20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
19841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965
19641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945
194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930

Rocznik 1934
990 RNNKdSWzE z dnia 1 grudnia 1934 r. o korzystaniu z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. bez statusu
989 RNNKdSWzE z dnia 29 listopada 1934 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami uchylony
988 RMRiRR z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
987 RMS z dnia 15 grudnia 1934 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych. bez statusu
986 RMS z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru. bez statusu
985 RMS z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie poboru dodatków do podatku spożywczego od cukru. bez statusu
984 RMS z dnia 29 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie. wygaśnięcie aktu
983 RMSoRiRR z dnia 14 grudnia 1934 r. o zaliczeniu gospodarstw wiejskich do grupy A i B w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych. bez statusu
982 RMSW z dnia 20 grudnia 1934 r. o przedstawianiu do zatwierdzenia środków reklamowania filmów. bez statusu
981 RMSW z dnia 19 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie egzaminów na mechaników kinematograficznych. uchylony
980 RMSW z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
979 RMSW z dnia 6 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze. bez statusu
978 RPRM z dnia 22 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
977 RPR z dnia 28 grudnia 1934 r. o złączeniu Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny. obowiązujący
976 RPR z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
975 U z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie dodatków do podatku spożywczego od cukru. uchylony
974 OMRiRR z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
973 OMS z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
972 RMS z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych. uchylony
971 RMS z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie uiszczania opłat sądowych. uchylony
970 RMS z dnia 17 grudnia 1934 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz sądów okręgowych w Kielcach, Lublinie, Radomiu i Zamościu. bez statusu
969 RMS z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłatach sądowych, notarjalnych i pisarzy hipotecznych, za czynności, związane z działalnością Banku Akceptacyjnego. bez statusu
968 RMS z dnia 12 grudnia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
967 RMS z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych. bez statusu
966 RMS z dnia 11 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie. bez statusu
965 RMS z dnia 7 grudnia 1934 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych. uchylony
964 RMS z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie zwolnienia niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od obowiązku uiszczania opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży. bez statusu
963 RMOSoMRiRR z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu uchylony
962 RMPiT z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie częściowej zmiany ordynacji telegraficznej. bez statusu
961 RMK z dnia 24 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przestrzeganiu porządku na kolejach użytku publicznego. uchylony
960 RMSW z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu gminnego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
959 RMSW z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gminnych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
958 Or z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Norwegję i przez Honduras aktów przystąpienia do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających bez statusu
957 Or z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją, bez statusu
956 Or z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Indyj do traktatu między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców. bez statusu
955 Or z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie złożenia przez Związek Socjalistycznych Republik Rad dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego bez statusu
954 RMS z dnia 12 grudnia 1934 r. o wypuszczeniu I serji 5% państwowej renty wieczystej. bez statusu
953 RMS z dnia 10 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka świeże. uchylony
952 RMS z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie opłat stemplowych wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. bez statusu
951 RRM z dnia 6 grudnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
950 OMS z dnia 4 grudnia 1934 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniach Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
949 RMPiH z dnia 27 listopada 1934 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
948 RMS z dnia 27 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczania papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych. uchylony
947 RMOS z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych dla załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi. bez statusu
946 RMOS z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy uchylony
945 RMOS z dnia 13 listopada 1934 r. o czasowem zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych. bez statusu
944 RMPiT z dnia 27 października 1934 r. - Ordynacja telefoniczna. uchylony
943 RRM z dnia 13 listopada 1934 r. o częściowem uchyleniu postanowień art. 71 ust. 1 i 2 ustawy bez statusu
942 RMS z dnia 27 listopada 1934 r. w sprawie zniesienia powiatowego wydziału hipotecznego przy Sądzie Grodzkim w Sosnowcu i zmiany właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu w sprawach hipotecznych. bez statusu
941 RMS z dnia 27 listopada 1934 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
940 RMS z dnia 24 listopada 1934 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. bez statusu
939 RMS z dnia 24 listopada 1934 r. o ustaleniu wzorów monet srebrnych 2, 5 i 10 złotych. bez statusu
938 RMS z dnia 22 listopada 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi. bez statusu
937 RMS z dnia 16 listopada 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego. bez statusu
936 Or z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do konwencji, dotyczącej niewolnictwa. bez statusu
935 Or z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do międzynarodowej konwencji bez statusu
934 Or z dnia 5 listopada 1934 r. w sprawie rozciągnięcia na Nową Fundlandję konwencji między Polską a Wielką Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych. bez statusu
933 RMS z dnia 16 listopada 1934 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu bez statusu
932 RMS z dnia 16 listopada 1934 r. w sprawie znaczków stemplowych. bez statusu
931 RMS z dnia 14 listopada 1934 r. w sprawie zmiany organizacji Izby Skarbowej I we Lwowie oraz Izby Skarbowej II we Lwowie. bez statusu
930 RMRiRR z dnia 12 listopada 1934 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych. uchylony
929 RMPiH z dnia 10 listopada 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia uchylony
928 RMPiH z dnia 31 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uprawnień rządowych na wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie lub rozdzielanie energji elektrycznej. bez statusu
927 RRM z dnia 13 listopada 1934 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
926 RRM z dnia 13 listopada 1934 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych władz celnych II instancji. bez statusu
925 RRM z dnia 12 października 1934 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
924 RMPiH z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 127 prawa górniczego. uchylony
923 RMPiH z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 126 prawa górniczego. uchylony
922 RMOS z dnia 23 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o egzaminach dla techników dentystycznych. bez statusu
921 RMOS z dnia 8 października 1934 r. o zmianie przepisów o demobilizacji gospodarczej w górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
920 Or z dnia 30 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przez kilka państw przystąpień do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy. bez statusu
919 KmozfppwGd2k1rwzpopfptdwG z dnia obowiązujący
918 RMSW z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do wydziałów powiatowych. bez statusu
917 RMSW z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim, jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
916 RMSW z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. uchylony
915 Or z dnia 13 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Meksyku dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o linjach ładunkowych bez statusu
914 Or z dnia 13 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Rumunję i Turcję dokumentów ratyfikacyjnych aktu dodatkowego do konwencji międzynarodowej bez statusu
913 Or z dnia 8 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję za Tunis dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej. bez statusu
912 Or z dnia 6 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Szwecji do międzynarodowej konwencji sanitarnej bez statusu
911 Or z dnia 5 października 1934 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi. bez statusu
910 RMS z dnia 5 listopada 1934 r. w sprawie odbywania w Sanoku roków sądu przysięgłych. bez statusu
909 RMS z dnia 5 listopada 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na śledzie. wygaśnięcie aktu
908 RMPiH z dnia 2 listopada 1934 r. w sprawie kontroli cen węgla. bez statusu
907 RMPiH z dnia 31 października 1934 r. wydane co do § 11 w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za czynności urzędowe, dokonywane na podstawie ustawy elektrycznej. bez statusu
906 Or z dnia 5 października 1934 r. w sprawie przystąpienia Francji za Algerję, za niektóre kolonje francuskie oraz za Kamerun, do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych. bez statusu
905 RMOS z dnia 15 października 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine Medina). bez statusu
904 RMSW z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej w sprawie przebywania wojennych okrętów państw obcych na obszarze wód Państwa Polskiego. uchylony
903 RMPiH z dnia 20 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych o ustawianiu, używaniu i obsłudze wytwornic acetylenowych. bez statusu
902 RRM z dnia 12 października 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Częstochowy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
901 Or z dnia 30 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
900 KosoopmpwGd3m1rwzpdijz(zzu z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
899 Or z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Turecki dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
898 Or z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy. bez statusu
897 Or z dnia 4 września 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Iraku do protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 34 i 40 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
896 Or z dnia 4 września 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Iraku do protokółu, dotyczącego zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 i w klauzulach końcowych konwencji urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
895 Or z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
894 Or z dnia 27 sierpnia 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Państwa Północnego Borneo, oraz przystąpienia Republiki Chili do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych. bez statusu
893 RMPiH z dnia 29 października 1934 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu. uchylony
892 RMS z dnia 29 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego. bez statusu
891 RMS z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów. bez statusu
890 RMS z dnia 27 października 1934 r. w sprawie nadania urzędowi celnemu w Gdyni niektórych uprawnień okręgowych władz celnych II instancji oraz częściowego wyłączenia tego urzędu z pod właściwości Dyrekcji Ceł w Poznaniu. bez statusu
889 RMS z dnia 25 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu - Przepisy dla wolnych obszarów celnych w portach morskich. bez statusu
888 RMSPiHoSW z dnia 25 października 1934 r. o ograniczeniach, dotyczących uprawiania handlu i przemysłu, wznoszenia budowli i zamieszkiwania na terenie wolnych obszarów celnych w portach morskich, oraz ograniczeniach ruchu osobowego pomiędzy wolnemi obszarami celnemi w portach morskich a resztą polskiego obszaru celnego. bez statusu
887 RMS z dnia 20 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uchylony
886 RMS z dnia 20 października 1934 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu uchylony
885 RRM z dnia 12 października 1934 r. o dodatkach służbowych dla niższych funkcjonarjuszów państwowych z tytułu zatrudnienia w niedziele i święta. bez statusu
884 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie naturalnego masła krowiego. uchylony
883 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów. uchylony
882 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
881 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego. wygaśnięcie aktu
880 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych. uchylony
879 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie. wygaśnięcie aktu
878 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na owoce południowe, towary kolonjalne i oleje roślinne. wygaśnięcie aktu
877 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi. wygaśnięcie aktu
876 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych. uchylony
875 RMS z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych. wygaśnięcie aktu
874 RMS z dnia 23 października 1934 r. o wyjaśnieniach uzupełniających taryfę celną wywozową. bez statusu
873 RMS z dnia 23 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ustanowieniu taryfy celnej wywozowej. uchylony
872 RRM z dnia 26 października 1934 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
871 RRM z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
870 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zatwierdzenia niektórych umów polsko-gdańskich. bez statusu
869 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a gminą m. st. Warszawy. bez statusu
868 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustaw: bez statusu
867 RPR z dnia 24 października 1934 r. o zmianie ustawy bez statusu
866 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie opodatkowania spadków i darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
865 RPR z dnia 24 października 1934 r. o przerachowaniu niektórych należności. bez statusu
864 RPR z dnia 24 października 1934 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowem. uchylony
863 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o monopolu spirytusowym i o sprzedaży napojów alkoholowych. uchylony
862 RMS z dnia 23 października 1934 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów celnych poza miejscem urzędowem lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów. uchylony
861 RPR z dnia 24 października 1934 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych oraz o ustanowieniu prawa budowy. bez statusu
860 RPR z dnia 24 października 1934 r. o komunalnych kasach oszczędności. bez statusu
859 RPR z dnia 24 października 1934 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych. uchylony
858 RPR z dnia 24 października 1934 r. o osobistych świadczeniach wojennych. bez statusu
857 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
856 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
855 RPR z dnia 24 października 1934 r. o zmianie ustawy uchylony
854 RPR z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o sądach pracy. bez statusu
853 RMS z dnia 28 października 1934 r. o sposobie ujawniania w księgach hipotecznych prawa odrębnej własności lokali i innych praw rzeczowych na tych lokalach. uchylony
852 RRM z dnia 12 października 1934 r. o całkowitem uchyleniu postępowania doraźnego. bez statusu
851 RPR z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa. uchylony
850 RPR z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości. uchylony
849 RPR z dnia 24 października 1934 r. o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy. bez statusu
848 RPR z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali. uchylony
847 RPR z dnia 24 października 1934 r. o Związku Rewizyjnym Samorządu Terytorjalnego. uchylony
846 RPR z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych. bez statusu
845 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
844 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
843 RPR z dnia 24 października 1934 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie przymusowo wykupywane na podstawie ustawy bez statusu
842 RPR z dnia 24 października 1934 r. o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
841 RPR z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. bez statusu
840 RPR z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
839 RPR z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucyj, w bankach państwowych. bez statusu
838 RMSPiHoRiRR z dnia 20 października 1934 r. o ulgach celnych na śledzie. wygaśnięcie aktu
837 RPR z dnia 24 października 1934 r. - Przepisy o kosztach sądowych. uchylony
836 RPR z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem. uchylony
835 RPR z dnia 24 października 1934 r. Przepisy wprowadzające prawo upadłościowe. uchylony
834 RPR z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe. uchylony
833 RMS z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
832 RMPiH z dnia 12 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia uchylony
831 RMK z dnia 3 października 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji bez statusu
830 RMPiT z dnia 13 października 1934 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia bez statusu
829 RMPiT z dnia 13 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów uchylony
828 RMPiT z dnia 13 października 1934 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. bez statusu
827 RMPiT z dnia 1 października 1934 r. w sprawie przyjmowania weksli, płatnych w siedzibie miejscowego urzędu pocztowego, do zaprotestowania. bez statusu
826 RMSWiSW z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości o trybie i zasadach postępowania komisyj szacunkowych do spraw o odszkodowania w rejonach bezpieczeństwa przy wojskowych zakładach amunicyjnych oraz składach amunicji i materjałów wybuchowych. bez statusu
825 RRM z dnia 19 października 1934 r. o wolnym obszarze celnym w Gdyni. bez statusu
824 RMRiRR z dnia 28 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o włączeniu niedokrwistości zakaźnej koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
823 RMPiH z dnia 24 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj zagranicę. uchylony
822 RMS z dnia 24 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wykonaniu art. 97 i art. 104 Ordynacji Podatkowej. bez statusu
821 RMS z dnia 19 września 1934 r. o wykonaniu Ordynacji Podatkowej. uchylony
820 RMS z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do prawa celnego, wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości. uchylony
819 RMOS z dnia 21 września 1934 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarskich. bez statusu
818 RMRiRR z dnia 21 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
817 RMS z dnia 26 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o organizacji Rady Spółdzielczej. uznany za uchylony
816 RMS z dnia 20 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
815 Or z dnia 3 września 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
814 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach. bez statusu
813 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku. bez statusu
812 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy. bez statusu
811 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach. bez statusu
810 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
809 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie. bez statusu
808 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli. bez statusu
807 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych. bez statusu
806 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie. bez statusu
805 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce. bez statusu
804 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Panamę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju. bez statusu
803 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Brazylję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle. bez statusu
802 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Brazylję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej. bez statusu
801 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj dotyczących umowy najmu i repatrjacji marynarzy. bez statusu
800 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. bez statusu
799 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia. bez statusu
798 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach. bez statusu
797 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Republikę San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego porozumienia o paczkach pocztowych. bez statusu
796 RMSW z dnia 17 września 1934 r. o wyborach członków izb wojewódzkich w województwach pomorskiem i poznańskiem. bez statusu
795 RMS z dnia 15 września 1934 r. w sprawie zmiany granic 1 Urzędu Skarbowego w Drohobyczu. akt jednorazowy
794 Or z dnia 14 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień kilku państw do konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wraz z załącznikiem. bez statusu
793 KouzdpwzzwGd3m1r z dnia wygaśnięcie aktu
792 Or z dnia 27 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Wielkiej Brytanji deklaracji o rozciągnięciu na terytorja: Basutoland, Protektoratu Bechuanaland i Swaziland konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
791 Or z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Królestwa Iraku do konwencji i statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej niesienia pomocy. bez statusu
790 Or z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie przystąpienia Brazylji do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. bez statusu
789 RMS z dnia 24 września 1934 r. o utworzeniu w Sanoku wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle. bez statusu
788 RRM z dnia 27 września 1934 r. o przedłużeniu poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego. bez statusu
787 RPR z dnia 24 września 1934 r. o zamianie i sprzedaży gruntów państwowych w Mościcach. bez statusu
786 RPR z dnia 24 września 1934 r. o zamianie, sprzedaży i bezpłatnem odstąpieniu niektórych gruntów państwowych. bez statusu
785 RPR z dnia 24 września 1934 r. o zezwoleniu na sprzedaż niektórych nieruchomości fundacji "Zakłady Kórnickie". bez statusu
784 RPR z dnia 24 września 1934 r. w sprawie zmiany granic okręgów sądów apelacyjnych w Krakowie, Lublinie i Lwowie, zniesienia Sądu Okręgowego w Sanoku i zmiany granic sądów okręgowych w Jaśle, Krakowie, Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie i Wadowicach. akt jednorazowy
783 RPR z dnia 24 września 1934 r. o wojskowej służbie pomocniczej. uchylony
782 RPR z dnia 24 września 1934 r. o wypuszczeniu państwowej renty wieczystej. bez statusu
781 RPR z dnia 24 września 1934 r. w sprawie przejęcia świadczeń niemieckiego ubezpieczenia społecznego przez polskie zakłady ubezpieczeń społecznych. bez statusu
780 RPR z dnia 24 września 1934 r. o zniesieniu państwowego Funduszu Kredytowego, Państwowego Funduszu Gospodarczego i Funduszu na przedterminową spłatę długów państwowych. bez statusu
779 RPR z dnia 24 września 1934 r. w sprawie włączenia Drukarni Państwowych do przedsiębiorstwa państwowego "Polska Agencja Telegraficzna". akt jednorazowy
778 RPR z dnia 24 września 1934 r. o tymczasowych organach ustrojowych gminy m. st. Warszawy. uchylony
777 RPR z dnia 24 września 1934 r. o wywłaszczaniu na cele kolejowe. bez statusu
776 RPR z dnia 24 września 1934 r. - Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowem. uchylony
775 RMS z dnia 14 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy bez statusu
774 RMS z dnia 14 września 1934 r. o obliczaniu i poborze podatku od energji elektrycznej. bez statusu
773 RMS z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych. bez statusu
772 RMS z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
771 RMS z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
770 RMS z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy uchylony
769 RMS z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym. uchylony
768 RMS z dnia 10 września 1934 r. o opłatach za nadzór nad związkami rewizyjnemi spółdzielni. uznany za uchylony
767 RMSW z dnia 3 września 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Sprawiedliwości, w sprawie wykonania art. 48 i 49 ustawy bez statusu
766 RMSW z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych bez statusu
765 RPR z dnia 24 września 1934 r. o odpowiedzialności solidarnej za naruszenie przepisów podatkowych. uchylony
764 RPR z dnia 24 września 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
763 Or z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju. bez statusu
762 Or z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju. bez statusu
761 Or z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Iraku do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
760 RMSW z dnia 18 września 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gromadzkich na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
759 RMK z dnia 7 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o urządzaniu i utrzymywaniu pasów ochronnych przeciwpożarowych i zasłon odśnieżnych. uchylony
758 RMSPiHoRiRR z dnia 28 sierpnia 1934 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi. wygaśnięcie aktu
757 RMSWSWiS z dnia 28 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy uchylony
756 RMS z dnia 15 września 1934 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku. bez statusu
755 RMSW z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Opieki Społecznej, Poczt i Telegrafów, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania ustawy bez statusu
754 Or z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką. bez statusu
753 KhinmRPaRTpwAwd2s1r z dnia obowiązujący
752 Or z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
751 Or z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. bez statusu
750 Or z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych. bez statusu
749 Or z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Belgję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. bez statusu
748 RMPiH z dnia 5 września 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia uchylony
747 RMS z dnia 7 września 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
746 RMS z dnia 4 września 1934 r. w sprawie wypuszczenia serji II pożyczki budowlanej. bez statusu
745 RMWRiOP z dnia 31 sierpnia 1934 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr w uniwersytetach państwowych. bez statusu
744 RPR z dnia 12 czerwca 1934 r. o zamianie gruntów państwowych w powiecie bialskim, w województwie lubelskiem. bez statusu
743 RPR z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej. bez statusu
742 U z dnia 15 marca 1934 r. o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej. uchylony
741 RMPiH z dnia 29 sierpnia 1934 r. o budowie i stanie technicznym wytwornic acetylenowych. uchylony
740 RMRiRR z dnia 22 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu w sprawie określenia, jakie gospodarstwa rolne uważa się za prowadzone w większym rozmiarze. bez statusu
739 RMS z dnia 14 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r. bez statusu
738 RMPiT z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. bez statusu
737 OMSZ z dnia 31 lipca 1934 r. o sprostowaniu błędu w tekście francuskim konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
736 Or z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Irak przystąpienia do konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
735 Or z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Irak przystąpienia do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych. bez statusu
734 Or z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie przystąpienia Iraku do międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych. bez statusu
733 Or z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Węgier do Porozumienia Madryckiego bez statusu
732 Or z dnia 21 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Szwecji do Konwencji Związkowej Paryskiej bez statusu
731 Or z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia Nowej Fundlandji do traktatu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjów Zamorskich, Cesarzem Indyj, o wydawaniu zbiegłych przestępców. bez statusu
730 Or z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją. bez statusu
729 RMOS z dnia 21 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zaliczeniu nawigatorów i pilotów powietrznych do kategorji pracowników umysłowych. bez statusu
728 RMRiRR z dnia 14 sierpnia 1934 r. o warunkach hodowli szczurów piżmowych. bez statusu
727 RRM z dnia 25 sierpnia 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Kielc gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
726 Uddth z dnia 30 grudnia 1922 r. między Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisany w Brukseli dnia 10 czerwca 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
725 PcmRPaZSRR z dnia 9 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
724 Or z dnia 21 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych. bez statusu
723 RMS z dnia 30 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru. uchylony
722 RMSW z dnia 28 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych uchylony
721 PmPaNdcszimpwWd2m1r(zzu z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
720 OMS z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
719 OMS z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
718 OMS z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
717 OMS z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
716 OMS z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku przemysłowym. uchylony
715 OMS z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
714 RMSW z dnia 22 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
713 RMS z dnia 23 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie przedłużenia terminu na zawieranie układów dobrowolnych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami. bez statusu
712 RMS z dnia 23 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
711 RMS z dnia 23 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
710 RMS z dnia 18 sierpnia 1934 r. w sprawie utraconych obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej. bez statusu
709 RMS z dnia 16 sierpnia 1934 r. w sprawie znaczków stemplowych. bez statusu
708 RMPiH z dnia 18 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie rejestracji przedsiębiorstw sprzedaży i wynajmu filmów. bez statusu
707 RMPiH z dnia 18 sierpnia 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu uchylony
706 RMPiH z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj zagranicę. uchylony
705 RMRiRR z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie przewozu z zagranicy przez terytorjum polskie ryb, raków i innych skorupiaków oraz surowców i przetworów, pochodzenia zwierzęcego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
704 RMRiRR z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie przywozu z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
703 RMSW z dnia 8 sierpnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad powiatowych. bez statusu
702 RMOS z dnia 1 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za analizy, wykonane w Państwowym Zakładzie Higjeny. bez statusu
701 PcmRPaRNwfwn z dnia 14 października 1933 r., 31 października 1933 r., 15 listopada 1933 r. i 30 listopada 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą bez statusu
700 RMS z dnia 10 sierpnia 1934 r. w sprawie zawierania umów ubezpieczeń bezpośrednich w walucie zagranicznej. bez statusu
699 RMSPiHoRiRR z dnia 26 lipca 1934 r. o przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia bez statusu
698 PmRPaRCwfwn z dnia 30 listopada i 13 grudnia 1933 r. w sprawie przedłużenia prowizorycznego porozumienia handlowego bez statusu
697 PphmRPaRC z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
696 Or z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych. bez statusu
695 KmRPaKRdwpippwskpwBwd2m1r(zzu z dnia 18 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
694 RMS z dnia 3 sierpnia 1934 r. w sprawie obliczania i ogłaszania wartości złota. bez statusu
693 RMOS z dnia 24 lipca 1934 r. o funduszu pożyczkowo-zapomogowym ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa. bez statusu
692 RMWRiOP z dnia 27 czerwca 1934 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych. bez statusu
691 Or z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Francją dotyczącej ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie. bez statusu
690 KmPaFdunsnwndpiripuzwgpwWd2g1r z dnia wygaśnięcie aktu
689 RPNIK z dnia 21 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
688 RIMSW z dnia 2 sierpnia 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (przepisy, dotyczące gminy wiejskiej). bez statusu
687 RMPiH z dnia 31 lipca 1934 r. o zezwoleniu przetwórniom bekonów na stosowanie wag ze skalami wywzorcowanemi w jednostkach miar systemu angielskiego. bez statusu
686 RMRiRR z dnia 27 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ustaleniu wzoru statutu Rybackiego Związku Ochronnego. obowiązujący
685 RMOS z dnia 26 lipca 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
684 RMOS z dnia 26 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie granic okręgu ochrony sanitarnej Zakopanego. akt jednorazowy
683 RRM z dnia 11 sierpnia 1934 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej bez statusu
682 RRM z dnia 30 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
681 Or z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 2 maja 1931 r. do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej. bez statusu
680 UddkmRPaKRdelkp z dnia 9 maja 1930 r., podpisany w Bukareszcie dnia 2 maja 1931 r. wygaśnięcie aktu
679 OPR z dnia 29 lipca 1934 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
678 RMOS z dnia 26 lipca 1934 r. o ustanowieniu śląskiej okręgowej izby lekarskiej. uchylony
677 RMS z dnia 24 lipca 1934 r. w sprawie oznaczenia numerów 7% listów zastawnych II emisji i 7% obligacyj komunalnych II emisji Banku Gospodarstwa Krajowego, wyłączonych z pod konwersji, przewidzianej w art. 22 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
676 RMPiH z dnia 19 lipca 1934 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XIV Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie w czasie od 1 do 16 września 1934 r. włącznie. uznany za uchylony
675 RMSW z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
674 Or z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, dotyczącego stosunków handlowych między Polską i Danją, podpisanego wraz z aneksami A i B w Kopenhadze dnia 10 stycznia 1934 r. bez statusu
673 PdshmPiDpwKd1s1r z dnia wygaśnięcie aktu
672 Or z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu między Polską a Szwecją, dotyczącego stosunków handlowych pomiędzy obydwoma krajami, podpisanego wraz z załącznikami A i B w Warszawie dnia 21 października 1933 r. bez statusu
671 PdshmPaSpwWd2p1r(zzu z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
670 RMSPiHoRiRR z dnia 25 lipca 1934 r. o uchyleniu rozporządzeń o ulgach celnych bez statusu
669 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o ustaleniu nowych wzorów monet srebrnych wartości 5 i 10 złotych. bez statusu
668 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu zborowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
667 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu tarnopolskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
666 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu skałackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
665 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu żydaczowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
664 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu tłumackiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
663 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu rohatyńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
662 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
661 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu wyrzyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
660 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu szubińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
659 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu szamotulskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
658 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu mogileńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
657 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu krotoszyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
656 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kościańskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
655 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kępińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
654 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu inowrocławskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
653 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu chodzieskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
652 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu starogardzkiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
651 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu sępoleńskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
650 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kartuskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
649 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu sanockiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
648 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu niżańskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
647 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kolbuszowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
646 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu jarosławskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
645 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu żywieckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
644 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu wadowickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
643 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu tarnowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
642 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowosądeckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
641 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu jasielskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
640 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu bocheńskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
639 RMSW z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu bialskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
638 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad temi zbiórkami. uznany za uchylony
637 RMSW z dnia 13 lipca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
636 RRM z dnia 12 lipca 1934 r. o zwolnieniu od opłat niektórych pojazdów mechanicznych. bez statusu
635 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu trembowelskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
634 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu podhajeckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
633 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
632 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu czortkowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
631 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu buczackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
630 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu brodzkiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
629 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu śniatyńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
628 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu stryjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
627 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu nadwórniańskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
626 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kosowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
625 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kałuskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
624 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu horodeńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
623 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu żnińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
622 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu wrzesińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
621 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu wągrowieckiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
620 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu śremskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
619 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu średzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
618 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu rawickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
617 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu poznańskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
616 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu ostrowskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
615 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu obornickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
614 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowotomyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
613 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu międzychodzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
612 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu leszczyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
611 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu jarocińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
610 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu gnieźnieńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
609 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu bydgoskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
608 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu wąbrzeskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
607 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu tucholskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
606 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu toruńskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
605 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu tczewskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
604 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu świeckiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
603 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu morskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
602 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu lubawskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
601 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kościerskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
600 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu grudziądzkiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
599 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu działdowskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
598 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu chojnickiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
597 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu łańcuckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
596 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu lubaczowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
595 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu leskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
594 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowotarskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
593 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
592 RMSW z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu gorlickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
591 Or z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie umowy między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 14 lutego 1933 r. o zmianie przepisów wykonawczych Rozdział X Konwencji między Niemcami a Polską i W. M. Gdańskiem w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec bez statusu
590 UmPaNpwBd1l1rozpwRXKmNaPiWMGwswtmPWarN z dnia 21 kwietnia 1921 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
589 Or z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o przewozie więźniów między Prusami Wschodniemi i pozostałą częścią Niemiec przez Polskę o obszar Wolnego Miasta Gdańska, podpisanej wraz z dwoma załącznikami w Berlinie dnia 13 lutego 1933 r. bez statusu
588 UmPaNopwmPWipcNpPioWMGpwzdzwBd1l1r(zzu z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
587 RMSPiHoRiRR z dnia 23 lipca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia bez statusu
586 RMS z dnia 21 lipca 1934 r. o warunkach przyjmowania obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej przez zakłady ubezpieczeń tytułem wpłat na składki. bez statusu
585 RMS z dnia 21 lipca 1934 r. o spłacie zobowiązań obligacjami 6% pożyczki wewnętrznej i o zasadach zastawu tych obligacyj. bez statusu
584 RMS z dnia 1 lipca 1934 r. w sprawie ksiąg pisarzy hipotecznych, urzędujących na obszarach, gdzie obowiązują przepisy hipoteczne z roku 1818 i 1825. uchylony
583 RRM z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów na cele rozbudowy miasta. bez statusu
582 RRM z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
581 RMPiH z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia uznany za uchylony
580 RMSW z dnia 5 czerwca 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
579 Or z dnia 21 czerwca 1934 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Bułgarskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych. bez statusu
578 Or z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł. dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego i w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do powyższej konwencji. bez statusu
577 Or z dnia 26 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. bez statusu
576 Or z dnia 12 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Wielkiej Brytanji deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum Trengganu konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
575 Or z dnia 7 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o określeniu napaści. bez statusu
574 RMS z dnia 15 lipca 1934 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Krzemieńcu i Wiśniowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Równem. akt jednorazowy
573 RMS z dnia 15 lipca 1934 r. o powierzeniu powiatowemu wydziałowi hipotecznemu przy Sądzie Grodzkim w Słonimie prowadzenia ksiąg hipotecznych dla okręgu Sądu Grodzkiego w Dereczynie. bez statusu
572 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu złoczowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
571 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu zbaraskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
570 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu zaleszczyckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
569 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rudziechowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
568 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu przemyślańskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
567 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu kopyczynieckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
566 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzeżańskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
565 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu borszczowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
564 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu stanisławowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
563 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dolińskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
562 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu wolsztyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
561 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu gostyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
560 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu czarnkowskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
559 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu chełmińskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
558 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brodnickiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
557 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu żółkiewskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
556 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu turczańskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
555 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu tarnobrzeskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
554 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu sokalskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
553 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu samborskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
552 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rzeszowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
551 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rudeckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
550 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rawskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
549 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu przeworskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
548 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu przemyskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
547 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu mościskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
546 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu lwowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
545 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu krośnieńskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
544 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu jaworowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
543 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu gródeckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
542 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu drohobyckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
541 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dobromilskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
540 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzozowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
539 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu bóbreckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
538 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu ropczyckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
537 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu myślenickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
536 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu limanowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
535 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu krakowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
534 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dąbrowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
533 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu chrzanowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
532 RMSW z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzeskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
531 RRM z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, tarnowskiego, ropczyckiego i jasielskiego w województwie krakowskiem. akt jednorazowy
530 RRM z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic województw krakowskiego i lwowskiego. akt jednorazowy
529 Or z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Polską a Estonją, podpisanej w Tallinnie dnia 26 września 1933 r. wraz z protokółem końcowym i wzorami weterynaryjnych świadectw nr 1, 2, 3 i 4. bez statusu
528 KwmPaEpwTd2w1r(zzu z dnia 15 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
527 RMS z dnia 1 lipca 1934 r. o ustaleniu ilości notarjuszów z siedzibą w Białymstoku. bez statusu
526 RMS z dnia 28 czerwca 1934 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w okręgu sądu okręgowego w Równem. bez statusu
525 RMSW z dnia 26 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Opieki Społecznej w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
524 RMS z dnia 23 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany w statucie Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. bez statusu
523 RMOS z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. uchylony
522 RMOS z dnia 29 marca 1934 r. o określeniu cen aptecznych. uchylony
521 RMOS z dnia 21 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
520 RMOS z dnia 25 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o Portowej Komisji Rozjemczej. bez statusu
519 Or z dnia 30 czerwca 1934 r. dotyczące notyfikacji o zatwierdzeniu polsko-niemieckiego porozumienia w sprawie dróg celnych i innych przejść granicznych, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Krakowie dnia 17 maja 1934 r. bez statusu
518 Ppwsdciipg z dnia wygaśnięcie aktu
517 Or z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dodatkowej między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 13 lutego 1933 r., dotyczącej uregulowania transportów wojskowych, przewidzianych w artykule 109, ustęp 1, zdanie 2 konwencji między Polską a Niemcami w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r. bez statusu
516 KdmPaN z dnia 13 lutego 1933 r. dotycząca uregulowania transportów wojskowych, przewidzianych w artykule 109, ustęp 1, zdanie 2 konwencji między Polską a Niemcami w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi i resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r. wygaśnięcie aktu
515 RMPiH z dnia 2 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze. uchylony
514 RMSW z dnia 6 lipca 1934 r. o zmianie granic miasta Głowna w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
513 RRM z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie wykonania ustawy bez statusu
512 RMSPiHoRiRR z dnia 5 lipca 1934 r. o ulgach celnych. bez statusu
511 RMS z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 55, 62, 65-69 i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 i 64 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o rejestrze handlowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
510 RMS z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej, przewidzianej w art. 510, 547 i 670 kodeksu handlowego. bez statusu
509 RPR z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych. uchylony
508 Or z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych oraz protokółu dodatkowego do tej konwencji. bez statusu
507 PddkmRPaZSRR z dnia 19 czerwca 1933 r. o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, podpisany w Moskwie dnia 9 lipca 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
506 KmRPaZSRRosmdnrgwzpkpwWd1c1r(zzu z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
505 RMRiRR z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wadach głównych i terminach ich ujawnienia u zwierząt domowych. uchylony
504 RMS z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o rejestrze spółdzielni. uchylony
503 RPR z dnia 27 czerwca 1934 r. Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy. uchylony
502 RPR z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy. uchylony
501 RMS z dnia 20 czerwca 1934 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Słoninie. bez statusu
500 RMS z dnia 25 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Podgórz w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
499 RMSW z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Rohatyna w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
498 RMSW z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Uhnowa w powiecie rawskim, województwie lwowskiem. bez statusu
497 RMSW z dnia 19 czerwca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o wykonaniu prawa o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych. bez statusu
496 RMOS z dnia 14 czerwca 1934 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń przez pracodawców rolnych, sposobu ryczałtowania i uiszczania składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz o wysokości tych składek, wydane w zakresie §§ 2, 3, 5, 11, 13 i 22 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. uchylony
495 OMS z dnia 16 czerwca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy uchylony
494 RMS z dnia 7 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w celu wykonania ustawy nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
493 RMSW z dnia 5 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania art. 55 ustawy uchylony
492 OMS z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie sprostowania błędów w ogłoszeniu kodeksu zobowiązań i przepisów wprowadzających kodeks zobowiązań. bez statusu
491 RMOS z dnia 24 maja 1934 r. o barwieniu lodu sztucznego. bez statusu
490 RMWRiOP z dnia 14 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów o kwalifikowaniu nauczycieli. bez statusu
489 RMSW z dnia 23 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu co do § 2 ust. 3 - 5, z Ministrem Spraw Wojskowych co do §§ 20, 21, 22, 24 ust. 3, § 49 ust. 1 i 2, § 55 i § 56 oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych co do § 18 ust. 1 i 2, § 51 i § 55, o meldunkach i księgach ludności. uchylony
488 Or z dnia 16 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, podpisanego w Moskwie dnia 5 maja 1934 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o przedłużeniu Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad. bez statusu
487 PpwMd5m1rmRPaZSRRopPNmRPaZSRRpwMd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
486 RPR z dnia 9 czerwca 1934 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu zagranicznego przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
485 RMSW z dnia 13 czerwca 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu miejskiego. bez statusu
484 RMRiRR z dnia 2 czerwca 1934 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
483 RMRiRR z dnia 2 czerwca 1934 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
482 RMS z dnia 4 czerwca 1934 r. o wycofaniu z obiegu pięciozłotowych monet srebrnych. bez statusu
481 RMSPiHoRiRR z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia bez statusu
480 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o przekazywaniu składek emerytalnych za funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
479 RRM z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
478 RMS z dnia 25 maja 1934 r. o rejestrze skazanych. uchylony
477 RMOS z dnia 17 kwietnia 1934 r. o postępowaniu rozjemczem przed komisjami rozjemczemi dla spraw lekarskich. bez statusu
476 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
475 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o przyznaniu pracownikom przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" prawa wyboru zaopatrzeń i o dodatku do zaopatrzeń. uchylony
474 RPR z dnia 9 czerwca 1934 r. o prawie wyboru zaopatrzenia emerytalnego i o dodatku do uposażenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
473 RPR z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu. uchylony
472 UmRPaWMGwszpowdpb z dnia wygaśnięcie aktu
471 Or z dnia 13 listopada 1933 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich. bez statusu
470 RMS z dnia 6 czerwca 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
469 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic województw tarnopolskiego i stanisławowskiego. akt jednorazowy
468 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów wągrowieckiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego, wrzesińskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
467 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Gniezna w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
466 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Bydgoszczy w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
465 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów wąbrzeskiego i brodnickiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
464 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów tucholskiego i starogardzkiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
463 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów tucholskiego i sępoleskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
462 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i tucholskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
461 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i tczewskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
460 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i chełmińskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
459 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów starogardzkiego i chojnickiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
458 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów lubawskiego i brodnickiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
457 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kościerskiego i starogardzkiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
456 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kartuskiego i morskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
455 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kartuskiego i kościerskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
454 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów grudziądzkiego i chełmińskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
453 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów grudziądzkiego i brodnickiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
452 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów działdowskiego i lubawskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
451 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chojnickiego i tucholskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
450 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chojnickiego i kościerskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
449 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chełmińskiego i toruńskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
448 RRM z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Grudziądza w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
447 RMS z dnia 7 czerwca 1934 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w powiecie siedleckim. bez statusu
446 RMSW z dnia 30 maja 1934 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa kieleckiego. bez statusu
445 RMPiTSiSW z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia bez statusu
444 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów radziechowskiego i brodzkiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
443 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów kopyczynieckiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
442 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów buczackiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
441 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: stryjskiego, dolińskiego i żydaczowskiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
440 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o wyłączeniu z powiatu nadwórniańskiego przysiółka Majdan Graniczny i włączeniu go do powiatu kołomyjskiego. bez statusu
439 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: kałuskiego, stanisławowskiego i tłumackiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
438 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów wrzesińskiego i średzkiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
437 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i obornickiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
436 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów nowotomyskiego i poznańskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
435 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: mogileńskiego, gnieźnieńskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
434 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów krotoszyńskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
433 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów krotoszyńskiego i gostyńskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
432 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: kościańskiego, śremskiego, gostyńskiego i leszczyńskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
431 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów kępińskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
430 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów jarocińskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
429 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów gostyńskiego i rawickiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
428 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: czarnkowskiego, obornickiego i gnieźnieńskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
427 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów samborskiego i dobromilskiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
426 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów rudeckiego i gródeckiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
425 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów lubaczowskiego i jaworowskiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
424 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
423 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów drohobyckiego i samborskiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
422 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego niektórych miast w województwie poznańskiem. bez statusu
421 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Torunia w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
420 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w niektórych miastach w powiecie bielskim i sokólskim, województwie białostockiem. bez statusu
419 RMSW z dnia 8 czerwca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Chwarzno, Płociczno, Lipy, Nowy Cis i Wygonin oraz obszarów dworskich Bartel i Cis w powiecie kościerskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
418 RMSW z dnia 30 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Leszna w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
417 RMSPiHoRiRR z dnia 30 maja 1934 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych bez statusu
416 RMS z dnia 25 maja 1934 r. o wydawaniu obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej oraz zasadach ich obrotu. bez statusu
415 RMS z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
414 RMPiTSiSW z dnia 12 maja 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. bez statusu
413 RMOS z dnia 26 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie uchylony
412 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów zborowskiego i brodzkiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
411 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów zaleszczyckiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
410 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów tarnopolskiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
409 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów trembowelskiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
408 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów skałackiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
407 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów podhajeckiego i brzeżańskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
406 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów brzeżańskiego i tarnopolskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
405 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów borszczowskiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
404 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Inowrocławia w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
403 RRM z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w mieście Władysławowie, w powiecie konińskim, województwie łódzkiem. bez statusu
402 RMSW z dnia 30 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Mokrylas i obszaru dworskiego Hamer w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
401 RMSW z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Laski, Łążek, Zazdrość oraz obszaru dworskiego Sarnia Góra w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
400 RMSW z dnia 18 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
399 RMOS z dnia 11 kwietnia 1934 r. o nadawaniu mocy obowiązującej orzeczeniom w sprawie warunków pracy dozorców domowych w województwie poznańskiem. bez statusu
398 RMSW z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic obszarów dworskich Ostrowite i Dębowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. bez statusu
397 RMSW z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Łosiny i obszaru dworskiego Rytel w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
396 RMSW z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Błądzim, Mukrz i obszaru dworskiego Wierzchlas w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
395 RMSW z dnia 25 maja 1934 r. o podniesieniu miasteczka Sieniawy w powiecie jarosławskim, województwie lwowskiem do rzędu miast, objętych ustawą gminną z 1889 r. obowiązujący
394 RMSW z dnia 24 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Sądowej Wiszni w powiecie mościskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
393 RMSW z dnia 16 maja 1934 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa krakowskiego. bez statusu
392 RMK z dnia 8 maja 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach. bez statusu
391 RMS z dnia 5 maja 1934 r. w sprawie wykonania art. 8 ust. 2 ustawy bez statusu
390 RMS z dnia 25 maja 1934 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
389 RMSW z dnia 24 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Pobiedziska w powiecie poznańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
388 RMSW z dnia 24 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
387 RMSW z dnia 22 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Dziegciarnia i obszaru dworskiego Runowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
386 RMS z dnia 18 maja 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych z dziewięciu i dwunastomiesięcznemi terminami płatności. bez statusu
385 RPR z dnia 12 maja 1934 r. o zmianie granic okręgów sądów okręgowych w Grudziądzu i Toruniu. akt jednorazowy
384 RMSPiHoRiRR z dnia 22 maja 1934 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
383 RMSW z dnia 15 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Nadwórna w powiecie nadwórniańskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
382 Or z dnia 4 maja 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej żeglugi powietrznej. bez statusu
381 KmRPaKWdppwBd2l1r z dnia wygaśnięcie aktu
380 RMSW z dnia 17 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Swarzędza w powiecie poznańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
379 RMSW z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic m. Ostrowa w powiecie ostrowskim, województwie poznańskiem. obowiązujący
378 RMSW z dnia 17 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Mosina w powiecie śremskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
377 RMSW z dnia 17 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Kruszwicy w powiecie mogileńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
376 RMSZ z dnia 18 kwietnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Opieki Społecznej w sprawie taryfy opłat konsularnych. uchylony
375 OMSPiHoRiRR z dnia 11 maja 1934 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu bez statusu
374 RMSW z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Środy w powiecie średzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
373 RMSW z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic m. Książa w powiecie śremskim, województwie poznańskiem. obowiązujący
372 RMSW z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Krotoszyna w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
371 RMSW z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Działdowa w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
370 RMSW z dnia 11 maja 1934 r. o zawieraniu związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Policji województwa śląskiego. bez statusu
369 RMPiH z dnia 9 maja 1934 r. w sprawie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi. uchylony
368 RMSPiHoRiRR z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
367 RMSPiHoRiRR z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
366 RMOS z dnia 16 marca 1934 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
365 U z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innemi klęskami. uchylony
364 OMRiRR z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
363 Or z dnia 30 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Syjamu dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających i przystąpieniu Rządu Chin do tej konwencji. bez statusu
362 Or z dnia 30 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Republikę San Domingo i Chili dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego. bez statusu
361 Or z dnia 28 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Wolne Państwo Irlandji dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Jugosławji do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych. bez statusu
360 Or z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych. bez statusu
359 Or z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
358 Or z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego aktu dodatkowego do międzynarodowej konwencji, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi. bez statusu
357 Or z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonemi Ameryki. bez statusu
356 RMSW z dnia 8 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Murowana Goślina w powiecie obornickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
355 RMSW z dnia 8 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Czempinia w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
354 RMSW z dnia 4 maja 1934 r. w sprawie nadania gminie wiejskiej Skórcz w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem ustroju miasta. obowiązujący
353 RMS z dnia 27 kwietnia 1934 r. w sprawie należnych sędziom kosztów przeniesienia. bez statusu
352 RMS z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w powiecie koneckim. bez statusu
351 RMS z dnia 20 kwietnia 1934 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w powiecie radzymińskim. bez statusu
350 U z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
349 U z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. uchylony
348 RMSPiHoRiRR z dnia 25 kwietnia 1934 r. o cłach wywozowych. bez statusu
347 U z dnia 15 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
346 U z dnia 15 marca 1934 r. - Ordynacja Podatkowa. bez statusu
345 RMRiRR z dnia 26 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa bez statusu
344 RMS z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie znaczków stemplowych. bez statusu
343 RMK z dnia 30 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych w sprawie patentów statkowych. bez statusu
342 U z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach. uchylony
341 Or z dnia 13 kwietnia 1934 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję i Niemcy konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża. bez statusu
340 Or z dnia 29 marca 1934 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokółu podpisania, oraz w sprawie zgłoszenia przystąpień do powyższej konwencji. bez statusu
339 Or z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie zastąpienia wyrażenia "law agent" wyrażeniem "solicitor", przy przesyłaniu do Szkocji wniosków o doręczenie lub pism rekwizycyjnych w myśl konwencji między Polską a W. Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych. bez statusu
338 RMS z dnia 24 kwietnia 1934 r. o podwyższaniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 roku. bez statusu
337 RMPiHoS z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
336 RMOS z dnia 10 kwietnia 1934 r. określające warunki dobrowolnego ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa. bez statusu
335 RMK z dnia 23 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej o uprawianiu żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych. bez statusu
334 Or z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij. bez statusu
333 RMSPiHoRiRR z dnia 26 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
332 RMSPiHoRiRR z dnia 25 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych na szczupaki, leszcze i okonie. wygaśnięcie aktu
331 RRM z dnia 27 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
330 RRM z dnia 10 kwietnia 1934 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
329 RRM z dnia 10 kwietnia 1934 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk w administracji lasów państwowych. bez statusu
328 RRM z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
327 RRM z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic powiatów nadwórniańskiego i kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
326 RRM z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic powiatów horodeńskiego i kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
325 RRM z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic województw: lwowskiego i tarnopolskiego. akt jednorazowy
324 RPR z dnia 17 kwietnia 1934 r. w sprawie projektu meljoracji Polesia. bez statusu
323 U z dnia 13 marca 1934 r. o filmach i ich wyświetlaniu. uchylony
322 RMSW z dnia 21 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Radziwiłłowa w powiecie dubieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
321 RMSW z dnia 19 kwietnia 1934 r. o ustaleniu granic miasta Kostopola w powiecie kostopolskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
320 RRM z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
319 Or z dnia 26 lutego 1934 r. w sprawie złożenia przez Afganistan i Persję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści. bez statusu
318 RMSW z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Wysokiego Litewskiego w powiecie brzeskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
317 RMSW z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Kamieńca Litewskiego w powiecie brzeskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
316 RMSW z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Bielska Podlaskiego w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
315 RMSPiHoRiRR z dnia 17 kwietnia 1934 r. o uldze celnej na jabłka świeże. wygaśnięcie aktu
314 RMPiT z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów uchylony
313 RRM z dnia 28 marca 1934 r. o uznaniu Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
312 Or z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju. bez statusu
311 Or z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję, Francuską Afrykę Zwrotnikową i inne kolonje, Francuską Afrykę Zachodnią, Indochiny i Madagaskar dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej. bez statusu
310 Or z dnia 12 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Estonję, Łotwę i Finlandję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści. bez statusu
309 Or z dnia 12 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Hiszpański deklaracji o rozciągnięciu na hiszpańską strefę Marokka konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
308 Or z dnia 28 lutego 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Hong-Kongu do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych. bez statusu
307 RMRiRR z dnia 11 kwietnia 1934 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy bez statusu
306 RMSW z dnia 14 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Prużany w powiecie prużańskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
305 RMSW z dnia 14 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Radzynia w powiecie radzyńskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
304 RMOS z dnia 15 marca 1934 r. o utworzeniu Państwowej Rady do spraw uzdrowisk. bez statusu
303 RMK z dnia 6 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Komunikacji uchylony
302 Or z dnia 27 marca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o interpretacji artykułu XX konwencji handlowej między Polską a Czechosłowacją. bez statusu
301 PmRPaRCpwWd2p1rdiaXkhmPaC z dnia 23 kwietnia 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą wygaśnięcie aktu
300 RPR z dnia 9 kwietnia 1934 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu oraz wyższych urzędów górniczych, wynikającego z pruskiej "ustawy o bractwach górniczych", Ministrowi Opieki Społecznej. bez statusu
299 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 14 lutego 1933 r. o zmianie przepisów wykonawczych, rozdział X konwencji między Niemcami a Polską i W. M. Gdańskiem, w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec akt jednorazowy
298 U z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany dekretu uchylony
297 RMSW z dnia 12 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Siemiatycze w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
296 RMSW z dnia 12 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Rydzyny w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
295 RMSW z dnia 12 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Horochowa w powiecie horochowskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
294 RMSW z dnia 12 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Garwolina w powiecie garwolińskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
293 RMSW z dnia 5 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Jarocina w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
292 RMSW z dnia 5 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Beresteczka w powiecie horochowskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
291 RMPiH z dnia 31 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ustanowieniu i zakresie działania Komisji Kwalifikacyjnej dla robotników portowych przy Urzędzie Morskim, tudzież o trybie zaliczania w poczet robotników portowych. bez statusu
290 RMPiH z dnia 31 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ustaleniu pojęcia przeładunku portowego i podziale robotników portowych na kategorje zawodowe. bez statusu
289 RMOS z dnia 29 marca 1934 r. w sprawie książeczek obrachunkowych dla robotników portowych. bez statusu
288 RMOS z dnia 29 marca 1934 r. o Biurze Pośrednictwa Pracy dla robotników portowych w Gdyni. bez statusu
287 RPR z dnia 13 kwietnia 1934 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych. bez statusu
286 U z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych. bez statusu
285 U z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie porządku na kolejach użytku publicznego. uchylony
284 U z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni. uchylony
283 RMSPiHoRiRR z dnia 31 marca 1934 r. o ulgach celnych. bez statusu
282 RMOS z dnia 29 marca 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina). bez statusu
281 RRM z dnia 28 marca 1934 r. o warunkach dopuszczania zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
280 RRM z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie zmiany terytorjalnego zakresu działania Urzędu Głównego Prokuratorji Generalnej w Warszawie oraz Oddziału Prokuratorji Generalnej w Poznaniu. bez statusu
279 RRM z dnia 28 marca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
278 RRM z dnia 28 marca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
277 RRM z dnia 6 marca 1934 r. o przepisach finansowych dla Państwowego Zakładu Emerytalnego. bez statusu
276 RRM z dnia 6 marca 1934 r. o statucie Państwowego Zakładu Emerytalnego. bez statusu
275 U z dnia 15 marca 1934 r. o izbach lekarskich. uchylony
274 U z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody. uchylony
273 U z dnia 9 marca 1934 r. o oznaczaniu wyrobów wytwórczości polskiej. bez statusu
272 RMSW z dnia 5 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Kalisza w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
271 RMS z dnia 31 marca 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie. bez statusu
270 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
269 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu wraz z artykułem dodatkowym i protokółem podpisania dnia 14 marca 1884 r., do deklaracji, podpisanej w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. i dnia 23 marca 1887 r. za Niemcy, oraz do protokółu zamknięcia, podpisanego w Paryżu dnia 7 lipca 1887 r. akt jednorazowy
268 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. wraz z załącznikami I i II oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1929 r. bez statusu
267 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu, dotyczącego stosunków handlowych między Polską a Danją, podpisanego wraz z aneksami A i B w Kopenhadze dnia 10 stycznia 1934 r. akt jednorazowy
266 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji układu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjonów Zamorskich, Cesarzem Indyj, dotyczącego traktowania komiwojażerów i ich próbek, podpisanego wraz z załącznikami I i II w Warszawie dnia 26 października 1933 r. akt jednorazowy
265 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not akt jednorazowy
264 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Estonją, podpisanej w Tallinnie dnia 26 września 1933 r. wraz z protokółem końcowym i wzorami weterynaryjnych świadectw nr 1, 2, 3 i 4. akt jednorazowy
263 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Wiedniu dnia 11 października 1933 r. wraz z aneksami A, B, C, D, E, F, protokółem końcowym, porozumieniem sanitarno-weterynaryjnem i dołączonym doń protokółem końcowym. akt jednorazowy
262 U z dnia 10 marca 1934 r. o wykonaniu konwencyj z Austrją, dotyczących rozrachunków w zakresie dawnego austrjackiego ubezpieczenia pensyjnego funkcjonarjuszy i ubezpieczenia górników od wypadków. bez statusu
261 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem, oraz protokółu fakultatywnego, podpisanego tegoż dnia w Genewie. akt jednorazowy
260 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami o przewozie więźniów między Prusami Wschodniemi i pozostałą częścią Niemiec przez Polskę i obszar Wolnego Miasta Gdańska, podpisanej wraz z dwoma załącznikami w Berlinie dnia 13 lutego 1933 r. akt jednorazowy
259 RMSW z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich. bez statusu
258 RMSW z dnia 30 marca 1934 r. o zaliczeniu osady Poddębice w powiecie łęczyckim, województwie łódzkiem w poczet miast. akt jednorazowy
257 RMSW z dnia 30 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Stolina w powiecie stolińskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
256 RMSW z dnia 30 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Ostroga w powiecie zdołbunowskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
255 RMSW z dnia 28 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Zaleszczyki w powiecie zaleszczyckim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
254 RMSW z dnia 28 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
253 RMSW z dnia 28 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Kosowa w powiecie kosowskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
252 RMSW z dnia 28 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Dawidgródka w powiecie stolińskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
251 RMSW z dnia 26 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Przeworska w powiecie przeworskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
250 RMSW z dnia 26 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Lubaczowa w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
249 RMSPiHoRiRR z dnia 30 marca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia bez statusu
248 RMSPiHoRiRR z dnia 30 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia bez statusu
247 RMS z dnia 24 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany w statucie Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. bez statusu
246 RMS z dnia 23 marca 1934 r. o sposobie wykonywania kontroli wysokości odsetek płaconych przez spółdzielnie od wkładów i innych lokat pieniężnych. bez statusu
245 RMS z dnia 23 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zasadach i sposobie wykonywania kontroli wysokości odsetek płaconych przez Komunalne Kasy Oszczędności i gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe od wkładów i innych lokat pieniężnych. bez statusu
244 RRM z dnia 26 marca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
243 RRM z dnia 26 marca 1934 r. o pomocy lekarskiej dla żołnierzy wojska i marynarki wojennej oraz ich rodzin. bez statusu
242 U z dnia 15 marca 1934 r. o wynagrodzeniu za grunty, wywłaszczane na rzecz gminy. bez statusu
241 U z dnia 15 marca 1934 r. o sprzedaży niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
240 U z dnia 15 marca 1934 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
239 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego. bez statusu
238 U z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie opłat stemplowych od spółek. bez statusu
237 U z dnia 15 marca 1934 r. o ułatwieniu spłaty zaległych składek i opłat na rzecz instytucyj ubezpieczeń społecznych. uchylony
236 U z dnia 13 marca 1934 r. o zmianie niektórych przepisów o majątkach rodowych w województwach wschodnich. bez statusu
235 U z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
234 RMS z dnia 27 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe. uchylony
233 RMSW z dnia 27 marca 1934 r. o podniesieniu niektórych miast i miasteczek w województwie krakowskiem do rzędu miast, podlegających galicyjskiej ustawie gminnej obowiązujący
232 RMSW z dnia 27 marca 1934 r. o podniesieniu niektórych miasteczek w województwie lwowskiem do rzędu miast, objętych ustawą gminną z 1889 r. bez statusu
231 RMSW z dnia 26 marca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ostrowiec i Lisiejamy w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
230 RMS z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu. bez statusu
229 RMS z dnia 27 marca 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
228 RMSPiHoRiRR z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. bez statusu
227 RMSPiHoRiRR z dnia 16 marca 1934 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
226 RMPiH z dnia 22 marca 1934 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XIII Międzynarodowym Targom w Poznaniu i V Targom Śląskim w Katowicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
225 RMKSWiSZ z dnia 14 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o przylocie do Polski, przelocie przez Polskę oraz pobycie na obszarze Polski obcych statków powietrznych, jak również o lotach polskich statków powietrznych zagranicę. uchylony
224 RRM z dnia 28 marca 1934 r. o zasiłku wyrównawczym dla prowizorycznych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych. bez statusu
223 RRM z dnia 26 marca 1934 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1935. wygaśnięcie aktu
222 U z dnia 15 marca 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
221 U z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. bez statusu
220 U z dnia 13 marca 1934 r. o oddaleniu budowli, składów, zadrzewienia i robót ziemnych od linij kolejowych oraz o pasach ochronnych przeciwpożarowych i zasłonach odśnieżnych. bez statusu
219 Us z dnia 13 marca 1934 r. na okres od 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r. wygaśnięcie aktu
218 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wraz z protokółem dodatkowym i jednym załącznikiem. akt jednorazowy
217 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie niektórych zagadnień, dotyczących konfliktów ustaw w materji obywatelstwa, oraz protokółu, dotyczącego wypadku bezpaństwowości, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. akt jednorazowy
216 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Polską a Argentyną o odszkodowania za wypadki przy pracy, podpisanej w Buenos-Aires dnia 17 marca 1932 r. akt jednorazowy
215 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not akt jednorazowy
214 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia handlowego prowizorycznego między Polską a Czechosłowacją, podpisanego w Pradze dnia 6 października 1933 r. akt jednorazowy
213 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych akt jednorazowy
212 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji układu dodatkowego do traktatu handlowego akt jednorazowy
211 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad akt jednorazowy
210 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 19 czerwca 1933 r. akt jednorazowy
209 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie wymiany not akt jednorazowy
208 RMRiRR z dnia 24 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zniesienia ekspozytur urzędów wojewódzkich. bez statusu
207 RMSW z dnia 23 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych o zmianie § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych bez statusu
206 RMS z dnia 15 marca 1934 r. o powiększeniu ilości stanowisk notarjuszów w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku. bez statusu
205 Or z dnia 26 lutego 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpienia do aktu dodatkowego do międzynarodowej konwencji, dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi. bez statusu
204 AddkmpwBd2p1rdptkswBd2w1r(zzu z dnia 17 marca 1933 r.). wygaśnięcie aktu
203 U z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
202 U z dnia 10 marca 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w mieście Szereszowie w powiecie prużańskim, województwie poleskiem. bez statusu
201 U z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie ustawy bez statusu
200 U z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmian w ustawie akt jednorazowy
199 U z dnia 9 marca 1934 r. o ustalaniu granic nieruchomości ziemskich przy przebudowie ustroju rolnego. uchylony
198 U z dnia 5 marca 1934 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi w województwie poznańskiem. uchylony
197 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu między Polską a Szwecją, dotyczącego stosunków handlowych pomiędzy obydwoma krajami, podpisanego wraz z aneksami A i B w Warszawie dnia 21 października 1933 r. akt jednorazowy
196 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Norwegją w formie wymiany not akt jednorazowy
195 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej wraz z regulaminami: telegraficznym, telefonicznym, radjokomunikacyjnemi i odnośnemi załącznikami, podpisanych w Madrycie w grudniu 193 r. akt jednorazowy
194 Or z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy. bez statusu
193 Or z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia. bez statusu
192 Or z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle. bez statusu
191 Or z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce. bez statusu
190 Or z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej. bez statusu
189 Or z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku. bez statusu
188 RMSW z dnia 16 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Tarnobrzega w powiecie tarnobrzeskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
187 RMSW z dnia 14 marca 1934 r. o podniesieniu miasta Husiatyna w powiecie kopyczynieckim, województwie tarnopolskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą bez statusu
186 RMSW z dnia 14 marca 1934 r. o zaliczeniu gmin: Tłuste Miasto w powiecie zaleszczyckim i Mielnica w powiecie horszczowskim, województwie tarnopolskiem do rzędu miast. bez statusu
185 RMOS z dnia 17 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian w rozporządzeniu o właściwości władz w zakresie spraw emigracyjnych w kraju. bez statusu
184 RMSPiHoRiRR z dnia 17 marca 1934 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
183 RMRiRR z dnia 12 marca 1934 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy bez statusu
182 RRM z dnia 6 marca 1934 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
181 U z dnia 5 marca 1934 r. o umorzeniu pożyczek, udzielonych na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych przez powódź w 1927 r. bez statusu
180 RMS z dnia 14 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączenia z kontyngentu zasadniczego cukrowni nadwyżki zapasu z ubiegłych okresów. bez statusu
179 RMS z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników. uchylony
178 U z dnia 5 marca 1934 r. o zmianie ustawy bez statusu
177 U z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy bez statusu
176 U z dnia 3 marca 1934 r. o poborze rekruta w 1934 r. wygaśnięcie aktu
175 RMS z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie kosztów utrzymania w więzieniach i aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. bez statusu
174 RMSW z dnia 15 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Wieliczki w powiecie i województwie krakowskiem. akt jednorazowy
173 RMS z dnia 9 marca 1934 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Skarbu uchylony
172 RMSPiHoRiRR z dnia 8 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia wygaśnięcie aktu
171 RMPiTSiSW z dnia 1 marca 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. bez statusu
170 RRM z dnia 6 marca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na ogólne potrzeby gminy. bez statusu
169 RMOS z dnia 15 marca 1934 r. o ustaleniu terminów zniesienia państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. bez statusu
168 RMOS z dnia 15 marca 1934 r. o biurach pośrednictwa pracy Funduszu Bezrobocia. uchylony
167 RMOS z dnia 15 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Skarbu, Spraw Wojskowych i Komunikacji w sprawie przekazania czynności zniesionych państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami Funduszowi Bezrobocia. bez statusu
166 RMOS z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie regulaminu Zarządu Głównego i zarządów obwodowych Funduszu Bezrobocia. bez statusu
165 RRM z dnia 6 marca 1934 r. o zasiłku wyrównawczym dla prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych. bez statusu
164 RMSW z dnia 3 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Sarn w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
163 RMSW z dnia 28 lutego 1934 r. o zmianie granic miasta Lubomla w powiecie lubomelskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
162 RRM z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
161 RRM z dnia 10 marca 1934 r. o powołaniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami. wygaśnięcie aktu
160 OMS z dnia 20 lutego 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
159 RRM z dnia 6 marca 1934 r. o uchyleniu postępowania doraźnego w sprawach o niektóre przestępstwa. bez statusu
158 Or z dnia 30 stycznia 1934 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych bądź przystąpienia państw do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych. bez statusu
157 RMPiH z dnia 16 lutego 1934 r. o ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych. bez statusu
156 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
155 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
154 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
153 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
152 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
151 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
150 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj dotyczących umowy najmu i repatrjacji marynarzy, przyjętych jako projekty konwencyj na dziewiątej sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 i 23 czerwca 1926 r. a podpisanych w Genewie dnia 26 lipca 1926 r. bez statusu
149 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
148 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
147 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
146 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
145 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
144 RMSW z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych. bez statusu
143 RMSPiHoRiRR z dnia 26 lutego 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia bez statusu
142 RMK z dnia 15 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych, zaś co do § 6 punkt 1 lit. a), § 17 punkt 2, § 66 lit. b i c i w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do § 6 punkt 1 lit. b) i § 17, punkt 2 również i w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej, wreszcie co do § 66 lit. c) w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych oraz Przemysłu i Handlu - o podziale lotnisk na kategorje oraz o warunkach zakładania, urządzania i korzystania z lotnisk oraz urządzeń pomocniczych. uchylony
141 RMOSiMS z dnia 13 lutego 1934 r. w sprawie zaopatrzenia pieniężnego inwalidów z oddziałów ukraińskich. bez statusu
140 OPRM z dnia 9 lutego 1934 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy bez statusu
139 OPRM z dnia 9 lutego 1934 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego ustawy bez statusu
138 RMOS z dnia 20 lutego 1934 r. o opuście od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt ubezpieczalni społecznych. bez statusu
137 RMWRiOP z dnia 9 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
136 Or z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców, podpisanego w Warszawie dnia 11 stycznia 1932 r. bez statusu
135 TmRPaWBowzppwWd1s1r z dnia wygaśnięcie aktu
134 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
133 RMS z dnia 24 lutego 1934 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1934 r. bez statusu
132 RMS z dnia 17 lutego 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
131 RMSSZoS z dnia 19 stycznia 1934 r. w sprawie funduszów Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego w Paryżu. bez statusu
130 RMSW z dnia 20 lutego 1934 r. o zmianie granic miasta Buczacza w powiecie buczackim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
129 RMSW z dnia 6 lutego 1934 r. o zmianie granic miasta Zakopanego w powiecie nowotarskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
128 RMSW z dnia 1 lutego 1934 r. o zmianie granic miasta Wielunia w powiecie wieluńskim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
127 RMSW z dnia 23 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Ołyki w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
126 RRM z dnia 21 lutego 1934 r. o organizacji Akademji Sztuk Pięknych w Warszawie. bez statusu
125 Or z dnia 24 lutego 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych deklaracji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o niestosowaniu przemocy, podpisanej w Berlinie dnia 26 stycznia 1934 r. bez statusu
124 DmPaNonppwBd2s1r z dnia wygaśnięcie aktu
123 RMPiH z dnia 13 lutego 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika. wygaśnięcie aktu
122 RMS z dnia 7 lutego 1934 r. w sprawie przywozu z zagranicy bez cła surowic używanych w lecznictwie. bez statusu
121 RMSW z dnia 6 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zakazie hodowli i utrzymywania gołębi w pasie granicznym na obszarze województw: białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego. uchylony
120 RMOS z dnia 23 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych. uchylony
119 RMOS z dnia 30 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich. uchylony
118 Or z dnia 31 stycznia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o żegludze powietrznej, podpisanej w Berlinie dnia 28 sierpnia 1929 r. bez statusu
117 UmRPaRNoppwBd2s1r(zzu z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
116 RMSW z dnia 19 stycznia 1934 r. o zaliczeniu gminy Chorostków w powiecie kopyczynieckim, województwie tarnopolskiem do rzędu miast. bez statusu
115 Or z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych, uznania swych podpisów za ostateczne, oraz zgłoszenia przystąpień do Układu, dotyczącego sygnałów morskich oraz do Układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, podpisanych w Lizbonie dnia 23 października 1930 r. wraz z odnośnemi Regulaminami. bez statusu
114 UdsmiudlknzsnsnmppwLd2p1r z dnia obowiązujący
113 OMOS z dnia 25 stycznia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy bez statusu
112 RMS z dnia 10 lutego 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji VI. bez statusu
111 RMS z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zryczałtowania podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
110 RMPiH z dnia 30 stycznia 1934 r. o składzie i sposobie działania komisyj szacunkowych powoływanych do ustalania wartości majątku spółek akcyjnych. obowiązujący
109 RMPiH z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia uchylony
108 RMSW z dnia 31 stycznia 1934 r. w sprawie kwalifikacyj kandydatów na wójtów zawodowych. bez statusu
107 RMRiRR z dnia 8 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji ekspozytur urzędów wojewódzkich i trybie załatwiania w nich spraw. uchylony
106 RMSW z dnia 10 grudnia 1933 r. o pozwoleniach na broń, wydawanych przez władze wojskowe. uchylony
105 RMOS z dnia 25 stycznia 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
104 RMOS z dnia 24 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
103 RMOS z dnia 30 listopada 1933 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu, wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. uchylony
102 RMK z dnia 29 listopada 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu Ministra Komunikacji bez statusu
101 RRM z dnia 28 stycznia 1934 r. o ustaleniu na rok 1934 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
100 RRM z dnia 20 stycznia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
99 RMK z dnia 12 grudnia 1933 r. o patentach retmańskich. bez statusu
98 Or z dnia 23 listopada 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokółu podpisania, podpisanych w Genewie dnia 13 lipca 1931 r. i aktów przystąpienia do tej konwencji. bez statusu
97 KoofioupoopppwGd1l1r z dnia obowiązujący
96 RMOS z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wykonywaniu praktyki lekarskiej. bez statusu
95 RMOS z dnia 19 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zakładów pracy ściśle z rolnictwem związanych, a nie posiadających przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego. uchylony
94 RMSPiHoRiRR z dnia 31 stycznia 1934 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi. wygaśnięcie aktu
93 RMSPiHoRiRR z dnia 9 stycznia 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego. wygaśnięcie aktu
92 RMS z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
91 RMS z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
90 RRM z dnia 20 stycznia 1934 r. o uznaniu Stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
89 U z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
88 U z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
87 U z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
86 U z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
85 U z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
84 RMS z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie uzupełnienia rozporządzenia bez statusu
83 RMOS z dnia 5 stycznia 1934 r. o rozrachunkach oraz o rozstrzyganiu sporów między szpitalami publicznemi a ubezpieczalniami społecznemi. bez statusu
82 RRM z dnia 28 stycznia 1934 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajmowanych lub administrowanych. bez statusu
81 RRM z dnia 28 stycznia 1934 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej, członków ich rodzin oraz emerytów. bez statusu
80 RRM z dnia 28 stycznia 1934 r. o ulgach dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej oraz Straży Granicznej przy przejazdach kolejami państwowemi. bez statusu
79 RRM z dnia 28 stycznia 1934 r. o ulgach dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych przy przejazdach kolejami państwowemi. bez statusu
78 RRM z dnia 28 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
77 RMS z dnia 27 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
76 RMK z dnia 20 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o ulgach dla osób wojskowych i ich rodzin przy przejazdach kolejami państwowymi. bez statusu
75 RMPiT z dnia 29 grudnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
74 RRM z dnia 28 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
73 RRM z dnia 28 stycznia 1934 r. o wynagrodzeniu Prezesów i członków Trybunału Kompetencyjnego. bez statusu
72 RRM z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym. uchylony
71 RMOS z dnia 23 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej bez statusu
70 RMSW z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie wyekwipowania oficerów i chorążych rezerwy wojska i marynarki wojennej, powołanych na ćwiczenia wojskowe lub na dodatkowe ćwiczenia wojskowe, wydane co do §§ 2 i 7 w porozumieniu z Ministrem Skarbu. bez statusu
69 RMSW z dnia 20 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku na mieszkanie i dodatku na składowe dla żołnierzy w czasie wojny, mobilizacji lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa. bez statusu
68 RMSW z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
67 RRM z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych. bez statusu
66 RRM z dnia 20 stycznia 1934 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk w administracji lasów państwowych. uchylony
65 RRM z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów bez statusu
64 RRM z dnia 20 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych. bez statusu
63 RRM z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie terminu płatności uposażenia. bez statusu
62 RRM z dnia 20 stycznia 1934 r. o zawieszeniu wypłaty zasiłków osobom, na rzecz których podjęto na podstawie umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym bez statusu
61 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów uchylony
60 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
59 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
58 Or z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
57 Or z dnia 18 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj i Gwatemalę dokumentów przystąpienia do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
56 RMS z dnia 18 stycznia 1934 r. w sprawie klasyfikacji więzień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
55 RMS z dnia 16 stycznia 1934 r. o zmianach w rozporządzeniu bez statusu
54 RMS z dnia 15 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia i rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r. wygaśnięcie aktu
53 RMRiRR z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych. bez statusu
52 RMSW z dnia 23 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Rożyszcz w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
51 RMSW z dnia 10 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Sokołowa w powiecie sokołowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
50 RMPiT z dnia 7 grudnia 1933 r. o zewnętrznym wyglądzie pojazdów pocztowych. bez statusu
49 RRM z dnia 1 stycznia 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w mieście Łohiszynie, w powiecie pińskim, województwie poleskiem. bez statusu
48 Or z dnia 10 stycznia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisanego w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego bez statusu
47 UmRPaKWpwWd3p1rwsczpup z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej. wygaśnięcie aktu
46 RMWRiOP z dnia 16 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uchylony
45 RMS z dnia 16 stycznia 1934 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
44 RMS z dnia 13 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru. uchylony
43 RMS z dnia 12 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1933/34 r. bez statusu
42 RMOS z dnia 10 stycznia 1934 r. w sprawie oddziału Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków i oddziału Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
41 OMOS z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
40 RMPiH z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustanowieniu Izby Handlowej w Katowicach. bez statusu
39 RMS z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. bez statusu
38 RMS z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie organizacji zakładów dla niepoprawnych przestępców. bez statusu
37 RMS z dnia 16 stycznia 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji V. bez statusu
36 RMRiRRSSWiS z dnia 12 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
35 RMSRiRRoSW z dnia 23 grudnia 1933 r. w sprawie zakresu stosowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej bez statusu
34 RMS z dnia 15 listopada 1933 r. w sprawie wymiaru podatku spadkowego i od darowizn na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej. bez statusu
33 U z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1933 r., dotyczącego interpretacji artykułu XX konwencji handlowej między Polską a Czechosłowacją akt jednorazowy
32 OMOS z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uchylony
31 Or z dnia 5 grudnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Australji, terytorjów Papua, wyspy Norfolk i brytyjskich terytorjów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością, odnośnie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie, dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
30 Or z dnia 4 grudnia 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Szwecji do Porozumienia Madryckiego bez statusu
29 Or z dnia 23 listopada 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. bez statusu
28 RMRiRR z dnia 8 stycznia 1934 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych bez statusu
27 RPNIK z dnia 9 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej, o dodatkach funkcyjnych, lokalnych i służbowych oraz terminie płatności uposażenia i umundurowania niższych funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej. bez statusu
26 RRM z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
25 RRM z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
24 RRM z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
23 RRM z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
22 OMS z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości bez statusu
21 Or z dnia 20 listopada 1933 r. w sprawie podpisania przez Turcję protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez Międzynarodową Konwencję Opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
20 Or z dnia 16 listopada 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Palestyny (z wyjątkiem Transjordanji) do Porozumienia Madryckiego bez statusu
19 Or z dnia 16 listopada 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Palestyny (z wyjątkiem Transjordanji) do konwencji związkowej paryskiej bez statusu
18 Or z dnia 10 listopada 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Danję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
17 Or z dnia 23 października 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
16 Or z dnia 23 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
15 Or z dnia 14 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Kuby do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r. bez statusu
14 RMSW z dnia 8 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Zamościa w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
13 RMS z dnia 3 stycznia 1934 r. w sprawie przesunięcia na rok 1934 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
12 RMS z dnia 30 grudnia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu bez statusu
11 RMSPiHoRiRR z dnia 30 grudnia 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie lnu i pakuł lnianych. bez statusu
10 RMPiH z dnia 27 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia bez statusu
9 RMK z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich, wydane co do §§ 1, 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. bez statusu
8 Or z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r. bez statusu
7 KomPaTpwAd2s1r z dnia uchylony
6 RMSW z dnia 1 stycznia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu gminnego na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. bez statusu
5 RMS z dnia 4 stycznia 1934 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Sądów Grodzkich w Aleksandrowie, Brześciu Kujawskim, Chodczu, Lipnie, Radziejowie i Włocławku. bez statusu
4 RRM z dnia 19 grudnia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta. bez statusu
3 RRM z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie regulaminu Kolegjum Górniczego. bez statusu
2 RMOS z dnia 30 grudnia 1933 r. o wysokości składek za ubezpieczenie na wypadek niezdolności do zarobkowania lub śmierci wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, oraz w sprawie zasad podwyższenia lub obniżenia tychże składek w poszczególnych przedsiębiorstwach zależnie od warunków higjenicznych i bezpieczeństwa pracy, wydane w zakresie podwyższenia lub obniżenia składek w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. wygaśnięcie aktu
1 RMOS z dnia 29 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zastosowania ustawy o ubezpieczeniu społecznem do osób, zatrudnionych w żegludze morskiej. bez statusu