 15 czerwca 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 41, 42 i w klauzulach końcowych konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 68 poz. 511 511 WDU19330680511 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1933 r. o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 68 poz. 510 510 WDU19330680510 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 23 marca 1928 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa, wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Przemysłu i Handlu, Poczt i Telegrafów oraz Skarbu. uchylony
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 509 509 WDU19330670509 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 sierpnia 1933 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 508 508 WDU19330670508 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie przystąpienia niżej wymienionych państw do międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej oraz regulaminu ogólnego i regulaminu dodatkowego, podpisanych w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1927 roku. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 507 507 WDU19330670507 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 506 506 WDU19330670506 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1933 r. w sprawie Wydziału Zamiejscowego w Brześciu nad Bugiem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 505 505 WDU19330670505 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 504 504 WDU19330670504 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany granic miasta Krzemieńca i gmin wiejskich w powiecie krzemienieckim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 67 poz. 503 503 WDU19330670503 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 września 1933 r. o wypuszczeniu pożyczki wewnętrznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 502 502 WDU19330660502 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 501 501 WDU19330660501 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 500 500 WDU19330660500 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 499 499 WDU19330660499 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 498 498 WDU19330660498 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 sierpnia 1933 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1932 r. o ulgach celnych na papier pakowy, gazetowy i kancelaryjny. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 497 497 WDU19330660497 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 sierpnia 1933 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 496 496 WDU19330660496 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 495 495 WDU19330650495 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Księstwa Liechtenstein do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 494 494 WDU19330650494 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 czerwca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 493 493 WDU19330650493 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie przystąpienia Unji Południowo-Afrykańskiej do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 492 492 WDU19330650492 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie przystąpienia Persji do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., podpisanej w Paryżu, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 491 491 WDU19330650491 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Turcję przystąpienia do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 490 490 WDU19330650490 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Czechosłowacji do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 489 489 WDU19330650489 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 lipca 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 czerwca 1932 r. o dodatkach i premjach aeronautycznych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 488 488 WDU19330650488 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej w Berlinie, dnia 11 czerwca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 65 poz. 487 487 WDU19330650487 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisana w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 486 486 WDU19330640486 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją części obrazu Jana Matejki "Odsiecz Wiednia". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 485 485 WDU19330640485 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o sporządzaniu planów kopalń. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 484 484 WDU19330640484 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o sporządzaniu planów pól górniczych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 483 483 WDU19330640483 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 482 482 WDU19330640482 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyjskiej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 481 481 WDU19330630481 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 480 480 WDU19330630480 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 479 479 WDU19330630479 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 478 478 WDU19330630478 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 477 477 WDU19330630477 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 476 476 WDU19330630476 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 475 475 WDU19330630475 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie wypowiedzenia przez Persję konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 474 474 WDU19330630474 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1933 r. w sprawie przepisów budowlanych obowiązujących przy wznoszeniu, przebudowie i eksploatacji budowli dla celów technicznych w zakładach górniczych oraz kompetencji władz górniczych w tej mierze. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 473 473 WDU19330630473 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 lipca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 472 472 WDU19330630472 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 sierpnia 1933 r. o uldze celnej na fosforan dwusodowy. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 471 471 WDU19330630471 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. obowiązujący
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 470 470 WDU19330630470 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych rolniczych, utrzymywanych przez izby rolnicze. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 469 469 WDU19330620469 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie rozciągnięcia na Kolonję i Protektoraty brytyjskie oraz na terytorja pozostające pod mandatem brytyjskim konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 468 468 WDU19330620468 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1933 r. o utworzeniu w Suwałkach wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Grodnie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 467 467 WDU19330620467 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1933 r. o podniesieniu gminy Borysław w powiecie drohobyckim, województwie lwowskiem do rzędu miast, objętych ustawą z dnia 13 marca 1889 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 466 466 WDU19330620466 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1933 r. w sprawie uchylenia przepisów o zwrocie opłat szkolnych za dzieci pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 465 465 WDU19330620465 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1933 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 464 464 WDU19330620464 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wojskowych z dnia 14 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o premjowaniu pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 463 463 WDU19330620463 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Suwałkach i zmiany granic sądów okręgowych w Grodnie, Łucku i Pińsku. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 462 462 WDU19330620462 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustaw o sądach przemysłowych i sądach kupieckich, obowiązujących na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 62 poz. 461 461 WDU19330620461 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 460 460 WDU19330610460 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 459 459 WDU19330610459 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 458 458 WDU19330610458 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 maja 1933 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko słuchaczom szkół akademickich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 457 457 WDU19330610457 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o odprawach dla pracowników nieetatowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", zwolnionych ze służby. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 61 poz. 456 456 WDU19330610456 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 sierpnia 1933 r. w sprawie zmiany statutu oficerskich sądów honorowych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 455 455 WDU19330600455 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 454 454 WDU19330600454 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 maja 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. uchylony
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 453 453 WDU19330600453 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie zawiadomienia Rządu Holenderskiego o rozciągnięciu na Indje Holenderskie międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych oraz protokółu, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 452 452 WDU19330600452 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 451 451 WDU19330600451 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o wystawach międzynarodowych i protokółu podpisania, podpisanych w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 60 poz. 450 450 WDU19330600450 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zmiany w statucie (ustawie) Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 449 449 WDU19330590449 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o pomierzaniu statków żeglugi śródlądowej, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 448 448 WDU19330590448 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz w postępowaniu cywilnem i karnem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 447 447 WDU19330590447 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 446 446 WDU19330590446 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 445 445 WDU19330590445 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 444 444 WDU19330590444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Białegostoku gruntów państwowych kolonji "Marczak" na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 443 443 WDU19330590443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 442 442 WDU19330590442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie rozmiaru rejonów bezpieczeństwa przy wojskowych zakładach amunicyjnych oraz składach amunicji i materjałów wybuchowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 441 441 WDU19330590441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie podziału miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe, dostarczane przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 440 440 WDU19330580440 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 19 lipca 1932 r. o obrocie solą. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 439 439 WDU19330580439 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 438 438 WDU19330580438 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 437 437 WDU19330580437 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz urzędów katastralnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 436 436 WDU19330580436 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 lipca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją fragmentu rzeźby Wita Stwosza z głównego ołtarza w kościele Marjackim w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 435 435 WDU19330580435 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji i Opieki Społecznej o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 434 434 WDU19330580434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. w sprawie trybu nadawania stanowisk w cywilnej służbie państwowej, samorządowej lub w przedsiębiorstwach państwowych wysłużonym podoficerom zawodowym wojska lub marynarki wojennej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 58 poz. 433 433 WDU19330580433 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lipca 1933 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Czortkowie i Stanisławowie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 57 poz. 432 432 WDU19330570432 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lipca 1933 r. o zapewnieniu statkom morskim, służącym do przewozu pasażerów, obsługi łodzi i tratew ratunkowych oraz o świadectwach wioślarskich. uchylony
Dz.U. 1933 nr 57 poz. 431 431 WDU19330570431 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej oraz regulaminu ogólnego i regulaminu dodatkowego, podpisanych w Waszyngtonie dnia 25 listopada 1927 roku. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 57 poz. 430 430 WDU19330570430 Międzynarodowa konwencja radjotelegraficzna, podpisana w Waszyngtonie dnia 25 listopada 1927 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 429 429 WDU19330560429 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 428 428 WDU19330560428 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 427 427 WDU19330560427 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem. uchylony
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 426 426 WDU19330560426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o likwidacji przedsiębiorstw państwowych: "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie" i "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach" oraz o utworzeniu i wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i w Chorzowie". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 425 425 WDU19330560425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 424 424 WDU19330550424 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 423 423 WDU19330550423 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 422 422 WDU19330550422 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 lipca 1933 r. w sprawie częściowego uzupełnienia taryfy telefonicznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 421 421 WDU19330550421 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie kosztów egzekucyjnych oraz taksy dla notarjuszów, prowadzących licytację nieruchomości, egzekwowanych we własnym zakresie przez Państwowy Bank Rolny. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 420 420 WDU19330550420 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1933 r. w sprawie zmiany instrukcji dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 419 419 WDU19330550419 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 418 418 WDU19330550418 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1933 r. w sprawie zwolnienia od opłat stemplowych pism, wiążących się z działalnością Banku Akceptacyjnego. uchylony
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 417 417 WDU19330550417 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 maja 1933 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 416 416 WDU19330550416 Rozporządzenie Ministrów: Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji w przedmiocie zmian rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 30 lipca 1931 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Komunikacji w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowej). bez statusu
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 415 415 WDU19330550415 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i należności za wykonanie scalenia gruntów. uchylony
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 414 414 WDU19330550414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o użytkowaniu Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej w związku z parcelacją gruntów państwowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 413 413 WDU19330550413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o oznaczaniu miary przędzy wełnianej, półwełnianej i bawełnianej, przeznaczonej do detalicznej sprzedaży. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 54 poz. 412 412 WDU19330540412 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 411 411 WDU19330530411 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie danin na przypadek śmierci. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 410 410 WDU19330530410 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1933 r. w wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie danin na przypadek śmierci, podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 409 409 WDU19330530409 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 408 408 WDU19330530408 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1933 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego), podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 407 407 WDU19330530407 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1933 r. o terminie wejścia w życie postanowień art. 1 punkty: 10-14 i 53 ustawy z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 406 406 WDU19330530406 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 405 405 WDU19330530405 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o obrocie solą. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 404 404 WDU19330530404 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o uldze celnej na odpadki bawełniane. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 403 403 WDU19330530403 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1924 r., dotyczącego wykonania ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej tudzież ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej powyższej ustawy na obszar województw: śląskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, jak również gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej województwa białostockiego oraz powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego ziemi wileńskiej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 402 402 WDU19330530402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1933 roku. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 53 poz. 401 401 WDU19330530401 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wojskowych w sprawie obszarów, na których gospodarstwa osadników wojskowych są wolne od nadzwyczajnej daniny majątkowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 52 poz. 400 400 WDU19330520400 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1933 r. o wyłączeniu niektórych miast na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego, nie wydzielonych z powiatowych związków samorządowych z pod nadzoru wydziałów powiatowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 52 poz. 399 399 WDU19330520399 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 lipca 1933 r. o ważności niewykorzystanych pozwoleń Ministerstwa Skarbu, wydanych na podstawie rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1933 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki i leszcze. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 52 poz. 398 398 WDU19330520398 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie zmian organizacji komisyj odwoławczych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 52 poz. 397 397 WDU19330520397 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Skarbu z dnia 12 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396 396 WDU19330510396 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. uchylony
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 395 395 WDU19330500395 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 394 394 WDU19330500394 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1933 r. o świadczeniach z powodu braku pracy dla pracowników umysłowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 393 393 WDU19330500393 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie utworzenia sądu grodzkiego w Zakopanem, w powiecie nowotarskim, w okręgu sądu okręgowego w Nowym Sączu. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 392 392 WDU19330500392 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie zniesienia sądu grodzkiego na Podgórzu w Krakowie, oraz zmiany okręgu sądu grodzkiego w Krakowie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 391 391 WDU19330500391 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. o ustalaniu sumy listów zastawnych, podlegających umorzeniu w latach 1933 i 1934. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 390 390 WDU19330500390 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie uchylenia przepisów o zwrocie opłat szkolnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 389 389 WDU19330500389 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 388 388 WDU19330490388 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1933 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1933 r. o ustanowieniu granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie publicznym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 387 387 WDU19330490387 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 386 386 WDU19330490386 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany w statucie Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 385 385 WDU19330490385 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Przyjaźni, Handlowego i Praw Konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 49 poz. 384 384 WDU19330490384 Traktat Przyjaźni, Handlowy i Praw Konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 roku (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 383 383 WDU19330480383 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lipca 1933 r. o rejestrze kartelowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 382 382 WDU19330480382 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie zgłaszania uchwał i postanowień karteli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 381 381 WDU19330480381 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Skarbu z dnia 28 czerwca 1933 r. o wykonaniu przepisów ustawy o kartelach, dotyczących Sądu Kartelowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 380 380 WDU19330480380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materjałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego. uchylony
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 379 379 WDU19330470379 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 378 378 WDU19330470378 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 1932 r. o dozorze nad mlekiem i jego przetworami. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 377 377 WDU19330470377 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 376 376 WDU19330470376 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych Serji II. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 375 375 WDU19330470375 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1933 r. w sprawie ustalania przychodu z nieruchomości miejskich oraz niektórych budynków w gminach wiejskich na obszarze województwa śląskiego dla obliczania nadzwyczajnej daniny majątkowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 374 374 WDU19330460374 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów. uchylony
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 373 373 WDU19330460373 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1933 r. o opłatach ryczałtowych na Fundusz Pracy. uchylony
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 372 372 WDU19330460372 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie właściwości Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 371 371 WDU19330460371 Rozporządzenie Ministra Komunikacji wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 maja 1933 r. o zmianie sposobu wypłaty uposażenia pracownikom nieetatowym przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 370 370 WDU19330460370 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 369 369 WDU19330460369 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 gr z godłem Państwa. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 368 368 WDU19330460368 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 367 367 WDU19330460367 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 366 366 WDU19330460366 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 365 365 WDU19330460365 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 364 364 WDU19330460364 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 363 363 WDU19330460363 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 czerwca 1933 r. o uldze celnej na kwas węglowy. uchylony
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 362 362 WDU19330460362 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 9 marca 1928 r. o zezwoleniu Pocztowej Kasie Oszczędności na działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 361 361 WDU19330460361 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne. uchylony
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 360 360 WDU19330460360 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie obszarów, na których gospodarstwa osadników są wolne od nadzwyczajnej daniny majątkowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 359 359 WDU19330460359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zaopatrzeniu emerytalnem pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po tych pracownikach wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki. uchylony
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 358 358 WDU19330460358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o utworzeniu izby rolniczej z siedzibą w Krakowie oraz o ustaleniu okręgu działalności tej izby. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 357 357 WDU19330460357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Krakowa gruntu państwowego dla celów regulacji ulicy Włóczków. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 356 356 WDU19330460356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lublina gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 355 355 WDU19330460355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 354 354 WDU19330460354 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i Prusy Wschodnie, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 353 353 WDU19330460353 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar Wolnego Miasta Gdańska i Prusy Wschodnie, podpisana w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 352 352 WDU19330450352 Obwieszczenie Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 13 maja 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 351 351 WDU19330450351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1933 r. o upoważnieniu Komisarza Rządu m. st. Warszawy i powiatowych władz administracji ogólnej do wydawania zakazów sprzedaży lub wyszynku napojów alkoholowych z art. 4 punkt f) ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 350 350 WDU19330450350 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj, oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 349 349 WDU19330450349 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. o podwyższeniu składki w ubezpieczeniu na wypadek braku pracy pracowników umysłowych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 348 348 WDU19330450348 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia dotyczącego stosunków naukowych, szkolnych i artystycznych między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Jugosławji, podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 347 347 WDU19330450347 Porozumienie dotyczące stosunków naukowych, szkolnych i artystycznych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Jugosławji, podpisane w Warszawie dnia 2 grudnia 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 346 346 WDU19330440346 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Persję Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 345 345 WDU19330440345 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 344 344 WDU19330440344 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1933 r. o wyrobie i obrocie preparatów organoterapeutycznych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 343 343 WDU19330440343 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat w postępowaniu przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. uchylony
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 342 342 WDU19330440342 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 czerwca 1933 r. o przekazaniu niektórym wojewodom prawa udzielania zezwoleń na wjazd obcych statków i łodzi na polskie śródlądowe drogi wodne. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 341 341 WDU19330440341 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 1 czerwca 1933 r. o ulgach i ograniczeniach na terenie wolnego obszaru celnego w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 340 340 WDU19330440340 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 marca 1932 r. o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 339 339 WDU19330430339 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 338 338 WDU19330430338 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przejęciu przez władze skarbowe wymiaru i poboru niektórych podatków. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 337 337 WDU19330430337 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 maja 1933 r. w sprawie emisji I-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 336 336 WDU19330430336 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 335 335 WDU19330430335 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z nadrukiem "Port Gdańsk". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 334 334 WDU19330430334 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych pojedyńczych z ilustracjami rzeźb Wita Stwosza. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 42 poz. 333 333 WDU19330420333 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1933 r. o przydzieleniu do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 42 poz. 332 332 WDU19330420332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1933 r. o ustaleniu list związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych oraz nie mogą być przedmiotem postępowania przed urzędami rozjemczemi, przewidzianemi ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 42 poz. 331 331 WDU19330420331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1933 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 330 330 WDU19330410330 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1933 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Tarnopolu, Czortkowie, Kołomyi, Złoczowie, Przemyślu, Tarnowie, Samborze, Brzeżanach, Stryju, Rzeszowie, Wadowicach, Nowym Sączu, Jaśle, Krakowie i Lwowie do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 329 329 WDU19330410329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 maja 1933 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 328 328 WDU19330410328 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1933 r. o ustanowieniu granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie publicznym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 327 327 WDU19330410327 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 maja 1933 r. o udzieleniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 326 326 WDU19330410326 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 marca 1933 r. o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy. uchylony
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 325 325 WDU19330410325 Protokół objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego na dalsze siedmiolecie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 324 324 WDU19330400324 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 323 323 WDU19330400323 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie przystąpienia Francji za Syrję i Liban do międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 322 322 WDU19330400322 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 321 321 WDU19330400321 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie przystąpienia do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 320 320 WDU19330400320 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 319 319 WDU19330400319 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia przez Unję Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 318 318 WDU19330400318 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 maja 1933 r. o udzielaniu zwolnień od eksportu produktów naftowych oraz uiszczaniu opłat za zwolnienie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 317 317 WDU19330400317 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 316 316 WDU19330390316 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1933 r. w sprawie zmiany Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 315 315 WDU19330390315 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze cieszyńskiej części województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów prawnych, dotyczących ubezpieczenia w bractwach górniczych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 314 314 WDU19330390314 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1933 r. w sprawie wykonania konwersji wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz konwersji tych listów zastawnych i obligacyj. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 313 313 WDU19330390313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1933 r. o przekazaniu Magistratowi m. st. Warszawy funkcyj Komisarza Rządu m. st. Warszawy w zakresie kontroli służby domowej w m. st. Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 312 312 WDU19330390312 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o sprzedaży, zamianie, odstąpieniu i obciążeniu niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 39 poz. 311 311 WDU19330390311 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. akt posiada tekst jednolity
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 310 310 WDU19330380310 Obwieszczenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 6 marca 1933 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanem w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 309 309 WDU19330380309 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Opieki Społecznej, w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1929 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakresie opieki lekarskiej i środków leczniczych dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 308 308 WDU19330380308 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1933 r. w sprawie postępowania przy powstawaniu państwowych zakładów elektrycznych, mających się trudnić zawodowym zbytem energji elektrycznej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 307 307 WDU19330380307 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 maja 1933 r. o uldze celnej na stynki. uchylony
Dz.U. 1933 nr 38 poz. 306 306 WDU19330380306 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 kwietnia 1933 r. o uldze celnej na skóry giemzowe. uchylony
Dz.U. 1933 nr 37 poz. 305 305 WDU19330370305 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego przepisów o handlu bronią, amunicją i materjałami wybuchowemi. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 37 poz. 304 304 WDU19330370304 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 1933 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1902 r. i 10 stycznia 1903 r. o ustanowieniu sądowych hal licytacyjnych w Krakowie i Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 37 poz. 303 303 WDU19330370303 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji otwarcia Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 37 poz. 302 302 WDU19330370302 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o pobieraniu opłat od statków, łodzi, tratew i spustu drzewa luźnego oraz za specjalne świadczenia - na śródlądowych wodach publicznych, żeglownych i spławnych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 301 301 WDU19330360301 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1933 r. o związkach komunalnych, uprawnionych do przedstawiania kandydatów na ławników Kolegjum Górniczego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 300 300 WDU19330360300 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 299 299 WDU19330360299 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 298 298 WDU19330350298 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 1933 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Stanisławowie i Sanoku do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 297 297 WDU19330350297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1933 r. o zabronieniu polowania na sarny-kozły w województwach poznańskiem i pomorskiem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 296 296 WDU19330350296 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1933 r. w sprawie wykonania art. 129 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 295 295 WDU19330350295 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 marca 1933 r. o minimalnym wymiarze obowiązków pomocniczych sił naukowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 294 294 WDU19330350294 Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 293 293 WDU19330340293 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 292 292 WDU19330340292 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Archiwalnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanego w Wiedniu dnia 26 października 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 291 291 WDU19330340291 Układ archiwalny między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisany w Wiedniu dnia 26 października 1932 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 290 290 WDU19330330290 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1933 r. w sprawie zwinięcia i otwarcia niektórych punktów przejściowych na polsko-niemieckiej granicy. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 289 289 WDU19330330289 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez San Domingo międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 288 288 WDU19330330288 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie złożenia przez San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 287 287 WDU19330330287 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie złożenia przez San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 286 286 WDU19330330286 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Danję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 33 poz. 285 285 WDU19330330285 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o orderze wojennym "Virtuti Militari". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 284 284 WDU19330320284 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 283 283 WDU19330320283 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku. uchylony
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 282 282 WDU19330320282 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zwolnienia niektórych instytucyj kredytowych od obowiązku składania rękojmi przy przetargu nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 281 281 WDU19330320281 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 kwietnia 1933 r. o częściowem wykonaniu ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 280 280 WDU19330320280 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o rzeźniach z prawem wyłączności. uchylony
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 279 279 WDU19330320279 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o opiece nad muzeami publicznemi. uchylony
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 278 278 WDU19330320278 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 277 277 WDU19330320277 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa z mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 276 276 WDU19330320276 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 275 275 WDU19330320275 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 274 274 WDU19330320274 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. o przeznaczeniu wpływów z kar pieniężnych na akcję kulturalno-oświatową i opiekuńczą na rzecz robotników. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 273 273 WDU19330320273 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. o zarobkowym przewozie osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 272 272 WDU19330320272 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zagospodarowaniu lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 271 271 WDU19330310271 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne, i w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 270 270 WDU19330310270 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach. uchylony
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 269 269 WDU19330310269 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 268 268 WDU19330310268 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, wileńskiem oraz w powiatach: grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, białostockim i sokólskim województwa białostockiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 267 267 WDU19330310267 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 266 266 WDU19330310266 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o konwersji niektórych pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego i niektórych zobowiązań wobec Skarbu Państwa na pożyczki z części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 265 265 WDU19330310265 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, wypłacanem na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 264 264 WDU19330310264 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o oddaniu niektórych gruntów, przyjętych na własność Państwa. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 263 263 WDU19330310263 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie sprzedaży, zamiany i bezpłatnego odstąpienia niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 262 262 WDU19330310262 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o rozporządzeniach ostatniej woli osób wojskowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 261 261 WDU19330310261 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 30 poz. 260 260 WDU19330300260 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1933 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki i leszcze. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 30 poz. 259 259 WDU19330300259 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich. uchylony
Dz.U. 1933 nr 30 poz. 258 258 WDU19330300258 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 257 257 WDU19330290257 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 kwietnia 1933 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, wystawie pod nazwą "Nowoczesne Biuro Księgowości" w Warszawie, Targom Śląskim w Katowicach, XIII Międzynarodowym Targom Wschodnim we Lwowie oraz Wystawie Przemysłu Elektrotecznicznego w Warszawie. uznany za uchylony
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 256 256 WDU19330290256 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 255 255 WDU19330290255 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie wysokości odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 254 254 WDU19330290254 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. zmieniająca ustawę z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 253 253 WDU19330290253 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 252 252 WDU19330290252 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 251 251 WDU19330290251 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 250 250 WDU19330290250 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki, oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 249 249 WDU19330290249 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 248 248 WDU19330290248 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwyczajnej daninie majątkowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 247 247 WDU19330290247 Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 246 246 WDU19330290246 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 245 245 WDU19330280245 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Polskę przystąpienia Wolnego Miasta Gdańska do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 244 244 WDU19330280244 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 243 243 WDU19330280243 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie przystąpienia Czechosłowacji do konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. . bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 242 242 WDU19330280242 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 241 241 WDU19330280241 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Egipt aktu przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, oraz protokółu zamknięcia, podpisanych w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 240 240 WDU19330280240 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie złożenia przez Wielką Brytanję i Irlandję Północną oraz przez Włochy dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., i w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Meksyku do powyższej konwencji wraz z protokółem dodatkowym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 239 239 WDU19330280239 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". uchylony
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 238 238 WDU19330280238 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 marca 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 237 237 WDU19330280237 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1933 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 236 236 WDU19330280236 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 235 235 WDU19330280235 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o zmianie warunków nabycia niektórych rozparcelowanych gruntów państwowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 234 234 WDU19330280234 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami pod ciśnieniem. uchylony
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 233 233 WDU19330280233 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o likwidacji mienia kasy oszczędnościowo-zapomogowej pracowników Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 232 232 WDU19330270232 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1933 r. o zniesieniu Izby rzemieślniczej w Bydgoszczy i o zmianach w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 1927 r. o ustanowieniu izb rzemieślniczych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 231 231 WDU19330270231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. uchylony
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 230 230 WDU19330270230 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o wyłączeniu terenów budowlanych z pod działania przepisów o przebudowie ustroju rolnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 229 229 WDU19330270229 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 228 228 WDU19330270228 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 16 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 227 227 WDU19330270227 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 226 226 WDU19330270226 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 225 225 WDU19330260225 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. - Prawo o spółkach akcyjnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 224 224 WDU19330260224 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Piskarki w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 223 223 WDU19330260223 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kozielec i o utworzeniu gminy wiejskiej Kozielec w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 222 222 WDU19330260222 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1933 r. o uzupełnieniu listy rzemiosł, zawartej w prawie przemysłowem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 221 221 WDU19330260221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 7 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych o wyznaczeniu lotnisk i terenów specjalnych w celu przeprowadzania prób w locie oraz określeniu warunków tych prób. uchylony
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 220 220 WDU19330260220 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 marca 1933 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast, zmienionego rozporządzeniem z dnia 6 kwietnia 1928 r., oraz rozporządzeniem z dnia 15 października 1931 r. uchylony
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 219 219 WDU19330260219 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 218 218 WDU19330260218 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 16 lutego 1933 r. o emisji obligacyj 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej i o wymianie na te obligacje nieumorzonych obligacyj b. Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej trzeciej emisji z roku 1901. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 217 217 WDU19330260217 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko nauczycielom. uchylony
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 216 216 WDU19330260216 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina). bez statusu
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 215 215 WDU19330260215 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 26 poz. 214 214 WDU19330260214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu izby rolniczej z siedzibą w Brześciu nad Bugiem oraz o ustaleniu okręgu działalności tej izby. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 213 213 WDU19330250213 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 212 212 WDU19330250212 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o sprzedaży części nieruchomości w Hadze, stanowiącej własność Państwa Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 211 211 WDU19330250211 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 210 210 WDU19330250210 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie zmiany i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 209 209 WDU19330250209 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem. uchylony
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 208 208 WDU19330250208 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. o przedłużeniu terminów składania niektórych egzaminów w szkołach akademickich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 207 207 WDU19330250207 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyższych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 206 206 WDU19330250206 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. uzupełniająca i zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 25 poz. 205 205 WDU19330250205 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r., wraz z protokółem końcowym, załącznikami I, II, III, IV, oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych z 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 204 204 WDU19330240204 Obwieszczenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 203 203 WDU19330240203 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1932 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 202 202 WDU19330240202 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 201 201 WDU19330240201 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 200 200 WDU19330240200 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Kleczewie i Koninie w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 199 199 WDU19330240199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji I. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 198 198 WDU19330240198 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1933 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 197 197 WDU19330240197 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1933 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 196 196 WDU19330240196 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji: 1) raportu, przyjętego w Londynie przez komitet rzeczoznawców z dnia 11 sierpnia 1931 r.; 2) protokółów, dotyczących Bułgarji i Węgier, podpisanych w Londynie dnia 21 stycznia 1932 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 195 195 WDU19330240195 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji aktu dodatkowego do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1932 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 194 194 WDU19330240194 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisanej w Genewie dnia 24 września 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 24 poz. 193 193 WDU19330240193 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 15 czerwca 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 192 192 WDU19330230192 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 marca 1933 r. o uldze celnej na mace. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 191 191 WDU19330230191 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 190 190 WDU19330230190 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 189 189 WDU19330230189 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. o przyjmowaniu do przewozu pocztą druków - ulotek. uchylony
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 188 188 WDU19330230188 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 marca 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z podobizną Żwirki i Wigury. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 187 187 WDU19330230187 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wstrzymaniu eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie wsi i osad na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 186 186 WDU19330230186 Ustawa skarbowa z dnia 28 lutego 1933 r. na okres od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 185 185 WDU19330220185 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sulnowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 184 184 WDU19330220184 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sypniewo i o zmianie granic gmin wiejskich Sypniewo i Jeleń oraz obszaru dworskiego Iłowo w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 183 183 WDU19330220183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1933 r. o zmianie granic miasta Winnik w powiecie i województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 182 182 WDU19330220182 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grzybno w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 181 181 WDU19330220181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Brody w powiecie tczewskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 180 180 WDU19330220180 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu gmin wiejskich Stężyca Szlachecka i Stężyca Królewska i o utworzeniu gminy wiejskiej Stężyca w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 179 179 WDU19330220179 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1933 r. o pozwoleniach na broń do użytku osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu się tej broni. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 178 178 WDU19330220178 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1933 r. o uldze celnej na fosforan trójsodowy. uchylony
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 177 177 WDU19330220177 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach celnych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 176 176 WDU19330220176 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy. uchylony
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 175 175 WDU19330220175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1933 r. o ustaleniu na rok 1933 wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 174 174 WDU19330220174 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 173 173 WDU19330220173 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli. uchylony
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 172 172 WDU19330220172 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 171 171 WDU19330220171 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 170 170 WDU19330220170 Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 169 169 WDU19330220169 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 1931 r. w sprawie uregulowania roszczeń obywateli polskich do niemieckich zakładów ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczeń na życie, wymienionych w art. 21 polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego z dnia 5 lipca 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 168 168 WDU19330220168 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. o przejęciu przez władze skarbowe wymiaru i poboru niektórych podatków. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 167 167 WDU19330220167 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scaleniu gruntów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 166 166 WDU19330220166 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o uproszczeniach, stosowanych przy regulacji hipotek parcelowanych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 165 165 WDU19330220165 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 164 164 WDU19330220164 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1902 r. o służbie marynarza. uchylony
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 163 163 WDU19330220163 Ustawa z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 162 162 WDU19330220162 Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 161 161 WDU19330210161 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1933 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Żołędnica w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 160 160 WDU19330210160 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dobrzewino i o utworzeniu gminy wiejskiej Dobrzewino w powiecie morskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 159 159 WDU19330210159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dąbrówka i o utworzeniu gminy wiejskiej Dąbrówka w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 158 158 WDU19330210158 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świecie i o utworzeniu gminy wiejskiej Świecie w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 157 157 WDU19330210157 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kębłowo i o utworzeniu gminy wiejskiej Kębłowo w powiecie morskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 156 156 WDU19330210156 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Puławy w powiecie puławskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 155 155 WDU19330210155 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany granic miasta Witkowa, oraz gmin wiejskich Ruchocinek i Mękownica, w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 154 154 WDU19330210154 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 153 153 WDU19330210153 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 marca 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 152 152 WDU19330210152 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 marca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 151 151 WDU19330210151 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1924 r. o zmianie ustroju Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 150 150 WDU19330210150 Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia na rok 1933 wykazu imiennego gruntów, podlegających przymusowemu wykupowi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 149 149 WDU19330210149 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o odstąpieniu gminie miasta Gdyni na własność gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 148 148 WDU19330210148 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o zamianie gruntów państwowych w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 147 147 WDU19330210147 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o przekazywaniu bankom państwowym zarządu i ściągania niektórych bezspornych prywatno-prawnych roszczeń Skarbu Państwa. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 146 146 WDU19330210146 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich kas emerytalnych i przezorności. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 145 145 WDU19330210145 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 30 lipca 1883 r. o ogólnym zarządzie kraju. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 144 144 WDU19330210144 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o budowie normalnotorowej kolei Warszawa-Radom. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 143 143 WDU19330210143 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku" od podatków państwowych i samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 142 142 WDU19330210142 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o przedłużeniu okresu urzędowania organów samorządowych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 141 141 WDU19330210141 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. zmieniająca niektóre przepisy o opodatkowaniu spadków i darowizn. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 140 140 WDU19330210140 Ustawa z dnia 14 marca 1933 . o dodatkowych kredytach na rok 1932/33. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 139 139 WDU19330210139 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o dodatkowych kredytach na rok 1931/32. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 138 138 WDU19330210138 Ustawa z dnia 8 marca 1933 r. o przekazaniu na własność Stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż" niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 137 137 WDU19330210137 Ustawa z dnia 8 marca 1933 r. o sprzedaży i zamianie nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 136 136 WDU19330210136 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o zamianie gruntów państwowych na grunty gminne w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 20 poz. 135 135 WDU19330200135 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 12 września 1927 r. o organizacji urzędów dróg wodnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 20 poz. 134 134 WDU19330200134 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r. pomiędzy poszczególne cukrownie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 20 poz. 133 133 WDU19330200133 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1933 r. o zmianie granic gmin wiejskich Domaradzice, Osiek i Góreczki Wielkie w powiecie rawickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 20 poz. 132 132 WDU19330200132 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 20 poz. 131 131 WDU19330200131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1933 r. o ustanowieniu w Gdyni wolnego obszaru celnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 19 poz. 130 130 WDU19330190130 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia wykazu surowców i półfabrykatów, niezbędnych dla rozwoju rolnictwa lub przemysłu krajowego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 19 poz. 129 129 WDU19330190129 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 marca 1933 r. o uldze celnej na struny jelitowe. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 19 poz. 128 128 WDU19330190128 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mlekiem i jego przetworami. uznany za uchylony
Dz.U. 1933 nr 19 poz. 127 127 WDU19330190127 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego. uchylony
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 126 126 WDU19330180126 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1933 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1933 r. w sprawie przywozu na obszar Rzeczypospolitej Polskiej towarów zagranicznych, wprowadzonych na obszar Wolnego Miasta Gdańska w ramach kontyngentów gdańskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 125 125 WDU19330180125 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 marca 1933 r. o uregulowaniu cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy. uchylony
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 124 124 WDU19330180124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 marca 1933 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 123 123 WDU19330180123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 6 marca 1933 r. w sprawie prowadzenia rejestru handlowego dla państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 122 122 WDU19330180122 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 lutego 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 121 121 WDU19330180121 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 lutego 1933 r. o przesyłaniu egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych z ubiegłych okresów prenumeraty. uchylony
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 120 120 WDU19330180120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 119 119 WDU19330180119 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o sprzedaży gruntu państwowego w gminie Młociny w powiecie warszawskim. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 118 118 WDU19330180118 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 117 117 WDU19330180117 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich. uchylony
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 116 116 WDU19330170116 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1926 r., wraz z załącznikiem, protokółem podpisania, oraz protokółem, IX posiedzenia międzynarodowej konferencji sanitarnej w Paryżu z tegoż dnia. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 115 115 WDU19330170115 Międzynarodowa konwencja sanitarna, podpisana w Paryżu dnia 21 czerwca 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 114 114 WDU19330170114 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych państw do międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 113 113 WDU19330170113 Międzynarodowa konwencja sanitarna, podpisana w Paryżu dnia 17 stycznia 1912 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 23 września 1922 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 112 112 WDU19330170112 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o poborze rekruta w 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 17 poz. 111 111 WDU19330170111 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości państwowych, będących w zarządzie państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 110 110 WDU19330160110 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1933 r. o ustaleniu ceny spirytusu na cele domowo-lecznicze. uchylony
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 109 109 WDU19330160109 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 lutego 1933 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 108 108 WDU19330160108 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o kierowaniu robotami budowlanemi i sporządzaniu projektów (planów) tych robót na obszarze m. Gdyni. uchylony
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 107 107 WDU19330160107 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego), podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 106 106 WDU19330160106 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie danin na przypadek śmierci, podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 105 105 WDU19330160105 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 104 104 WDU19330160104 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o zatwierdzeniu umowy, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie ochrony i pomocy prawnej w dziedzinie podatków, podpisanej w Gdańsku dnia 17 marca 1924 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 103 103 WDU19330160103 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o zamianie parcel, będących własnością Skarbu Państwa, położonych w Gdańsku, na parcele, należące do Wolnego Miasta Gdańska. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 102 102 WDU19330160102 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgijskiem, mającej na celu ustanowienie wzajemności pomiędzy Polską a Belgją w zakresie udzielania korzyści, wynikających z ustawodawstwa obydwóch państw, dotyczącego emerytur górniczych, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Brukseli dnia 7 listopada 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 16 poz. 101 101 WDU19330160101 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokółu podpisania, podpisanych w Genewie dnia 13 lipca 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 15 poz. 100 100 WDU19330150100 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. wraz z odnośnemi regulaminami wykonawczemi. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 15 poz. 99 99 WDU19330150099 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie o zleceniach pocztowych, Porozumienie o prenumeracie czasopism i wydawnictw perjodycznych, podpisane w Londynie, dnia 28 czerwca 1929 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.). bez statusu
Dz.U. 1933 nr 14 poz. 98 98 WDU19330140098 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1933 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 września 1932 r. o odstąpieniu gminie miasta Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 14 poz. 97 97 WDU19330140097 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 lutego 1933 r. o wycofaniu z obiegu niektórych pocztowych znaczków opłaty. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 14 poz. 96 96 WDU19330140096 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie uposażenia nadterminowych wojska. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 14 poz. 95 95 WDU19330140095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1933 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Dryszczów z powiatu rohatyńskiego w województwie stanisławowskiem do powiatu podhajeckiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 14 poz. 94 94 WDU19330140094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1933 r. o obniżeniu kar za zwłokę przy egzekucjach należności pieniężnych w postępowaniu przymusowem w administracji. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 14 poz. 93 93 WDU19330140093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1933 r. w sprawie przywozu na obszar Rzeczypospolitej Polskiej towarów zagranicznych, wprowadzonych na obszar Wolnego Miasta Gdańska w ramach kontyngentów gdańskich na zasadzie art. 212 ust. 3 umowy, podpisanej dnia 24 października 1921 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 13 poz. 92 92 WDU19330130092 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie: I. zgłoszenia przez Polskę przystąpienia do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.; II. złożenia dokumentów ratyfikacyjnych i zgłoszenia przystąpienia przez niektóre Państwa do powyższego porozumienia. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 13 poz. 91 91 WDU19330130091 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1933 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do porozumienia między Polską a Portugalją, dotyczącego wzajemnego uznawania okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanego w Lizbonie, dnia 27 sierpnia 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 13 poz. 90 90 WDU19330130090 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1933 r. w sprawie złożenia przez Rumunję i Wenezuelę dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 13 poz. 89 89 WDU19330130089 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 lutego 1933 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 13 poz. 88 88 WDU19330130088 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1933 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Pacław w powiecie dobromilskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 13 poz. 87 87 WDU19330130087 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie ustalenia stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w hutach szklanych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 13 poz. 86 86 WDU19330130086 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 lutego 1933 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 85 85 WDU19330120085 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 stycznia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 84 84 WDU19330120084 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 16 lutego 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych morskich opłat portowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 83 83 WDU19330120083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej II we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 82 82 WDU19330120082 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 9 marca 1928 r. o zezwoleniu Pocztowej Kasie Oszczędności na działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 81 81 WDU19330120081 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 stycznia 1933 r. o przesyłkach pocztowych za pobraniem w obrocie zagranicznym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 80 80 WDU19330120080 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 grudnia 1932 r. w sprawie warunkowego zwolnienia osób, odbywających karę pozbawienia wolności z mocy wyroków wojskowych sądów karnych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 79 79 WDU19330120079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zakazie używania węgierskich nazw regjonalnych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 78 78 WDU19330120078 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o obciążeniu nieruchomości państwowej nr hip. 1720 w Warszawie służebnością widoku i światła na rzecz sąsiedniej nieruchomości. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 77 77 WDU19330110077 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 76 76 WDU19330110076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1933 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie grodzkim w Bielsku Podlaskim w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 75 75 WDU19330110075 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1933 r. w przedmiocie przesunięcia na rok 1933 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 74 74 WDU19330110074 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 października 1929 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 73 73 WDU19330110073 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1928 r. o taryfie opłat za badanie zwierząt przywożonych i przewożonych z zagranicy. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 72 72 WDU19330110072 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o kasowości i rachunkowości związków komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 71 71 WDU19330110071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sporządzaniu i ustalaniu budżetów związków komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 11 poz. 70 70 WDU19330110070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zmianie granic powiatów pułtuskiego i radzymińskiego w województwie warszawskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 69 69 WDU19330100069 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 68 68 WDU19330100068 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Prawo górnicze. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 67 67 WDU19330100067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1928 r. o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 66 66 WDU19330100066 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 65 65 WDU19330100065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zniesieniu obszarów dworskich Sołacz i Golęcin w powiecie i województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 64 64 WDU19330100064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o zmianie granic miasta Gdyni w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 63 63 WDU19330100063 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 62 62 WDU19330100062 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami. uchylony
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 61 61 WDU19330090061 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Nowej Zelandji do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 60 60 WDU19330090060 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Belgję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. na III sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 59 59 WDU19330090059 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Waszyngtonie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 58 58 WDU19330090058 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 57 57 WDU19330090057 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 1932 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 56 56 WDU19330090056 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lutego 1933 r. w sprawie znaczków stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 55 55 WDU19330090055 Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 54 54 WDU19330090054 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o zniesieniu kar cielesnych w szkołach na obszarze b. zaboru pruskiego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 9 poz. 53 53 WDU19330090053 Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 r. o zmianie mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 8 poz. 52 52 WDU19330080052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1933 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1934. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 8 poz. 51 51 WDU19330080051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, członków ich rodzin, oraz emerytów. uchylony
Dz.U. 1933 nr 8 poz. 50 50 WDU19330080050 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Brazylję, Francję, Hiszpanję, Jugosławję, Łotwę i Rumunję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49 49 WDU19330080049 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.). obowiązujący
Dz.U. 1933 nr 7 poz. 48 48 WDU19330070048 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie okresów umorzenia wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich, banków hipotecznych i Wileńskiego Banku Ziemskiego oraz obligacje banków komunalnych, jak również wydanych na podstawie tych wierzytelności listów zastawnych i obligacyj. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 7 poz. 47 47 WDU19330070047 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia listów zastawnych oraz obligacyj, stanowiących własność instytucyj prawa publicznego, instytucyj państwowych i Skarbu Państwa. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 7 poz. 46 46 WDU19330070046 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia pożyczek długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 7 poz. 45 45 WDU19330070045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 7 poz. 44 44 WDU19330070044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. o utworzeniu izb rolniczych z siedzibami w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Łucku i Wilnie oraz o ustaleniu okręgów działalności tych izb. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 43 43 WDU19330060043 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 1933 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur Sądów Okręgowych w Katowicach i Cieszynie do Ministerstwa Sprawiedliwości. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 42 42 WDU19330060042 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1933 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Kolnie i Myszyńcu, w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 41 41 WDU19330060041 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 40 40 WDU19330060040 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 stycznia 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 39 39 WDU19330060039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 38 38 WDU19330060038 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 18 czerwca 1930 r., zmieniającego niektóre postanowienia konwencji polsko-czeskosłowackiej o uregulowaniu wzajemnem komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 37 37 WDU19330060037 Protokół pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, zmieniający niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, z dnia 30 maja 1927 roku, podpisany w Pradze dnia 18 czerwca 1930 roku. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 36 36 WDU19330060036 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpienia do Konwencji i Statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy, podpisanych w Genewie wraz z Aktem końcowym dnia 12 lipca 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 35 35 WDU19330060035 Konwencja i Statut o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy, Akt końcowy. obowiązujący
Dz.U. 1933 nr 5 poz. 34 34 WDU19330050034 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 stycznia 1933 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telefonicznej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 5 poz. 33 33 WDU19330050033 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 stycznia 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 5 poz. 32 32 WDU19330050032 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 5 poz. 31 31 WDU19330050031 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1933 r. o częściowej zmianie tabeli tarowej. uchylony
Dz.U. 1933 nr 5 poz. 30 30 WDU19330050030 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1933 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1931 rok. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 29 29 WDU19330040029 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 28 28 WDU19330040028 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego". uchylony
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 27 27 WDU19330040027 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Monopol Spirytusowy". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 26 26 WDU19330040026 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Solny". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 25 25 WDU19330040025 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy". bez statusu
Dz.U. 1933 nr 4 poz. 24 24 WDU19330040024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 3 poz. 23 23 WDU19330030023 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 3 poz. 22 22 WDU19330030022 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 3 poz. 21 21 WDU19330030021 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o umowie najmu marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., a podpisanej w Genewie dnia 26 lipca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 3 poz. 20 20 WDU19330030020 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Majdan Golczański i Borki w powiecie niżańskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 3 poz. 19 19 WDU19330030019 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 18 listopada 1930 r., zawierającem przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 3 poz. 18 18 WDU19330030018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1933 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina). bez statusu
Dz.U. 1933 nr 3 poz. 17 17 WDU19330030017 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rządami Polskim a Niemieckim, dotyczącego zaprzestania działalności Mieszanego Trybunału Rozjemczego niemiecko-polskiego, podpisanego w Paryżu dnia 1 grudnia 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 16 16 WDU19330020016 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o izbach rolniczych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 15 15 WDU19330020015 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia wysokości ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1933/34, 1934/35, 1935/36 dla gorzelni rolniczych oraz podziału tegoż kontyngentu na poszczególne województwa. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 14 14 WDU19330020014 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 listopada 1932 r. o częściowej zmianie taryfy celnej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 13 13 WDU19330020013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1932 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 12 12 WDU19330020012 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz o pomocy prawnej w sprawach danin, podpisanej w Wiedniu wraz z protokółem końcowym dnia 22 kwietnia 1932 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 11 11 WDU19330020011 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej wraz z protokółem końcowym oraz załącznikami I i II w Warszawie dnia 22 grudnia 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 2 poz. 10 10 WDU19330020010 Ustawa z dnia 15 grudnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Niemcami w formie wymiany not z dnia 15 grudnia 1932 r. o stosowaniu tytułu I konwencji polsko-niemieckiej z dnia 22 czerwca 1922 r., dotyczącej kopalń górnośląskich, do terenów, będących przedmiotem umowy między Skarbem Państwa Polskiego a Preussische Bergwerks-und-Hutten-Aktiengesellschaft z dnia 18 lipca 1931 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 9 9 WDU19330010009 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r. - Regulamin Najwyższego Trybunału Administracyjnego. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 8 8 WDU19330010008 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 grudnia 1932 r. w sprawie ceł wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 7 7 WDU19330010007 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zaliczaniu na poczet zaległości podatkowych wynagrodzenia za grunty przymusowo wykupione oraz przejęte na własność Państwa tudzież o przyjmowaniu na spłatę zaległości podatkowych obligacyj 5%-owej państwowej renty ziemskiej i skryptów dłużnych Skarbu Państwa. uchylony
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 6 6 WDU19330010006 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1932 r. o ulgach w spłacie daniny lasowej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 5 5 WDU19330010005 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 15 marca 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych rolników. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 4 4 WDU19330010004 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych. uchylony
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 3 3 WDU19330010003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o przekazaniu wojewodom uprawnienia, zawartego w ust. 2 art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem, oraz o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 9 maja 1931 r. o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnień Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. bez statusu
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 2 2 WDU19330010002 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych i Skarbu, zmieniające rozporządzenie z dnia 1 października 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych osób trudniących się samodzielnie kuciem koni. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 1 1 WDU19330010001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. o utworzeniu przymusowego zrzeszenia producentów spirytusu. bez statusu