20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980
197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
19491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 990 990 WDU19341100990 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do Spraw Walki z Epidemjami z dnia 1 grudnia 1934 r. o korzystaniu z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 989 989 WDU19341100989 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do Spraw Walki z Epidemjami z dnia 29 listopada 1934 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 10 czerwca 1921 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, o utrzymaniu porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich, na niektóre miejscowości. uchylony
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 988 988 WDU19341100988 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 lutego 1931 r. o badaniu mięsa wprowadzanego (przywożonego) z zagranicy. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 987 987 WDU19341100987 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1934 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 986 986 WDU19341100986 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 985 985 WDU19341100985 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie poboru dodatków do podatku spożywczego od cukru. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 984 984 WDU19341100984 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 983 983 WDU19341100983 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1934 r. o zaliczeniu gospodarstw wiejskich do grupy A i B w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 982 982 WDU19341100982 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1934 r. o przedstawianiu do zatwierdzenia środków reklamowania filmów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 981 981 WDU19341100981 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie egzaminów na mechaników kinematograficznych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 980 980 WDU19341100980 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 979 979 WDU19341100979 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 978 978 WDU19341100978 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 marca 1933 r. o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy. uchylony
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 977 977 WDU19341100977 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o złączeniu Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 976 976 WDU19341100976 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 975 975 WDU19341100975 Ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie dodatków do podatku spożywczego od cukru. uchylony
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 974 974 WDU19341090974 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 973 973 WDU19341090973 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 972 972 WDU19341090972 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 971 971 WDU19341090971 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie uiszczania opłat sądowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 970 970 WDU19341090970 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz sądów okręgowych w Kielcach, Lublinie, Radomiu i Zamościu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 969 969 WDU19341090969 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłatach sądowych, notarjalnych i pisarzy hipotecznych, za czynności, związane z działalnością Banku Akceptacyjnego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 968 968 WDU19341090968 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucyj w bankach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 967 967 WDU19341090967 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 966 966 WDU19341090966 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 965 965 WDU19341090965 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1934 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 964 964 WDU19341090964 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie zwolnienia niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od obowiązku uiszczania opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 963 963 WDU19341090963 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 962 962 WDU19341090962 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie częściowej zmiany ordynacji telegraficznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 961 961 WDU19341090961 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przestrzeganiu porządku na kolejach użytku publicznego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 108 poz. 960 960 WDU19341080960 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu gminnego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 108 poz. 959 959 WDU19341080959 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gminnych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 958 958 WDU19341070958 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Norwegję i przez Honduras aktów przystąpienia do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających z dnia 13 lipca 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 957 957 WDU19341070957 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją, z dnia 29 sierpnia 1931 roku. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 956 956 WDU19341070956 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Indyj do traktatu między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 955 955 WDU19341070955 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie złożenia przez Związek Socjalistycznych Republik Rad dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 12 października 1929 r. i w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 954 954 WDU19341070954 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1934 r. o wypuszczeniu I serji 5% państwowej renty wieczystej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 953 953 WDU19341070953 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka świeże. uchylony
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 952 952 WDU19341070952 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie opłat stemplowych wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 951 951 WDU19341070951 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 950 950 WDU19341060950 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1934 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniach Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych, o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy oraz o komunalnych kasach oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 949 949 WDU19341060949 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 maja 1933 r. o ustanowieniu granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie publicznym. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 948 948 WDU19341060948 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczania papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 947 947 WDU19341060947 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych dla załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 946 946 WDU19341060946 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. uchylony
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 945 945 WDU19341060945 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1934 r. o czasowem zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 944 944 WDU19341060944 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 października 1934 r. - Ordynacja telefoniczna. uchylony
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 943 943 WDU19341060943 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o częściowem uchyleniu postanowień art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 942 942 WDU19341050942 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1934 r. w sprawie zniesienia powiatowego wydziału hipotecznego przy Sądzie Grodzkim w Sosnowcu i zmiany właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu w sprawach hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 941 941 WDU19341050941 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1934 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1934 r. o spłacie zobowiązań obligacjami 6% pożyczki wewnętrznej i o zasadach zastawu tych obligacyj. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 940 940 WDU19341050940 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1934 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 939 939 WDU19341050939 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1934 r. o ustaleniu wzorów monet srebrnych 2, 5 i 10 złotych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 938 938 WDU19341050938 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 937 937 WDU19341050937 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 936 936 WDU19341040936 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do konwencji, dotyczącej niewolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 935 935 WDU19341040935 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 934 934 WDU19341040934 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1934 r. w sprawie rozciągnięcia na Nową Fundlandję konwencji między Polską a Wielką Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 933 933 WDU19341040933 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1934 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 932 932 WDU19341040932 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1934 r. w sprawie znaczków stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 931 931 WDU19341040931 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1934 r. w sprawie zmiany organizacji Izby Skarbowej I we Lwowie oraz Izby Skarbowej II we Lwowie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 930 930 WDU19341040930 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 listopada 1934 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 929 929 WDU19341040929 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 listopada 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1934 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 928 928 WDU19341040928 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uprawnień rządowych na wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie lub rozdzielanie energji elektrycznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 927 927 WDU19341040927 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 926 926 WDU19341040926 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych władz celnych II instancji. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 925 925 WDU19341040925 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 103 poz. 924 924 WDU19341030924 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 127 prawa górniczego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 103 poz. 923 923 WDU19341030923 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 126 prawa górniczego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 103 poz. 922 922 WDU19341030922 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o egzaminach dla techników dentystycznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 102 poz. 921 921 WDU19341020921 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 października 1934 r. o zmianie przepisów o demobilizacji gospodarczej w górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 102 poz. 920 920 WDU19341020920 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przez kilka państw przystąpień do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 102 poz. 919 919 WDU19341020919 Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisana w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 101 poz. 918 918 WDU19341010918 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do wydziałów powiatowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 101 poz. 917 917 WDU19341010917 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim, jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 101 poz. 916 916 WDU19341010916 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 915 915 WDU19341000915 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Meksyku dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 914 914 WDU19341000914 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Rumunję i Turcję dokumentów ratyfikacyjnych aktu dodatkowego do konwencji międzynarodowej z dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 913 913 WDU19341000913 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję za Tunis dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 912 912 WDU19341000912 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Szwecji do międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 911 911 WDU19341000911 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1934 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 910 910 WDU19341000910 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1934 r. w sprawie odbywania w Sanoku roków sądu przysięgłych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 909 909 WDU19341000909 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 listopada 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na śledzie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 908 908 WDU19341000908 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 listopada 1934 r. w sprawie kontroli cen węgla. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 907 907 WDU19341000907 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1934 r. wydane co do § 11 w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za czynności urzędowe, dokonywane na podstawie ustawy elektrycznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 906 906 WDU19340990906 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1934 r. w sprawie przystąpienia Francji za Algerję, za niektóre kolonje francuskie oraz za Kamerun, do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 905 905 WDU19340990905 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 października 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine Medina). bez statusu
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 904 904 WDU19340990904 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej w sprawie przebywania wojennych okrętów państw obcych na obszarze wód Państwa Polskiego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 903 903 WDU19340990903 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych o ustawianiu, używaniu i obsłudze wytwornic acetylenowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 902 902 WDU19340990902 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Częstochowy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 98 poz. 901 901 WDU19340980901 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 98 poz. 900 900 WDU19340980900 Konwencja o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisana w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wraz z protokółem dodatkowym i jednym załącznikiem (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 899 899 WDU19340970899 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Turecki dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 898 898 WDU19340970898 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 897 897 WDU19340970897 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Iraku do protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 34 i 40 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 896 896 WDU19340970896 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Iraku do protokółu, dotyczącego zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 i w klauzulach końcowych konwencji urządzającej żeglugę powietrzną. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 895 895 WDU19340970895 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 894 894 WDU19340970894 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Państwa Północnego Borneo, oraz przystąpienia Republiki Chili do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 893 893 WDU19340970893 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1934 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu. uchylony
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 892 892 WDU19340970892 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 891 891 WDU19340970891 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 890 890 WDU19340970890 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1934 r. w sprawie nadania urzędowi celnemu w Gdyni niektórych uprawnień okręgowych władz celnych II instancji oraz częściowego wyłączenia tego urzędu z pod właściwości Dyrekcji Ceł w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 889 889 WDU19340970889 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu - Przepisy dla wolnych obszarów celnych w portach morskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 888 888 WDU19340970888 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1934 r. o ograniczeniach, dotyczących uprawiania handlu i przemysłu, wznoszenia budowli i zamieszkiwania na terenie wolnych obszarów celnych w portach morskich, oraz ograniczeniach ruchu osobowego pomiędzy wolnemi obszarami celnemi w portach morskich a resztą polskiego obszaru celnego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 887 887 WDU19340970887 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą. uchylony
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 886 886 WDU19340970886 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1934 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli. uchylony
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 885 885 WDU19340970885 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. o dodatkach służbowych dla niższych funkcjonarjuszów państwowych z tytułu zatrudnienia w niedziele i święta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 884 884 WDU19340960884 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie naturalnego masła krowiego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 883 883 WDU19340960883 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 882 882 WDU19340960882 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. uchylony
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 881 881 WDU19340960881 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 880 880 WDU19340960880 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 879 879 WDU19340960879 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 878 878 WDU19340960878 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na owoce południowe, towary kolonjalne i oleje roślinne. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 877 877 WDU19340960877 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 876 876 WDU19340960876 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 875 875 WDU19340960875 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 874 874 WDU19340960874 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. o wyjaśnieniach uzupełniających taryfę celną wywozową. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 873 873 WDU19340960873 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ustanowieniu taryfy celnej wywozowej. uchylony
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 872 872 WDU19340960872 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1934 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 871 871 WDU19340960871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. uchylony
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 870 870 WDU19340960870 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zatwierdzenia niektórych umów polsko-gdańskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 869 869 WDU19340960869 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a gminą m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 868 868 WDU19340960868 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustaw: z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych oraz z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 867 867 WDU19340960867 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o zmianie ustawy z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej oraz uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 866 866 WDU19340960866 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie opodatkowania spadków i darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 865 865 WDU19340960865 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o przerachowaniu niektórych należności. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 864 864 WDU19340960864 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowem. uchylony
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 863 863 WDU19340960863 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o monopolu spirytusowym i o sprzedaży napojów alkoholowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 862 862 WDU19340950862 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów celnych poza miejscem urzędowem lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów. uchylony
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 861 861 WDU19340950861 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych oraz o ustanowieniu prawa budowy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 860 860 WDU19340950860 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o komunalnych kasach oszczędności. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 859 859 WDU19340950859 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 858 858 WDU19340950858 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o osobistych świadczeniach wojennych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 857 857 WDU19340950857 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 856 856 WDU19340950856 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 855 855 WDU19340950855 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem. uchylony
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 854 854 WDU19340950854 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o sądach pracy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 853 853 WDU19340940853 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1934 r. o sposobie ujawniania w księgach hipotecznych prawa odrębnej własności lokali i innych praw rzeczowych na tych lokalach. uchylony
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 852 852 WDU19340940852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. o całkowitem uchyleniu postępowania doraźnego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 851 851 WDU19340940851 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa. uchylony
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 850 850 WDU19340940850 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości. uchylony
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 849 849 WDU19340940849 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 848 848 WDU19340940848 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali. uchylony
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 847 847 WDU19340940847 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o Związku Rewizyjnym Samorządu Terytorjalnego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 846 846 WDU19340940846 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 845 845 WDU19340940845 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 844 844 WDU19340940844 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. uzupełniającego rozporządzenie z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych w stosunku do wierzytelności z pożyczek, udzielonych przez b. rosyjskie banki ziemskie oraz b. rosyjskie towarzystwa kredytowe miejskie, których zarządy miały siedzibę prawną poza granicami Państwa Polskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 843 843 WDU19340940843 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie przymusowo wykupywane na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej lub przejęte na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 842 842 WDU19340940842 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 841 841 WDU19340940841 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 840 840 WDU19340940840 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 839 839 WDU19340940839 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucyj, w bankach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 838 838 WDU19340930838 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1934 r. o ulgach celnych na śledzie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 837 837 WDU19340930837 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Przepisy o kosztach sądowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 836 836 WDU19340930836 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem. uchylony
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 835 835 WDU19340930835 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Przepisy wprowadzające prawo upadłościowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 834 834 WDU19340930834 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 833 833 WDU19340920833 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 832 832 WDU19340920832 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1930 r. w sprawie prowadzenia przemysłu kominiarskiego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 831 831 WDU19340920831 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 października 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 830 830 WDU19340920830 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 829 829 WDU19340920829 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 828 828 WDU19340920828 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 827 827 WDU19340920827 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 października 1934 r. w sprawie przyjmowania weksli, płatnych w siedzibie miejscowego urzędu pocztowego, do zaprotestowania. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 826 826 WDU19340920826 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości o trybie i zasadach postępowania komisyj szacunkowych do spraw o odszkodowania w rejonach bezpieczeństwa przy wojskowych zakładach amunicyjnych oraz składach amunicji i materjałów wybuchowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 825 825 WDU19340920825 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1934 r. o wolnym obszarze celnym w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 824 824 WDU19340910824 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o włączeniu niedokrwistości zakaźnej koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 823 823 WDU19340910823 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj zagranicę. uchylony
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 822 822 WDU19340910822 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wykonaniu art. 97 i art. 104 Ordynacji Podatkowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 821 821 WDU19340910821 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1934 r. o wykonaniu Ordynacji Podatkowej. uchylony
Dz.U. 1934 nr 90 poz. 820 820 WDU19340900820 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do prawa celnego, wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości. uchylony
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 819 819 WDU19340890819 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 września 1934 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 818 818 WDU19340890818 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 817 817 WDU19340890817 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o organizacji Rady Spółdzielczej. uznany za uchylony
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 816 816 WDU19340890816 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1933 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ulgach w spłacie zaległości podatkowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 815 815 WDU19340880815 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 814 814 WDU19340880814 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 813 813 WDU19340880813 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 812 812 WDU19340880812 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 811 811 WDU19340880811 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 810 810 WDU19340880810 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 809 809 WDU19340880809 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 808 808 WDU19340880808 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 807 807 WDU19340880807 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 806 806 WDU19340880806 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 805 805 WDU19340880805 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 804 804 WDU19340880804 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Panamę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 803 803 WDU19340880803 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Brazylję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 802 802 WDU19340880802 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Brazylję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 801 801 WDU19340880801 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj dotyczących umowy najmu i repatrjacji marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 800 800 WDU19340880800 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 799 799 WDU19340880799 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 798 798 WDU19340880798 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 797 797 WDU19340880797 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Republikę San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego porozumienia o paczkach pocztowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 796 796 WDU19340870796 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1934 r. o wyborach członków izb wojewódzkich w województwach pomorskiem i poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 795 795 WDU19340870795 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1934 r. w sprawie zmiany granic 1 Urzędu Skarbowego w Drohobyczu. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 794 794 WDU19340870794 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień kilku państw do konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wraz z załącznikiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 793 793 WDU19340870793 Konwencja o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisana wraz z załącznikiem w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 792 792 WDU19340860792 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Wielkiej Brytanji deklaracji o rozciągnięciu na terytorja: Basutoland, Protektoratu Bechuanaland i Swaziland konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 791 791 WDU19340860791 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Królestwa Iraku do konwencji i statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej niesienia pomocy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 790 790 WDU19340860790 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie przystąpienia Brazylji do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 789 789 WDU19340860789 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1934 r. o utworzeniu w Sanoku wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 788 788 WDU19340860788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1934 r. o przedłużeniu poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 787 787 WDU19340860787 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zamianie i sprzedaży gruntów państwowych w Mościcach. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 786 786 WDU19340860786 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zamianie, sprzedaży i bezpłatnem odstąpieniu niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 785 785 WDU19340860785 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zezwoleniu na sprzedaż niektórych nieruchomości fundacji "Zakłady Kórnickie". bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 784 784 WDU19340860784 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. w sprawie zmiany granic okręgów sądów apelacyjnych w Krakowie, Lublinie i Lwowie, zniesienia Sądu Okręgowego w Sanoku i zmiany granic sądów okręgowych w Jaśle, Krakowie, Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie i Wadowicach. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 783 783 WDU19340860783 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wojskowej służbie pomocniczej. uchylony
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 782 782 WDU19340860782 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wypuszczeniu państwowej renty wieczystej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 781 781 WDU19340860781 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. w sprawie przejęcia świadczeń niemieckiego ubezpieczenia społecznego przez polskie zakłady ubezpieczeń społecznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 780 780 WDU19340860780 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zniesieniu państwowego Funduszu Kredytowego, Państwowego Funduszu Gospodarczego i Funduszu na przedterminową spłatę długów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 779 779 WDU19340860779 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. w sprawie włączenia Drukarni Państwowych do przedsiębiorstwa państwowego "Polska Agencja Telegraficzna". akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 778 778 WDU19340860778 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o tymczasowych organach ustrojowych gminy m. st. Warszawy. uchylony
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 777 777 WDU19340860777 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wywłaszczaniu na cele kolejowe. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 776 776 WDU19340860776 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. - Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowem. uchylony
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 775 775 WDU19340850775 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1931 r. o państwowym podatku od energji elektrycznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 774 774 WDU19340850774 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. o obliczaniu i poborze podatku od energji elektrycznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 773 773 WDU19340850773 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 772 772 WDU19340850772 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 771 771 WDU19340850771 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o wymiarze i poborze państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 770 770 WDU19340850770 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym. uchylony
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 769 769 WDU19340850769 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym. uchylony
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 768 768 WDU19340850768 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1934 r. o opłatach za nadzór nad związkami rewizyjnemi spółdzielni. uznany za uchylony
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 767 767 WDU19340850767 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Sprawiedliwości, w sprawie wykonania art. 48 i 49 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 766 766 WDU19340850766 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 24 marca 1927 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych o uprawnieniach do otrzymania kwatery stałej, przejściowej lub nagłej przez formacje i osoby wojskowe oraz osoby cywilne, pracujące w wojsku na stanowisku etatowem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 765 765 WDU19340850765 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o odpowiedzialności solidarnej za naruszenie przepisów podatkowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 764 764 WDU19340850764 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 763 763 WDU19340840763 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 762 762 WDU19340840762 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 761 761 WDU19340840761 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Iraku do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 760 760 WDU19340840760 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gromadzkich na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 759 759 WDU19340840759 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o urządzaniu i utrzymywaniu pasów ochronnych przeciwpożarowych i zasłon odśnieżnych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 83 poz. 758 758 WDU19340830758 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 sierpnia 1934 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 83 poz. 757 757 WDU19340830757 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, zmienionej i uzupełnionej rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 stycznia 1928 r., z dnia 29 listopada 1930 r. i ustawą z dnia 17 marca 1933 r. uchylony
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 756 756 WDU19340820756 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1934 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 755 755 WDU19340820755 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Opieki Społecznej, Poczt i Telegrafów, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o orderze wojennym "Virtuti Militari". bez statusu
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 754 754 WDU19340820754 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 753 753 WDU19340820753 Konwencja handlowa i nawigacyjne między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisana w Ankarze w dniu 29 sierpnia 1931 r. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 752 752 WDU19340810752 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 751 751 WDU19340810751 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 750 750 WDU19340810750 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 749 749 WDU19340810749 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Belgję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 748 748 WDU19340810748 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 września 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy. uchylony
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 747 747 WDU19340810747 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 września 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 746 746 WDU19340810746 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1934 r. w sprawie wypuszczenia serji II pożyczki budowlanej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 745 745 WDU19340810745 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 sierpnia 1934 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr w uniwersytetach państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 80 poz. 744 744 WDU19340800744 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o zamianie gruntów państwowych w powiecie bialskim, w województwie lubelskiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 80 poz. 743 743 WDU19340800743 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 80 poz. 742 742 WDU19340800742 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej. uchylony
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 741 741 WDU19340790741 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o budowie i stanie technicznym wytwornic acetylenowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 740 740 WDU19340790740 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu w sprawie określenia, jakie gospodarstwa rolne uważa się za prowadzone w większym rozmiarze. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 739 739 WDU19340790739 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 738 738 WDU19340790738 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 737 737 WDU19340780737 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 1934 r. o sprostowaniu błędu w tekście francuskim konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 736 736 WDU19340780736 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Irak przystąpienia do konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 735 735 WDU19340780735 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Irak przystąpienia do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 734 734 WDU19340780734 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie przystąpienia Iraku do międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 733 733 WDU19340780733 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Węgier do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 732 732 WDU19340780732 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Szwecji do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 731 731 WDU19340780731 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia Nowej Fundlandji do traktatu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjów Zamorskich, Cesarzem Indyj, o wydawaniu zbiegłych przestępców. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 730 730 WDU19340780730 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 729 729 WDU19340780729 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zaliczeniu nawigatorów i pilotów powietrznych do kategorji pracowników umysłowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 728 728 WDU19340780728 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1934 r. o warunkach hodowli szczurów piżmowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 727 727 WDU19340780727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Kielc gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 726 726 WDU19340780726 Układ dodatkowy do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. między Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisany w Brukseli dnia 10 czerwca 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 725 725 WDU19340780725 Porozumienie celne między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 9 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 724 724 WDU19340770724 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 723 723 WDU19340770723 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru. uchylony
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 722 722 WDU19340770722 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 stycznia 1928 r. o sposobie ustalenia i wypłaty odszkodowania i wynagrodzenia za zatrzymanie zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów przez formacje wojskowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 721 721 WDU19340770721 Porozumienie między Polską a Norwegją, dotyczące clenia syropu zwykłego i melasy, podpisane w Warszawie dnia 21 marca 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 720 720 WDU19340760720 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1931 r. o państwowym podatku od energji elektrycznej. uchylony
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 719 719 WDU19340760719 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 grudnia 1931 r. o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 718 718 WDU19340760718 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali. uchylony
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 717 717 WDU19340760717 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o wymiarze i poborze państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich. uchylony
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 716 716 WDU19340760716 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku przemysłowym. uchylony
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 715 715 WDU19340760715 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 714 714 WDU19340760714 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 713 713 WDU19340750713 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie przedłużenia terminu na zawieranie układów dobrowolnych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 712 712 WDU19340750712 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 711 711 WDU19340750711 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 710 710 WDU19340750710 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1934 r. w sprawie utraconych obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 709 709 WDU19340750709 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 sierpnia 1934 r. w sprawie znaczków stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 708 708 WDU19340750708 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie rejestracji przedsiębiorstw sprzedaży i wynajmu filmów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 707 707 WDU19340750707 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi. uchylony
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 706 706 WDU19340750706 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj zagranicę. uchylony
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 705 705 WDU19340750705 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie przewozu z zagranicy przez terytorjum polskie ryb, raków i innych skorupiaków oraz surowców i przetworów, pochodzenia zwierzęcego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 704 704 WDU19340750704 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie przywozu z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 74 poz. 703 703 WDU19340740703 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad powiatowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 74 poz. 702 702 WDU19340740702 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za analizy, wykonane w Państwowym Zakładzie Higjeny. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 74 poz. 701 701 WDU19340740701 Porozumienie celne między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dnia 14 października 1933 r., 31 października 1933 r., 15 listopada 1933 r. i 30 listopada 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.). bez statusu
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 700 700 WDU19340730700 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1934 r. w sprawie zawierania umów ubezpieczeń bezpośrednich w walucie zagranicznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 699 699 WDU19340730699 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 lipca 1934 r. o przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 698 698 WDU19340730698 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w formie wymiany not z dnia 30 listopada i 13 grudnia 1933 r. w sprawie przedłużenia prowizorycznego porozumienia handlowego z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). bez statusu
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 697 697 WDU19340730697 Prowizoryczne porozumienie handlowe między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 696 696 WDU19340730696 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 695 695 WDU19340730695 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotycząca wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Bukareszcie, w dniu 26 marca 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 694 694 WDU19340720694 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1934 r. w sprawie obliczania i ogłaszania wartości złota. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 693 693 WDU19340720693 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1934 r. o funduszu pożyczkowo-zapomogowym ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 692 692 WDU19340720692 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 czerwca 1934 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 691 691 WDU19340720691 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Francją dotyczącej ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 690 690 WDU19340720690 Konwencja między Polską a Francją, dotycząca ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie, podpisana w Warszawie, dnia 21 grudnia 1929 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 689 689 WDU19340710689 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 688 688 WDU19340710688 Rozporządzenie III Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (przepisy, dotyczące gminy wiejskiej). bez statusu
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 687 687 WDU19340710687 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1934 r. o zezwoleniu przetwórniom bekonów na stosowanie wag ze skalami wywzorcowanemi w jednostkach miar systemu angielskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 686 686 WDU19340710686 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ustaleniu wzoru statutu Rybackiego Związku Ochronnego. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 685 685 WDU19340710685 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 684 684 WDU19340710684 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie granic okręgu ochrony sanitarnej Zakopanego. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 683 683 WDU19340710683 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1934 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 17 lipca 1934 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 682 682 WDU19340710682 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 681 681 WDU19340710681 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 2 maja 1931 r. do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 680 680 WDU19340710680 Układ dodatkowy do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej z dnia 9 maja 1930 r., podpisany w Bukareszcie dnia 2 maja 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 679 679 WDU19340700679 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1934 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 678 678 WDU19340700678 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. o ustanowieniu śląskiej okręgowej izby lekarskiej. uchylony
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 677 677 WDU19340700677 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1934 r. w sprawie oznaczenia numerów 7% listów zastawnych II emisji i 7% obligacyj komunalnych II emisji Banku Gospodarstwa Krajowego, wyłączonych z pod konwersji, przewidzianej w art. 22 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 676 676 WDU19340700676 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 lipca 1934 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XIV Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie w czasie od 1 do 16 września 1934 r. włącznie. uznany za uchylony
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 675 675 WDU19340700675 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 674 674 WDU19340700674 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, dotyczącego stosunków handlowych między Polską i Danją, podpisanego wraz z aneksami A i B w Kopenhadze dnia 10 stycznia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 673 673 WDU19340700673 Protokół dotyczący stosunków handlowych między Polską i Danją, podpisany w Kopenhadze dnia 10 stycznia 1934 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 672 672 WDU19340700672 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu między Polską a Szwecją, dotyczącego stosunków handlowych pomiędzy obydwoma krajami, podpisanego wraz z załącznikami A i B w Warszawie dnia 21 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 671 671 WDU19340700671 Protokół dotyczący stosunków handlowych między Polską a Szwecją, podpisany w Warszawie dnia 21 października 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 670 670 WDU19340690670 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1934 r. o uchyleniu rozporządzeń o ulgach celnych z dnia 11 i 25 października 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 669 669 WDU19340690669 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o ustaleniu nowych wzorów monet srebrnych wartości 5 i 10 złotych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 668 668 WDU19340690668 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu zborowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 667 667 WDU19340690667 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu tarnopolskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 666 666 WDU19340690666 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu skałackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 665 665 WDU19340690665 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu żydaczowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 664 664 WDU19340690664 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu tłumackiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 663 663 WDU19340690663 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu rohatyńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 662 662 WDU19340690662 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 661 661 WDU19340690661 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu wyrzyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 660 660 WDU19340690660 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu szubińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 659 659 WDU19340690659 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu szamotulskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 658 658 WDU19340690658 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu mogileńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 657 657 WDU19340690657 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu krotoszyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 656 656 WDU19340690656 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kościańskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 655 655 WDU19340690655 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kępińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 654 654 WDU19340690654 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu inowrocławskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 653 653 WDU19340690653 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu chodzieskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 652 652 WDU19340690652 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu starogardzkiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 651 651 WDU19340690651 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu sępoleńskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 650 650 WDU19340690650 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kartuskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 649 649 WDU19340690649 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu sanockiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 648 648 WDU19340690648 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu niżańskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 647 647 WDU19340690647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kolbuszowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 646 646 WDU19340690646 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu jarosławskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 645 645 WDU19340690645 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu żywieckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 644 644 WDU19340690644 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu wadowickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 643 643 WDU19340690643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu tarnowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 642 642 WDU19340690642 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowosądeckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 641 641 WDU19340690641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu jasielskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 640 640 WDU19340690640 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu bocheńskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 639 639 WDU19340690639 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu bialskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 638 638 WDU19340690638 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad temi zbiórkami. uznany za uchylony
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 637 637 WDU19340690637 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 636 636 WDU19340690636 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o zwolnieniu od opłat niektórych pojazdów mechanicznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 635 635 WDU19340680635 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu trembowelskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 634 634 WDU19340680634 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu podhajeckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 633 633 WDU19340680633 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 632 632 WDU19340680632 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu czortkowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 631 631 WDU19340680631 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu buczackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 630 630 WDU19340680630 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu brodzkiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 629 629 WDU19340680629 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu śniatyńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 628 628 WDU19340680628 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu stryjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 627 627 WDU19340680627 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu nadwórniańskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 626 626 WDU19340680626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kosowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 625 625 WDU19340680625 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kałuskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 624 624 WDU19340680624 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu horodeńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 623 623 WDU19340680623 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu żnińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 622 622 WDU19340680622 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu wrzesińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 621 621 WDU19340680621 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu wągrowieckiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 620 620 WDU19340680620 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu śremskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 619 619 WDU19340680619 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu średzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 618 618 WDU19340680618 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu rawickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 617 617 WDU19340680617 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu poznańskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 616 616 WDU19340680616 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu ostrowskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 615 615 WDU19340680615 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu obornickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 614 614 WDU19340680614 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowotomyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 613 613 WDU19340680613 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu międzychodzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 612 612 WDU19340680612 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu leszczyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 611 611 WDU19340680611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu jarocińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 610 610 WDU19340680610 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu gnieźnieńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 609 609 WDU19340680609 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu bydgoskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 608 608 WDU19340680608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu wąbrzeskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 607 607 WDU19340680607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu tucholskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 606 606 WDU19340680606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu toruńskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 605 605 WDU19340680605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu tczewskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 604 604 WDU19340680604 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu świeckiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 603 603 WDU19340680603 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu morskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 602 602 WDU19340680602 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu lubawskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 601 601 WDU19340680601 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kościerskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 600 600 WDU19340680600 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu grudziądzkiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 599 599 WDU19340680599 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu działdowskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 598 598 WDU19340680598 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu chojnickiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 597 597 WDU19340680597 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu łańcuckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 596 596 WDU19340680596 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu lubaczowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 595 595 WDU19340680595 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu leskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 594 594 WDU19340680594 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowotarskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 593 593 WDU19340680593 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 592 592 WDU19340680592 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu gorlickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 67 poz. 591 591 WDU19340670591 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie umowy między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 14 lutego 1933 r. o zmianie przepisów wykonawczych Rozdział X Konwencji między Niemcami a Polską i W. M. Gdańskiem w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec z dnia 21 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 67 poz. 590 590 WDU19340670590 Umowa między Polską a Niemcami, podpisana w Berlinie dnia 14 lutego 1933 r. o zmianie przepisów wykonawczych Rozdział X Konwencji między Niemcami a Polską i W. M. Gdańskiem w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec z dnia 21 kwietnia 1921 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 67 poz. 589 589 WDU19340670589 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o przewozie więźniów między Prusami Wschodniemi i pozostałą częścią Niemiec przez Polskę o obszar Wolnego Miasta Gdańska, podpisanej wraz z dwoma załącznikami w Berlinie dnia 13 lutego 1933 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 67 poz. 588 588 WDU19340670588 Umowa między Polską a Niemcami o przewozie więźniów między Prusami Wschodniemi i pozostałą częścią Niemiec przez Polskę i obszar Wolnego Miasta Gdańska, podpisana wraz z dwoma załącznikami w Berlinie, dnia 13 lutego 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 587 587 WDU19340660587 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 lipca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 586 586 WDU19340660586 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1934 r. o warunkach przyjmowania obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej przez zakłady ubezpieczeń tytułem wpłat na składki. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 585 585 WDU19340660585 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1934 r. o spłacie zobowiązań obligacjami 6% pożyczki wewnętrznej i o zasadach zastawu tych obligacyj. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 584 584 WDU19340660584 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. w sprawie ksiąg pisarzy hipotecznych, urzędujących na obszarach, gdzie obowiązują przepisy hipoteczne z roku 1818 i 1825. uchylony
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 583 583 WDU19340660583 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 582 582 WDU19340660582 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 65 poz. 581 581 WDU19340650581 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów. uznany za uchylony
Dz.U. 1934 nr 65 poz. 580 580 WDU19340650580 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 czerwca 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 579 579 WDU19340640579 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1934 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Bułgarskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 578 578 WDU19340640578 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł. dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego i w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 577 577 WDU19340640577 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 576 576 WDU19340640576 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Wielkiej Brytanji deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum Trengganu konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 575 575 WDU19340640575 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o określeniu napaści. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 574 574 WDU19340640574 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1934 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Krzemieńcu i Wiśniowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Równem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 573 573 WDU19340640573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1934 r. o powierzeniu powiatowemu wydziałowi hipotecznemu przy Sądzie Grodzkim w Słonimie prowadzenia ksiąg hipotecznych dla okręgu Sądu Grodzkiego w Dereczynie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 572 572 WDU19340640572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu złoczowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 571 571 WDU19340640571 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu zbaraskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 570 570 WDU19340640570 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu zaleszczyckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 569 569 WDU19340640569 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rudziechowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 568 568 WDU19340640568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu przemyślańskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 567 567 WDU19340640567 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu kopyczynieckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 566 566 WDU19340640566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzeżańskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 565 565 WDU19340640565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu borszczowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 564 564 WDU19340640564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu stanisławowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 563 563 WDU19340640563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dolińskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 562 562 WDU19340640562 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu wolsztyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 561 561 WDU19340640561 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu gostyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 560 560 WDU19340640560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu czarnkowskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 559 559 WDU19340640559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu chełmińskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 558 558 WDU19340640558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brodnickiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 557 557 WDU19340640557 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu żółkiewskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 556 556 WDU19340640556 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu turczańskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 555 555 WDU19340640555 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu tarnobrzeskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 554 554 WDU19340640554 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu sokalskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 553 553 WDU19340640553 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu samborskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 552 552 WDU19340640552 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rzeszowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 551 551 WDU19340640551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rudeckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 550 550 WDU19340640550 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rawskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 549 549 WDU19340640549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu przeworskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 548 548 WDU19340640548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu przemyskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 547 547 WDU19340640547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu mościskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 546 546 WDU19340640546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu lwowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 545 545 WDU19340640545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu krośnieńskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 544 544 WDU19340640544 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu jaworowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 543 543 WDU19340640543 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu gródeckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 542 542 WDU19340640542 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu drohobyckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 541 541 WDU19340640541 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dobromilskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 540 540 WDU19340640540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzozowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 539 539 WDU19340640539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu bóbreckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 538 538 WDU19340640538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu ropczyckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 537 537 WDU19340640537 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu myślenickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 536 536 WDU19340640536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu limanowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 535 535 WDU19340640535 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu krakowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 534 534 WDU19340640534 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dąbrowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 533 533 WDU19340640533 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu chrzanowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 532 532 WDU19340640532 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzeskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 531 531 WDU19340640531 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, tarnowskiego, ropczyckiego i jasielskiego w województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 530 530 WDU19340640530 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic województw krakowskiego i lwowskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 63 poz. 529 529 WDU19340630529 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Polską a Estonją, podpisanej w Tallinnie dnia 26 września 1933 r. wraz z protokółem końcowym i wzorami weterynaryjnych świadectw nr 1, 2, 3 i 4. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 63 poz. 528 528 WDU19340630528 Konwencja weterynaryjna między Polską a Estonją, podpisana w Tallinnie dnia 26 września 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 527 527 WDU19340620527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o ustaleniu ilości notarjuszów z siedzibą w Białymstoku. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 526 526 WDU19340620526 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1934 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w okręgu sądu okręgowego w Równem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 525 525 WDU19340620525 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Opieki Społecznej w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1932 r. o dokumentach, upoważniających do przekraczania granicy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 524 524 WDU19340620524 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany w statucie Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 523 523 WDU19340620523 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 522 522 WDU19340620522 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określeniu cen aptecznych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 521 521 WDU19340610521 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 520 520 WDU19340610520 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o Portowej Komisji Rozjemczej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 519 519 WDU19340610519 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. dotyczące notyfikacji o zatwierdzeniu polsko-niemieckiego porozumienia w sprawie dróg celnych i innych przejść granicznych, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Krakowie dnia 17 maja 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 518 518 WDU19340610518 Polsko-niemieckie porozumienie w sprawie dróg celnych i innych przejść granicznych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 517 517 WDU19340610517 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dodatkowej między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 13 lutego 1933 r., dotyczącej uregulowania transportów wojskowych, przewidzianych w artykule 109, ustęp 1, zdanie 2 konwencji między Polską a Niemcami w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 516 516 WDU19340610516 Konwencja dodatkowa między Polską a Niemcami z dnia 13 lutego 1933 r. dotycząca uregulowania transportów wojskowych, przewidzianych w artykule 109, ustęp 1, zdanie 2 konwencji między Polską a Niemcami w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi i resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 60 poz. 515 515 WDU19340600515 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze. uchylony
Dz.U. 1934 nr 60 poz. 514 514 WDU19340600514 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1934 r. o zmianie granic miasta Głowna w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 60 poz. 513 513 WDU19340600513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 512 512 WDU19340590512 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 lipca 1934 r. o ulgach celnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 511 511 WDU19340590511 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 55, 62, 65-69 i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 i 64 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o rejestrze handlowym. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 510 510 WDU19340590510 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej, przewidzianej w art. 510, 547 i 670 kodeksu handlowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 509 509 WDU19340590509 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 58 poz. 508 508 WDU19340580508 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych oraz protokółu dodatkowego do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 58 poz. 507 507 WDU19340580507 Protokół dodatkowy do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 19 czerwca 1933 r. o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, podpisany w Moskwie dnia 9 lipca 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 58 poz. 506 506 WDU19340580506 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, wraz z protokółem końcowym, podpisana w Warszawie, dnia 19 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 505 505 WDU19340570505 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wadach głównych i terminach ich ujawnienia u zwierząt domowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 504 504 WDU19340570504 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o rejestrze spółdzielni. uchylony
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 503 503 WDU19340570503 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy. uchylony
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502 502 WDU19340570502 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy. uchylony
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 501 501 WDU19340560501 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1934 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Słoninie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 500 500 WDU19340560500 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Podgórz w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 499 499 WDU19340560499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Rohatyna w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 498 498 WDU19340560498 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Uhnowa w powiecie rawskim, województwie lwowskiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 497 497 WDU19340560497 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o wykonaniu prawa o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 496 496 WDU19340560496 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1934 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń przez pracodawców rolnych, sposobu ryczałtowania i uiszczania składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz o wysokości tych składek, wydane w zakresie §§ 2, 3, 5, 11, 13 i 22 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 55 poz. 495 495 WDU19340550495 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach. uchylony
Dz.U. 1934 nr 55 poz. 494 494 WDU19340550494 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w celu wykonania ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 55 poz. 493 493 WDU19340550493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania art. 55 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. uchylony
Dz.U. 1934 nr 54 poz. 492 492 WDU19340540492 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie sprostowania błędów w ogłoszeniu kodeksu zobowiązań i przepisów wprowadzających kodeks zobowiązań. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 54 poz. 491 491 WDU19340540491 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1934 r. o barwieniu lodu sztucznego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 54 poz. 490 490 WDU19340540490 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów o kwalifikowaniu nauczycieli. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 54 poz. 489 489 WDU19340540489 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu co do § 2 ust. 3 - 5, z Ministrem Spraw Wojskowych co do §§ 20, 21, 22, 24 ust. 3, § 49 ust. 1 i 2, § 55 i § 56 oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych co do § 18 ust. 1 i 2, § 51 i § 55, o meldunkach i księgach ludności. uchylony
Dz.U. 1934 nr 53 poz. 488 488 WDU19340530488 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, podpisanego w Moskwie dnia 5 maja 1934 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o przedłużeniu Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 53 poz. 487 487 WDU19340530487 Protokół podpisany w Moskwie dnia 5 maja 1934 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o przedłużeniu Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanego w Moskwie dnia 25 lipca 1932 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 53 poz. 486 486 WDU19340530486 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 czerwca 1934 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu zagranicznego przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe". bez statusu
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 485 485 WDU19340520485 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu miejskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 484 484 WDU19340520484 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 483 483 WDU19340520483 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 482 482 WDU19340520482 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1934 r. o wycofaniu z obiegu pięciozłotowych monet srebrnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 481 481 WDU19340520481 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 480 480 WDU19340520480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o przekazywaniu składek emerytalnych za funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 479 479 WDU19340520479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 478 478 WDU19340510478 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1934 r. o rejestrze skazanych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 477 477 WDU19340510477 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 kwietnia 1934 r. o postępowaniu rozjemczem przed komisjami rozjemczemi dla spraw lekarskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 476 476 WDU19340510476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 475 475 WDU19340510475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o przyznaniu pracownikom przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" prawa wyboru zaopatrzeń i o dodatku do zaopatrzeń. uchylony
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 474 474 WDU19340510474 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 czerwca 1934 r. o prawie wyboru zaopatrzenia emerytalnego i o dodatku do uposażenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 50 poz. 473 473 WDU19340500473 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu. uchylony
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 472 472 WDU19340490472 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 471 471 WDU19340490471 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1933 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 470 470 WDU19340490470 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 czerwca 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 469 469 WDU19340490469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic województw tarnopolskiego i stanisławowskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 468 468 WDU19340490468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów wągrowieckiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego, wrzesińskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 467 467 WDU19340490467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Gniezna w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 466 466 WDU19340490466 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Bydgoszczy w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 465 465 WDU19340490465 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów wąbrzeskiego i brodnickiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 464 464 WDU19340490464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów tucholskiego i starogardzkiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 463 463 WDU19340490463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów tucholskiego i sępoleskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 462 462 WDU19340490462 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i tucholskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 461 461 WDU19340490461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i tczewskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 460 460 WDU19340490460 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i chełmińskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 459 459 WDU19340490459 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów starogardzkiego i chojnickiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 458 458 WDU19340490458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów lubawskiego i brodnickiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 457 457 WDU19340490457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kościerskiego i starogardzkiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 456 456 WDU19340490456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kartuskiego i morskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 455 455 WDU19340490455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kartuskiego i kościerskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 454 454 WDU19340490454 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów grudziądzkiego i chełmińskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 453 453 WDU19340490453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów grudziądzkiego i brodnickiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 452 452 WDU19340490452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów działdowskiego i lubawskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 451 451 WDU19340490451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chojnickiego i tucholskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 450 450 WDU19340490450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chojnickiego i kościerskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 449 449 WDU19340490449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chełmińskiego i toruńskiego w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 448 448 WDU19340490448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Grudziądza w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 447 447 WDU19340480447 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1934 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w powiecie siedleckim. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 446 446 WDU19340480446 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1934 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa kieleckiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 445 445 WDU19340480445 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz o postępowaniu cywilnem i karnem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 444 444 WDU19340480444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów radziechowskiego i brodzkiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 443 443 WDU19340480443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów kopyczynieckiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 442 442 WDU19340480442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów buczackiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 441 441 WDU19340480441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: stryjskiego, dolińskiego i żydaczowskiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 440 440 WDU19340480440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o wyłączeniu z powiatu nadwórniańskiego przysiółka Majdan Graniczny i włączeniu go do powiatu kołomyjskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 439 439 WDU19340480439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: kałuskiego, stanisławowskiego i tłumackiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 n 48 poz. 438 438 WDU19340480438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów wrzesińskiego i średzkiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 437 437 WDU19340480437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i obornickiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 436 436 WDU19340480436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów nowotomyskiego i poznańskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 435 435 WDU19340480435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: mogileńskiego, gnieźnieńskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 434 434 WDU19340480434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów krotoszyńskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 433 433 WDU19340480433 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów krotoszyńskiego i gostyńskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 432 432 WDU19340480432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: kościańskiego, śremskiego, gostyńskiego i leszczyńskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 431 431 WDU19340480431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów kępińskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 430 430 WDU19340480430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów jarocińskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 429 429 WDU19340480429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów gostyńskiego i rawickiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 428 428 WDU19340480428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: czarnkowskiego, obornickiego i gnieźnieńskiego w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 427 427 WDU19340480427 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów samborskiego i dobromilskiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 426 426 WDU19340480426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów rudeckiego i gródeckiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 425 425 WDU19340480425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów lubaczowskiego i jaworowskiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 424 424 WDU19340480424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 423 423 WDU19340480423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów drohobyckiego i samborskiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 422 422 WDU19340480422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego niektórych miast w województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 421 421 WDU19340480421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Torunia w województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 420 420 WDU19340480420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w niektórych miastach w powiecie bielskim i sokólskim, województwie białostockiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 419 419 WDU19340470419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Chwarzno, Płociczno, Lipy, Nowy Cis i Wygonin oraz obszarów dworskich Bartel i Cis w powiecie kościerskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 418 418 WDU19340470418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Leszna w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 417 417 WDU19340470417 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 maja 1934 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 416 416 WDU19340470416 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1934 r. o wydawaniu obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej oraz zasadach ich obrotu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 415 415 WDU19340470415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 414 414 WDU19340470414 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 413 413 WDU19340470413 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem. uchylony
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 412 412 WDU19340470412 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów zborowskiego i brodzkiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 411 411 WDU19340470411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów zaleszczyckiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 410 410 WDU19340470410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów tarnopolskiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 409 409 WDU19340470409 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów trembowelskiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 408 408 WDU19340470408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów skałackiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 407 407 WDU19340470407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów podhajeckiego i brzeżańskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 406 406 WDU19340470406 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów brzeżańskiego i tarnopolskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 405 405 WDU19340470405 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów borszczowskiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 404 404 WDU19340470404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Inowrocławia w województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 403 403 WDU19340470403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w mieście Władysławowie, w powiecie konińskim, województwie łódzkiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 46 poz. 402 402 WDU19340460402 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Mokrylas i obszaru dworskiego Hamer w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 46 poz. 401 401 WDU19340460401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Laski, Łążek, Zazdrość oraz obszaru dworskiego Sarnia Góra w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 46 poz. 400 400 WDU19340460400 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 listopada 1932 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 46 poz. 399 399 WDU19340460399 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 kwietnia 1934 r. o nadawaniu mocy obowiązującej orzeczeniom w sprawie warunków pracy dozorców domowych w województwie poznańskiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 398 398 WDU19340450398 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic obszarów dworskich Ostrowite i Dębowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 397 397 WDU19340450397 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Łosiny i obszaru dworskiego Rytel w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 396 396 WDU19340450396 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Błądzim, Mukrz i obszaru dworskiego Wierzchlas w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 395 395 WDU19340450395 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1934 r. o podniesieniu miasteczka Sieniawy w powiecie jarosławskim, województwie lwowskiem do rzędu miast, objętych ustawą gminną z 1889 r. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 35 poz. 394 394 WDU19340450394 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Sądowej Wiszni w powiecie mościskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 393 393 WDU19340450393 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1934 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa krakowskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 392 392 WDU19340450392 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 maja 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 391 391 WDU19340450391 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1934 r. w sprawie wykonania art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 1933 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyższych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 390 390 WDU19340440390 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 marca 1932 r. w sprawie opłaty za doręczenia sądowe w sprawach cywilnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 389 389 WDU19340440389 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Pobiedziska w powiecie poznańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 388 388 WDU19340440388 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 387 387 WDU19340440387 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Dziegciarnia i obszaru dworskiego Runowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 386 386 WDU19340440386 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 maja 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych z dziewięciu i dwunastomiesięcznemi terminami płatności. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 385 385 WDU19340440385 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1934 r. o zmianie granic okręgów sądów okręgowych w Grudziądzu i Toruniu. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 43 poz. 384 384 WDU19340430384 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 maja 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych na szczupaki, leszcze i okonie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 43 poz. 383 383 WDU19340430383 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Nadwórna w powiecie nadwórniańskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 43 poz. 382 382 WDU19340430382 Oświadczenie rządowe z dnia 4 maja 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej żeglugi powietrznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 43 poz. 381 381 WDU19340430381 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Budapeszcie, dnia 28 listopada 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 380 380 WDU19340420380 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Swarzędza w powiecie poznańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 379 379 WDU19340420379 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic m. Ostrowa w powiecie ostrowskim, województwie poznańskiem. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 378 378 WDU19340420378 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Mosina w powiecie śremskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 377 377 WDU19340420377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Kruszwicy w powiecie mogileńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 376 376 WDU19340420376 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Opieki Społecznej w sprawie taryfy opłat konsularnych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 375 375 WDU19340410375 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 maja 1934 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 374 374 WDU19340410374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Środy w powiecie średzkim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 373 373 WDU19340410373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic m. Książa w powiecie śremskim, województwie poznańskiem. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 372 372 WDU19340410372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Krotoszyna w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 371 371 WDU19340410371 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Działdowa w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 370 370 WDU19340410370 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1934 r. o zawieraniu związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Policji województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 369 369 WDU19340410369 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1934 r. w sprawie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi. uchylony
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 368 368 WDU19340410368 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 367 367 WDU19340410367 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszów i stożków. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 366 366 WDU19340410366 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1934 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 365 365 WDU19340410365 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innemi klęskami. uchylony
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 364 364 WDU19340400364 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 363 363 WDU19340400363 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Syjamu dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających i przystąpieniu Rządu Chin do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 362 362 WDU19340400362 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Republikę San Domingo i Chili dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 361 361 WDU19340400361 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Wolne Państwo Irlandji dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Jugosławji do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 360 360 WDU19340400360 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 359 359 WDU19340400359 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 358 358 WDU19340400358 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego aktu dodatkowego do międzynarodowej konwencji, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 357 357 WDU19340400357 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonemi Ameryki. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 356 356 WDU19340400356 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Murowana Goślina w powiecie obornickim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 355 355 WDU19340400355 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Czempinia w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 354 354 WDU19340400354 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1934 r. w sprawie nadania gminie wiejskiej Skórcz w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem ustroju miasta. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 353 353 WDU19340400353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1934 r. w sprawie należnych sędziom kosztów przeniesienia. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 352 352 WDU19340400352 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w powiecie koneckim. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 351 351 WDU19340400351 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1934 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w powiecie radzymińskim. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 350 350 WDU19340400350 Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem. uchylony
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 349 349 WDU19340400349 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. uchylony
Dz.U. 1934 nr 39 poz. 348 348 WDU19340390348 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 kwietnia 1934 r. o cłach wywozowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 39 poz. 347 347 WDU19340390347 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346 346 WDU19340390346 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. - Ordynacja Podatkowa. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 345 345 WDU19340380345 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1928 r. o taryfie opłat za badanie zwierząt przywożonych i przewożonych z zagranicy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 344 344 WDU19340380344 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie znaczków stemplowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 343 343 WDU19340380343 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych w sprawie patentów statkowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 342 342 WDU19340380342 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach. uchylony
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 341 341 WDU19340370341 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1934 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję i Niemcy konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 340 340 WDU19340370340 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1934 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokółu podpisania, oraz w sprawie zgłoszenia przystąpień do powyższej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 339 339 WDU19340370339 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie zastąpienia wyrażenia "law agent" wyrażeniem "solicitor", przy przesyłaniu do Szkocji wniosków o doręczenie lub pism rekwizycyjnych w myśl konwencji między Polską a W. Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 338 338 WDU19340370338 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1934 r. o podwyższaniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 roku. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 337 337 WDU19340370337 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 336 336 WDU19340370336 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1934 r. określające warunki dobrowolnego ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 335 335 WDU19340370335 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej o uprawianiu żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 334 334 WDU19340360334 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 333 333 WDU19340360333 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 332 332 WDU19340360332 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych na szczupaki, leszcze i okonie. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 331 331 WDU19340360331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 330 330 WDU19340360330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 329 329 WDU19340360329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk w administracji lasów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 328 328 WDU19340360328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego w województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 327 327 WDU19340360327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic powiatów nadwórniańskiego i kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 326 326 WDU19340360326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic powiatów horodeńskiego i kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 325 325 WDU19340360325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1934 r. o zmianie granic województw: lwowskiego i tarnopolskiego. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 324 324 WDU19340360324 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1934 r. w sprawie projektu meljoracji Polesia. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 323 323 WDU19340360323 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o filmach i ich wyświetlaniu. uchylony
Dz.U. 1934 nr 35 poz. 322 322 WDU19340350322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Radziwiłłowa w powiecie dubieńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 35 poz. 321 321 WDU19340350321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 kwietnia 1934 r. o ustaleniu granic miasta Kostopola w powiecie kostopolskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 35 poz. 320 320 WDU19340350320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 319 319 WDU19340340319 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1934 r. w sprawie złożenia przez Afganistan i Persję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 318 318 WDU19340340318 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Wysokiego Litewskiego w powiecie brzeskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 317 317 WDU19340340317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Kamieńca Litewskiego w powiecie brzeskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 316 316 WDU19340340316 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Bielska Podlaskiego w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 315 315 WDU19340340315 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 kwietnia 1934 r. o uldze celnej na jabłka świeże. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 314 314 WDU19340340314 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 313 313 WDU19340340313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o uznaniu Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. uchylony
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 312 312 WDU19340330312 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 311 311 WDU19340330311 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję, Francuską Afrykę Zwrotnikową i inne kolonje, Francuską Afrykę Zachodnią, Indochiny i Madagaskar dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 310 310 WDU19340330310 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Estonję, Łotwę i Finlandję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 309 309 WDU19340330309 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Hiszpański deklaracji o rozciągnięciu na hiszpańską strefę Marokka konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 308 308 WDU19340330308 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Hong-Kongu do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 307 307 WDU19340330307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1934 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 306 306 WDU19340330306 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Prużany w powiecie prużańskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 305 305 WDU19340330305 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Radzynia w powiecie radzyńskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 304 304 WDU19340330304 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. o utworzeniu Państwowej Rady do spraw uzdrowisk. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 303 303 WDU19340330303 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1933 r. o pobieraniu opłat od statków, łodzi, tratew i spustu drzewa luźnego oraz za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych, żeglownych i spławnych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 302 302 WDU19340330302 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o interpretacji artykułu XX konwencji handlowej między Polską a Czechosłowacją. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 301 301 WDU19340330301 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 26 października 1933 r., dotyczący interpretacji art. XX konwencji handlowej między Polską a Czechosłowacją, z dnia 23 kwietnia 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 stycznia 1934 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 300 300 WDU19340330300 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu oraz wyższych urzędów górniczych, wynikającego z pruskiej "ustawy o bractwach górniczych", Ministrowi Opieki Społecznej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 299 299 WDU19340330299 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 14 lutego 1933 r. o zmianie przepisów wykonawczych, rozdział X konwencji między Niemcami a Polską i W. M. Gdańskiem, w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec z dnia 21 kwietnia 1921 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 298 298 WDU19340330298 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 297 297 WDU19340320297 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Siemiatycze w powiecie bielskim, województwie białostockiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 296 296 WDU19340320296 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Rydzyny w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 295 295 WDU19340320295 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Horochowa w powiecie horochowskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 294 294 WDU19340320294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Garwolina w powiecie garwolińskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 293 293 WDU19340320293 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Jarocina w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 292 292 WDU19340320292 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Beresteczka w powiecie horochowskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 291 291 WDU19340320291 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ustanowieniu i zakresie działania Komisji Kwalifikacyjnej dla robotników portowych przy Urzędzie Morskim, tudzież o trybie zaliczania w poczet robotników portowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 290 290 WDU19340320290 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ustaleniu pojęcia przeładunku portowego i podziale robotników portowych na kategorje zawodowe. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 289 289 WDU19340320289 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. w sprawie książeczek obrachunkowych dla robotników portowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 288 288 WDU19340320288 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o Biurze Pośrednictwa Pracy dla robotników portowych w Gdyni. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 287 287 WDU19340320287 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1934 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 286 286 WDU19340320286 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 285 285 WDU19340320285 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie porządku na kolejach użytku publicznego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 284 284 WDU19340320284 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni. uchylony
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 283 283 WDU19340310283 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 marca 1934 r. o ulgach celnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 282 282 WDU19340310282 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina). bez statusu
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 281 281 WDU19340310281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o warunkach dopuszczania zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. uznany za uchylony
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 280 280 WDU19340310280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie zmiany terytorjalnego zakresu działania Urzędu Głównego Prokuratorji Generalnej w Warszawie oraz Oddziału Prokuratorji Generalnej w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 279 279 WDU19340310279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 278 278 WDU19340310278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 277 277 WDU19340310277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. o przepisach finansowych dla Państwowego Zakładu Emerytalnego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 276 276 WDU19340310276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. o statucie Państwowego Zakładu Emerytalnego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 275 275 WDU19340310275 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o izbach lekarskich. uchylony
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 274 274 WDU19340310274 Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody. uchylony
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 273 273 WDU19340310273 Ustawa z dnia 9 marca 1934 r. o oznaczaniu wyrobów wytwórczości polskiej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 272 272 WDU19340300272 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Kalisza w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 271 271 WDU19340300271 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 270 270 WDU19340300270 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 269 269 WDU19340300269 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu wraz z artykułem dodatkowym i protokółem podpisania dnia 14 marca 1884 r., do deklaracji, podpisanej w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. i dnia 23 marca 1887 r. za Niemcy, oraz do protokółu zamknięcia, podpisanego w Paryżu dnia 7 lipca 1887 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 268 268 WDU19340300268 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. wraz z załącznikami I i II oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 267 267 WDU19340300267 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu, dotyczącego stosunków handlowych między Polską a Danją, podpisanego wraz z aneksami A i B w Kopenhadze dnia 10 stycznia 1934 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 266 266 WDU19340300266 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji układu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjonów Zamorskich, Cesarzem Indyj, dotyczącego traktowania komiwojażerów i ich próbek, podpisanego wraz z załącznikami I i II w Warszawie dnia 26 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 265 265 WDU19340300265 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dnia 14 października, 31 października, 15 listopada i 30 listopada 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 264 264 WDU19340300264 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Estonją, podpisanej w Tallinnie dnia 26 września 1933 r. wraz z protokółem końcowym i wzorami weterynaryjnych świadectw nr 1, 2, 3 i 4. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 263 263 WDU19340300263 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Wiedniu dnia 11 października 1933 r. wraz z aneksami A, B, C, D, E, F, protokółem końcowym, porozumieniem sanitarno-weterynaryjnem i dołączonym doń protokółem końcowym. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 262 262 WDU19340300262 Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o wykonaniu konwencyj z Austrją, dotyczących rozrachunków w zakresie dawnego austrjackiego ubezpieczenia pensyjnego funkcjonarjuszy i ubezpieczenia górników od wypadków. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 261 261 WDU19340300261 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem, oraz protokółu fakultatywnego, podpisanego tegoż dnia w Genewie. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 260 260 WDU19340300260 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami o przewozie więźniów między Prusami Wschodniemi i pozostałą częścią Niemiec przez Polskę i obszar Wolnego Miasta Gdańska, podpisanej wraz z dwoma załącznikami w Berlinie dnia 13 lutego 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 259 259 WDU19340290259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 258 258 WDU19340290258 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1934 r. o zaliczeniu osady Poddębice w powiecie łęczyckim, województwie łódzkiem w poczet miast. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 257 257 WDU19340290257 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Stolina w powiecie stolińskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 256 256 WDU19340290256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Ostroga w powiecie zdołbunowskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 255 255 WDU19340290255 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Zaleszczyki w powiecie zaleszczyckim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 254 254 WDU19340290254 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 253 253 WDU19340290253 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Kosowa w powiecie kosowskim, województwie stanisławowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 252 252 WDU19340290252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Dawidgródka w powiecie stolińskim, województwie poleskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 251 251 WDU19340290251 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Przeworska w powiecie przeworskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 250 250 WDU19340290250 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Lubaczowa w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 249 249 WDU19340290249 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 marca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 248 248 WDU19340290248 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 247 247 WDU19340290247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany w statucie Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 246 246 WDU19340290246 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1934 r. o sposobie wykonywania kontroli wysokości odsetek płaconych przez spółdzielnie od wkładów i innych lokat pieniężnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 245 245 WDU19340290245 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zasadach i sposobie wykonywania kontroli wysokości odsetek płaconych przez Komunalne Kasy Oszczędności i gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe od wkładów i innych lokat pieniężnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 244 244 WDU19340290244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1919 r. o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 243 243 WDU19340290243 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1934 r. o pomocy lekarskiej dla żołnierzy wojska i marynarki wojennej oraz ich rodzin. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 242 242 WDU19340290242 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o wynagrodzeniu za grunty, wywłaszczane na rzecz gminy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 241 241 WDU19340290241 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o sprzedaży niektórych nieruchomości państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 240 240 WDU19340290240 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 239 239 WDU19340290239 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 238 238 WDU19340290238 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie opłat stemplowych od spółek. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 237 237 WDU19340290237 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o ułatwieniu spłaty zaległych składek i opłat na rzecz instytucyj ubezpieczeń społecznych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 236 236 WDU19340290236 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o zmianie niektórych przepisów o majątkach rodowych w województwach wschodnich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 235 235 WDU19340290235 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 234 234 WDU19340280234 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 233 233 WDU19340280233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1934 r. o podniesieniu niektórych miast i miasteczek w województwie krakowskiem do rzędu miast, podlegających galicyjskiej ustawie gminnej z dnia 13 marca 1889 r. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 232 232 WDU19340280232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1934 r. o podniesieniu niektórych miasteczek w województwie lwowskiem do rzędu miast, objętych ustawą gminną z 1889 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 231 231 WDU19340280231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 marca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ostrowiec i Lisiejamy w powiecie lubaczowskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 230 230 WDU19340280230 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 229 229 WDU19340280229 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 228 228 WDU19340280228 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 227 227 WDU19340280227 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 marca 1934 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 226 226 WDU19340280226 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 marca 1934 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XIII Międzynarodowym Targom w Poznaniu i V Targom Śląskim w Katowicach. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 225 225 WDU19340280225 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Spraw Wojskowych i Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o przylocie do Polski, przelocie przez Polskę oraz pobycie na obszarze Polski obcych statków powietrznych, jak również o lotach polskich statków powietrznych zagranicę. uchylony
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 224 224 WDU19340280224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o zasiłku wyrównawczym dla prowizorycznych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 223 223 WDU19340280223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1934 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1935. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 222 222 WDU19340280222 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 221 221 WDU19340280221 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 220 220 WDU19340280220 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o oddaleniu budowli, składów, zadrzewienia i robót ziemnych od linij kolejowych oraz o pasach ochronnych przeciwpożarowych i zasłonach odśnieżnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 219 219 WDU19340270219 Ustawa skarbowa z dnia 13 marca 1934 r. na okres od 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 218 218 WDU19340270218 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wraz z protokółem dodatkowym i jednym załącznikiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 217 217 WDU19340270217 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie niektórych zagadnień, dotyczących konfliktów ustaw w materji obywatelstwa, oraz protokółu, dotyczącego wypadku bezpaństwowości, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 216 216 WDU19340270216 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Polską a Argentyną o odszkodowania za wypadki przy pracy, podpisanej w Buenos-Aires dnia 17 marca 1932 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 215 215 WDU19340270215 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dnia 30 listopada i z dnia 13 grudnia 1933 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 214 214 WDU19340270214 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia handlowego prowizorycznego między Polską a Czechosłowacją, podpisanego w Pradze dnia 6 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 213 213 WDU19340270213 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 212 212 WDU19340270212 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji układu dodatkowego do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. pomiędzy Polską a unją celną belgijsko-luksemburską, podpisanego w Brukseli wraz z listami A i B dnia 10 czerwca 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 211 211 WDU19340270211 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 19 czerwca 1933 r. o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, podpisanego w Moskwie dnia 9 lipca 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 210 210 WDU19340270210 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 19 czerwca 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 209 209 WDU19340270209 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie wymiany not z dnia 18 września 1933 r. i 9 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 208 208 WDU19340260208 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zniesienia ekspozytur urzędów wojewódzkich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 207 207 WDU19340260207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych o zmianie § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1929 r. o ruchu cudzoziemców. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 206 206 WDU19340260206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1934 r. o powiększeniu ilości stanowisk notarjuszów w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 205 205 WDU19340260205 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpienia do aktu dodatkowego do międzynarodowej konwencji, dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 204 204 WDU19340260204 Akt dodatkowy do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi, sporządzony w Bernie dnia 2 września 1932 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 203 203 WDU19340260203 Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 202 202 WDU19340260202 Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w mieście Szereszowie w powiecie prużańskim, województwie poleskiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 201 201 WDU19340260201 Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie honorowego dożywotniego uposażenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 200 200 WDU19340260200 Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 199 199 WDU19340260199 Ustawa z dnia 9 marca 1934 r. o ustalaniu granic nieruchomości ziemskich przy przebudowie ustroju rolnego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 198 198 WDU19340260198 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi w województwie poznańskiem. uchylony
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 197 197 WDU19340260197 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu między Polską a Szwecją, dotyczącego stosunków handlowych pomiędzy obydwoma krajami, podpisanego wraz z aneksami A i B w Warszawie dnia 21 października 1933 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 196 196 WDU19340260196 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Norwegją w formie wymiany not z dnia 21 marca 1933 r. o cleniu syropu i melasy. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 195 195 WDU19340260195 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej wraz z regulaminami: telegraficznym, telefonicznym, radjokomunikacyjnemi i odnośnemi załącznikami, podpisanych w Madrycie w grudniu 193 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 194 194 WDU19340250194 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 193 193 WDU19340250193 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 192 192 WDU19340250192 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 191 191 WDU19340250191 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 190 190 WDU19340250190 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 189 189 WDU19340250189 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 188 188 WDU19340250188 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Tarnobrzega w powiecie tarnobrzeskim, województwie lwowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 187 187 WDU19340250187 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1934 r. o podniesieniu miasta Husiatyna w powiecie kopyczynieckim, województwie tarnopolskiem do rzędu miast, rządzących się ustawą z dnia 13 marca 1889 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 186 186 WDU19340250186 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1934 r. o zaliczeniu gmin: Tłuste Miasto w powiecie zaleszczyckim i Mielnica w powiecie horszczowskim, województwie tarnopolskiem do rzędu miast. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 185 185 WDU19340250185 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian w rozporządzeniu o właściwości władz w zakresie spraw emigracyjnych w kraju. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 184 184 WDU19340250184 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 marca 1934 r. o ulgach celnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 183 183 WDU19340250183 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 marca 1934 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 182 182 WDU19340250182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 181 181 WDU19340250181 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o umorzeniu pożyczek, udzielonych na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych przez powódź w 1927 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 24 poz. 180 180 WDU19340240180 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączenia z kontyngentu zasadniczego cukrowni nadwyżki zapasu z ubiegłych okresów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 24 poz. 179 179 WDU19340240179 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników. uchylony
Dz.U. 1934 nr 24 poz. 178 178 WDU19340240178 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o zmianie ustawy z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie wykonywania planów parcelacyjnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 24 poz. 177 177 WDU19340240177 Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 24 poz. 176 176 WDU19340240176 Ustawa z dnia 3 marca 1934 r. o poborze rekruta w 1934 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 23 poz. 175 175 WDU19340230175 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie kosztów utrzymania w więzieniach i aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 23 poz. 174 174 WDU19340230174 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Wieliczki w powiecie i województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 23 poz. 173 173 WDU19340230173 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1934 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 23 poz. 172 172 WDU19340230172 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 23 poz. 171 171 WDU19340230171 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 23 poz. 170 170 WDU19340230170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na ogólne potrzeby gminy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 169 169 WDU19340220169 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. o ustaleniu terminów zniesienia państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 168 168 WDU19340220168 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. o biurach pośrednictwa pracy Funduszu Bezrobocia. uchylony
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 167 167 WDU19340220167 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Skarbu, Spraw Wojskowych i Komunikacji w sprawie przekazania czynności zniesionych państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami Funduszowi Bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 166 166 WDU19340220166 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie regulaminu Zarządu Głównego i zarządów obwodowych Funduszu Bezrobocia. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 22 poz. 165 165 WDU19340220165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. o zasiłku wyrównawczym dla prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 21 poz. 164 164 WDU19340210164 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 marca 1934 r. o zmianie granic miasta Sarn w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 21 poz. 163 163 WDU19340210163 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1934 r. o zmianie granic miasta Lubomla w powiecie lubomelskim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 21 poz. 162 162 WDU19340210162 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 21 poz. 161 161 WDU19340210161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1934 r. o powołaniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 20 poz. 160 160 WDU19340200160 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 20 poz. 159 159 WDU19340200159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. o uchyleniu postępowania doraźnego w sprawach o niektóre przestępstwa. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 19 poz. 158 158 WDU19340190158 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1934 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych bądź przystąpienia państw do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 19 poz. 157 157 WDU19340190157 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 lutego 1934 r. o ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 156 156 WDU19340180156 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 155 155 WDU19340180155 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 154 154 WDU19340180154 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 153 153 WDU19340180153 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 152 152 WDU19340180152 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 151 151 WDU19340180151 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 150 150 WDU19340180150 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj dotyczących umowy najmu i repatrjacji marynarzy, przyjętych jako projekty konwencyj na dziewiątej sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 i 23 czerwca 1926 r. a podpisanych w Genewie dnia 26 lipca 1926 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 149 149 WDU19340180149 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 148 148 WDU19340180148 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 147 147 WDU19340180147 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 146 146 WDU19340180146 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 145 145 WDU19340180145 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 144 144 WDU19340180144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 143 143 WDU19340180143 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 lutego 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 142 142 WDU19340180142 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych, zaś co do § 6 punkt 1 lit. a), § 17 punkt 2, § 66 lit. b i c i w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do § 6 punkt 1 lit. b) i § 17, punkt 2 również i w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej, wreszcie co do § 66 lit. c) w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych oraz Przemysłu i Handlu - o podziale lotnisk na kategorje oraz o warunkach zakładania, urządzania i korzystania z lotnisk oraz urządzeń pomocniczych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 141 141 WDU19340180141 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1934 r. w sprawie zaopatrzenia pieniężnego inwalidów z oddziałów ukraińskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 140 140 WDU19340170140 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1934 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami pod ciśnieniem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 139 139 WDU19340170139 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1934 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 138 138 WDU19340170138 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1934 r. o opuście od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt ubezpieczalni społecznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 137 137 WDU19340170137 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji. uchylony
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 136 136 WDU19340170136 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców, podpisanego w Warszawie dnia 11 stycznia 1932 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 17 poz. 135 135 WDU19340170135 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców, podpisany w Warszawie dnia 11 stycznia 1932 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 134 134 WDU19340160134 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 133 133 WDU19340160133 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1934 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 132 132 WDU19340160132 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 131 131 WDU19340160131 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 1934 r. w sprawie funduszów Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego w Paryżu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 130 130 WDU19340160130 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 1934 r. o zmianie granic miasta Buczacza w powiecie buczackim, województwie tarnopolskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 129 129 WDU19340160129 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1934 r. o zmianie granic miasta Zakopanego w powiecie nowotarskim, województwie krakowskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 128 128 WDU19340160128 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lutego 1934 r. o zmianie granic miasta Wielunia w powiecie wieluńskim, województwie łódzkiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 127 127 WDU19340160127 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Ołyki w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 126 126 WDU19340160126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1934 r. o organizacji Akademji Sztuk Pięknych w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 125 125 WDU19340160125 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych deklaracji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o niestosowaniu przemocy, podpisanej w Berlinie dnia 26 stycznia 1934 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 124 124 WDU19340160124 Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy, podpisana w Berlinie dnia 26 stycznia 1934 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 123 123 WDU19340150123 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 122 122 WDU19340150122 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1934 r. w sprawie przywozu z zagranicy bez cła surowic używanych w lecznictwie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 121 121 WDU19340150121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zakazie hodowli i utrzymywania gołębi w pasie granicznym na obszarze województw: białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 120 120 WDU19340150120 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 119 119 WDU19340150119 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich. uchylony
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 118 118 WDU19340150118 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o żegludze powietrznej, podpisanej w Berlinie dnia 28 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 15 poz. 117 117 WDU19340150117 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o żegludze powietrznej, podpisana w Berlinie, dnia 28 sierpnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.). wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 14 poz. 116 116 WDU19340140116 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1934 r. o zaliczeniu gminy Chorostków w powiecie kopyczynieckim, województwie tarnopolskiem do rzędu miast. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 14 poz. 115 115 WDU19340140115 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych, uznania swych podpisów za ostateczne, oraz zgłoszenia przystąpień do Układu, dotyczącego sygnałów morskich oraz do Układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, podpisanych w Lizbonie dnia 23 października 1930 r. wraz z odnośnemi Regulaminami. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 14 poz. 114 114 WDU19340140114 Układ dotyczący sygnałów morskich i układ dotyczący latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, podpisane w Lizbonie dnia 23 października 1930 r. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 113 113 WDU19340130113 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 stycznia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 lipca 1919 r. o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciwko ospie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 112 112 WDU19340130112 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji VI. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 111 111 WDU19340130111 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zryczałtowania podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 110 110 WDU19340130110 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1934 r. o składzie i sposobie działania komisyj szacunkowych powoływanych do ustalania wartości majątku spółek akcyjnych. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 109 109 WDU19340130109 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 4 lipca 1933 r. o zapewnieniu statkom morskim, służącym do przewozu pasażerów, obsługi łodzi i tratew ratunkowych oraz o świadectwach wioślarskich. uchylony
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 108 108 WDU19340130108 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1934 r. w sprawie kwalifikacyj kandydatów na wójtów zawodowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 107 107 WDU19340130107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji ekspozytur urzędów wojewódzkich i trybie załatwiania w nich spraw. uchylony
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 106 106 WDU19340130106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 10 grudnia 1933 r. o pozwoleniach na broń, wydawanych przez władze wojskowe. uchylony
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 105 105 WDU19340130105 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 stycznia 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). bez statusu
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 104 104 WDU19340130104 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o powoływaniu nadzwyczajnych komisyj rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu. uchylony
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 103 103 WDU19340130103 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu, wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 102 102 WDU19340130102 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 listopada 1933 r. o zmianach w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 2 czerwca 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. o powołaniu Państwowej Rady Kolejowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 101 101 WDU19340130101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o ustaleniu na rok 1934 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 100 100 WDU19340130100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie statystyki celnej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 12 poz. 99 99 WDU19340120099 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 grudnia 1933 r. o patentach retmańskich. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 12 poz. 98 98 WDU19340120098 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokółu podpisania, podpisanych w Genewie dnia 13 lipca 1931 r. i aktów przystąpienia do tej konwencji. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 12 poz. 97 97 WDU19340120097 Konwencja o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokół podpisania, podpisane w Genewie dnia 13 lipca 1931 r. obowiązujący
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 96 96 WDU19340110096 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wykonywaniu praktyki lekarskiej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 95 95 WDU19340110095 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zakładów pracy ściśle z rolnictwem związanych, a nie posiadających przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego. uchylony
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 94 94 WDU19340110094 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 stycznia 1934 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 93 93 WDU19340110093 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 92 92 WDU19340110092 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 91 91 WDU19340110091 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 90 90 WDU19340110090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uznaniu Stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 89 89 WDU19340110089 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 88 88 WDU19340110088 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 87 87 WDU19340110087 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 86 86 WDU19340110086 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 11 poz. 85 85 WDU19340110085 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 84 84 WDU19340100084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 20 września 1933 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 83 83 WDU19340100083 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 stycznia 1934 r. o rozrachunkach oraz o rozstrzyganiu sporów między szpitalami publicznemi a ubezpieczalniami społecznemi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 82 82 WDU19340100082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajmowanych lub administrowanych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 81 81 WDU19340100081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej, członków ich rodzin oraz emerytów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 80 80 WDU19340100080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o ulgach dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej oraz Straży Granicznej przy przejazdach kolejami państwowemi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 79 79 WDU19340100079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o ulgach dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych przy przejazdach kolejami państwowemi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 78 78 WDU19340100078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 77 77 WDU19340090077 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego". bez statusu
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 76 76 WDU19340090076 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o ulgach dla osób wojskowych i ich rodzin przy przejazdach kolejami państwowymi. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 75 75 WDU19340090075 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 grudnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 74 74 WDU19340090074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 73 73 WDU19340090073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o wynagrodzeniu Prezesów i członków Trybunału Kompetencyjnego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 72 72 WDU19340090072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym. uchylony
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 71 71 WDU19340080071 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o dopłatach za porady lekarskie, lekarstwa, środki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 70 70 WDU19340080070 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie wyekwipowania oficerów i chorążych rezerwy wojska i marynarki wojennej, powołanych na ćwiczenia wojskowe lub na dodatkowe ćwiczenia wojskowe, wydane co do §§ 2 i 7 w porozumieniu z Ministrem Skarbu. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 69 69 WDU19340080069 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 20 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku na mieszkanie i dodatku na składowe dla żołnierzy w czasie wojny, mobilizacji lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 68 68 WDU19340080068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska. uchylony
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 67 67 WDU19340080067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 66 66 WDU19340080066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk w administracji lasów państwowych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 65 65 WDU19340080065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 64 64 WDU19340080064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 63 63 WDU19340080063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie terminu płatności uposażenia. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 62 62 WDU19340080062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zawieszeniu wypłaty zasiłków osobom, na rzecz których podjęto na podstawie umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym z dnia 11 czerwca 1931 r. wypłatę rent z tytułu ubezpieczeń społecznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 8 poz. 61 61 WDU19340080061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 60 60 WDU19340070060 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 59 59 WDU19340070059 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 58 58 WDU19340070058 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 57 57 WDU19340070057 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj i Gwatemalę dokumentów przystąpienia do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 56 56 WDU19340070056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 1934 r. w sprawie klasyfikacji więzień. nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 55 55 WDU19340070055 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 54 54 WDU19340070054 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia i rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 53 53 WDU19340070053 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 52 52 WDU19340070052 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Rożyszcz w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 51 51 WDU19340070051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Sokołowa w powiecie sokołowskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 50 50 WDU19340070050 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 grudnia 1933 r. o zewnętrznym wyglądzie pojazdów pocztowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 49 49 WDU19340070049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w mieście Łohiszynie, w powiecie pińskim, województwie poleskiem. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 48 48 WDU19340070048 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisanego w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 47 47 WDU19340070047 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisany w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 46 46 WDU19340060046 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich. uchylony
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 45 45 WDU19340060045 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 44 44 WDU19340060044 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru. uchylony
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 43 43 WDU19340060043 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1933/34 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 6 poz. 42 42 WDU19340060042 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 stycznia 1934 r. w sprawie oddziału Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków i oddziału Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 41 41 WDU19340050041 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o położnych. uchylony
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 40 40 WDU19340050040 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustanowieniu Izby Handlowej w Katowicach. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 39 39 WDU19340050039 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 38 38 WDU19340050038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie organizacji zakładów dla niepoprawnych przestępców. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 37 37 WDU19340050037 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji V. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 36 36 WDU19340050036 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 35 35 WDU19340050035 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1933 r. w sprawie zakresu stosowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 34 34 WDU19340050034 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. w sprawie wymiaru podatku spadkowego i od darowizn na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 33 33 WDU19340050033 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1933 r., dotyczącego interpretacji artykułu XX konwencji handlowej między Polską a Czechosłowacją z dnia 23 kwietnia 1925 r. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 32 32 WDU19340040032 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej. uchylony
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 31 31 WDU19340040031 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Australji, terytorjów Papua, wyspy Norfolk i brytyjskich terytorjów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością, odnośnie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie, dnia 26 sierpnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 30 30 WDU19340040030 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Szwecji do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 29 29 WDU19340040029 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 28 28 WDU19340040028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 stycznia 1934 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o zezwoleniu na polowania na sarny-kozy, samice jelenia i daniela oraz bażanty-kury. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 27 27 WDU19340040027 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej, o dodatkach funkcyjnych, lokalnych i służbowych oraz terminie płatności uposażenia i umundurowania niższych funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 26 26 WDU19340040026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 25 25 WDU19340040025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". uchylony
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 24 24 WDU19340040024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 23 23 WDU19340040023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe". uchylony
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 22 22 WDU19340030022 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 21 21 WDU19340030021 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1933 r. w sprawie podpisania przez Turcję protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez Międzynarodową Konwencję Opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 20 20 WDU19340030020 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Palestyny (z wyjątkiem Transjordanji) do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 19 19 WDU19340030019 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Palestyny (z wyjątkiem Transjordanji) do konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 18 18 WDU19340030018 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Danję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 17 17 WDU19340030017 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 16 16 WDU19340030016 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 15 15 WDU19340030015 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Kuby do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 14 14 WDU19340030014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Zamościa w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem. akt jednorazowy
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 13 13 WDU19340030013 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1934 r. w sprawie przesunięcia na rok 1934 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 12 12 WDU19340030012 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 11 11 WDU19340030011 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie lnu i pakuł lnianych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 10 10 WDU19340030010 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych morskich opłat portowych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 9 9 WDU19340030009 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich, wydane co do §§ 1, 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 8 8 WDU19340030008 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 7 7 WDU19340030007 Konwencja osiedleńcza między Polską a Turcją, podpisana w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r. uchylony
Dz.U. 1934 nr 2 poz. 6 6 WDU19340020006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 stycznia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu gminnego na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 2 poz. 5 5 WDU19340020005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1934 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Sądów Grodzkich w Aleksandrowie, Brześciu Kujawskim, Chodczu, Lipnie, Radziejowie i Włocławku. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 2 poz. 4 4 WDU19340020004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 2 poz. 3 3 WDU19340020003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie regulaminu Kolegjum Górniczego. bez statusu
Dz.U. 1934 nr 1 poz. 2 2 WDU19340010002 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1933 r. o wysokości składek za ubezpieczenie na wypadek niezdolności do zarobkowania lub śmierci wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, oraz w sprawie zasad podwyższenia lub obniżenia tychże składek w poszczególnych przedsiębiorstwach zależnie od warunków higjenicznych i bezpieczeństwa pracy, wydane w zakresie podwyższenia lub obniżenia składek w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. wygaśnięcie aktu
Dz.U. 1934 nr 1 poz. 1 1 WDU19340010001 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zastosowania ustawy o ubezpieczeniu społecznem do osób, zatrudnionych w żegludze morskiej. bez statusu